Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,393,099,619
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,033,446,058
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,457,444,711
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 931,184,399
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 723,306,620
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 552,890,471
Slovenská správa ciest 486,956,922
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 436,011,803
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395,708,600
Západoslovenská distribučná, a.s. 359,892,142
Slovenské elektrárne, a.s. 349,382,664
MH Invest, s.r.o. 326,663,865
Nitriansky samosprávny kraj 318,569,848
Slovenská pošta, a.s. 312,655,769
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 254,039,233
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 253,200,502
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 236,876,984
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 220,088,757
Solar 2009, a.s. 213,184,019
Solar 2009, a. s. 203,760,767
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 200,134,930
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 176,365,124
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 164,128,595
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 163,086,069
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 162,621,905
Mesto Košice 162,429,811
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135,296,796
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131,402,955
Východoslovenská distribučná, a. s. 113,834,330
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110,720,000
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 106,449,730
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 99,801,879
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 92,181,755
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 89,930,244
Hlavné mesto SR Bratislava 85,466,184
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 80,744,517
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 80,407,728
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 77,574,907
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 74,736,133
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 71,340,285
Centrum vedecko-technických informácií SR 71,237,575
Univerzita Komenského v Bratislave 71,013,536
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70,678,468
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 70,385,758
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66,320,709
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 64,915,126
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 63,806,191
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 63,474,962
Úrad vlády Slovenskej republiky 61,157,412
Sociálna poisťovňa, ústredie 58,325,083
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 57,480,129
eustream, a.s. 57,057,660
Žilinský samosprávny kraj 56,594,981
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55,687,546
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 55,105,365
NFŠ, a. s. 49,810,740
Metodicko-pedagogické centrum 48,612,296
Nitrianska investičná, s.r.o. 46,643,650
Slovenská akadémia vied (SAV) 44,069,608
Technická univerzita v Košiciach 42,709,515
U. S. Steel Košice, s.r.o. 42,521,209
Národné centrum zdravotníckych informácií 42,230,251
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 41,751,491
Žilinská teplárenská, a.s. 40,860,000
DataCentrum 40,766,553
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 39,133,103
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38,886,134
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 38,331,211
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 38,054,891
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 36,280,729
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 36,049,306
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 35,341,013
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 33,412,300
Mesto Považská Bystrica 32,590,046
Mesto Trenčín 32,271,960
Univerzitná nemocnica Bratislava 31,857,044
SPP - distribúcia, a.s. 31,714,152
Národný onkologický ústav 31,371,723
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 30,967,798
Slovenský hydrometeorologický ústav 30,721,246
Mesto Prešov 30,452,024
NAFTA a.s. 29,745,000
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29,269,823
Bratislavský samosprávny kraj 29,204,208
Nemocnica svätého Michala, a. s. 27,901,862
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 27,546,000
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26,886,876
Národná transfúzna služba SR 26,326,781
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23,797,560
Trenčiansky samosprávny kraj 23,719,675
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23,375,166
Košický samosprávny kraj 23,118,456
Poľnonákup TATRY, a.s. 23,102,978
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23,001,143
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 22,667,493
Mesto Žilina 22,129,126
Výskumný ústav vodného hospodárstva 21,749,907
