Dodávateľ

PC SEMA, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PC SEMA, s.r.o.

IČO: 36426041

Adresa: Bôrická cesta 103, Žilina

Registračné číslo: 2021/3-PO-F5970

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Marec 2021

Záznam platný do: 23. Marec 2024

Posledná zmena: 24. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 71 458,00 EUR 1 1
2016 1 565 212,38 EUR 139 139
2017 732 940,90 EUR 148 148
2018 1 160 481,65 EUR 138 138
2019 1 300 509,31 EUR 80 80
2020 1 342 885,96 EUR 111 111
2021 3 382 623,34 EUR 27 30
2022 5 156,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 71 458,00 EUR 1 1
2015 11 363,00 EUR 2 2
2016 1 553 849,38 EUR 137 137
2017 825 381,57 EUR 150 150
2018 1 118 223,31 EUR 139 139
2019 1 250 736,98 EUR 78 78
2020 1 331 180,96 EUR 109 109
2021 2 827 774,34 EUR 26 27
2022 571 300,00 EUR 3 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 209 718,38 209718.38 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 11 880,00 11880.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 28 849,95 28849.95 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 148 000,00 148000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13 3 098 478,34 3098478.34 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 13 47 733,00 47733.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 1 045,00 1045.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 1 666,00 1666.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 153 146,17 153146.17 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 98 453,00 98453.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 22 500,00 22500.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 54 333,33 54333.33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 31 450,80 31450.80 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 1 850,00 1850.00 EUR
Mesto Trnava 2 48 333,33 48333.33 EUR
DataCentrum 2 19 820,33 19820.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 84 526,66 84526.66 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92 83 075,37 83075.37 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 3 140,00 3140.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 440,00 440.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 8 805,00 8805.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 268 700,00 268700.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 7 458,00 7458.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 040,00 1040.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 78 100,00 78100.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 9 688,00 9688.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 116 863,33 116863.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 10 083,33 10083.33 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 690,00 690.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 6 279 208,00 279208.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 3 13 816,66 13816.66 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 16 476,00 16476.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 8 332,50 8332.50 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 5 476,00 5476.00 EUR
Mesto Prievidza 1 3 160,00 3160.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 6 997,00 6997.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 34 658 402,33 658402.33 EUR
Košický samosprávny kraj 1 0,00 0.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 000,00 1000.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 18 100,00 18100.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 7 528,33 7528.33 EUR
HOREZZA, a.s. 2 1 850,00 1850.00 EUR
Mesto Piešťany 3 14 300,00 14300.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 12 724,00 12724.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 2 7 015,83 7015.83 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 6 9 159,00 9159.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 5 136,00 5136.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 303 046,00 303046.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 1 895,00 1895.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 266 157,33 266157.33 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 9 101,00 9101.00 EUR
Domov pri kríži 3 4 813,33 4813.33 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 60 800,00 60800.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 9 890,50 9890.50 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 41 666,67 41666.67 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 9 635,00 9635.00 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 3 533,33 3533.33 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 9 846,00 9846.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 2 301,00 2301.00 EUR
Slovenská národná knižnica 1 33 500,00 33500.00 EUR
Mesto Humenné 1 6 833,33 6833.33 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 1 666,67 1666.67 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 3 191,67 3191.67 EUR
Mesto Brezno 1 2 500,00 2500.00 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 2 2 067,00 2067.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 13 300,00 13300.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 24 251,00 24251.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 2 1 550,00 1550.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 245 117,00 245117.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 9 102,00 9102.00 EUR
Mesto Senica 1 2 500,00 2500.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 13 780,00 13780.00 EUR
Slovenská filharmónia 1 24 000,00 24000.00 EUR
Obec Nová Ľubovňa 1 10 833,33 10833.33 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 2 140,00 2140.00 EUR
Slovenské národné múzeum 7 1 651,99 1651.99 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 248 280,00 248280.00 EUR
Stredná odborná škola 3 5 458,33 5458.33 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 1 658,00 1658.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 7 320,00 7320.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 5 900,00 5900.00 EUR
Mesto Senec 2 580,67 580.67 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 8 101 373,28 101373.28 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 21 196,60 21196.60 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 5 31 894,00 31894.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 18 868,00 18868.00 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 9 069,00 9069.00 EUR
IUVENTA 1 358,33 358.33 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 3 20 380,00 20380.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 84 038,33 84038.33 EUR
Mesto Galanta 1 5 416,67 5416.67 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 690,00 690.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2 786,00 2786.00 EUR
Záchranná služba 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 47 255,00 47255.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 247 256,67 247256.67 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 8 860,00 8860.00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 25 878,00 25878.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 9 200,00 9200.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 95 487,50 95487.50 EUR
Mesto Trenčín 1 49 166,67 49166.67 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 63 333,33 63333.33 EUR
Mesto Zvolen 7 27 477,66 27477.66 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 450,00 1450.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 952,33 952.33 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 1 7 374,99 7374.99 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 6 013,00 6013.00 EUR
Mesto Handlová 1 53 333,33 53333.33 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 8 200,00 8200.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 3 249,00 3249.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 6 281,00 6281.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 28 865,00 28865.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 10 798,00 10798.00 EUR
Krajský súd 2 22 000,00 22000.00 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 2 686,00 2686.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 3 969,33 3969.33 EUR
Mesto Stará Turá 4 1 814,00 1814.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 11 304,67 11304.67 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 145,80 145.80 EUR
BIOMASA, združenie právnických osôb 2 10 011,85 10011.85 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 114 166,67 114166.67 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 2 133,99 2133.99 EUR
Zoologická záhrada 10 25 291,61 25291.61 EUR
Horská záchranná služba 1 3 376,00 3376.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 4 547,00 4547.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 20 036,67 20036.67 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 1 6 978,00 6978.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 17 219 051,49 219051.49 EUR
