Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 808 970 749,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 874 597 801,73
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 886 487 162,29
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 909 477 343,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 713 808 331,56
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 302 514 309,88
Západoslovenská distribučná, a.s. 708 186 598,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 669 600 701,80
Slovenská správa ciest 666 787 832,44
Slovenská pošta, a.s. 574 629 022,00
Slovenské elektrárne, a.s. 537 453 563,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 441 572 172,74
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 425 033 568,17
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 414 083 615,63
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 389 525 311,28
Nitriansky samosprávny kraj 365 014 006,67
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 358 867 021,96
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 350 636 176,00
MH Invest, s.r.o. 327 957 371,23
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 312 236 626,66
Hlavné mesto SR Bratislava 297 056 389,13
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 286 861 572,65
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 286 064 187,02
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 233 235 486,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 231 774 042,00
Východoslovenská distribučná, a. s. 229 809 021,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 217 857 171,36
Žilinský samosprávny kraj 215 315 979,58
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 213 659 853,00
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 211 260 410,35
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 204 786 591,53
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 189 646 310,78
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 184 055 530,75
Mesto Košice 180 466 290,51
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 150 884 030,00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 148 983 572,00
National Development Fund II., a.s. 147 853 675,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 146 049 239,51
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 848 355,00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Sociálna poisťovňa, ústredie 132 014 516,47
Univerzitná nemocnica Bratislava 129 449 291,97
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 127 892 067,93
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 113 278 085,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 111 894 400,99
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Centrum vedecko-technických informácií SR 110 297 538,64
Banskobystrický samosprávny kraj 110 070 325,09
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 109 754 022,86
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 106 234 482,13
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 105 360 995,65
Univerzita Komenského v Bratislave 104 926 623,59
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 91 314 207,60
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad vlády Slovenskej republiky 90 423 797,49
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 89 889 382,64
Trenčiansky samosprávny kraj 88 276 407,49
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 85 486 490,43
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 84 258 277,83
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 82 759 157,65
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 82 193 952,67
DataCentrum 81 341 344,26
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 829 442,75
Národné centrum zdravotníckych informácií 74 436 673,46
Mesto Prievidza 73 819 313,43
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 68 191 959,51
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 65 436 067,05
Technická univerzita v Košiciach 64 915 045,88
Prešovský samosprávny kraj 63 246 166,41
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 61 499 316,62
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 60 965 781,18
Mesto Prešov 60 717 326,55
Národný onkologický ústav 60 459 982,14
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 59 679 069,37
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 59 352 119,35
Národná transfúzna služba SR 58 322 515,79
Bratislavský samosprávny kraj 57 914 965,62
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 57 092 599,00
Mesto Banská Bystrica 56 339 870,89
Záchranná zdravotná služba Bratislava 54 619 566,88
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 54 413 232,60
Nitrianska investičná, s.r.o. 53 424 219,00
Žilinská teplárenská, a.s. 53 156 086,00
Mesto Žilina 53 138 666,58
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 53 077 623,74
Mesto Trnava 52 666 165,54
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 51 389 911,03
Slovenská akadémia vied (SAV) 51 119 571,67
