Dodávateľ

Mária Vinczeová

Šaľa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Mária Vinczeová

IČO: 30959543

Adresa: Narcisová 1946/1, Šaľa

Registračné číslo: 2018/11-FO-E9383

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. November 2018

Záznam platný do: 22. November 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 110 235,99 EUR 7 7
2017 20 750,00 EUR 1 1
2018 61 520,83 EUR 2 2
2019 95 450,00 EUR 2 2
2020 27 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 110 235,99 EUR 7 7
2017 20 750,00 EUR 1 1
2018 61 520,83 EUR 2 2
2019 95 450,00 EUR 2 2
2020 27 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Štúrovo 1 29 158,33 29158.33 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 7 914,00 7914.00 EUR
Divadelný ústav 1 3 062,50 3062.50 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 20 750,00 20750.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 25 197,00 25197.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 16 500,00 16500.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 58 458,33 58458.33 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 1 749,99 1749.99 EUR
Mesto Bojnice 1 66 291,67 66291.67 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 49 975,00 49975.00 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 8 900,00 8900.00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 27 000,00 27000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kávovary NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 9 541,00 9541.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimediálny prednáškový pult s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 212,00 25212.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vonkajšie fitness stroje. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 19 960,00 19960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodný lis Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podstavec - výklopný systém na vodný lis Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Štátny ústav pre kontrolu liečiv 61 462,80 61462.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
televízny prijímač SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 9 672,00 9672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie interaktívnych dotykových monitorov s príslušenstvom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 32 035,20 32035.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup HW – Osobné počítače, monitory, notebooky s taškou a myšou Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 85 500,00 85500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Širokouhlý projektor a PC zostava Divadelný ústav 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie nábytku do Základnej školy Endre Adyho v Štúrove Mesto Štúrovo 35 574,70 35574.7 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky Mesto Bojnice 80 963,00 80963.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítačová zostava. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mária Vinczeová
Adresa:
Narcisová 1 Šaľa 92705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Vinczeová
Adresa:
Narcisová 1 Šaľa 92705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 23.03.2020

StiahniZáznam platný od: 25.05.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×