Dodávateľ

flex-it, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: flex-it, s.r.o.

IČO: 50603698

Adresa: Tomášikova 26, Bratislava-Ružinov

Registračné číslo: 2020/1-PO-E3433

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Január 2020

Záznam platný do: 23. Január 2023

Posledná zmena: 28. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 387 390,28 EUR 24 24
2018 726 287,50 EUR 10 10
2019 1 034 614,68 EUR 13 13
2020 2 582 357,16 EUR 13 15
2021 1 659 713,00 EUR 18 21
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 424 805,28 EUR 25 25
2018 688 872,50 EUR 9 9
2019 508 455,68 EUR 11 11
2020 2 020 740,16 EUR 9 9
2021 2 747 489,00 EUR 24 29

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 279 755,00 279755.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 5 985,00 5985.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 795 925,00 795925.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 12 699,17 12699.17 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 93 100,00 93100.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 7 325,00 7325.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 676,00 1676.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 7 428,17 7428.17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 4 781,00 4781.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 12 083,33 12083.33 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 1 080 979,67 1080979.67 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 291 500,00 291500.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 19 916,67 19916.67 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 0,00 0.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 176 699,00 176699.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 85 834,00 85834.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 305,30 305.30 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 163 780,00 163780.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 43 852,00 43852.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 75 074,67 75074.67 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 4 14 832,00 14832.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 255 719,33 255719.33 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 129 640,00 129640.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 270,83 270.83 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 8 444,17 8444.17 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 367,00 367.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 2 139 091,00 2139091.00 EUR
Mesto Zvolen 1 12 149,99 12149.99 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 1 730,00 1730.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 20 249,99 20249.99 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 20 631,67 20631.67 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 2 87 297,07 87297.07 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 61 230,60 61230.60 EUR
Ústav polymérov SAV 2 4 718,00 4718.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 42 216,00 42216.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 19 391,00 19391.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 7 332 120,66 332120.66 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 650,00 650.00 EUR
Zdravé regióny 1 51 269,00 51269.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 2 150,00 2150.00 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 3 300,00 3300.00 EUR
VIPO a.s. 1 7 509,00 7509.00 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 5 313,33 5313.33 EUR
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o. 1 8 400,00 8400.00 EUR
Stredná odborná škola technická 1 2 973,00 2973.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G3 počítač - 3 ks Mesto Liptovský Hrádok 1 950,00 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G5 W4N12EA , alebo ekvivalentplochý displej ASUS VP228H , alebo ekvivalent Stredná odborná škola letecko technická 3 776,00 3776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
multifinkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 816,85 1816.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov, interaktívnych monitorov a multimediálnych zariadení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 89 259,60 89259.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlačiareň farebná laserová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 314,00 314.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov,stolových počítačov a príslušenstva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 61 230,87 61230.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 17,3" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G4 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 12 750,00 12750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook Mesto Kežmarok 1 660,00 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
40 x osobný počítač40 x monitor 40 x USB klávesnica 40 x USB myš Štátny fond rozvoja bývania 49 000,00 49000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné tlačiarne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 572,00 14572.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice, monitory, notebooky Národná transfúzna služba SR 17 988,00 17988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 15 309,60 15309.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosné počítače s dokovacou stanicou a stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 4 700,00 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosný počítač s SSD diskom a dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A) alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové podporné služby Veeam Backup & Replication Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 040,00 8040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup výpočtovej techniky pre obnovu pracovných staníc Centrum výcviku Lešť 25 550,00 25550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150 000,00 150000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a príslušenstva počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 45 424,67 45424.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA DIAGNOSTICKEJ VÝPOČTOVEJ TECHNIKY PRE RDG Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 176 940,00 176940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 161 211,00 161211.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 839,08 49839.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 429,00 7429.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, PC a príslušenstvo, tlačiarne, disky Národné centrum zdravotníckych informácií 244 043,20 244043.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava notebooku výmenou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 153,00 5153.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prenosných počítačov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 119 696,32 119696.32 EUR 2018 Tovary Áno 1
Licencie Microsoft Štátny fond rozvoja bývania 50 500,00 50500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Support pre existujúci Check point Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 46 900,00 46900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mobilná pracovná stanica HP ZBook 15 G5 alebo ekvivalent – počet 5kusov VIPO a.s. 7 750,00 7750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 202 849,00 2202849.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 325,00 7325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 66 679,00 66679.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 742 170,00 742170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 285 817,00 5285817.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup notebookov, príslušenstva a tabletov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 121 798,12 121798.12 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup drobného hardvéru k IKT Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 10 200,00 10200.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 015,00 30015.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 54 000,00 54000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 059 750,00 1059750.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 234 145,00 234145.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky Úrad pre verejné obstarávanie 19 391,00 19391.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 249 274,32 249274.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvýšenie kapacity a výkonu zálohovacích úložísk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 120,00 93120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablety Národné centrum zdravotníckych informácií 33 321,99 33321.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA 1 Slovenská inšpekcia životného prostredia 35 903,84 35903.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup prenosných počítačov s príslušenstvom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 874 488,00 874488.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 71 173,00 71173.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 4 791 666,00 4791666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 41 611,00 41611.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Servery, sieťové zariadenia a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 3 188 750,00 3188750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1 075 558,00 1075558.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 325 902,00 325902.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 51 650,00 51650.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál Centrum vedecko-technických informácií SR 94 656,00 94656.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT pre potreby NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 9 995 000,00 9995000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 660 249,00 660249.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 24 853,00 24853.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obstaranie technológie pre Odbor 34 Polygrafia a Odbor 26 Elektrotechnika Stredná odborná škola technická 126 979,00 126979.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 594 103,00 594103.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 134 995,00 134995.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstarávanie sieťovej infraštruktúry Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 165 437,00 1165437.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 354 680,00 354680.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zákazka Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební pre praktické vyučovanie a odborný výcvik. Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o. 1 002 646,00 1002646.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 66 877,00 66877.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom II Zdravé regióny 57 460,00 57460.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 104 142,00 104142.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 18 999,00 18999.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 42 061,00 42061.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 060 389,00 1060389.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 783 913,00 783913.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obstarávanie sieťovej infraštruktúry Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 665 437,00 1665437.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

matisova@flex-it.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 88 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Simona Matisová
Adresa:
Alžbetin dvor 1316 Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×