Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 014 221 861,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 030 632 654,35
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 320 921 331,90
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 497 071 331,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 302 926 084,56
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 506 663 785,74
Slovenská správa ciest 1 092 419 291,84
Západoslovenská distribučná, a.s. 981 069 091,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 862 390 464,35
Slovenská pošta, a.s. 663 380 750,00
Slovenské elektrárne, a.s. 597 848 230,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 468 003 165,84
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 442 517 548,36
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 433 971 393,69
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 428 033 396,19
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Hlavné mesto SR Bratislava 410 548 776,76
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 401 571 383,23
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 380 518 725,00
Nitriansky samosprávny kraj 378 225 960,46
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 348 426 169,14
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
National Development Fund II., a.s. 326 468 675,00
Žilinský samosprávny kraj 321 872 082,86
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 320 149 262,99
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 317 397 775,84
Východoslovenská distribučná, a. s. 289 448 209,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 275 557 004,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 237 254 417,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 234 071 580,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 230 603 902,03
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 229 539 229,98
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 225 197 649,75
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 212 204 953,01
Mesto Banská Bystrica 209 214 318,22
Mesto Košice 208 364 730,13
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 199 698 972,09
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 173 068 553,58
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 170 359 194,65
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 169 408 085,00
Mesto Nitra 166 969 814,24
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 541 810,57
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 148 757 361,42
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 976 255,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 143 645 631,07
Sociálna poisťovňa, ústredie 141 126 599,30
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 138 371 024,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 137 891 635,55
Trenčiansky samosprávny kraj 130 957 513,49
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 129 478 955,07
Banskobystrický samosprávny kraj 128 470 911,09
Univerzita Komenského v Bratislave 123 237 859,01
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 122 088 964,00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 120 510 229,40
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117 265 124,99
Centrum vedecko-technických informácií SR 115 658 311,15
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 765 698,93
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 112 759 214,14
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 111 160 904,16
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 104 831 079,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 841 292,96
Bratislavský samosprávny kraj 97 876 288,45
Mesto Trnava 95 091 653,03
Úrad vlády Slovenskej republiky 94 701 053,40
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 93 516 210,97
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 93 084 231,01
eustream, a.s. 91 303 314,00
Národné centrum zdravotníckych informácií 90 214 811,47
DataCentrum 88 729 937,93
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 86 415 209,56
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 889 192,75
Štatistický úrad Slovenskej republiky 79 397 338,79
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 77 720 267,60
Technická univerzita v Košiciach 76 816 653,54
Mesto Prievidza 74 943 583,99
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 71 357 771,49
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 70 880 990,58
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 70 197 768,72
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 67 669 830,22
Národná transfúzna služba SR 67 515 167,39
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 67 044 879,00
Prešovský samosprávny kraj 66 880 970,64
Slovenský hydrometeorologický ústav 66 492 797,05
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 64 865 648,87
Mesto Prešov 64 480 106,05
Národný onkologický ústav 64 279 929,97
Mesto Žilina 62 210 489,90
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 036 147,80
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 60 406 846,16
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 59 214 809,76
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 57 620 585,44
Záchranná zdravotná služba Bratislava 57 527 006,41