Krajská prokuratúra 2 4 820,00 4820.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 5 994,33 5994.33 EUR
Krajská prokuratúra 3 5 366,50 5366.50 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 5 450,00 5450.00 EUR
Národný onkologický ústav 16 53 195,83 53195.83 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 1 0,00 0.00 EUR
Obec Bystré 1 28 300,00 28300.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 7 277,00 7277.00 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 1 704,00 1704.00 EUR
Obec Nesvady 1 3 083,33 3083.33 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 3 580,00 3580.00 EUR
Obec Malé Dvorníky 1 3 083,33 3083.33 EUR
Obec Pruské 1 36 250,00 36250.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 1 007,00 1007.00 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 81 198,00 81198.00 EUR
Obec Slovenská Kajňa 1 26 157,00 26157.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 337,50 2337.50 EUR
Stredná odborná škola technická 2 3 965,50 3965.50 EUR
Ústav informatiky SAV 1 41,67 41.67 EUR
Krajská prokuratúra 1 4 150,00 4150.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 24 750,00 24750.00 EUR
Hudobné centrum 1 2 200,00 2200.00 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 470,00 470.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 416,00 416.00 EUR
Centrum účelových zariadení 3 53 894,00 53894.00 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 1 850,00 1850.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 508,33 508.33 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 67 500,00 67500.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 79 000,00 79000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 12 246,66 12246.66 EUR
Obec Košeca 1 57 500,00 57500.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 205,00 205.00 EUR
Spojená škola internátna 2 3 256,00 3256.00 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 13 100,00 13100.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 3 700,00 3700.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 403,32 403.32 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 5 125,00 5125.00 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 6 4 610,83 4610.83 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 633,00 633.00 EUR
Základná škola 1 750,00 750.00 EUR
Hlavný banský úrad 2 545,74 545.74 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 183,33 183.33 EUR
EM Laser s.r.o. 1 266,00 266.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 3 250,00 3250.00 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 3 616,67 3616.67 EUR
Ústav merania SAV 1 1 766,00 1766.00 EUR
Domov sociálnych služieb 2 3 364,00 3364.00 EUR
Spojená škola 4 23 769,00 23769.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 2 385,00 2385.00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 008,33 1008.33 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 2 299,99 2299.99 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 416,67 416.67 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 1 907,00 1907.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 4 249 539,99 249539.99 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 2 4 516,00 4516.00 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 3 15 944,00 15944.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 1 1 278,00 1278.00 EUR
Okresný súd Prievidza 1 4 185,00 4185.00 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 1 8 867,00 8867.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 2 318,00 2318.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 1 999,80 1999.80 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 1 200,00 1200.00 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2 3 298,00 3298.00 EUR
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. 1 500,00 500.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 4 360,00 4360.00 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 2 2 960,00 2960.00 EUR
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 1 1 000,00 1000.00 EUR
Stredisko sociálnych služieb Petržalka 1 3 100,00 3100.00 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 0,00 0.00 EUR
Gymnázium Ivana Bellu 1 3 287,00 3287.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 29 200,00 29200.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 295,83 295.83 EUR
Úrad vládneho auditu 1 7 800,00 7800.00 EUR
Spojená škola 1 9 332,17 9332.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tonery do tlačiarní pre Národnú transfúznu službu SR Národná transfúzna služba SR 80 000,00 80000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diskové pole NAS Rozhlas a televízia Slovenska 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne ePZP kariet Národné centrum zdravotníckych informácií 22 444,80 22444.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diskové pole pre PACS Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní od výrobcu zariadenia - tlačiarne (HP, Canon) Obec Jaslovské Bohunice 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 126,66 126.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie vysokej dostupnosti SAN infraštruktúry na prostredí JRUZ Národné centrum zdravotníckych informácií 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní BIOMASA, združenie právnických osôb 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Výpočtová technika a biela technika pre potreby Spojenej školy internátnej Spojená škola internátna 4 390,00 4390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravy rozvodov EE a osvetlenia Technická univerzita v Košiciach 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 48 000,00 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original Cisco sieťový prepínač WS-C2960S-48LPS-L Národné centrum zdravotníckych informácií 8 400,00 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A Mesto Liptovský Mikuláš 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serverová infraštruktúra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 167 998,80 167998.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 16 216,00 16216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON,OKI, ... ) Centrum účelových zariadení 40 700,00 40700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 48 000,00 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Domov pri kríži 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 644,60 4644.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon) Mestská časť Bratislava - Ružinov 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zrkadlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 889,20 2889.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové kazety Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 526,26 7526.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup svetelnej, zvukovej a kancelárskej techniky Bratislavský samosprávny kraj 17 400,00 17400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie originálnych tonerov Nitriansky samosprávny kraj 16 200,00 16200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Technická inšpekcia, a.s. 4 650,00 4650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 043,59 10043.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvýšenie intenzity osvetlenia Hlavné mesto SR Bratislava 14 505,60 14505.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do tlačiarní Mesto Sládkovičovo 9 350,00 9350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Zoologická záhrada 4 703,63 4703.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a sanitárny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Fujitsu PRIMERGY TX1330 M1 alebo ekvivalent Spojená škola 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie serverového operačného systému a terminálové licencie Slovenská agentúra životného prostredia 13 342,00 13342.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery - originál a kompatibilné Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 753,00 753.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky (chladničky, mrazničky) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agrochemikálie a hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 798,83 12798.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a napojenie chladničky, práčky, umývačky riadu a mikrovlnej rúry Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 727,00 727.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 664,45 10664.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Zoologická záhrada 2 862,54 2862.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, certrige pre potreby mesta Turčianske Teplice Mesto Turčianske Teplice 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarne kariet Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 848,00 1848.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dubové fošne Zoologická záhrada 2 427,84 2427.