Dodávateľ

Tibor Varga TSV PAPIER

Lučenec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Tibor Varga TSV PAPIER

IČO: 32627211

Adresa: Ulica Vajanského 80, Lučenec

Registračné číslo: 2019/10-FO-B6044

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Október 2019

Záznam platný do: 21. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 263 121,00 EUR 7 7
2014 2 904 924,00 EUR 37 40
2015 3 946 778,00 EUR 44 44
2016 2 963 886,22 EUR 271 271
2017 1 759 473,04 EUR 298 298
2018 3 489 765,88 EUR 252 252
2019 3 839 583,61 EUR 268 268
2020 2 587 770,24 EUR 292 292
2021 2 424 031,20 EUR 131 134
2022 393 463,00 EUR 4 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 612 541,00 EUR 27 29
2015 3 996 585,00 EUR 45 46
2016 3 056 638,22 EUR 253 253
2017 1 690 850,04 EUR 304 304
2018 3 793 440,88 EUR 261 261
2019 3 545 092,61 EUR 265 265
2020 2 489 171,24 EUR 291 291
2021 2 778 253,20 EUR 146 148
2022 610 224,00 EUR 12 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 6 610,14 6610.14 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 207,00 207.00 EUR
Mesto Prešov 5 112 686,92 112686.92 EUR
Mesto Poprad 1 350,00 350.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 607 286,00 607286.00 EUR
Mesto Žilina 15 64 097,57 64097.57 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 7 030,40 7030.40 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 30 270,31 30270.31 EUR
Žilinský samosprávny kraj 23 1 250 057,33 1250057.33 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 391 875,00 391875.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 1 436 950,94 1436950.94 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 5 680,00 5680.00 EUR
Mesto Trnava 17 59 951,84 59951.84 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 829 022,18 829022.18 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 314 633,00 314633.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 5 494,17 5494.17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 788,00 1788.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 11 990,00 11990.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 3 6 674,17 6674.17 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 45 48 843,07 48843.07 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 34 149,00 34149.00 EUR
Mesto Rožňava 17 50 574,15 50574.15 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 5 388,85 5388.85 EUR
Mesto Levice 6 33 240,34 33240.34 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 67 74 930,11 74930.11 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 111 000,00 111000.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 3 76 283,33 76283.33 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 79 80 765,29 80765.29 EUR
Trnavský samosprávny kraj 5 21 186,06 21186.06 EUR
Slovak Business Agency 2 96 500,00 96500.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 3 700,00 3700.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 374 554,54 374554.54 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 254 313,00 254313.00 EUR
Mesto Prievidza 3 3 592,68 3592.68 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 315 504,99 315504.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 1 232,15 1232.15 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 3 207 700,00 207700.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 73 704,00 73704.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 3 278,55 3278.55 EUR
Generálna prokuratúra SR 17 50 863,41 50863.41 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 551,67 551.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 8 749 845,83 749845.83 EUR
Mesto Piešťany 1 165,83 165.83 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 5 517,50 5517.50 EUR
Dopravný úrad 9 57 158,95 57158.95 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 34 725,00 34725.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 8 3 737,00 3737.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 90 072,25 90072.25 EUR
Mesto Komárno 2 298,33 298.33 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 261 928,25 261928.25 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 592,20 592.20 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 45 277 283,66 277283.66 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 6 2 827,30 2827.30 EUR
Okresný súd Nitra 3 2 393,25 2393.25 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 4 403,32 4403.32 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 4 476 551,90 476551.90 EUR
Mesto Trstená 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 4 141 178,99 141178.99 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 1 129,00 1129.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 1 703 867,60 1703867.60 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 20 429 136,98 429136.98 EUR
Slovenská národná knižnica 2 17 229,00 17229.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 5 2 072,55 2072.55 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 18 270,00 18270.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 96 4 240 356,53 4240356.53 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 3 807,50 3807.50 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 5 1 064 142,50 1064142.50 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 72 848,32 72848.32 EUR
Mesto Nové Zámky 1 46,00 46.00 EUR
Mesto Šaľa 5 24 570,00 24570.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 141 620,00 141620.00 EUR
Slovenské národné múzeum 8 4 038,22 4038.22 EUR
Stredná odborná škola 5 8 154,25 8154.25 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 27 7 256,74 7256.74 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 1 936,54 1936.54 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 347,20 347.20 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 23 703 849,00 703849.00 EUR
Mesto Pezinok 32 27 110,94 27110.94 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 10 523,90 10523.90 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 196 649,49 196649.49 EUR
IUVENTA 7 1 492,39 1492.39 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 31 23 799,48 23799.48 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 14 456 595,95 456595.95 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 9 41 063,31 41063.31 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 2 250,00 2250.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 25 6 264,20 6264.20 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 237,65 1237.65 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 28 403,60 28403.60 EUR
Záchranná služba 1 9 140,13 9140.13 EUR
Mesto Hlohovec 2 3 411,67 3411.67 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 6 017,33 6017.33 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 2 134,23 2134.23 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 4 200,00 4200.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 19 16 998,44 16998.44 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 3 324,92 324.92 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 3 203 460,00 203460.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 2 575,83 2575.83 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 1 826,58 1826.58 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 11 565,83 11565.83 EUR
Mesto Svätý Jur 12 2 938,53 2938.53 EUR
Mesto Banská Bystrica 3 304 550,00 304550.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 36 744,00 36744.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 215,00 215.00 EUR
Krajská prokuratúra 18 28 220,44 28220.44 EUR
Obec Semerovo 6 329,76 329.76 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 5 100,00 5100.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 13 7 710,42 7710.42 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 866,58 866.58 EUR
Mesto Turčianske Teplice 5 7 191,36 7191.36 EUR
Slovenský metrologický ústav 2 27 564,09 27564.09 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 6 2 031,67 2031.67 EUR
Obec Lužianky 15 1 305,06 1305.06 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 4 37 094,00 37094.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 12 5 825,87 5825.87 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 107,45 107.45 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 795,63 795.63 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 187,20 187.20 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 56 956,99 56956.99 EUR
Spišská katolícka charita 5 1 562,50 1562.50 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 17 275,37 17275.37 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 4 179 141,80 179141.80 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 2 216,30 216.30 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 3 144,41 3144.41 EUR
Okresný súd Topoľčany 4 2 132,31 2132.31 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 307,00 307.00 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 3 4 212,43 4212.43 EUR
Krajský súd v Trnave 1 265,83 265.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 46 513,34 46513.34 EUR
Obec Kozárovce 1 249,96 249.96 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 13 250,83 13250.83 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3 1 014,77 1014.77 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 19 206 566,04 206566.04 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 3 556,67 3556.67 EUR
Obec Brusno 2 215,40 215.40 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 1 775,00 1775.00 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 194,84 194.84 EUR
Okresný súd Levice 3 0,00 0.00 EUR
Krajský súd v Nitre 14 4 985,73 4985.73 EUR
Ústav polymérov SAV 6 1 159,82 1159.82 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 4 13 722,00 13722.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 74 326,66 74326.66 EUR
Národný onkologický ústav 1 323,00 323.00 EUR
Mesto Lučenec 8 22 637,40 22637.40 EUR
Mesto Zlaté Moravce 9 31 376,33 31376.33 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 5 1 046,15 1046.15 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 1 2 256,30 2256.30 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 233,32 233.32 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 313,20 313.20 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 2 6 272,50 6272.50 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 7 7 412,50 7412.50 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 3 581,55 3581.55 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 874,17 874.17 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 1 990,26 1990.26 EUR
Encyklopedický ústav SAV 3 2 234,17 2234.17 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 1 229,45 1229.45 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 6 3 160,91 3160.91 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 445,00 445.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 12 701,45 12701.45 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 6 5 881,49 5881.49 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 475,00 2475.00 EUR
Krajská prokuratúra 12 21 409,17 21409.17 EUR
Slovenská pošta, a.s. 25 4 051 153,00 4051153.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 5 48 650,00 48650.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 84 054,90 84054.90 EUR
Divadlo Nová scéna 1 124,92 124.92 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 599,09 599.09 EUR
Centrum účelových zariadení 2 42 589,99 42589.99 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 5 155 748,24 155748.24 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 139,72 139.72 EUR
Vojenský historický ústav 2 0,00 0.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 1 174,00 1174.00 EUR
CEIT a.s. 2 535,80 535.80 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 2 507,50 507.50 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 24,95 24.95 EUR
Stredná odborná škola 1 74,99 74.99 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 223,87 223.87 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 48 998,32 48998.32 EUR
Obec Budmerice 2 372,00 372.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 1 414,50 1414.50 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 1 329,85 329.85 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 2 1 928,58 1928.58 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 3 957,50 3957.50 EUR
Dopravná akadémia 1 940,00 940.00 EUR
Hlavný banský úrad 8 3 229,05 3229.05 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 9 473,83 9473.83 EUR
Spojená škola 3 1 069,08 1069.08 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 6 6 585,00 6585.00 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 3 2 668,95 2668.95 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 9 10 493,84 10493.84 EUR
Obec Plešivec 1 112,00 112.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 8 884,50 8884.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 732,50 732.50 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0,00 0.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 5 284,85 5284.85 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 873,50 873.50 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 10 1 569,75 1569.75 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 453,50 453.50 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 3 2 192,50 2192.50 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 165,00 165.00 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4 406,57 406.57 EUR
Základná škola s materskou školou 1 328,35 328.35 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 124,95 124.95 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 308,70 308.70 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 4 2 406,00 2406.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 1 780,83 1780.83 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 8 5 576,63 5576.63 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 240,90 240.90 EUR
Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Sabinov 1 323,33 323.33 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 7 2 681,00 2681.00 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 600,00 600.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 451,58 451.58 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 5 047,00 5047.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 11 357,16 11357.16 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 376,58 376.58 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 392,85 392.85 EUR
