Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 913 018 317,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 822 421 896,33
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 875 498 176,34
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 895 995 373,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 299 278 010,56
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 265 681 358,71
Západoslovenská distribučná, a.s. 656 511 199,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 645 770 560,47
Slovenská správa ciest 623 345 939,44
Slovenská pošta, a.s. 562 917 724,00
Slovenské elektrárne, a.s. 536 624 952,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 441 469 011,74
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 412 895 057,30
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 411 610 717,17
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 387 936 853,64
Nitriansky samosprávny kraj 363 130 819,01
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 355 754 062,96
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 348 265 796,00
MH Invest, s.r.o. 327 957 371,23
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 311 603 867,68
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 277 864 593,08
Hlavné mesto SR Bratislava 267 681 741,80
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 246 136 785,35
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 231 774 042,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 231 327 748,00
Východoslovenská distribučná, a. s. 220 284 742,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 217 842 144,11
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 213 659 853,00
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 210 970 002,68
Žilinský samosprávny kraj 206 115 697,25
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 204 444 141,89
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 189 588 873,45
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 182 566 826,75
Mesto Košice 177 503 747,51
National Development Fund II., a.s. 147 853 675,00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 147 663 424,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 145 315 711,22
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 402 955,00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 139 440 053,47
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Sociálna poisťovňa, ústredie 130 124 660,97
Univerzitná nemocnica Bratislava 127 664 902,62
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 127 311 720,93
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 111 634 723,99
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 111 216 904,32
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 109 018 474,65
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 105 856 836,14
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Centrum vedecko-technických informácií SR 103 085 087,97
Banskobystrický samosprávny kraj 102 358 223,09
Univerzita Komenského v Bratislave 101 170 282,80
eustream, a.s. 91 303 314,00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 90 785 996,27
Úrad vlády Slovenskej republiky 89 664 193,54
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 89 475 749,64
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 86 779 958,27
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 83 559 286,70
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 81 303 835,10
DataCentrum 81 281 379,26
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 786 526,09
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 78 736 228,67
Trenčiansky samosprávny kraj 78 411 211,18
Národné centrum zdravotníckych informácií 73 989 069,56
Mesto Prievidza 73 356 369,43
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 73 334 614,74
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 66 794 032,40
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 65 248 222,05
Technická univerzita v Košiciach 63 480 453,75
Prešovský samosprávny kraj 62 591 328,24
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 61 139 122,61
Mesto Prešov 59 530 639,71
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 59 246 643,02
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 59 200 327,27
Národný onkologický ústav 58 796 996,33
Národná transfúzna služba SR 57 630 156,79
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 57 090 233,00
Bratislavský samosprávny kraj 54 374 150,72
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 53 913 232,60
Mesto Banská Bystrica 52 551 694,89
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 51 940 726,74
Záchranná zdravotná služba Bratislava 51 856 983,89
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 51 732 266,33
Slovenská akadémia vied (SAV) 51 119 571,67
Žilinská teplárenská, a.s. 49 506 539,00
Mesto Trnava 49 362 209,23
Metodicko-pedagogické centrum 49 313 213,22
Mesto Žilina 48 624 140,58
Štatistický úrad Slovenskej republiky 47 590 348,73
Nemocnica svätého Michala, a. s. 47 419 821,58
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 47 003 632,67