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 12 550,00 12550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 1 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 241,00 2241.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook TYP 2 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 4 398,54 4398.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 505,00 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antuka Zoologická záhrada 530,40 530.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inštalačné zariadenia Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 082,55 5082.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Ústav merania SAV 2 348,00 2348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, OKI a SHARP 2 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 31 300,00 31300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre tablet Samsung Galaxy Tab A 9.7 16GB LTE T555 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 81 678,24 81678.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hard disk do servera HP Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov Hlavné mesto SR Bratislava 4 954,80 4954.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní Okresný súd Prievidza 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne záhradnícke potreby Zoologická záhrada 7 726,18 7726.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - biela technika Sociálna poisťovňa, ústredie 17 196,84 17196.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 5 450,00 5450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické kávovary Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 41 760,00 41760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LAN sieťové komponenty a siete Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 355,23 11355.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie reprezentačných priestorov Hlavné mesto SR Bratislava 9 488,60 9488.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade pre počítačový server Mesto Zvolen 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 986,00 4986.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom MH Invest, s.r.o. 9 737,00 9737.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Organizačno - technické zabezpečenie Letného biomasového tábora 2016 BIOMASA, združenie právnických osôb 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Dodanie originálnych tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, fotokopírovacích a multifunkčných zariadení Ministerstvo financií Slovenskej republiky 144 000,00 144000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Elektrické ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 763,00 24763.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, pásky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 800,00 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco 1921-SEC /K9 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Switch Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite- prepínač Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 2 280,00 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rámcová zmluva podľa čl. XVI OPET - Opakovaná dodávka nových a repasovaných tonerov – jednoročná zmluva s postupným čerpaním Protimonopolný úrad SR 7 488,00 7488.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre ručné rádiostanice Horská záchranná služba 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 711,20 7711.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromateriál Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlajky, zástavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 687,14 26687.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup multifunkčných zariadení a skenerov vrátane príslušenstva Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 83 310,60 83310.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Upratovací vozík, Nádoba na odpad, Toaletné zrkadlo s poličkou, Nádoba na mydlo, Stojan na WC kefu a papier-set Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 520,00 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepínač počítačovej siete CISCO Catalyst 2960CG-8TC-L, alebo ekvivalent Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon LBP 6670DN, Canon MF 212, HP Officejet Pro X476dw MFP, Konica Minoltaq bizhub C454e) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 3 550,00 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Technická inšpekcia, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne alebo ekvivalent Liptovské múzeum v Ružomberku 3 655,00 3655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický kábel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server HP ProLiant DL380 Gen 9 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 7 612,00 7612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Hlavný banský úrad 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 736,45 3736.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
CorelDRAW Graphics Suite X7 CZ Small Business Edition Technická univerzita v Košiciach 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerových náplní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 12 774,80 12774.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Betónové odpadkové koše na verejné priestranstvá Mesto Topoľčany 9 950,00 9950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier, tonery a ostatný všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb - AVE 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 65 229,64 65229.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD do diskového poľa, batérie do serverov a KVM switch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 399,36 3399.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Národný ústav reumatických chorôb 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stolové lampy a neónové svietidlá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 544,20 3544.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Biomedicínske centrum SAV 33 359,79 33359.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 25 460,40 25460.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 116,00 1116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné hasiace prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 106,00 28106.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 4 351,56 4351.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty pre rozšírenie a modernizáciu sieťovej infraštruktúry Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 67 260,00 67260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty pre rozšírenie a modernizáciu sieťovej infraštruktúry Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 43 385,00 43385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, laserová A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 663,00 27663.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a biela technika pre potreby SŠI Spojená škola internátna 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hadica na vodu Stredná odborná škola technická 4 060,00 4060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roundup biaktív Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC s monitorom +Notebooky+Dataprojektory+Tlačiarne+sakrtovače + príslušenstvo+Technická podpora Centrum účelových zariadení 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav anorganickej chémie SAV 9 100,00 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne montované výrobky a súvisiace diely Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 739,00 12739.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby, prírodný kameň Zoologická záhrada 1 923,07 1923.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Moduly Gymnázium Ivana Bellu EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne rádiové systémy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 77 500,00 77500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné AKB do UPS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 512,00 5512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124 069,20 124069.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolová lampa Halox alebo ekvivalent Sociálna poisťovňa, ústredie 5 767,20 5767.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj UPS 600VA alebo ekvivalentný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na medziobjektové rozvody Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 17 025,60 17025.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do IKT - originálne tonery a pásky do tlačiarní Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 10 320,00 10320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravy rozvodu televízneho signálu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 752,00 4752.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 843,54 22843.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 31 200,00 31200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 5 630,00 5630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Národný ústav reumatických chorôb 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CC530A EM Laser s.r.o. 385,00 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 410,00 2410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termostatické ventily s príslušenstvom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 11 470,00 11470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cisco ASA 5505 Sec BUN-K9 Národné centrum zdravotníckych informácií 7 760,00 7760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 19 000,00 19000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP-505X ,náplň HP950XL+951XL Národný onkologický ústav 917,00 917.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové kazety HP LaserJet Q 7551,HP 05X Národný onkologický ústav 1 403,00 1403.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Lexmark / ORO F Národný onkologický ústav 3 620,00 3620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 31 800,00 31800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDD pre diskové pole HP P6350 EVA Storage Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 927,36 27927.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 44 787,42 44787.42 EUR 2017 Tovary Áno 1
