Obstarávateľ

Košický samosprávny kraj

Košice - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 6 275 743,00 EUR 12
2015 14 095 505,00 EUR 23
2016 3 398 014,57 EUR 24
2017 885 841,03 EUR 16
2018 2 732 394,99 EUR 19
2019 2 469 440,81 EUR 13
2020 199 575,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2
2016 1 490 886,00 EUR 2
2017 9
2017 6 441,82 EUR 5
2018 2
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 495 328,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 3 1 378 422,00 EUR
Doprastav, a.s. 1 1 634 709,00 EUR
AutoCont SK a.s. 3 220 841,67 EUR
PEhAES, a.s. 1 1 917 935,00 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 3 1 570 601,00 EUR
DÚHA, a.s. 5 1 373 522,00 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 15 055,00 EUR
STRABAG s.r.o. 4 4 457 180,00 EUR
LAMI BP spol. s r.o. Košice 1 94 627,00 EUR
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s. 1 1 759 353,00 EUR
Chemkostav, a.s. 1 100 202,00 EUR
EKOLOSERVIS, s.r.o. 1 100 202,00 EUR
Tempus - Car s.r.o. 4 327 373,33 EUR
Ultra Print, s.r.o. 1 1 527,27 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 3 840 602,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 2 59 035,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 1 78 757,00 EUR
ICOS, a.s. Košice 2 294 916,00 EUR
Metrostav a.s. 1 327 886,00 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 1 953 315,00 EUR
PŠP s.r.o. 1 219 762,00 EUR
CREATV spol. s r.o. 1 102 960,00 EUR
Orange Slovensko, a.s. 1 88 126,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 0,00 EUR
Meditech SK, s.r.o. 1 59 650,00 EUR
UEZ s.r.o. 1 35 684,00 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 3 64 041,67 EUR
IBS SLOVAKIA, s.r.o. 1 35 280,00 EUR
Farmarské forum 1 63 900,00 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 1 49 798,00 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 3 994 053,00 EUR
IGLASS spol. s r.o. 1 53 671,00 EUR
NESS Slovensko, a.s. 1 2 100 000,00 EUR
MOTOR - CAR Košice s.r.o. 1 39 833,33 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 1 1 699 791,00 EUR
moravcik-schroner s.r.o. 1 6 200,00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 1 149 134,00 EUR
Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR 1 31 142,50 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 394 068,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 2 749,17 EUR
HOCHTIEF CZ, a.s. 1 225 287,00 EUR
Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o. 3 22 000,00 EUR
RENOJAVA s.r.o. 1 124,92 EUR
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 1 1 128 130,00 EUR
VVMZ spol. s r.o 1 51 492,00 EUR
T-systems Slovakia, s.r.o. 1 33 960,00 EUR
Vedecko-technologický park Žilina 1 58 800,00 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 178 450,00 EUR
ZIPP Bratislava spol. s.r.o. 1 288 748,00 EUR
INTERBAU s. r. o. 1 128 552,00 EUR
Enviroline, s.r.o., Košice 2 23 000,00 EUR
AquaECO s.r.o. 1 193 312,08 EUR
PAPERA s.r.o. 1 11 999,99 EUR
CESTY SK s.r.o. 2 1 694 153,00 EUR
Progressum, s.r.o. 1 20 000,00 EUR
UNISA, s.r.o. 1 80 470,00 EUR
BEGA, s.r.o. 1 2 158,00 EUR
VÁHOPROJEKT, s.r.o. 1 43 800,00 EUR
ATONAJ, s.r.o. 1 72 058,00 EUR
SUDOP Košice a.s. 1 55 800,00 EUR
GLOBESY, s.r.o. 1 9 990,00 EUR
ATONAJ, s.r.o. 1 9 180,00 EUR
Hauerland spol. s r.o. 2 29 515,00 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 1 4 150,00 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 2 13 666,66 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 1 118 862,50 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 1 411,13 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 3 32 543,74 EUR
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 1 4 898,33 EUR
TRADENET s.r.o. 1 4 350,00 EUR
Crystal Water s.r.o. 1 450,00 EUR
TCNS, s. r. o. 1 2 492,00 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 1 1 396,60 EUR
GEO IGS s.r.o. 1 1 559,00 EUR
Figuríny Sk s.r.o. 1 6 630,00 EUR
CONNECTED MEDIA s.r.o. 1 690,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 544,07 EUR
MARINI TRADE s.r.o. 1 1 016,67 EUR
KASON, s.r.o. 3 0,00 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 1 350,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia pamätníka Dargov. 98 337,00 78 855,83 80.18% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v Zsp a DSS Trebišov. 83 527,00 167 003,33 199.93% EUR 2014 Práce Áno 2 Áno
Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky 2 018 880,00 1 917 935,00 94.99% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
DSS – Park mládeže, Košice – rekonštrukcia objektu, II. b) etapa 614 903,00 412 773,33 67.12% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Servis k informačným systémom vyvinutý na platforme Mikrosoft Office Sharre Point Server 123 180,00 123 180,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia hospodárskej budovy v areáli Kaštieľa Markušovce na polyfunkčný kultúrny objekt 1 489 206,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Výroba Magazínu Košického samosprávneho kraja 100 920,00 85 800,00 85.01% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodatočné stavebné práce - projekt " Astronomický areál rekonštrukcia Moussonovho domu a parku" 30 776,00 29 575,83 96.1% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Poskytnutie hlasových a dátových služieb mobilného operátora a zariadení mobilnej komunikácie 62 999,00 88 126,00 139.88% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
