Dodávateľ

HS technology s.r.o.

Nitra
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HS technology s.r.o.

IČO: 52081061

Adresa: Fraňa Mojtu 22, Nitra

Registračné číslo: 2019/4-PO-F199

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Apríl 2019

Záznam platný do: 1. Apríl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 39 126,94 EUR 21 21
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 39 126,94 EUR 21 21

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 229,99 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 330,98 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 130,38 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 24,30 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 6 269,00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 4 535,97 EUR
Mesto Senica 1 3 214,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 207,99 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 14 019,00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 449,99 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 1 677,40 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 188,99 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 64,98 EUR
Ústav polymérov SAV 2 2 234,98 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 5 469,00 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 79,99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup IKT pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 7 688,57 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chladnička UNIVERZITA J. SELYEHO 189,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inteligentné dátové úložiská (NAS) Mesto Senica 3 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický software Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 760,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 320,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 456,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 6 185,54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP LaserJet Pro M15a alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 65,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 15,6" s SSD diskom pre firemné účely s dokovacím konektorom Ústav polymérov SAV 2 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 185,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebný LED Televizor, rýchlovarné kanvice Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Štatistický úrad Slovenskej republiky 185,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 15 876,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky Slovenské národné divadlo 580,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Štatistický úrad Slovenskej republiky 273,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 691,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
operačná pamäť pre notebook Slovenská agentúra životného prostredia 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačná pamäť do počítača Slovenská agentúra životného prostredia 54,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slúchadlá Rada pre vysielanie a retransmisiu 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×