Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 998 004 240,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 014 917 043,35
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 311 658 830,90
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 287 218 926,56
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 169 066 974,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 485 006 752,74
Slovenská správa ciest 1 079 241 058,84
Západoslovenská distribučná, a.s. 899 771 329,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 849 251 128,35
Slovenská pošta, a.s. 660 019 955,00
Slovenské elektrárne, a.s. 576 950 083,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 466 722 544,84
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 442 517 548,36
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 432 680 928,69
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 427 570 196,19
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 400 825 162,23
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Hlavné mesto SR Bratislava 393 055 221,76
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 377 389 604,00
Nitriansky samosprávny kraj 376 823 903,46
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 346 821 057,14
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
National Development Fund II., a.s. 326 468 675,00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 320 135 120,99
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 315 751 275,84
Žilinský samosprávny kraj 310 503 224,86
Východoslovenská distribučná, a. s. 287 852 714,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 273 127 569,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 237 254 417,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 234 071 580,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 230 547 946,03
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 229 539 229,98
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 224 134 457,75
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 211 928 238,01
Mesto Banská Bystrica 207 583 678,22
Mesto Košice 207 237 614,13
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 199 698 972,09
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 170 790 862,58
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 484 385,65
Mesto Nitra 166 926 724,24
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 151 929 405,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 541 810,57
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 148 382 397,42
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 976 255,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 143 062 248,07
Sociálna poisťovňa, ústredie 140 991 042,30
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 138 371 024,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 137 217 855,55
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 127 939 366,07
Trenčiansky samosprávny kraj 125 604 685,49
Univerzita Komenského v Bratislave 122 835 257,01
Banskobystrický samosprávny kraj 122 411 047,09
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 119 698 114,00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 117 472 849,40
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 116 446 618,99
Centrum vedecko-technických informácií SR 115 545 933,15
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 102 345,93
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 112 680 868,14
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 108 937 542,16
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 100 637 792,96
Úrad vlády Slovenskej republiky 94 270 165,40
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 490 512,97
Mesto Trnava 90 222 799,03
DataCentrum 88 729 937,93
Bratislavský samosprávny kraj 86 980 880,45
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 85 928 935,56
Národné centrum zdravotníckych informácií 85 582 957,47
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 889 192,75
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 79 795 180,01
Štatistický úrad Slovenskej republiky 79 397 338,79
Technická univerzita v Košiciach 76 060 931,54
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 75 804 427,60
Mesto Prievidza 74 654 489,99
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 71 357 771,49
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 70 050 828,72
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 68 788 579,58
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 67 044 879,00
Národná transfúzna služba SR 67 034 272,39
Slovenský hydrometeorologický ústav 66 373 573,05
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Prešovský samosprávny kraj 65 366 046,64
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 64 538 354,87
Národný onkologický ústav 63 866 529,97
Mesto Prešov 63 600 089,05
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 62 502 424,22
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61 889 192,80
Mesto Žilina 60 989 869,90
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 59 164 143,76
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 57 620 585,44
Záchranná zdravotná služba Bratislava 56 879 679,41
