Obstarávateľ

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 497 888,63 EUR 8
2017 2 136 905,00 EUR 27
2018 835 547,76 EUR 20
2019 1 005 874,41 EUR 12
2020 21 518 129,50 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2016 134 323,64 EUR 1
2018 1
2020 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 1 4 423,33 EUR
Faveo, s.r.o. 1 38 999,99 EUR
AXON PRO, s.r.o. 1 114 480,00 EUR
AutoCont SK a.s. 2 69 583,33 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 4 1 061 876,18 EUR
stengl a.s. 2 8 699 587,00 EUR
SATUR TRAVEL, a.s. 1 24 410,00 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 29 600,00 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 591 700,00 EUR
DMC, s.r.o. 1 999,09 EUR
PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. 1 6 420 672,00 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 36 826,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 7 500,00 EUR
GO travel Slovakia s. r. o. 4 100 590,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 14 300,00 EUR
Consulting Associates, s.r.o. 1 2 201 404,00 EUR
NADOSAH, spol. s.r.o. 3 186 888,00 EUR
ITSK, s.r.o. 4 82 464,15 EUR
Dignitas, spol. s r.o. 1 71 600,00 EUR
GGFS s.r.o. 2 382 045,18 EUR
PROUNION a.s. 1 2 201 404,00 EUR
Deloitte Advisory s.r.o. 2 15 389 177,00 EUR
PAPERA s.r.o. 3 312 076,90 EUR
BDO, spol. s r. o. 1 4 715 010,00 EUR
Ernst & Young, s. r. o. 2 8 699 587,00 EUR
Actly s. r. o. 1 79 000,00 EUR
Hauerland spol. s r.o. 4 66 732,50 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 2 106 625,52 EUR
Enfield, s.r.o. 2 54 900,00 EUR
Váš Komfort s. r. o. 1 33 400,00 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 1 16 666,67 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 2 106 469,00 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 1 39 090,91 EUR
skRASTer s.r.o. 1 611,67 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 2 166,67 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 1 675,00 EUR
BiZZdesign Slovakia, s.r.o. 2 189 597,12 EUR
IMI TRADE s.r.o. 2 3 575,81 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 1 6 854,17 EUR
DECS CONSULTING, spol. s r.o. 1 812,50 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 4 000,00 EUR
MAC-PRO, s.r.o 1 8 875,00 EUR
GRAPP CZ, s.r.o. 1 371,89 EUR
STORIN plus s.r.o. 1 18 288,00 EUR
flex-it, s.r.o. 4 298 476,66 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 4 150,00 EUR
X logistics, s.r.o. 1 1 091,09 EUR
TERAVAS, s.r.o. 1 6 495,00 EUR
Pixel Print s.r.o. 1 6 757,00 EUR
KPMG Slovensko Advisory, k.s. 2 10 021 072,00 EUR
Arthur D. Little s.r.o. 1 6 982 480,00 EUR
Projektové služby, s.r.o. 1 2 201 404,00 EUR
Octigon, a.s. 1 2 201 404,00 EUR
RADELA s.r.o. 1 2 201 404,00 EUR
Servodata a.s. 1 4 715 010,00 EUR
IPDAP GROUP, a.s 1 98 300,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Nákup kancelárskych potrieb 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nákup kancelárskych potrieb 90 383,00 90 383,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete a dodanie koncových telekomunikačných zariadení 36 826,00 36 826,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Prenájom zariadení na tlač, kopírovanie, faxovanie a skenovanie dokumentov 129 600,00 129 600,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými elektronickými službami verejnej správy a monitoring vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja informatizácie spoločnosti na roky 2017- 2019 79 000,00 79 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Systémová a aplikačná podpora, rozvoj a údržba Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR) 2018 Služby Áno 0 Nie
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet 96 317,00 94 200,00 97.8% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet 13 888,89 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie výpočtovej techniky, IP telefónov a príslušenstva alebo ekvivalent 28 142,04 17 284,72 61.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty 22 792,96 17 300,00 75.9% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a služby na správu tlačového prostredia 134 323,64 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Zabezpečenie upratovacích, čistiacich služieb a dodania hygienických potrieb 69 967,20 27 833,33 39.78% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup originálnych kancelárskych tonerových kaziet a atramentových náplní a služby na správu tlačového prostredia 161 188,37 76 744,91 47.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie upratovacích, čistiacich služieb a dodania hygienických potrieb 83 960,64 22 833,33 27.19% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obstaranie výpočtovej techniky, IP telefónov a príslušenstva II 35 520,42 24 666,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty 30 182,62 24 410,00 80.87% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet 196 020,00 191 150,37 97.51% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Monitoring médií. Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy mediálnych výstupov 21 945,60 15 240,00 69.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Kávovar JURA IMPRESSA E8 s JURA Smart Connect Bluetooth adaptér alebo ekvivalent alebo ekvivalent 1 131,66 677,08 59.83% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Roll-up bannery a Prezentačná stena Pop-up 1 664,50 509,72 30.62% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Multimediálna technika alebo ekvivalent 2 863,02 1 805,55 63.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reklamné predmety s potlačou 15 958,80 6 169,44 38.