Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,425,610,021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,053,906,758
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,492,015,001
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,139,420,442
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 799,190,733
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 562,785,203
Slovenská správa ciest 499,124,282
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 436,011,803
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395,708,600
Slovenské elektrárne, a.s. 371,596,980
Západoslovenská distribučná, a.s. 364,729,788
MH Invest, s.r.o. 326,663,865
Slovenská pošta, a.s. 323,501,116
Nitriansky samosprávny kraj 321,868,985
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 260,774,662
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 257,342,289
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 245,380,617
Solar 2009, a. s. 231,104,184
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 220,493,908
Solar 2009, a.s. 213,184,019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 209,592,191
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 208,200,248
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 179,434,344
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 176,399,786
Mesto Košice 163,583,008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 163,527,153
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135,296,796
Východoslovenská distribučná, a. s. 134,363,909
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131,402,955
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117,415,585
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110,720,000
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107,650,149
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 102,581,755
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 101,017,759
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 94,153,085
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 93,344,843
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 91,380,092
U. S. Steel Košice, s.r.o. 90,073,209
Hlavné mesto SR Bratislava 87,147,193
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 85,085,541
Univerzita Komenského v Bratislave 83,270,139
Centrum vedecko-technických informácií SR 78,326,716
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 77,574,907
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75,557,796
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 74,150,271
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 72,457,424
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 70,118,536
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 66,585,717
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66,320,709
Úrad vlády Slovenskej republiky 66,172,173
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 64,929,444
Žilinský samosprávny kraj 64,071,628
Sociálna poisťovňa, ústredie 61,453,332
eustream, a.s. 57,677,660
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 57,480,129
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 57,096,763
Národné centrum zdravotníckych informácií 56,223,668
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 55,960,365
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 51,042,153
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 50,224,242
NFŠ, a. s. 49,810,740
Metodicko-pedagogické centrum 48,612,296
Nitrianska investičná, s.r.o. 47,483,608
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 45,907,135
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 44,551,491
Slovenská akadémia vied (SAV) 44,069,608
Technická univerzita v Košiciach 43,239,931
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 41,048,691
DataCentrum 40,947,225
Žilinská teplárenská, a.s. 40,860,000
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38,886,134
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 37,185,448
Trenčiansky samosprávny kraj 36,404,829
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 36,375,490
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 33,412,300
Univerzitná nemocnica Bratislava 33,039,778
Mesto Považská Bystrica 32,920,392
Mesto Trenčín 32,438,310
SPP - distribúcia, a.s. 31,714,152
Národný onkologický ústav 31,371,723
Mesto Prešov 31,057,224
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 31,019,195
Mesto Poprad 30,966,851
Slovenský hydrometeorologický ústav 30,721,246
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,243,981
NAFTA a.s. 29,745,000
Bratislavský samosprávny kraj 29,204,208
Nemocnica svätého Michala, a. s. 27,901,862
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 27,546,000
Národná transfúzna služba SR 27,253,974
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26,886,876
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 25,903,529
Mesto Žilina 24,939,748
Univerzitná nemocnica Martin 24,881,462
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23,797,560
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23,727,576
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 23,700,988
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23,512,815
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 23,354,253
Košický samosprávny kraj 23,341,314
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3779
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 703
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 702
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 410
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 399
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 388
Slovenská pošta, a.s. 307
Žilinský samosprávny kraj 254
Západoslovenská distribučná, a.s. 237
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 212
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 205
Univerzita Komenského v Bratislave 204
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 203
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 200
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 196
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 192
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 174
Úrad vlády Slovenskej republiky 167
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 165
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 159
Slovenská správa ciest 144