Sieťové zariadenie - 24 portový switch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 63 317,68 63317.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál - RD Ekonomická univerzita v Bratislave 23 732,85 23732.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 830,00 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 207,00 207.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál, atramentové kazety Obec Nesvady 4 100,00 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného a elektronického materiálu, diaľkových ovládačov a satelitných prijímačov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 852,00 852.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a železiarsky tovar I. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a železiarsky tovar II. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 181,92 181.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál I. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 48 000,00 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál II. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 800,00 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 876,00 876.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne - Canon / OKI / Xerox ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 480,00 2480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne typu HP LJ Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 325,00 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní - originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 258,36 258.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní, kompatibilné tonery do tlačiarní Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky, elektrický materiál Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termo papiera pre vyvolávací systém Q – matic Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 128,32 11128.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 288,00 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade pre počítačový server Mesto Zvolen 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade pre počítačový server Mesto Zvolen 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do kopírok a tlačiarní Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2 976,15 2976.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 5 425,43 5425.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračné papierové vrecká a filtre do vysávačov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie prvkov hardvérovej infraštruktúry 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 83 605,00 83605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava mikrovlnových prvkov a podsystémov na softvérovo definovanú radarovú aplikáciu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 100,00 9100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný zdroj pre telefónnu ústredňu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 4 980,00 4980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup prevodníkov a prepojovacích káblov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 585,00 3585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepäťová ochrana - predlžovací kábel Slovenské národné divadlo 708,00 708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerpadlá do akvárií a akvaristické príslušenstvo (80_2017) Zoologická záhrada 1 400,90 1400.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Kyocera / ORO F Národný onkologický ústav 1 971,00 1971.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro materiál pre termofyzikálne laboratórium (grafitový sprej, prepojovacie vodiče so zdierkou) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náplne do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava softvérovo definovaného rádia na radarovú aplikáciu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 20 400,00 20400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Snímač globálneho slnečného žiarenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 973,57 973.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Domov pri kríži 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Solárne lampy s príslušenstvom HOREZZA, a.s. 787,59 787.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlo do jarčeka Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
II. Súprava mikrovlnových prvkov a podsystémov na softvérovo definovanú radarovú aplikáciu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky HDD HOREZZA, a.s. 1 203,00 1203.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zapekacie jednotky Xerox Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sáčky do vysávačov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 504,00 504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modernizácia prístrojov a zariadení určených na výchovnovzdelávaciu činnosť pre študijný odbor mechanik-mechatronik Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 13 167,60 13167.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 99 360,22 99360.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické kolobežky Mesto Brezno 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné batérie do záložných zdrojov Štátny ústav pre kontrolu liečiv 546,60 546.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového elektroinštalačného materiálu VI. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pásky do tlačiarní kariet Datacard Select a Datacard CD800 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvlhčovače Technická univerzita v Košiciach 4 150,00 4150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkoholtester V-net AL5500 Slovenské národné múzeum 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 924,80 1924.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4 046,00 4046.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenia DHZO Mesto Senica 3 040,00 3040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového elektroinštalačného materiálu VII. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 11 900,00 11900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál VIII.- Ističe a rozvádzače TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 14 500,00 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 17 380,42 17380.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
HDD SAS 450 GB REFURBISHED + HDD 3.5"Caddy pre IBM System X3500 M4 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
REFURBISHED HP 2,5" 300GB 10K 6G SAS DualPort + REFURBISHED 2.5"Caddy pre Dell PowerEdge 2950 III alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
REFURBISHED IBM 16GB 2Rx4 1.35v PC3L-10600R ECC DDR3-1333 RDIMM,FRU 49Y1565 alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 498,10 7498.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 3 442,00 3442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