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21,709,160
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 21,405,580
Národné lesnícke centrum (NLC) 21,392,854
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3575
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 681
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 654
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 391
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 369
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 350
Slovenská pošta, a.s. 281
Žilinský samosprávny kraj 232
Západoslovenská distribučná, a.s. 206
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 199
Univerzita Komenského v Bratislave 199
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 190
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 188
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 178
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 177
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 171
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 165
Úrad vlády Slovenskej republiky 161
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 153
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 151
Slovenská správa ciest 135
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 127
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 114
Nemocnice s poliklinikami n.o. 106
Slovenské elektrárne, a.s. 102
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 102
Východoslovenská distribučná, a. s. 97
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 92
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 86
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86
Rozhlas a televízia Slovenska 85
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 85
Mesto Žilina 80
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 79
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 79
Univerzitná nemocnica Bratislava 78
Sociálna poisťovňa, ústredie 78
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 77
Nitriansky samosprávny kraj 75
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 72
Štatistický úrad Slovenskej republiky 71
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71
Hlavné mesto SR Bratislava 71
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 70
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 67
Ekonomická univerzita v Bratislave 66
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 65
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 62
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 62
Trenčiansky samosprávny kraj 60
Slovenský pozemkový fond 58
Trnavský samosprávny kraj 58
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 57
Centrum vedecko-technických informácií SR 56
Mesto Trnava 56
Univerzitná nemocnica Martin 55
Košický samosprávny kraj 55
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 54
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 53
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 52
Dopravný úrad 52
Mesto Košice 50
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 50
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 49
Nemocnica Poprad a. s. 45
Národná transfúzna služba SR 45
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 45
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 44
Technická univerzita v Košiciach 44
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 43
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 43
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 42
Mesto Liptovský Mikuláš 41
Slovenská národná knižnica 40
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 40
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 39
Centrum výcviku Lešť 37
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 37
Mesto Prešov 37
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 37
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 36
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 36
Slovenský hydrometeorologický ústav 35
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 35
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 34
Mesto Trenčín 34
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 34
Mesto Poprad 34
Mestská časť Bratislava - Petržalka 33
Slovenská akadémia vied (SAV) 33
Bratislavský samosprávny kraj 33
Záchranná služba 32
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 32
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 31
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 31
Mesto Prievidza 31
Metodicko-pedagogické centrum 30
DataCentrum 30
Mestská časť Bratislava - Rača 30
Banskobystrický samosprávny kraj 29
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1,196,479,932
EUROVIA SK, a.s. 959,169,405
SLOVNAFT, a.s. 709,535,813
STRABAG s.r.o. 628,773,209
ŽOS Vrútky a.s. 542,048,500
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 413,030,967
SALINI IMPREGILO SPA 409,800,000
Metrostav a.s. 400,569,200
TSS GRADE, a.s. 390,513,368
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 375,161,011
MAGNA ENERGIA a.s. 374,117,877
S u b t e r r a a.s. 365,023,843
Elektrizace železnic Praha a. s. 364,938,980
Metrostav Slovakia a. s. 362,251,325
