Obstarávateľ

Mesto Rajec

Rajec

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 442 305,00 EUR 3
2015 517 642,00 EUR 2
2016 1 986 264,23 EUR 16
2017 1 638 212,63 EUR 3
2018 1 108 361,98 EUR 6
2019 329 295,00 EUR 3
2020 444 251,20 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 757,00 EUR 3
2018 2
2018 85 000,00 EUR 1
2019 1
2019 60 000,00 EUR 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 640,00 EUR
Marián Šupa 1 0,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 241 123,25 EUR
T+T, a.s. 2 125 778,92 EUR
AutoCont SK a.s. 6 107 294,00 EUR
AGRALL s. r. o. 1 0,00 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 3 566 824,00 EUR
Daffer spol. s r.o. 1 695,00 EUR
MATEA s.r.o. 1 780 374,00 EUR
AT a.s. 1 24 958,32 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 489,99 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 1 187 500,00 EUR
MIKOMIX, spol. s r.o. 1 74 901,00 EUR
Ing. Viliam Čech 1 1 276 050,00 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 130 475,00 EUR
PROMA, s.r.o. 1 366 406,00 EUR
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. 1 528 067,00 EUR
SAND SK, s. r. o. 1 439 900,00 EUR
GFCH spol. s r.o. 1 144 300,00 EUR
Všeobecná úverová banka a.s. 1 522 440,00 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 108 800,00 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 507,19 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 1 625,00 EUR
NOMIland s.r.o. 4 4 774,90 EUR
OMES spol. s r.o. 1 10 750,00 EUR
CA - Cargo, s. r. o. 1 64 333,00 EUR
SERVIS MDD s.r.o. 1 0,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a. s. 1 108 992,51 EUR
Boritech s.r.o. 1 157 500,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA DOMU S NÁJOMNÝMI BYTMI S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV 1 000 000,00 650 311,66 65.03% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
ODVODNENIE SKLÁDKY PDO RAJEC - ŠUJA 317 009,00 305 338,33 96.31% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
STAVBA INŽINIERSKYCH SIETÍ 602 856,00 366 583,33 60.8% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Rajec 442 797,00 440 055,83 99.38% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
SLUŽBY SÚVISIACE S ODVOZOM A LIKVIDÁCIOU ODPADU 74 845,00 65 065,83 86.93% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
STREDNODOBÝ ÚVER 522 440,00 522 440,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV 1 276 050,00 1 276 050,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
ZMENA VYUŽITIA ŠPORTOVEJ HALY NA KRYTÚ TRŽNICU, RAJEC 342 550,00 342 550,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
VYBAVENIE UČEBNÍ 2018 Tovary Nie 0 Nie
Stavebné úpravy hospodárskeho pavilónu spojené so zmenou účelu budovy. 159 722,39 64 520,00 40.39% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Stavebné úpravy hospodárskeho pavilónu spojené so zmenou účelu budovy. 159 722,39 108 800,00 68.11% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Nábytok do materskej školy 3 300,00 2 027,77 61.44% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Stavebné úpravy hospodárskeho pavilónu spojené so zmenou účelu budovy. 159 722,39 62 417,50 39.07% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Vybavenie kuchyne 15 200,00 8 958,33 58.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične 240 722,53 122 375,00 50.83% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Didaktické pomôcky MŠM 1Q 120,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Didaktické pomôcky MŠO 1Q 1 100,00 763,60 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pomôcky do MŠO 2Q 690,00 473,46 68.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Didaktické pomôcky MŠM 1Q 1 200,00 714,23 59.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične 240 722,53 120 250,00 49.95% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Didaktické pomôcky do materskej školy MŠM 2Q 812,00 533,33 65.68% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby MŠ OM 3Q 730,00 422,65 57.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby MŠ OM 3Q 597,00 408,32 68.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Didaktické pomôcky do materskej školy MŠM 3Q 855,00 579,16 67.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie triedy 1 168,00 520,83 44.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Didaktické pomôcky do materskej školy MŠOM 4Q 232,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Didaktické pomôcky do materskej školy MŠM 4Q 405,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kompostéry s objemom min. 700 l a min. 1000 l 114 162,63 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 248 000,00 156 250,00 63.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Technológie na nakladanie s odpadmi 206 472,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu 57 258,00 39 749,93 69.42% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
kompostér min 1050 l - 631 ks a min 700 l - max 800 l - 296 ks 104 000,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka zemného plynu 85 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka zemného plynu 199 040,99 108 729,16 54.62% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 199 040,99 117 584,65 59.07% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
VYBAVENIE UČEBNÍ 2018 Tovary Áno 0 Nie
Osobný automobil 30 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Osobný automobil 30 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Osobný automobil 30 000,00 20 798,60 69.32% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
VYBAVENIE UČEBNÍ 107 295,00 107 294,00 99.99% EUR 2019 Tovary Áno 6 Áno
VYBAVENIE UČEBNÍ 2019 Tovary Áno 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie 192 000,00 90 827,09 47.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Technológie na nakladanie s odpadmi 217 051,20 131 250,00 60.46% EUR 2020 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka zemného plynu 150 000,00 83 351,38 55.56% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu 77 200,00 53 610,83 69.44% EUR 2020 Služby Nie 1 Ánohttp://www.rajec.info


+421917752012


obstaravanie.tendernet@gmail.com

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 111 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×