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 136
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 125
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 116
Východoslovenská distribučná, a. s. 115
Nemocnice s poliklinikami n.o. 113
Slovenské elektrárne, a.s. 111
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 110
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 98
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 97
Nitriansky samosprávny kraj 93
Mesto Žilina 89
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 87
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 86
Rozhlas a televízia Slovenska 86
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 83
Univerzitná nemocnica Bratislava 83
Hlavné mesto SR Bratislava 81
Sociálna poisťovňa, ústredie 81
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 76
Mesto Trnava 75
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 73
Štatistický úrad Slovenskej republiky 72
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 71
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71
Ekonomická univerzita v Bratislave 70
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 69
Trenčiansky samosprávny kraj 67
Košický samosprávny kraj 64
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 64
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 63
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 62
Univerzitná nemocnica Martin 61
Dopravný úrad 61
Slovenský pozemkový fond 61
Trnavský samosprávny kraj 60
Centrum vedecko-technických informácií SR 59
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 58
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 55
Mesto Košice 54
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 53
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52
Národná transfúzna služba SR 48
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 47
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 46
Technická univerzita v Košiciach 46
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 46
Nemocnica Poprad a. s. 46
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 45
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 44
Mesto Liptovský Mikuláš 43
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 41
Slovenská národná knižnica 40
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 40
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 40
Mesto Prešov 39
Centrum výcviku Lešť 39
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 38
Mesto Poprad 38
Slovenský hydrometeorologický ústav 38
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 37
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 37
Záchranná služba 36
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 35
Mesto Trenčín 35
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 35
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 35
Mestská časť Bratislava - Rača 34
Mestská časť Bratislava - Petržalka 33
Mesto Prievidza 33
Bratislavský samosprávny kraj 33
Slovenská akadémia vied (SAV) 33
Mesto Komárno 32
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 32
Mesto Piešťany 32
Banskobystrický samosprávny kraj 32
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 31
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1,201,395,521
EUROVIA SK, a.s. 986,136,113
SLOVNAFT, a.s. 743,077,108
STRABAG s.r.o. 644,502,003
ŽOS Vrútky a.s. 572,636,188
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 419,914,986
Metrostav a.s. 418,172,933
SALINI IMPREGILO SPA 409,800,000
TSS GRADE, a.s. 402,814,747
MAGNA ENERGIA a.s. 400,884,002
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 377,517,405
Metrostav Slovakia a. s. 367,253,753
S u b t e r r a a.s. 365,023,843
Elektrizace železnic Praha a. s. 364,938,980
EUROVIA CS, a.s. 356,345,380
ZSE Energia, a.s. 355,200,930
Stredoslovenská energetika, a.s. 330,388,523
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 309,105,928
Pow-en a. s. 301,029,023
Skanska SK a.s. 278,896,944
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259,293,600
PORR s.r.o. 258,863,319
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240,667,879
MEDICAL GROUP SK a.s. 238,497,406
OTNS, a. s. 235,614,664
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 199,313,860
VAŠA Slovensko, s. r. o. 193,314,180
TEMPEST a.s. 153,072,123
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 150,841,156
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140,000,000
Siemens s.r.o. 130,337,424
TIMED, s.r.o. 101,741,758
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 99,594,207
Orange Slovensko, a.s. 98,671,598
DATALAN, a.s. 96,094,465
CESTY NITRA, a.s. 92,961,897
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 92,111,255
AutoCont SK a.s. 91,737,302
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91,090,750
eustream, a.s. 91,032,000
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 90,568,416
VUJE, a.s. 88,759,281
PETROLTRANS, a.s. 88,315,100
ŽOS Trnava, a. s. 86,718,670
Inžinierske stavby, a. s. 84,984,671
Corsan Corviam Construcción S.A. 82,327,836
ÚJV Řež, a. s. 80,705,375
Bell Helicopter Textron Incorporated 79,940,342
MEDITRADE spol. s r. o. 78,987,725
Západoslovenská distribučná, a.s. 77,852,189
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75,759,400
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 75,167,336
GGFS s.r.o. 75,068,852
THT SLOVENSKO, s.r.o. 73,797,400
Slovenská pošta, a.s. 73,029,889
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 71,942,140
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 71,039,425
Magirus GmbH 69,350,000
Východoslovenská distribučná, a.s. 67,693,992
BONUL, s.r.o. 66,064,205
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 65,269,108
DITEC, a.s. 64,547,949
KVANT spol. s r.o. 64,234,175
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 62,205,001
Solar 2009, a.s. 61,548,000
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 60,506,662
MED - ART, spol. s r.o. 59,872,984
SOR Libchavy spol. s r.o. 59,590,000
S Rail Lease s.r.o. 58,740,000
VÁHOSTAV - SK, a.s. 58,391,400
SAG Elektrovod, a.s. 58,341,971
InterWay, s.r.o. 57,110,972
MBM-GROUP, a.s. 56,254,000
AVA-stav, s.r.o. 55,474,199
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 54,608,603
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 53,349,000