Mesto Poprad 46 248 548,09
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7201
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6764
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3170
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2903
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2560
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2465
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2433
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2232
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2193
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1839
Ida Uhlárová 1784
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1744
Národný onkologický ústav 1653
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1500
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1440
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1404
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1342
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1310
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1273
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1169
Slovenské národné múzeum 1096
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1027
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 984
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 979
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 924
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 914
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 913
Ekonomická univerzita v Bratislave 909
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 908
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 873
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 853
Technická univerzita v Košiciach 831
Univerzitná nemocnica Bratislava 820
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 791
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 747
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 702
Štatistický úrad Slovenskej republiky 695
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 669
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 664
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 656
Nemocnica Poprad a. s. 622
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 610
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 605
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 599
Západoslovenská distribučná, a.s. 592
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 579
Výskumný ústav vodného hospodárstva 576
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 563
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 560
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 553
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 549
Slovenská pošta, a.s. 526
Mesto Žilina 517
Mesto Komárno 488
Ústav experimentálnej fyziky SAV 467
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 459
Hlavné mesto SR Bratislava 451
Žilinský samosprávny kraj 447
Univerzita Komenského v Bratislave 444
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 442
Fakultná nemocnica Trenčín 438
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 435
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 432
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 425
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 410
Sociálna poisťovňa, ústredie 403
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 389
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 383
Katolícka univerzita v Ružomberku 382
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 379
Úrad vlády Slovenskej republiky 377
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 372
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Mesto Trnava 365
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 355
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 351
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 349
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 347
Fakultná nemocnica Trnava 347
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 342
Trenčiansky samosprávny kraj 337
Slovenská správa ciest 334
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 329
Záchranná služba 328
Národný ústav reumatických chorôb 326
Univerzitná nemocnica Martin 326
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 324
Fakultná nemocnica Nitra 323
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 323
Nitriansky samosprávny kraj 318
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 307
UNIVERZITA J. SELYEHO 305
Slovenské národné divadlo 298
Centrum vedecko-technických informácií SR 297
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 293
Národná transfúzna služba SR 289
Východoslovenská distribučná, a. s. 287
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 287
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 501 278 965,00
EUROVIA SK, a.s. 1 335 511 721,39
SLOVNAFT, a.s. 1 149 620 363,28
STRABAG s.r.o. 1 051 259 666,22
MAGNA ENERGIA a.s. 766 744 304,36
Metrostav a.s. 712 498 316,00
ZSE Energia, a.s. 686 512 631,63
ŽOS Vrútky a.s. 645 978 832,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 638 988 922,79
