Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 672 473 810,34
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 695 971 210,74
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 228 523 136,73
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 627 896 031,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 138 003 747,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 903 435 170,83
Slovenská správa ciest 563 867 593,79
Slovenská pošta, a.s. 526 059 602,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 506 812 473,56
Západoslovenská distribučná, a.s. 500 744 527,00
Slovenské elektrárne, a.s. 448 900 675,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 438 294 799,02
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 368 514 141,95
Nitriansky samosprávny kraj 355 071 641,11
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 350 973 772,17
MH Invest, s.r.o. 327 512 982,03
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 313 743 710,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 297 495 168,12
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 296 959 941,22
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 278 021 898,34
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 233 288 668,68
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 228 773 611,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 224 165 217,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 215 711 471,11
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 189 831 096,00
Východoslovenská distribučná, a. s. 177 029 864,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 176 598 872,28
Mesto Košice 175 819 969,68
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 174 996 160,16
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 165 648 466,75
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 154 114 017,13
Hlavné mesto SR Bratislava 148 434 866,91
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 146 335 024,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 145 472 358,99
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131 402 955,00
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 106 998 835,47
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 104 871 021,99
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100 005 817,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 98 470 673,93
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 98 030 910,02
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 93 808 244,06
Univerzita Komenského v Bratislave 93 434 967,97
Sociálna poisťovňa, ústredie 92 953 845,85
eustream, a.s. 91 303 314,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 88 525 991,86
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 87 557 068,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 86 011 485,64
Centrum vedecko-technických informácií SR 85 026 372,94
Žilinský samosprávny kraj 80 560 245,00
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 644 876,09
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75 962 213,66
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 73 373 046,50
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 73 237 474,91
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 73 129 906,63
Univerzitná nemocnica Bratislava 73 113 777,69
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Úrad vlády Slovenskej republiky 72 106 326,51
Mesto Prievidza 68 392 305,61
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Národné centrum zdravotníckych informácií 63 982 342,86
Trenčiansky samosprávny kraj 62 207 037,58
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 137 652,75
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 58 448 772,28
Technická univerzita v Košiciach 56 058 217,78
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 55 215 001,30
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 54 631 976,10
DataCentrum 54 187 459,21
Banskobystrický samosprávny kraj 53 549 383,09
Slovenský hydrometeorologický ústav 52 405 545,56
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Bratislavský samosprávny kraj 50 845 912,37
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50 819 837,37
Mesto Prešov 50 329 379,98
Metodicko-pedagogické centrum 49 100 936,22
Žilinská teplárenská, a.s. 48 278 110,00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 47 287 418,74
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 47 189 330,86
Národná transfúzna služba SR 47 179 580,88
Záchranná zdravotná služba Bratislava 47 164 304,32
Slovenská akadémia vied (SAV) 45 908 368,67
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 45 448 722,60
Mesto Žilina 44 754 125,83
National Development Fund II., a.s. 43 668 475,00
Mesto Trnava 41 274 567,76
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 40 153 744,00
Mesto Trenčín 39 837 972,73
Národné lesnícke centrum (NLC) 39 511 750,40
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38 886 134,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 881 613,71
Národný onkologický ústav 38 357 613,70
Univerzitná nemocnica Martin 37 751 373,52
SPP - distribúcia, a.s. 37 510 992,00
Mesto Poprad 36 348 947,07
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4977
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3169
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2450
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2312
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2294