demontáž a montáž termostatických ventilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 681,00 681.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Purpurová originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 585,00 585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise CP4025, CP4525 Štátny veterinárny a potravinový ústav 476,00 476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 522,00 53522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káblový tester Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED svietidlá Mesto Humenné 12 338,00 12338.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál Cisco Aironet WiFi access point (PN: AIR-CAP2802I-E-K9) + Originál Cisco Aironet Power 802.3at PoE+ Universal PoE (UPOE®) Injector (PN: AIR-PWRINJ6) Národný onkologický ústav 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 4 900,00 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálna rohož do sprchy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezové koše na triedenie odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 544,00 5544.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 kusy 1U servery do racku Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 26 364,00 26364.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gumová dlažba PIN-HOLE (systém spájania kolík-diera), gumový ukončovací diel (flexibilný obrubník) Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, Canon, Lexmark) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Domov pri kríži 3 540,00 3540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originál HD TV / 32'' HD TV UE32K4102 Série 4, 80cm, Full HD, PQI 200 (50Hz), DVB-T2 / C, H.265/HEVC, 2x HDMI, USB, CI +, repro 2x 10W, VESA 100x100, energ. trieda A, VESA mounting + držiak na stenu Stell SHO 2040 Národný onkologický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originál HD TV / 32'' HD TV UE32K4102 Série 4, 80cm, Full HD, PQI 200 (50Hz), DVB-T2 / C, H.265/HEVC, 2x HDMI, USB, CI +, repro 2x 10W, VESA 100x100, energ. trieda A, VESA mounting + držiak na stenu Stell SHO 2040 Národný onkologický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP, Canon, Samsung Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne pre kopírovacie stroje a tlačiarne Základná škola 1 315,00 1315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný zdroj napájania 3000VA s SNMP modulom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 130,00 2130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 655,00 655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Domov sociálnych služieb 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 315,00 315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné náustky pre alkohol testery CA 2000 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych atramentových a tonerových kaziet, farbiacich pások a ďalšieho spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 22 498,88 22498.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a železiarsky tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 42 264,00 42264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pamäť a adaptér Fakultná nemocnica Trenčín 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie "PressCentra" Národný bezpečnostný úrad 17 252,22 17252.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 880,30 880.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 413,90 413.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné náradie, nástroje Spojená škola 2 270,00 2270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydrant nadzemný a kompresor Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 112,00 3112.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný zdroj Krajská prokuratúra v Prešove 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 545,00 1545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradná neoriginálna batéria pre záložný zdroj APC Smart-Ups 1000. Ústav informatiky SAV 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický materiál - komponenty Spojená škola 6 550,00 6550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 753,00 3753.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné náustky pre alkohol testery CA 2000 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerpadlá, spojky, prechodky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 520,12 520.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný elektroinštalačný material Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 11 947,77 11947.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 43 800,00 43800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Časť 2: Canon tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15 929,43 15929.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 108 618,42 108618.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a atramentových náplní pre tlačiarne 2018 Centrum vedecko-technických informácií SR 11 270,52 11270.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 150,00 2150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 490,00 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 249,16 249.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
8 ks skenerov Národný bezpečnostný úrad 7 716,00 7716.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED žiarivkové svietidlo IUVENTA 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 989,00 989.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 9 114,59 9114.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 127,40 1127.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 17 630,00 17630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Domov sociálnych služieb 3 690,00 3690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne záhradnícke potreby (178_2018) Zoologická záhrada 12 748,44 12748.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ohrievače vody s príslušenstvom (193/2018) Zoologická záhrada 199,44 199.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 530,00 5530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 58 560,00 58560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 040,00 10040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pamäťový modul IBM, sieťová karta Štátny ústav pre kontrolu liečiv 747,00 747.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 587,00 587.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 3 250,00 3250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 938,00 2938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon, HP LJ, Xerox) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný elektroinštalačný material Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 26 628,00 26628.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výhrevné bodové žiarovky (190_2018) Zoologická záhrada 458,80 458.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark / ORO Národný onkologický ústav 5 982,00 5982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner HP CB435A do tlačiarne HP 1005, 1006 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pamäťových médií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 639,71 8639.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 030,00 3030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Juh 2 236,44 2236.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecká a náhradné diely do vysávačov Technická univerzita v Košiciach 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 871,10 1871.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál 43'' Full HD Smart LED TV UE43M5672AUXXH Série 5, 108 cm, Full HD, PQI 800 (50 Hz), DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 1.5, BLE, Steam Link, Music Shazam, USB, VESA 200 x 200, reproduktory 20 W, strieborná farba, A+, + držiak na stenu Stell SHO 2040 Národný onkologický ústav 6 700,00 6700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Slnečníky a stojany Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 152,80 2152.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obrazový valec do multifunkčného zariadenia OKI Krajská prokuratúra Trnava 830,00 830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 20 098,75 20098.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov, náplní a súvisiaceho materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 156 178,98 156178.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 100,00 4100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a železiarsky tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 45 222,00 45222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 19 930,00 19930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tonerov, náplní a pások. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 476,00 6476.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
