Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 929 525 404,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 826 389 128,33
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 876 600 346,34
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 897 376 729,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 412 359 131,56
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 275 602 634,71
Západoslovenská distribučná, a.s. 675 852 080,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 652 967 325,21
Slovenská správa ciest 625 838 037,77
Slovenská pošta, a.s. 567 322 044,00
Slovenské elektrárne, a.s. 536 624 952,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 441 500 992,74
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 414 083 615,63
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 413 816 580,17
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 388 771 861,29
Nitriansky samosprávny kraj 364 320 221,01
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 356 038 848,96
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 348 986 504,00
MH Invest, s.r.o. 327 957 371,23
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 312 201 626,61
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 283 425 302,07
Hlavné mesto SR Bratislava 271 672 020,80
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 246 136 785,35
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 231 774 042,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 231 327 748,00
Východoslovenská distribučná, a. s. 220 284 742,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 217 857 171,36
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 213 659 853,00
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 210 972 169,35
Žilinský samosprávny kraj 207 610 960,58
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 204 638 030,54
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 189 588 873,45
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 183 945 839,75
Mesto Košice 177 615 122,51
National Development Fund II., a.s. 147 853 675,00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 147 663 424,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 145 315 711,22
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 848 355,00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 140 125 485,81
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Sociálna poisťovňa, ústredie 131 018 108,30
Univerzitná nemocnica Bratislava 127 858 068,82
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 127 834 567,93
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 111 634 723,99
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 111 425 573,45
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 109 228 562,86
Banskobystrický samosprávny kraj 108 502 966,09
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 105 856 836,14
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Centrum vedecko-technických informácií SR 103 153 028,97
Univerzita Komenského v Bratislave 103 116 668,69
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 96 847 761,07
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad vlády Slovenskej republiky 89 841 609,86
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 89 475 749,64
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 88 614 696,27
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 83 695 469,83
Trenčiansky samosprávny kraj 83 149 790,17
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 81 923 740,56
DataCentrum 81 341 344,26
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 829 442,75
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 79 100 820,99
Národné centrum zdravotníckych informácií 74 420 373,46
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 73 429 071,02
Mesto Prievidza 73 356 369,43
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 67 235 426,41
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 65 248 222,05
Technická univerzita v Košiciach 64 255 403,75
Prešovský samosprávny kraj 63 100 328,24
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 61 336 832,20
Mesto Prešov 60 547 859,71
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 59 597 630,96
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 59 260 318,69
Národný onkologický ústav 58 899 526,10
Národná transfúzna služba SR 57 630 156,79
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 57 090 233,00
Mesto Banská Bystrica 56 339 870,89
Bratislavský samosprávny kraj 54 449 299,89
Záchranná zdravotná služba Bratislava 54 406 020,39
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 53 913 232,60
Žilinská teplárenská, a.s. 53 156 086,00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 52 240 184,74
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 51 732 266,33
Slovenská akadémia vied (SAV) 51 119 571,67
Štatistický úrad Slovenskej republiky 50 166 152,22
Mesto Trnava 49 925 319,87
Metodicko-pedagogické centrum 49 313 213,22
Nemocnica svätého Michala, a. s. 48 906 325,58
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 48 672 647,98