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 56 300 515,16
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 54 891 610,77
Mesto Poprad 53 564 970,07
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10635
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7798
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3644
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3195
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2915
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2774
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2769
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2573
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2545
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2375
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2149
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2091
Ida Uhlárová 1923
Národný onkologický ústav 1819
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1619
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1608
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1532
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1506
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1473
Slovenské národné múzeum 1201
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1190
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1161
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1158
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1123
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1099
Ekonomická univerzita v Bratislave 1073
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1069
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1066
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1066
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1040
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1015
Univerzitná nemocnica Bratislava 988
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 977
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 958
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Technická univerzita v Košiciach 893
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 865
Západoslovenská distribučná, a.s. 863
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 841
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 816
Štatistický úrad Slovenskej republiky 801
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 770
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 752
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 718
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 706
Slovenská pošta, a.s. 703
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 690
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 684
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 666
Univerzita Komenského v Bratislave 658
Nemocnica Poprad a. s. 650
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 644
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 635
Výskumný ústav vodného hospodárstva 625
Žilinský samosprávny kraj 623
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 594
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 588
Hlavné mesto SR Bratislava 567
Mesto Komárno 559
Mesto Žilina 558
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 542
Fakultná nemocnica Trenčín 500
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 491
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 484
Ústav experimentálnej fyziky SAV 481
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 480
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 479
Sociálna poisťovňa, ústredie 479
Mesto Trnava 472
Trenčiansky samosprávny kraj 465
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 463
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 449
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 449
Katolícka univerzita v Ružomberku 449
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 448
Úrad vlády Slovenskej republiky 439
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 422
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 413
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 408
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 406
Fakultná nemocnica Trnava 405
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 395
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 389
Východoslovenská distribučná, a. s. 383
Národný ústav reumatických chorôb 383
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 382
Nitriansky samosprávny kraj 382
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 376
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Slovenská správa ciest 369
Národná transfúzna služba SR 368
Záchranná služba 364
Univerzitná nemocnica Martin 364
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 360
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 356
UNIVERZITA J. SELYEHO 353
Fakultná nemocnica Nitra 351
Mesto Nové Zámky 340
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 333
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 778 884 637,00
EUROVIA SK, a.s. 1 538 505 558,04
STRABAG s.r.o. 1 455 822 769,22
SLOVNAFT, a.s. 1 234 970 778,78
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 834 642 276,72
ŽOS Vrútky a.s. 775 991 989,00
Metrostav a.s. 730 791 919,00
