Obstarávanie

„Inovácia produkčného procesu spoločnosti ALIEN studio s.r.o.“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
ALIEN studio s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125,650
Konečná suma(Bez DPH):
118,500
Zaplatené:
94.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Systém na zachytávanie pohybov (motion capture) 2. časť predmetu zákazky - Animačná grafická stanica 3. časť predmetu zákazky - Postprodukčná stanica

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Unihouse, s.r.o. 2 17,080 Neuvedené EUR 30. Júl 2018 98905
Unihouse, s.r.o. 2 32,120 Neuvedené EUR 30. Júl 2018 98904
Unihouse, s.r.o. 2 69,300 Neuvedené EUR 30. Júl 2018 98903