Štatistický úrad Slovenskej republiky 50 406 616,33
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 50 299 676,46
Metodicko-pedagogické centrum 49 313 213,22
Nemocnica svätého Michala, a. s. 48 924 525,58
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8975
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6950
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3171
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3110
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2602
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2568
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2448
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2389
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2280
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2000
Ida Uhlárová 1923
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1840
Národný onkologický ústav 1707
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1682
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1472
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1459
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1380
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1372
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1360
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1176
Slovenské národné múzeum 1144
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1057
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1030
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1008
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1005
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 958
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 955
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 944
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Ekonomická univerzita v Bratislave 942
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 928
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 907
Univerzitná nemocnica Bratislava 858
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 856
Technická univerzita v Košiciach 848
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 776
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 722
Štatistický úrad Slovenskej republiky 719
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 693
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 691
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 659
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 640
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 629
Západoslovenská distribučná, a.s. 628
Nemocnica Poprad a. s. 626
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 623
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 619
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 592
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 589
Výskumný ústav vodného hospodárstva 582
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 574
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 565
Slovenská pošta, a.s. 549
Mesto Žilina 525
Univerzita Komenského v Bratislave 507
Mesto Komárno 501
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 485
Žilinský samosprávny kraj 483
Ústav experimentálnej fyziky SAV 472
Hlavné mesto SR Bratislava 470
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 460
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 454
Fakultná nemocnica Trenčín 453
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 444
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 434
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 425
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 423
Sociálna poisťovňa, ústredie 417
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 407
Katolícka univerzita v Ružomberku 403
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 395
Mesto Trnava 389
Úrad vlády Slovenskej republiky 386
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 380
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 369
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 368
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 367
Trenčiansky samosprávny kraj 364
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 360
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 360
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 354
Fakultná nemocnica Trnava 353
Slovenská správa ciest 346
Národný ústav reumatických chorôb 343
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 342
Záchranná služba 333
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 332
Nitriansky samosprávny kraj 331
Univerzitná nemocnica Martin 331
Fakultná nemocnica Nitra 330
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 326
UNIVERZITA J. SELYEHO 319
Národná transfúzna služba SR 310
Východoslovenská distribučná, a. s. 303
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 303
Centrum vedecko-technických informácií SR 301
Slovenské národné divadlo 300
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 296
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 616 524 117,00