TSS GRADE, a.s. 728 332 151,00
ZSE Energia, a.s. 708 279 234,90
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
Skanska SK a.s. 695 068 007,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 662 860 912,36
Pow-en a. s. 648 103 163,93
Stredoslovenská energetika, a.s. 617 522 971,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 577 864 654,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 430 127 255,21
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 387 545 486,00
ŽOS Trnava, a. s. 366 977 103,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
TEMPEST a.s. 363 493 825,04
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 334 158 151,83
PORR s.r.o. 328 469 877,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 383 039,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 306 607 814,40
MED - ART, spol. s r.o. 305 699 988,87
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 289 132 941,58
HOCHTIEF SK s.r.o. 283 977 485,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
MBM-GROUP, a.s. 256 295 509,50
Skanska a.s. 254 835 881,00
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA 254 835 881,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 240 019 706,55
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 233 416 127,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 221 964 424,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 220 661 785,81
AutoCont SK a.s. 210 407 919,06
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 206 782 975,22
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 202 964 254,85
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TIMED, s.r.o. 200 756 556,08
InterWay, s.r.o. 198 585 006,00
TEMPRA, s.r.o. 197 036 861,00
TuCon, a. s. 195 460 002,00
DITEC, a.s. 193 281 085,00
GGFS s.r.o. 189 053 099,47
Východoslovenská energetika a.s. 186 610 128,18
DATALAN, a.s. 184 142 285,15
Slovenská sporiteľňa, a.s. 181 231 817,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 179 712 598,66
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
VUJE, a.s. 178 943 756,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 171 487 253,22
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 163 980 656,00
AB Facility s. r. o. 161 673 293,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 157 658 162,00
Siemens s.r.o. 154 997 539,01
AVA-stav, s.r.o. 154 764 616,00
Ticket Service, s.r.o. 153 995 482,20
SOITRON, s.r.o. 149 367 839,69
Inžinierske stavby, a. s. 147 444 266,47
SE Predaj, s. r. o. 147 088 661,16
Aliter Technologies, a.s. 144 717 678,46
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
FORESTRA, s.r.o. 142 682 011,00
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 139 624 287,39
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 135 310 955,00
Rempo s.r.o. 135 046 226,47
PETROLTRANS, a.s. 134 254 526,38
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 132 245 419,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 129 181 484,00
Transdev Morava s.r.o. 128 454 771,00
TD Transport s. r. o. 128 454 771,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 128 346 092,00
Metrostav a. 127 705 627,00
T a M trans spedition, s.r.o. 127 468 417,66
Slovenská pošta, a.s. 127 112 988,97
CESTY NITRA, a.s. 123 275 127,21
stengl a.s. 122 627 565,00
MEDITRADE spol. s r. o. 121 910 695,03
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 121 867 871,00
Orange Slovensko, a.s. 121 420 626,86
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ELTRA spol. s. r.o. 117 397 191,00
SEVITECH a. s. 113 308 875,67
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 110 533 454,40
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 107 946 792,00
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 104 314 820,00
Prysmian Kablo s.r.o. 103 859 008,00
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Ernst & Young, s. r. o. 100 252 904,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3367
MED - ART, spol. s r.o. 2419
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2206
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1833
CLEAN TONERY, s.r.o. 1796
INMEDIA, spol. s r.o. 1696
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1648
Tibor Varga TSV PAPIER 1588
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1504
JURIGA, spol. s r. o. 1382
HENRYSO, s.r.o. 1354
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1290
BIOTECH s.r.o. 1056
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1051
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1036
LASER servis, spol. s.r.o. 991
Steeling, s.r.o. 924
SLOVNAFT, a.s. 802
Lambda Life a.s. 788
INTRAVENA s.r.o. 785
B. Braun Medical s.r.o. 740
VIDRA a spol. s.r.o. 738
Xepap, spol. s r.o. 670
AutoCont SK a.s. 651
Henrich Sonnenschein - ITSK 648
PC SEMA, s.r.o. 641
TIMED, s.r.o. 618
EUROVIA SK, a.s. 615
FORESTRA, s.r.o. 582
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
KASON, s.r.o. 565
LABO - SK, s. r. o. 555
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 529
CENTRALCHEM, s.r.o. 517
Ib-elektro s.r.o. 512
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 511
DD21 s.r.o. 488
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 486
Martin Gall - MG COMP 475
MEDICAL GROUP SK a.s. 473