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 53,278,086
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 52,543,228
HORNEX, a.s. 52,154,818
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 51,570,341
INPEK, s.r.o. 51,374,788
SOITRON, s.r.o. 51,088,311
KPMG Slovensko spol. s r.o. 50,673,734
AB Facility s. r. o. 50,592,494
DÚHA, a.s. 50,102,235
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 48,825,247
Alter Energo, a.s. 47,908,434
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 47,140,169
SEVITECH a. s. 46,753,200
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 45,441,924
KON - RAD spol. s r.o. 45,144,252
FORESTRA, s.r.o. 44,990,172
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 44,645,401
DEC International s.r.o. 44,614,862
HASTRA s.r.o. 44,554,811
Rempo s.r.o. 44,211,678
ŠKODA JS a.s 44,171,250
Di Mihálik, s.r.o. 44,112,653
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 43,650,626
TOP TEAM spol. s r.o. Košice 43,492,965
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 652
SLOVNAFT, a.s. 333
MED - ART, spol. s r.o. 329
EUROVIA SK, a.s. 294
TIMED, s.r.o. 288
FORESTRA, s.r.o. 250
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 238
STRABAG s.r.o. 237
Di Mihálik, s.r.o. 236
MEDICAL GROUP SK a.s. 226
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 204
INMEDIA, spol. s r.o. 188
ZSE Energia, a.s. 177
ŽOS Vrútky a.s. 155
B. Braun Medical s.r.o. 154
PLENT, s.r.o. 153
MEDITRADE spol. s r. o. 152
LESOR, s.r.o. 152
DATALAN, a.s. 152
LESBORA, s.r.o. 147
AB Facility s. r. o. 145
INTRAVENA s.r.o. 144
AutoCont SK a.s. 139
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 133
Slovanet, a.s. 131
CESTY NITRA, a.s. 128
Tibor Varga TSV PAPIER 120
IGK s. r. o. 112
Pow-en a. s. 107
Xepap, spol. s r.o. 102
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 100
Lambda Life a.s. 98
Ing. Berta Stašková 98
Orange Slovensko, a.s. 95
KVANT spol. s r.o. 94
Rudolf Ďurana 93
Jaroslav Kukuc 91
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 90
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 89
Slovak Telekom, a.s. 89
HAVESTA, s.r.o. 80
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 80
Redi Tour s.r.o. 79
CS, s.r.o. 79
MAGNA ENERGIA a.s. 76
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 75
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 75
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 74
SATUR TRAVEL, a.s. 74
Inžinierske stavby, a. s. 74
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 72
TEMPEST a.s. 72
ORFLAJ s.r.o. 71
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 71
DOLIS s.r.o. 71
VSK MINERAL s.r.o. 70
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 70
BIOTECH s.r.o. 70
AGROSERVIS spol. s r.o. 69
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 69
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 69
DARTON s.r.o. 68
CLEAN TONERY, s.r.o. 67
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 66
Marián Mikuš 65
Rempo s.r.o. 65
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 65
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 64
MAXNETWORK, s.r.o. 63
LES-OV spol s r.o. 63
Helena Plechová - Leso služby 63
BAX PHARMA, s.r.o. 62
KPMG Slovensko spol. s r.o. 62
PROSPECT spol. s r.o. 62
Stredoslovenská energetika, a.s. 61
BIOLIFE spol. s r.o. 61
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 60
Faveo, s.r.o. 60
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 60
O.S.V.O. comp, a.s. 59
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 59
Ján Šimurdiak 59
P E R G A M O N spol. s r.o. 59
ORVEX MT spol. s r.o. 56
SOAR, spol. s r.o. 56
LESPROGRES s.r.o. 56
ENVIRA,s.r.o 55
Doprastav, a.s. 54
Linde Gas k.s. 54
Doprastav Asfalt, a.s. 54
Dalibor Globan 54
PHARMA GROUP, a.s. 54
AGRALL s. r. o. 53
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 53
M.Cup s.r.o. 52
Jumol s.r.o. 52
ŽOS Trnava, a. s. 52
Pavol Fidrik 52
MIVASOFT, spol. s r.o. 52
Juraj Jaňák 52
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 14,376,617,816
Banská Bystrica 2,232,228,580
Trnava 1,051,011,461
Košice 1,050,547,447
Nitra 621,160,510
Žilina 413,416,481
Banská Štiavnica 189,500,369
Prešov 161,065,961
Trenčín 122,229,576
Bojnice 121,235,811
Zvolen 94,258,606
Považská Bystrica 81,953,687
Martin 76,049,941
Liptovský Mikuláš 61,097,168
Komárno 57,135,890
Poprad 56,568,537
Piešťany 53,363,199
Nemšová 43,976,473
Kežmarok 43,765,818
Dunajská Streda 42,728,276
Dubnica nad Váhom 34,947,203
Ružomberok 33,640,410
Bardejov 29,016,999
Spišská Nová Ves 27,076,217
Hriňová 25,503,081
Stará Ľubovňa 25,370,443
Ľubotice 24,907,044
Nové Zámky 24,891,123
Pliešovce 23,873,109
Žiar nad Hronom 23,608,715
Trebišov 23,493,316
Lučenec 23,252,889
Vysoké Tatry 23,209,981
Dolný Kubín 21,881,069
Hniezdne 20,806,995
Vranov nad Topľou 20,395,494
Šaľa 20,232,936
Senica 19,649,222
Lesenice 19,378,359
Brezno 19,252,744
Michalovce 18,530,954
Dobšiná 17,307,034
Čierny Balog 17,219,203
Pezinok 16,880,892
Rožňava 15,754,289
Hronovce 14,946,646
Hlohovec 14,524,471
Pohronská Polhora 13,530,416
Lužianky 13,513,263
Topoľčany 13,356,143
Prievidza 12,867,910
Kysucké Nové Mesto 12,652,915
Galanta 12,450,453
Sereď 12,309,119
Topoľníky 12,261,558
Revúca 11,507,244
Šarišské Michaľany 11,453,239
Bojná 11,384,046
Šamorín 11,366,834
Humenné 11,356,198
Rapovce 11,069,873
Detva 10,930,873
Medzilaborce 10,772,814
Marcelová 10,154,596
Gabčíkovo 9,799,352
Kolárovo 9,736,391
Dvory nad Žitavou 9,506,901
Levoča 9,489,665
Malacky 9,461,607
Svätý Peter 9,306,283
Sebechleby 9,295,134
Veľký Krtíš 9,226,752
Veľký Meder 9,007,230
Púchov 8,975,472
Krupina 8,911,298
Poltár 8,513,423
Myjava 8,237,475
Nové Mesto nad Váhom 8,204,417
Hencovce 8,073,144
Tachty 7,735,123
Zavar 7,598,594
Kútniky 7,464,078
Kremnica 7,347,617
Selice 7,257,227
Nová Bystrica 7,026,918
Štúrovo 6,948,115
Kysucký Lieskovec 6,939,973
Podolie 6,886,008
Trenčianske Teplice 6,750,677
Skalica 6,731,257
Snina 6,644,561
Sabinov 6,629,143
Bánovce nad Bebravou 6,587,916
Rajec 6,582,543
Petrovany 6,532,433
Vráble 6,474,127
Levice 6,270,938
Nová Dubnica 6,138,383
Partizánske 6,117,127
Čadca 5,963,872
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 7965
Banská Bystrica 4692
Košice 1126
Žilina 688
Nitra 500
Prešov 409
Trnava 286
Banská Štiavnica 205
Trenčín 184
Liptovský Mikuláš 149
Martin 145
Poprad 138
Zvolen 133
Vysoké Tatry 114
Piešťany 111
Ružomberok 100
Považská Bystrica 96