EUROVIA CS, a.s. 356,345,380
ZSE Energia, a.s. 348,648,990
Stredoslovenská energetika, a.s. 323,825,233
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 309,090,307
Pow-en a. s. 298,210,332
Skanska SK a.s. 278,350,556
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259,293,600
PORR s.r.o. 258,863,319
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240,667,879
MEDICAL GROUP SK a.s. 238,484,409
OTNS, a. s. 235,614,664
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 197,667,868
VAŠA Slovensko, s. r. o. 185,230,359
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 142,561,644
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140,000,000
Siemens s.r.o. 129,573,671
TEMPEST a.s. 128,109,547
TIMED, s.r.o. 100,805,353
Orange Slovensko, a.s. 94,929,699
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91,090,750
eustream, a.s. 91,032,000
DATALAN, a.s. 90,871,685
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 90,568,416
AutoCont SK a.s. 90,466,125
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 90,373,955
VUJE, a.s. 87,714,535
Corsan Corviam Construcción S.A. 82,327,836
ŽOS Trnava, a. s. 82,199,254
CESTY NITRA, a.s. 81,808,562
ÚJV Řež, a. s. 80,705,375
Bell Helicopter Textron Incorporated 79,940,342
MEDITRADE spol. s r. o. 78,423,784
Západoslovenská distribučná, a.s. 77,852,189
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75,759,400
THT SLOVENSKO, s.r.o. 73,797,400
Slovenská pošta, a.s. 73,007,520
GGFS s.r.o. 72,106,800
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 71,942,140
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 70,742,600
Magirus GmbH 69,350,000
Východoslovenská distribučná, a.s. 67,541,208
BONUL, s.r.o. 64,871,616
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 64,795,584
DITEC, a.s. 64,547,949
KVANT spol. s r.o. 63,462,518
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 62,205,001
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 62,044,033
Solar 2009, a.s. 61,548,000
Inžinierske stavby, a. s. 60,358,867
MED - ART, spol. s r.o. 59,872,984
VÁHOSTAV - SK, a.s. 58,391,400
SAG Elektrovod, a.s. 58,341,971
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 54,749,207
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 54,608,603
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 54,183,964
AVA-stav, s.r.o. 53,486,076
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 53,349,000
MBM-GROUP, a.s. 53,167,363
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 52,196,298
HORNEX, a.s. 52,154,818
INPEK, s.r.o. 51,374,788
SOITRON, s.r.o. 51,088,311
DÚHA, a.s. 50,102,235
SOR Libchavy spol. s r.o. 49,190,000
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 48,190,401
Alter Energo, a.s. 47,908,434
SEVITECH a. s. 46,753,200
KPMG Slovensko spol. s r.o. 46,474,752
InterWay, s.r.o. 46,092,018
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 44,845,339
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 44,645,401
DEC International s.r.o. 44,614,862
KON - RAD spol. s r.o. 44,573,462
FORESTRA, s.r.o. 44,467,906
ŠKODA JS a.s 44,171,250
AB Facility s. r. o. 43,945,837
HASTRA s.r.o. 43,559,758
TOP TEAM spol. s r.o. Košice 43,492,965
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 43,470,626
Di Mihálik, s.r.o. 43,259,893
LiV ELEKTRA, a.s. 42,741,005
HOCHTIEF SK s.r.o. 41,795,519
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 41,400,000
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 40,831,976
PYROKOMPLET s.r.o. 38,439,250
VÝVOJ Martin, a.s. 38,190,152
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 634
MED - ART, spol. s r.o. 329
SLOVNAFT, a.s. 300
EUROVIA SK, a.s. 278
TIMED, s.r.o. 267
FORESTRA, s.r.o. 238
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 226
MEDICAL GROUP SK a.s. 225
Di Mihálik, s.r.o. 224
STRABAG s.r.o. 216
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 191
INMEDIA, spol. s r.o. 176
ZSE Energia, a.s. 172
PLENT, s.r.o. 149
LESOR, s.r.o. 144
ŽOS Vrútky a.s. 144
LESBORA, s.r.o. 143
DATALAN, a.s. 141
AB Facility s. r. o. 140
MEDITRADE spol. s r. o. 140
INTRAVENA s.r.o. 135
B. Braun Medical s.r.o. 132
Slovanet, a.s. 130
AutoCont SK a.s. 129
CESTY NITRA, a.s. 126
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 124
Tibor Varga TSV PAPIER 114
Pow-en a. s. 105
IGK s. r. o. 103
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 97
Ing. Berta Stašková 97
Xepap, spol. s r.o. 95
Lambda Life a.s. 94
KVANT spol. s r.o. 88
Slovak Telekom, a.s. 87
Orange Slovensko, a.s. 87
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 86
Jaroslav Kukuc 85
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85
Rudolf Ďurana 85
Redi Tour s.r.o. 79
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 75
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 74
SATUR TRAVEL, a.s. 74
HAVESTA, s.r.o. 74
CS, s.r.o. 72
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 71
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 70
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 69
MAGNA ENERGIA a.s. 69
DOLIS s.r.o. 69
ORFLAJ s.r.o. 69
Inžinierske stavby, a. s. 69
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 68