VWR International GmbH 465
Lamitec, spol. s r.o. 443
Štefan Nagy - FAN-AUTO 429
Bidvest Slovakia s. r. o. 426
STRABAG s.r.o. 426
OFFICE STAR, s.r.o. 419
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 417
MAGNA ENERGIA a.s. 412
X logistics, s.r.o. 401
DMC, s.r.o. 399
DATALAN, a.s. 392
mediatip.sk, s. r. o. 390
nanoTECH s.r.o. 387
GIEGO s.r.o. 383
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
LEON global s.r.o. 379
Lucia Rošková R-interiér 376
RIZNER s. r. o. 373
BEGA, s.r.o. 367
BAX PHARMA, s.r.o. 358
Di Mihálik, s.r.o. 353
ŽOS Vrútky a.s. 352
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
NABIMEX, s.r.o. 348
MEDITRADE spol. s r. o. 342
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 341
Marián Šupa 333
MGP, spol. s r.o. 328
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 328
KRIDLA s.r.o 324
Ing. Iveta Janíková 321
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 317
Rempo s.r.o. 313
GLOBUS spol. s r.o. 311
MIVASOFT, spol. s r.o. 307
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
Euro Media Košice, s.r.o. 303
EQUILIBRIA, s.r.o. 299
ZSE Energia, a.s. 299
Marek Špeťko - IMEX 296
KORAKO plus s. r. o. 291
TEMPEST a.s. 290
ProScience Tech s. r. o. 287
HS technology s.r.o. 284
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 281
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 278
CORA GASTRO, s.r.o. 276
SARSTEDT spol. s r.o. 274
AB Facility s. r. o. 270
KVANT spol. s r.o. 265
Ultra Print, s.r.o. 260
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 258
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 256
ADIP, spol. s r. o. 255
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 254
NICHOLTRACKT, s.r.o. 252
KOBIT - SK, s.r.o. 251
Energie2, a.s. 251
Datacomp s.r.o. 248
TOWDY s. r. o. 241
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 29 450 908 396,02
Banská Bystrica 6 163 531 985,20
Košice 1 934 961 714,04
Trnava 1 440 694 950,38
Nitra 1 008 098 292,69
Žilina 924 184 509,48
Prešov 463 293 478,86
Banská Štiavnica 394 101 527,00
Trenčín 353 779 876,98
Zvolen 205 647 877,00
Martin 187 064 885,04
Bojnice 144 517 793,87
Piešťany 128 374 783,99
Považská Bystrica 128 045 323,43
Liptovský Mikuláš 117 551 144,23
Poprad 116 221 942,78
Komárno 88 993 256,98
Ružomberok 86 207 582,88
Prievidza 85 940 908,67
Kežmarok 79 698 826,06
Bardejov 76 117 758,35
Vysoké Tatry 72 592 333,59
Nové Zámky 71 521 104,38
Dunajská Streda 64 258 645,00
Trebišov 62 354 407,37
Hencovce 59 975 854,33
Dubnica nad Váhom 52 524 359,55
Stará Ľubovňa 51 924 937,51
Brezno 51 340 797,46
Spišská Nová Ves 50 657 708,93
Michalovce 50 299 925,13
Nemšová 49 069 489,61
Ľubotice 49 055 180,00
Levice 48 890 817,51
Lučenec 48 656 181,70
Pliešovce 47 075 679,90
Vranov nad Topľou 43 730 829,86
Šaľa 41 298 624,32
Žiar nad Hronom 38 994 351,25
Topoľčany 37 245 704,61
Hriňová 36 780 584,92
Kysucké Nové Mesto 36 331 670,91
Myjava 33 606 084,46
Dolný Kubín 32 843 496,74
Humenné 32 469 749,46
Lužianky 31 358 621,40
Rožňava 30 670 041,40
Pezinok 30 088 537,13
Snina 29 663 250,05
Revúca 29 301 506,76
Galanta 28 828 442,49
Senica 27 174 774,65
Levoča 26 337 479,79
Detva 24 875 021,20
Hlohovec 24 617 019,91
Čadca 23 445 988,57
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 581 827,44
Dobšiná 21 179 253,48
Ulič 21 104 666,40
Púchov 20 569 621,66
Malacky 19 837 525,99
Čierny Balog 19 647 883,24
Lesenice 19 561 589,00
Dvory nad Žitavou 19 311 642,67
Hronovce 19 224 544,62
Sereď 18 721 836,67
Bytča 18 559 681,18
Trstená 17 903 210,00
Medzilaborce 17 835 782,77
Sučany 17 714 323,87
Želiezovce 17 573 094,17
Partizánske 17 275 438,61
Sabinov 17 160 477,64
Vráble 16 873 675,64
Skalica 16 697 845,99
Lipany 16 038 726,99
Bánovce nad Bebravou 15 813 420,13
Nové Mesto nad Váhom 15 545 099,95
Šamorín 15 522 450,60
Kolárovo 14 927 581,34
Senec 14 681 112,94
Moravské Lieskové 14 487 551,82
Veľký Krtíš 14 485 627,69
Krupina 13 859 445,56
Leopoldov 13 799 394,85
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Poltár 13 297 874,31
Kremnica 13 073 506,59
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Tornaľa 12 847 143,57
Svit 12 322 147,08
Topoľníky 12 308 331,14
Marcelová 12 015 366,33
Tvrdošín 11 994 172,50
Kráľovský Chlmec 11 936 800,29
Handlová 11 879 872,34
Sebechleby 11 755 425,00
Gabčíkovo 11 705 976,33
Svidník 11 487 448,46
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 51084
Banská Bystrica 15113
Košice 14982
Žilina 6761
Nitra 5713
Prešov 5478
Trnava 4695
Martin 3373
Trenčín 2982
Zvolen 2501
Piešťany 1437
Vysoké Tatry 1351
Považská Bystrica 1250
Liptovský Mikuláš 1114
Nové Zámky 1030
Ružomberok 1015
Komárno 1009
Želiezovce 966
BRATISLAVA 896
Michalovce 790
Poprad 779
Ulič 728
Banská Štiavnica 710
Lužianky 672
Pezinok 660
Bojnice 610
Prievidza 589
Stará Ľubovňa 546
Dolný Kubín 479
Leopoldov 431
Bardejov 377
Humenné 362
Dunajská Streda 351
Púchov 342
Dubnica nad Váhom 329
Senec 325
Čadca 321
Lučenec 314
Sučany 305
Spišská Nová Ves 302
Slavnica 276
Topoľčianky 276
Partizánske 275
Kežmarok 271
Myjava 268
Rožňava 261
Ilava 259
Brezno 258
Hlohovec 251
Kováčová 249
Levoča 241
Levice 233
Žiar nad Hronom 231
Pliešovce 225
Topoľčany 223
Trebišov 205
Senica 197
Hrnčiarovce nad Parnou 179
Nové Mesto nad Váhom 162
Trstená 160
Veľký Krtíš 157