Dunajská Streda 93
Komárno 81
Nové Zámky 67
Spišská Nová Ves 67
Dolný Kubín 62
Bardejov 61
Pezinok 60
Stará Ľubovňa 59
Rožňava 59
Kežmarok 57
Pliešovce 53
Prievidza 44
Lužianky 43
Hlohovec 42
Michalovce 42
Levoča 41
Topoľčany 39
Levice 37
Malacky 36
Humenné 36
Lučenec 35
Senica 35
Ľubotice 34
Trebišov 34
Dubnica nad Váhom 34
Čadca 33
Šaľa 31
Bojnice 31
Nové Mesto nad Váhom 30
Žiar nad Hronom 29
Galanta 28
Kremnica 28
Partizánske 27
Detva 27
Snina 27
Modra 26
Senec 25
Leopoldov 25
Brezno 25
Vranov nad Topľou 25
Púchov 24
Sabinov 24
Sučany 23
Medzilaborce 23
Lipany 23
Kysucké Nové Mesto 23
Kolíňany 22
Bánovce nad Bebravou 22
Skalica 22
Myjava 21
Veľký Krtíš 21
Námestovo 21
Jaslovské Bohunice 21
Dvory nad Žitavou 20
Rimavská Sobota 20
Veľké Zálužie 20
Krupina 19
Hronovce 19
Želiezovce 19
Stropkov 18
Marcelová 18
Fiľakovo 18
Revúca 18
Veľký Meder 18
Kráľová pri Senci 18
Tvrdošín 17
Holíč 17
Sereď 17
Sebechleby 17
Hniezdne 16
Beluša 16
Ulič 16
Vráble 16
Nová Baňa 16
Svidník 15
Vígľaš 15
Oravská Lesná 15
Nová Dubnica 15
Trstená 15
Hriňová 15
Nová Bystrica 15
Kolárovo 14
Topoľčianky 14
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 9,618,409,494
Košice 1,206,116,990
Žilina 828,668,870
Vrútky 578,645,376
Nitra 474,367,035
Piešťany 473,668,064
Banská Bystrica 436,570,700
Milano (MI) 409,800,000
Trnava 399,790,773
Nové Zámky 379,009,041
Prešov 279,714,464
Praha 237,519,443
Trenčín 188,301,288
Zvolen 173,455,970
Martin 146,738,746
Trakovice 140,000,000
Považská Bystrica 134,261,707
Bielsko-Biała 111,565,620
Plzeň 105,604,882
Trebišov 104,207,710
Poprad 96,728,835
Komárno 85,104,462
Liptovský Mikuláš 83,862,994
Madrid 82,829,436
Zlaté Moravce 81,968,320
Husinec 80,488,575
Fort Worth, Texas 79,940,342
Cascina Costa di Samarate 75,759,400
Ulm, 69,350,000
Pezinok 67,117,948
Brno 66,002,350
Dunajská Streda 61,883,578
Bojnice 61,227,402
Libchavy 59,590,000
Bardejov 59,527,832
Banská Štiavnica 56,929,379
Galanta 56,627,715
Tlmače 53,349,000
Rožňava 52,858,948
Kráľová nad Váhom 49,387,143
Ružomberok 48,938,437
Horné Srnie 48,228,253
Lučenec 47,243,432
Slovenská Ľupča 46,826,104
Partizánske 42,088,144
Spišská Nová Ves 40,534,872
Myjava 39,452,798
Krásno nad Kysucou 38,526,755
Námestovo 37,481,107
Prievidza 34,005,542
Michalovce 32,320,352
Senica 31,842,963
Veľké Leváre 31,624,623
Vráble 31,191,324
Žiar nad Hronom 30,994,795
Senec 29,849,125
Florencia 28,600,000
Beluša 27,839,784
Dolný Kubín 27,501,073
Lietavská Lúčka 27,314,856
Liptovská Teplička 27,236,287
Tureň 26,976,319
Vranov nad Topľou 26,387,334
Šamorín 25,205,561
Rimavská Sobota 24,660,752
Hriňová 24,248,877
Šaľa 24,148,290
Sabinov 24,051,794
Ľubotice 22,835,587
Jaslovské Bohunice 21,576,036
Šarišské Michaľany 21,266,044
Žilina - Bánová 20,455,219
Levice 20,425,548
Bajč 20,374,518
Humenné 20,063,934
Trutnov 19,858,588
Příbram 19,110,628
Stará Turá 19,056,061
Frýdek - Místek 18,950,661
Detva 18,726,709
Hradec Králové 18,553,023
Raková 18,224,140
Ivanka pri Dunaji 17,729,621
Rabča 17,418,141
Ostrý Grúň 16,952,141
Čadca 16,935,595
Wien 16,441,905
Topoľčany 16,253,053
Nová Dubnica 15,859,687
Šurany 15,378,942
Šarovce 15,277,858
Oudeweg 32 15,255,533
Třebíč 15,135,903
Uherský Brod 14,883,469
Snina 14,723,140
Krompachy 14,400,834
Brezno 14,388,190
Nové Mesto nad Váhom 14,266,330
Bytča 13,996,835
Havířov 13,966,657
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 8047
Košice 1240
Žilina 1153
Nitra 778
Prešov 701
Banská Bystrica 660
Zvolen 631
Trenčín 430
Trnava 401
Nové Zámky 326
Martin 296
Považská Bystrica 294
Praha 285
Piešťany 275
Lučenec 269
Liptovský Mikuláš 264
Komárno 263
Horné Srnie 258
Poprad 250
Humenné 218
Pezinok 207
Brezno 183
Vrútky 176
Čierny Balog 170
Bojnice 167
Bardejov 162
Spišská Nová Ves 158
Michalovce 156
Ružomberok 149
Dunajská Streda 142
Prievidza 141
Galanta 141
Zlaté Moravce 138
Žiar nad Hronom 135
Krásno nad Kysucou 131
Rožňava 130
Hriňová 127
Senica 125
Rimavská Sobota 123
Ľubotice 120
Námestovo 120
Liptovská Teplička 117
Raková 116
Levice 110
Topoľčany 109
Vranov nad Topľou 109
Rabča 106
Detva 105
Svidník 100
Snina 100
Ostrý Grúň 95
Trebišov 90
Šaľa 89
Dolný Kubín 88
Hlivištia 88
Banská Štiavnica 87
Čadca 85
Brno 85
Závada 84
Slovenská Ľupča 81
Bytča 80
Kysucké Nové Mesto 79
Nová Baňa 79
Krupina 79
Púchov 77
Turzovka 76
Oščadnica 76
Nové Mesto nad Váhom 75
Papín 72
Bánovce nad Bebravou 71
Veľké Úľany 67
Polomka 66
Oravské Veselé 66
Vráble 65
Nitrianske Pravno 63
Mútne 61
Pribeta 60
Betliar 58
Hlohovec 58
Sabinov 58
Revúca 58
Liesek 57
Levoča 55
Myjava 55
Pohronská Polhora 54
Madunice 52
Ivanka pri Dunaji 52
Bajč 51
Smolenice 51
Liptovský Hrádok 51
Jelšava 50
Moravany nad Váhom 50
Muráň 50
Veľký Krtíš 49
Pohorelá 49
Záriečie 48
Štiavnik 48
Dúbrava 47
Malacky 47
Matiaška 46
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Okresný súd Galanta 9.2
Základná škola 7.97
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 7.45
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 7.21
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 7.18
Obec Rakovec nad Ondavou 7.0
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 6.99
Obec Kocurany 6.94
Základná škola s materskou školou 6.92
Obec Voderady 6.86
Stredná priemyselná škola 6.79
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 6.79
Spojená škola 6.77
Obec Modra nad Cirochou 6.76
Základná škola 6.76
Obec Nižný Žipov 6.75
Základná škola Kežmarská 28 Košice 6.75
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 6.74
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 6.66
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 6.65
Obec Stretava 6.64
Košická Futbalová Aréna a. s. 6.63
Obec Koromľa 6.63
Obec Osuské 6.6
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 6.55
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 6.54
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 6.54
Materská škola 6.54
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. 6.53
Obec Kunerad 6.49
Obec Bohdanovce 6.43
Základná škola 6.4
Obec Zbrojníky 6.38
Obec Višňov 6.37
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6.36
Obec Liptovská Porúbka 6.36
Obec Rozhanovce 6.35
Obec Košeca 6.35
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 6.35
Obec Veľká Čausa 6.35
Stredná odborná škola 6.28
Obec Kaplna 6.27
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 6.27
Obec Porúbka 6.23
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 6.23