Rozhlas a televízia Slovenska 55 417 061,81
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 55 203 390,77
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10670
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7886
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3644
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3196
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2935
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2775
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2769
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2573
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2550
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2376
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2151
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2092
Ida Uhlárová 1923
Národný onkologický ústav 1822
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1621
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1608
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1570
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1514
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1473
Slovenské národné múzeum 1201
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1197
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1161
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1158
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1123
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1101
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1079
Ekonomická univerzita v Bratislave 1075
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1069
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1068
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1040
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1015
Univerzitná nemocnica Bratislava 993
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 987
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 958
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Technická univerzita v Košiciach 903
Západoslovenská distribučná, a.s. 875
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 873
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 867
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 825
Štatistický úrad Slovenskej republiky 801
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 787
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 753
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 724
Slovenská pošta, a.s. 708
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 708
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 692
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 687
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 677
Univerzita Komenského v Bratislave 662
Žilinský samosprávny kraj 657
Nemocnica Poprad a. s. 650
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 650
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 636
Výskumný ústav vodného hospodárstva 625
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 602
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 593
Hlavné mesto SR Bratislava 586
Mesto Žilina 562
Mesto Komárno 562
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 546
Fakultná nemocnica Trenčín 509
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 494
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 492
Mesto Trnava 487
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 483
Sociálna poisťovňa, ústredie 481
Ústav experimentálnej fyziky SAV 481
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 479
Trenčiansky samosprávny kraj 476
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 466
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 458
Katolícka univerzita v Ružomberku 450
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 449
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 448
Úrad vlády Slovenskej republiky 444
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 424
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 414
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 409
Fakultná nemocnica Trnava 409
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 408
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 406
Východoslovenská distribučná, a. s. 391
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 389
Nitriansky samosprávny kraj 387
Národný ústav reumatických chorôb 384
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 382
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 376
Slovenská správa ciest 373
Národná transfúzna služba SR 372
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Univerzitná nemocnica Martin 370
Záchranná služba 369
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 367
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 358
Fakultná nemocnica Nitra 356
UNIVERZITA J. SELYEHO 353
Mesto Nové Zámky 342
Rozhlas a televízia Slovenska 338
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 787 424 832,00
EUROVIA SK, a.s. 1 552 057 090,04
STRABAG s.r.o. 1 499 677 102,22
SLOVNAFT, a.s. 1 235 792 114,78
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 837 500 637,72
ŽOS Vrútky a.s. 809 821 037,00
Metrostav a.s. 803 702 280,00
TSS GRADE, a.s. 730 184 654,00
ZSE Energia, a.s. 708 279 234,90
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
