Dodávateľ

Legia, a.s.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Legia, a.s.

IČO: 34101985

Adresa: Bratislavská 9, Trenčín

Registračné číslo: 2021/2-PO-F5540

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Február 2021

Záznam platný do: 4. Február 2024

Posledná zmena: 5. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 40 615,41 EUR 11 11
2017 15 053,34 EUR 2 2
2018 1 969,00 EUR 2 2
2020 17 397,17 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 40 615,41 EUR 11 11
2017 15 053,34 EUR 2 2
2018 1 969,00 EUR 2 2
2020 17 397,17 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 3 933,33 3933.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 3 057,50 3057.50 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 708,08 2708.08 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 3 649,00 3649.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 225,00 225.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 1 969,00 1969.00 EUR
Mesto Partizánske 1 12 850,00 12850.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 4 398,00 4398.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 654,17 1654.17 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 4 670,00 4670.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 283,33 283.33 EUR
Mesto Trenčín 1 13 399,17 13399.17 EUR
Krajský súd 1 1 900,00 1900.00 EUR
Horská záchranná služba 1 5 924,17 5924.17 EUR
Národný onkologický ústav 1 11 500,00 11500.00 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 1 415,00 1415.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 1 499,17 1499.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Patch káble NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung Notebook 9 (15" LED Full HD / Core™ i7) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Satelitný telefón Horská záchranná služba 7 146,68 7146.68 EUR 2016 Tovary Áno 1
Audiovizuálny set - kamerový žeriav+Pan Tilt hlava+pojazdný statív Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 250,00 3250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera Canon EOS 1200D Digitálna zrkadlovka + objektív 18-55 IS II alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 669,00 3669.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server pre laboratórny systém Fakultná nemocnica Trenčín 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 16 300,00 16300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II /2017 Mesto Trenčín 18 710,00 18710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
diely do PC, tonery,tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 060,00 2060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Trenčiansky samosprávny kraj 1 674,46 1674.46 EUR 2018 Tovary Áno 1
Digitálna zrkadlovka Trenčiansky samosprávny kraj 1 111,84 1111.84 EUR 2018 Tovary Áno 1
IT - príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 402,80 4402.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 Národný onkologický ústav 14 630,00 14630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 43 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Vačko
Adresa:
Považské Podhradie Považská Bystrica 01704
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Brnka
Adresa:
Na Kopánke Lednické Rovne 02061
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Hanák
Adresa:
Kaštieľska Bolešov 01853
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Biroš
Adresa:
Skalská Nová Ves Skalka nad Váhom 91331
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Ondruška
Adresa:
Hornomajerská 1441 Trenčianska Turná 91321
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
14. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Biroš
Adresa:
Skalská Nová Ves Skalka nad Váhom 91331
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
14. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Hanák
Adresa:
Kaštieľska Bolešov 01853
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Október 2020
Záznam do:
14. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Vačko
Adresa:
Považské Podhradie Považská Bystrica 01704
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Október 2020
Záznam do:
14. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ivan Tinák
Adresa:
Trenčíanska 52 Nová Dubnica 01851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
14. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ivan Tinák
Adresa:
Trenčíanska 52 Nová Dubnica 01851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Vačko
Adresa:
375 Považské Podhradie 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Brnka
Adresa:
Na Kopánke Lednické Rovne 02061
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radomír Matějček
Adresa:
Mšenská 10 Jablonec nad Nisou 466 04
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kotuliak
Adresa:
Lachova 16 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Hanák
Adresa:
Kaštieľska Bolešov 01853
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Biroš
Adresa:
Skalská Nová Ves Skalka nad Váhom 91331
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Ondruška
Adresa:
Hornomajerská 1441 Trenčianska Turná 91321
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.
Adresa:
Námestie sv. Anny 20 Trenčín 91101
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo a spol. s.r.o.
Adresa:
Bobot Bobot 91325
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo a spol. s.r.o.
Adresa:
Smetanova 7 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova 9 Trenčianske Teplice 914 51
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo s.r.o.
Adresa:
Bobot 91325

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.12.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 14.10.2020 do: 14.12.2021

StiahniZáznam platný od: 21.11.2017 do: 14.10.2020

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 21.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×