Centrum voľného času 1 196,23 196.23 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 405,00 405.00 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 58,26 58.26 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 8 2 496,47 2496.47 EUR
Mestské služby mesta 3 458,40 458.40 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 822,15 822.15 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 7 1 669,14 1669.14 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 1 391,35 1391.35 EUR
Evanjelická spojená škola 3 1 445,32 1445.32 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 3 1 863,42 1863.42 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 435,75 435.75 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 5 534,58 534.58 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 5 974,10 974.10 EUR
Domov MÁRIE 1 1 097,50 1097.50 EUR
Úrad vládneho auditu 3 6 522,92 6522.92 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 1 620,85 620.85 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 297,00 297.00 EUR
Spojená škola 2 1 129,15 1129.15 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 3 2 027,95 2027.95 EUR
Špecializovaný trestný súd 7 16 165,75 16165.75 EUR
Stredná zdravotnícka škola 8 5 797,22 5797.22 EUR
Centrum právnej pomoci 2 63 297,48 63297.48 EUR
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 4 1 553,67 1553.67 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 114,00 114.00 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 0,00 0.00 EUR
Ipeľská Kotlina - Novohrad 2 319,99 319.99 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 4 2 176,97 2176.97 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 6 843,98 6843.98 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 2 81,55 81.55 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 839,00 839.00 EUR
Ústav na výkon väzby 4 12 896,65 12896.65 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 1 030,00 1030.00 EUR
Tribiano s. r. o. 1 579,99 579.99 EUR
Krajská prokuratúra 1 2 632,50 2632.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby a spotrebný materiál Slovak Business Agency od 20 000,00 do 80 000,00 20000 EUR 2015 Tovary Áno 1
KANCELÁRSKE POTREBY A KANCELÁRSKY PAPIER Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 000,00 180000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 50 000,00 50000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 29 999,00 29999.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 81 630,00 81630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 56 348,00 56348.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 129 000,00 129000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 69 210,00 69210.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografický papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 103 500,00 103500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 206 999,00 206999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
PAPIER PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE STROJE Slovenská národná knižnica 17 111,00 17111.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
KANCELÁRSKE POTREBY Slovenská národná knižnica 40 000,00 40000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb pre potreby mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 166 000,00 166000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 Mesto Prešov 24 400,00 24400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a xerografický papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 191 582,00 191582.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre Úrad ŽSK Žilinský samosprávny kraj 74 970,00 74970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 3Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 793,00 2793.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 941,00 12941.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 220 000,00 220000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 25 523,00 25523.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Propagačné predmety pre Operačné programy 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 292 724,00 292724.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 556,00 5556.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 7 975,00 7975.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 9 291,00 9291.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 14 213,00 14213.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Metodicko-pedagogické centrum 221 250,00 221250.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 30 518,00 30518.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 13 286,00 13286.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita v Košiciach 305 000,00 305000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 135,00 6135.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 767,00 9767.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 507,00 9507.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kancelársky materiál - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 682,00 8682.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 10 323,00 10323.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 66 103,00 66103.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 19 941,00 19941.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 7 763,00 7763.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 37 360,00 37360.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Marketingové predmety pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 600 000,00 600000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 216 621,00 216621.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 500 000,00 500000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 20 376,00 20376.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 217,00 10217.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 764,00 16764.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 6 422,00 6422.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 260 000,00 260000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 026,00 5026.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica Bratislava 260 000,00 260000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 170,00 15170.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 35 019,00 35019.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 025,00 5025.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Národnú banku Slovenska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 944,00 7944.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 803,00 23803.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 2Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 224,00 5224.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Propagačné predmety pre Operačné programy 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 672 624,00 672624.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 800 000,00 800000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Propagačné predmety pre Operačné programy 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 341 395,00 341395.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Hygienické a čistiace prostriedky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 3 234,00 3234.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 26 486,00 26486.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 985 000,00 985000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 140,00 7140.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 9 603,00 9603.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 12 412,00 12412.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 11 120,00 11120.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 178 700,00 178700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 3 296,00 3296.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál - Objednávky za 2Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 794,00 7794.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ Univerzita Komenského v Bratislave 834,00 834.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 22 987,00 22987.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 11 145,00 11145.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Propagačné predmety pre Operačné programy 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 31 330,00 31330.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 275 000,00 275000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 349,00 15349.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárského papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 774,00 4774.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Papier pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 6 451,00 6451.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Propagačné predmety pre Operačné programy 2 013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 526,00 526.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 71 369,00 71369.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 837,00 837.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 21 807,00 21807.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 10 026,00 10026.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Metodicko-pedagogické centrum 66 114,00 66114.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný kancelársky materiál Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 60 322,00 60322.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 3 597,00 3597.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre UK v Bratislave 2015 Univerzita Komenského v Bratislave 13 880,00 13880.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 309,00 18309.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 300 000,00 300000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 10 030,00 10030.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 8 770,00 8770.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 3 078,00 3078.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 1 569,00 1569.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 249 811,00 249811.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 394,00 31394.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Propagačné predmety pre Operačné programy 2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 6 647,00 6647.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 43,00 43.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 601 160,00 601160.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 14 297,00 14297.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Metodicko-pedagogické centrum 40 388,00 40388.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 4 110,00 4110.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 228 946,00 228946.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 31 846,00 31846.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 22 478,00 22478.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 390,00 10390.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 1 290,00 1290.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 3 736,00 3736.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 127 146,00 127146.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 527,00 4527.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka kancelárskych potrieb Dopravný úrad 6 192,00 6192.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 803,00 9803.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 600,00 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 80 197,00 80197.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 15 685,00 15685.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 215 627,00 215627.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 793,00 14793.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 4 972,00 4972.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 381,00 5381.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 82 985,00 82985.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 8 607,00 8607.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 391,00 9391.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 23 562,00 23562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 115 295,00 115295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 346,00 20346.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 4 972,00 4972.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 456,00 5456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 115 853,00 115853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 9 398,00 9398.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 826,00 12826.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 6 821,00 6821.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 333,00 5333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 366,00 10366.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 46 449,00 46449.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0316 Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 782,00 1782.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0216 Slovenská inovačná a energetická agentúra 567,00 567.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 761,12 1761.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra Nitra 334,00 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 822,00 1822.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky doručenkové Mesto Pezinok 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky poštové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač, kotúčová rezačka na papier, laminátor, laminovacia fólia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 646,00 1646.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 954,00 954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 33,00 33.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 809,52 15809.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
