Dodávateľ

Pixel Print s.r.o.

Vyšný Orlík
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Pixel Print s.r.o.

IČO: 50557050

Adresa: 47, Vyšný Orlík

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5325

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. December 2020

Záznam platný do: 30. December 2023

Posledná zmena: 31. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 45 564,18 EUR 35 35
2019 34 443,39 EUR 22 22
2020 23 913,50 EUR 34 34
2021 4 972,50 EUR 15 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 45 564,18 EUR 35 35
2019 34 443,39 EUR 22 22
2020 23 913,50 EUR 34 34
2021 4 972,50 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 13 088,92 13088.92 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 2 998,99 2998.99 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 1 727,99 1727.99 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 8 699,99 8699.99 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 1 271,54 1271.54 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 5 649,79 5649.79 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 187,50 187.50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 1 947,21 1947.21 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 12 213,99 12213.99 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 188,00 188.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 249,00 1249.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 95,90 95.90 EUR
Mesto Komárno 4 663,46 663.46 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 80,99 80.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 15,99 15.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 439,10 1439.10 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 4 449,26 4449.26 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 10 949,99 10949.99 EUR
Obec Nové Sady 1 830,00 830.00 EUR
Slovenské národné múzeum 4 759,98 759.98 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 6 219,89 6219.89 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 8 8 676,59 8676.59 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 368,56 368.56 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 399,50 399.50 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 16 050,00 16050.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 239,99 239.99 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 6 757,00 6757.00 EUR
Ústav merania SAV 1 89,50 89.50 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 98,30 98.30 EUR
Spojená škola 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 312,99 312.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 164,66 164.66 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 1 009,00 1009.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nástenka samolepiaca Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 277,20 277.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll-up stojan Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 144,00 144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Perforovaná fólia na okno Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Korková nástenka Základná škola Májové námestie 1, Prešov 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Korková nástenka Základná škola Májové námestie 1, Prešov 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poštové, balné a doručovateľské služby OP ĽZ 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 12 264,00 12264.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Plagátové klaprámy A0 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 132,78 132.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
výstavné panely s popisom Slovenské národné múzeum 750,00 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vonkajšia informačná vitrína Obec Nové Sady 830,00 830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výstavné panely Ekonomická univerzita v Bratislave 713,00 713.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klaprám – informačná tabuľa so zaklápacím rámom s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 009,20 7009.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll-up 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 2 186,48 2186.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačný materiál s potlačou Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 328,38 2328.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový kalendár2019 Spojená škola 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výroba a dodanie propagačných predmetov Trenčiansky samosprávny kraj 1 761,24 1761.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkoplošný pútač a trvalá tabuľa Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 78,00 78.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plagátové kliprámy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zaklapávací rám - hliníkový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Publicita projektov - samolepky s grafickým návrhom a spracovaním Ústav na výkon trestu odňatia slobody 362,00 362.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 174,00 174.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Štátny znak SR - samolepka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 323,00 323.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zaklapávací rám - hliníkový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety pre účely projektov Trnavský samosprávny kraj 18 139,26 18139.26 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zabezpečenie USB kľúčov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 10 001,20 10001.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlač plagátov a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 104,00 104.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Biela samolepiaca tabuľová fólia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 21,00 21.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
výroba informačnej tabule Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Piktogramy výstražné, príkazové, záchranné a požiarne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 94,37 94.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Korková nástenka Základná škola Májové námestie 1, Prešov 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up baner s náhradnými kazetami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 195,71 195.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezpečnostné značky na obaly pre triedu 1.1,1.2,1.3,1.4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mapa nástenná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 287,00 287.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štátny znak SR - samolepka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 405,00 405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezpečnostné značky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 112,00 4112.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov a vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač pozvánky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 265,00 1265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety - textilná taška, podložka, pero, USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 985,00 985.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Štátny inštitút odborného vzdelávania 29 251,00 29251.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Objednávka propagačných materiálov 1 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 182,00 182.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 1 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prezentačný stolík s tlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 811,31 811.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 032,80 2032.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 23 936,00 23936.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nálepka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106,00 106.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kliprám Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 336,46 336.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 480,00 3480.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné a prezentačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačný materiál s potlačou Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 202,04 1202.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
EuroClip 70x50cm resp. ekvivalent rám na obraz a fotografie s plexisklom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač posterov Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba samolepiek FOTO Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Klaprámy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kliprám A2, Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stála tabuľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 149,56 149.56 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 1 779,12 1779.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač plagátov Ekonomická univerzita v Bratislave 432,00 432.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Publicita projektu - Samolepiace etikety s potlačou Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 294,00 2294.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice, batérie, antény Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 603,00 603.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika, alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 105,00 1105.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné systémy pre účely projektu financovaného z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 1 210,80 1210.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Cyklopríslušenstvo pre účely projektu financovaného z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 965,84 4965.84 EUR 2020 Tovary Áno 1
Informačná tabuľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 386,58 386.58 EUR 2020 Tovary Áno 1
USB kľuč Ekonomická univerzita v Bratislave 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nálepky a štítky na popis nebezpečestva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 491,00 491.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 706,71 706.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika - Skriňová mraznička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 305,97 305.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
tlačivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 133,00 133.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kliprámy posterové A0 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 253,82 253.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Značky a súvisiace prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124,92 124.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pamäťové média Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 71,70 71.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Značky a súvisiace prvky - samolepky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 514,45 514.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Značky a súvisiace prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostné symboly, značky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 543,18 543.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Značky a súvisiace prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 83,00 83.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kliprámy posterové A0 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 355,21 355.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostné prvky ,značky ,etikety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 606,00 2606.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačné a trvalé tabule Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 534,50 534.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostné prvky ,značky ,etikety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 667,00 1667.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Značky a súvisiace prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155,00 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač posterov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71,40 71.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Informačná tabuľa na dvere Univerzita Komenského v Bratislave 1 439,10 1439.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kliprámy posterové A0 - zaklapávacie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 513,08 513.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostné symboly, značky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 222,00 1222.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čierna technika, alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 740,00 740.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svietidlá Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 188,00 188.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HDD Seagate Exos 7E2 3.5" 2TB SATA III 6Gb/s 7.2K RPM 128MB alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200,00 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablety a príslušenstvo Spojená škola internátna Prakovce 1 012,00 1012.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rámy s klipmi a plexisklom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 328,39 328.39 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kuchynské roboty Mesto Komárno 114,90 114.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra a chladnička Mesto Komárno 235,00 235.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlač farebných posterov Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Externý disk Ústav merania SAV 110,00 110.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 444,00 444.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Štátny znak SR - samolepka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38,00 38.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mini rúra_44 Mesto Komárno 119,00 119.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 33,36 33.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby - tlač nálepiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 121,73 121.73 EUR 2021 Služby Áno 1
Pracovné oblečenie (tričká) Centrum sociálnych služieb - DEMY 220,48 220.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyhotovenie a dodanie tabule - Grafické práce, tlač, hliníková sendvičová tabuľa Mesto Komárno 239,48 239.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 51,96 51.96 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 125 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×