EUROVIA SK, a.s. 1 359 466 785,37
SLOVNAFT, a.s. 1 181 248 550,28
STRABAG s.r.o. 1 069 716 095,22
MAGNA ENERGIA a.s. 767 742 531,78
Metrostav a.s. 713 685 899,00
ZSE Energia, a.s. 694 489 698,47
TSS GRADE, a.s. 657 203 141,00
ŽOS Vrútky a.s. 648 780 614,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 640 580 725,51
Pow-en a. s. 626 156 164,00
Stredoslovenská energetika, a.s. 614 092 554,70
EUROVIA CS, a.s. 588 491 834,00
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 565 818 223,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 390 493 140,51
Metrostav Slovakia a. s. 377 925 974,00
S u b t e r r a a.s. 377 682 164,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
TEMPEST a.s. 355 888 737,37
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 321 034 537,50
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 157 797,00
ŽOS Trnava, a. s. 308 410 423,00
Skanska SK a.s. 299 610 870,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 275 400 910,86
ICM S.P.A. 274 985 419,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
PORR s.r.o. 260 933 241,00
MED - ART, spol. s r.o. 260 160 434,46
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 252 601 250,85
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 230 707 168,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 220 158 130,00
HOCHTIEF SK s.r.o. 203 611 338,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 197 507 443,22
TuCon, a. s. 195 041 519,00
AutoCont SK a.s. 191 212 145,08
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 188 428 396,85
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 186 314 531,19
TEMPRA, s.r.o. 184 720 794,00
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Východoslovenská energetika a.s. 178 649 005,26
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 176 194 183,66
DATALAN, a.s. 175 674 440,90
DITEC, a.s. 174 165 685,00
TIMED, s.r.o. 173 921 809,66
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 171 788 742,95
InterWay, s.r.o. 169 453 951,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
AB Facility s. r. o. 158 635 614,00
Siemens s.r.o. 151 643 249,01
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
SE Predaj, s. r. o. 142 814 271,16
Aliter Technologies, a.s. 140 479 818,46
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
GGFS s.r.o. 133 397 664,98
FORESTRA, s.r.o. 132 695 683,00
Ticket Service, s.r.o. 132 100 383,08
VUJE, a.s. 130 532 463,00
Metrostav a. 127 705 627,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 126 537 816,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 123 947 111,00
CESTY NITRA, a.s. 122 707 675,21
Inžinierske stavby, a. s. 121 600 401,47
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 120 030 065,00
SOITRON, s.r.o. 119 710 049,02
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
Orange Slovensko, a.s. 117 908 601,48
stengl a.s. 117 863 367,00
AVA-stav, s.r.o. 117 513 154,00
PETROLTRANS, a.s. 116 780 887,38
MBM-GROUP, a.s. 115 481 233,00
Slovenská pošta, a.s. 115 256 850,97
MEDITRADE spol. s r. o. 113 965 109,08
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 113 026 618,12
Rempo s.r.o. 112 943 523,47
SEVITECH a. s. 112 443 355,67
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
T a M trans spedition, s.r.o. 110 478 324,66
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 109 380 618,00
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Ernst & Young, s. r. o. 99 808 266,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 98 882 248,40
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
SWAN, a.s. 93 070 347,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 92 983 097,92
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 90 340 266,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 88 527 082,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 87 176 297,00
eGroup Solutions, a. s. 86 501 088,33
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 978 800,00
Prysmian Kablo s.r.o. 85 566 661,00
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2982
MED - ART, spol. s r.o. 2059
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1886
CLEAN TONERY, s.r.o. 1566
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1535
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1490
Tibor Varga TSV PAPIER 1348
JURIGA, spol. s r. o. 1280
HENRYSO, s.r.o. 1255
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1254
INMEDIA, spol. s r.o. 1235
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1121
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 959
LASER servis, spol. s.r.o. 936
BIOTECH s.r.o. 930
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 919
Lambda Life a.s. 698
INTRAVENA s.r.o. 668
SLOVNAFT, a.s. 666
VIDRA a spol. s.r.o. 661
B. Braun Medical s.r.o. 653
PC SEMA, s.r.o. 589
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
Xepap, spol. s r.o. 570
TIMED, s.r.o. 553
Steeling, s.r.o. 551
EUROVIA SK, a.s. 549
AutoCont SK a.s. 509
CENTRALCHEM, s.r.o. 508
FORESTRA, s.r.o. 476
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 474