Mesto Žilina 48 624 140,58
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 47 432 886,92
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7748
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6819
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3171
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2984
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2564
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2485
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2442
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2293
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2216
Ida Uhlárová 1923
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1903
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1779
Národný onkologický ústav 1674
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1579
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1445
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1434
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1351
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1333
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1294
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1171
Slovenské národné múzeum 1110
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1042
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1003
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 987
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 932
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 922
Ekonomická univerzita v Bratislave 922
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 918
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 913
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 888
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 881
Univerzitná nemocnica Bratislava 835
Technická univerzita v Košiciach 834
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 817
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 763
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 714
Štatistický úrad Slovenskej republiky 701
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 678
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 667
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 656
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 636
Nemocnica Poprad a. s. 623
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 614
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 607
Západoslovenská distribučná, a.s. 596
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 588
Výskumný ústav vodného hospodárstva 578
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 574
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 569
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 565
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 563
Slovenská pošta, a.s. 527
Mesto Žilina 518
Mesto Komárno 490
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 474
Ústav experimentálnej fyziky SAV 468
Hlavné mesto SR Bratislava 460
Žilinský samosprávny kraj 457
Univerzita Komenského v Bratislave 457
Fakultná nemocnica Trenčín 442
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 442
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 442
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 441
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 427
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 413
Sociálna poisťovňa, ústredie 412
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 404
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 394
Katolícka univerzita v Ružomberku 390
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 382
Úrad vlády Slovenskej republiky 380
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 375
Mesto Trnava 374
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 359
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 356
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 354
Fakultná nemocnica Trnava 349
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 347
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 347
Trenčiansky samosprávny kraj 344
Slovenská správa ciest 341
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 332
Záchranná služba 329
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 329
Univerzitná nemocnica Martin 328
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 328
Národný ústav reumatických chorôb 328
Nitriansky samosprávny kraj 324
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 323
Fakultná nemocnica Nitra 323
UNIVERZITA J. SELYEHO 309
Slovenské národné divadlo 298
Centrum vedecko-technických informácií SR 298
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 296
Rozhlas a televízia Slovenska 292
Národná transfúzna služba SR 290
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 289
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 601 813 514,00
EUROVIA SK, a.s. 1 342 115 591,39
SLOVNAFT, a.s. 1 149 770 778,28
STRABAG s.r.o. 1 055 946 789,22
MAGNA ENERGIA a.s. 767 109 422,54
Metrostav a.s. 713 296 316,00
ZSE Energia, a.s. 686 607 340,47
TSS GRADE, a.s. 655 172 739,00