Skanska SK a.s. 698 198 441,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 664 975 378,36
Pow-en a. s. 650 494 013,93
Stredoslovenská energetika, a.s. 617 522 971,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 577 864 654,00
ŽOS Trnava, a. s. 537 579 047,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 430 376 128,21
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 391 240 633,00
TEMPEST a.s. 366 636 625,04
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 334 158 151,83
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 333 494 656,00
PORR s.r.o. 330 495 930,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 383 039,00
MED - ART, spol. s r.o. 307 997 535,87
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 306 864 551,40
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 292 593 570,58
HOCHTIEF SK s.r.o. 283 977 485,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
MBM-GROUP, a.s. 264 361 120,50
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
Skanska a.s. 254 835 881,00
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA 254 835 881,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 249 916 127,59
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 243 892 237,55
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 229 176 759,81
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 222 154 733,00
AutoCont SK a.s. 211 517 032,06
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 207 803 136,85
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 206 782 975,22
DITEC, a.s. 205 237 825,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TIMED, s.r.o. 201 421 435,08
InterWay, s.r.o. 199 235 004,00
TEMPRA, s.r.o. 198 436 529,00
TuCon, a. s. 195 460 002,00
GGFS s.r.o. 189 634 111,47
Východoslovenská energetika a.s. 186 610 129,18
Slovenská sporiteľňa, a.s. 186 258 567,00
DATALAN, a.s. 185 826 556,15
VUJE, a.s. 180 416 836,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 179 712 598,66
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 177 703 411,22
DXC Technology Slovakia s. r. o. 170 006 401,00
AB Facility s. r. o. 161 673 293,00
Inžinierske stavby, a. s. 155 755 232,47
Siemens s.r.o. 155 243 992,01
AVA-stav, s.r.o. 154 764 616,00
Ticket Service, s.r.o. 154 761 721,20
Železničné stavby, a.s. Košice 153 410 439,00
SOITRON, s.r.o. 149 367 839,69
SE Predaj, s. r. o. 147 492 970,16
Aliter Technologies, a.s. 144 717 678,46
FORESTRA, s.r.o. 143 457 735,00
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 139 752 062,39
Rempo s.r.o. 139 156 675,47
PETROLTRANS, a.s. 138 792 021,38
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 138 761 864,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 137 561 455,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 132 896 054,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 130 824 592,00
Orange Slovensko, a.s. 130 473 421,86
T a M trans spedition, s.r.o. 128 566 503,66
TD Transport s. r. o. 128 454 771,00
Transdev Morava s.r.o. 128 454 771,00
Metrostav a. 127 705 627,00
Slovenská pošta, a.s. 127 112 988,97
CESTY NITRA, a.s. 123 288 911,21
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 123 000 361,00
stengl a.s. 122 627 565,00
MEDITRADE spol. s r. o. 121 911 975,03
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ELTRA spol. s. r.o. 117 397 191,00
SEVITECH a. s. 113 308 875,67
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 110 747 773,40
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 109 502 058,00
Prysmian Kablo s.r.o. 105 592 717,00
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 104 314 820,00
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3367
MED - ART, spol. s r.o. 2461
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2235
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1838
CLEAN TONERY, s.r.o. 1802
INMEDIA, spol. s r.o. 1743
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1648
Tibor Varga TSV PAPIER 1589
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1506
JURIGA, spol. s r. o. 1382
HENRYSO, s.r.o. 1354
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1290
BIOTECH s.r.o. 1059
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1055
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1050
LASER servis, spol. s.r.o. 991
Steeling, s.r.o. 924
SLOVNAFT, a.s. 806
INTRAVENA s.r.o. 804
Lambda Life a.s. 788
B. Braun Medical s.r.o. 756
VIDRA a spol. s.r.o. 740
Xepap, spol. s r.o. 681
AutoCont SK a.s. 660
Henrich Sonnenschein - ITSK 648
PC SEMA, s.r.o. 641
EUROVIA SK, a.s. 627
TIMED, s.r.o. 620
FORESTRA, s.r.o. 592
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
KASON, s.r.o. 565
LABO - SK, s. r. o. 555
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 529
CENTRALCHEM, s.r.o. 517
Ib-elektro s.r.o. 512
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 511
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 490
DD21 s.r.o. 488
MEDICAL GROUP SK a.s. 476
Martin Gall - MG COMP 475
VWR International GmbH 465
Lamitec, spol. s r.o. 444
STRABAG s.r.o. 442
Bidvest Slovakia s. r. o. 436
Štefan Nagy - FAN-AUTO 435
OFFICE STAR, s.r.o. 419
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 417
MAGNA ENERGIA a.s. 415
X logistics, s.r.o. 401
DATALAN, a.s. 399
DMC, s.r.o. 399
mediatip.sk, s. r. o. 390
nanoTECH s.r.o. 387
GIEGO s.r.o. 383