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2188
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1886
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1842
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1557
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1446
Národný onkologický ústav 1360
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1350
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1229
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1147
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1078
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1044
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1020
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1011
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Slovenské národné múzeum 930
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 887
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 811
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 810
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 807
Ekonomická univerzita v Bratislave 802
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 790
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 783
Technická univerzita v Košiciach 779
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 779
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 773
Univerzitná nemocnica Bratislava 683
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 653
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 645
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 632
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 626
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 590
Nemocnica Poprad a. s. 589
Štatistický úrad Slovenskej republiky 582
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 564
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 495
Mesto Žilina 491
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 485
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 483
Výskumný ústav vodného hospodárstva 482
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 477
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 473
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 468
Západoslovenská distribučná, a.s. 465
Slovenská pošta, a.s. 464
Ústav experimentálnej fyziky SAV 453
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 453
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 434
Mesto Komárno 389
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 380
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 364
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 364
Fakultná nemocnica Trenčín 363
Žilinský samosprávny kraj 362
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 361
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 354
Hlavné mesto SR Bratislava 353
Úrad vlády Slovenskej republiky 350
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 338
Katolícka univerzita v Ružomberku 330
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 329
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 320
Sociálna poisťovňa, ústredie 316
Fakultná nemocnica Trnava 316
Mesto Trnava 309
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 302
Univerzitná nemocnica Martin 298
Univerzita Komenského v Bratislave 298
Slovenská správa ciest 297
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 293
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 290
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 289
Fakultná nemocnica Nitra 288
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 286
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 285
Nitriansky samosprávny kraj 285
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 281
Centrum vedecko-technických informácií SR 279
Národný ústav reumatických chorôb 273
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 272
Záchranná služba 267
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 266
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 265
Ústav zoológie SAV 260
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 259
Rozhlas a televízia Slovenska 257
Národná transfúzna služba SR 254
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 254
Trenčiansky samosprávny kraj 253
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 248
UNIVERZITA J. SELYEHO 248
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 248
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 244
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 217 837 488,00
SLOVNAFT, a.s. 1 120 393 722,05
EUROVIA SK, a.s. 1 038 088 649,89
STRABAG s.r.o. 765 142 560,22
MAGNA ENERGIA a.s. 747 657 258,69
ZSE Energia, a.s. 664 190 323,33
Stredoslovenská energetika, a.s. 612 265 705,70
Pow-en a. s. 608 222 122,43
Metrostav a.s. 601 759 303,00
ŽOS Vrútky a.s. 599 599 334,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 588 053 293,44
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 526 444 045,00
TSS GRADE, a.s. 435 176 075,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 373 429 861,00
S u b t e r r a a.s. 365 023 843,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
EUROVIA CS, a.s. 356 345 380,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317 859 497,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 305 485 963,70
ŽOS Trnava, a. s. 300 020 869,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 287 471 623,67
Skanska SK a.s. 284 663 665,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259 293 600,00