ŽOS Vrútky a.s. 645 978 832,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 639 640 146,01
Pow-en a. s. 625 807 986,00
Stredoslovenská energetika, a.s. 613 191 085,70
EUROVIA CS, a.s. 588 491 834,00
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 565 818 223,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 390 371 816,69
S u b t e r r a a.s. 377 682 164,00
Metrostav Slovakia a. s. 377 472 870,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 145 597,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 317 818 938,50
ŽOS Trnava, a. s. 307 177 273,00
TEMPEST a.s. 303 351 884,37
Skanska SK a.s. 299 610 870,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 267 905 307,25
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
PORR s.r.o. 260 933 241,00
MED - ART, spol. s r.o. 248 162 936,54
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 230 690 626,59
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 222 885 777,40
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 220 158 130,00
HOCHTIEF SK s.r.o. 203 611 338,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 197 507 443,22
AutoCont SK a.s. 190 168 444,92
TuCon, a. s. 189 707 839,00
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 186 221 472,85
TEMPRA, s.r.o. 183 986 099,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 181 497 022,49
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Východoslovenská energetika a.s. 178 465 405,26
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 176 194 183,66
DATALAN, a.s. 174 489 242,90
TIMED, s.r.o. 173 896 707,96
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 171 170 777,53
DITEC, a.s. 160 898 600,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
Siemens s.r.o. 150 819 492,01
InterWay, s.r.o. 147 695 623,00
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
SE Predaj, s. r. o. 142 083 824,16
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
AB Facility s. r. o. 137 032 290,00
FORESTRA, s.r.o. 132 035 336,00
VUJE, a.s. 130 532 463,00
Metrostav a. 127 705 627,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 126 537 816,00
CESTY NITRA, a.s. 122 640 229,21
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 122 506 695,00
GGFS s.r.o. 121 171 850,18
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 119 978 555,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
Orange Slovensko, a.s. 117 448 178,48
Inžinierske stavby, a. s. 116 942 370,47
AVA-stav, s.r.o. 115 891 535,00
Slovenská pošta, a.s. 114 824 689,97
PETROLTRANS, a.s. 114 240 790,38
MEDITRADE spol. s r. o. 113 326 923,08
MBM-GROUP, a.s. 112 480 860,00
SEVITECH a. s. 112 443 355,67
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Rempo s.r.o. 108 031 664,47
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 107 927 211,00
SOITRON, s.r.o. 105 002 326,02
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 98 882 248,40
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
T a M trans spedition, s.r.o. 95 471 590,78
SWAN, a.s. 93 070 347,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 89 721 142,55
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 88 465 202,00
Aliter Technologies, a.s. 88 313 821,46
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 88 142 881,00
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 87 176 297,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 978 800,00
Prysmian Kablo s.r.o. 84 034 305,00
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 82 505 886,00
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
OTP Bank Slovensko, a.s. 78 870 000,00
BONUL, s.r.o. 77 788 977,17
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 77 746 457,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2960
MED - ART, spol. s r.o. 2008
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1862
CLEAN TONERY, s.r.o. 1522
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1479
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1412
Tibor Varga TSV PAPIER 1301
JURIGA, spol. s r. o. 1241
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1210
INMEDIA, spol. s r.o. 1178
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1084
HENRYSO, s.r.o. 946
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 944
LASER servis, spol. s.r.o. 923
BIOTECH s.r.o. 898
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 895
Lambda Life a.s. 678
INTRAVENA s.r.o. 652
VIDRA a spol. s.r.o. 645
SLOVNAFT, a.s. 645
B. Braun Medical s.r.o. 641
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
PC SEMA, s.r.o. 565
Xepap, spol. s r.o. 554
TIMED, s.r.o. 551
EUROVIA SK, a.s. 533
AutoCont SK a.s. 494
Steeling, s.r.o. 494
CENTRALCHEM, s.r.o. 483
FORESTRA, s.r.o. 458
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 454
KASON, s.r.o. 444
LABO - SK, s. r. o. 442
DD21 s.r.o. 441
VWR International GmbH 417
Ib-elektro s.r.o. 414
OFFICE STAR, s.r.o. 409
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 401
MEDICAL GROUP SK a.s. 389
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 380
STRABAG s.r.o. 378
Lamitec, spol. s r.o. 377
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 369