Školský internát 6.19
Obec Lovinobaňa 6.17
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 6.14
Obec Pastuchov 6.14
Obec Dolné Orešany 6.11
Obec Kamenica 6.11
Základná škola Rudolfa Dilonga 6.09
Obec Vitanová 6.08
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 6.07
Obec Šintava 6.02
Obchodná akadémia 6.02
Obec Podolie 6.0
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6.0
Stredná zdravotnícka škola 5.99
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou 5.98
Stredná odborná škola 5.98
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 5.97
Obec Nižná Myšľa 5.97
Obec Sobotište 5.95
Obec Markušovce 5.93
Obec Vyšný Klátov 5.92
Obec Odorín 5.92
Okresný súd Bardejov 5.91
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 5.91
Spojená škola 5.91
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5.91
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 5.89
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 5.87
Obec Široké 5.85
VIALE, s.r.o. 5.84
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 5.83
Stredná priemyselná škola dopravná 5.83
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 5.81
Obec Nemce 5.81
SLADOVŇA, a.s. Michalovce 5.8
Obec Demänovská Dolina 5.8
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 5.8
Karpatský euroregión Slovensko 5.79
UNIMONT - VMS, s.r.o. 5.79
Obec Pakostov 5.79
Obec Zábiedovo 5.79
Okresný súd Poprad 5.78
Krajská prokuratúra 5.76
Obec Lula 5.76
KOMES FUT, s.r.o. 5.75
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5.75
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. 5.71
Obec Iňačovce 5.7
Mesto Sliač 5.68
Základná škola Námestovo - Brehy 5.68
Obec Svederník 5.67
Obec Radimov 5.67
Obchodná akadémia Senica 5.66
Gymnázium 5.66
Obec Králiky 5.66
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Žilinská teplárenská, a.s. 0.32
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.38
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
DAC ARÉNA, a.s. 0.59
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Obec Markovce 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 0.71
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
Štátna pokladnica 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Obec Stanča 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Lesné družstvo Slavošovce 0.78
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Seniorcentrum Staré Mesto 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 0.81
Bratislavská teplárenská, a.s. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Obec Nová Bošáca 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Mestský podnik Dudince s.r.o. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Obec Oľka 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Obec Čierne 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
EKOPAK TRADE, a.s. 0.88
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Obec Horná Ves 0.88
MA : AGRO - ALFA s.r.o. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Tradestone Slovakia s.r.o. 9.98
KVEST s.r.o. 9.85
TOWER BC, a. s. 9.78
Miroslav Greško - BIELOSTAV 9.77
SDaM, s.r.o. 9.59
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 9.55
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 9.53
Štefan Kurek 9.5
AGROMELIO, s.r.o. 9.3
AMETYS s.r.o. Košice 9.19
Obec Veľké Pole 8.72
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 8.72
Ing. Otto Smik 8.72
ROLTA, s.r.o. 8.72
LOM ONDAVA s. r. o. 8.72
KAM-BET, spol. s r.o. 8.72
AMAS, s.r.o. 8.72
TOWER BC, a.s. 8.72
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 8.72
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 8.42
Ing. Jozef Ďuriš 8.17
ZEMKU BU s.r.o. 8.16
Milan Mazáň 8.16
Ján Rybár 8.16
Jaroslav Kuba 8.16
Peter Morong 8.16
MIJA-LES s.r.o. 8.16
František Krištiak 8.16
Juraj Dovina 8.16
Igor Plichta 8.16
Ján Mlynarčík 8.16
Milan Podolan 8.16
Forest Co, s.r.o. 8.16
Viktor Rapant 8.16
Ľudovít Rovňaník 8.16
Ing. Miroslav Saloň 8.16
Ing. Slavomír Otrubčiak 8.16
Michal Jankech 8.04
Miloš Kubica 8.04
Ing. Priška Pavlíková 8.02
Ing. Pavol Jurkovič 8.02
Adam Hodál 8.01
Slávka Kotlebová 8.01
Ing. Jozef Žuffa 7.96
Ing. Ján Víťazka 7.96
Ing. Dušan Kvaska 7.95
Ing. Ladislav Nagy 7.94
Ing. Marta Odokienková 7.94
Jozef Spurný 7.91
GLS - GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. 7.89
Družstvo SLOVAKIA 7.89
Ľuboš Baláž 7.89
Bori Richter 7.89
Ján Haranica - JH 7.89
František Hirchner ml. 7.89
P a R s.r.o. 7.89
Ing. Ján Zachar 7.88
Róbert Šedivý - lesné práce 7.87
Ing. Peter Makóni 7.86
Ing. Ladislav Nagydai 7.84
Peter Šadibol 7.8
Peter Čierňava 7.8
Ing. Miloš Encinger 7.78
Jaroslav Šurík 7.77
Gasparik, s. r. o. 7.77
VELABRI, s.r.o. 7.75
Michal Jankech 7.74
Ing. Ján Gežo 7.74
Ladislav Pavelek 7.73
Cáder Pavol 7.73
TANEX, spol. s r.o. 7.73
Tomáš Vozár 7.7
P a R s.r.o. 7.69
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 7.69
Jozef Bučko 7.69
Ing. Miroslav Saloň 7.69
Mikuláš Koľaj 7.66
Radovan Krchňavý 7.62
Ing. Jozef Oravkin 7.62
Tomáš Ďunďa 7.58
Juraj Lukáč 7.58
Tomáš Vozárik 7.58
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 7.58
JAVIL-služby s.r.o. 7.58
Di Mihálik, s.r.o. 7.58
ĽUKOS, s.r.o. 7.58
FalcoMD, s.r.o. 7.58
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 7.56
PaP Drevospol s.r.o. 7.56
Ľubomír Hasoň 7.56
Ing. Jakub Moravčík 7.56
Ing. Robert Gombár 7.55
Lukáš Mišinec 7.55
Juraj Tomašovič 7.53
FORESTRA, s.r.o. 7.52
Augustín Cyrul 7.52
Marián Cyrul 7.52
Ľubomír Minárech 7.52
LH Forest s.r.o. 7.52
Jozef Matejík ml. 7.52
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
SWAN, a.s. 0.43
Sensus Slovensko a.s. 0.43
Česká zbrojovka a.s. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
MORAVIA STEEL a.s. 0.5
ŠKODA JS a.s. 0.51
Thales Austria BmbH 0.53
BRUSH SEM s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
MATADORFIX s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
aluplast Austria GmbH 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 0.6
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 0.61
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
Profi - NETWORK, s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
KOLEX, s.r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
MONTRÚR s. r. o. Košice 0.71
JUDEX CORP., s.r.o. 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
MAC spol. s r.o. 0.71
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 0.71