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
LEON global s.r.o. 379
Lucia Rošková R-interiér 376
RIZNER s. r. o. 373
BAX PHARMA, s.r.o. 371
BEGA, s.r.o. 369
ŽOS Vrútky a.s. 361
Di Mihálik, s.r.o. 353
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
MGP, spol. s r.o. 348
NABIMEX, s.r.o. 348
MEDITRADE spol. s r. o. 343
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 341
Marián Šupa 333
MIVASOFT, spol. s r.o. 330
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 328
KRIDLA s.r.o 324
Rempo s.r.o. 321
Ing. Iveta Janíková 321
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 317
GLOBUS spol. s r.o. 312
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
Euro Media Košice, s.r.o. 303
EQUILIBRIA, s.r.o. 299
ZSE Energia, a.s. 299
Marek Špeťko - IMEX 296
TEMPEST a.s. 291
KORAKO plus s. r. o. 291
ProScience Tech s. r. o. 288
HS technology s.r.o. 284
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 281
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 280
SARSTEDT spol. s r.o. 276
CORA GASTRO, s.r.o. 276
AB Facility s. r. o. 270
KVANT spol. s r.o. 267
Ultra Print, s.r.o. 260
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 258
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 258
ADIP, spol. s r. o. 255
KOBIT - SK, s.r.o. 254
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 254
Energie2, a.s. 253
Datacomp s.r.o. 253
NICHOLTRACKT, s.r.o. 252
MIKONA s.r.o. 241
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 30 075 780 141,02
Banská Bystrica 6 221 919 859,20
Košice 1 951 837 253,04
Trnava 1 453 704 724,38
Nitra 1 011 933 318,69
Žilina 942 369 924,48
Prešov 467 926 611,86
Banská Štiavnica 397 642 265,00
Trenčín 363 738 309,98
Zvolen 210 616 364,00
Martin 198 820 409,04
Bojnice 144 517 793,87
Piešťany 131 101 581,99
Považská Bystrica 128 538 756,43
Liptovský Mikuláš 119 919 903,23
Poprad 116 664 392,78
Ružomberok 90 740 294,88
Komárno 90 304 295,98
Prievidza 87 414 791,67
Kežmarok 85 509 089,06
Bardejov 77 392 498,35
Vysoké Tatry 73 799 232,59
Nové Zámky 72 076 031,38
Trebišov 64 500 732,37
Dunajská Streda 64 258 645,00
Hencovce 59 975 854,33
Stará Ľubovňa 56 938 206,51
Brezno 53 412 022,46
Dubnica nad Váhom 52 701 996,55
Spišská Nová Ves 51 233 144,93
Michalovce 50 300 565,13
Ľubotice 49 334 760,00
Nemšová 49 208 984,61
Lučenec 48 896 352,70
Levice 48 890 817,51
Pliešovce 48 171 780,90
Vranov nad Topľou 46 051 826,86
Šaľa 41 375 279,32
Žiar nad Hronom 38 994 351,25
Topoľčany 37 458 903,61
Hriňová 36 780 584,92
Kysucké Nové Mesto 36 491 854,91
Myjava 33 606 084,46
Dolný Kubín 33 097 096,74
Senica 32 866 021,65
Humenné 32 469 749,46
Lužianky 31 358 621,40
Rožňava 30 670 041,40
Pezinok 30 596 438,13
Snina 30 253 261,05
Galanta 29 863 127,49
Revúca 29 301 506,76
Levoča 26 942 507,79
Hlohovec 25 585 115,91
Detva 24 875 021,20
Čadca 23 445 988,57
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 581 827,44
Ulič 21 435 639,40
Dobšiná 21 179 253,48
Púchov 20 611 738,66
Malacky 20 187 482,99
Čierny Balog 19 647 883,24
Lesenice 19 561 589,00
Dvory nad Žitavou 19 311 642,67
Hronovce 19 224 544,62
Sereď 18 721 836,67
Bytča 18 693 419,18
Trstená 18 062 210,00
Nové Mesto nad Váhom 17 892 922,95
Medzilaborce 17 835 782,77
Sučany 17 818 756,87
Partizánske 17 749 780,61
Želiezovce 17 573 094,17
Sabinov 17 160 477,64
Skalica 17 134 744,99
Lipany 17 111 302,99
Vráble 16 873 675,64
Bánovce nad Bebravou 16 230 063,13
Šamorín 15 646 420,60
Kolárovo 14 927 581,34
Veľký Krtíš 14 790 627,69
Senec 14 681 112,94
Moravské Lieskové 14 487 551,82
Krupina 14 276 625,56
Leopoldov 13 950 718,85
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Poltár 13 297 874,31
Tornaľa 13 220 696,57
Kremnica 13 073 506,59
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Tvrdošín 12 526 445,50
Svit 12 322 147,08
Topoľníky 12 308 331,14
Handlová 12 168 942,34
Kráľovský Chlmec 12 080 564,29
Svidník 12 054 113,46
Marcelová 12 015 366,33
Sebechleby 11 755 425,00
Gabčíkovo 11 705 976,33
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 51420
Banská Bystrica 15258
Košice 15048
Žilina 6805
Nitra 5724
Prešov 5492
Trnava 4724
Martin 3382
Trenčín 3009
Zvolen 2512
Piešťany 1441
Vysoké Tatry 1358
Považská Bystrica 1254
Liptovský Mikuláš 1119
Nové Zámky 1031
Ružomberok 1027
Komárno 1012
Želiezovce 966
BRATISLAVA 896
Michalovce 791
Poprad 782
Ulič 729
Banská Štiavnica 716
Lužianky 672
Pezinok 663
Bojnice 610
Prievidza 593
Stará Ľubovňa 549
Dolný Kubín 480
Leopoldov 434
Bardejov 381
Humenné 362
Dunajská Streda 351
Púchov 343
Dubnica nad Váhom 330
Senec 325
Čadca 321
Lučenec 316
Sučany 306
Spišská Nová Ves 304
Partizánske 277
Slavnica 276
Topoľčianky 276
Kežmarok 276
Myjava 268
Brezno 262
Rožňava 261
Ilava 260
Hlohovec 254
Kováčová 250
Levoča 243
Levice 233
Žiar nad Hronom 231
Pliešovce 230
Topoľčany 225
Trebišov 208
Senica 200
Hrnčiarovce nad Parnou 179
Nové Mesto nad Váhom 163
Trstená 161
Veľký Krtíš 159
Skalica 155
Svätý Jur 155
Revúca 152
Malacky 151
Pruské 150
Kremnica 147
Snina 146
Kysucké Nové Mesto 146
Galanta 145
Holíč 142
Bánovce nad Bebravou 142
Nitrianske Pravno 140
Vranov nad Topľou 140
Hronovce 132
Kolíňany 130
Rimavská Sobota 130
Ivanka pri Dunaji 130
Tornaľa 129
Sabinov 120
Detva 113
Svidník 109
Ľubochňa 105
Stará Turá 103
Kráľovský Chlmec 99
Šaľa 97
Sereď 92
Prakovce 91
Štiavnik 91
Záhorie 89
Modra 88
Likavka 87
