Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 868 028 533,60
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 767 222 818,63
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 623 049 760,28
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 860 380 110,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 243 909 646,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 162 962 620,83
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631 780 826,17
Slovenská správa ciest 568 916 166,46
Západoslovenská distribučná, a.s. 552 650 968,00
Slovenská pošta, a.s. 551 717 230,00
Slovenské elektrárne, a.s. 501 930 292,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 438 323 949,02
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 406 215 067,62
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 404 198 223,17
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 384 827 430,12
Nitriansky samosprávny kraj 360 275 631,11
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 353 605 169,22
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 346 253 214,00
MH Invest, s.r.o. 327 765 942,03
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 310 204 379,34
Hlavné mesto SR Bratislava 258 917 603,74
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 251 672 344,68
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 241 928 933,82
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 231 044 374,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 226 293 667,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 217 842 144,11
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 210 853 725,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 209 994 293,17
Východoslovenská distribučná, a. s. 207 003 958,00
Žilinský samosprávny kraj 202 460 695,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 191 367 647,16
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 177 714 940,75
Mesto Košice 176 020 888,68
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 171 660 080,13
National Development Fund II., a.s. 147 853 675,00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 146 335 024,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 402 955,00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 138 400 175,86
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Sociálna poisťovňa, ústredie 118 286 710,19
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 118 166 417,43
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 115 381 480,69
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 114 706 778,42
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 111 202 054,99
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 107 817 182,85
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 104 029 081,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 102 209 979,00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 99 682 078,00
Univerzita Komenského v Bratislave 95 824 849,94
Banskobystrický samosprávny kraj 93 175 899,09
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 89 475 749,64
Úrad vlády Slovenskej republiky 87 759 706,51
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 86 241 135,00
Centrum vedecko-technických informácií SR 85 452 839,44
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 82 905 587,80
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 644 876,09
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 79 297 082,16
Trenčiansky samosprávny kraj 76 275 405,39
DataCentrum 75 647 436,87
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 75 364 859,64
Národné centrum zdravotníckych informácií 73 266 892,53
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 73 016 948,10
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 71 858 937,37
Mesto Prievidza 71 583 069,44
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 63 932 322,06
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 63 274 043,26
Technická univerzita v Košiciach 62 346 024,60
Prešovský samosprávny kraj 61 092 803,37
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 299 711,08
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58 660 206,23
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 58 534 783,38
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 56 965 749,00
Mesto Prešov 56 090 588,98
Národný onkologický ústav 56 084 693,07
Bratislavský samosprávny kraj 51 930 148,54
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 51 579 332,60
Slovenská akadémia vied (SAV) 51 119 571,67
Národná transfúzna služba SR 50 957 285,55
Záchranná zdravotná služba Bratislava 50 906 484,32
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 50 545 316,74
Žilinská teplárenská, a.s. 49 506 539,00
Metodicko-pedagogické centrum 49 100 936,22
Mesto Žilina 48 121 568,51
Mesto Trnava 46 238 903,94
Mesto Poprad 45 057 907,74
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 44 205 245,03
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 43 257 052,54
Národné lesnícke centrum (NLC) 43 037 257,40
Štatistický úrad Slovenskej republiky 41 745 167,68
Mesto Trenčín 41 371 951,73
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6389
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5406
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3170
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2520
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2443
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2341