MAGIC Travel, s.r.o. 0.72
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 0.72
VT Group, a.s. 0.72
TANAX TRUCKS a. s. 0.72
Bennet Oil s.r.o. 0.72
AGROJAS Ronava s.r.o. 0.72
HYDINA SK s.r.o. 0.72
Ing.Eduard Haršányi 0.72
AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka 0.72
VADET s.r.o. 0.72
CASSANDRA GROUP, s.r.o. 0.72
Ľuboš Mačina - LUMA 0.73
HITECO, s.r.o. 0.73
Martes s.r.o. 0.73
Schott & Meissner Maschinen- und Anlagenbau GmbH 0.73
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 23
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 16
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 15
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 12
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 12
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 12
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 11
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 11
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 11
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 11
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 11
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 10
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 10
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 8
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 8
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 8
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 7
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 7
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Andrej Demjanovič Inovecká 26 Trenčín 91101 6
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 6
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 6
Catherine Brustmann Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140 6
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 6
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 6
Veronika Hovaguimian Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700 6
Andreas Brustmann Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130 6
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 6
Peter Hazucha Hrušovany 419 Hrušovany 95613 6
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 6
Nadežda Andrejčíková Bratislavská 57 Kopčany 90848 6
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 6
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 6
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 6
Slavomír Gmitter Komenského 2 Bardejov 085 01 6
Peter Havier K Mlyniskám 1 Trenčín 91105 6
Erik Pavlis Pod Juhom 25 Trenčín 91101 6
Slavomír Podmanický Malinovská 17 Zálesie 90028 6
Béla Molnár Snežienková 10 Komárno 94504 6
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 6
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 6
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 6
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 6
Lene Skole-Sorensen Fredskovvej 9 Holte 2840 6
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 6
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 6
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 6
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 6
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 6
Peter Stankovič Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221 6
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 6
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 6
Thomas Jan Hejcman Schloßstraße 5 Traunstein 832 78 6
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 6
Jozef Gál Žirany 95174 6
Libor Sadílek Zlatá stezka 368 Ústí nad Labem 40321 5
Vanessa Paola Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 5
Miloš Samul Ďurďové 19 Ďurďové 01822 5
Robert Schmid Elisabetstraße 83 Baden 2500 5
Johanna Monique Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 5
Tomáš Šesták Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 5
Branislav Turanský Horná Vrútky 03861 5
Ján Kandráč Studenohorská 46 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 5
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 5
Rastislav Knotek Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 5
Daniela Müllerová Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 5
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 5
Ján Dudáš Lužná 794/17, Vokovice Praha 6 16000 5
María Soumaya Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 5
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava 81102 5
Jaroslav Vosáhlo Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101 5
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 298
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 291
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 70
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 67
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 67
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 58
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 56
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 46
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 45
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 38
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 38
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 38
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 38
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 37
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 26
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 24
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 24
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 21
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 21
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 21
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 20
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 20
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 19
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 19
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 19
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 18
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 18
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 18
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 18
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 18
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 18
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 16
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 16