Pow-en a. s. 625 528 089,68
Stredoslovenská energetika, a.s. 613 191 085,70
EUROVIA CS, a.s. 588 491 834,00
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 565 818 223,00
TSS GRADE, a.s. 543 248 721,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 380 225 513,69
S u b t e r r a a.s. 377 682 164,00
Metrostav Slovakia a. s. 377 472 870,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 145 597,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 317 751 440,50
ŽOS Trnava, a. s. 307 177 273,00
TEMPEST a.s. 303 291 919,37
Skanska SK a.s. 299 453 143,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 266 052 765,86
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
PORR s.r.o. 260 933 241,00
MED - ART, spol. s r.o. 246 756 012,40
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 230 690 626,59
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 221 736 717,75
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 220 158 130,00
HOCHTIEF SK s.r.o. 203 091 296,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 196 661 643,22
TuCon, a. s. 189 707 839,00
AutoCont SK a.s. 189 469 548,23
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 185 627 343,85
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 181 481 871,49
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Východoslovenská energetika a.s. 177 151 415,26
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 175 888 385,66
DATALAN, a.s. 174 303 115,73
TIMED, s.r.o. 172 998 240,46
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 170 326 475,55
DITEC, a.s. 160 898 600,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
Siemens s.r.o. 150 787 107,01
InterWay, s.r.o. 146 823 715,00
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
SE Predaj, s. r. o. 142 083 824,16
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
AB Facility s. r. o. 135 735 342,00
FORESTRA, s.r.o. 131 820 198,00
VUJE, a.s. 130 532 463,00
Metrostav a. 127 705 627,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 126 537 816,00
CESTY NITRA, a.s. 122 640 229,21
GGFS s.r.o. 121 171 850,18
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 119 801 458,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 119 249 724,00
Orange Slovensko, a.s. 117 277 109,15
AVA-stav, s.r.o. 115 891 535,00
Slovenská pošta, a.s. 114 637 968,57
PETROLTRANS, a.s. 114 233 350,38
Inžinierske stavby, a. s. 114 084 798,47
MEDITRADE spol. s r. o. 112 995 930,08
SEVITECH a. s. 112 443 355,67
MBM-GROUP, a.s. 111 811 381,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 107 927 211,00
Rempo s.r.o. 107 436 409,47
SOITRON, s.r.o. 103 828 731,02
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 98 882 248,40
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
T a M trans spedition, s.r.o. 95 013 797,11
SWAN, a.s. 92 300 847,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 88 941 121,88
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 88 465 202,00
Aliter Technologies, a.s. 88 313 821,46
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 86 396 251,00
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 86 298 651,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 978 800,00
Prysmian Kablo s.r.o. 84 034 305,00
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 82 505 886,00
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
OTP Bank Slovensko, a.s. 78 870 000,00
BONUL, s.r.o. 77 788 977,17
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 77 671 457,00
Di Mihálik, s.r.o. 77 348 722,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2960
MED - ART, spol. s r.o. 1978
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1844
CLEAN TONERY, s.r.o. 1487
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1447
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1380
Tibor Varga TSV PAPIER 1268
JURIGA, spol. s r. o. 1226
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1180
INMEDIA, spol. s r.o. 1146
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1063
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 937
LASER servis, spol. s.r.o. 911
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 886
BIOTECH s.r.o. 880
HENRYSO, s.r.o. 855
Lambda Life a.s. 667
INTRAVENA s.r.o. 648
SLOVNAFT, a.s. 644
VIDRA a spol. s.r.o. 638
B. Braun Medical s.r.o. 632
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
PC SEMA, s.r.o. 550
TIMED, s.r.o. 548
Xepap, spol. s r.o. 541
EUROVIA SK, a.s. 524
AutoCont SK a.s. 487
CENTRALCHEM, s.r.o. 474
FORESTRA, s.r.o. 456
Steeling, s.r.o. 451
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 445
KASON, s.r.o. 443
LABO - SK, s. r. o. 440
DD21 s.r.o. 436
OFFICE STAR, s.r.o. 406
VWR International GmbH 406
Ib-elektro s.r.o. 384
MEDICAL GROUP SK a.s. 382
Lamitec, spol. s r.o. 375
STRABAG s.r.o. 375
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 374
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 370
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 369
Henrich Sonnenschein - ITSK 362
Lucia Rošková R-interiér 358
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
mediatip.sk, s. r. o. 347