LABO - SK, s. r. o. 468
DD21 s.r.o. 451
Ib-elektro s.r.o. 449
KASON, s.r.o. 444
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 443
VWR International GmbH 438
OFFICE STAR, s.r.o. 411
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 398
MEDICAL GROUP SK a.s. 392
Lamitec, spol. s r.o. 387
STRABAG s.r.o. 385
Štefan Nagy - FAN-AUTO 377
Martin Gall - MG COMP 370
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 369
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 364
Lucia Rošková R-interiér 364
nanoTECH s.r.o. 362
Henrich Sonnenschein - ITSK 362
mediatip.sk, s. r. o. 360
LEON global s.r.o. 355
MAGNA ENERGIA a.s. 354
GIEGO s.r.o. 350
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
DATALAN, a.s. 343
X logistics, s.r.o. 334
BEGA, s.r.o. 331
Di Mihálik, s.r.o. 326
KRIDLA s.r.o 321
MEDITRADE spol. s r. o. 320
Marián Šupa 312
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 308
Bidvest Slovakia s. r. o. 306
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
DMC, s.r.o. 303
Ing. Iveta Janíková 296
KORAKO plus s. r. o. 291
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 290
BAX PHARMA, s.r.o. 288
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 288
NABIMEX, s.r.o. 281
Euro Media Košice, s.r.o. 277
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 273
ZSE Energia, a.s. 265
SARSTEDT spol. s r.o. 263
RIZNER s. r. o. 262
CORA GASTRO, s.r.o. 261
TEMPEST a.s. 260
GLOBUS spol. s r.o. 259
ProScience Tech s. r. o. 258
EQUILIBRIA, s.r.o. 257
MGP, spol. s r.o. 254
ŽOS Vrútky a.s. 252
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 251
AB Facility s. r. o. 248
HS technology s.r.o. 241
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 238
KOBIT - SK, s.r.o. 236
KVANT spol. s r.o. 236
Marek Špeťko - IMEX 235
NICHOLTRACKT, s.r.o. 232
MIVASOFT, spol. s r.o. 224
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 223
Rempo s.r.o. 223
MIKONA s.r.o. 222
VICOM s.r.o. 221
TOWDY s. r. o. 219
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 219
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 216
PLENT, s.r.o. 215
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 25 764 085 776,52
Banská Bystrica 5 683 400 657,87
Košice 1 737 665 606,28
Trnava 1 363 451 218,61
Nitra 836 819 508,52
Žilina 771 681 784,43
Prešov 400 263 540,07
Banská Štiavnica 365 525 149,64
Trenčín 283 252 172,43
Zvolen 186 208 593,58
Martin 163 072 284,03
Bojnice 139 316 454,26
Považská Bystrica 115 413 617,37
Liptovský Mikuláš 109 474 573,71
Piešťany 106 421 737,47
Poprad 103 767 348,49
Prievidza 81 368 169,28
Komárno 80 189 236,47
Kežmarok 73 294 833,73
Bardejov 68 102 199,79
Ružomberok 67 923 223,86
Dunajská Streda 60 076 454,31
Hencovce 58 870 613,33
Nové Zámky 57 984 348,72
Vysoké Tatry 56 022 475,33
Trebišov 52 908 322,92
Dubnica nad Váhom 49 202 278,74
Nemšová 48 161 905,61
Spišská Nová Ves 45 780 176,52
Ľubotice 44 315 689,00
Stará Ľubovňa 43 926 524,93
Lučenec 41 725 156,81
Pliešovce 39 083 265,49
Brezno 38 872 528,99
Michalovce 38 404 715,97
Žiar nad Hronom 37 977 097,37
Vranov nad Topľou 34 240 390,75
Šaľa 32 748 357,81
Topoľčany 32 103 281,01
Levice 32 037 493,78
Dolný Kubín 31 565 761,04
Hriňová 31 185 704,60
Humenné 29 963 213,73
Lužianky 29 200 294,46
Snina 26 900 551,60
Rožňava 25 877 711,39
Pezinok 25 427 313,34
Senica 24 506 133,58
Revúca 23 919 123,93
Levoča 22 824 950,36
Hlohovec 22 295 387,00
Detva 22 270 382,04
Čadca 22 259 330,69
Hniezdne 21 732 567,00
Galanta 21 167 468,32
Šarišské Michaľany 21 084 740,44
Dobšiná 19 697 167,16
Lesenice 19 561 589,00
Čierny Balog 19 465 713,54
Dvory nad Žitavou 18 984 456,67
Kysucké Nové Mesto 18 967 382,26
Ulič 18 966 608,90
Bytča 18 559 681,18
Hronovce 17 295 031,45
Sereď 17 146 416,65
Malacky 16 788 895,07
Sučany 16 640 080,29
Vráble 16 574 548,64
Partizánske 16 387 469,04
Púchov 16 350 775,86
Medzilaborce 15 927 573,80
Želiezovce 15 736 282,09
Sabinov 15 157 274,91
Kolárovo 14 719 015,34
Trstená 14 539 260,26
Myjava 14 409 832,67
Bánovce nad Bebravou 14 181 091,84
Moravské Lieskové 14 168 594,82
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Veľký Krtíš 13 423 450,18
Šamorín 12 972 050,60
Nové Mesto nad Váhom 12 953 711,79
Lipany 12 839 255,93
Leopoldov 12 704 687,79
Tekovské Lužany 12 573 605,00
Skalica 12 469 077,99
Poltár 12 429 267,65
Topoľníky 12 308 331,14
Tornaľa 12 200 510,65
Sebechleby 11 755 425,00
Kremnica 11 691 943,80
Gabčíkovo 11 642 368,00
Svit 11 624 558,08
Marcelová 11 530 332,33
Krupina 11 528 449,56
Svidník 11 411 748,46
Bojná 11 398 899,26
Holíč 11 142 659,14
Rapovce 11 069 873,00
Handlová 11 002 041,04
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 44386
Banská Bystrica 13268
Košice 12688
Žilina 5760
Nitra 5170
Prešov 4782
Trnava 4171
Martin 3298
Trenčín 2559
Zvolen 2186
Piešťany 1280
Vysoké Tatry 1268
Považská Bystrica 1062
Liptovský Mikuláš 1017
Nové Zámky 897
Želiezovce 878
Komárno 873
Ružomberok 845
BRATISLAVA 794
Poprad 716
Michalovce 695
Ulič 667
Banská Štiavnica 623
Pezinok 612
Lužianky 571
Bojnice 545
Prievidza 487
Stará Ľubovňa 467