PORR s.r.o. 258 863 319,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 225 167 429,70
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TEMPEST a.s. 192 634 652,71
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 180 826 449,42
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 174 921 747,99
AutoCont SK a.s. 170 352 268,54
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
DATALAN, a.s. 157 393 559,25
Východoslovenská energetika a.s. 156 044 427,76
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 151 975 888,00
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 141 791 638,22
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 140 849 301,64
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
SE Predaj, s. r. o. 135 430 947,34
Siemens s.r.o. 135 232 440,81
TIMED, s.r.o. 129 128 627,58
FORESTRA, s.r.o. 126 506 035,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 112 177 886,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
DITEC, a.s. 109 550 915,00
MBM-GROUP, a.s. 107 704 307,00
Slovenská pošta, a.s. 107 586 934,58
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 105 821 170,00
PETROLTRANS, a.s. 105 479 171,38
CESTY NITRA, a.s. 104 145 234,21
Orange Slovensko, a.s. 103 829 588,15
InterWay, s.r.o. 102 014 070,00
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
VUJE, a.s. 99 954 359,00
AB Facility s. r. o. 99 259 934,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Inžinierske stavby, a. s. 98 522 085,47
GGFS s.r.o. 95 983 824,19
MEDITRADE spol. s r. o. 92 940 690,23
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
AVA-stav, s.r.o. 89 742 789,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 89 719 455,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 88 207 202,00
T a M trans spedition, s.r.o. 88 062 599,12
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 86 876 499,85
SOITRON, s.r.o. 86 657 888,35
SWAN, a.s. 85 936 734,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85 809 843,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 764 900,00
Rempo s.r.o. 85 465 640,47
Aliter Technologies, a.s. 83 914 182,86
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 80 965 754,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75 759 400,00
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 75 651 422,91
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 74 996 793,47
HOCHTIEF SK s.r.o. 74 059 660,00
Di Mihálik, s.r.o. 73 771 520,00
BONUL, s.r.o. 73 751 045,17
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 73 418 378,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 70 124 474,00
ENERGYCO, s.r.o. 69 498 632,00
SOR Libchavy spol. s r.o. 69 415 000,00
Magirus GmbH 69 350 000,00
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 68 290 139,00
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 67 901 641,00
KVANT spol. s r.o. 67 133 232,54
SAG Elektrovod, a.s. 66 130 925,00
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 65 642 228,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 65 211 014,59
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2907
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1596
CLEAN TONERY, s.r.o. 1269
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 1239
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1148
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1082
JURIGA, spol. s r. o. 1025
Tibor Varga TSV PAPIER 1000
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 896
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 836
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 812
INMEDIA, spol. s r.o. 812
LASER servis, spol. s.r.o. 810
BIOTECH s.r.o. 752
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 749
HENRYSO, s.r.o. 609
Lambda Life a.s. 596
INTRAVENA s.r.o. 554
VIDRA a spol. s.r.o. 552
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 548
B. Braun Medical s.r.o. 544
SLOVNAFT, a.s. 543
TIMED, s.r.o. 487
EUROVIA SK, a.s. 462
PC SEMA, s.r.o. 455
Xepap, spol. s r.o. 429
FORESTRA, s.r.o. 404
CENTRALCHEM, s.r.o. 396
AutoCont SK a.s. 392
LABO - SK, s. r. o. 386
OFFICE STAR, s.r.o. 383
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 376
DD21 s.r.o. 353
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
mediatip.sk, s. r. o. 344
VWR International GmbH 341
Lucia Rošková R-interiér 340
Lamitec, spol. s r.o. 337
MEDICAL GROUP SK a.s. 336
MED - ART, spol. s r.o. 329
STRABAG s.r.o. 328
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 322
Ib-elektro s.r.o. 308
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 304
Di Mihálik, s.r.o. 303
LEON global s.r.o. 294
KRIDLA s.r.o 291
DATALAN, a.s. 284
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 284
MEDITRADE spol. s r. o. 275
MAGNA ENERGIA a.s. 275
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 273
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 271
Marián Šupa 270
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 264
nanoTECH s.r.o. 260
BEGA, s.r.o. 259
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 257
X logistics, s.r.o. 252
Ing. Iveta Janíková 246
KORAKO plus s. r. o. 245
ZSE Energia, a.s. 244
SARSTEDT spol. s r.o. 243
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 240
Euro Media Košice, s.r.o. 240
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 238
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 231
ProScience Tech s. r. o. 230
Štefan Nagy - FAN-AUTO 228
Steeling, s.r.o. 224
Martin Gall - MG COMP 214
BAX PHARMA, s.r.o. 213
KASON, s.r.o. 212
ŽOS Vrútky a.s. 210
KVANT spol. s r.o. 209
CORA GASTRO, s.r.o. 207
PLENT, s.r.o. 207
AB Facility s. r. o. 206
TEMPEST a.s. 206
VICOM s.r.o. 205
GIEGO s.r.o. 201
Stredoslovenská energetika, a.s. 200
EQUILIBRIA, s.r.o. 198
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 198
NICHOLTRACKT, s.r.o. 197
KOBIT - SK, s.r.o. 197
TOWDY s. r. o. 192
NABIMEX, s.r.o. 190
DMC, s.r.o. 190
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 189
Life Technologies s r.o. 186
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 184
LESOR, s.r.o. 183
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 183
Bidvest Slovakia s. r. o. 179
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 177
Ivan Hoferica - LIMAR 177
DYNEX Servis, spol. s r.o. 177
MIKONA s.r.o. 176
LESBORA, s.r.o. 169
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 20 598 701 172,14
Banská Bystrica 5 118 902 129,07
Košice 1 440 038 778,79
Trnava 1 310 535 507,00
Nitra 732 743 973,74
Žilina 583 960 605,71
Banská Štiavnica 327 196 004,00
Prešov 277 196 334,58
Trenčín 198 921 338,72
Zvolen 147 164 422,80
Martin 146 616 409,70
Bojnice 134 849 872,08
Považská Bystrica 108 050 556,54
Liptovský Mikuláš 96 740 538,89
Piešťany 85 154 221,40
Poprad 81 696 856,43
Komárno 75 897 560,39
Prievidza 75 071 511,92
Bardejov 61 337 282,86
Hencovce 58 870 613,33
Kežmarok 58 287 045,16
Dunajská Streda 56 188 228,14
Ružomberok 49 985 745,65
Nemšová 44 990 399,61
Dubnica nad Váhom 44 789 377,82
Ľubotice 43 046 850,00
Vysoké Tatry 41 719 416,73
Nové Zámky 40 378 847,60
Trebišov 37 880 432,35
Stará Ľubovňa 37 035 204,85
Žiar nad Hronom 36 039 396,64
Pliešovce 34 907 291,83
Spišská Nová Ves 33 299 410,36
Brezno 32 661 634,64
Hriňová 30 758 994,60
Lučenec 29 987 328,01
Šaľa 28 959 111,85
Dolný Kubín 28 015 237,14
Michalovce 27 850 961,54
Lužianky 26 945 429,48
Vranov nad Topľou 26 159 179,58
Levice 24 337 611,43
Snina 23 742 318,01
Humenné 22 697 874,94
Senica 22 094 795,99
Pezinok 21 673 631,55
Hniezdne 21 032 145,00
Rožňava 20 918 135,86
Šarišské Michaľany 20 702 881,44
Hlohovec 20 380 013,33
Lesenice 19 561 589,00
Dobšiná 19 017 917,16
Detva 18 968 483,24
Čadca 18 940 117,34
Topoľčany 18 619 133,83
Revúca 18 433 438,77
Čierny Balog 18 318 397,04
Kysucké Nové Mesto 16 553 887,59
Hronovce 16 363 661,76
Galanta 15 946 920,40
Vráble 15 944 840,64
Sereď 15 509 269,86
Sučany 15 397 861,42
Malacky 14 225 030,77
Levoča 13 971 541,82
Kolárovo 13 640 696,17
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Medzilaborce 13 423 361,96
Púchov 12 826 181,18
Ulič 12 738 307,55
Bánovce nad Bebravou 12 640 313,24
Šamorín 12 477 890,66
Topoľníky 12 308 331,14
Želiezovce 12 235 810,17
Sabinov 12 163 435,99
Veľký Krtíš 12 150 275,64
Tekovské Lužany 11 893 176,00
Myjava 11 856 494,24
Dvory nad Žitavou 11 514 584,67
Trstená 11 453 247,93
Tornaľa 11 450 454,54
Bojná 11 384 046,00
Bytča 11 158 946,16
Marcelová 11 138 724,33
Rapovce 11 069 873,00
Handlová 10 901 711,96
Nové Mesto nad Váhom 10 689 497,96
Gabčíkovo 10 640 185,00
Vrútky 10 625 388,98
Holíč 10 503 050,36
Krupina 10 455 240,56
Lipany 10 381 620,38
Tvrdošín 10 244 482,84
Skalica 10 124 223,82
Kremnica 10 037 512,05
Svidník 9 680 587,82
Svätý Peter 9 313 068,83
Sebechleby 9 295 134,00
Poltár 9 138 459,65
Veľký Meder 9 048 638,33
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 33700
Banská Bystrica 11350
Košice 9961
Žilina 4633
Nitra 4160
Prešov 3761
Trnava 3413
Martin 3222
Trenčín 1982
Zvolen 1716
Vysoké Tatry 1103
Piešťany 1033
Považská Bystrica 868
Liptovský Mikuláš 837
Želiezovce 754
Ružomberok 707
Nové Zámky 674
Komárno 664
Poprad 638
BRATISLAVA 587
Ulič 571
Michalovce 556
Banská Štiavnica 552
Pezinok 539
Bojnice 462
Lužianky 449
Prievidza 405
Stará Ľubovňa 386
Dolný Kubín 358
Leopoldov 302
Bardejov 291
Dunajská Streda 280
Senec 253
Čadca 252
Humenné 247
Spišská Nová Ves 231
Partizánske 223
Púchov 220
Kežmarok 218
Ilava 212
Dubnica nad Váhom 208
Žiar nad Hronom 206
Sučany 203
Lučenec 201
Hlohovec 198
Rožňava 191
Kováčová 190
Brezno 183
Levice 177
Pliešovce 174
Levoča 157
Topoľčianky 153
Topoľčany 150
Myjava 147
Senica 141
Slavnica 134
Trebišov 131
Hrnčiarovce nad Parnou 130
Kolíňany 129
Veľký Krtíš 128
Svätý Jur 119
Ivanka pri Dunaji 118
Nové Mesto nad Váhom 117
Malacky 115
Bánovce nad Bebravou 113
Hronovce 113
Skalica 110
Tornaľa 108
Rimavská Sobota 105
Nitrianske Pravno 105
Kysucké Nové Mesto 103
Trstená 103
Galanta 100
Ľubochňa 99
Holíč 95
Vranov nad Topľou 95
Revúca 94
Svidník 93
Snina 93
Detva 93
Sabinov 88
Kremnica 87
Pruské 82
Modra 80
Jaslovské Bohunice 80
Šaľa 77
Trnovec nad Váhom 77
Liptovský Hrádok 74
Stará Turá 74
Sereď 74
Kráľovský Chlmec 64
Stupava 63
Zlaté Moravce 63
Nové Zámky 62
Likavka 60
Záhorie 60
Námestovo 60
Hurbanovo 58
Kolárovo 58
Šurany 56
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 13 880 948 817,41
Košice 1 603 891 020,39
Žilina 1 337 350 624,10
Piešťany 872 581 757,39
Banská Bystrica 727 736 295,99
Vrútky 612 616 880,00
Nitra 598 575 557,22
Trnava 513 922 174,62
Praha 470 851 430,01
Nové Zámky 412 811 888,22
Milano (MI) 409 800 000,00
Prešov 376 100 078,38
Zvolen 269 165 546,61
Trenčín 255 170 995,24
Martin 226 066 630,12
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Larnaca 179 401 010,00
Považská Bystrica 177 242 833,79
Bojnice 143 571 480,34
Púchov 142 608 277,81
Liptovský Mikuláš 141 138 464,41
Trakovice 140 000 000,00
Poprad 138 434 110,92
Horné Srnie 130 897 254,75
Prievidza 128 279 821,30
Trebišov 127 833 840,48
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Plzeň 113 556 149,00
Brno 110 056 463,81
Pezinok 107 316 193,08
Komárno 104 037 404,13
Rožňava 96 064 461,38
Šarovce 87 698 054,12
Bardejov 84 498 176,79
Zlaté Moravce 84 409 111,54
Banská Štiavnica 83 651 278,50
Madrid 82 829 436,00
Lučenec 81 670 281,55
Liptovská Teplička 81 500 973,13
Galanta 80 798 278,45
Ružomberok 80 519 641,11
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Krásno nad Kysucou 78 726 352,34
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Hriňová 72 222 402,64
Spišská Nová Ves 70 857 158,54
Dunajská Streda 70 745 827,56
Libchavy 69 415 000,00
Ulm, 69 350 000,00
Námestovo 68 411 194,78
Michalovce 65 320 950,79
Slovenská Ľupča 63 231 423,94
Raková 62 121 460,34
Rabča 57 872 530,40
Dolný Kubín 56 264 898,08
Tlmače 53 349 000,00
Levice 52 153 110,70
Kráľová nad Váhom 49 772 614,84
Humenné 48 926 690,64
Partizánske 48 485 840,60
Šaľa 48 285 199,64
Trutnov 45 142 070,00
Mútne 44 702 868,65
Žiar nad Hronom 44 363 080,75
Vranov nad Topľou 42 555 849,51
Senec 40 638 777,16
Oščadnica 40 562 554,73
Myjava 40 470 323,81
Oravské Veselé 39 663 072,00
Ostrý Grúň 39 227 203,00
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 029 909,00
Beluša 36 893 764,89
Vráble 36 257 097,48
Čadca 35 913 346,15
Lietavská Lúčka 35 746 030,84
Senica 35 715 085,77
Sľažany 35 025 127,00
Detva 34 846 810,62
Veľké Leváre 34 467 008,35
Rimavská Sobota 34 034 392,48
Nitrianske Pravno 33 141 020,45
Ľubotice 32 774 096,97
Čierny Balog 32 303 190,00
Oudeweg 32 31 382 143,00
Moravany nad Váhom 30 630 608,79
Sabinov 30 487 538,56
Liesek 29 027 453,00
Florencia 28 600 000,00
Šamorín 27 883 550,79
Jaslovské Bohunice 27 847 083,00
Tureň 27 725 389,00
Šarišské Michaľany 27 526 229,13
Dúbrava 26 704 933,91
Štiavnik 25 421 137,00
Nové Mesto nad Váhom 24 566 216,80
Leoben 24 564 435,00
Jelšava 24 253 686,00
Hradec Králové 23 592 606,80
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 32662
Nitra 6547
Košice 6158
Žilina 4936
Banská Bystrica 4304
Prešov 3713
Zvolen 3183
Trenčín 2464
Pezinok 2188
Trnava 1689
Lučenec 1475
Martin 1266
Piešťany 1189
Praha 1013
Bojnice 987
Poprad 933
Prievidza 845
Šenkvice 821
Kočovce 740
Považská Bystrica 692
Liptovský Mikuláš 660
Dubnica nad Váhom 621
Nové Zámky 609
Tvrdošín 603
Dolný Kubín 603
Komárno 577
Vranov nad Topľou 571
Michalovce 558
Spišská Nová Ves 531
Rimavská Sobota 518
Nové Mesto nad Váhom 516
Šaľa 495
Krásno nad Kysucou 469
Bardejov 456
Levoča 424
Horné Srnie 410
Partizánske 403
Púchov 392
Trstená 388
Humenné 386
Ružomberok 361
Žiar nad Hronom 359
Wien 354
Brezno 334
Levice 332
Dunajská Streda 323
Dunajská Lužná 317
Topoľčany 298
Brezovica 296
Slovenská Ľupča 296
Humenne 291
Galanta 282
Senica 268
Lehota 262
Veľké Kostoľany 262
Trebišov 261
Čadca 258
Brno 249
Hriňová 248
Čierny Balog 241
Ivanka pri Dunaji 237
Ľubotice 236
Námestovo 235
Vrútky 234
Detva 230
Banská Štiavnica 225
Rožňava 224
Bytča 214
Kysucké Nové Mesto 212
Vyšný Kazimír 207
Zlaté Moravce 203
Uzovce 199
Štúrovo 198
Lukavica 197
Senec 196
Smolenice 190
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 190
Brzotín časť Bak 187
Svidník 186
Oravský Podzámok 186
Liptovská Teplička 184
181
Raková 177
Snina 174
Moravany nad Váhom 173
Sládkovičovo 173
Trenčianske Teplice 171
Krupina 170
Malacky 166
Sabinov 163
Veľký Grob 162
Veľký Šariš 160
Turzovka 159
Sladkovičovo 155
Ulič 154
Hanušovce nad Topľou 151
Neporadza 148
Čierne 141
Rabča 141
Vráble 139
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Obec Ordzovany 5.29
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Krajská prokuratúra Trnava 4.51
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.41
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.33
Mesto Spišské Vlachy 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Stredná odborná škola 4.3
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.22
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Galanta 4.17
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Čachtice 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Základná škola s materskou školou Štiavnik 4.09
Spojená škola 4.08
Obec Rohov 4.07
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4.06
Základná škola Eduarda Schreibera 4.06
Obec Krušovce 4.06
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Dolné Kočkovce 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Centrum sociálnych služieb 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Obec Lužianky 3.98
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.96
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3.95
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Obec Záhorská Ves 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
ZAHORKA 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.92
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.89
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
KINEX BEARINGS, a.s. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
EKOPAK TRADE, a.s. 0.88
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Žilinská teplárenská, a.s. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.46
KAM-BET, spol. s r.o. 6.11
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
TOWER BC, a. s. 5.68
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.63
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
Štefan Kurek 5.52
SDaM, s.r.o. 5.49
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.48
ROLTA, s.r.o. 5.31
Xtra Slovakia s.r.o. 5.23
WHATisIT s. r. o. 5.23
AGROMELIO, s.r.o. 5.21
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Roľnícke družstvo HRON 5.15
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
Juraj Kelecsényi - M§T 4.91
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
ABO, a.s. 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
PATRIA a.s. 4.77
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Kameňolom Sokolec s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
MOLPIR, s.r.o. 4.59
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
CAD-ECO a. s. 4.55
Ján Rybár 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Milan Podolan 4.54
František Krištiak 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Milan Mazáň 4.54
Juraj Dovina 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Igor Plichta 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Viktor Rapant 4.54
Peter Morong 4.54
PK FOREST s.r.o 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Dušan Barňák 4.53
BBnet Consulting, a.s. 4.52
Jozef Bučko 4.51
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Stadler Bussnang AG 0.33
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
ŽPSV a.s. Čaňa 0.52
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
Arthur D. Little s.r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
JK SERVIS s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
voestalpine Schienen GmbH 0.67
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
Česká zbrojovka a.s. 0.69
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 0.7
Hajndrev s.r.o. 0.7
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
POINT Sp. z.o.o. 0.71
ESO eko s.r.o. 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
MAGIC Travel, s.r.o. 0.72
Join Stock Company Izhora Pipe MIll 0.72
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 14
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 14
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 14
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 12
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 12
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 9
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Henrik Villsen Andersen Vesterlyngvej 18 Nykobing Sj 4500 6
Andrej Demjanovič Inovecká 26 Trenčín 91101 6
Michal Polaček Farského 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 6
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 6
Lucie Pokorná Evy Olmerové 10 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900 6
Peter Stankovič Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221 6
Marián Kobolka Juraja Hronca 6 Žilina 01015 6
Jan Sellner Do Blatin 13 Praha - m.č. Zličín 15521 6
Béla Molnár Snežienková 10 Komárno 94504 6
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 6
Jozef Gál Žirany 95174 6
Jan Kout Velké Popovice 25169 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 380
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 373
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 114
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 91
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 88
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 75
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 53
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 52
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 51
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 46
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 43
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 43
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 41
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 39
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 39
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 39
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 39
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 38
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 38
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 33
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 30
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 30
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 29
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 29
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 28
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 28
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 27
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 26
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 23
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 23
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 22
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 22
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 22
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 22
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 22
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 21
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 19
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 19
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 19
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 18
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 18
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Ondřej Žídek Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00 17
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 16
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 16
Tomáš Bartal Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01 16
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 16
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 16
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 15
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 15
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 15
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 15
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 15
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 15
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 15
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Anton Zsigo Gamota 1 Hurbanovo 97401 15
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4187
30125100-2 Tonerové náplne 2574
30192000-1 Kancelárske potreby 2188
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2032
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 1885
30199770-8 Stravné poukážky 1483
09310000-5 Elektrická energia 1470
30213100-6 Prenosné počítače 1427
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1357
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1276
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1200
09123000-7 Zemný plyn 1150
30213000-5 Osobné počítače 1124
77200000-2 Lesnícke služby 1114
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1098
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 923
60400000-2 Letecké dopravné služby 876
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 867
34110000-1 Osobné automobily 811
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 755
24000000-4 Chemické výrobky 741
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 716
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 705
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 684
16700000-2 Traktory/ťahače 673
30232110-8 Laserové tlačiarne 653
39130000-2 Kancelársky nábytok 646
33694000-1 Diagnostické činidlá 608
39830000-9 Čistiace výrobky 591
34913000-0 Rôzne náhradné diely 589
19520000-7 Plastové výrobky 588
09134100-8 Motorová nafta 568
34100000-8 Motorové vozidlá 563
33141625-7 Diagnostické súpravy 560
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 547
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 537
39234000-1 Škatule na kompost 534
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 526
79810000-5 Tlačiarenské služby 526
55520000-1 Služby hromadného stravovania 496
39100000-3 Nábytok 462
30213300-8 Stolový počítač 458
18110000-3 Pracovné odevy 437
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 434
33692100-8 Infúzne roztoky 432
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 429
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 422
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 421
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 411
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 405
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 388
33761000-2 Toaletný papier 387
39112000-0 Stoličky 387
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 379
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 372
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 369
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 368
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 363
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 342
60100000-9 Služby cestnej dopravy 339
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 337
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 337
45233142-6 Práce na oprave ciest 337
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 332
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 323
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 311
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 310
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 309
38652120-7 Videoprojektory 303
39221000-7 Kuchynské vybavenie 302
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 301
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 301
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 285
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 282
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 281
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 275
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 272
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 272
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 272
77210000-5 Ťažba dreva 272
30197620-8 Písací papier 272
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 267
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 261
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 258
39160000-1 Školský nábytok 257
22112000-8 Učebnice 252
39711130-9 Chladničky 249
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 247
35125300-2 Bezpečnostné kamery 247
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 247
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 244
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 243
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 240
39831000-6 Pracie prostriedky 237
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 234
24327000-2 Rôzne organické chemikálie 231
66510000-8 Poisťovacie služby 230
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 228
33622000-6 Liečivá pre srdcovocievny systém 224
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 222
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3 206 452 408,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 087 018,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 353 044 277,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 049 200 994,67