káble, vodiče, káblové prechodky, chrániče, ističe, zásuvky, zástrčky, Slovenské národné múzeum 690,00 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 785,00 2785.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Stredisko sociálnych služieb Petržalka 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Switche DataCentrum 53 841,00 53841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 39 700,00 39700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 20 295,00 20295.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 312,50 312.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro400 color M451dn Krajská prokuratúra Trnava 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 30 101,09 30101.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 20 500,00 20500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení Mesto Trnava 5 752,00 5752.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do kopírok a tlačiarní Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2 898,25 2898.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebnica na vyučovanie pneumatiky a elektropneumatiky v sade Spojená škola 11 700,00 11700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň Košický samosprávny kraj 291,60 291.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Originálne tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 135,00 170135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Trenčiansky samosprávny kraj 1 848,24 1848.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 99 360,22 99360.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sady elektronických komponentov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 300,00 9300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček - hry Metodicko-pedagogické centrum 76 800,00 76800.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 128,46 128.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebná tlačiareň HP LaserJet Pro M254dw (T6B60A) a tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 127,00 2127.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické komponenty UIHF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 220,00 1220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlo akumulátorové ručné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 245,70 245.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 61,55 61.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 640,00 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 466,85 466.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 314,00 314.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odvlhčovače Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 514,91 5514.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 088,73 1088.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snímač sily s prepojovacím káblom a konektormi Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerpadlo kalové ponorné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 217,94 1217.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava tlačiarne výmenou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 381,00 3381.0 EUR 2018 Služby Nie 1
TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE A KOPÍROVACIE STROJE Slovenská národná knižnica 41 195,88 41195.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 22 836,00 22836.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 51 129,50 51129.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup sieťových smerovačov a príslušenstva Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 13 811,95 13811.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
viazací materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 248,72 248.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup elektrických komponentov a žiaroviek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 627,20 7627.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pásky sťahovacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérový firewall Záchranná služba 2 137,05 2137.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Switche DataCentrum 40 381,00 40381.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektro materiál - alkalické batérie, žiarivky,štartéry,predlžovacie káble Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 495,00 495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný a konštrukčný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 348,00 10348.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark / ORO Národný onkologický ústav 7 976,00 7976.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a železiarsky tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozširujúci modul N55-M16UP=určený pre Cisco Naxus N5K-C554UP so 16 unified portami Národné centrum zdravotníckych informácií 11 988,00 11988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 421,00 1421.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 43 837,00 43837.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie sieťového diskového úložiska Kancelária prezidenta SR 12 767,51 12767.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný a konštrukčný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 431,00 9431.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery do veľkoformátovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 422,61 422.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 651,28 651.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 826,00 826.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 580,00 2580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov, náplní a súvisiaceho materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 156 178,98 156178.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4 277,00 4277.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecný a konštrukčný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 567,00 7567.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektro-materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 790,00 1790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 573,00 2573.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrický prietokový ohrievač Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstarávanie elektrospotrebičov Žilinský samosprávny kraj 1 144,56 1144.56 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 167,77 9167.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žltá originálna tonerová kazeta do tlačiarne HP LaserJet 500 color M551 Štátny veterinárny a potravinový ústav 555,00 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 44 263,30 44263.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovary Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 951,00 2951.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Žilinský samosprávny kraj 87 707,40 87707.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súčiastky pre prototyp meniča Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súčiastky pre DC/DC menič Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne náradie pre učebný odbor zlatník a klenotník Stredná odborná škola technická 760,00 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky na ZŠ I Mesto Galanta 9 968,00 9968.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Biela technika Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 120,00 9120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Časť 2: Canon tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 19 610,42 19610.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Časť 4: Ostatné tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 32 408,92 32408.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gumená dlažba k detskému ihrisku Obec Malé Dvorníky 4 450,00 4450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronické komponenty UIHF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 993,00 11993.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 132 000,00 132000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - rýchlovarná kanvica, skartovací stroj, žiarivky, žiarovky, štartéry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie - Didaktické pomôcky Obec Pruské 52 758,65 52758.65 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery - originál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 307,29 8307.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 108 000,00 108000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 760,00 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka multifunkčnej tlačiarne Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a železiarsky tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 88 296,00 88296.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 400,00 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 950,00 4950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a renovácia tonerov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 116 469,68 116469.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní Žilinský samosprávny kraj 21 064,00 21064.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný elektroinštalačný material Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 31 430,40 31430.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 19 246,00 19246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie polytechnických učební – didaktické pomôcky polytechnickej učebne Obec Nová Ľubovňa 19 928,92 19928.92 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych atramentových a tonerových kaziet Úrad vlády Slovenskej republiky 14 080,90 14080.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Útlmové členy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 066,10 1066.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 676,00 676.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 346,00 346.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 920,00 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 58 695,11 58695.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 49 826,91 49826.91 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 58 695,11 58695.