zakladač 4-krúžkový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 569,00 569.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 492,00 492.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby, xeroxový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 946,04 9946.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, príslušentvo počítačov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest, s.r.o. 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 595,20 3595.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 71 990,00 71990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2016 Mesto Prešov 26 605,90 26605.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 138,00 29138.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 27 051,30 27051.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 417,15 417.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 281,00 281.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 161,00 161.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 501,00 501.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Mesto Pezinok 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Brusno 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4, A3 Mesto Trnava 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 710,00 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
diskrétna obálka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 2 415,00 2415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske vybavenie, kopírovací papier, obálky Stredná odborná škola drevárska 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samolepiace etikety na CD/DVD Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 63,00 63.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 54 000,00 54000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 11 040,00 11040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Mesto Hlohovec 1 342,00 1342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Šaľa 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Prievidza 687,00 687.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovací stroj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 78 000,00 78000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
biely kancelársky papier 80 g/m2 Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartónová obálka A5 Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier Color Copy 250 g/m2 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 596,00 596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 445,00 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 313,00 313.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby a papiernický tovar Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 8 700,00 8700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby - obálky, obaly, zošity Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14,00 14.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
moderačná tabuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 099,75 1099.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 410,42 1410.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Trnave 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
lepidlo tuhé v tyčinke Pelikán Okresný súd Bratislava V 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 007,77 6007.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby Hlavný banský úrad 1 020,00 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, písacie potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 2 298,00 2298.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 655,00 655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 575,00 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby II Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačná tabuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierenský tovar, plastové vrecká, batérie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 159,50 159.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 013,11 1013.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Centrum účelových zariadení 22 500,00 22500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum voľného času 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 823,00 2823.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 204,00 204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych potrieb Banskobystrický samosprávny kraj 8 172,00 8172.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 576,10 1576.1 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby VI Mesto Pezinok 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 273,00 273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
biely xerografický papier natieraný, lesklý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiva a kancelárske potreby Spojená škola 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
viazací stroj NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 125,00 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska technika NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 216,00 216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 57 070,00 57070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabule a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 069,00 1069.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotúčová rezačka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30,66 30.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Mesto Hlohovec 4 450,00 4450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 206,00 2206.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor, laminovacie fólie, magnetická tabuľa alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 174,00 174.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 880,00 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 188,86 1188.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Trnava 5 865,00 5865.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 977,00 977.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 857,00 857.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obálky B6 doručenkové - opakované doručenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 112,08 112.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 133,00 133.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Plešivec 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier a obálky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 203,92 37203.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a batérie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 382,00 8382.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravná akadémia 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky kopírovací papier Katolícka univerzita v Ružomberku 1 980,00 1980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky s odrhávacou páskou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá , formuláre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 133,00 133.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola informačných technológií 269,65 269.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 393,00 2393.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 54 000,00 54000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 710,00 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 122,00 122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 3 350,00 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 540,00 12540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby Hlavný banský úrad 483,50 483.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 547,66 547.66 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laminovacia fólia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a súvisiaci spotrebný materiál Exportno-importná banka Slovenskej republiky 5 007,50 5007.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 471,65 1471.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 281,00 281.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VII Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 940,30 940.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 6 187,20 6187.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska kobercová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263,00 263.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 663,00 663.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 13 221,00 13221.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 360,95 2360.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - euroobal, výkres Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 10 433,00 10433.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 141,00 141.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 802,00 802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19,00 19.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4 Mesto Trnava 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 294,00 294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 636,47 636.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 97,80 97.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Krajská prokuratúra 3 250,00 3250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motúz trikolóra (biela, modrá, červená) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 073,42 1073.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby, tonery - dodávanie počas 12 mesiacov Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 710,00 1710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky poštové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trnava EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 2 210,00 2210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby november 2016 Mesto Pezinok 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
euroobal, drobné kancelárske potreby, písacie potreby, kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 086,00 1086.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zakladače Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 984,00 3984.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183,34 183.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, zásobník utierky ZZ Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 643,60 643.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické potreby Hlavný banský úrad 373,00 373.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - základné Psychiatrická nemocnica 9 905,51 9905.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup kancelársky potrieb Encyklopedický ústav SAV 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný trestný súd 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 115 740,00 115740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tekuté lepidlo Okresný súd Banská Bystrica 3 750,00 3750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 181,00 1181.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 829,00 1829.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 7 150,00 7150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartónová obálka A5 Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola informačných technológií 266,96 266.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 1 740,00 1740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 658,00 658.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 123,00 2123.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 551,05 551.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 544,82 544.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 15 360,00 15360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky C5 (biele) s odtrhávacou páskou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 66,20 66.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, tlačivá, zošity Mestské služby mesta 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 856,00 1856.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela popisovacia magnetická tabuľa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 2 260,00 2260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prešov 30 035,25 30035.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Korková nástenka Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A4, A3 Mesto Trnava 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samolepiace etikety a fotopapier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 155,40 155.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 270,00 1270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 55,00 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 995,60 4995.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby február 2017 Mesto Pezinok 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 044,00 4044.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dosky spisové so šnúrkami A4 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 911,00 1911.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela popisovacia magnetická tabuľa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 167,00 167.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 147,48 1147.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Svätý Jur 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 12 100,00 12100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mesto Šaľa 10 320,00 10320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, zakladače Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 096,00 1096.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 408,76 408.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 404,82 404.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papiernický tovar - obálky Mesto Zlaté Moravce 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada 4 ks popisovačov na biele tabule Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky - Mesto Moldava nad Bodvou 8 540,00 8540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 177,51 6177.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 828,00 18828.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Baliaci papier biely Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 32 025,00 32025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Menovky na stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 394,20 394.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dierovač Pulsar +300 a viazač Helios 30 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Spojená škola 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske vybavenie, kopírovací papier, obálky, kalendáre Stredná odborná škola drevárska 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 034,00 8034.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 845,00 2845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky C5 s doručenkou Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje a zariadenia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 206,00 206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 888,66 888.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 572,40 572.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby II Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 83 000,00 83000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Clip rámy, kombinovaná tabuľa Stredná zdravotnícka škola 145,70 145.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mestské služby mesta 65,00 65.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 670,00 1670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 655,50 655.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Mesto Žilina 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 470,80 26470.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB kľúč Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 130,01 130.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11 100,00 11100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka archívnych krabíc Stredná zdravotnícka škola 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, jednorazové obaly Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 6 471,30 6471.3 EUR 2017 Tovary Áno 1