Zlaté Moravce 86
Jaslovské Bohunice 86
Liptovský Hrádok 83
Šurany 79
Nové Zámky 79
Nové Sady 78
Stupava 78
Trnovec nad Váhom 78
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 18 591 361 316,00
Košice 2 097 455 324,45
Žilina 1 836 334 070,12
Nitra 1 089 753 012,74
Piešťany 1 024 337 982,57
Banská Bystrica 901 908 397,34
Vrútky 822 962 313,99
Trnava 764 823 722,48
Praha 629 739 002,46
Zvolen 574 009 083,48
Prešov 522 072 089,87
Nové Zámky 428 056 582,19
Milano (MI) 409 800 000,00
Trenčín 386 944 819,25
Martin 300 399 604,73
Bojnice 246 680 114,92
Považská Bystrica 219 655 228,63
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Liptovský Mikuláš 184 035 799,02
Plzeň 181 818 311,00
Larnaca 179 401 010,00
Poprad 179 015 406,43
Trebišov 167 658 496,98
Prievidza 163 908 868,50
Púchov 160 446 272,01
Galanta 152 831 940,14
Bardejov 148 689 286,70
Horné Srnie 147 848 954,75
Trakovice 140 000 000,00
Pezinok 137 484 758,65
Brno 135 777 994,32
Ružomberok 131 488 832,66
Spišská Nová Ves 129 629 096,76
Šarovce 128 202 847,66
Michalovce 123 225 981,18
Komárno 121 017 996,25
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Lučenec 115 743 836,01
Banská Štiavnica 113 826 254,97
Námestovo 105 033 751,37
Rožňava 101 975 455,51
Zlaté Moravce 94 411 692,92
Krásno nad Kysucou 92 400 773,11
Liptovská Teplička 86 972 700,30
Libchavy 85 418 650,00
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Dunajská Streda 79 835 522,10
Levice 76 190 483,51
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Šaľa 75 512 760,57
Hriňová 74 452 823,84
Slovenská Ľupča 71 816 505,50
Ulm, 69 350 000,00
Dolný Kubín 68 887 577,28
Tureň 67 354 369,00
Raková 63 144 439,51
Nové Mesto nad Váhom 62 448 939,03
Žiar nad Hronom 62 082 942,35
Humenné 61 655 180,43
Vranov nad Topľou 61 503 307,62
Rabča 58 725 643,40
Moravany nad Váhom 58 295 870,28
Partizánske 57 089 910,99
Lietavská Lúčka 55 519 259,22
Tlmače 53 349 000,00
Vráble 53 186 191,54
Kráľová nad Váhom 52 497 094,50
Senec 51 675 979,96
Pardubice 49 340 267,38
Mútne 47 596 472,65
Beluša 47 542 417,53
Čadca 46 369 639,20
Trutnov 45 545 169,00
Rimavská Sobota 42 569 367,70
Oravské Veselé 42 521 854,50
Ľubotice 42 039 936,47
Ostrý Grúň 41 747 835,00
Veľké Leváre 41 394 450,36
Oščadnica 41 185 867,39
Kladno 41 177 970,26
Myjava 40 907 557,47
Detva 40 539 015,52
Čierny Balog 40 155 383,00
Poproč 39 591 841,58
Senica 39 578 899,12
Sabinov 39 446 145,92
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 046 569,00
Sľažany 36 414 241,00
Nitrianske Pravno 35 433 882,16
Dubnica nad Váhom 35 414 746,40
Bziny 33 546 163,00
Krompachy 33 229 473,89
Štúrovo 32 394 721,85
Oudeweg 32 31 382 143,00
Liesek 30 970 533,00
Bytča 30 508 934,89
Banská Bystrica - Kráľová 30 186 483,35
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 45632
Nitra 11908
Košice 9486
Žilina 7025
Prešov 5357
Zvolen 5076
Banská Bystrica 4412
Trenčín 3471
Pezinok 3015
Trnava 2455
Lučenec 2211
Piešťany 1821
Martin 1798
Bojnice 1416
Praha 1338
Poprad 1300
Prievidza 1123
Tvrdošín 1095
Kočovce 1026
Šenkvice 1016
Považská Bystrica 916
Liptovský Mikuláš 893
Nové Mesto nad Váhom 875
Nové Zámky 853
Vranov nad Topľou 785
Bardejov 783
Krásno nad Kysucou 779
Michalovce 776
Rimavská Sobota 758
Dolný Kubín 757
Šaľa 755
Dubnica nad Váhom 755
Spišská Nová Ves 732
Komárno 696
Partizánske 618
Horné Srnie 579
Levoča 566
Žiar nad Hronom 522
Púchov 511
Humenné 489
Wien 488
Lukavica 469
Brezovica 451
Trstená 447
Ružomberok 421
412
Dunajská Streda 410
Brezno 404
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 399
Brno 384
Lehota 380
Levice 376
Topoľčany 371
Slovenská Ľupča 363
Sládkovičovo 360
Trebišov 355
Galanta 351
Námestovo 338
Senica 337
Vrútky 327
Humenne 324
Dunajská Lužná 321
Ivanka pri Dunaji 319
Veľké Kostoľany 318
Čadca 315
Oravský Podzámok 304
Ľubotice 299
Bytča 290
Banská Štiavnica 286
Hriňová 284
Čierny Balog 279
Detva 277
Rožňava 277
Senec 274
Vyšný Kazimír 273
Smolenice 261
Uzovce 258
Kysucké Nové Mesto 257
Březnice 255
Zlaté Moravce 253
Svidník 242
Štúrovo 240
Moravany nad Váhom 238
Sereď 231
Brzotín časť Bak 229
Malacky 227
Vráble 226
Šarovce 223
Sabinov 220
Čierne 215
Trenčianske Teplice 213
Krupina 212
Liptovská Teplička 211
Snina 206
Papín 205
Dúbrava 204
Veľký Šariš 195
Raková 190
Lieskovec 190
Šamorín 188
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Zariadenie pre seniorov 4.44
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
ZAHORKA 4.22
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.2
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Spišské Vlachy 4.17
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Mesto Čierna nad Tisou 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Krajská prokuratúra 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
Obec Bačkov 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Obec Dolné Kočkovce 3.97
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.87
Obec Stretava 3.86
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o. 0.66
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GeoSurvey, s.r.o. 0.69
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
SINE METU 0.87
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
Roľnícke družstvo HRON 5.67
TOWER BC, a. s. 5.67
Štefan Kurek 5.6
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.58
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
SDaM, s.r.o. 5.49
Grif Pharma s.r.o. 5.38
WHATisIT s. r. o. 5.23
Industry Serving s.r.o. 5.21
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
PATRIA a.s. 5.1
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
BIORUŽA, s. r. o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Lindy Hop s. r. o. 4.89
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
ABORA Group, s. r. o. 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
myAD, s.r.o. 4.78
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
Alfa Union, a.s. 4.6
AIRFITTING s.r.o. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
František Krištiak 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Viktor Rapant 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Ján Rybár 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Milan Podolan 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Milan Mazáň 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
AVERS, spol. s r.o. 0.54
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
AVERS, spol. s r. o. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
SAZKA a.s. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
ESCO Slovensko, a. s. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 35
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 32
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 20
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 18
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 17
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 14
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 14
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 12
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 12
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 12
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 12
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 12
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 12
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Vanessa Paola Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Petr Kvapil Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 10
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 9
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 9
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 9
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Ján Kasper 1 Herálec 58255 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Jaroslav Vosáhlo Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101 7
Renáta Kellnerová Březovská 509 Vrané nad Vltavou 252 45 7
Jiří Hodek Hrdličkova 7 Praha - m.č. Chodov 14800 7
Miloš Samul Ďurďové 19 Ďurďové 01822 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 427
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 425
Martin Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 400
Jakub Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 400
Valeria Haščáková Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 399
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 213
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 148
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 127
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 119
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 100
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 98
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 79
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 75
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 61
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 59
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 56
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 55
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 53
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 53
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 52
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 52
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 51
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 49
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 46
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 40
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 38
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 36
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 36
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 36
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 35
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 33
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 33
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 32
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 31
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 30
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 30
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 30
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 29
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 28
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 28
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 26
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 25
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 25
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 24
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 24
Jan Sýkora V Kolkovně 4 Praha 11000 24
