Dodávateľ

exe, spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: exe, a.s.

IČO: 17321450

Adresa: Plynárenská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2415

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Marec 2020

Záznam platný do: 2. Marec 2023

Posledná zmena: 31. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 347 569,00 EUR 10 10
2015 13 426 448,00 EUR 15 17
2016 689 993,48 EUR 36 38
2017 385 762,27 EUR 11 11
2018 210 376,43 EUR 12 12
2019 800 684,27 EUR 18 18
2020 212 083,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 319 546,00 EUR 9 9
2015 13 365 699,00 EUR 14 15
2016 283 662,75 EUR 31 32
2017 791 072,00 EUR 12 14
2018 216 712,43 EUR 14 14
2019 880 973,27 EUR 21 21
2020 215 251,33 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 93 991,67 93991.67 EUR
Slovenská správa ciest 1 5 750,00 5750.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 65 530,90 65530.90 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 3 557,50 3557.50 EUR
Mesto Žilina 1 1 806,74 1806.74 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 15 041,67 15041.67 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 13 395,83 13395.83 EUR
DataCentrum 1 21 388,57 21388.57 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 33 353,00 33353.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 10 6 559 207,00 6559207.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 6 700,00 6700.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 221 169,00 221169.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 2 219 041,50 2219041.50 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 13 919,00 13919.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 86 314,50 86314.50 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 77 894,93 77894.93 EUR
Mesto Komárno 2 256,67 256.67 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 15 666,67 15666.67 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 4 570,00 4570.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 3 376 616,00 376616.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 17 331,33 17331.33 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 13 200,00 13200.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 171 260,00 171260.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 1 979,17 1979.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 26 583,00 26583.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 3 879 096,80 3879096.80 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 8 202,97 8202.97 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 651 179,00 651179.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 5 666,67 5666.67 EUR
Mesto Trebišov 1 19 465,00 19465.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 7 528 166,00 528166.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 39 190,00 39190.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Ilava 1 741,66 741.66 EUR
Stredná priemyselná škola Snina 1 121 850,00 121850.00 EUR
Slovenská národná galéria 1 16 325,31 16325.31 EUR
Záchranná služba 1 5 162,27 5162.27 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 35 525,00 35525.00 EUR
Krajský súd v Žiline 1 1 920,00 1920.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 72 692,50 72692.50 EUR
Gymnázium, SNP 1, Gelnica 1 55 570,00 55570.00 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO 2 126 180,00 126180.00 EUR
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 1 120 204,00 120204.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 38 650,00 38650.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 1 730,00 1730.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 133 279,00 133279.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 18 552,50 18552.50 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 2 55 935,28 55935.28 EUR
SPOJENÁ ŠKOLA SVÄTEJ RODINY 1 35 170,00 35170.00 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 1 140,83 1140.83 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 1 430,00 1430.00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 215,83 1215.83 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 3 270,00 3270.00 EUR
Úrad vládneho auditu 2 10 582,92 10582.92 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 4 249,17 4249.17 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 9 849,92 9849.92 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 5 199,50 5199.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Gymnázium, SNP 1, Gelnica 46 317,00 46317.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 32 600,00 32600.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Predĺženie technickej podpory pre VMware View NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 26 000,00 26000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre potreby ÚPo SAV Ústav polymérov SAV 39 950,00 39950.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hardware pre potreby projektov SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 50 772,00 50772.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Software Assurance k licenciám Microsoft Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 43 392,00 43392.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup softvéru pre CVTI SR a národné projekty CVTI SR Centrum vedecko-technických informácií SR 143 200,00 143200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia, vzdelávanie a zameranie sa na prípravu žiakov na trh práce časť: IKT a vybavenie a časť: didaktické pomôcky a zariadenia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 118 459,00 118459.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v Spojenej škole Sv. Rodiny SPOJENÁ ŠKOLA SVÄTEJ RODINY 31 782,00 31782.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO 104 986,00 104986.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná priemyselná škola Snina 101 616,00 101616.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 88 076,00 88076.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 548 455,00 1548455.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 29 931,00 29931.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 49 686,00 49686.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 74 909,00 74909.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140 834,00 140834.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 12 864,00 12864.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie softvérových licencií v licenčnom programe Microsoft Campus and School - Enrollment for Education Solutions a súvisiacich služieb. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 348 800,00 4348800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie upgrade centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS). Ministerstvo financií Slovenskej republiky 166 666,00 166666.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 500 000,00 6500000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 721 131,00 721131.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 28 439,00 28439.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 46 463,00 46463.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technická podpora Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Select Plus a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 116 134,00 2116134.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave 6 140,00 6140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15 526,00 15526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 939,00 12939.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 55 989,00 55989.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 394 720,00 394720.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168,00 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