LEON global s.r.o. 346
MAGNA ENERGIA a.s. 343
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 343
DATALAN, a.s. 335
X logistics, s.r.o. 334
nanoTECH s.r.o. 325
Martin Gall - MG COMP 323
Di Mihálik, s.r.o. 322
KRIDLA s.r.o 318
MEDITRADE spol. s r. o. 313
Marián Šupa 309
BEGA, s.r.o. 308
Štefan Nagy - FAN-AUTO 308
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 299
KORAKO plus s. r. o. 291
DMC, s.r.o. 284
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 277
Ing. Iveta Janíková 276
Bidvest Slovakia s. r. o. 274
Euro Media Košice, s.r.o. 269
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 269
BAX PHARMA, s.r.o. 268
ZSE Energia, a.s. 262
NABIMEX, s.r.o. 262
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 261
SARSTEDT spol. s r.o. 259
EQUILIBRIA, s.r.o. 253
TEMPEST a.s. 252
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 251
CORA GASTRO, s.r.o. 250
ProScience Tech s. r. o. 246
ŽOS Vrútky a.s. 240
GLOBUS spol. s r.o. 239
AB Facility s. r. o. 238
GIEGO s.r.o. 235
KVANT spol. s r.o. 232
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 232
KOBIT - SK, s.r.o. 231
NICHOLTRACKT, s.r.o. 227
MGP, spol. s r.o. 226
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 223
MIKONA s.r.o. 218
VICOM s.r.o. 217
PLENT, s.r.o. 213
A.R.S. spol. s r.o. 209
TOWDY s. r. o. 208
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 208
MIVASOFT, spol. s r.o. 207
Life Technologies s r.o. 207
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 206
Rempo s.r.o. 205
Stredoslovenská energetika, a.s. 203
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 24 087 709 027,99
Banská Bystrica 5 586 988 163,86
Košice 1 684 116 782,60
Trnava 1 343 521 989,70
Nitra 813 159 522,49
Žilina 749 652 288,09
Prešov 377 940 352,43
Banská Štiavnica 362 794 771,18
Trenčín 257 472 158,93
Zvolen 176 870 262,64
Martin 160 780 592,04
Bojnice 138 671 751,26
Považská Bystrica 112 467 944,97
Liptovský Mikuláš 105 435 366,51
Piešťany 103 363 010,45
Poprad 102 332 450,23
Prievidza 80 782 614,46
Komárno 79 538 747,83
Kežmarok 70 229 970,40
Ružomberok 66 763 505,30
Bardejov 66 252 912,61
Dunajská Streda 59 194 546,80
Hencovce 58 870 613,33
Nové Zámky 57 038 780,03
Vysoké Tatry 54 547 801,64
Trebišov 51 941 043,02
Dubnica nad Váhom 47 732 510,58
Nemšová 46 540 090,61
Ľubotice 43 736 467,00
Stará Ľubovňa 42 818 940,65
Spišská Nová Ves 40 334 944,86
Pliešovce 38 616 302,82
Brezno 38 462 328,89
Žiar nad Hronom 37 799 342,37
Michalovce 36 627 125,57
Lučenec 35 570 645,52
Vranov nad Topľou 33 980 558,75
Šaľa 32 518 706,81
Dolný Kubín 31 272 451,48
Topoľčany 30 824 381,93
Hriňová 30 776 954,60
Levice 30 141 178,55
Lužianky 28 869 638,43
Humenné 27 436 020,93
Snina 26 858 012,51
Rožňava 25 024 989,98
Pezinok 24 965 795,41
Senica 24 398 386,90
Detva 22 270 382,04
Levoča 21 816 445,53
Hlohovec 21 732 708,67
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 074 734,44
Čadca 20 769 855,19
Galanta 20 685 414,32
Revúca 19 646 579,93
Lesenice 19 561 589,00
Čierny Balog 19 307 837,04
Dobšiná 19 131 667,16
Dvory nad Žitavou 18 984 456,67
Kysucké Nové Mesto 17 425 674,09
Ulič 17 411 362,90
Sereď 17 146 416,65
Hronovce 17 053 686,79
Sučany 16 461 194,51
Malacky 16 048 250,66
Partizánske 15 994 699,75
Vráble 15 944 840,64
Púchov 15 910 763,93
Medzilaborce 15 754 245,79
Želiezovce 15 238 711,59
Sabinov 14 985 931,99
Kolárovo 14 719 015,34
Moravské Lieskové 14 168 594,82
Bánovce nad Bebravou 14 043 194,63
Bytča 14 015 767,18
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Veľký Krtíš 13 379 265,18
Trstená 13 248 253,08
Nové Mesto nad Váhom 12 943 200,12
Myjava 12 926 006,28
Lipany 12 721 531,84
Šamorín 12 657 569,60
Tekovské Lužany 12 573 605,00
Topoľníky 12 308 331,14
Leopoldov 12 276 198,79
Tornaľa 12 200 052,65
Gabčíkovo 11 642 368,00
Svit 11 588 921,08
Kremnica 11 479 678,35
Bojná 11 398 899,26
Svidník 11 203 841,55
Marcelová 11 141 639,33
Holíč 11 139 979,15
Rapovce 11 069 873,00
Handlová 10 995 491,95
Krupina 10 917 463,56
Vrútky 10 909 005,98
Skalica 10 827 538,15
Tvrdošín 10 801 995,50
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 41151
Banská Bystrica 12898
Košice 11981
Žilina 5441
Nitra 4859
Prešov 4541
Trnava 4001
Martin 3285
Trenčín 2396
Zvolen 2068
Vysoké Tatry 1244
Piešťany 1225
Považská Bystrica 1005
Liptovský Mikuláš 974
Želiezovce 857
Nové Zámky 850
Komárno 840
Ružomberok 816
BRATISLAVA 729
Poprad 702
Michalovce 651
Ulič 647
Banská Štiavnica 603
Pezinok 602
Bojnice 538
Lužianky 537
Prievidza 469
Stará Ľubovňa 449
Dolný Kubín 428
Leopoldov 358
Bardejov 325
Dunajská Streda 306
Humenné 298
Čadca 290
Senec 281
Púchov 271
Spišská Nová Ves 266
Dubnica nad Váhom 252
Sučany 251
Partizánske 249
Lučenec 245
Kežmarok 243
Ilava 236
Rožňava 223
Hlohovec 220
Kováčová 217
Žiar nad Hronom 216
Topoľčianky 213
Brezno 209
Levoča 205
Myjava 203
Slavnica 202
Levice 193
Pliešovce 193
Topoľčany 181
Senica 164
Trebišov 159
Hrnčiarovce nad Parnou 150
Veľký Krtíš 141
Trstená 138
Svätý Jur 136
Malacky 132
Kolíňany 130
Skalica 127
Nové Mesto nad Váhom 127
Galanta 126
Kysucké Nové Mesto 122
Revúca 122
Ivanka pri Dunaji 122
Bánovce nad Bebravou 121
Hronovce 121
Nitrianske Pravno 121