Svätý Jur 155
Skalica 153
Revúca 152
Malacky 150
Pruské 149
Kremnica 147
Kysucké Nové Mesto 145
Snina 143
Holíč 142
Galanta 141
Bánovce nad Bebravou 141
Nitrianske Pravno 140
Vranov nad Topľou 137
Hronovce 132
Kolíňany 130
Ivanka pri Dunaji 129
Rimavská Sobota 128
Tornaľa 128
Sabinov 120
Detva 113
Svidník 106
Ľubochňa 105
Stará Turá 103
Kráľovský Chlmec 98
Šaľa 96
Sereď 92
Prakovce 91
Štiavnik 91
Záhorie 89
Modra 88
Likavka 87
Jaslovské Bohunice 86
Zlaté Moravce 84
Liptovský Hrádok 83
Šurany 79
Nové Zámky 79
Nové Sady 78
Trnovec nad Váhom 78
Medzilaborce 77
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 18 359 305 795,00
Košice 2 065 287 912,45
Žilina 1 796 047 383,12
Nitra 1 079 787 000,74
Piešťany 1 020 878 430,57
Banská Bystrica 891 450 339,34
Vrútky 789 133 265,99
Trnava 755 516 764,48
Praha 625 198 583,46
Zvolen 557 080 195,48
Prešov 515 095 403,87
Nové Zámky 425 993 353,19
Milano (MI) 409 800 000,00
Trenčín 382 120 399,25
Martin 297 866 721,73
Bojnice 242 807 583,92
Považská Bystrica 216 819 733,63
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Plzeň 181 818 311,00
Liptovský Mikuláš 181 138 006,02
Larnaca 179 401 010,00
Poprad 174 261 539,43
Trebišov 163 041 514,98
Prievidza 160 515 255,50
Púchov 160 294 111,01
Galanta 151 647 263,14
Horné Srnie 147 073 230,75
Bardejov 143 937 280,70
Trakovice 140 000 000,00
Pezinok 135 495 757,65
Brno 134 888 114,32
Ružomberok 130 546 261,66
Spišská Nová Ves 128 392 759,76
Šarovce 127 104 761,66
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Komárno 119 608 001,25
Lučenec 114 329 487,01
Banská Štiavnica 113 546 325,97
Michalovce 112 575 372,18
Rožňava 101 975 455,51
Námestovo 100 868 848,37
Zlaté Moravce 93 775 171,92
Krásno nad Kysucou 90 432 726,11
Liptovská Teplička 86 933 774,30
Libchavy 84 570 650,00
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Dunajská Streda 79 390 080,10
Levice 76 190 483,51
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Hriňová 74 155 335,84
Šaľa 73 915 616,57
Slovenská Ľupča 71 561 807,50
Ulm, 69 350 000,00
Dolný Kubín 67 940 907,28
Raková 62 449 028,51
Žiar nad Hronom 61 414 387,35
Vranov nad Topľou 61 032 607,62
Nové Mesto nad Váhom 60 811 882,03
Humenné 60 624 176,43
Rabča 58 649 636,40
Partizánske 56 869 497,99
Moravany nad Váhom 55 373 106,28
Lietavská Lúčka 55 221 936,22
Tlmače 53 349 000,00
Kráľová nad Váhom 52 457 971,50
Senec 51 675 979,96
Pardubice 49 340 267,38
Vráble 49 178 731,54
Beluša 47 411 768,53
Mútne 47 315 404,65
Čadca 45 953 309,20
Trutnov 45 545 169,00
Oravské Veselé 42 100 242,50
Ľubotice 42 039 936,47
Rimavská Sobota 41 615 685,70
Ostrý Grúň 41 493 665,00
Veľké Leváre 41 213 919,36
Oščadnica 41 185 867,39
Kladno 41 177 970,26
Myjava 40 895 776,47
Detva 40 061 775,52
Poproč 39 591 841,58
Senica 39 542 531,12
Sabinov 39 446 145,92
Čierny Balog 39 236 057,00
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 046 569,00
Sľažany 36 398 622,00
Nitrianske Pravno 35 433 882,16
Bziny 33 166 165,00
Krompachy 32 908 321,89
Štúrovo 32 357 660,85
Oudeweg 32 31 382 143,00
Liesek 30 899 815,00
Bytča 30 278 353,89
Šamorín 30 051 615,23
Tureň 29 736 601,00
Jaslovské Bohunice 29 710 429,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 45283
Nitra 11873
Košice 9411
Žilina 6982
Prešov 5343
Zvolen 5022
Banská Bystrica 4390
Trenčín 3446
Pezinok 3009
Trnava 2435
Lučenec 2205
Piešťany 1813
Martin 1784
Bojnice 1402
Praha 1326
Poprad 1287
Prievidza 1117
Tvrdošín 1095
Kočovce 1022
Šenkvice 1016
Považská Bystrica 910
Liptovský Mikuláš 884
Nové Mesto nad Váhom 863
Nové Zámky 842
Vranov nad Topľou 782
Krásno nad Kysucou 775
Michalovce 773
Bardejov 769
Rimavská Sobota 756
Dolný Kubín 754
Dubnica nad Váhom 751
Šaľa 740
Spišská Nová Ves 725
Komárno 690
Partizánske 616
Horné Srnie 571
Levoča 566
Žiar nad Hronom 519
Púchov 510
Wien 487
Humenné 484
Lukavica 469
Brezovica 450
Trstená 447
Ružomberok 419
Dunajská Streda 409
408
Brezno 402
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 399
Brno 379
Lehota 379
Levice 376
Topoľčany 371
Slovenská Ľupča 361
Sládkovičovo 359
Trebišov 352
Galanta 348
Senica 336
Námestovo 329
Humenne 324
Vrútky 319
Dunajská Lužná 319
Veľké Kostoľany 318
Ivanka pri Dunaji 317
Čadca 313
Oravský Podzámok 301
Ľubotice 299
Bytča 288
Banská Štiavnica 284
Hriňová 283
Rožňava 277
Čierny Balog 275
Senec 274
Detva 273
Vyšný Kazimír 272
Smolenice 261
Kysucké Nové Mesto 257
Uzovce 257
Březnice 255
Zlaté Moravce 251
Štúrovo 239
Svidník 239
Moravany nad Váhom 235
Sereď 231
Brzotín časť Bak 228
Malacky 222
Vráble 221
Šarovce 221
Sabinov 220
Trenčianske Teplice 213
Krupina 210
Liptovská Teplička 210
Čierne 209
Snina 205
Dúbrava 203
Papín 197
Veľký Šariš 195
Lieskovec 189
Raková 188
Šamorín 188
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Zariadenie pre seniorov 4.44
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
ZAHORKA 4.22
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.2
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Spišské Vlachy 4.17
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Mesto Čierna nad Tisou 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Krajská prokuratúra 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
Obec Bačkov 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Obec Dolné Kočkovce 3.97