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 24
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Ulrik Biel Hansen Trnavská Bernolákovo 90027 23
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 23
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 23
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 23
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 23
Vladimír Kestler Kráľovské údolie 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 23
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 22
Miloš Samul Ďurďové 19 Ďurďové 01822 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 22
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5581
30125100-2 Tonerové náplne 3555
30192000-1 Kancelárske potreby 3011
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2735
30199770-8 Stravné poukážky 2500
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2439
30213100-6 Prenosné počítače 2390
09310000-5 Elektrická energia 2068
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1800
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1676
30213000-5 Osobné počítače 1665
09123000-7 Zemný plyn 1609
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1607
77200000-2 Lesnícke služby 1583
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1491
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1310
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 1286
24000000-4 Chemické výrobky 1084
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 1071
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1058
34110000-1 Osobné automobily 1036
60400000-2 Letecké dopravné služby 941
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 938
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 895
34913000-0 Rôzne náhradné diely 886
33141625-7 Diagnostické súpravy 868
30232110-8 Laserové tlačiarne 858
79810000-5 Tlačiarenské služby 850
55520000-1 Služby hromadného stravovania 822
09134100-8 Motorová nafta 814
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 804
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 794
39830000-9 Čistiace výrobky 782
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 782
39130000-2 Kancelársky nábytok 781
16700000-2 Traktory/ťahače 779
33694000-1 Diagnostické činidlá 761
39100000-3 Nábytok 757
34100000-8 Motorové vozidlá 745
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 738
19520000-7 Plastové výrobky 730
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 729
30213300-8 Stolový počítač 723
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 669
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 633
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 607
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 582
39234000-1 Škatule na kompost 575
18110000-3 Pracovné odevy 568
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 561
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 558
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 538
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 528
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 524
33692100-8 Infúzne roztoky 508
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 501
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 501
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 484
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 481
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 479
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 473
39112000-0 Stoličky 472
33761000-2 Toaletný papier 467
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 455
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 446
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 439
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 438
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 437
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 437
66510000-8 Poisťovacie služby 423
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 423
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 422
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 419
39221000-7 Kuchynské vybavenie 398
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 395
60100000-9 Služby cestnej dopravy 391
38652120-7 Videoprojektory 389
18424300-0 Jednorazové rukavice 384
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 379
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 375
45233142-6 Práce na oprave ciest 370
38300000-8 Meracie prístroje 359
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 357
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 355
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 354
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 351
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 349
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 349
39160000-1 Školský nábytok 349
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 344
22112000-8 Učebnice 343
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 342
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 341
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 338
77210000-5 Ťažba dreva 337
39711130-9 Chladničky 328
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 324
30197620-8 Písací papier 322
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 320
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 317