Tornaľa 120
Rimavská Sobota 120
Snina 119
Holíč 115
Vranov nad Topľou 115
Kremnica 113
Pruské 113
Detva 106
Sabinov 105
Svidník 103
Ľubochňa 103
Šaľa 88
Sereď 85
Kráľovský Chlmec 85
Jaslovské Bohunice 84
Stará Turá 84
Modra 84
Liptovský Hrádok 82
Likavka 80
Trnovec nad Váhom 77
Záhorie 71
Prakovce 71
Zlaté Moravce 70
Šurany 69
Štiavnik 69
Stupava 68
Námestovo 68
Nové Zámky 66
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 15 892 920 604,50
Košice 1 831 186 283,27
Žilina 1 544 192 773,51
Piešťany 925 215 825,48
Nitra 862 194 621,11
Banská Bystrica 755 114 272,05
Vrútky 658 996 378,00
Praha 563 260 364,93
Trnava 562 276 643,72
Prešov 441 805 341,50
Nové Zámky 419 810 338,96
Milano (MI) 409 800 000,00
Zvolen 349 620 846,08
Trenčín 320 334 183,93
Martin 255 047 019,34
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 187 193 410,18
Larnaca 179 401 010,00
Bojnice 172 683 590,92
Plzeň 171 602 797,00
Liptovský Mikuláš 156 606 391,65
Poprad 154 528 904,78
Púchov 146 733 983,47
Prievidza 144 186 997,41
Trebišov 140 243 850,07
Trakovice 140 000 000,00
Horné Srnie 136 211 417,75
Pezinok 124 916 672,58
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Brno 119 111 925,14
Komárno 110 169 831,52
Galanta 109 783 502,02
Banská Štiavnica 105 480 622,14
Bardejov 102 689 628,47
Michalovce 98 409 671,29
Rožňava 97 873 727,80
Spišská Nová Ves 96 654 053,44
Šarovce 94 650 141,11
Lučenec 93 955 037,52
Ružomberok 88 155 552,77
Zlaté Moravce 85 002 970,98
Krásno nad Kysucou 84 919 267,28
Liptovská Teplička 84 110 804,30
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Libchavy 76 399 000,00
Dunajská Streda 75 984 762,80
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Námestovo 74 689 973,53
Hriňová 72 925 839,64
Ulm, 69 350 000,00
Slovenská Ľupča 68 100 800,09
Dolný Kubín 65 088 697,23
Raková 62 191 856,01
Rabča 58 281 837,40
Levice 57 941 319,01
Humenné 57 247 064,13
Šaľa 54 384 944,84
Tlmače 53 349 000,00
Partizánske 50 471 211,40
Kráľová nad Váhom 50 275 686,50
Vranov nad Topľou 50 166 799,29
Žiar nad Hronom 48 955 479,59
Senec 47 952 774,62
Nové Mesto nad Váhom 46 359 629,19
Mútne 45 969 835,65
Trutnov 45 514 789,00
Beluša 43 899 465,36
Oščadnica 40 831 064,23
Myjava 40 827 448,14
Čadca 40 752 787,53
Ostrý Grúň 40 277 347,00
Oravské Veselé 40 183 334,00
Veľké Leváre 39 608 814,36
Moravany nad Váhom 39 548 028,29
Bussnang 38 801 691,00
Ľubotice 38 719 092,22
Vráble 38 654 651,22
Detva 38 547 541,77
Príbovce 38 046 569,00
Rimavská Sobota 37 432 631,39
Senica 37 317 341,99
Lietavská Lúčka 37 051 141,92
Sľažany 35 834 034,00
Čierny Balog 35 522 826,00
Kladno 35 300 650,26
Sabinov 33 787 374,83
Nitrianske Pravno 33 688 832,45
Oudeweg 32 31 382 143,00
Poproč 30 696 164,58
Liesek 29 941 416,00
Jaslovské Bohunice 29 053 956,00
Florencia 28 600 000,00
Šamorín 28 308 678,13
Tureň 27 726 941,00
Šarišské Michaľany 27 569 544,13
Dúbrava 27 554 230,16
Ivanka pri Dunaji 27 304 859,13
Žilina - Bánová 27 186 686,52
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 38109
Nitra 9423
Košice 7518
Žilina 5839
Prešov 4462
Zvolen 3967
Banská Bystrica 3711
Trenčín 2912
Pezinok 2532
Trnava 1994
Lučenec 1810
Piešťany 1477
Martin 1470
Praha 1151
Bojnice 1146
Poprad 1088
Prievidza 957
Šenkvice 926
Kočovce 876
Tvrdošín 828
Považská Bystrica 778
Liptovský Mikuláš 749
Nové Zámky 713
Vranov nad Topľou 675
Dubnica nad Váhom 670
Nové Mesto nad Váhom 666
Dolný Kubín 664
Michalovce 657
Komárno 624
Spišská Nová Ves 619
Rimavská Sobota 610
Bardejov 602
Šaľa 598
Krásno nad Kysucou 594
Levoča 492
Partizánske 488
Horné Srnie 456
Púchov 454
Humenné 433
Wien 422
Trstená 420
Žiar nad Hronom 420
Ružomberok 387
Brezovica 374
Brezno 366
Dunajská Streda 364
Levice 355
Slovenská Ľupča 339
Topoľčany 326
Humenne 318
Dunajská Lužná 318
Brno 313
Lehota 312
Galanta 308
Trebišov 298
Veľké Kostoľany 294
Senica 291
Čadca 287
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 284
Lukavica 283
Ivanka pri Dunaji 276
Ľubotice 274
266
Námestovo 263
Banská Štiavnica 261
Hriňová 258
Čierny Balog 257
Vrútky 255
Sládkovičovo 253
Oravský Podzámok 252
Detva 249
Rožňava 242
Vyšný Kazimír 241
Bytča 241
Kysucké Nové Mesto 237
Uzovce 236
Zlaté Moravce 227
Senec 221
Smolenice 220
Štúrovo 217
Brzotín časť Bak 206
Svidník 204
Moravany nad Váhom 204
Liptovská Teplička 192
Trenčianske Teplice 191
Malacky 187
Veľký Šariš 186
Sabinov 184
Krupina 183
Snina 182
Raková 181
Čierne 176
Vráble 174
Veľký Grob 170
Hanušovce nad Topľou 165
Turzovka 163
Neporadza 161
Ulič 159
Sladkovičovo 157
Dúbrava 155
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Obec Ordzovany 4.95
Stredná odborná škola 4.84
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Krajská prokuratúra Trnava 4.41
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.28
Spojená škola 4.24
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
ZAHORKA 4.22
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.22
Mesto Spišské Vlachy 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.16
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Ipeľská Kotlina - Novohrad 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4.01