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2245
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1992
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1928
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1599
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1485
Národný onkologický ústav 1419
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1373
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1261
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1253
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1097
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1079
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1048
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1038
Slovenské národné múzeum 945
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 909
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 853
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 823
Ekonomická univerzita v Bratislave 823
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 822
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 819
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 812
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 805
Technická univerzita v Košiciach 801
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 798
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 796
Univerzitná nemocnica Bratislava 721
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 671
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 664
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 652
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 651
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 631
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 609
Nemocnica Poprad a. s. 607
Štatistický úrad Slovenskej republiky 589
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 545
Západoslovenská distribučná, a.s. 544
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 533
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 521
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 513
Mesto Žilina 504
Slovenská pošta, a.s. 502
Výskumný ústav vodného hospodárstva 501
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 499
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 486
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 464
Ústav experimentálnej fyziky SAV 457
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 440
Žilinský samosprávny kraj 420
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 404
Mesto Komárno 398
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 393
Fakultná nemocnica Trenčín 392
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 389
Hlavné mesto SR Bratislava 387
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 387
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Úrad vlády Slovenskej republiky 361
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 360
Sociálna poisťovňa, ústredie 345
Univerzita Komenského v Bratislave 339
Mesto Trnava 338
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 338
Katolícka univerzita v Ružomberku 335
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 331
Fakultná nemocnica Trnava 319
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 317
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 314
Slovenská správa ciest 313
Univerzitná nemocnica Martin 309
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 307
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 306
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 306
Nitriansky samosprávny kraj 303
Fakultná nemocnica Nitra 301
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 301
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 299
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 295
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 294
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 290
Centrum vedecko-technických informácií SR 283
Trenčiansky samosprávny kraj 281
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 281
Národný ústav reumatických chorôb 279
Záchranná služba 275
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 274
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 273
Rozhlas a televízia Slovenska 269
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 268
Východoslovenská distribučná, a. s. 266
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 266
Národná transfúzna služba SR 264
Ústav zoológie SAV 260
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 238 852 508,00
SLOVNAFT, a.s. 1 143 917 234,05
EUROVIA SK, a.s. 1 068 946 455,89
STRABAG s.r.o. 789 192 040,22
MAGNA ENERGIA a.s. 755 965 306,25
Metrostav a.s. 700 641 860,00
ZSE Energia, a.s. 683 825 831,33
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 632 478 146,08
ŽOS Vrútky a.s. 628 159 450,00
Pow-en a. s. 620 748 302,24
Stredoslovenská energetika, a.s. 612 384 632,70
TSS GRADE, a.s. 536 687 513,00
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 536 389 193,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
S u b t e r r a a.s. 377 682 164,00
Metrostav Slovakia a. s. 377 472 870,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 357 757 614,70
EUROVIA CS, a.s. 356 345 380,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 143 397,00
ŽOS Trnava, a. s. 305 993 866,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 304 958 207,67
TEMPEST a.s. 294 798 037,37
Skanska SK a.s. 292 430 171,00