HP Z640 Workstation alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 930,00 3930.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kolaboračná platforma zahrňujúca kancelársky balík MS Office 365 Enterprise E3 Hlavné mesto SR Bratislava 74 466,00 74466.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Office Standard 2016 OLP NL Academic, part No.: 021-10539 Mesto Žilina 2 646,00 2646.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
windows server + ms sql Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 657,00 2657.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Photoshop Vysoká škola výtvarných umení 408,00 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Office 365 Business Premium Mestská časť Bratislava - Ružinov 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Adobe Acrobat Pro DC CZ Ekonomická univerzita v Bratislave 237,60 237.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka prístupových Wifi AP s napájacími zdrojmi a s implementáciou. Ústav polymérov SAV 7 143,00 7143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér Adobe, 100 Multilicencia pre vzdelávanie Stredná odborná škola elektrotechnická 6 040,00 6040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adobe Creative Cloud alebo ekvivalent Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 27 600,00 27600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup SW licencií EA Sparx Národné centrum zdravotníckych informácií 2 031,96 2031.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie technickej podpory "Premium Software Maintenance Agreement Level 2" NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 179,00 2179.0 EUR 2016 Služby Nie 1
MS Office 2016 Mesto Komárno 146,00 146.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MS Office 2016_106 Mesto Komárno 219,00 219.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér Adobe, licencia pre vzdelávanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia OLP Academic – Open Licence program Academic alebo ekvivalent Slovenská národná galéria 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows server licencie k virtuálnemu serveru Mesto Ilava 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server 2016 Standard GOV Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows Server CAL 2016 - OLP NL Government User CAL Úrad vládneho auditu 10 077,00 10077.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server Remote Desktop Services, CAL pre terminálový server Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 940,00 2940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multilicencie kancelárskeho balíku Office 2016 Standard SK OPEN pre štátne organizácie alebo ekvivalentný Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows Server 2016 Standard + CAL (Academic) Základná škola s materskou školou Župkov 1 880,00 1880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OS Microsoft Windows Server Standart 2016 OLP NL GOV CoreLicMicrosoft Office Standart 2016 SK OLP NL Gov Mesto Považská Bystrica 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia kancelárskeho balíka Microsoft Office Standard 2016 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérová podpora produktov Symantec DataCentrum 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kancelársky balík pre prácu s dokumentmi, tabuľkami, prezentáciami a poštou pre zdravotnícke zariadenie Záchranná služba 6 806,00 6806.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET na roky 2017 - 2021 Krajský súd v Košiciach 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 19 086,00 19086.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. etapa externého auditu informačných systémov a pracovných procesov vo všetkých organizáciach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja Nitriansky samosprávny kraj 112 800,00 112800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup servera Mesto Trebišov 23 360,00 23360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MS OFFICE 2016 Standard Sngl MVL licencie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 920,00 7920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia kancelárskeho balíka Microsoft Office Standard 2016 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 63 360,00 63360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie serverového operačného systému, datab. systému a terminálové licencie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 40 900,00 40900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie o jeden rok Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 37 100,00 37100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Office 365 Business Premium Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérové licencie Microsoft - Select Plus GOV Slovenský hydrometeorologický ústav 129 021,00 129021.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie vernostnej licencie ESET Endpoint Antivírus 5.x na obdobie 1 roka pre 250 užívateľov Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 156,00 2156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup softvérových licencií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 483,00 483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie ESET Endpoint Encryption Pro, alebo ekvivalent Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 20 290,00 20290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie vernostnej licencie a zmena ESET Endpoint Antivirus na ESET Endpoint Antivirus Advanced Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 39 954,00 39954.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168,00 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Služby prepožičania licencií, rozšírenie a predĺženie podpory softvéru spoločnosti Microsoft obsiahnutých v zmluve Open Value Subscription for Academic Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 98 683,20 98683.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET Endpoint Antivírus Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 760,00 5760.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Predplatné služby k používaným licencovaným softvérom ESET a Adobe Acrobat Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 14 184,00 14184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie o jeden rok Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 39 216,00 39216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET Krajský súd v Žiline 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova podpory licencií Microsoft Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 138 553,94 138553.94 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova SW služieb 2019 Slovenská správa ciest 8 500,00 8500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 73 953,00 73953.