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 15
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 15
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 15
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 15
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 15
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Samuel Babjak Bárdošova 43 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 14
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 14
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 14
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 14
Karol Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 01 14
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 14
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 14
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 14
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 14
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 14
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 13
Juraj VITKO Sedmikrásková 4 Topoľčany 955 01 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 13
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 13
Spyros Frementitis Hraničná 49 Košice - mestská časť Barca 04017 13
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 13
Marián Chylik Bakossova 3D Banská Bystrica 97401 13
Hermann Josef Krassler Adlerstr. Essenbach Unterwattenbach 840 51 12
Milan Špak Námestie sv. Martina 9 Holíč 90851 12
Katarína Miškovská Dohňany 02051 12
Martin Šmigura Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 12
Solvejg Tønning Sørensen Kobberbæksvej 31A Svendborg 5700 12
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 12
Vladimír Vikor Dolnozoborská 32 Nitra 94901 12
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 12
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 12
Peter Schak Larsen Sadolinsgade 9 Odense 5000 12
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 12
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 12
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 12
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 12
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 12
Anton Zsigo Gamota 1 Hurbanovo 97401 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 2863
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1393
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1160
77200000-2 Lesnícke služby 680
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 405
09310000-5 Elektrická energia 282
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 273
09123000-7 Zemný plyn 270
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 239
77210000-5 Ťažba dreva 228
30192000-1 Kancelárske potreby 221
16700000-2 Traktory/ťahače 215
55520000-1 Služby hromadného stravovania 213
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 211
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 210
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 202
45233142-6 Práce na oprave ciest 190
35125300-2 Bezpečnostné kamery 183
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 165
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 164
60400000-2 Letecké dopravné služby 152
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 150
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 145
66510000-8 Poisťovacie služby 145
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 144
09134100-8 Motorová nafta 144
30125100-2 Tonerové náplne 143
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 136
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 132
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 130
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 130
79810000-5 Tlačiarenské služby 126
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 121
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 116
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 106
45321000-3 Tepelnoizolačné práce 106
45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru 105
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 104
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 102
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 99
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 97
64212000-5 Mobilné telefónne služby 95
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 87
45316110-9 Inštalovanie osvetlenia ciest 86
30213000-5 Osobné počítače 85
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 85
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 81
45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce 80
42600000-2 Obrábacie stroje 80
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 75
64200000-8 Telekomunikačné služby 75
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 75
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 74
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 73
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 70
24111500-0 Lekárske plyny 67
16300000-8 Žacie mechanizmy 67
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 66
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 65
45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest 64
24000000-4 Chemické výrobky 64
71320000-7 Inžinierske projektovanie 64
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 63
45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách 63
45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl 62
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 61
39100000-3 Nábytok 61
72261000-2 Softvérové podporné služby 61
45316210-0 Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy 60
60140000-1 (1) Nepravidelná osobná doprava 60
34110000-1 Osobné automobily 60
45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov 59
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 58
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 58
55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby 57
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 57
50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 56
66515200-5 Poistenie majetku 55
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 55
42642100-9 Obrábacie stroje na drevo 53
16340000-0 Žacie mechanizmy a mláťačky 52
42900000-5 Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely 52
45200000-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb 51