Biela magnetická tabuľa ECONOMY PLUS alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Levice 501,00 501.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný spotrebný materiál CEIT a.s. 301,07 301.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky veľké bublinkové Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20,00 20.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
obálky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 240,65 1240.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby , papiernictvo, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 790,00 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb na 1 rok Dopravný úrad 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 234,58 6234.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby Hlavný banský úrad 815,00 815.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetická špongia, zošívačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 57,76 57.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 9 053,78 9053.78 EUR 2017 Tovary Áno 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 11 666,00 11666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 326,00 326.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VI Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Krajská prokuratúra 1 853,00 1853.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35,50 35.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, obálky Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 266,40 266.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier, laminovacia fólia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 278,70 278.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica svätého Michala, a. s. 78 324,64 78324.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotopapier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 41,00 41.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotografický papier pre laserové tlačiarne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21,11 21.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby jún 2017 Mesto Pezinok 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 443,00 443.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 69 600,00 69600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
archívne škatule Vojenský historický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hlavný banský úrad 195,00 195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografická papier, obálky 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 52 440,00 52440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
euroobal, drobné kancelárske potreby, písacie potreby, kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 56 652,91 56652.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 100,00 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tlačivá, papier Stredná odborná škola lesnícka 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 4 734,00 4734.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 274,80 274.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Obec Brusno 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Hlavný banský úrad 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 248,00 9248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 63 514,32 63514.32 EUR 2017 Tovary Áno 1
kancelárske a hygienické potreby Centrum právnej pomoci 45 880,50 45880.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky potreby, Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 013,00 1013.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 5 735,00 5735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2018 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 098,80 2098.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Spojená škola 936,00 936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov MÁRIE 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-biela popisovacia tabuľa magnetická na stenu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 129,90 129.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 190,00 1190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 385,00 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 37,50 37.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminovačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 184,68 184.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Trnava 14 800,00 14800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 268,74 268.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, stolové kalendáre, zošity Stredná odborná škola lesnícka 303,00 303.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 17 000,00 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 265,00 265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2018 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 561,20 561.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 660,00 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier, podložka PVC Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 94,56 94.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 773,00 773.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 487,85 1487.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá a kancelárske potreby Spojená škola 295,00 295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 378,80 2378.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 909,50 909.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky skartovač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátor Evanjelická spojená škola 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria alkalická alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26,00 26.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria alkalická alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27,00 27.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špagát ľanový alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17,00 17.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motúz alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13,00 13.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepidlo sekundové alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,00 2.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky - Mesto Moldava nad Bodvou 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 206,00 206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový kalendár 2018,diár pracovný 2018 -A5, pohľadnice, kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske doplnky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 292,00 292.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotopapier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 72,00 72.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flipchart s výsuvnými ramenami, papierové bloky pre flipchart, popisovače na flipchart Národné lesnícke centrum (NLC) 109,00 109.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky bublinkové, ZIP sáčky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 22,88 22.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 46 783,00 46783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 255,35 2255.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátor, skartovací stroj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papierenský tovar Úrad vládneho auditu 1 926,43 1926.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 299,00 1299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa lakovaná Ústav experimentálnej fyziky SAV 226,72 226.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flipchartová tabuľa magnetická Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 156,24 156.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tabelačný papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 58,56 58.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Písací papier a fotopapier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 097,00 3097.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 198,52 8198.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, Obal Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 255,00 255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 192,24 192.24 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 576,60 1576.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 281,60 1281.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 223,40 223.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalkulačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 184,85 4184.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Krajská prokuratúra 2 105,00 2105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 050,00 3050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 6 100,00 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery , kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 970,40 970.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery original, kancelársky papier A4, kancelárske potreby Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 9 700,00 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 539,26 539.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 728,35 728.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby CEIT a.s. 383,86 383.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská agentúra životného prostredia 62 961,83 62961.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 723,91 723.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 440,00 4440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Úrad vládneho auditu 3 427,52 3427.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 141,35 141.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 971,00 971.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky papierové Ústav na výkon trestu odňatia slobody 234,00 234.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Žilinský samosprávny kraj 2 514,64 2514.64 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby december 2017 Mesto Pezinok 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné plánovacie kalendáre stolové 2018 Národný ústav celoživotného vzdelávania 44,00 44.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 53,49 53.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 649,68 3649.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 995,00 995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 172,89 172.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 32 400,00 32400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 360,00 9360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132 266,00 132266.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné rezačky a laminátor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 5 700,00 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papiernický tovar , obálky Krajská prokuratúra v Prešove 2 845,00 2845.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 2 254,26 2254.26 EUR 2018 Tovary Áno 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 96,00 96.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup korkových násteniek, magnetických tabúľ a flip chart na trojnožke Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 814,70 1814.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárkse potreby Mesto Trstená 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 182,88 182.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 32 400,00 32400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 82 020,60 82020.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 6 600,00 6600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Špecializovaný trestný súd 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-tabuľa napichovacia plstená Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 42,62 42.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 462,80 1462.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou Obec Lužianky 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 530,00 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-prenosný štítkovač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 44,16 44.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2018 Mesto Prešov 31 140,00 31140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 840,00 3840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – obojstranná magnetická tabuľa mobilná Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 194,50 194.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 21 735,80 21735.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Šaľa 12 580,00 12580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 2 250,00 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 16 081,20 16081.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 591,60 3591.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 111,40 1111.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 860,00 2860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Mesto Žilina 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky Štatistický úrad Slovenskej republiky 205,00 205.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 70 668,68 70668.68 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola informačných technológií 142,18 142.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola lesnícka 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a výtvarné potreby Mesto Zlaté Moravce 12 500,00 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archivačný a zakladací materiál, písacie potreby-perá, zvýrazňovače a iné kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 000,00 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre 5 stredísk sociálnych služieb marec 2018 Mesto Pezinok 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho papiera Slovenská inovačná a energetická agentúra 8 213,40 8213.