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.98
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Obec Záhorská Ves 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.89
Obec Horná Ždaňa 3.88
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Obec Stretava 3.86
Obec Korunková 3.85
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Roľnícke družstvo HRON 5.71
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
TOWER BC, a. s. 5.67
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.64
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
SLOVSKAL, s.r.o. 5.48
ROLTA, s.r.o. 5.31
WHATisIT s. r. o. 5.23
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
Slovak Lines, a.s. 5.0
OTE, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Ján Víťazka 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Viktor Rapant 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Peter Morong 4.54
Igor Plichta 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Ján Rybár 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Milan Mazáň 4.54
František Krištiak 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Juraj Dovina 4.54
Milan Podolan 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Dušan Barňák 4.53
BBnet Consulting, a.s. 4.52
STOMEX, s.r.o. 4.52
Jozef Bučko 4.51
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.43
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.43
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.43
LUPO-GEO s.r.o. 0.43
GeoComp-plus, s.r.o. 0.43
G.K.T., spol. s r.o. 0.43
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.43
GIS – Bardejov s.r.o 0.43
TRYSS s.r.o. 0.43
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.43
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o. 0.47
SPORT Construction a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
CAMASE, a.s. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
voestalpine Schienen GmbH 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 21
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 20
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 13
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 12
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 8
Ján Kasper 1 Herálec 58255 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Jozef Gál Žirany 95174 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Peter Fodrek Žarnovická 5 Bratislava 83106 7
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 7
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 401
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 399
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 193
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 138
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 107
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 66
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 65
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 50
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 49
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 47
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 44
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 43
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 40
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 40
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 40
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 40
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 40
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 38
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 36
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 34
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 33
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 33
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 30
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 30
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 30
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 29
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 29
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 26
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 26
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 26
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 25
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 24
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 23
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 23
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 23
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 21
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 21
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 20
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 20
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 19
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 19
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 19
Tomáš Bartal Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01 19
Georg Hotar Bachwies 5 Mettendorf 8553 19
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 18
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 18
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 18