Henrich Sonnenschein - ITSK 362
Lucia Rošková R-interiér 358
mediatip.sk, s. r. o. 358
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 354
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
LEON global s.r.o. 348
MAGNA ENERGIA a.s. 348
DATALAN, a.s. 341
nanoTECH s.r.o. 340
Martin Gall - MG COMP 338
X logistics, s.r.o. 334
Štefan Nagy - FAN-AUTO 323
Di Mihálik, s.r.o. 322
BEGA, s.r.o. 320
KRIDLA s.r.o 319
MEDITRADE spol. s r. o. 316
Marián Šupa 311
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 303
DMC, s.r.o. 291
KORAKO plus s. r. o. 291
GIEGO s.r.o. 285
Ing. Iveta Janíková 281
Bidvest Slovakia s. r. o. 281
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 279
BAX PHARMA, s.r.o. 275
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 272
Euro Media Košice, s.r.o. 271
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 269
NABIMEX, s.r.o. 267
ZSE Energia, a.s. 263
SARSTEDT spol. s r.o. 260
EQUILIBRIA, s.r.o. 255
CORA GASTRO, s.r.o. 254
TEMPEST a.s. 254
GLOBUS spol. s r.o. 252
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 251
ProScience Tech s. r. o. 248
ŽOS Vrútky a.s. 240
AB Facility s. r. o. 239
HS technology s.r.o. 236
KOBIT - SK, s.r.o. 234
KVANT spol. s r.o. 234
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 234
NICHOLTRACKT, s.r.o. 229
MGP, spol. s r.o. 228
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 223
VICOM s.r.o. 220
MIKONA s.r.o. 218
PLENT, s.r.o. 213
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 212
TOWDY s. r. o. 211
MIVASOFT, spol. s r.o. 211
A.R.S. spol. s r.o. 211
RIZNER s. r. o. 210
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 208
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 208
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 24 296 821 586,33
Banská Bystrica 5 614 196 912,05
Košice 1 690 697 141,34
Trnava 1 344 734 621,32
Nitra 821 265 162,32
Žilina 755 390 026,04
Prešov 387 063 967,77
Banská Štiavnica 363 528 262,40
Trenčín 267 156 973,33
Zvolen 183 212 085,66
Martin 161 455 588,03
Bojnice 139 104 254,26
Považská Bystrica 113 563 474,91
Liptovský Mikuláš 106 753 661,13
Piešťany 104 275 623,22
Poprad 103 178 697,22
Prievidza 80 824 293,61
Komárno 80 153 145,60
Kežmarok 71 946 263,73
Ružomberok 67 515 794,71
Bardejov 66 717 793,79
Dunajská Streda 59 194 546,80
Hencovce 58 870 613,33
Nové Zámky 57 461 791,87
Vysoké Tatry 54 563 492,54
Trebišov 52 302 591,31
Dubnica nad Váhom 47 750 624,75
Nemšová 47 113 090,61
Ľubotice 43 736 467,00
Stará Ľubovňa 42 868 094,86
Lučenec 40 685 261,34
Spišská Nová Ves 40 344 487,35
Pliešovce 38 651 907,49
Brezno 38 468 663,89
Žiar nad Hronom 37 799 342,37
Michalovce 37 468 206,92
Vranov nad Topľou 33 980 558,75
Šaľa 32 748 357,81
Dolný Kubín 31 282 713,56
Topoľčany 31 020 468,59
Hriňová 30 776 954,60
Levice 30 269 384,38
Lužianky 28 889 355,15
Humenné 28 437 176,31
Snina 26 887 982,51
Rožňava 25 521 909,98
Pezinok 25 377 248,91
Senica 24 442 180,10
Revúca 23 498 440,93
Levoča 22 490 775,86
Hlohovec 22 293 945,33
Detva 22 270 382,04
Čadca 22 036 479,19
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 084 740,44
Galanta 21 027 080,32
Dobšiná 19 697 167,16
Lesenice 19 561 589,00
Čierny Balog 19 465 713,54
Dvory nad Žitavou 18 984 456,67
Kysucké Nové Mesto 17 912 817,09
Ulič 17 485 987,90
Sereď 17 146 416,65
Hronovce 17 053 686,79
Sučany 16 474 355,45
Partizánske 16 226 219,46
Malacky 16 068 625,66
Púchov 15 963 667,26
Vráble 15 944 840,64
Medzilaborce 15 881 951,80
Želiezovce 15 272 376,09
Sabinov 15 123 440,25
Kolárovo 14 719 015,34
Myjava 14 370 799,28
Bánovce nad Bebravou 14 181 091,84
Moravské Lieskové 14 168 594,82
Trstená 14 139 764,88
Bytča 14 015 767,18
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Veľký Krtíš 13 406 240,18
Nové Mesto nad Váhom 12 952 411,79
Lipany 12 753 366,17
Šamorín 12 657 569,60
Tekovské Lužany 12 573 605,00
Leopoldov 12 570 898,96
Topoľníky 12 308 331,14
Tornaľa 12 200 052,65
Skalica 12 177 315,49
Sebechleby 11 755 425,00
Gabčíkovo 11 642 368,00
Svit 11 588 921,08
Marcelová 11 530 332,33
Kremnica 11 487 901,68
Bojná 11 398 899,26
Svidník 11 203 841,55
Holíč 11 139 979,15
Rapovce 11 069 873,00
Handlová 10 995 491,95
Krupina 10 917 463,56
Vrútky 10 909 005,98
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 42148
Banská Bystrica 13022
Košice 12227
Žilina 5556
Nitra 4991
Prešov 4625
Trnava 4067
Martin 3293
Trenčín 2447
Zvolen 2111
Vysoké Tatry 1246
Piešťany 1238
Považská Bystrica 1021
Liptovský Mikuláš 998
Želiezovce 862
Nové Zámky 862
Komárno 849
Ružomberok 828
BRATISLAVA 755
Poprad 709
Michalovce 669
Ulič 654
Banská Štiavnica 612
Pezinok 606
Lužianky 546
Bojnice 542
Prievidza 474
Stará Ľubovňa 455
Dolný Kubín 432
Leopoldov 365
Bardejov 329
Dunajská Streda 306
Humenné 303
Čadca 294
Senec 283
Púchov 278
Spišská Nová Ves 269
Dubnica nad Váhom 258
Sučany 255
Lučenec 253
Partizánske 252
Kežmarok 250
Ilava 236
Rožňava 225
Hlohovec 225
Kováčová 219
Topoľčianky 218
Žiar nad Hronom 216
Brezno 210
Slavnica 209
Levoča 209
Myjava 206
Levice 196
Pliešovce 195
Topoľčany 183
Senica 167
Trebišov 163
Hrnčiarovce nad Parnou 150
Trstená 146
Veľký Krtíš 144