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 68
BIOTECH s.r.o. 67
AGROSERVIS spol. s r.o. 66
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 66
CLEAN TONERY, s.r.o. 66
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 65
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 65
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 63
MAXNETWORK, s.r.o. 63
TEMPEST a.s. 62
Marián Mikuš 62
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 62
BIOLIFE spol. s r.o. 61
VSK MINERAL s.r.o. 61
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 60
DARTON s.r.o. 60
LES-OV spol s r.o. 60
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 60
PROSPECT spol. s r.o. 59
Helena Plechová - Leso služby 59
O.S.V.O. comp, a.s. 58
Ján Šimurdiak 57
Stredoslovenská energetika, a.s. 56
SOAR, spol. s r.o. 56
KPMG Slovensko spol. s r.o. 56
Faveo, s.r.o. 56
P E R G A M O N spol. s r.o. 54
ENVIRA,s.r.o 53
AGRALL s. r. o. 53
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 53
M.Cup s.r.o. 52
ORVEX MT spol. s r.o. 52
MIVASOFT, spol. s r.o. 52
LESPROGRES s.r.o. 52
Doprastav, a.s. 51
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 51
Rempo s.r.o. 51
Doprastav Asfalt, a.s. 51
Dalibor Globan 51
Linde Gas k.s. 51
PHARMA GROUP, a.s. 51
Centex RS, spol. s r.o. 50
BAX PHARMA, s.r.o. 50
Jumol s.r.o. 50
Juraj Jaňák 49
Pavol Fidrik 49
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 13,716,187,065
Banská Bystrica 2,118,818,409
Trnava 1,012,473,857
Košice 941,473,807
Nitra 604,332,755
Žilina 386,740,967
Banská Štiavnica 186,056,371
Prešov 142,884,046
Bojnice 121,235,811
Trenčín 108,866,924
Zvolen 90,969,393
Považská Bystrica 79,537,416
Martin 71,740,728
Liptovský Mikuláš 58,417,114
Komárno 54,792,927
Piešťany 51,890,764
Nemšová 43,976,473
Dunajská Streda 42,256,970
Kežmarok 39,146,897
Ružomberok 33,640,410
Dubnica nad Váhom 32,208,496
Poprad 31,412,313
Bardejov 28,253,145
Spišská Nová Ves 25,985,366
Hriňová 24,792,868
Ľubotice 24,287,887
Nové Zámky 23,596,069
Žiar nad Hronom 23,505,746
Pliešovce 23,393,200
Trebišov 23,304,816
Stará Ľubovňa 22,386,529
Lučenec 22,384,061
Hniezdne 20,806,995
Vysoké Tatry 20,331,697
Senica 19,444,448
Lesenice 19,378,359
Šaľa 18,826,700
Brezno 18,022,290
Vranov nad Topľou 17,846,485
Dobšiná 17,307,034
Michalovce 16,937,360
Pezinok 16,404,373
Čierny Balog 16,243,624
Rožňava 15,654,289
Hronovce 14,946,646
Dolný Kubín 14,058,192
Lužianky 13,462,862
Topoľčany 13,356,143
Hlohovec 13,113,972
Galanta 12,450,453
Topoľníky 12,261,558
Sereď 11,932,224
Prievidza 11,711,285
Šarišské Michaľany 11,453,239
Bojná 11,384,046
Šamorín 11,366,834
Humenné 11,356,198
Rapovce 11,069,873
Medzilaborce 10,095,452
Gabčíkovo 9,799,352
Marcelová 9,522,140
Sebechleby 9,295,134
Veľký Krtíš 9,226,752
Dvory nad Žitavou 9,181,739
Kolárovo 9,041,106
Veľký Meder 9,007,230
Krupina 8,911,298
Malacky 8,663,293
Levoča 8,645,361
Púchov 8,509,472
Svätý Peter 8,364,583
Detva 8,341,923
Myjava 8,237,475
Nové Mesto nad Váhom 8,204,417
Hencovce 7,839,481
Tachty 7,735,123
Zavar 7,598,594
Kútniky 7,464,078
Selice 7,257,227
Nová Bystrica 7,026,918
Kysucké Nové Mesto 6,973,672
Štúrovo 6,948,115
Kysucký Lieskovec 6,939,973
Kremnica 6,866,534
Trenčianske Teplice 6,750,677
Sabinov 6,629,143
Skalica 6,612,307
Vráble 6,474,127
Partizánske 6,117,127
Nová Dubnica 5,992,119
Levice 5,979,750
Snina 5,950,216
Holíč 5,890,393
Branč 5,885,892
Bánovce nad Bebravou 5,835,964
Čadca 5,811,422
Tvrdošín 5,643,646
Kráľová pri Senci 5,516,778
Sládkovičovo 5,403,552
Dojč 5,399,675
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 7513
Banská Bystrica 4422
Košice 1044
Žilina 630
Nitra 473
Prešov 379
Trnava 262
Banská Štiavnica 194
Trenčín 176
Liptovský Mikuláš 144
Martin 139
Poprad 133
Zvolen 128
Vysoké Tatry 111
Piešťany 107
Ružomberok 100
Dunajská Streda 91
Považská Bystrica 88
Komárno 76
Spišská Nová Ves 65
Nové Zámky 64
Pezinok 58
Rožňava 58
Bardejov 58
Stará Ľubovňa 56
Kežmarok 52
Dolný Kubín 52
Pliešovce 50
Prievidza 42
Lužianky 42
Levoča 40
Hlohovec 39
Michalovce 39
Topoľčany 39
Levice 36
Humenné 36
Malacky 35
Senica 34
Lučenec 34
Trebišov 33
Dubnica nad Váhom 32
Čadca 32
Bojnice 31
Ľubotice 31
Nové Mesto nad Váhom 30
Šaľa 28
Galanta 28
Kremnica 27
Žiar nad Hronom 27
Partizánske 27
Detva 25
Snina 25
Sabinov 24
Púchov 23
Brezno 23
Leopoldov 23
Modra 23
Senec 22
Kolíňany 22
Sučany 22
Vranov nad Topľou 22
Námestovo 21
Veľký Krtíš 21
Lipany 21
Myjava 21
Jaslovské Bohunice 21
Kysucké Nové Mesto 21
Medzilaborce 21
Skalica 21
Rimavská Sobota 20
Bánovce nad Bebravou 20
Dvory nad Žitavou 19
Hronovce 19
Krupina 19
Kráľová pri Senci 18
Želiezovce 18
Veľký Meder 18
Veľké Zálužie 18
Stropkov 17
Marcelová 17
Holíč 17
Revúca 17
Fiľakovo 17
Sebechleby 17
Tvrdošín 17
Beluša 16
Ulič 16
Vráble 16
Hniezdne 16
Vígľaš 15
Nová Baňa 15
Sereď 15
Nová Bystrica 15
Topoľčianky 14
Turzovka 14
Oravská Lesná 14
Nemšová 14
Nová Dubnica 14
Smižany 13
Trstená 13
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 9,252,842,330
Košice 1,165,739,078
Žilina 798,924,835
Vrútky 548,057,688
Piešťany 431,237,366
Nitra 416,635,474
Banská Bystrica 412,897,355
Milano (MI) 409,800,000
Trnava 388,242,652
Nové Zámky 377,609,671
Prešov 272,315,678
Praha 213,212,555
