Dodávateľ

SOITRON, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SOITRON, s.r.o.

IČO: 35955678

Adresa: Plynárenská 5, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4176

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Marec 2020

Záznam platný do: 16. Marec 2023

Posledná zmena: 26. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 891 666,00 EUR 1 1
2015 1 660 804,00 EUR 3 3
2016 32 578 435,52 EUR 9 10
2017 13 824 321,83 EUR 9 9
2018 33 020 786,00 EUR 8 8
2019 24 270 420,67 EUR 15 15
2020 31 546 762,67 EUR 14 15
2021 8 858 352,00 EUR 8 9
2022 648 950,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 891 666,00 EUR 1 1
2015 1 660 804,00 EUR 3 3
2016 32 578 435,52 EUR 9 10
2017 13 824 321,83 EUR 9 9
2018 33 164 661,00 EUR 9 9
2019 19 115 202,67 EUR 11 11
2020 31 676 605,67 EUR 15 16
2021 13 456 143,00 EUR 9 10
2022 932 659,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 166 950,00 166950.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 47 025 575,00 47025575.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 798 730,00 798730.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 4 807 995,00 4807995.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 595 000,00 1595000.00 EUR
Slovak Business Agency 2 4 338 000,00 4338000.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 429 900,00 429900.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 174 411,00 174411.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 16 899,00 16899.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 145 000,00 145000.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 175 540,83 175540.83 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 40 415,83 40415.83 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 13 940 424,36 13940424.36 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 3 891 666,00 3891666.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 231 698,00 231698.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 989 194,00 989194.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 231 250,00 231250.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 41 846 307,67 41846307.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 619 999,00 619999.00 EUR
Slovenská národná galéria 1 1 750,00 1750.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 7 894 900,00 7894900.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 76 658,33 76658.33 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 10 10 275 149,67 10275149.67 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 283 709,00 283709.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 53 332,00 53332.00 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 4 9 881 343,00 9881343.00 EUR
Okresný súd Bratislava I 1 14 250,00 14250.00 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 1 77 540,00 77540.00 EUR
Okresný súd v Považskej Bystrici 1 29 874,00 29874.00 EUR
Centrum právnej pomoci 1 137 500,00 137500.00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 1 109 537,00 109537.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výber dodávateľa sieťových komponentov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Prenájom moderného komunikačného systému Metodicko-pedagogické centrum 3 891 666,00 3891666.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie kapacity, zvýšenie výkonu a zlepšenie dostupnosti centrálneho úložiska dát UVP UK Univerzita Komenského v Bratislave 989 194,00 989194.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika pre projekty z ŠF EU. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 046 398,00 1046398.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel – remontáže“ Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 231 698,00 231698.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb (SLA) pre sieťovú infraštruktúru rezortu spravodlivosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 629 000,00 3629000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Centrálny nákup IKT a SW pre potreby MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 30 275 876,00 30275876.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Poskytovanie servisných služieb pre Digitalizačné technológie a IT infraštruktúru Slovenského filmového ústavu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 760 000,00 2760000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie servisných služieb podpory HW a SW pre MK SR a organizácie v rezorte kultúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 13 200 000,00 13200000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000 000,00 12000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pozáručná podpora pre aktívne zariadenia v počítačovej sieti Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 86 160,00 86160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ethernet switche Rozhlas a televízia Slovenska 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie existujúcej WiFi siete o prístupové body s príslušenstvom a montážou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 90 000,00 90000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modul elektronického overovania a podpisovania pre elektronickú podateľňu a Modul elektronického overovania a podpisovania pre Portál Trenčiansky samosprávny kraj 204 240,00 204240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IP telefónne prístroje a sieťové prvky (rozšírenie siete) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 132 447,33 132447.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitorovací systém na detailné monitorovanie všetkej prevádzky počítačovej siete v reálnom čase Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 86 448,00 86448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videokonferenčný systém Okresný súd v Považskej Bystrici 35 850,00 35850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videokonferenčný systém Okresný súd Banská Bystrica 64 000,00 64000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videokonferenčný systém s IP telefónnou ústredňou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 76 788,00 76788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT pre SŠF EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 161 491,20 161491.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
IKT pre SŠF EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 160 899,60 160899.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rozšírenie Informačného systému Geodetický a kartografický ústav Bratislava 108 000,00 108000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 159 953,41 159953.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup sieťových serverov pre antispamové riešenie systému elektronickej pošty Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 149 400,00 149400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup webového proxy servera Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 988,00 161988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky pre diskové pole IBM Slovenská národná galéria 1 850,00 1850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Firewall a prvky aktívnej sieťovej infraštruktúry pre pracoviská UNB Univerzitná nemocnica Bratislava 798 730,00 798730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 819 081,00 19819081.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Sieťové komponenty Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 169 015,02 169015.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Okresný súd Bratislava I 17 617,20 17617.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhrada diskového priestoru Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 172 652,44 172652.