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, zakladače Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 203,00 1203.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 162,00 162.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, tlačivá Mestské služby mesta 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierový kancelársky materiál Mesto Levice 9 800,00 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teleskopický tubus na výkresy IUVENTA 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Popisovateľná magnetická tabuľa - whiteboard 1000x1500mm SCRITTO alebo ekvivalent, set magnetov, fixiek, hubky a tekutého čističa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenský metrologický ústav 16 000,00 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 225,00 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Levice 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 1 259,96 1259.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Euroobal s rozšíriteľnou kapacitou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 24 384,00 24384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Levice 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 19 750,00 19750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový podstavec pod monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 264,00 264.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archívna škatuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 19,00 19.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 232,00 232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archivačný a zakladací materiál, písacie potreby-perá, zvýrazňovače a iné kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 000,00 54000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 864,60 1864.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 5/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17 500,00 17500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 270,00 21270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 850,60 29850.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termo pásky do tlačiarne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 1 279,93 1279.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Múzeum vo Svätom Antone 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 21 817,00 21817.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 190,00 1190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchartová tabuľa s popisovateľným magnetickým povrchom IUVENTA 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – preklápacia mobilná tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou Obec Lužianky 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 275,00 275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 9/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
euroobal, drobné kancelárske potreby, písacie potreby, kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 194,00 194.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 283,30 1283.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 335,00 335.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby júl 2018 Mesto Pezinok 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské potreby Mesto Rožňava 3 750,00 3750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 1 064,00 1064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 221,34 4221.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
archívne škatule Vojenský historický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 1 908,00 1908.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45,00 45.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 752,40 9752.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 730,00 2730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 400,00 7400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 11 700,00 11700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 27,60 27.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12 790,00 12790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola informačných technológií 535,64 535.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 060,12 1060.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 875,00 1875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 85 000,00 85000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špagát jutový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,00 20.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etiketovací systém Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 179,76 179.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trnava 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná zdravotnícka škola 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 507,00 6507.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografický papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 100 000,00 100000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 452,83 1452.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 796,00 796.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný trestný súd 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie podujatí počas SK V4 PRES Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 8 447,28 8447.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 490,00 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 880,72 880.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská agentúra životného prostredia 67 238,10 67238.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 7/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednodielna biela popisovateľná magnetická tabuľa 2400x1200mm, popisovače na bielu tabulu strierateľné za sucha, magnetická filcová stierka a tekutý čistici sprej Štátny inštitút odborného vzdelávania 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 8/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2 Prešovský samosprávny kraj 3 379,51 3379.51 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 600,00 7600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 33 600,00 33600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola informačných technológií 161,75 161.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 490,00 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viazací stroj hrebeňovej väzby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 999,85 999.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 110,00 2110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych a čistiacich potrieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 69 597,14 69597.14 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 587,82 587.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych krabíc a zakladačov Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 631,04 7631.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a spotrebný materiál Metodicko-pedagogické centrum 178 560,00 178560.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na komunálne voľby 2018 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 094,00 1094.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Mesto Žilina 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 596,07 1596.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 9 279,00 9279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 720,00 10720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do kopírovacích strojov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 553,20 3553.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 786,06 1786.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre ŠJ a kancelársky a výtvarný materiál pre MŠ Mesto Trnava 10 830,00 10830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 11/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 043,00 1043.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 59,00 59.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archívne škatule Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2019 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 091,40 1091.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 60 934,00 60934.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 1 849 211,00 1849211.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7 388,00 7388.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 980,00 1980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 12/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby; Toner do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 749,16 749.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - Teleskopický plastový tubus na výkresy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 35,35 35.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika-viazací stroj Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchloviazač závesný (prešpánový) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Trnava 14 624,29 14624.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 000,00 180000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre archeologický výskum Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 758,00 758.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Úrad vládneho auditu 4 866,02 4866.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špagát jutový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42,00 42.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 560,00 1560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Centrum účelových zariadení 28 600,00 28600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 13/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 213,00 213.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 485,36 8485.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 575,40 575.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 13/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 300,48 2300.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica svätého Michala, a. s. 81 558,98 81558.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 251,30 251.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby november 2018 Mesto Pezinok 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Centrum právnej pomoci 30 687,00 30687.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky tovar 2018 Trnavský samosprávny kraj 495,53 495.53 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby 14/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 630,00 2630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 8 412,00 8412.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 15/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 550,00 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620,50 620.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Krajská prokuratúra 2 810,00 2810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 572,00 572.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 539,00 9539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 26 107,00 26107.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 036,00 17036.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 760,00 2760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 685,00 685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 17 865,49 17865.49 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 600,00 41600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 74 186,22 74186.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 228,44 108228.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 175 931,70 175931.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 4 527,60 4527.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 922,00 14922.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 2 040,00 2040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Rožňava 6 600,00 6600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálno - technické zabezpečenie volieb prezidenta SR 2019 Mesto Piešťany 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spisový obal a spisová doska UNIVERZITA J. SELYEHO 323,50 323.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - perá, náhradné náplne, gumy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 378,00 378.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup obálok Generálna prokuratúra SR 3 704,40 3704.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 413,42 6413.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 466,00 466.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 619,00 1619.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 153,88 1153.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 1/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 345,00 345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prezidentské voľby 2019 - Kancelárske potreby a tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 884,00 1884.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 134,00 4134.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Korkové a magnetické nástenky, magnetky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 116,00 1116.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, cerzky, gumy a perá Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 117 804,00 117804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prezidentské voľby 2019Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 175,44 175.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 37 913,00 37913.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 39 993,00 39993.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 205,00 3205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 722,19 1722.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotopapier, etikety, laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 380,60 380.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Šaľa 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 334,00 1334.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a výtvarné potreby pre Mesto Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce 11 400,00 11400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 2 869,24 2869.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12 017,16 12017.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 103 819,59 103819.59 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 33 300,00 33300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 470,00 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mondi - Maestro Special alebo ekvivalent od renomovaného výrobcu tlačiarní (Canon, HP, Minolta, Epson) Základná škola s materskou školou Župkov 930,00 930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, xerografický papier, obálky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 79 992,00 79992.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