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.87
Obec Stretava 3.86
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GeoSurvey, s.r.o. 0.69
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
Roľnícke družstvo HRON 5.67
TOWER BC, a. s. 5.67
Štefan Kurek 5.6
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.58
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
Grif Pharma s.r.o. 5.38
WHATisIT s. r. o. 5.23
Industry Serving s.r.o. 5.21
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
PATRIA a.s. 5.1
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
Slovak Lines, a.s. 5.0
OTE, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
BIORUŽA, s. r. o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Lindy Hop s. r. o. 4.89
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
ABORA Group, s. r. o. 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
myAD, s.r.o. 4.78
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
Alfa Union, a.s. 4.6
AIRFITTING s.r.o. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Igor Plichta 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Juraj Dovina 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Milan Podolan 4.54
Peter Morong 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Ján Rybár 4.54
František Krištiak 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
AVERS, spol. s r.o. 0.54
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
AVERS, spol. s r. o. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
SAZKA a.s. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 35
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 32
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 20
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 15
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 12
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 12
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 12
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 12
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 12
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 12
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 12
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Vanessa Paola Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Petr Kvapil Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300 10
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Ján Kasper 1 Herálec 58255 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 9
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 9
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
László Ivan Fábryho 9 Moldava nad Bodvou 04501 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 7
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Peter Fodrek Žarnovická 5 Bratislava 83106 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 426
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 424
Martin Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 399
Jakub Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 399
Valeria Haščáková Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 398
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 201
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 148
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 115
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 90
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 89
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 79
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 75
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 59
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 56
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 55
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 53
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 53
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 52
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 52
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 49
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 48
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 46
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 39
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 38
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 36
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 36
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 36
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 34
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 32
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 32
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 31
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 30
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 30
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 30
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 29
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 28
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 26
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 26
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 25
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 25
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 24
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 24
