Obstarávanie

Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
76 643,00
Konečná suma(Bez DPH):
74 470,83
Zaplatené:
97.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka tovarov IKT pre projekty ŠF EÚ s rozdelením na časti: 1. časť: Tovary IKT projekt ITMS 26110230094 2. časť: Tovary IKT projekt ITMS 26110230085 3. časť: Tovary IKT projekt ITMS 26110230065 4. časť: Tovary IKT projekt ITMS 26120130029

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 4 48 930,00 20% EUR 20. Február 2015 53171
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 4 13 644,00 20% EUR 20. Február 2015 53172
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 4 22 843,00 20% EUR 20. Február 2015 53173
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 4 3 948,00 20% EUR 20. Február 2015 53174

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. November 2014 14. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9198/content/2702/download","filename":"Súťažné podklady SPU-PZ-38-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9198/content/2703/download","filename":"Prilohy 1-5 k SP SPU-PZ-38-2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9223/content/2919/download","filename":"4. casť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9244/content/2735/download","filename":"Ponuka DATALAN, a.s. Ostatne.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva reg. č. 69/2015/SPU 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9229/content/2747/download","filename":"Skutočné plnenie - časť 1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2014 27. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9232/content/2786/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov - profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov MICROCOMP - Computersystém s r. o. 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9238/content/2905/download","filename":"Ponuka MICROCOMP ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9238/content/2906/download","filename":"Ponuka MICROCOMP kriteria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9201/content/2711/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk - ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9201/content/2712/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk - kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9220/content/2881/download","filename":"1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9220/content/2882/download","filename":"2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9220/content/2883/download","filename":"3. časť.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9204/content/2823/download","filename":"zápisnica - pod.účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9204/content/2824/download","filename":"príloha k zápisnici - podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9204/content/2825/download","filename":"zápisnica - pod.účasti 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Február 2015 23. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9257/content/2885/download","filename":"správa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gratex International, a.s. 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9241/content/2761/download","filename":"Ponuka Gratex International a.s. ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9241/content/2762/download","filename":"Ponuka Gratex International a.s.kriteria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva MC2014/034 a reg. č. 70/2015/SPU zo dňa 20.02.2015 vrátane dodatku č. 1 reg. č. 87/2015/SPU zo dňa 2.3.2015 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9226/content/2709/download","filename":"Skutočné plnenie - časť 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Marec 2015 19. Marec 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva MC2014/035 a reg. č. 71/2015/SPU zo dňa 20.02.2015 vrátane dodatku č. 1 reg. č. 99/2015/SPU zo dňa 9.3.2015 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9235/content/2827/download","filename":"Skutočné plnenie - časť 3.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9214/content/2777/download","filename":"zápisnica - vyhodnotenie časti Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9214/content/2778/download","filename":"zápisnica - vyhodnotenie časti Kritériá pred aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9214/content/2779/download","filename":"zápisnica - vyhodnotenie časti Kritériá po akcii.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Marec 2015 19. Marec 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Február 2015 2. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9254/content/2852/download","filename":"informácia § 44 osds. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov JRM Slovakia, s.r.o. 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/9247/content/2774/download","filename":"JRM SLOVAKIA s.r.o. Ostatne.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×