PORR s.r.o. 259 511 112,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259 293 600,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 250 664 943,32
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
MED - ART, spol. s r.o. 235 114 861,78
VÁHOSTAV - SK, a.s. 228 905 958,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 220 158 130,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 203 341 027,89
HOCHTIEF SK s.r.o. 202 897 123,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 196 661 643,22
TuCon, a. s. 189 707 839,00
AutoCont SK a.s. 185 287 063,87
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Východoslovenská energetika a.s. 176 424 124,76
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 175 747 459,99
DATALAN, a.s. 165 328 061,17
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 157 784 676,42
TIMED, s.r.o. 157 285 380,58
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 155 691 745,85
DITEC, a.s. 152 905 484,00
InterWay, s.r.o. 145 683 404,00
Siemens s.r.o. 145 481 239,81
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
SE Predaj, s. r. o. 141 246 252,34
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
AB Facility s. r. o. 134 508 838,00
VUJE, a.s. 130 532 463,00
FORESTRA, s.r.o. 129 054 519,00
Metrostav a. 127 705 627,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 123 366 991,74
CESTY NITRA, a.s. 122 604 262,21
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 119 925 256,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
GGFS s.r.o. 119 399 606,19
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 118 779 735,00
Slovenská pošta, a.s. 114 219 934,58
Orange Slovensko, a.s. 112 833 320,15
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 112 494 353,00
SEVITECH a. s. 112 234 255,67
Inžinierske stavby, a. s. 112 094 939,47
MBM-GROUP, a.s. 111 617 208,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
AVA-stav, s.r.o. 110 658 202,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
PETROLTRANS, a.s. 109 906 588,38
MEDITRADE spol. s r. o. 109 178 079,23
Rempo s.r.o. 103 707 980,47
SOITRON, s.r.o. 103 355 627,35
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 98 354 553,00
T a M trans spedition, s.r.o. 94 480 636,12
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 92 591 214,00
SWAN, a.s. 92 280 947,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
Aliter Technologies, a.s. 88 298 945,86
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 87 227 764,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 86 512 456,14
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 86 298 651,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85 809 843,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 764 900,00
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
OTP Bank Slovensko, a.s. 78 870 000,00
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 77 613 023,00
BONUL, s.r.o. 76 819 738,17
Di Mihálik, s.r.o. 76 164 778,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 76 124 474,00
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75 759 400,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2932
MED - ART, spol. s r.o. 1804
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1706
CLEAN TONERY, s.r.o. 1288
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1182
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1113
JURIGA, spol. s r. o. 1053
Tibor Varga TSV PAPIER 1032
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 950
INMEDIA, spol. s r.o. 903
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 857
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 849
LASER servis, spol. s.r.o. 825
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 775
BIOTECH s.r.o. 769
Lambda Life a.s. 609
HENRYSO, s.r.o. 609
SLOVNAFT, a.s. 606
B. Braun Medical s.r.o. 602
INTRAVENA s.r.o. 601
VIDRA a spol. s.r.o. 577
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 551
TIMED, s.r.o. 512
EUROVIA SK, a.s. 500
PC SEMA, s.r.o. 467
Xepap, spol. s r.o. 466
FORESTRA, s.r.o. 436
AutoCont SK a.s. 422
CENTRALCHEM, s.r.o. 411
LABO - SK, s. r. o. 394
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 386
OFFICE STAR, s.r.o. 383
DD21 s.r.o. 367
MEDICAL GROUP SK a.s. 366
STRABAG s.r.o. 363
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 353
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
VWR International GmbH 347
Lamitec, spol. s r.o. 346
mediatip.sk, s. r. o. 344
Lucia Rošková R-interiér 342
Ib-elektro s.r.o. 319
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 318
Di Mihálik, s.r.o. 317
DATALAN, a.s. 305
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 304
LEON global s.r.o. 302
KRIDLA s.r.o 293
MAGNA ENERGIA a.s. 292
MEDITRADE spol. s r. o. 290
KASON, s.r.o. 287
Marián Šupa 281
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 277
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 276
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 273
nanoTECH s.r.o. 270
BEGA, s.r.o. 268
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 259
ZSE Energia, a.s. 255
X logistics, s.r.o. 252
KORAKO plus s. r. o. 250
Ing. Iveta Janíková 249
SARSTEDT spol. s r.o. 248
BAX PHARMA, s.r.o. 247
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 244
Euro Media Košice, s.r.o. 242
Štefan Nagy - FAN-AUTO 242
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 241
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 240
ProScience Tech s. r. o. 234