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 24
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 23
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Ulrik Biel Hansen Trnavská Bernolákovo 90027 23
Jan Sýkora V Kolkovně 4 Praha 11000 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 22
Dušan Mach Mestský park 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 22
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 22
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 22
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 21
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 21
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5416
30125100-2 Tonerové náplne 3553
30192000-1 Kancelárske potreby 3007
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2697
30199770-8 Stravné poukážky 2497
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2439
30213100-6 Prenosné počítače 2382
09310000-5 Elektrická energia 2056
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1795
30213000-5 Osobné počítače 1663
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1654
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1605
09123000-7 Zemný plyn 1602
77200000-2 Lesnícke služby 1559
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1484
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1307
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 1281
24000000-4 Chemické výrobky 1081
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 1066
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1057
34110000-1 Osobné automobily 1030
60400000-2 Letecké dopravné služby 940
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 938
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 894
34913000-0 Rôzne náhradné diely 885
33141625-7 Diagnostické súpravy 864
30232110-8 Laserové tlačiarne 858
79810000-5 Tlačiarenské služby 849
09134100-8 Motorová nafta 810
55520000-1 Služby hromadného stravovania 807
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 792
39830000-9 Čistiace výrobky 782
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 781
39130000-2 Kancelársky nábytok 781
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 779
16700000-2 Traktory/ťahače 777
33694000-1 Diagnostické činidlá 761
39100000-3 Nábytok 747
34100000-8 Motorové vozidlá 740
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 736
19520000-7 Plastové výrobky 730
30213300-8 Stolový počítač 723
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 709
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 669
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 619
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 604
39234000-1 Škatule na kompost 572
18110000-3 Pracovné odevy 568
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 568
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 561
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 545
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 536
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 524
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 515
33692100-8 Infúzne roztoky 507
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 501
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 499
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 483
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 481
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 477
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 473
39112000-0 Stoličky 472
33761000-2 Toaletný papier 467
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 446
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 445
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 439
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 438
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 437
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 435
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 423
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 421
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 417
66510000-8 Poisťovacie služby 407
39221000-7 Kuchynské vybavenie 398
60100000-9 Služby cestnej dopravy 391
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 391
38652120-7 Videoprojektory 389
18424300-0 Jednorazové rukavice 384
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 379
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 374
45233142-6 Práce na oprave ciest 363
38300000-8 Meracie prístroje 359
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 357
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 353
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 352
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 351
39160000-1 Školský nábytok 349
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 349
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 347
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 344
22112000-8 Učebnice 343
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 342
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 340
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 332
77210000-5 Ťažba dreva 328
39711130-9 Chladničky 328
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 324
30197620-8 Písací papier 322
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 320