Trenčín 178,891,289
Zvolen 158,074,209
Martin 142,574,490
Trakovice 140,000,000
Považská Bystrica 127,880,874
Bielsko-Biała 111,565,620
Plzeň 103,255,682
Madrid 82,829,436
Husinec 80,488,575
Liptovský Mikuláš 80,470,884
Fort Worth, Texas 79,940,342
Komárno 79,053,732
Zlaté Moravce 76,470,684
Cascina Costa di Samarate 75,759,400
Ulm, 69,350,000
Poprad 68,961,596
Pezinok 65,987,652
Brno 64,307,988
Dunajská Streda 56,573,483
Bardejov 56,210,814
Bojnice 55,469,947
Galanta 54,304,639
Banská Štiavnica 54,054,489
Tlmače 53,349,000
Rožňava 51,933,263
Kráľová nad Váhom 49,387,143
Libchavy 49,190,000
Horné Srnie 47,665,222
Lučenec 44,992,952
Partizánske 41,770,421
Ružomberok 41,320,575
Myjava 39,422,311
Spišská Nová Ves 39,212,480
Krásno nad Kysucou 38,526,204
Slovenská Ľupča 36,451,438
Námestovo 33,353,579
Prievidza 32,698,434
Veľké Leváre 31,389,086
Senica 29,560,854
Žiar nad Hronom 29,205,658
Senec 29,060,062
Florencia 28,600,000
Michalovce 28,583,139
Dolný Kubín 27,060,442
Tureň 26,976,319
Liptovská Teplička 26,653,043
Lietavská Lúčka 26,632,196
Beluša 25,971,250
Šamorín 24,807,569
Rimavská Sobota 24,556,140
Vráble 24,456,924
Vranov nad Topľou 24,439,600
Šaľa 23,412,351
Hriňová 22,754,745
Sabinov 22,468,738
Šarišské Michaľany 21,266,044
Ľubotice 21,217,825
Žilina - Bánová 20,455,219
Bajč 20,374,518
Jaslovské Bohunice 20,060,363
Trutnov 19,553,868
Humenné 19,225,790
Příbram 19,110,628
Stará Turá 19,056,061
Frýdek - Místek 18,950,661
Hradec Králové 18,553,023
Levice 18,302,232
Detva 18,103,737
Raková 18,064,642
Rabča 17,289,879
Ivanka pri Dunaji 17,192,915
Ostrý Grúň 16,794,147
Wien 16,441,905
Čadca 16,140,500
Topoľčany 15,929,190
Bratsialva 15,618,154
Nová Dubnica 15,579,687
Šurany 15,378,942
Oudeweg 32 15,255,533
Trebišov 15,252,344
Uherský Brod 14,883,469
Snina 14,390,956
Šarovce 14,182,858
Brezno 14,150,063
Havířov 13,966,657
Oščadnica 13,842,283
Krompachy 13,667,823
Veľké Úľany 13,569,650
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 7648
Košice 1165
Žilina 1073
Nitra 747
Prešov 667
Banská Bystrica 628
Zvolen 601
Trenčín 407
Trnava 367
Nové Zámky 313
Martin 280
Považská Bystrica 272
Praha 269
Piešťany 252
Lučenec 250
Liptovský Mikuláš 248
Horné Srnie 245
Komárno 243
Poprad 237
Humenné 206
Pezinok 199
Brezno 172
Vrútky 166
Čierny Balog 157
Bojnice 154
Bardejov 149
Spišská Nová Ves 147
Ružomberok 146
Michalovce 140
Galanta 138
Prievidza 135
Zlaté Moravce 132
Dunajská Streda 131
Krásno nad Kysucou 130
Rožňava 125
Žiar nad Hronom 124
Rimavská Sobota 119
Hriňová 118
Senica 114
Liptovská Teplička 111
Ľubotice 111
Raková 109
Námestovo 109
Topoľčany 105
Rabča 102
Vranov nad Topľou 102
Levice 102
Detva 98
Snina 94
Ostrý Grúň 91
Svidník 88
Hlivištia 86
Dolný Kubín 86
Šaľa 84
Trebišov 82
Banská Štiavnica 80
Brno 80
Čadca 79
Závada 78
Nová Baňa 77
Bytča 76
Slovenská Ľupča 75
Krupina 75
Kysucké Nové Mesto 75
Púchov 74
Turzovka 74
Oščadnica 73
Nové Mesto nad Váhom 70
Bánovce nad Bebravou 69
Veľké Úľany 67
Papín 67
Vráble 64
Oravské Veselé 61
Polomka 60
Mútne 58
Nitrianske Pravno 58
Pribeta 58
Hlohovec 57
Revúca 56
Betliar 54
Liesek 54
Levoča 53
Myjava 53
Bajč 51
Madunice 51
Pohronská Polhora 51
Sabinov 49
Liptovský Hrádok 49
Smolenice 49
Veľký Krtíš 48
Muráň 48
Jelšava 47
Moravany nad Váhom 47
Ivanka pri Dunaji 47
Malacky 46
Záriečie 46
Pohorelá 46
Dúbrava 45
Sľažany 45
Matiaška 43
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Okresný súd Galanta 9.2
Základná škola 7.97
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 7.45
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 7.21
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 7.18
Obec Rakovec nad Ondavou 7.0
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 6.99
Obec Kocurany 6.94
Základná škola s materskou školou 6.92
Obec Voderady 6.86
Stredná priemyselná škola 6.79
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 6.79
Spojená škola 6.77
Obec Modra nad Cirochou 6.76
Základná škola 6.76
Obec Nižný Žipov 6.75
Základná škola Kežmarská 28 Košice 6.75
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 6.74
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 6.66
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 6.65
Obec Stretava 6.64
Košická Futbalová Aréna a. s. 6.63
Obec Koromľa 6.63
Obec Osuské 6.6
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 6.55
Mesto Hriňová 6.55
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 6.54
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 6.54
Materská škola 6.54
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. 6.53
Obec Kunerad 6.49
Obec Košeca 6.47
Obec Bohdanovce 6.43
Základná škola 6.4
Obec Zbrojníky 6.38
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6.37
Obec Višňov 6.37
Obec Liptovská Porúbka 6.36
Obec Rozhanovce 6.35
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 6.35
Obec Veľká Čausa 6.35
Stredná odborná škola 6.28
Obec Kaplna 6.27
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 6.27
Obec Porúbka 6.23
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 6.23
Školský internát 6.19
Obec Lovinobaňa 6.17
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 6.14
Obec Pastuchov 6.14
Obec Dolné Orešany 6.11
