Dodávateľ

JRM Slovakia, s.r.o.

Trnava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JRM Slovakia, s.r.o.

IČO: 36240842

Adresa: Spartakovská 11, Trnava

Registračné číslo: 2017/9-PO-E6320

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. September 2017

Záznam platný do: 25. September 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 238,52 EUR 4 4
2017 53 672,00 EUR 3 3
2018 9 233,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 238,52 EUR 4 4
2017 53 672,00 EUR 3 3
2018 9 233,33 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 8 125,00 8125.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 6 383,33 6383.33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 316,67 316.67 EUR
Mesto Senec 1 1 333,33 1333.33 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 470,00 470.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 46 972,00 46972.00 EUR
Zdravé regióny 1 1 108,33 1108.33 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 435,19 435.19 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ESET Endpoint Security 50 - 99 PC + 2 ročný update GOV Mesto Senec 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET - rozšírenie a predĺženie na 2 roky Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova licencií pre antivírové programy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 130,28 10130.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačného systému a intranetu Slovenský pozemkový fond 57 600,00 57600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup antivírusovej ochrany koncových zariadení pre 25 počítačov na 36 mesiacov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové vybavenie - antivírusový softvér Zdravé regióny 2 600,84 2600.84 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predĺženie licencií na antivírusový softvér v najnovšej generácii Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martina Paulová
Adresa:
Spartakovská 11 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Václav Paul
Adresa:
Spartakovská 11 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×