DSS Park mládeže, Košice - zariadenie interiéru 68 554,00 29 736,66 43.37% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
„Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji“ 55 417,00 29 400,00 53.05% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Program budovania logistického centra pre agrokomodity v Košickom kraji 55 417,00 53 250,00 96.08% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer Rožňava - práce naviac nad rámec rozpočtu projektu (nové položky) 66 000,00 64 222,50 97.3% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia DSS Skladná – Technická inovácia služieb 295 514,00 295 514,16 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Dodatočné stavebné práce - projekt Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach 81 408,00 91 296,66 112.14% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Poskytnutie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a pripoistenia pre flotilu vozidiel verejného obstarávateľa 90 000,00 15 055,00 16.72% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Kaštieľ v Trebišove – obnova jazdiarne 1 734 787,00 1 699 791,00 97.98% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci 463 594,00 419 557,00 90.5% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Letohrádok Dardanely - Markušovce II 188 000,00 187 739,16 99.86% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia 1 891 778,00 1 759 353,00 92.99% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave 829 134,00 787 673,00 94.99% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemlínskeho múzea v Michalovciach 1 477 637,00 1 400 125,00 94.75% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku 489 945,00 465 487,00 95.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Cesty KSK 12 - obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica 1 539 327,00 1 634 709,00 106.19% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Práce naviac v rámci projektu: DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec. 71 700,00 65 630,83 91.53% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji 55 417,00 41 498,33 74.88% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
„Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji“ 27 708,00 28 300,00 102.13% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
„Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013-2020“ 55 417,00 49 000,00 88.42% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zariadenie a vybavenie ARCUS – Skladná, Košice 202 000,00 148 708,33 73.61% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
DSS Ramirez - Rakovec 247 417,00 240 623,33 97.25% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou 68 467,00 68 467,50 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave - doplňujúce stavebné práce. 91 906,00 107 760,83 117.25% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Register e-VUC-RZplus 25 200,00 25 200,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach-Šaci - doplňujúce stavebné práce. 79 616,00 81 975,00 102.96% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja 55 417,00 42 910,00 77.43% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Rekonštrukcia vonkajších kanalizácií parku Markušovce - 3.etapa - dokončenie vonkajších častí kanalizácií (splašková a dažďová) 101 000,00 44 725,83 44.28% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec - Pácin 783 541,00 770 833,00 98.37% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Dodatočné stavebné práce - projekt Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach 58 158,00 60 920,00 104.74% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Služby podpory pre projekt "Elektronizácia služieb VÚC KSK" 2 100 000,00 2 100 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 394 068,00 394 068,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou 443 412,00 369 510,00 83.33% EUR 2014 Stavebné práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia letohrádku Dardanely 1 128 130,00 940 108,33 83.33% EUR 2014 Stavebné práce Nie 1 Áno
Cesty KSK 6 - Košice okolie - napojenie obcí na Košice 3 518 900,00 2 932 416,66 83.33% EUR 2014 Stavebné práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov KSK prostredníctvom stravných lístkov 953 315,00 794 429,16 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
nákup 4 ks nových osobných 9-miestnych automobilov 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Časť 1 a Časť 2. 2016 Služby Neuvedené 0 Nie
Nové osobné motorové vozidlá - 20 ks 227 540,00 227 540,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Spracovanie dokumentu Plán realizácie kostrovej siete cyklistických trás na území Košického kraja 2017 Služby Nie 0 Nie