šanóny, zaklačače Obec Semerovo 45,00 45.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Úrad vlády Slovenskej republiky 109 401,60 109401.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 66,00 66.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 46 179,60 46179.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Mesto Žilina 924,00 924.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 491,55 1491.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier do tlačiarne Základná škola, SNP 5, Šurany 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 13 539,00 13539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 800,00 11800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 655,40 10655.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, zakladače Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 23 659,53 23659.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 090,00 4090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 44 250,00 44250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630,00 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 530,00 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Slovak Business Agency 76 500,00 76500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, Kancelársky papier Mesto Rožňava 1 590,00 1590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 94 746,00 94746.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 416,40 1416.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 767,00 3767.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 913,54 913.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre strediská sociálnych služieb máj 2019 Mesto Pezinok 570,00 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské potreby Mesto Rožňava 3 720,00 3720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Špecializovaný trestný súd 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľby do europarlamentu 2019 - kancelárske potreby a tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 018,40 2018.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľby do europarlamentu 2019 - Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 175,44 175.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 13 427,00 13427.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 245,00 245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Topoľčany 1 340,00 1340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 22 200,00 22200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 32 952,00 32952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 793,00 793.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 455,00 455.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 970,00 970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 51 435,56 51435.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a výtvarný materiál Mesto Trnava 6 615,00 6615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita v Košiciach 195 460,02 195460.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 30 915,00 30915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 200,00 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 017 800,00 1017800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 5/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 6/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85,00 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 225,00 3225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 629,00 1629.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 717,00 2717.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 7/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z prešpánu bez gumičky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 520,00 1520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25x12 "(1+0) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 466,00 1466.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28 000,00 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 919,00 5919.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 7 494,00 7494.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 50 592,00 50592.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 149,00 11149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb (2019) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 76 980,00 76980.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 6 467,00 6467.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 292,00 48292.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 73 191,00 73191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 862,00 52862.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 18 560,00 18560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 17 197,00 17197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 22 454,00 22454.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 608,00 1608.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 12/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky Štatistický úrad Slovenskej republiky 175,00 175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenské národné múzeum 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 12 120,00 12120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 83 988,06 83988.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilná magnetická tabuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 472,80 472.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 6 780,00 6780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Archívne škatule Typ II Slovenské národné múzeum 39,93 39.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby júl 2019 Mesto Pezinok 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175,00 175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
magnetická tabuľa ročný plánovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,48 186.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenský metrologický ústav 17 116,92 17116.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky, hygienické výrobky, kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 3 338,00 3338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodeodolné etikety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 47,76 47.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 096,00 1096.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 030,00 1030.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 10 715,68 10715.68 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby 8/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 226,00 226.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, cerzky, gumy a perá Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 472,50 472.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 9 542,50 9542.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - rôzne kancelárske potreby Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 39 192,72 39192.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - písacie pomôcky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 292,61 6292.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - papier, tlačivá, zošity, bloky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24 502,28 24502.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 352,00 352.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Krajská prokuratúra 2 642,00 2642.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 424,75 424.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 930,00 930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástenné hodiny do kancelárii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 238,00 238.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 516,00 7516.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 9/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 809,34 809.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Popisovače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 819,30 2819.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 10 715,80 10715.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 40,00 40.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 690,00 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 39 999,00 39999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská agentúra životného prostredia 146 404,88 146404.88 EUR 2019 Tovary Áno 1
Flipchart Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 11/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Krajská prokuratúra 8 330,00 8330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 8 760,00 8760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a výtvarné potreby Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 22 500,00 22500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 638,00 1638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 654,88 654.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2020 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2020 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 452,00 1452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb Žilinský samosprávny kraj 8 530,00 8530.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 136 907,90 136907.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka na papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62,00 62.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Páková rezačka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 219,02 219.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 760,47 4760.47 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 950,00 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 893,62 2893.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 180,00 1180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 14/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolový pracovný kalendár, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 870,80 870.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pamäťové média CD a DVD Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 199,90 199.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Popisovateľná tabuľa a spony do elektrickej zošívačky Fakultná nemocnica Nitra 37,00 37.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 797,96 10797.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 13/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 180,00 2180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 666,74 4666.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 547,00 547.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástenné kalendáre na rok 2020 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 570,12 570.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby november 2019 Mesto Pezinok 1 850,00 1850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 3 360,00 3360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-karisblok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 93,00 93.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 195,00 2195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier Univerzita Komenského v Bratislave 215 927,83 215927.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov na rok 2020 Generálna prokuratúra SR 2 360,47 2360.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 3 622,00 3622.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 272,00 272.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 8 541,00 8541.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 150,00 4150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2020. Štatistický úrad Slovenskej republiky 87,00 87.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské potreby Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Sabinov 710,00 710.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spotrebný kancelársky materiál Krajská prokuratúra 5 308,00 5308.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 240,00 1240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 125,00 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850,00 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a výtvarný materiál Mesto Trnava 7 417,00 7417.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 14/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 9 525,00 9525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 999,00 11999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 896,71 42896.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity materskej školy - didaktické pomôcky Mesto Poprad 552,58 552.58 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 288,00 288.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 511,60 511.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetické biele tabule s keramickým povrchom Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75 876,62 75876.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 602,00 602.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 625,00 625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske obálky Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 17 666,96 17666.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie, kancelárske potreby, kalendáre Stredná zdravotnícka škola 1 373,14 1373.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Mesto Banská Bystrica 83 998,80 83998.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou "doporučene-do vlastných rúk" a obálka B6 s doručenkou "doporučene-opakovane" so samolepiacou páskou Obec Ivanka pri Nitre 75,00 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2020 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12 790,00 12790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 054,00 3054.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 272,00 1272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - diáre Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 185,00 185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Topoľčany 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 1 794,00 1794.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Rožňava 6 600,00 6600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - Archívne škatule Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 451,00 1451.