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORIGINÁLNE TONERY Úrad pre verejné obstarávanie 35 840,40 35840.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 013,63 1013.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 720,00 3720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a železiarsky tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 080,00 7080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Centrum sociálnych služieb - DEMY 3 466,83 3466.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 713,00 713.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál 0719 Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne atramentové náplne a originálne pásky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400,00 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebnica na vyučovanie pneumatiky a elektro-pneumatiky Spojená škola 8 004,00 8004.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické vybavenie učební Obec Košeca 77 924,06 77924.06 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií – didaktické pomôcky Mesto Handlová 79 000,00 79000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Originálne tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pamäťový modul do serverov HP ProLiant 360 Gen10 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 579,20 1579.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
DPS príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 88,00 88.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sady elektronických komponentov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 808,05 6808.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vývojový programovateľný kit Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - Lexmark / ORO Národný onkologický ústav 6 995,00 6995.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225 960,00 225960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní a kopíriek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 121,54 5121.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 69 433,10 69433.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
HDD disky do funkčného diskového poľa Katolícka univerzita v Ružomberku 2 787,00 2787.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky do odborných učební Mesto Dubnica nad Váhom 93 988,64 93988.64 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vývojový programovateľný kit Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne čierme a farebné tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 20 316,00 20316.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov, náplní a súvisiaceho materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 154 206,75 154206.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 168,26 1168.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebnice Spojená škola 11 200,00 11200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 445,00 445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky, vývojové kity a programátor MCU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezkefový DC motor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 68,00 68.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny napájací zdroj 019 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 830,00 1830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 43 834,00 43834.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
5.4.5 Spotrebný materiál - ostatný materiál Stredná odborná škola - Szakközépiskola 4 452,00 4452.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 303,00 303.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektropotreby - lampy, svietidlá a príslušenstvo Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 817,95 10817.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 186,91 1186.91 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP Color LaserJet Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kondenzátory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 125,00 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrotechnické a elektromechanické prvky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 109,00 109.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromechanické potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 59,00 59.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 992,00 992.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - polytechnika OF 2.10.2019 Mesto Trnava 64 016,15 64016.15 EUR 2019 Tovary Áno 1
Elektronické zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 230,00 2230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
náplne do multifunkčného zariadenia MF 8540 CDN- originál Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 13 060,00 13060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebné tonery do tlačiarne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 522,00 522.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
"Časť 1: HP tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 117 856,80 117856.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
"Časť 4: Ostatné tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 55 530,00 55530.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 11 500,00 11500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery do fotokopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 700,00 3700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 152,60 152.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a železiarsky tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 88 296,00 88296.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 382,00 1382.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originálne od výrobcu Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 1 425,00 1425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 180 000,00 180000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Atramentové náplne pre tlačiareň Epson PP-50, PP-100 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 848,40 848.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 132 000,00 132000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 753,00 753.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistenie a dezinfekcia zberných nádob s objemom 1100 l na komunálny odpad Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 161 000,00 161000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tonerové náplne Krajská prokuratúra 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 108 000,00 108000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 974,68 1974.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 519,76 1519.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery renovované alebo kompatibilné, Toner – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 191,00 191.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 934,96 7934.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 877,00 11877.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 502,78 1502.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 155,00 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 762,35 1762.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie RAM na farme serverov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 453,00 47453.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 345,00 345.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - Partizánske 5 992,60 5992.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 368,50 368.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní a kopírok Národný onkologický ústav 8 415,00 8415.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebné tonery do tlačiarne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 390,00 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 870,00 870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