Svätý Jur 137
Malacky 133
Skalica 131
Kolíňany 130
Nové Mesto nad Váhom 129
Bánovce nad Bebravou 127
Galanta 127
Revúca 125
Kysucké Nové Mesto 124
Nitrianske Pravno 122
Ivanka pri Dunaji 122
Hronovce 121
Snina 121
Rimavská Sobota 121
Tornaľa 120
Holíč 115
Vranov nad Topľou 115
Kremnica 115
Pruské 115
Sabinov 106
Detva 106
Svidník 103
Ľubochňa 103
Šaľa 89
Stará Turá 89
Sereď 85
Kráľovský Chlmec 85
Modra 84
Jaslovské Bohunice 84
Liptovský Hrádok 83
Likavka 80
Trnovec nad Váhom 77
Zlaté Moravce 72
Šurany 71
Prakovce 71
Štiavnik 71
Záhorie 71
Medzilaborce 69
Stupava 69
Námestovo 68
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 15 967 961 114,45
Košice 1 849 170 922,14
Žilina 1 551 690 426,37
Piešťany 927 182 157,19
Nitra 865 774 870,75
Banská Bystrica 764 407 315,93
Vrútky 658 996 378,00
Praha 570 516 302,05
Trnava 563 658 097,92
Prešov 444 281 723,82
Nové Zámky 419 848 511,45
Milano (MI) 409 800 000,00
Zvolen 367 968 642,84
Trenčín 326 104 136,87
Martin 256 385 244,19
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 189 232 754,35
Larnaca 179 401 010,00
Bojnice 173 527 892,90
Plzeň 171 602 797,00
Liptovský Mikuláš 157 162 025,04
Poprad 155 890 954,32
Púchov 147 103 933,47
Prievidza 144 475 046,99
Trebišov 140 311 018,10
Trakovice 140 000 000,00
Horné Srnie 136 426 555,75
Pezinok 125 699 071,29
Brno 122 366 795,64
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Komárno 111 837 952,19
Galanta 110 314 804,35
Banská Štiavnica 108 187 037,97
Bardejov 104 327 602,08
Michalovce 99 561 338,56
Lučenec 99 446 125,40
Rožňava 98 556 405,38
Spišská Nová Ves 96 885 745,56
Šarovce 95 107 934,78
Ružomberok 88 292 959,10
Zlaté Moravce 86 419 636,98
Krásno nad Kysucou 85 876 226,65
Liptovská Teplička 84 110 804,30
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Libchavy 76 399 000,00
Dunajská Streda 76 117 304,96
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Námestovo 74 839 410,53
Hriňová 72 925 839,64
Ulm, 69 350 000,00
Slovenská Ľupča 68 101 062,59
Dolný Kubín 65 855 560,89
Raková 62 192 418,51
Rabča 58 281 837,40
Levice 57 941 319,01
Humenné 57 275 214,80
Šaľa 54 517 187,79
Tlmače 53 349 000,00
Partizánske 50 791 796,84
Vranov nad Topľou 50 511 287,39
Kráľová nad Váhom 50 278 707,50
Žiar nad Hronom 49 430 765,92
Senec 48 021 774,62
Nové Mesto nad Váhom 47 037 420,28
Mútne 45 969 835,65
Trutnov 45 514 789,00
Beluša 43 912 950,86
Oščadnica 40 843 457,23
Myjava 40 827 448,14
Čadca 40 817 120,53
Ostrý Grúň 40 436 999,00
Oravské Veselé 40 205 849,00
Veľké Leváre 40 054 660,36
Vráble 40 016 960,33
Moravany nad Váhom 39 771 361,62
Bussnang 38 801 691,00
Ľubotice 38 719 092,22
Detva 38 552 041,76
Príbovce 38 046 569,00
Rimavská Sobota 37 784 415,74
Senica 37 756 225,65
Lietavská Lúčka 37 052 231,72
Sľažany 35 834 034,00
Čierny Balog 35 522 826,00
Kladno 35 300 650,26
Nitrianske Pravno 33 916 832,45
Sabinov 33 787 374,83
Oudeweg 32 31 382 143,00
Poproč 30 696 164,58
Liesek 29 941 416,00
Tureň 29 226 653,00
Jaslovské Bohunice 29 053 956,00
Florencia 28 600 000,00
Šamorín 28 596 572,29
Ivanka pri Dunaji 27 682 320,13
Šarišské Michaľany 27 569 544,13
Dúbrava 27 563 582,49
Žilina - Bánová 27 186 686,52
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 38692
Nitra 9689
Košice 7704
Žilina 5928
Prešov 4535
Zvolen 4064
Banská Bystrica 3778
Trenčín 2953
Pezinok 2584
Trnava 2032
Lučenec 1851
Piešťany 1503
Martin 1494
Praha 1160
Bojnice 1160
Poprad 1105
Prievidza 972
Šenkvice 938
Kočovce 885
Tvrdošín 878
Považská Bystrica 786
Liptovský Mikuláš 761
Nové Zámky 724
Dubnica nad Váhom 683
Nové Mesto nad Váhom 680
Vranov nad Topľou 679
Dolný Kubín 673
Michalovce 663
Rimavská Sobota 642
Bardejov 635
Komárno 629
Krásno nad Kysucou 629
Spišská Nová Ves 628
Šaľa 606
Levoča 502
Partizánske 500
Horné Srnie 458
Púchov 458
Humenné 436
Wien 433
Žiar nad Hronom 426
Trstená 421
Ružomberok 390
Brezovica 385
Dunajská Streda 368
Brezno 367
Levice 355
Slovenská Ľupča 340
Topoľčany 329
Lehota 324
Brno 319
Humenne 319
Dunajská Lužná 318
Galanta 312
Trebišov 303
Veľké Kostoľany 296
Lukavica 296
Senica 294
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 291
Čadca 288
Ivanka pri Dunaji 279
Ľubotice 274
Banská Štiavnica 266
266
Námestovo 264
Hriňová 258
Čierny Balog 257
Sládkovičovo 257
Oravský Podzámok 257
Vrútky 255
Bytča 251
Detva 250
Rožňava 246
Vyšný Kazimír 243
Kysucké Nové Mesto 241
Uzovce 238
Zlaté Moravce 228
Senec 222
Smolenice 221
Štúrovo 219
Brzotín časť Bak 210
Svidník 207
Moravany nad Váhom 206
Trenčianske Teplice 193
Liptovská Teplička 192
Malacky 189
Sabinov 188
Veľký Šariš 187
Vráble 185
Krupina 184
Snina 184
Raková 182
Čierne 177
Veľký Grob 170
Hanušovce nad Topľou 165
Turzovka 165
Neporadza 163
Dúbrava 160
Papín 159
Ulič 159
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Obec Ordzovany 4.68
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Tom-Ers s.r.o. 4.6
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Krajská prokuratúra Trnava 4.39
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.28
Spojená škola 4.24
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
ZAHORKA 4.22