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabuľa magnetická stierateľná Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 318,00 318.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pákové zakladače / šanóny Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 590,00 1590.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenské národné divadlo 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 220,00 4220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná zdravotná služba Bratislava 13 518,71 13518.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Divadlo Nová scéna 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 356,55 1356.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 290,30 2290.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 254,32 2254.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 685,36 685.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre voľby 2020 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 751,44 751.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Trnava 10 174,83 10174.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 75,00 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 95,00 95.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky Okresný súd Topoľčany 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 290,00 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje a pomôcky Univerzita Komenského v Bratislave 950,00 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 714,77 4714.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 118,68 118.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 970,00 970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre voľby 2020 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 727,64 1727.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredisko sociálnych služieb Petržalka 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Župkov 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Mesto Lučenec 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 859,54 1859.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 314,84 314.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 452,50 1452.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 138 600,00 138600.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zakladač pákový PP, A4, 5 cm, červený Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 128,00 1128.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho a drogistického tovaru Generálna prokuratúra SR 4 515,34 4515.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 610,00 1610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 6/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Šaľa 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 550,00 9550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Krajská prokuratúra 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Mesto Banská Bystrica 83 998,80 83998.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 8 136,00 8136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Lučenec 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Lučenec 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Lučenec 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 718,00 718.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky Krajská prokuratúra v Prešove 2 120,00 2120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 505,00 505.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 270,80 4270.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný trestný súd 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 565,00 1565.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 5 700,00 5700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre ŠJ Mesto Komárno 539,53 539.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup obálky DL s okienkom Mesto Trnava 1 060,00 1060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12 620,40 12620.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby METRO Bratislava a.s. 843,85 843.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kanceláriu -Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 11 272,00 11272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 000,00 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 437,00 70437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby apríl 2020 Mesto Pezinok 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 933,00 3933.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 94 452,00 94452.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 9 090,00 9090.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 22 800,00 22800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 65 635,08 65635.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 915,00 1915.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 315,00 315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, zakladače Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 12 712,00 12712.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 288,00 1288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 10 430,00 10430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych škatúľ "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 736,80 736.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Zlaté Moravce 7 083,33 7083.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 7/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skartovačka Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 34 204,62 34204.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 636,30 1636.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 345,60 345.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačivá zdravotnícke/2018 Národný onkologický ústav 670,00 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Krajská prokuratúra 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 8/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 990,00 2990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 7/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 180,00 1180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 287,00 287.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou "doporučene-do vlastných rúk" a obálka B6 s doručenkou "doporučene-opakovane" so samolepiacou páskou Obec Ivanka pri Nitre 75,00 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 9/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Košice-Nad Jazerom 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 113 165,52 113165.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 790,00 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky potreby Univerzita Komenského v Bratislave 6 250,00 6250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 159,77 4159.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 10 350,00 10350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 350,00 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 290,00 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fólia whiteboard Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 273,00 3273.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Lučenec 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych potrieb, vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 985,10 14985.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a upratovacie pomôcky Stredná odborná škola 4 160,00 4160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 698,00 9698.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Košice-Nad Jazerom 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 20 548,00 20548.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 550,00 4550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 10 848,00 10848.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 633,00 633.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 999,00 1999.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 370,00 1370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 497,00 4497.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 7 919,00 7919.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
šanóny, zaklačače Obec Semerovo 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 684,00 19684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 785,86 2785.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 295,00 295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace a leštiace prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky Mestská časť Košice - Západ 3 319,00 3319.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 371,52 371.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 60 556,00 60556.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby 3 240,00 3240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 455,00 455.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho a drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 11 140,60 11140.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 892,40 892.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Špecializovaný trestný súd 4 950,00 4950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný_august 2020 Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra Trnava 4 880,00 4880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školské potreby Mesto Rožňava 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 86 130,74 86130.74 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky tovar Prešovský samosprávny kraj 12 104,70 12104.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 16 534,00 16534.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelárske zariadenia Ústav na výkon väzby 3 780,00 3780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 83 988,00 83988.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 8 745,00 8745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flipchart, tabuľa a nástenky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier pre pracoviská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 27 860,52 27860.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, Kancelársky papier Mesto Rožňava 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 7 400,00 7400.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka skartovacieho stroja Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 52 426,37 52426.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup obálky plastových obálok DL Mesto Trnava 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrálny skartátor s kolieskami Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Štátny fond rozvoja bývania 8 300,00 8300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 9 252,00 9252.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne odpadové vrecia pre skartátory HMS Securio B32 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 81,00 81.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Flipchart a školská tabuľa Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny inštitút odborného vzdelávania 11 102,64 11102.64 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 432,20 4432.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 666,00 10666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 457,60 1457.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 890,00 890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 277,35 277.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 287,00 287.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre Univerzita Komenského v Bratislave 293,50 293.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 343,80 1343.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 830,00 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Krajská prokuratúra 4 207,00 4207.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bratislavský samosprávny kraj 16 856,30 16856.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 IUVENTA 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby12/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 900,00 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 5 976,90 5976.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky, vlajky, drobný kancelársky materiál Štatistický úrad Slovenskej republiky 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 215,00 215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby október 2020 Mesto Pezinok 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 8 200,00 8200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Rožňava 9 360,00 9360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 491,00 21491.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje - skartovač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199,00 199.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 51 861,00 51861.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenské národné múzeum 770,00 770.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 40 953,00 40953.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Flipchart Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 225,00 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stolových kalendárov a diárov 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 80,00 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 201 859,00 201859.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby , kancelársky papier, dodanie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 150,00 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stojan na dokumenty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 204,00 204.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 480,00 4480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,00 175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2021 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 335,60 1335.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 075,29 1075.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skartovač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 730,00 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 797,96 10797.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 293,16 293.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 8 400,00 8400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123,00 123.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 436 945,00 436945.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje Univerzita Komenského v Bratislave 470,00 470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ipeľská Kotlina - Novohrad 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 223,75 1223.