Kompletný zoznam výberových konaní


Údaje pochádzajú z registra výberových konaní na portáli slovensko.sk podľa zákona 55/2017 Z.z. o štátnej službe a sú pravidelne aktualizované.


Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti