Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 713 390 738,60
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 727 905 541,63
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 382 803 277,28
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 689 765 101,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 163 971 631,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 943 074 178,83
Slovenská správa ciest 563 868 535,46
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 533 532 544,17
Slovenská pošta, a.s. 533 488 769,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 528 782 063,00
Slovenské elektrárne, a.s. 483 229 730,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 438 323 949,02
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 373 967 324,17
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 371 850 880,62
Nitriansky samosprávny kraj 356 643 228,11
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 338 798 494,22
MH Invest, s.r.o. 327 765 942,03
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 327 503 549,12
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 320 847 106,00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 286 482 538,34
Hlavné mesto SR Bratislava 246 792 417,74
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 236 161 657,68
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 230 277 248,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 229 311 348,82
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 224 165 217,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 216 694 131,11
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 209 431 040,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 196 457 156,17
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 182 444 811,16
Východoslovenská distribučná, a. s. 179 888 594,00
Mesto Košice 175 819 969,68
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 166 291 068,13
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 165 750 366,75
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 146 335 024,00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131 402 955,00
National Development Fund II., a.s. 122 538 475,00
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 113 245 361,42
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 110 967 340,99
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 110 912 455,86
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Žilinský samosprávny kraj 106 367 490,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 104 444 220,43
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 102 851 572,69
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 101 431 730,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100 005 817,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 97 312 152,85
Sociálna poisťovňa, ústredie 96 644 389,19
Univerzita Komenského v Bratislave 94 893 679,94
eustream, a.s. 91 303 314,00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 87 557 068,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 86 663 809,64
Centrum vedecko-technických informácií SR 85 039 080,44
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 644 876,09
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 78 495 277,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 78 467 142,16
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 76 931 714,80
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 73 400 896,64
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Úrad vlády Slovenskej republiky 72 151 416,51
Mesto Prievidza 68 594 791,44
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Trenčiansky samosprávny kraj 66 158 434,39
Banskobystrický samosprávny kraj 65 711 724,09
Národné centrum zdravotníckych informácií 64 011 509,53
Slovenský hydrometeorologický ústav 60 799 799,06
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 163 524,08
Technická univerzita v Košiciach 59 978 833,60
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 59 091 582,10
Prešovský samosprávny kraj 58 771 698,37
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 58 492 032,37
DataCentrum 56 434 787,87
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 55 488 313,38
Mesto Prešov 54 645 587,98
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 51 117 956,23
Bratislavský samosprávny kraj 50 983 355,54
Žilinská teplárenská, a.s. 49 506 539,00
Metodicko-pedagogické centrum 49 100 936,22
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 48 838 178,26
Národná transfúzna služba SR 48 618 481,55
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 48 138 861,74
Záchranná zdravotná služba Bratislava 47 584 573,32
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 46 837 682,60
Slovenská akadémia vied (SAV) 45 908 368,67
Mesto Žilina 45 597 921,51
Mesto Trnava 43 963 573,94
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 42 557 156,54
Mesto Trenčín 40 777 203,73
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 40 688 252,03
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 40 496 453,00
Národné lesnícke centrum (NLC) 40 287 595,40
Národný onkologický ústav 39 696 918,07
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38 886 134,00
Nemocnica svätého Michala, a. s. 38 423 763,00
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6181
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5304
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3169
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2504
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2357
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2328
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2233
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1965
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1912
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1598
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1478
Národný onkologický ústav 1413
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1361
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1258
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1188
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1096
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1074
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1048
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1037
Slovenské národné múzeum 945
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 902
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 849
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 821
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 820
Ekonomická univerzita v Bratislave 817
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 812
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 810
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 798
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 795
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 794
Technická univerzita v Košiciach 786
Univerzitná nemocnica Bratislava 700
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 669
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 664
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 644
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 631
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 607
Nemocnica Poprad a. s. 600
Štatistický úrad Slovenskej republiky 586
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 583
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 510
Západoslovenská distribučná, a.s. 508
Výskumný ústav vodného hospodárstva 501
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 498
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 498
Mesto Žilina 495
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 494
Slovenská pošta, a.s. 489
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 487
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 485
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 460
Ústav experimentálnej fyziky SAV 457
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 437
Mesto Komárno 398
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 392
Žilinský samosprávny kraj 381
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 379
Fakultná nemocnica Trenčín 378
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 373
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Hlavné mesto SR Bratislava 368
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 365
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 360
Úrad vlády Slovenskej republiky 352
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 338
Katolícka univerzita v Ružomberku 331
Sociálna poisťovňa, ústredie 326
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 326
Mesto Trnava 325
Fakultná nemocnica Trnava 319
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 317
Univerzita Komenského v Bratislave 316
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 306
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 305
Univerzitná nemocnica Martin 303
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 301
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 301
Slovenská správa ciest 300
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 299
Nitriansky samosprávny kraj 291
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 289
Fakultná nemocnica Nitra 288
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 285
Centrum vedecko-technických informácií SR 280
Národný ústav reumatických chorôb 278
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 277
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 270
Záchranná služba 270
Trenčiansky samosprávny kraj 268
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 266
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 266
Rozhlas a televízia Slovenska 261
Ústav zoológie SAV 260
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 260
Národná transfúzna služba SR 260
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 260
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 257
UNIVERZITA J. SELYEHO 253
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 223 667 502,00
SLOVNAFT, a.s. 1 125 480 225,05
EUROVIA SK, a.s. 1 050 225 583,89
STRABAG s.r.o. 779 595 452,22
MAGNA ENERGIA a.s. 748 792 444,25
Metrostav a.s. 672 530 888,00
ZSE Energia, a.s. 664 245 756,33
Stredoslovenská energetika, a.s. 612 384 632,70
Pow-en a. s. 610 936 965,24
ŽOS Vrútky a.s. 601 839 334,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 592 033 545,08
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 526 444 045,00
TSS GRADE, a.s. 498 481 926,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 375 517 509,00
S u b t e r r a a.s. 365 023 843,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
EUROVIA CS, a.s. 356 345 380,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 331 533 461,70
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317 905 597,00
ŽOS Trnava, a. s. 303 700 869,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 298 738 119,67
Skanska SK a.s. 287 768 082,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259 293 600,00
PORR s.r.o. 258 863 319,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 241 149 692,32
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
TEMPEST a.s. 231 587 934,37
VÁHOSTAV - SK, a.s. 210 675 804,59
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
MED - ART, spol. s r.o. 183 605 371,78
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 182 406 205,89
TuCon, a. s. 182 215 294,00
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 175 002 072,99
AutoCont SK a.s. 171 590 801,87
Východoslovenská energetika a.s. 161 918 619,76
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
DATALAN, a.s. 159 709 113,17
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 152 027 235,00
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 151 737 392,22
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 151 268 008,85
DITEC, a.s. 145 614 915,00
InterWay, s.r.o. 144 321 969,00
TIMED, s.r.o. 142 409 340,58
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 142 207 471,42
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
Siemens s.r.o. 137 614 414,81
SE Predaj, s. r. o. 135 430 947,34
FORESTRA, s.r.o. 127 859 855,00
VUJE, a.s. 124 096 703,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 115 090 417,00
GGFS s.r.o. 114 848 081,19
CESTY NITRA, a.s. 112 689 816,21
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
MBM-GROUP, a.s. 107 944 960,00
Slovenská pošta, a.s. 107 586 934,58
Inžinierske stavby, a. s. 107 291 687,47
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 105 821 170,00
PETROLTRANS, a.s. 105 479 171,38
Orange Slovensko, a.s. 104 526 220,15
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
MEDITRADE spol. s r. o. 100 596 755,23
SEVITECH a. s. 100 250 803,67
AB Facility s. r. o. 99 338 930,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 95 110 999,00
Rempo s.r.o. 92 975 779,47
AVA-stav, s.r.o. 91 575 289,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
T a M trans spedition, s.r.o. 90 604 441,12
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 90 107 735,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
SOITRON, s.r.o. 87 651 391,35
SWAN, a.s. 86 033 078,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85 809 843,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 764 900,00
Aliter Technologies, a.s. 83 914 182,86
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 80 965 754,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
OTP Bank Slovensko, a.s. 78 870 000,00
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75 759 400,00
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 75 543 588,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 75 479 489,00
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 74 996 793,47
BONUL, s.r.o. 74 837 763,17
Alter Energo, a.s. 74 699 252,00
Di Mihálik, s.r.o. 74 420 120,00
HOCHTIEF SK s.r.o. 74 095 601,00
SAG Elektrovod, a.s. 72 880 925,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 70 124 474,00
ENERGYCO, s.r.o. 69 498 632,00
SOR Libchavy spol. s r.o. 69 415 000,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2932
MED - ART, spol. s r.o. 1754
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1660
CLEAN TONERY, s.r.o. 1287
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1171
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1113
JURIGA, spol. s r. o. 1053
Tibor Varga TSV PAPIER 1024
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 929
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 857
INMEDIA, spol. s r.o. 842
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825
LASER servis, spol. s.r.o. 825
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 771
BIOTECH s.r.o. 767
HENRYSO, s.r.o. 609
Lambda Life a.s. 608
INTRAVENA s.r.o. 574
VIDRA a spol. s.r.o. 572
SLOVNAFT, a.s. 569
B. Braun Medical s.r.o. 558
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 551
TIMED, s.r.o. 495
EUROVIA SK, a.s. 474
PC SEMA, s.r.o. 467
Xepap, spol. s r.o. 452
FORESTRA, s.r.o. 421
CENTRALCHEM, s.r.o. 411
AutoCont SK a.s. 406
LABO - SK, s. r. o. 388
OFFICE STAR, s.r.o. 383
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 382
DD21 s.r.o. 367
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 353
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
MEDICAL GROUP SK a.s. 347
STRABAG s.r.o. 347
VWR International GmbH 346
mediatip.sk, s. r. o. 344
Lamitec, spol. s r.o. 344
Lucia Rošková R-interiér 342
Ib-elektro s.r.o. 319
Di Mihálik, s.r.o. 309
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 304
LEON global s.r.o. 302
KRIDLA s.r.o 293
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 293
DATALAN, a.s. 292
KASON, s.r.o. 287
MAGNA ENERGIA a.s. 281
MEDITRADE spol. s r. o. 281
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 276
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 275
Marián Šupa 274
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 272
nanoTECH s.r.o. 270
BEGA, s.r.o. 268
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 258
X logistics, s.r.o. 252
KORAKO plus s. r. o. 250
Ing. Iveta Janíková 249
SARSTEDT spol. s r.o. 248
ZSE Energia, a.s. 246
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 244
Euro Media Košice, s.r.o. 242
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 240
Štefan Nagy - FAN-AUTO 238
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 236
ProScience Tech s. r. o. 234
Steeling, s.r.o. 233
Martin Gall - MG COMP 221
BAX PHARMA, s.r.o. 219
TEMPEST a.s. 215
KVANT spol. s r.o. 213
CORA GASTRO, s.r.o. 212
ŽOS Vrútky a.s. 211
PLENT, s.r.o. 209
AB Facility s. r. o. 209
KOBIT - SK, s.r.o. 208
VICOM s.r.o. 208
EQUILIBRIA, s.r.o. 204
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 203
Stredoslovenská energetika, a.s. 201
GIEGO s.r.o. 201
NICHOLTRACKT, s.r.o. 200
DMC, s.r.o. 199
NABIMEX, s.r.o. 198
TOWDY s. r. o. 194
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 193
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 191
Life Technologies s r.o. 189
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 188
Bidvest Slovakia s. r. o. 188
LESOR, s.r.o. 187
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 185
MIKONA s.r.o. 181
DYNEX Servis, spol. s r.o. 180
Ivan Hoferica - LIMAR 178
LESBORA, s.r.o. 171
KONEX elektro, spol. s r.o. 170
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 21 522 509 389,95
Banská Bystrica 5 234 031 669,49
Košice 1 495 486 826,84
Trnava 1 314 962 471,73
Nitra 748 353 905,78
Žilina 617 426 633,46
Banská Štiavnica 334 631 027,00
Prešov 330 363 317,33
Trenčín 209 840 687,87
Zvolen 148 295 297,20
Martin 147 295 396,77
Bojnice 135 008 394,87
Považská Bystrica 108 854 719,99
Liptovský Mikuláš 97 893 797,92
Piešťany 89 016 363,49
Poprad 82 631 645,26
Komárno 77 431 870,34
Prievidza 75 679 699,74
Bardejov 64 276 204,56
Hencovce 58 870 613,33
Kežmarok 58 867 896,82
Dunajská Streda 57 842 206,25
Ružomberok 56 838 387,25
Nové Zámky 46 200 549,42
Dubnica nad Váhom 45 168 606,04
Nemšová 44 990 399,61
Ľubotice 43 389 559,00
Vysoké Tatry 43 259 000,34
Trebišov 39 018 520,35
Stará Ľubovňa 37 186 109,01
Žiar nad Hronom 36 261 929,97
Pliešovce 35 202 812,16
Spišská Nová Ves 34 091 457,94
Brezno 32 918 477,84
Michalovce 32 040 709,27
Hriňová 30 758 994,60
Lučenec 30 219 683,01
Šaľa 29 137 186,85
Dolný Kubín 28 966 810,54
Vranov nad Topľou 27 775 129,58
Lužianky 26 991 140,51
Humenné 24 609 087,94
Levice 24 337 611,43
Snina 24 100 827,00
Senica 23 424 115,49
Pezinok 21 690 993,53
Rožňava 21 442 535,86
Hniezdne 21 032 145,00
Šarišské Michaľany 20 702 881,44
Detva 20 663 724,04
Hlohovec 20 380 013,33
Lesenice 19 561 589,00
Čadca 19 058 807,01
Dobšiná 19 017 917,16
Revúca 18 786 478,77
Topoľčany 18 758 524,83
Čierny Balog 18 630 022,04
Galanta 17 952 343,50
Dvory nad Žitavou 17 945 107,67
Kysucké Nové Mesto 16 753 567,59
Hronovce 16 719 885,59
Levoča 16 432 496,82
Sereď 15 978 169,86
Vráble 15 944 840,64
Sučany 15 499 071,75
Ulič 14 695 855,90
Malacky 14 225 030,77
Medzilaborce 13 973 756,96
Kolárovo 13 640 696,17
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Púchov 13 105 124,67
Bánovce nad Bebravou 12 759 387,24
Sabinov 12 720 444,99
Želiezovce 12 570 298,85
Šamorín 12 477 890,66
Topoľníky 12 308 331,14
Myjava 12 185 008,24
Veľký Krtíš 12 150 275,64
Tekovské Lužany 11 893 176,00
Trstená 11 462 117,93
Tornaľa 11 453 754,54
Bojná 11 384 046,00
Bytča 11 158 946,16
Marcelová 11 138 724,33
Rapovce 11 069 873,00
Gabčíkovo 10 923 101,00
Handlová 10 904 286,96
Nové Mesto nad Váhom 10 842 687,96
Vrútky 10 625 388,98
Svidník 10 582 165,82
Holíč 10 503 050,36
Krupina 10 455 240,56
Lipany 10 388 299,52
Tvrdošín 10 275 093,84
Skalica 10 125 644,65
Kremnica 10 116 545,39
Poltár 9 667 079,65
Svätý Peter 9 313 068,83
Sebechleby 9 295 134,00
Kráľovský Chlmec 9 260 456,17
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 34710
Banská Bystrica 11649
Košice 10208
Žilina 4746
Nitra 4254
Prešov 3864
Trnava 3488
Martin 3233
Trenčín 2027
Zvolen 1752
Vysoké Tatry 1117
Piešťany 1073
Považská Bystrica 885
Liptovský Mikuláš 850
Želiezovce 760
Ružomberok 716
Nové Zámky 691
Komárno 685
Poprad 648
BRATISLAVA 605
Ulič 586
Michalovce 563
Banská Štiavnica 560
Pezinok 550
Bojnice 478
Lužianky 457
Prievidza 413
Stará Ľubovňa 395
Dolný Kubín 370
Leopoldov 310
Bardejov 300
Dunajská Streda 286
Čadca 257
Senec 256
Humenné 251
Spišská Nová Ves 236
Púchov 230
Partizánske 228
Kežmarok 221
Dubnica nad Váhom 217
Ilava 215
Žiar nad Hronom 210
Sučany 206
Lučenec 203
Hlohovec 198
Kováčová 195
Rožňava 195
Brezno 185
Levice 177
Pliešovce 176
Topoľčianky 161
Levoča 158
Myjava 154
Topoľčany 151
Senica 146
Slavnica 143
Trebišov 133
Hrnčiarovce nad Parnou 130
Kolíňany 129
Veľký Krtíš 128
Svätý Jur 120
Nové Mesto nad Váhom 119
Ivanka pri Dunaji 118
Hronovce 115
Malacky 115
Bánovce nad Bebravou 114
Skalica 112
Rimavská Sobota 110
Tornaľa 109
Nitrianske Pravno 108
Kysucké Nové Mesto 105
Trstená 104
Galanta 103
Revúca 101
Ľubochňa 100
Detva 98
Vranov nad Topľou 96
Snina 96
Svidník 95
Holíč 95
Sabinov 91
Kremnica 89
Pruské 84
Modra 83
Jaslovské Bohunice 82
Šaľa 78
Stará Turá 77
Trnovec nad Váhom 77
Liptovský Hrádok 75
Sereď 75
Kráľovský Chlmec 67
Zlaté Moravce 64
Stupava 63
Likavka 62
Nové Zámky 62
Záhorie 61
Námestovo 60
Hurbanovo 58
Kolárovo 58
Šurany 57
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 14 333 428 857,88
Košice 1 690 761 134,08
Žilina 1 367 638 316,76
Piešťany 880 427 801,90
Nitra 741 694 474,94
Banská Bystrica 663 736 591,40
Vrútky 614 856 880,00
Trnava 527 889 490,76
Praha 482 615 886,88
Nové Zámky 413 449 716,74
Milano (MI) 409 800 000,00
Prešov 385 875 390,22
Trenčín 284 608 064,36
Zvolen 272 088 261,40
Martin 232 047 705,00
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Larnaca 179 401 010,00
Považská Bystrica 178 709 727,85
Bojnice 144 564 586,79
Poprad 144 398 464,98
Púchov 142 620 901,48
Liptovský Mikuláš 142 590 399,40
Plzeň 141 839 797,00
Trakovice 140 000 000,00
Horné Srnie 132 251 074,75
Prievidza 131 835 912,71
Trebišov 128 576 262,82
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Brno 110 598 061,72
Pezinok 108 791 465,64
Komárno 105 618 196,13
Rožňava 96 338 547,71
Šarovce 90 239 896,12
Banská Štiavnica 89 728 266,50
Bardejov 88 359 635,40
Lučenec 84 664 146,32
Zlaté Moravce 84 431 593,44
Galanta 83 345 456,12
Madrid 82 829 436,00
Liptovská Teplička 82 242 147,30
Ružomberok 81 769 258,11
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Krásno nad Kysucou 79 400 155,48
Spišská Nová Ves 78 593 867,21
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Dunajská Streda 72 435 293,65
Hriňová 72 357 015,64
Námestovo 69 417 013,45
Libchavy 69 415 000,00
Ulm, 69 350 000,00
Michalovce 69 192 416,12
Slovenská Ľupča 63 746 817,94
Raková 62 124 771,34
Dolný Kubín 58 150 440,08
Rabča 58 034 940,40
Levice 54 349 761,70
Tlmače 53 349 000,00
Humenné 52 091 593,64
Kráľová nad Váhom 49 950 689,84
Šaľa 49 805 864,93
Partizánske 48 672 606,35
Trutnov 45 142 070,00
Mútne 45 129 632,65
Vranov nad Topľou 44 886 289,02
Žiar nad Hronom 44 610 764,75
Beluša 41 782 079,72
Senec 41 178 451,46
Oščadnica 40 562 887,23
Myjava 40 470 323,81
Oravské Veselé 39 774 138,00
Ostrý Grúň 39 499 896,00
Bussnang 38 801 691,00
Čadca 38 795 915,82
Príbovce 38 029 909,00
Detva 37 064 672,62
Senica 36 655 771,10
Vráble 36 505 211,48
Lietavská Lúčka 36 441 441,79
Rimavská Sobota 35 857 686,47
Sľažany 35 208 131,00
Ľubotice 34 802 887,97
Veľké Leváre 34 754 109,35
Moravany nad Váhom 34 582 344,79
Čierny Balog 33 167 680,00
Nitrianske Pravno 33 151 312,45
Sabinov 32 130 257,56
Oudeweg 32 31 382 143,00
Poproč 30 256 129,58
Liesek 29 281 228,00
Florencia 28 600 000,00
Jaslovské Bohunice 28 315 056,00
Šamorín 28 019 550,79
Tureň 27 725 389,00
Šarišské Michaľany 27 535 312,46
Žilina - Bánová 27 181 416,40
Dúbrava 26 931 651,08
Nové Mesto nad Váhom 26 674 449,28
Štiavnik 25 460 904,00
Jelšava 24 797 512,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 33439
Nitra 7891
Košice 6330
Žilina 5075
Prešov 3813
Zvolen 3278
Banská Bystrica 3226
Trenčín 2520
Pezinok 2225
Trnava 1722
Lučenec 1510
Martin 1294
Piešťany 1229
Praha 1042
Bojnice 1009
Poprad 952
Prievidza 861
Šenkvice 836
Kočovce 762
Považská Bystrica 705
Liptovský Mikuláš 669
Tvrdošín 634
Dubnica nad Váhom 628
Nové Zámky 621
Dolný Kubín 611
Vranov nad Topľou 588
Komárno 584
Michalovce 572
Spišská Nová Ves 543
Nové Mesto nad Váhom 539
Rimavská Sobota 535
Šaľa 508
Bardejov 485
Krásno nad Kysucou 481
Levoča 431
Horné Srnie 425
Partizánske 415
Púchov 397
Humenné 395
Trstená 393
Žiar nad Hronom 368
Ružomberok 365
Wien 359
Brezno 339
Levice 337
Dunajská Streda 329
Dunajská Lužná 317
Brezovica 301
Topoľčany 299
Slovenská Ľupča 299
Humenne 293
Galanta 287
Senica 276
Lehota 271
Trebišov 267
Čadca 265
Veľké Kostoľany 263
Brno 253
Hriňová 252
Ľubotice 246
Čierny Balog 245
Námestovo 242
Ivanka pri Dunaji 242
Banská Štiavnica 235
Vrútky 235
Detva 233
Rožňava 228
Bytča 216
Kysucké Nové Mesto 216
Vyšný Kazimír 215
Lukavica 210
Zlaté Moravce 207
206
Uzovce 204
Senec 201
Štúrovo 200
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 199
Oravský Podzámok 195
Smolenice 194
Brzotín časť Bak 191
Svidník 190
Liptovská Teplička 188
Moravany nad Váhom 180
Sládkovičovo 179
Raková 178
Snina 176
Trenčianske Teplice 175
Krupina 173
Malacky 169
Sabinov 169
Veľký Grob 163
Veľký Šariš 163
Turzovka 160
Ulič 157
Sladkovičovo 155
Hanušovce nad Topľou 152
Neporadza 149
Čierne 144
Rabča 142
Ostrý Grúň 141
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Obec Ordzovany 5.29
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Krajská prokuratúra Trnava 4.51
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.43
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.33
Mesto Spišské Vlachy 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Stredná odborná škola 4.3
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.22
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Galanta 4.17
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Obec Čachtice 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Základná škola s materskou školou Štiavnik 4.09
Spojená škola 4.08
Obec Rohov 4.07
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4.06
Obec Krušovce 4.06
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Dolné Kočkovce 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Centrum sociálnych služieb 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Obec Záhorská Ves 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
ZAHORKA 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.92
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Lužianky 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.89
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3.88
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
KINEX BEARINGS, a.s. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
EKOPAK TRADE, a.s. 0.88
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.46
KAM-BET, spol. s r.o. 6.11
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
TOWER BC, a. s. 5.68
Roľnícke družstvo HRON 5.67
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.64
Štefan Kurek 5.56
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.53
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.48
SDaM, s.r.o. 5.47
ROLTA, s.r.o. 5.31
Xtra Slovakia s.r.o. 5.23
WHATisIT s. r. o. 5.23
AGROMELIO, s.r.o. 5.21
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
Kameňolom Sokolec s.r.o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Ján Víťazka 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
ABO, a.s. 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Milan Mazáň 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Viktor Rapant 4.54
Ján Rybár 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Peter Morong 4.54
František Krištiak 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Milan Podolan 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
Juraj Dovina 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Igor Plichta 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Dušan Barňák 4.53
BBnet Consulting, a.s. 4.52
PK FOREST s.r.o 4.51
Jozef Bučko 4.51
Marian Bardelčík 4.51
Ing. Juraj Godočik GO & GO 4.5
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Stadler Bussnang AG 0.33
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.37
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
GIS – Bardejov s.r.o 0.43
TRYSS s.r.o. 0.43
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.43
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.43
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.43
GeoComp-plus, s.r.o. 0.43
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.43
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.43
G.K.T., spol. s r.o. 0.43
LUPO-GEO s.r.o. 0.43
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
CAMASE, a.s. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
Arthur D. Little s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
JK SERVIS s.r.o. 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
voestalpine Schienen GmbH 0.67
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 20
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 14
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 14
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 13
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 12
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 12
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 12
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 12
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 11
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 10
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 9
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Vanessa Paola Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 6
Slavomír Podmanický Malinovská 17 Zálesie 90028 6
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 6
Johanna Monique Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 6
Erik Pavlis Pod Juhom 25 Trenčín 91101 6
Roman Lenner Rozstání 155 Světlá pod Ještědem 46343 6
Josef Turek Pod Slivkou 1 Liptovský Mikuláš 03104 6
Jindřich Hess Dunovského 26 Praha 4 14900 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 382
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 375
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 116
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 91
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 88
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 75
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 53
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 53
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 52
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 46
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 43
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 43
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 41
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 39
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 39
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 39
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 39
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 38
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 38
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 33
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 33
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 30
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 30
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 29
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 29
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 29
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 29
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 28
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 28
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 26
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 23
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 23
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 22
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 22
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 22
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 22
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 22
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 22
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 21
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 21
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 20
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 20
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 20
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 19
Tomáš Bartal Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 19
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 19
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 18
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 17
Ondřej Žídek Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00 17
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 16
Roman Doupovec Tupého 25 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 16
Jozef Špirko Vilová 11 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 16
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 16
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 16
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 16
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Anton Zsigo Gamota 1 Hurbanovo 97401 15
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 15
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4330
30125100-2 Tonerové náplne 2625
30192000-1 Kancelárske potreby 2227
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2088
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 1912
30199770-8 Stravné poukážky 1530
09310000-5 Elektrická energia 1491
30213100-6 Prenosné počítače 1451
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1372
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1313
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1219
09123000-7 Zemný plyn 1168
77200000-2 Lesnícke služby 1154
30213000-5 Osobné počítače 1150
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1134
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 969
60400000-2 Letecké dopravné služby 883
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 876
34110000-1 Osobné automobily 832
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 763
24000000-4 Chemické výrobky 755
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 723
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 713
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 696
16700000-2 Traktory/ťahače 684
30232110-8 Laserové tlačiarne 667
39130000-2 Kancelársky nábytok 655
33694000-1 Diagnostické činidlá 616
39830000-9 Čistiace výrobky 601
34913000-0 Rôzne náhradné diely 598
19520000-7 Plastové výrobky 594
09134100-8 Motorová nafta 583
33141625-7 Diagnostické súpravy 580
34100000-8 Motorové vozidlá 575
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 556
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 551
39234000-1 Škatule na kompost 551
79810000-5 Tlačiarenské služby 541
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 528
55520000-1 Služby hromadného stravovania 516
39100000-3 Nábytok 480
30213300-8 Stolový počítač 464
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 457
18110000-3 Pracovné odevy 452
33692100-8 Infúzne roztoky 444
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 441
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 441
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 432
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 425
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 418
39112000-0 Stoličky 396
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 394
33761000-2 Toaletný papier 391
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 384
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 383
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 381
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 375
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 370
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 349
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 346
60100000-9 Služby cestnej dopravy 343
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 341
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 340
45233142-6 Práce na oprave ciest 338
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 335
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 320
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 318
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 314
39221000-7 Kuchynské vybavenie 310
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 310
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 309
38652120-7 Videoprojektory 307
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 291
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 289
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 284
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 284
77210000-5 Ťažba dreva 281
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 276
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 276
30197620-8 Písací papier 276
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 273
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 270
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 267
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 266
22112000-8 Učebnice 264
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 263
39160000-1 Školský nábytok 258
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 254
39711130-9 Chladničky 254
66510000-8 Poisťovacie služby 253
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 252
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 250
35125300-2 Bezpečnostné kamery 247
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 244
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 242
39831000-6 Pracie prostriedky 241
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 238
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 235
24327000-2 Rôzne organické chemikálie 233
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 230
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3 454 793 320,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 087 018,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 368 353 461,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 054 372 378,67
09310000-5 Elektrická energia 675 065 536,16
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 673 311 419,25
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 597 622 097,00
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 545 538 873,98
09134100-8 Motorová nafta 460 932 536,23
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 455 361 853,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 413 605 781,69
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404 289 320,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 350,00
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 377 832 827,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 344 723 759,71
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 338 415 283,81
34133100-9 Cisternové vozidlá 318 332 858,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 108 012,85
55520000-1 Služby hromadného stravovania 303 150 214,34
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
09123000-7 Zemný plyn 286 224 367,16
48812000-3 Finančné informačné systémy 262 063 755,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 248 888 492,36
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 222 938 307,04
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 214 416 192,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 208 798 011,95
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 201 163 920,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
71300000-1 Inžinierske služby 185 722 177,67
38554000-3 Elektromery 184 645 092,67
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 176 340 201,00
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 173 662 294,00
34100000-8 Motorové vozidlá 172 980 374,29
72261000-2 Softvérové podporné služby 172 565 138,05
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 169 658 792,78
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 166 612 475,76
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 088 819,83
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 157 052 243,20
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 156 821 510,13
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 164 640,84
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 155 624 028,00
34110000-1 Osobné automobily 151 238 467,76
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 145 903 083,08
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 143 476 188,41
33141200-2 Katétre 140 987 622,69
77210000-5 Ťažba dreva 139 576 307,00
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 138 184 505,96
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 136 609 009,69
71351910-5 Geologické služby 136 519 188,00
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 135 609 099,06
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 135 154 172,78
72222300-0 Služby informačných technológií 131 900 295,96
45112700-2 Terénne úpravy 125 272 904,00
45255400-3 Montážne práce 123 637 209,00
30199770-8 Stravné poukážky 122 757 558,79
45233140-2 Práce na ceste 120 499 332,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 119 198 392,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 118 851 745,90
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 116 554 850,00
79993000-1 Správa budov a zariadení 115 797 992,66
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 113 048 136,32
34622200-5 Železničné osobné vozne 110 918 740,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 104 051 311,20
66510000-8 Poisťovacie služby 100 872 128,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 94 805 374,66
71320000-7 Inžinierske projektovanie 93 521 108,00
30213000-5 Osobné počítače 87 867 610,10
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 86 359 234,62
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 83 642 909,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 81 431 828,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 81 320 250,00
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 846 730,00
72300000-8 Dátové služby 76 714 226,00
66515200-5 Poistenie majetku 71 977 358,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 69 550 000,79
16700000-2 Traktory/ťahače 67 261 136,63
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 66 069 252,22
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 63 464 218,81
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 63 399 410,12
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 63 037 352,00
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 62 541 312,00
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 62 356 728,40
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 62 294 127,10
42600000-2 Obrábacie stroje 62 217 759,02
09132100-4 Bezolovnatý benzín 61 650 969,60
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60 292 590,00
65000000-3 Verejné služby 60 186 320,00
30125100-2 Tonerové náplne 59 102 377,35
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58 740 000,00
33111730-7 Potreby pre angioplastiku 57 911 429,00
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57 414 011,00
71354200-6 Letecké mapovanie 56 753 497,00
79710000-4 Bezpečnostné služby 56 354 095,56
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 56 040 843,50

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×