42630000-1 Kovoobrábacie stroje 50
42215200-8 Zariadenia na spracovanie potravín 50
42215000-6 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov 48
34100000-8 Motorové vozidlá 48
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 47
45213240-7 Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách 47
15110000-2 Mäso 46
38554000-3 Elektromery 46
45246400-7 Protipovodňové práce 45
73000000-2 (4) Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 45
42611000-2 Špeciálne obrábacie stroje 44
09132100-4 Bezolovnatý benzín 44
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 44
33600000-6 Farmaceutické výrobky 44
79713000-5 Strážne služby 43
22112000-8 Učebnice 43
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 43
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 2,728,306,532
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 1,364,249,758
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 564,347,231
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 455,858,130
09310000-5 Elektrická energia 438,734,494
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409,800,000
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404,289,320
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 387,105,657
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 349,831,806
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 338,711,717
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 313,516,186
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 312,378,427
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 300,485,032
09134100-8 Motorová nafta 292,443,066
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 278,995,975
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253,587,924
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 245,332,606
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 240,353,451
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235,405,797
77200000-2 Lesnícke služby 221,531,106
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 205,614,350
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 183,693,257
09123000-7 Zemný plyn 182,519,827
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 165,577,030
55520000-1 Služby hromadného stravovania 163,029,699
45233142-6 Práce na oprave ciest 160,070,226
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 159,696,636
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 157,920,421
34711500-9 Vrtuľníky 155,699,742
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 148,737,626
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 140,913,714
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 140,030,597
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 136,160,682
33141200-2 Katétre 132,229,589
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 131,664,473
72261000-2 Softvérové podporné služby 129,181,236
34110000-1 Osobné automobily 124,947,762
45112700-2 Terénne úpravy 124,789,508
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 117,659,466
79993000-1 Správa budov a zariadení 115,517,327
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114,769,256
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 111,426,529
38554000-3 Elektromery 110,746,869
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 105,831,011
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 105,262,450
71300000-1 Inžinierske služby 101,522,796
34622200-5 Železničné osobné vozne 101,203,923
64200000-8 Telekomunikačné služby 101,117,333
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 100,981,795
45255400-3 Montážne práce 100,668,209
34133100-9 Cisternové vozidlá 97,251,258
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 95,900,176
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 94,813,730
77210000-5 Ťažba dreva 93,386,301
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 90,715,941
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 90,506,487
72222300-0 Služby informačných technológií 86,998,150
71320000-7 Inžinierske projektovanie 85,210,355
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 79,881,113
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 73,264,968
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 70,733,135
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 69,980,434
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 65,043,296
60400000-2 Letecké dopravné služby 64,459,066
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 64,441,465
30213000-5 Osobné počítače 63,991,589
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60,292,590
65000000-3 Verejné služby 60,185,320
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 59,124,631
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58,740,000
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57,414,011
71351910-5 Geologické služby 55,399,824
71354200-6 Letecké mapovanie 54,896,988
45233140-2 Práce na ceste 51,569,082
09132100-4 Bezolovnatý benzín 51,219,347
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 49,524,411
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 49,177,828
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 48,924,530
79710000-4 Bezpečnostné služby 48,543,135
66515200-5 Poistenie majetku 48,284,732
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 47,719,672
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 47,556,393
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 47,504,355
45246000-3 Regulácia riek a protipovodňové práce 46,824,053
45332000-3 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí 46,643,184
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 45,326,434
30199770-8 Stravné poukážky 45,173,174
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 45,014,158
31213200-4 Rozvodné transformátory 44,430,859
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 43,547,763
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 43,163,065
39522530-1 Stany 41,675,349
48190000-6 Softvérový balík pre oblasť vzdelávania 41,662,320
45233141-9 Práce na údržbe ciest 41,511,611
15897300-5 Potravinové balíčky 41,400,000
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 40,709,704
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 40,065,844
66510000-8 Poisťovacie služby 39,930,896
31321200-4 Káble nízkeho a stredného napätia 38,933,566
50223000-4 Úprava lokomotív 38,621,411