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Riešenie kontaktného centra Centrum právnej pomoci 166 354,70 166354.7 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup licencií pre webový proxy server Cisco Ironport WSA S690 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 126 000,00 126000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup licencií pre antispamové riešenie systému elektronickej pošty server Cisco Ironport ESA C690 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 118 200,00 118200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 198 000,00 1198000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Finančnej správy v oblasti HW a SW infraštruktúry Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 993 503,00 993503.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory, údržby a servisných služieb pre sieťovú infraštruktúru IKT Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 272 593,00 11272593.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup IKT techniky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 301 800,00 4301800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 129 843,00 129843.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - IKT a Vyhodnocovacia stanica Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 109 537,00 109537.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia a upgrade bezpečnostného riešenia sieťovej infraštruktúry Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 220 989,50 220989.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup PC a monitorov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 66 931,00 66931.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zavedenie centrálneho systému pre autentifikáciu, autorizáciu a riadenie politík Ministerstva spravodlivosti SR a rozšírenie zariadení existujúcej WiFi siete. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 115 279,18 115279.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
High-end pásková knižnica a rozšírenie SAN prepínačov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 464 900,00 464900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup licencií pre antispamové riešenie systému elektronickej pošty server Cisco Ironport ESA C690 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 121 800,00 121800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup licencií pre webový proxy server Cisco Ironport WSA S690 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 129 000,00 129000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IKT techniky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 506 195,00 506195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Správa privilegovaných účtov pre IS SWIFT NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 122 800,00 122800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technické zariadenia 5 - Vyvolávacie systémy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 656 026,00 15656026.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Služby podpory prevádzky a rozvoja sieťovej infraštruktúry, SAN infraštruktúry a podporných služieb rezortu spravodlivosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 015 991,00 5015991.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie dodávky koncových zariadení pre mobilných asistentov sčítania SODB 2021 a s tým spojených služieb Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 595 000,00 1595000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hardvér a softvér infraštruktúra pre dátové centrum NÚSCH, a.s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 524 400,00 524400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty sieťovej infraštruktúry DC Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 139 990,00 139990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výmena firewallu a smerovača Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 112 917,30 112917.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 11 500,00 11500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA Slovak Business Agency 4 338 000,00 4338000.0 EUR 2020 Služby Áno 2
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - IKT Nemocnica Zvolen a. s. 77 540,00 77540.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 6 104 920,00 6104920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zaobstaranie serverov pre potreby internej infraštruktúry a emailového klienta Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 180 816,29 180816.29 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova aktívnych prvkov počítačovej siete, prebudovanie chrbticovej siete Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 213 499,11 213499.11 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup licencií pre antispamové riešenie systému elektronickej pošty server Cisco Ironport ESA C690 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 136 440,00 136440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup licencií pre webový proxy server Cisco Ironport WSA S690 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 129 000,00 129000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 8 288 378,00 8288378.0 EUR 2021 Služby Áno 2
Sieťové zariadenia, systémy a servisná podpora Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 302 931,00 302931.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sieťové úložisko pre datacentrá Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 74 748,00 74748.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova infraštruktúry serverov a diskových polí Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 283 709,00 283709.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sieťové prvky pre zabezpečenie požiadaviek súvisiacich s Ukrajinou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 59 038,00 59038.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Obmena komponentov Datacentra BA – Sieťové moduly pre datacentrové prepínače "Nexus karty" Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 533 967,00 533967.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Štruktúrovaná kabeláž pre špeciálne výsluchové miestnosti – projekt „OVYS ÚKP PPZ“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 55 945,00 55945.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

michaela.dugasova@soitron.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 212 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondrej Smolár
Adresa:
Kĺzavá 31B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Skákala
Adresa:
Miloslavov 498 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Slávka Šikurová
Adresa:
Nám. Sv. Františka 18 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
21. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Skákala
Adresa:
Miloslavov 498 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
10. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Skákala
Adresa:
Miloslavov 498 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slávka Šikurová
Adresa:
Nám. Sv. Františka 18 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Šikura
Adresa:
Pod lesom 3380/4 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ondrej Smolár
Adresa:
Kĺzavá 31/B Bratislava 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Horňák
Adresa:
Slnečná 779/15 Malinovo 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Lohnert
Adresa:
Rubínová 12956/1 Bratislava 83152
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Igor Augustinič Ph.D.
Adresa:
Europeum Business Center, Suché mýto 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 21.10.2019 do: 3.05.2021

StiahniZáznam platný od: 10.01.2018 do: 21.10.2019

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 10.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Sieťové prvky pre zabezpečenie požiadaviek súvisiacich s Ukrajinou 59 038,00 EUR Tovary 30. Marec 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SOITRON, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×