Dodávateľ

ANUR s.r.o.

Prešov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ANUR s.r.o.

IČO: 36821951

Adresa: Svätoplukova 12, Prešov

Registračné číslo: 2016/10-PO-E2592

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Október 2016

Záznam platný do: 19. Október 2019

Posledná zmena: 26. Október 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 893,39 EUR 3 3
2018 18 181,48 EUR 17 17
2019 1 990,97 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 893,39 EUR 3 3
2018 18 181,48 EUR 17 17
2019 1 990,97 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 4 431,67 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 1 048,34 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 365,00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 366,67 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 220,98 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 2 365,66 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 983,33 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 178,33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 348,98 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 439,00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 705,00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 300,00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 949,17 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 232,00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 128,40 EUR
Ústav merania SAV 1 59,99 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 958,32 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 583,33 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 2 836,67 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 366,67 EUR
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 1 198,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Externý disk 2,5"WD Element Portable alebo ekvivalent Ústav merania SAV 76,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Katolícka univerzita v Ružomberku 708,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne HP Laser Jet P2035 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 155,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoobjemová ČB laserová tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 390,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Envy 17-AE102NC Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 584,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerpadlo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 040,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, notebook, externé disky, USB pamäťové médium, klávesnica, myši, batoh Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 793,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 790,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 15,6" (HP ProBook 450 G5,3DN48ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna liaheň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 514,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Sony Cyber-shot DSC - RX10 III Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1 668,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač okien Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 454,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň LaserJet Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 240,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Galaxy Tab A 10.1 WiFi čierny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 234,90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 354,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenské národné múzeum 380,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 532,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 6 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 70,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lapač komárov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 819,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Philips 243S7EHMB Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 11 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 185,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 25 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anton Urda
Adresa:
Jurkovičova 6579/12 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×