Mesto Spišské Vlachy 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Obec Ivanka pri Nitre 4.11
Ipeľská Kotlina - Novohrad 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.98
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.89
Obec Horná Ždaňa 3.88
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Roľnícke družstvo HRON 5.71
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
TOWER BC, a. s. 5.67
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.64
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
SLOVSKAL, s.r.o. 5.48
ROLTA, s.r.o. 5.31
WHATisIT s. r. o. 5.23
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Ján Rybár 4.54
Milan Podolan 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Peter Morong 4.54
František Krištiak 4.54
Igor Plichta 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
Juraj Dovina 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Milan Mazáň 4.54
Viktor Rapant 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Dušan Barňák 4.53
BBnet Consulting, a.s. 4.52
STOMEX, s.r.o. 4.52
Jozef Bučko 4.51
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
G.K.T., spol. s r.o. 0.43
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.43
GIS – Bardejov s.r.o 0.43
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.43
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.43
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.43
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.43
GeoComp-plus, s.r.o. 0.43
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.43
LUPO-GEO s.r.o. 0.43
TRYSS s.r.o. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o. 0.47
SPORT Construction a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
CAMASE, a.s. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
voestalpine Schienen GmbH 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 20
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 11
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 10
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Ján Kasper 1 Herálec 58255 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
Peter Fodrek Žarnovická 5 Bratislava 83106 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Jozef Gál Žirany 95174 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 7
Caroline Sulke Geweygasse 11 Viedeň 1190 7
Ján Čierňava Nová Bystrica 023 05 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 401
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 399
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 193
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 138
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 107
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 73
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 68
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 67
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 50
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 49
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 47
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 45
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 43
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 40
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 40
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 40
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 40
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 40
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 39
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 37
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 36
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 34
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 33
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 30
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 30
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 30
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 29
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 29
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 28
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 27
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 26
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 25
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 24
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 23
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 23
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 22
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 21
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 21
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 20
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 20
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 20
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 19
Tomáš Bartal Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01 19
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 19
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 19
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 19
Georg Hotar Bachwies 5 Mettendorf 8553 19
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 19
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 18