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Softvér a licencie MS SQL Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 157 040,00 157040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Software Microsoft Windows Server, SQL, Exchange – licencie Univerzita Komenského v Bratislave 19 584,00 19584.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microsoft Premier Support V2 Národný bezpečnostný úrad 23 949,60 23949.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Ročná obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 140 000,00 140000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MS Windows 10 Pro Úrad vládneho auditu 4 117,20 4117.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie bezpečnostného softvéru ESET Mail Security a ESET Endpoint Protection Advanced Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 22 085,59 22085.59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168,00 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168,00 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168,00 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Konzultačné služby a služby podpory pre Microsoft produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 200 000,00 200000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup softvérových licencií Microsoft – Select Plus Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 029,00 6029.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 165 116,16 165116.16 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup softvérovej licencie Microsoft – Select Plus Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 481,00 1481.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Software Microsoft SQL Server Enterprise - upgrade - licencie Univerzita Komenského v Bratislave 7 946,00 7946.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 17 000,00 17000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup softvérovej licencie Microsoft – Select Plus Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 227,00 227.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby Microsoft Premier Support Slovenský hydrometeorologický ústav 220 220,00 220220.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie o jeden rok Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predplatné služby k používaným licencovaným softvérom ESET Secure Business a Adobe Acrobat Pro Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 240,00 6240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antivírusový softvér Národné lesnícke centrum (NLC) 6 105,00 6105.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SQL na Blade server Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 166 308,00 166308.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova podpory licencií Microsoft (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 17 448,78 17448.78 EUR 2020 Tovary Nie 1http://exe.sk
https://www.exe.skinfo@exe.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 292 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Uriča
Adresa:
Plynárenská 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Richard Hrabovský
Adresa:
Modricová 7 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Weber
Adresa:
Mariánska 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. November 2020
Záznam do:
28. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Paula Kozubíková Okániková
Adresa:
Lipová 99A Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Richard Hrabovský
Adresa:
Modricová 7 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Ing. Radoslav Tihlarik
Adresa:
Pribišova 13 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Irena Nebeská
Adresa:
Čajkovského 30 Praha 3, Žižkov 130 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2019
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Ulbricht
Adresa:
Azalková 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2019
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Šitina
Adresa:
Repašského 18 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Február 2018
Záznam do:
15. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Hatalová
Adresa:
Osloboditeľov 37 Spišská Belá 05901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Február 2018
Záznam do:
16. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Molnár
Adresa:
Mlynarovičova 22 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
16. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Marek Malček
Adresa:
Revúcka 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
26. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miriam Filipová
Adresa:
Za hradbami 30 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Február 2018
Záznam do:
4. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gábor Halász
Adresa:
Csiki-hegyek u. 16 Budapešť 1118
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Beljak
Adresa:
pri Greftoch 17 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
15. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Pawel Panek
Adresa:
Sanocka 50 Rzeszów 35-504
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rafal Marek Kozlowski
Adresa:
Koszykowa 79A m.25 Warszawa 02-008
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adam Tadeusz Góral
Adresa:
Strzyzowska 36 Rzeszów 35-505
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Przemyslaw Borzestowski
Adresa:
Olsztýnska 31/1 Gdynia 81-312
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Robert Smulkowski
Adresa:
Arkadowa 15 Warszawa 02-776
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pawel Piwowar
Adresa:
Kwidzynska 1b Warszawa 04-695
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrzej Wojciech Dopierala
Adresa:
Fortel 5A Warszawa 03-166
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wlodzimierz Serwinski
Adresa:
Focha 24/9 Gdańsk 80-156
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Przemyslaw Piotr Seczkowski
Adresa:
Žeromskiego 4 Sopot 81-826
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tadeusz Dyrga
Adresa:
Gojawiczynskiej 3C/2 Gdańsk 80-286
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zbigniew Pomianek
Adresa:
Gozdzikowa 4a Rzeszów 35-604
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Adresa:
Vlčkova 18 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 30.11.2020 do: 28.10.2021

StiahniZáznam platný od: 15.11.2019 do: 30.11.2020

StiahniZáznam platný od: 16.07.2019 do: 15.11.2019

StiahniZáznam platný od: 26.04.2019 do: 16.07.2019

StiahniZáznam platný od: 4.12.2018 do: 26.04.2019

StiahniZáznam platný od: 29.03.2018 do: 4.12.2018

StiahniZáznam platný od: 15.02.2018 do: 29.03.2018

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 15.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×