TONERY Hudobné centrum 3 650,00 3650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 88 930,08 88930.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zálohovacie pásky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 880,00 2880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 24 442,85 24442.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT technika – multifunkčné farebné laserové zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 483,00 483.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery - Originálna tlačová páska YMCKT s ochrannou fóliou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 966,68 966.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 225,00 1225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Páska ZEBRA a plastové karty (čisté) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Emulátor - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 090,00 1090.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne elektronické komponenty - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 488,00 488.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Precízna spájkovacia stanica - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spájkovacia stanica - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalibrátor spájkovacích staníc - 2020 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 295,00 295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Úrad vládneho auditu 13 254,00 13254.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné lesnícke centrum (NLC) 37 982,00 37982.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 13 418,40 13418.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská filharmónia 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teleso vykurovacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Národné lesnícke centrum (NLC) 37 982,00 37982.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál pre praktické vyučovanie Stredná odborná škola 3 720,00 3720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektro materiál pre praktické vyučovanie Stredná odborná škola 1 810,00 1810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a železiarsky tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 480,17 2480.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroizolačná páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Žilinský samosprávny kraj 73 654,00 73654.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 303,29 1303.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner - spotrebný materiál Národný onkologický ústav 5 895,00 5895.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Canon, HP Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 335,00 1335.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, EPSON, CANON) Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 560,00 6560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 36 106,89 36106.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál 0820 Ekonomická univerzita v Bratislave 31 200,00 31200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup elektrických prietokových ohrievačov vody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 699,61 699.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup vulkanizačných pások, lepiacich pások, sťahovacích pások a elastického lana. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 604,99 604.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble a konektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 566,60 566.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Trenčín 81 103,36 81103.36 EUR 2020 Tovary Áno 1
Originál tonery Mesto Senec 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW - kompaktné optické transceivery Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 353,86 4353.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17 949,60 17949.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 20 493,00 20493.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky_nový postup Obec Bystré 34 120,00 34120.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 410,00 1410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení - originálne náplne Mesto Prievidza 5 040,00 5040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné náplne do laserových a atramentových tlačiarní Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 984,68 2984.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 576,28 576.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronické zariadenia a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych atramentových a tonerových kaziet Úrad vlády Slovenskej republiky 110 276,39 110276.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 43 834,00 43834.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektromateriál/2020 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 58 146,00 58146.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 175,00 1175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Národná transfúzna služba SR 62 067,50 62067.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
originál tonery do fotokopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
valec do multifunkčného zariadenia XEROX WorkCentre 7220 Slovenské národné múzeum 860,16 860.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarni a tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 016,00 2016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 762,00 762.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarni a tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 220,00 1220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a železiarsky tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 053,22 34053.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 620,00 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 120,00 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 121 835,16 121835.16 EUR 2020 Tovary Áno 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne + doprava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 541,00 541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery do zariadení HP, SHARP, Brother, Zebra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 053,22 34053.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner - spotrebný materiál Národný onkologický ústav 9 220,00 9220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 19 098,00 19098.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Časť 1: HP tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 113 146,10 113146.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Časť 2: Canon tonery-originál a iný spotrebný materiál" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 813,88 20813.88 EUR 2021 Tovary Áno 1
Tonerové a atramentové náplne originálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 20 610,00 20610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 64 767,00 64767.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 141,67 141.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 20 140,40 20140.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov Mesto Piešťany 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie stroje a plotre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 226 700,00 226700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadenia HP LaserJet Pro M404dn Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 2 640,00 2640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a kopírovacie stroje. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 121 584,00 121584.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Vranove nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 585 982,00 585982.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Páska YMCKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490,00 490.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Slovenská Kajňa 54 Obec Slovenská Kajňa 84 413,00 84413.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Akumulátorový umývací automat s kráčajúcou obsluhou Karcher BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 279,14 4279.14 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 228 000,00 2228000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 64 641,60 64641.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 947,00 3947.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývanie vonkajších okien 2.,3.,4.NP vrátane bočného schodiska Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 290,00 2290.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektroinštalačný tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 998,80 5998.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný tovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 132 000,00 132000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Koperníkova v Hlohovci Mesto Hlohovec 109 132,00 109132.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Elektrospotrebiče a biela technika_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 143,00 25143.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 13 610,00 13610.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 453 323,00 1453323.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 10 069,00 10069.0 EUR 2022 Tovary Nie 2

pcsema@nextra.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 885 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Petra Maslíková
Adresa:
Horelica Čadca 02201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Bízik
Adresa:
Bôrická cesta 103 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Katarína Bíziková
Adresa:
Bôrická cesta 103 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Bízik
Adresa:
Bôrická cesta 103 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Katarína Bíziková
Adresa:
Bôrická cesta 103 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petra Maslíková
Adresa:
Kukučínova 32/10 Čadca 02201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Dušan Šimún - advokát, s.r.o.
Adresa:
Bajzova 10 Žilina 010 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×