Obstaranie licencií k aplikačnému softvéru "Digitálne zastupiteľstvo" a "Finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb" 147 100,00 147 100,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Výroba a montáž slnolamov Verejná knižnica J. Bocatia 2017 Tovary Nie 0 Nie
Aplikácia e-VUC 2017 Tovary Nie 0 Nie
Výroba a montáž slnolamov Verejná knižnica J. Bocatia - PRK 2017 Tovary Nie 0 Nie
Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt: Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci - II. a III. etapa 20 000,00 20 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov DSS v Košickom kraji 2017 Práce Nie 0 Nie
Stavebné úpravy odborných učební - rekonštrukcia priestorov školy 128 552,00 128 552,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Časť 1 a Časť 2. 43 800,00 43 800,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
II. ETAPA REKONŠTRUKCIE HLAVNÉHO KAŠTIEĽA ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA V MICHALOVCIACH - A. Hlavný kaštieľ - II. etapa 2017 Práce Nie 0 Nie
Realizácia konferenčnej miestnosti v Divíznej budove 2017 Služby Nie 0 Nie
Obnova okenných výplní na východnej uličnej fasáde, dvorovej východnej fasáde západného krídla a severnej uličnej fasáde Divíznej budovy 88 585,00 72 058,00 81.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PRK - II. etapa rekonštrukcie kaštieľa Zempl. múzea v MI 2017 Práce Nie 0 Nie
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Časť 1, Časť 2, Časť 3, Časť 4, Časť 5 59 600,00 45 000,00 75.5% EUR 2017 Služby Nie 5 Áno
Rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici 6 200,00 6 200,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Stavebné úpravy cesty II/552 Košice-Veľké Kapušany-hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,6 km 55 800,00 55 800,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
PRK - Realizácia konferenčnej miestnosti v Divíznej budove I 2017 Služby Nie 0 Nie
Rekonštrukcia a oprava striech budov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja 2018 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia a obnova objektov v areáli DSS Domovina v Žehre-Hodkovce - Prevádzková budova 2018 Práce Nie 0 Nie
Stavby na cestách KSK 607 589,00 607 589,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 2 Áno
Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní 8 563,00 9 180,00 107.2% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Cesty KSK 11- A1 –Obnova povodňami poškodených ciest v okrese Košice okolie 1 694 154,00 1 694 153,00 99.99% EUR 2018 Práce Nie 2 Áno
Televízor, reproduktory, konzola na stenu pod televízor 3 660,50 2 542,01 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok 18 693,60 4 081,94 21.83% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Reklamné predmety s potlačou loga 20 606,88 9 687,50 47.01% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Služby spojené s implementáciou, predĺžením a rozšírením vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business z 1000 na 1200 endpointov 25 893,60 13 055,55 50.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie - destilačný prístroj 1 176,00 375,00 31.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie - namáčacie vaničky 5 220,00 3 625,00 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie - Plechové skrinky na chemikálie 1 680,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Intériérové vybavenie - regály 142 646,40 99 052,08 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie - vitríny 53 520,00 25 952,08 48.49% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zakúpenie hygienických predmetov 6 124,19 3 458,33 56.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Podpora produktívnej prevádzky modulu SAP-HR (personalistika, spracovanie miezd, vzdelávanie a organizačné riadenie) 11 988,00 8 325,00 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka 17 ks pohybovateľných figurín na podstavcoch 9 425,80 5 525,00 58.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Geometrické plány 1 884,00 1 299,16 68.95% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 20 616,60 9 999,99 48.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nové osobné motorové vozidlá - 20 ks 227 540,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Elektricky polohovateľné postele,pasívne antidekubitné matrace 71 904,00 49 708,33 69.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Geometrický plán 1 440,00 690,00 47.91% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka diskového poľa, ktoré v prípade poruchy primárneho diskového poľa zabezpečí automaticky failover pomocou natívnej technológie Spectrum Virtualize HyperSwap 230 760,00 160 250,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 4 ks nových osobných 9-miestnych automobilov 98 815,82 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mutifunkčné zariadenie A3 1 695,00 1 175,94 69.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Interiérové vybavenie 2 594,40 1 798,33 69.31% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra- Popisovateľný náter 216,66 EUR 2017 Tovary Áno 0 Nie