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 355,00 2355.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2021. Štatistický úrad Slovenskej republiky 97,00 97.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 763,46 763.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby vrátane recyklovaného kopírovacieho papiera Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 68 633,69 68633.69 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 088,94 2088.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier Univerzita Komenského v Bratislave 173 414,00 173414.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup bublinkovej fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 144,30 144.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov na rok 2021 Generálna prokuratúra SR 2 220,00 2220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skartátor Univerzita Komenského v Bratislave 230,00 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skartátor Univerzita Komenského v Bratislave 255,00 255.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 232,84 232.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný_august 2020 Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 849,05 1849.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110,00 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 230,00 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 4 300,00 4300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 435,00 435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 8 814,00 8814.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skartovač Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie, kancelárske potreby, kalendáre Stredná zdravotnícka škola 2 682,98 2682.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 56 946,34 56946.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby METRO Bratislava, a.s. 1 030,00 1030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Topoľčany 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 642,00 1642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 150,00 4150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 80 473,02 80473.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 9 795,54 9795.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 410,00 1410.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 61 994,00 61994.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pákové zakladače / šanóny Záchranná zdravotná služba Bratislava 912,00 912.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 20 955,00 20955.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby 7 200,00 7200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 295,00 9295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 12 863,00 12863.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby 2020 - 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 161 689,00 161689.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 229 779,00 229779.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 11 451,65 11451.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a bublinková obálka Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 14 319,98 14319.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obálky s doručenkou Univerzita Komenského v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642,00 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642,00 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací a grafický papier Mesto Turčianske Teplice 2 100,00 2100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 474,00 2474.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642,00 139642.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642,00 139642.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Rožňava 6 600,00 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Korková nástenka Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 250,00 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obálky Univerzita Komenského v Bratislave 156,00 156.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 800,00 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 375,00 1375.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 350,00 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Lučenec 2 240,00 2240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 290,00 290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2015 - 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 35 876,00 35876.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 405,00 5405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 9 906,00 9906.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 90 924,00 90924.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 2 920,00 2920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 831,60 831.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 760,00 760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný_február_2021 Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 900,00 2900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000,00 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 278,50 278.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 996,00 996.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 38 793,28 38793.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 380,00 2380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 252,00 9252.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 139 642,00 139642.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier na kopírovanie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 200,00 46200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Petržalka 18 000,00 18000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 233,00 233.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranná podložka pod stoličku, Páska DYMO Univerzita Komenského v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kopírovací uhlový papier čierny Fakultná nemocnica Nitra 220,00 220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diskrétne obálky Univerzita Komenského v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 720,00 720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 619,50 2619.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 140,00 140.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 375,00 375.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 100,00 100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 4 102,00 4102.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2021 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 10 270,80 10270.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 920,00 920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola Jozefa Horáka 280,00 280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 280,00 280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 9 356,00 9356.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 474,00 32474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 282,00 3282.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 89 000,00 89000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 12 672,00 12672.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 4 238,04 4238.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 380,00 380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 220,00 2220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 84 387,00 84387.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 17 634,42 17634.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 504,00 42504.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradná nápň do pera Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 105,00 105.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Mesto Komárno 206,58 206.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obálky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 180,90 180.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný_apríl_2021 Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 978 568,00 978568.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 12 418,00 12418.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, zakladače Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Lučenec 5 000,00 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Popisovač na tabule Základná škola Jozefa Horáka 1 260,00 1260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby máj 2021 Mesto Pezinok 2 400,00 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Lučenec 6 000,00 6000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 700,00 3700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 060,00 1060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný trestný súd 3 950,00 3950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier Mesto Svätý Jur 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na rok 2021 Mesto Prešov 27 674,81 27674.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110,00 110.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 438,00 438.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál, Kancelársky papier XEROX A4 Krajská prokuratúra 3 600,00 3600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 190,00 190.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 016,00 6016.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 293,60 1293.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 680,00 680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 878,70 878.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Nemocnica svätého Michala, a. s. 48 576,20 48576.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 595,00 595.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie kancelárskych potrieb 2021 Žilinský samosprávny kraj 14 278,06 14278.06 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 880,00 4880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 867,00 2867.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biela magnetická popisovacia tabuľa Mesto Nové Zámky 150,00 150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 855,83 5855.83 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 144,00 144.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a bublinková obálka Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo - skartovací stroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 567,95 567.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 720,00 720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 462,40 462.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 071,57 5071.57 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 515,00 515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papier do tlačiarne A4 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 156,60 156.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papierový a nepapierový kancelársky materiál Mesto Levice 7 800,00 7800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Tribiano s. r. o. 580,00 580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 131 364,00 131364.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Košice-Nad Jazerom 2 300,00 2300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 774,60 774.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 330,89 1330.89 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skartovač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230,00 230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 8 192,00 8192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 715,00 715.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 792,00 792.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 11 437,00 11437.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 625,00 24625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 430,00 4430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skartovačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 68,00 68.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 48 217,82 48217.82 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 49 668,00 49668.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 940,00 1940.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby 3 720,00 3720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 185,00 1185.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 371 362,00 371362.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 8 315,00 8315.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 758,00 29758.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 9 297,00 9297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 58 541,00 58541.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 18 501,00 18501.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 110 472,00 1110472.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby 2020 - 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 51 135,00 51135.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Kancelársky a výtvarný materiál - DNS Mesto Trnava 2 795,00 2795.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 70 110,00 70110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 696,00 41696.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 56 960,00 56960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 28 190,00 28190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál a kancelárske potreby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 164 770,00 164770.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby 2020 - 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 12 725,00 12725.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov Slovenská pošta, a.s. 99 661,00 99661.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP Žilinský samosprávny kraj 18 087,00 18087.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 399,00 5399.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 187,00 24187.0 EUR 2022 Tovary Nie 2
Kancelársky materiál Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 104 845,00 104845.0 EUR 2022 Tovary Nie 1www.tsv.sk


+421472851101


tsv@tsv.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2074 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tibor Varga
Adresa:
Zavoda 42 Stará Halič 98511
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tibor Varga
Adresa:
Zavoda 42 Stará Halič 98511
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Raučina
Adresa:
Bernolákova 6032/13 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s. r. o.
Adresa:
Laurinská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.06.2017 do:

Stiahni