Obec Kamenica 6.11
Základná škola Rudolfa Dilonga 6.09
Obec Vitanová 6.08
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 6.07
Obec Odorín 6.03
Obec Šintava 6.02
Obchodná akadémia 6.02
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6.0
Stredná zdravotnícka škola 5.99
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou 5.98
Stredná odborná škola 5.98
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 5.97
Obec Nižná Myšľa 5.97
Obec Sobotište 5.95
Obec Krahule 5.94
Obec Markušovce 5.93
Obec Vyšný Klátov 5.92
Okresný súd Bardejov 5.91
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 5.91
Spojená škola 5.91
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5.91
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 5.89
Obec Rosina 5.87
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 5.87
Obec Široké 5.85
VIALE, s.r.o. 5.84
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 5.83
Stredná priemyselná škola dopravná 5.83
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 5.81
Obec Nemce 5.81
SLADOVŇA, a.s. Michalovce 5.8
Obec Demänovská Dolina 5.8
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 5.8
Karpatský euroregión Slovensko 5.79
UNIMONT - VMS, s.r.o. 5.79
Obec Pakostov 5.79
Obec Zábiedovo 5.79
Okresný súd Poprad 5.78
Krajská prokuratúra 5.76
Obec Lula 5.76
KOMES FUT, s.r.o. 5.75
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5.75
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. 5.71
Obec Iňačovce 5.7
Mesto Sliač 5.68
Základná škola Námestovo - Brehy 5.68
Obec Svederník 5.67
Obec Radimov 5.67
Obchodná akadémia Senica 5.66
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Žilinská teplárenská, a.s. 0.32
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.39
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
DAC ARÉNA, a.s. 0.59
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 0.59
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Obec Markovce 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 0.71
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
Štátna pokladnica 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Obec Stanča 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Obec Bodiná 0.77
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Lesné družstvo Slavošovce 0.78
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Seniorcentrum Staré Mesto 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 0.81
Bratislavská teplárenská, a.s. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Obec Oľka 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Obec Čierne 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
EKOPAK TRADE, a.s. 0.88
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Obec Horná Ves 0.88
MA : AGRO - ALFA s.r.o. 0.88
SS-GROUPE, s.r.o. 0.88
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 0.89
N - Lél, a.s. 0.89
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Tradestone Slovakia s.r.o. 9.85
KVEST s.r.o. 9.85
Miroslav Greško - BIELOSTAV 9.77
TOWER BC, a. s. 9.77
SDaM, s.r.o. 9.59
AGROMELIO, s.r.o. 9.3
Štefan Kurek 9.23
AMETYS s.r.o. Košice 9.19
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 9.13
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 9.13
AMAS, s.r.o. 8.72
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 8.72
LOM ONDAVA s. r. o. 8.72
KAM-BET, spol. s r.o. 8.72
Obec Veľké Pole 8.72
Ing. Otto Smik 8.72
TOWER BC, a.s. 8.72
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 8.72
PhDr. Erik Mihalko 8.48
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 8.42
Ing. Jozef Ďuriš 8.17
František Krištiak 8.16
Juraj Dovina 8.16
Viktor Rapant 8.16
MIJA-LES s.r.o. 8.16
Ján Mlynarčík 8.16
Ján Rybár 8.16
Ing. Miroslav Saloň 8.16
Jaroslav Kuba 8.16
ZEMKU BU s.r.o. 8.16
Milan Podolan 8.16
Ľudovít Rovňaník 8.16
Peter Morong 8.16
Forest Co, s.r.o. 8.16
Milan Mazáň 8.16
Igor Plichta 8.16
Ing. Slavomír Otrubčiak 8.16
Peter Porubiak 8.1
Miloš Kubica 8.04
Michal Jankech 8.04
Ing. Priška Pavlíková 8.02
Ing. Pavol Jurkovič 8.02
Adam Hodál 8.01
Slávka Kotlebová 8.01
Ing. Jozef Žuffa 7.96
Ing. Ján Víťazka 7.96
Ing. Dušan Kvaska 7.95
Ján Púček 7.94
Ing. Marta Odokienková 7.94
Ing. Ladislav Nagy 7.94
Jozef Spurný 7.91
Družstvo SLOVAKIA 7.89
František Hirchner ml. 7.89
Ján Haranica - JH 7.89
GLS - GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. 7.89
Bori Richter 7.89
Ľuboš Baláž 7.89
P a R s.r.o. 7.89
Ing. Ján Zachar 7.88
Róbert Šedivý - lesné práce 7.87
Ing. Peter Makóni 7.86
Ing. Ladislav Nagydai 7.84
Peter Šadibol 7.8
Peter Čierňava 7.8
Ing. Miloš Encinger 7.78
Jaroslav Šurík 7.77
Gasparik, s. r. o. 7.77
Ladislav Pavelek 7.77
VELABRI, s.r.o. 7.75
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 7.75
Ing. Ján Gežo 7.74
Helena Plechová - Leso služby 7.74
Michal Jankech 7.74
Cáder Pavol 7.73
TANEX, spol. s r.o. 7.73
Jozef Bučko 7.73
P a R s.r.o. 7.69
Ing. Miroslav Saloň 7.69
Mikuláš Koľaj 7.66
Tomáš Vozár 7.63
Radovan Krchňavý 7.62
Ing. Jozef Oravkin 7.62
PE LES s.r.o. 7.58
Tomáš Ďunďa 7.58
Juraj Lukáč 7.58
Tomáš Vozárik 7.58
Di Mihálik, s.r.o. 7.58
FalcoMD, s.r.o. 7.58
JAVIL-služby s.r.o. 7.58
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 7.58