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Prevádzkové stroje, prístroje 322,90 224,22 69.44% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Technika 447,29 EUR 2017 Tovary Áno 0 Nie
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Kávovar 359,25 229,16 63.79% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Výpočtová technika 2 665,29 EUR 2017 Tovary Áno 0 Nie
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - VÝPOČTOVÁ TECHNIKA 2 665,29 EUR 2017 Tovary Áno 0 Nie
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - TECHNIKA 447,29 EUR 2017 Tovary Áno 0 Nie
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra- POPISOVATEĽNÝ NÁTER 216,66 104,10 48.04% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Nákup nových mobilných telefónov 3 762,00 2 290,97 60.89% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 32 059,15 14 652,77 45.7% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebook s príslušenstvom 1 676,00 1 163,83 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Služby spojené s implementáciou a predĺžením vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business na 1200 endpointov_ 18 800,00 10 729,16 57.07% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dataprojektor 507,60 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kompaktný digitálny fotoaparát 162,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň 291,60 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Notebooky - 3 ks + MS Office 2 196,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup personálnych počítačov podnikovej triedy pre firemných používateľov, notebookov a príslušenstva 24 758,89 12 499,99 50.48% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Propagačné a reklamné predmety 21 502,90 14 908,33 69.33% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka tepla a TÚV do budovy Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru 1 v Košiciach 149 134,00 149 134,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup personálnych počítačov podnikovej triedy pre firemných používateľov, notebookov a príslušenstva 26 014,25 12 077,77 46.42% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hlasové a dátové služby mobilného operátora 67 551,00 28 795,00 42.62% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup 3 automobilov 54 000,00 33 194,44 61.47% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Školský nábytok 16 682,00 8 194,44 49.12% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
IP telefóny s príslušenstvom 2 991,60 2 076,66 69.41% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice-okolie „III/3343 Čaňa – križovatka s I/17 – stavebná úprava cesty“ 2019 Práce Nie 0 Nie
Stavebné práce projektu ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice 2019 Práce Áno 0 Nie
Kancelárske potreby 29 463,52 17 888,89 60.71% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
II. Etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach – A. Hlavný kaštieľ – II. etapa 220 089,00 219 762,00 99.85% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Stravné poukážky 243 771,77 193 312,08 79.3% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
CESTA III/3404 VYŠNÝ KLÁTOV, ZOSUV SVAHU - OKR. KS 112 525,00 112 525,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov – III/3754 Bajany – Lekárovce – stavebná úprava cesty 337 882,00 327 886,00 97.04% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okrese Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – III/3226 Letanovce – stavebná úprava cesty 876 435,00 658 706,00 75.15% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – III/3027 Čučma – stavebná úprava cesty 415 501,00 388 931,00 93.6% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Nákup 12 ks štvorzásuvkových kovových kartotékových skríň na spisy A4 - uzamykateľné 3 042,72 847,22 27.84% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia strechy budovy č. VII na Strojárenskej ul. č. 3 v Košiciach 100 741,00 80 470,00 79.87% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice-okolie: III/3319 Zlatá Idka - stavebná úprava cesty 169 575,00 167 049,00 98.51% EUR 2020 Práce Nie 1 Áno
Nákup kancelárskeho vybavenia 6 196,00 3 194,44 51.55% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Grafické spracovanie a tlač promo materiálov 2 173,80 1 388,42 63.87% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 9 automobilov 120 000,00 83 194,44 69.32% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Futbalová lopta 1 620,00 1 125,00 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 30 000,00 20 826,39 69.42% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.kosice.regionet.sk


+421557268404
+421557268119


drahomira.mincicova@vucke.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 338 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×