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 316
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 788 938 337,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 3 021 435 785,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 495 869 787,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 264 706 918,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 103 275 854,67
09310000-5 Elektrická energia 1 064 684 759,38
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 796 911 114,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 691 580 681,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 611 940 974,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 574 822 169,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 549 570 535,90
09134100-8 Motorová nafta 547 205 723,07
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 513 254 239,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 506 778 735,69
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 494 854 453,36
55520000-1 Služby hromadného stravovania 484 917 125,09
09123000-7 Zemný plyn 421 393 081,64
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 421 096 827,00
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 389 618 595,81
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 353 654 923,96
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 293 783 816,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 558 184,00
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 256 371 716,10
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 756 982,98
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 248 308 479,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 247 706 049,95
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 244 632 770,09
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 241 802 455,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 236 178 987,96
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 232 279 467,00
71300000-1 Inžinierske služby 229 839 557,67
33141200-2 Katétre 229 120 460,96
38554000-3 Elektromery 214 808 510,67
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 213 494 320,05
34100000-8 Motorové vozidlá 208 706 657,75
79993000-1 Správa budov a zariadení 208 272 183,66
72261000-2 Softvérové podporné služby 206 887 097,62
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 206 735 528,00
72222300-0 Služby informačných technológií 202 070 738,76
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 196 718 281,51
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 195 241 522,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 184 745 246,84
30199770-8 Stravné poukážky 183 564 708,35
34110000-1 Osobné automobily 180 339 532,39
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 180 196 349,69
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 172 618 991,09
60100000-9 Služby cestnej dopravy 170 827 153,51
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 756 923,83
71351910-5 Geologické služby 165 959 409,00
45233140-2 Práce na ceste 164 391 466,00
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 164 178 565,10
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 160 022 111,47
34622200-5 Železničné osobné vozne 157 998 740,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 155 764 049,47
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 155 253 363,70
77210000-5 Ťažba dreva 152 057 949,00
66510000-8 Poisťovacie služby 141 217 754,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 140 440 016,75
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 135 767 850,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 135 400 158,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 133 011 483,19
64200000-8 Telekomunikačné služby 130 294 668,73
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 126 110 898,07
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 147 017,00
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 114 078 582,80
71320000-7 Inžinierske projektovanie 114 041 484,00
33600000-6 Farmaceutické výrobky 112 461 553,41
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 110 190 449,62
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 103 362 531,86
33662100-9 Oftalmologiká 100 606 939,34
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 98 722 692,37
30213000-5 Osobné počítače 97 965 061,37
30125100-2 Tonerové náplne 92 381 203,95
90910000-9 Upratovacie služby 90 335 062,01
66515200-5 Poistenie majetku 89 421 698,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 88 647 870,05
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 88 137 927,00
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 85 696 302,81
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
72300000-8 Dátové služby 83 229 093,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 83 033 638,00
16700000-2 Traktory/ťahače 80 715 652,59
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 80 423 539,00
79710000-4 Bezpečnostné služby 79 099 532,63
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 77 962 768,99
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 76 090 209,55

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×