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty 69 365,23 61 185,00 88.2% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky, monitorov, interaktívnych monitorov a multimediálnych zariadení 89 259,60 89 254,99 99.99% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Reklamné predmety s potlačou 3 457,24 1 395,83 40.37% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Reklamné predmety s potlačou 9 818,81 3 055,55 31.11% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reklamné predmety s potlačou 3 267,54 2 095,81 64.14% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty 21 229,07 11 200,00 52.75% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Elektrospotrebiče s príslušenstvom 5 335,24 3 458,33 64.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie upratovacích, čistiacich služieb a dodania hygienických potrieb 60 828,00 22 916,66 37.67% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty 29 633,68 19 990,00 67.45% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Nákup sieťových smerovačov a príslušenstva 12 172,78 8 229,15 67.6% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 293 480,00 290 515,86 98.99% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou 7 617,94 3 333,33 43.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 293 480,00 287 845,18 98.07% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 293 480,00 292 893,03 99.79% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 293 480,00 287 316,92 97.9% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a príslušenstva počítačov 45 424,67 31 179,16 68.63% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou 1 969,76 884,02 44.87% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty I/2018 70 905,67 52 100,00 73.47% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu 65 521,34 35 537,19 54.23% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie vecných cien (3 notebooky, 3 tablety, 3 smartfóny) pre víťazov súťaže "ESIF IDEA HACK". 5 785,20 3 686,10 63.71% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie prenosných počítačov II. 8 801,20 5 208,33 59.17% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie upratovacích, čistiacich služieb a dodania hygienických potrieb 30 198,67 13 885,00 45.97% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty II/2018 88 313,60 38 999,99 44.16% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie USB kľúčov s potlačou 10 001,20 6 757,00 67.56% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou II. 57 492,67 27 566,66 47.94% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie úradných pečiatok s príslušenstvom pre chod úradu 1 318,39 307,34 23.31% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup sieťových smerovačov a príslušenstva 13 811,95 6 250,00 45.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie prenosných počítačov 119 696,32 80 672,91 67.39% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu 5 662,40 908,26 16.04% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie upratovacích, čistiacich služieb a dodania hygienických potrieb 8 808,95 6 495,00 73.73% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie hardvérového zariadenia- počítačov s príslušenstvom 11 749,68 5 711,80 48.61% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie pamäťových zariadení- usb 1 309,33 909,24 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie licencií nástroja BizzDesign pre MetaIS 2 113 758,27 78 998,80 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS II pre programové obdobie 2007-2013 114 480,00 114 480,00 100.0% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie hardvérového zariadenia- počítačov s príslušenstvom 20 771,65 11 686,10 56.25% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty III/2018 85 191,51 72 000,00 84.51% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie hardvérového zariadenia- počítačov s príslušenstvom 57 922,73 31 520,14 54.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie upratovacích, čistiacich služieb a dodania hygienických potrieb 155 844,00 74 969,60 48.1% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty do konca augusta 2019 59 435,74 45 284,00 76.18% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie podpory a údržby licencií nástroja BizzDesign pre MetaIS 2 113 758,27 78 998,80 69.44% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Odborné poradenské služby pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 20 843 889,00 47 446 922,00 227.62% EUR 2020 Služby Áno 9 Áno
Zabezpečenie služieb technickej podpory a údržby licencií CA PPM pre MetaIS 2 119 960,00 81 916,66 68.28% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Nákup reklamných predmetov s potlačou, súvisiacich s činnosťou úradu 51 363,28 18 818,75 36.63% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup notebookov, príslušenstva a tabletov 121 798,12 62 499,30 51.31% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty do 31.12.2019 78 055,50 57 111,00 73.16% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky a tabletových počítačov 122 409,99 52 777,77 43.11% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Nákup reklamných predmetov s potlačou, súvisiacich s činnosťou úradu 12 654,78 7 395,83 58.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup osobného motorového vozidla na služobné účely 17 168,00 11 916,66 69.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie podpory pre licencie IBM WebSphere Application Server Network Deployment Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal 95 504,00 59 666,66 62.47% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty do 30.04.2020 82 540,50 57 777,00 69.99% EUR 2020 Služby Áno 1 Áno
Systémová a aplikačná podpora, rozvoj a údržba Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR) 591 700,00 591 700,00 100.0% EUR 2020 Služby Áno 1 Áno
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory 2020 Služby Áno 0 Nie
Informačný systém riadenia IT aktív a poradenské služby v oblasti optimalizácie IT aktív 2020 Služby Áno 0 Niehttp://https://www.vicepremier.gov.sk/index.html


+421220928102


branislav.hudec@vicepremier.gov.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2182 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×