ĽUKOS, s.r.o. 7.58
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 7.56
PaP Drevospol s.r.o. 7.56
Ľubomír Hasoň 7.56
Ing. Jakub Moravčík 7.56
Ing. Robert Gombár 7.55
Lukáš Mišinec 7.55
Juraj Tomašovič 7.53
Marián Cyrul 7.52
Augustín Cyrul 7.52
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
SWAN, a.s. 0.43
Sensus Slovensko a.s. 0.43
Česká zbrojovka a.s. 0.44
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
MORAVIA STEEL a.s. 0.5
ŠKODA JS a.s. 0.51
Thales Austria BmbH 0.53
BRUSH SEM s.r.o. 0.53
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
MATADORFIX s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.59
aluplast Austria GmbH 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 0.6
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.65
Duálna akadémia, z.z.p.o. 0.66
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 0.66
voestalpine Schienen GmbH 0.66
Profi - NETWORK, s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
KOLEX, s.r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 0.69
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
MÁV KFV Központi Felépítményvizsgáló Korlátolt Felelössegű Társaság 0.7
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
MONTRÚR s. r. o. Košice 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
MAC spol. s r.o. 0.71
MAGIC Travel, s.r.o. 0.72
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 0.72
VT Group, a.s. 0.72
Bennet Oil s.r.o. 0.72
TANAX TRUCKS a. s. 0.72
AGROJAS Ronava s.r.o. 0.72
HYDINA SK s.r.o. 0.72
Ing.Eduard Haršányi 0.72
AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka 0.72
CASSANDRA GROUP, s.r.o. 0.72
VADET s.r.o. 0.72
Ľuboš Mačina - LUMA 0.73
HITECO, s.r.o. 0.73
Martes s.r.o. 0.73
Schott & Meissner Maschinen- und Anlagenbau GmbH 0.73
AGC Trenčín s.r.o. 0.73
Bruker BioSpin MRI GmbH 0.73
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 23
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 16
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 13
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 12
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 12
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 12
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 11
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 11
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 11
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 11
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 11
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 10
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 7
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 7
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 7
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 7
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 7
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 7
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 7
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 6
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 6
Thomas Jan Hejcman Schloßstraße 5 Traunstein 832 78 6
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 6
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 6
Slavomír Gmitter Komenského 2 Bardejov 085 01 6
Andrej Demjanovič Inovecká 26 Trenčín 91101 6
Erik Pavlis Pod Juhom 25 Trenčín 91101 6
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 6
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 6
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 6
Béla Molnár Snežienková 10 Komárno 94504 6
Lene Skole-Sorensen Fredskovvej 9 Holte 2840 6
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 6
Peter Hazucha Hrušovany 419 Hrušovany 95613 6
Andreas Brustmann Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130 6
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 6
Jozef Gál Žirany 95174 6
Veronika Hovaguimian Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700 6
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 6
Peter Havier K Mlyniskám 1 Trenčín 91105 6
Catherine Brustmann Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140 6
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 6
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 6
Peter Stankovič Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221 6
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 6
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 6
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 6
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 6
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 6
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 5
Ján Čierňava Nová Bystrica 023 05 5
Tomáš Klepetko Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 5
Daniela Müllerová Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 5
Roman Kekeňák Kuzmányho 31 Košice 04001 5
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 5
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 5
Miloš Stopka Stará Vinárska 14 Bratislava 81104 5
Branislav Turanský Horná Vrútky 03861 5
Róbert Turanský Ľ. Štúra Vrútky 03861 5
Viktor Karel Radvanská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101 5