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 672 968 224,42
09310000-5 Elektrická energia 664 474 710,32
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 596 372 752,00
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 512 027 533,98
09134100-8 Motorová nafta 455 436 884,23
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 455 361 853,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 411 628 216,48
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404 289 320,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 381 823 917,00
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 377 832 827,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 335 051 979,71
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 332 015 816,81
34133100-9 Cisternové vozidlá 318 113 258,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 108 012,85
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
09123000-7 Zemný plyn 275 082 474,15
55520000-1 Služby hromadného stravovania 274 060 398,08
48812000-3 Finančné informačné systémy 261 070 252,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 248 623 403,36
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 221 356 802,04
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 214 416 192,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 205 153 981,95
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 201 163 920,00
38554000-3 Elektromery 182 847 128,67
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 176 340 201,00
72261000-2 Softvérové podporné služby 171 995 625,05
34100000-8 Motorové vozidlá 171 167 383,45
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 166 741 424,00
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 166 230 285,76
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 165 951 937,83
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 163 658 200,78
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 156 799 256,11
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 164 640,84
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 154 875 318,50
34110000-1 Osobné automobily 149 989 523,45
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 142 771 238,41
33141200-2 Katétre 140 987 622,69
77210000-5 Ťažba dreva 134 431 653,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 131 664 473,00
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 130 702 256,69
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 130 218 585,06
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 128 520 278,20
45112700-2 Terénne úpravy 124 963 168,00
71351910-5 Geologické služby 124 834 641,00
45255400-3 Montážne práce 123 637 209,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 118 859 073,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 118 676 665,90
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 118 122 055,08
30199770-8 Stravné poukážky 116 406 548,19
79993000-1 Správa budov a zariadení 115 797 992,66
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
45233140-2 Práce na ceste 114 428 665,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 112 534 440,32
71300000-1 Inžinierske služby 112 127 953,67
34622200-5 Železničné osobné vozne 110 918 740,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 105 262 450,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 105 094 736,78
60400000-2 Letecké dopravné služby 103 594 862,20
66510000-8 Poisťovacie služby 98 478 481,00
72222300-0 Služby informačných technológií 94 670 148,13
71320000-7 Inžinierske projektovanie 93 521 108,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 90 435 534,37
30213000-5 Osobné počítače 86 395 852,39
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 83 642 909,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 81 431 828,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 80 488 122,62
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 846 730,00
72300000-8 Dátové služby 76 714 226,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 72 534 830,00
66515200-5 Poistenie majetku 71 800 912,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 69 503 910,79
16700000-2 Traktory/ťahače 65 771 126,63
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 64 651 728,22
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 62 541 312,00
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 62 356 728,40
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 61 304 127,10
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 61 123 311,00
42600000-2 Obrábacie stroje 61 041 670,02
09132100-4 Bezolovnatý benzín 61 040 916,60
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60 292 590,00
65000000-3 Verejné služby 60 186 320,00
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 58 822 994,12
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58 740 000,00
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57 414 011,00
71354200-6 Letecké mapovanie 56 349 919,00
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 56 018 210,96
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 55 822 511,30
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 55 651 007,72
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 55 540 068,81
79710000-4 Bezpečnostné služby 54 630 541,67
42800000-4 Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky 53 634 190,00

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×