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 18
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 18
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4804
30125100-2 Tonerové náplne 3102
30192000-1 Kancelárske potreby 2624
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2267
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2171
30199770-8 Stravné poukážky 2008
30213100-6 Prenosné počítače 1799
09310000-5 Elektrická energia 1760
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1476
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1431
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1396
30213000-5 Osobné počítače 1391
09123000-7 Zemný plyn 1376
77200000-2 Lesnícke služby 1316
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1250
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1211
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 979
34110000-1 Osobné automobily 932
60400000-2 Letecké dopravné služby 914
24000000-4 Chemické výrobky 897
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 860
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 849
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 814
34913000-0 Rôzne náhradné diely 792
30232110-8 Laserové tlačiarne 776
33141625-7 Diagnostické súpravy 758
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 757
16700000-2 Traktory/ťahače 738
39130000-2 Kancelársky nábytok 727
39830000-9 Čistiace výrobky 681
79810000-5 Tlačiarenské služby 679
09134100-8 Motorová nafta 679
33694000-1 Diagnostické činidlá 677
19520000-7 Plastové výrobky 672
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 664
34100000-8 Motorové vozidlá 649
55520000-1 Služby hromadného stravovania 634
39100000-3 Nábytok 626
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 621
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 607
30213300-8 Stolový počítač 565
39234000-1 Škatule na kompost 564
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 557
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 543
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 537
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 519
18110000-3 Pracovné odevy 507
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 502
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 486
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 482
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 472
33692100-8 Infúzne roztoky 471
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 456
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 446
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 438
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 437
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 435
39112000-0 Stoličky 434
33761000-2 Toaletný papier 430
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 425
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 416
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 412
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 397
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 392
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 390
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 373
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 373
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 373
60100000-9 Služby cestnej dopravy 370
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 362
39221000-7 Kuchynské vybavenie 354
45233142-6 Práce na oprave ciest 351
38652120-7 Videoprojektory 349
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 340
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 337
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 332
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 329
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 320
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 320
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 316
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 313
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 312
39160000-1 Školský nábytok 311
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 308
30197620-8 Písací papier 306
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 305
66510000-8 Poisťovacie služby 296
39711130-9 Chladničky 296
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 295
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 294
22112000-8 Učebnice 294
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 293
77210000-5 Ťažba dreva 291
38300000-8 Meracie prístroje 289
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 280
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 279
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 274
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 272
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 270
39831000-6 Pracie prostriedky 270
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 110 551 601,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 436 087,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 424 287 258,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 071 140 772,67