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 18
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 18
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4733
30125100-2 Tonerové náplne 3036
30192000-1 Kancelárske potreby 2587
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2251
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2148
30199770-8 Stravné poukážky 1955
30213100-6 Prenosné počítače 1751
09310000-5 Elektrická energia 1731
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1453
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1404
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1395
09123000-7 Zemný plyn 1364
30213000-5 Osobné počítače 1360
77200000-2 Lesnícke služby 1285
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1216
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1201
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 966
34110000-1 Osobné automobily 924
60400000-2 Letecké dopravné služby 913
24000000-4 Chemické výrobky 881
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 846
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 826
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 806
34913000-0 Rôzne náhradné diely 775
30232110-8 Laserové tlačiarne 766
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 750
33141625-7 Diagnostické súpravy 739
16700000-2 Traktory/ťahače 733
39130000-2 Kancelársky nábytok 720
39830000-9 Čistiace výrobky 674
33694000-1 Diagnostické činidlá 674
09134100-8 Motorová nafta 670
79810000-5 Tlačiarenské služby 665
19520000-7 Plastové výrobky 664
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 650
34100000-8 Motorové vozidlá 643
55520000-1 Služby hromadného stravovania 627
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 617
39100000-3 Nábytok 614
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 596
39234000-1 Škatule na kompost 564
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 557
30213300-8 Stolový počítač 544
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 534
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 526
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 509
18110000-3 Pracovné odevy 501
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 494
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 483
33692100-8 Infúzne roztoky 470
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 451
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 448
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 438
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 434
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 434
33761000-2 Toaletný papier 429
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 428
39112000-0 Stoličky 425
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 422
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 413
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 412
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 400
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 394
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 390
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 385
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 372
60100000-9 Služby cestnej dopravy 370
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 370
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 359
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 357
45233142-6 Práce na oprave ciest 348
39221000-7 Kuchynské vybavenie 347
38652120-7 Videoprojektory 341
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 331
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 326
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 325
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 324
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 319
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 311
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 310
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 307
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 306
30197620-8 Písací papier 305
39160000-1 Školský nábytok 302
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 302
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 301
66510000-8 Poisťovacie služby 294
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 292
77210000-5 Ťažba dreva 291
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 291
39711130-9 Chladničky 287
38300000-8 Meracie prístroje 285
22112000-8 Učebnice 282
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 277
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 277
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 274
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 274
39831000-6 Pracie prostriedky 266
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 265
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 265
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 089 498 888,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 436 087,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 422 998 476,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 070 174 646,67