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 968 185 837,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 3 021 435 785,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 504 367 433,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 264 706 918,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 105 026 018,67
09310000-5 Elektrická energia 1 077 510 654,38
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 806 115 827,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 691 860 261,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 612 413 373,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 579 226 169,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 561 458 493,90
09134100-8 Motorová nafta 548 581 006,07
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 516 264 676,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 510 291 623,69
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 496 567 078,36
55520000-1 Služby hromadného stravovania 489 603 424,09
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 463 297 816,00
09123000-7 Zemný plyn 427 633 949,64
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 421 877 012,00
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 409 038 271,81
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 353 727 593,96
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 558 184,00
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 258 292 813,10
45233142-6 Práce na oprave ciest 256 400 766,95
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 977 946,98
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 249 675 000,00
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 245 079 074,09
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 243 504 789,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 236 553 899,96
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 235 448 647,00
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
71300000-1 Inžinierske služby 230 117 445,67
33141200-2 Katétre 229 557 964,96
38554000-3 Elektromery 214 808 510,67
72222300-0 Služby informačných technológií 214 027 478,76
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 213 494 320,05
34100000-8 Motorové vozidlá 211 405 635,75
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 211 273 023,00
72261000-2 Softvérové podporné služby 208 484 816,62
79993000-1 Správa budov a zariadení 208 272 183,66
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 196 897 863,51
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 195 241 522,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 184 745 246,84
30199770-8 Stravné poukážky 184 493 320,35
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 184 228 254,69
34110000-1 Osobné automobily 180 553 734,39
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 172 618 991,09
60100000-9 Služby cestnej dopravy 170 827 153,51
45233140-2 Práce na ceste 166 840 109,00
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 756 923,83
71351910-5 Geologické služby 166 144 564,00
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 164 178 565,10
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 160 022 111,47
34622200-5 Železničné osobné vozne 157 998 740,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 157 223 363,70
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 155 764 049,47
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
77210000-5 Ťažba dreva 153 213 945,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 146 334 122,75
66510000-8 Poisťovacie služby 145 442 303,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 139 245 317,73
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 135 835 136,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 135 767 850,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 133 117 055,19
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 127 890 572,07
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 147 017,00
31213200-4 Rozvodné transformátory 122 604 499,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 116 785 288,62
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
71320000-7 Inžinierske projektovanie 114 242 298,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 114 078 582,80
33600000-6 Farmaceutické výrobky 113 382 166,41
33662100-9 Oftalmologiká 112 265 853,34
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 106 653 367,86
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 98 722 692,37
30213000-5 Osobné počítače 98 100 516,37
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 95 807 562,81
30125100-2 Tonerové náplne 92 571 047,95
90910000-9 Upratovacie služby 91 549 643,01
66515200-5 Poistenie majetku 89 425 011,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 88 647 870,05
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 88 197 927,00
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
72300000-8 Dátové služby 83 229 093,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 83 033 638,00
79710000-4 Bezpečnostné služby 82 224 656,63
16700000-2 Traktory/ťahače 81 058 667,59
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 80 423 539,00
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 77 962 768,99

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×