Dolný Kubín 440
Leopoldov 376
Bardejov 333
Dunajská Streda 314
Humenné 311
Čadca 297
Púchov 292
Senec 290
Spišská Nová Ves 279
Dubnica nad Váhom 267
Lučenec 267
Sučany 263
Kežmarok 255
Partizánske 254
Ilava 237
Rožňava 232
Topoľčianky 228
Hlohovec 226
Kováčová 226
Slavnica 226
Žiar nad Hronom 218
Brezno 214
Myjava 213
Levoča 211
Levice 202
Pliešovce 198
Topoľčany 190
Senica 174
Trebišov 169
Hrnčiarovce nad Parnou 154
Trstená 149
Veľký Krtíš 145
Malacky 139
Svätý Jur 138
Skalica 135
Nové Mesto nad Váhom 130
Kolíňany 130
Kysucké Nové Mesto 130
Revúca 129
Galanta 128
Bánovce nad Bebravou 127
Hronovce 125
Nitrianske Pravno 124
Snina 123
Kremnica 123
Ivanka pri Dunaji 123
Tornaľa 121
Rimavská Sobota 121
Pruské 119
Holíč 117
Vranov nad Topľou 116
Sabinov 107
Detva 106
Svidník 105
Ľubochňa 103
Stará Turá 91
Kráľovský Chlmec 91
Šaľa 89
Sereď 85
Modra 84
Jaslovské Bohunice 84
Liptovský Hrádok 83
Likavka 80
Trnovec nad Váhom 77
Zlaté Moravce 75
Štiavnik 74
Záhorie 74
Šurany 73
Prakovce 73
Stupava 70
Nové Zámky 70
Medzilaborce 70
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 16 731 254 539,29
Košice 1 909 876 363,44
Žilina 1 579 462 727,93
Piešťany 930 348 044,07
Nitra 921 866 160,06
Banská Bystrica 795 380 145,64
Vrútky 661 798 160,00
Praha 575 334 703,56
Trnava 568 294 532,98
Prešov 457 134 961,33
Nové Zámky 420 458 114,60
Milano (MI) 409 800 000,00
Zvolen 382 038 315,03
Trenčín 329 370 519,05
Martin 258 050 429,99
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 192 369 226,22
Larnaca 179 401 010,00
Bojnice 174 313 313,32
Plzeň 171 602 797,00
Liptovský Mikuláš 160 038 932,33
Poprad 157 102 058,81
Púchov 150 144 519,63
Prievidza 146 506 544,50
Trebišov 144 021 074,43
Trakovice 140 000 000,00
Horné Srnie 137 086 902,75
Pezinok 128 769 367,35
Brno 123 390 121,44
Bardejov 123 068 929,47
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Galanta 112 798 673,35
Komárno 112 309 676,97
Šarovce 110 114 668,66
Banská Štiavnica 109 635 649,97
Spišská Nová Ves 105 912 032,33
Michalovce 103 573 253,80
Lučenec 100 460 903,26
Rožňava 100 150 875,05
Ružomberok 88 553 096,43
Zlaté Moravce 87 549 655,98
Krásno nad Kysucou 86 071 741,30
Liptovská Teplička 84 461 624,30
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Námestovo 79 680 168,53
Dunajská Streda 76 882 373,37
Libchavy 76 399 000,00
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Hriňová 73 002 590,14
Ulm, 69 350 000,00
Slovenská Ľupča 68 491 606,42
Dolný Kubín 66 677 129,47
Raková 62 195 883,51
Rabča 58 365 302,40
Levice 57 959 404,01
Humenné 57 498 955,38
Šaľa 55 105 206,62
Tlmače 53 349 000,00
Žiar nad Hronom 52 105 905,25
Vranov nad Topľou 51 589 667,63
Partizánske 51 488 206,93
Kráľová nad Váhom 50 731 780,17
Moravany nad Váhom 49 642 516,62
Senec 48 418 631,22
Nové Mesto nad Váhom 47 936 159,13
Mútne 46 159 404,65
Trutnov 45 514 789,00
Beluša 43 995 151,86
Čadca 40 845 968,53
Oščadnica 40 843 457,23
Myjava 40 828 873,14
Oravské Veselé 40 678 008,00
Ostrý Grúň 40 443 631,00
Vráble 40 115 053,99
Veľké Leváre 40 054 660,36
Bussnang 38 801 691,00
Ľubotice 38 789 884,55
Detva 38 709 041,82
Rimavská Sobota 38 330 649,91
Senica 38 089 065,65
Príbovce 38 046 569,00
Lietavská Lúčka 37 596 011,72
Poproč 36 576 884,58
Čierny Balog 36 151 539,00
Sľažany 35 841 279,00
Kladno 35 300 650,26
Sabinov 34 130 282,37
Nitrianske Pravno 33 951 560,45
Oudeweg 32 31 382 143,00
Liesek 30 016 188,00
Jaslovské Bohunice 29 521 477,00
Tureň 29 226 653,00
Šamorín 28 845 313,15
Bziny 28 679 494,00
Florencia 28 600 000,00
Ivanka pri Dunaji 28 091 531,96
Šarišské Michaľany 27 786 684,13
Dúbrava 27 677 424,88
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 39972
Nitra 10194
Košice 8025
Žilina 6124
Prešov 4705
Zvolen 4205
Banská Bystrica 3919
Trenčín 3042
Pezinok 2657
Trnava 2115
Lučenec 1905
Martin 1552
Piešťany 1551
Praha 1188
Bojnice 1180
Poprad 1124
Prievidza 997
Šenkvice 953
Tvrdošín 944
Kočovce 909
Považská Bystrica 812
Liptovský Mikuláš 777
Nové Zámky 750
Nové Mesto nad Váhom 706
Vranov nad Topľou 704
Dolný Kubín 689
Dubnica nad Váhom 688
Michalovce 681
Rimavská Sobota 679
Krásno nad Kysucou 673
Bardejov 668
Spišská Nová Ves 642
Komárno 638
Šaľa 625
Partizánske 521
Levoča 519
Púchov 474
Horné Srnie 474
Wien 455
Žiar nad Hronom 445
Humenné 442
Trstená 434
Brezovica 395
Ružomberok 394
Dunajská Streda 380
Brezno 373
Levice 356
Lukavica 351
Slovenská Ľupča 346
Lehota 341
Topoľčany 338
Brno 330
Humenne 321
Dunajská Lužná 318
Galanta 316
Trebišov 311
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 303
Senica 298
Veľké Kostoľany 297
Čadca 293
Ivanka pri Dunaji 283
281
Ľubotice 279
Sládkovičovo 272
Námestovo 272
Banská Štiavnica 270
Oravský Podzámok 267
Hriňová 263
Vrútky 263
Bytča 259
Čierny Balog 259
Detva 256
Rožňava 255
Vyšný Kazimír 251
Uzovce 241
Kysucké Nové Mesto 241
Zlaté Moravce 231
Smolenice 230
Senec 226
Štúrovo 223
Brzotín časť Bak 214
Moravany nad Váhom 211
Svidník 210
Malacky 197
Trenčianske Teplice 196
Sabinov 195
Liptovská Teplička 194
Krupina 190
Vráble 190
Veľký Šariš 189
Snina 186
Raková 183