09310000-5 Elektrická energia 875 674 901,93
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 710 531 905,75
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 676 138 781,24
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 601 461 482,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 497 290 007,00
09134100-8 Motorová nafta 476 707 212,68
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 467 838 011,35
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 453 916 830,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 418 035 763,71
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 350,00
09123000-7 Zemný plyn 379 280 263,44
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 371 332 046,81
55520000-1 Služby hromadného stravovania 337 772 654,52
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 121 951,85
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 263 648 640,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 705 561,02
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 227 046 960,76
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 222 563 269,94
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 217 083 531,00
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 216 556 012,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 214 568 679,95
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 206 453 187,28
33141200-2 Katétre 204 131 539,29
38554000-3 Elektromery 197 989 418,67
72261000-2 Softvérové podporné služby 191 897 168,22
71300000-1 Inžinierske služby 191 801 277,67
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 185 057 020,00
34100000-8 Motorové vozidlá 181 893 137,61
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 180 124 833,00
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 169 436 662,08
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 169 233 937,85
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 168 290 161,76
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 293 310,83
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 164 086 113,96
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 158 993 755,69
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 158 048 785,86
71351910-5 Geologické služby 156 640 464,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 220 141,66
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 156 133 925,73
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
72222300-0 Služby informačných technológií 155 130 728,76
34110000-1 Osobné automobily 154 933 029,41
79993000-1 Správa budov a zariadení 154 917 337,66
30199770-8 Stravné poukážky 149 621 685,78
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 145 572 101,78
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 144 579 365,82
77210000-5 Ťažba dreva 141 661 354,00
45233140-2 Práce na ceste 129 704 121,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 139 469,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 125 069 205,49
34622200-5 Železničné osobné vozne 125 018 740,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 122 500 215,00
66510000-8 Poisťovacie služby 121 899 262,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 121 756 483,90
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 121 699 850,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 120 950 210,19
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 112 802 760,58
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 105 511 674,40
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 97 709 539,00
71320000-7 Inžinierske projektovanie 97 672 671,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 96 623 418,62
30213000-5 Osobné počítače 92 123 581,10
33600000-6 Farmaceutické výrobky 84 935 103,45
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 83 642 909,00
72300000-8 Dátové služby 82 962 095,00
66515200-5 Poistenie majetku 82 613 624,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 82 446 273,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 81 484 228,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 81 240 997,14
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 76 355 337,81
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 73 206 656,06
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 73 009 986,22
16700000-2 Traktory/ťahače 72 216 071,29
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 70 097 371,12
30125100-2 Tonerové náplne 69 403 649,56
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 67 578 144,00
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 67 067 558,07
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 66 840 982,00
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 66 626 179,00
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 66 336 339,06
42600000-2 Obrábacie stroje 65 520 367,69
90910000-9 Upratovacie služby 64 274 783,51
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 63 873 568,72
09132100-4 Bezolovnatý benzín 63 403 606,60
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 62 359 467,42

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×