Jarmila Gajdárová Strmý vŕšok 70 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 5
Ján Kurtiš Zuzky Zgurišky 61 Myjava 90701 5
Jindřich Hess Dunovského 26 Praha 4 14900 5
Rastislav Knotek Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 5
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 5
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 5
Roman Cvik 9. mája 43 Partizánske 95801 5
Miroslav Ostatník Rajčurská 17 Trnava - Modranka 91705 5
Miloš Samul Ďurďové 19 Ďurďové 01822 5
Tomáš Šesták Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 5
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 5
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 5
Peter Dano Vlčkovce 372 Vlčkovce 91923 5
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava 81102 5
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 292
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 285
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 70
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 67
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 67
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 58
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 51
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 46
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 41
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 34
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 34
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 34
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 34
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 33
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 26
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 25
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 24
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 24
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 23
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 22
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 21
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 20
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 20
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 19
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 18
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 18
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 18
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 18
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 18
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 18
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 17
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 16
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 16
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 16
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 16
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 15
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 15
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 14
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 14
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 14
Samuel Babjak Bárdošova 43 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 14
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 14
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 14
Karol Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 01 14
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 14
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 14
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 14
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 13
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 13
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 13
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 13
Spyros Frementitis Hraničná 49 Košice - mestská časť Barca 04017 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 13
Juraj VITKO Sedmikrásková 4 Topoľčany 955 01 13
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 13
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 12
Ib Thrane Sadolinsvaenget 4 Odense 5230 12
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 12
Hermann Josef Krassler Adlerstr. Essenbach Unterwattenbach 840 51 12
Milan Špak Námestie sv. Martina 9 Holíč 90851 12
Peter Schak Larsen Sadolinsgade 9 Odense 5000 12
Martin Šmigura Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 12
Solvejg Tønning Sørensen Kobberbæksvej 31A Svendborg 5700 12
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 12
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 12
Vladimír Vikor Dolnozoborská 32 Nitra 94901 12
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 12
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 12
Zuzana Tóthová Moravská 33 Košice - mestská časť Sever 04001 12
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 12
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 12
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Anton Zsigo Gamota 1 Hurbanovo 97401 11
Jozef Kičura Ruská Nová Ves 080 05 11
Georg Hotar Bachwies 5 Mettendorf 8553 11
Michael Gartner Scott Str. 11 Bronte NSW 2024 11
Elena Slučiaková Ladislava Sáru 423/8 Bratislava 84104 11