Čierne 179
Dúbrava 179
Veľký Grob 171
Hanušovce nad Topľou 170
Šarovce 168
Šamorín 167
Turzovka 166
Neporadza 165
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.68
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Krajská prokuratúra Trnava 4.34
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.26
Spojená škola 4.24
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
ZAHORKA 4.22
Mesto Spišské Vlachy 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Ivanka pri Nitre 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.98
Ipeľská Kotlina - Novohrad 3.97
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.89
Obec Horná Ždaňa 3.88
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Obec Stretava 3.86
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
ISPA Prešov, s.r.o. 7.81
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Roľnícke družstvo HRON 5.71
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
TOWER BC, a. s. 5.67
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.64
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
SLOVSKAL, s.r.o. 5.48
ROLTA, s.r.o. 5.31
WHATisIT s. r. o. 5.23
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Ján Víťazka 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Boris Vencel 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Ján Rybár 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Juraj Dovina 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Viktor Rapant 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Milan Podolan 4.54
Peter Morong 4.54
Milan Mazáň 4.54
Igor Plichta 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
František Krištiak 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o. 0.47
SPORT Construction a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
CAMASE, a.s. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 20
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 16
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 12
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Ján Kasper 1 Herálec 58255 8
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 7
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Jozef Gál Žirany 95174 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 409
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 407
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 193
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 139
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 107
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 76
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 75
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 73
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 50
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 50
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 48
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 45
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 40
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 40
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 40
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 40
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 37
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 37
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 36
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 33
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 30
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 30
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 30
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 29
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 29
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 29
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 29
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 27
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 27
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 27
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 26
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 25
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 23
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 23
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 23
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 23
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 23
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 22
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 21
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 21
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 21
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 21
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 20
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 20
Tomáš Bartal Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01 19
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 19
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 19
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 19
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 19
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 19
