Dodávateľ

Synergon, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Synergon a.s.

IČO: 46928073

Adresa: Partizánska cesta 5564/77, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1321

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Október 2019

Záznam platný do: 2. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 87 408,00 EUR 2 2
2015 16 837 395,00 EUR 3 3
2016 142 020,00 EUR 4 4
2017 460 243,33 EUR 5 5
2018 577 514,96 EUR 6 6
2019 189 900,00 EUR 1 1
2020 85 191,67 EUR 3 3
2021 1 245 047,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 44 688,00 EUR 1 1
2015 16 880 115,00 EUR 4 4
2016 142 020,00 EUR 4 4
2017 460 243,33 EUR 5 5
2018 577 514,96 EUR 6 6
2019 189 900,00 EUR 1 1
2020 85 191,67 EUR 3 3
2021 1 245 047,00 EUR 3 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 118 574,00 118574.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 1 838 870,00 1838870.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 390 445,00 390445.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 124 216,00 124216.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 118 095,00 118095.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 55 916,67 55916.67 EUR
Gymnázium 1 44 688,00 44688.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 585 679,96 585679.96 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 53 921,00 53921.00 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 1 42 720,00 42720.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 14 999 000,00 14999000.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 61 468,33 61468.33 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 518 732,00 518732.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o. 2 672 394,00 672394.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vzdelávacie kurzy Gymnázium 40 602,00 40602.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Podpora inovácií vzdelávacieho procesu v Spojenej škole v Sečovciach Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 46 264,00 46264.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka licencovaného informačného systému pre NPPC a jeho pracoviská v rámci SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 119 600,00 1119600.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka prístrojového a laboratórneho vybavenia pre potreby výskumu a vývoja UCM v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 14 999 000,00 14999000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávky technológií pre výskumné účely živočíšnej výroby vrátane prístrojového a laboratórneho vybavenia pre pracoviská NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 718 795,00 718795.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie riešenia na poskytovanie služieb občanom mesta v zmysle zákona o elektronickom výkone verejnej moci II.etapa a Poskytovanie podpory a zabezpečenie prevádzky pre dodané riešenie Mesto Liptovský Mikuláš 398 984,00 398984.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnova IKT infraštruktúry - Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie bezpečnosti IP služiab Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 202 900,00 202900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 155 610,00 155610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné osobné počítače Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Osobný počítač, Prenosný osobný počítač Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21 282,00 21282.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia a údržba diskového poľa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 29 640,00 29640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 76 500,00 76500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 003,20 10003.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní kopírovacích zariadení Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 330,40 11330.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup dataprojektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 086,80 5086.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 344,00 14344.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia I. etapa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 189 960,00 189960.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 95 416,00 95416.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v oblasti robotizácie kybernetických systémov - Zariadenie odborných učební a dielní Nitriansky samosprávny kraj 118 574,00 118574.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Multifunkčné zariadenie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umiestnenie a pripojenie náhradného (núdzového) zdroja - motorgenerátora MG s daným záložným výkonom, pozostávajúceho z motorgenerátora a jeho riadenia k rozvodu NN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 189 900,00 189900.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Aktualizácia licencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 586,69 586.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 90 049,00 90049.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitory Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 68 168,64 68168.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia informačno-komunikačných technológií Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 311 152,00 311152.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - IKT Stredná odborná škola informačných technológií 518 732,00 518732.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zákazka Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební pre praktické vyučovanie a odborný výcvik. Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o. 1 002 646,00 1002646.0 EUR 2021 Tovary Áno 2

obchod@syneergon.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 131 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marián Zolcer
Adresa:
Agátová 21 Šahy 936 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Školník
Adresa:
Povstalecká cesta 18 Banská Bystrica 974 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Tannhauser
Adresa:
Oremburská 1 Banská Bystrica 974 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Zolcer
Adresa:
Agátová 21 Šahy 936 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Január 2020
Záznam do:
13. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Zolcer
Adresa:
Agátová 21 Šahy 936 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
16. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Školník
Adresa:
Povstalecká cesta 18 Banská Bystrica 974 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
16. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Tannhauser
Adresa:
Oremburská 1 Banská Bystrica 974 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
16. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Tannhauser
Adresa:
Oremburská 1 Banská Bystrica 974 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Zolcer
Adresa:
Agátová 21 Šahy 936 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Školník
Adresa:
Povstalecká cesta 18 Banská Bystrica 974 09
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
P M LEGAL s. r. o.
Adresa:
Dolná 6 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.01.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 16.01.2020 do: 13.01.2022

StiahniZáznam platný od: 27.03.2018 do: 16.01.2020

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 27.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×