09310000-5 Elektrická energia 879 924 346,70
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 710 596 905,65
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 676 381 292,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 601 563 069,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 594 772 984,00
09134100-8 Motorová nafta 476 781 994,35
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 468 155 245,78
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 453 916 830,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 418 338 568,71
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 350,00
09123000-7 Zemný plyn 380 921 825,11
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 373 792 337,81
55520000-1 Služby hromadného stravovania 338 944 720,56
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 121 951,85
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 263 648 640,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 705 561,02
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 227 664 369,76
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 222 622 969,94
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 217 083 531,00
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 217 001 412,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 216 716 900,95
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 216 374 463,28
33141200-2 Katétre 204 131 539,29
38554000-3 Elektromery 197 989 418,67
72261000-2 Softvérové podporné služby 194 353 326,32
71300000-1 Inžinierske služby 191 801 277,67
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 185 057 020,00
34100000-8 Motorové vozidlá 183 526 038,61
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 180 124 833,00
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 170 060 885,54
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 169 436 662,08
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 168 461 911,76
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 293 310,83
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 164 086 113,96
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 161 842 093,69
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 160 681 865,73
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 158 267 162,53
71351910-5 Geologické služby 156 640 464,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 227 505,99
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
34110000-1 Osobné automobily 155 299 174,58
72222300-0 Služby informačných technológií 155 130 728,76
79993000-1 Správa budov a zariadení 154 917 337,66
30199770-8 Stravné poukážky 151 714 089,10
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 148 989 448,82
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 145 738 956,78
77210000-5 Ťažba dreva 141 661 354,00
45233140-2 Práce na ceste 134 728 942,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 126 633 977,90
64200000-8 Telekomunikačné služby 125 838 705,49
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 139 469,00
34622200-5 Železničné osobné vozne 125 018 740,00
66510000-8 Poisťovacie služby 122 541 436,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 122 500 215,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 121 699 850,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 120 952 468,19
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 116 558 266,03
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 105 511 674,40
71320000-7 Inžinierske projektovanie 98 245 210,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 97 709 539,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 96 868 364,62
30213000-5 Osobné počítače 92 364 987,31
33600000-6 Farmaceutické výrobky 86 710 939,95
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
72300000-8 Dátové služby 83 029 593,00
66515200-5 Poistenie majetku 82 619 574,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 82 446 273,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 81 484 228,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 81 240 997,14
90910000-9 Upratovacie služby 78 991 117,84
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 76 355 337,81
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 76 166 401,68
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 73 407 214,55
16700000-2 Traktory/ťahače 72 612 848,29
30125100-2 Tonerové náplne 70 810 631,59
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 70 439 037,12
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 69 417 493,00
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 67 614 172,07
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 67 578 144,00
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 66 840 982,00
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 66 336 339,06
42600000-2 Obrábacie stroje 65 520 367,69
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 64 253 865,42
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 63 873 568,72
09132100-4 Bezolovnatý benzín 63 554 021,60

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×