Georg Hotar Bachwies 5 Mettendorf 8553 19
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4915
30125100-2 Tonerové náplne 3184
30192000-1 Kancelárske potreby 2690
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2318
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2220
30199770-8 Stravné poukážky 2080
30213100-6 Prenosné počítače 1916
09310000-5 Elektrická energia 1798
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1522
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1473
30213000-5 Osobné počítače 1444
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1412
09123000-7 Zemný plyn 1402
77200000-2 Lesnícke služby 1344
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1306
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1220
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 998
34110000-1 Osobné automobily 947
24000000-4 Chemické výrobky 939
60400000-2 Letecké dopravné služby 916
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 893
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 868
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 828
34913000-0 Rôzne náhradné diely 815
30232110-8 Laserové tlačiarne 799
33141625-7 Diagnostické súpravy 796
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 768
16700000-2 Traktory/ťahače 745
39130000-2 Kancelársky nábytok 737
09134100-8 Motorová nafta 705
79810000-5 Tlačiarenské služby 699
39830000-9 Čistiace výrobky 693
19520000-7 Plastové výrobky 691
33694000-1 Diagnostické činidlá 690
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 685
34100000-8 Motorové vozidlá 660
55520000-1 Služby hromadného stravovania 660
39100000-3 Nábytok 655
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 644
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 626
30213300-8 Stolový počítač 614
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 586
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 568
39234000-1 Škatule na kompost 566
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 559
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 555
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 541
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 526
18110000-3 Pracovné odevy 522
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 495
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 494
33692100-8 Infúzne roztoky 478
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 476
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 454
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 450
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 445
39112000-0 Stoličky 445
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 442
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 440
33761000-2 Toaletný papier 438
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 429
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 424
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 416
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 408
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 403
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 401
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 377
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 377
60100000-9 Služby cestnej dopravy 375
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 374
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 373
39221000-7 Kuchynské vybavenie 372
38652120-7 Videoprojektory 360
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 358
45233142-6 Práce na oprave ciest 353
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 335
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 334
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 332
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 330
22112000-8 Učebnice 329
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 326
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 325
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 325
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 323
39160000-1 Školský nábytok 321
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 316
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 315
66510000-8 Poisťovacie služby 310
30197620-8 Písací papier 309
39711130-9 Chladničky 305
38300000-8 Meracie prístroje 301
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 298
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 297
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 293
77210000-5 Ťažba dreva 293
18424300-0 Jednorazové rukavice 293
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 292
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 291
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 285
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 282
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 154 998 347,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 436 087,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 431 636 470,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 080 585 960,67
09310000-5 Elektrická energia 894 375 379,14
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 869 758 403,00
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 719 743 154,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 676 687 381,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 602 746 479,00
09134100-8 Motorová nafta 515 748 854,73
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 468 935 307,22
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 456 745 452,00
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 420 746 397,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 418 717 383,71
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
09123000-7 Zemný plyn 383 466 838,06
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 350,00
55520000-1 Služby hromadného stravovania 382 618 991,78
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 375 478 086,81
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 130 608,52
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 263 648 640,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 708 090,18
45233142-6 Práce na oprave ciest 245 068 825,95
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 231 423 740,76
71300000-1 Inžinierske služby 229 747 197,67
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 229 727 971,94
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 223 132 142,00
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 221 003 191,28
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 217 816 375,00
79993000-1 Správa budov a zariadení 207 143 258,66
33141200-2 Katétre 204 133 726,29
38554000-3 Elektromery 197 989 583,67
72261000-2 Softvérové podporné služby 195 400 345,99
34100000-8 Motorové vozidlá 193 365 274,61
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 187 581 537,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 182 715 974,00
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 171 298 994,44
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 169 436 662,08
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 168 618 211,76
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 293 310,83
72222300-0 Služby informačných technológií 165 189 896,43
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 164 086 113,96
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 163 993 110,69
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 162 729 930,73
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 160 445 749,10
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 158 605 798,40
30199770-8 Stravné poukážky 156 660 179,88
71351910-5 Geologické služby 156 640 464,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 232 381,82
34110000-1 Osobné automobily 156 020 065,94
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 152 295 571,14
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 146 190 523,70
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 143 648 903,90
77210000-5 Ťažba dreva 141 838 070,00
45233140-2 Práce na ceste 136 092 984,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 126 458 946,49
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 282 849,15
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 126 168 352,00
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 139 469,00
34622200-5 Železničné osobné vozne 125 018 740,00
66510000-8 Poisťovacie služby 124 546 793,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 121 699 850,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 121 558 842,86
60400000-2 Letecké dopravné služby 120 961 724,19
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 106 748 860,40
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 105 921 809,80
71320000-7 Inžinierske projektovanie 101 850 382,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 100 206 199,62
30213000-5 Osobné počítače 92 704 500,48
33600000-6 Farmaceutické výrobky 88 955 013,95
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 88 485 547,48
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 87 372 635,00
90910000-9 Upratovacie služby 84 996 897,84
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 83 756 717,00
72300000-8 Dátové služby 83 029 593,00
66515200-5 Poistenie majetku 82 622 887,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 82 446 273,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 82 125 805,14
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 77 342 742,81
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
16700000-2 Traktory/ťahače 76 520 003,96
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 74 311 321,55
30125100-2 Tonerové náplne 71 887 176,83
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 71 362 980,12
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 69 417 493,00
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 67 956 083,29
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 67 689 748,00
42600000-2 Obrábacie stroje 67 299 793,69

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×