Steeling, s.r.o. 233
TEMPEST a.s. 232
ŽOS Vrútky a.s. 229
AB Facility s. r. o. 226
Martin Gall - MG COMP 221
Bidvest Slovakia s. r. o. 217
KOBIT - SK, s.r.o. 217
KVANT spol. s r.o. 215
CORA GASTRO, s.r.o. 215
PLENT, s.r.o. 211
VICOM s.r.o. 208
EQUILIBRIA, s.r.o. 205
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 203
Stredoslovenská energetika, a.s. 201
NABIMEX, s.r.o. 201
GIEGO s.r.o. 201
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 201
DMC, s.r.o. 201
NICHOLTRACKT, s.r.o. 200
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 196
LESOR, s.r.o. 195
TOWDY s. r. o. 194
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 194
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 191
MGP, spol. s r.o. 190
Life Technologies s r.o. 189
Rempo s.r.o. 188
MIKONA s.r.o. 185
DYNEX Servis, spol. s r.o. 180
Ivan Hoferica - LIMAR 178
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 23 068 990 490,95
Banská Bystrica 5 430 871 694,49
Košice 1 632 910 113,84
Trnava 1 329 761 483,73
Nitra 796 436 590,78
Žilina 737 585 677,46
Banská Štiavnica 360 345 974,00
Prešov 348 725 454,33
Trenčín 241 002 463,87
Zvolen 167 589 934,20
Martin 154 752 810,77
Bojnice 136 678 499,87
Považská Bystrica 110 914 713,99
Liptovský Mikuláš 100 278 790,92
Piešťany 97 758 037,49
Poprad 97 655 639,26
Prievidza 78 667 977,74
Komárno 77 863 843,34
Kežmarok 65 169 281,82
Bardejov 65 153 981,56
Ružomberok 60 949 039,25
Dunajská Streda 58 936 720,25
Hencovce 58 870 613,33
Nové Zámky 52 280 078,42
Vysoké Tatry 51 714 592,34
Dubnica nad Váhom 46 315 482,04
Nemšová 46 292 765,61
Ľubotice 43 736 467,00
Trebišov 41 347 782,35
Stará Ľubovňa 40 503 139,01
Pliešovce 37 834 751,16
Brezno 36 688 936,84
Žiar nad Hronom 36 687 800,97
Spišská Nová Ves 35 190 262,94
Michalovce 33 375 028,27
Lučenec 33 264 877,01
Šaľa 32 334 051,85
Vranov nad Topľou 32 019 059,58
Hriňová 30 758 994,60
Dolný Kubín 29 994 393,54
Lužianky 28 142 866,51
Levice 28 078 759,43
Snina 26 534 997,00
Humenné 25 578 242,94
Pezinok 24 186 443,53
Senica 23 875 610,49
Topoľčany 23 736 909,83
Rožňava 23 405 278,86
Detva 21 288 958,04
Hniezdne 21 209 951,00
Hlohovec 21 008 468,33
Šarišské Michaľany 20 702 881,44
Levoča 20 452 724,82
Čadca 19 882 462,01
Lesenice 19 561 589,00
Revúca 19 213 241,77
Galanta 19 164 699,50
Čierny Balog 19 078 022,04
Dobšiná 19 017 917,16
Dvory nad Žitavou 18 984 456,67
Sereď 16 967 825,86
Kysucké Nové Mesto 16 753 567,59
Hronovce 16 719 885,59
Ulič 16 095 755,90
Vráble 15 944 840,64
Sučany 15 499 071,75
Partizánske 15 262 881,48
Malacky 15 131 752,77
Medzilaborce 15 115 556,96
Kolárovo 14 701 701,17
Sabinov 14 672 938,99
Želiezovce 14 184 843,85
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Púchov 13 435 372,67
Bánovce nad Bebravou 13 352 405,24
Nové Mesto nad Váhom 12 723 100,96
Šamorín 12 477 890,66
Veľký Krtíš 12 371 275,64
Tekovské Lužany 12 327 771,00
Topoľníky 12 308 331,14
Myjava 12 185 008,24
Tornaľa 11 956 185,54
Bytča 11 819 076,16
Lipany 11 775 655,52
Moravské Lieskové 11 717 037,82
Gabčíkovo 11 642 368,00
Leopoldov 11 575 309,43
Trstená 11 549 717,93
Bojná 11 384 046,00
Marcelová 11 138 724,33
Rapovce 11 069 873,00
Vrútky 10 909 005,98
Handlová 10 904 286,96
Svidník 10 794 666,82
Tvrdošín 10 713 618,84
Kremnica 10 664 800,39
Krupina 10 645 375,56
Holíč 10 503 050,36
Skalica 10 444 202,65
Vydrany 10 100 800,00
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 35564
Banská Bystrica 11977
Košice 10365
Žilina 4817
Nitra 4287
Prešov 3904
Trnava 3515
Martin 3249
Trenčín 2057
Zvolen 1770
Vysoké Tatry 1124
Piešťany 1086
Považská Bystrica 893
Liptovský Mikuláš 855
Želiezovce 762
Ružomberok 725
Nové Zámky 707
Komárno 687
Poprad 658
BRATISLAVA 605
Ulič 587
Banská Štiavnica 575
Michalovce 565
Pezinok 555
Bojnice 481
Lužianky 459
Prievidza 417
Stará Ľubovňa 404
Dolný Kubín 371
Leopoldov 316
Bardejov 303
Dunajská Streda 290
Čadca 260
Senec 256
Humenné 254
Spišská Nová Ves 241
Partizánske 232
Púchov 231
Kežmarok 231
Dubnica nad Váhom 218
Ilava 216
Žiar nad Hronom 212
Lučenec 211
Sučany 206
Hlohovec 201
Rožňava 199
Kováčová 196
Brezno 192
Pliešovce 184
Levice 179
Levoča 163
Topoľčianky 161
Topoľčany 157
Myjava 154
Senica 148
Slavnica 143
Trebišov 139
Hrnčiarovce nad Parnou 131
Kolíňany 129
Veľký Krtíš 129
Nové Mesto nad Váhom 121
Svätý Jur 120
Ivanka pri Dunaji 119
Malacky 118
Bánovce nad Bebravou 116
Hronovce 115
Skalica 114
Rimavská Sobota 113
Revúca 110
Nitrianske Pravno 110
Tornaľa 110
Galanta 107
Trstená 105
Kysucké Nové Mesto 105
Detva 100
Snina 100
Ľubochňa 100
Vranov nad Topľou 99
Svidník 96
Holíč 95
Sabinov 94
Kremnica 92
Pruské 84
Modra 84
Jaslovské Bohunice 82
Šaľa 81
Sereď 79
Stará Turá 79
Trnovec nad Váhom 77
Liptovský Hrádok 75
Kráľovský Chlmec 67
Stupava 65
Zlaté Moravce 64
Námestovo 62
Likavka 62
Nové Zámky 62
Záhorie 61
Kolárovo 60
Medzilaborce 59
Hurbanovo 58
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 15 336 528 097,88
Košice 1 775 678 630,08
Žilina 1 495 342 757,76
Piešťany 908 272 927,90
Nitra 830 143 429,94
Banská Bystrica 741 874 598,40
Vrútky 641 176 996,00
Trnava 552 008 090,76
Praha 548 868 602,88
Prešov 426 816 230,22
Nové Zámky 416 478 494,74
Milano (MI) 409 800 000,00
Zvolen 324 381 181,40
Trenčín 308 511 608,36
Martin 249 802 566,00
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 184 531 635,85
Larnaca 179 401 010,00
Bojnice 160 141 791,79
Poprad 150 420 772,98
Liptovský Mikuláš 149 266 025,40
Púchov 145 860 241,48
Plzeň 141 839 797,00
Trakovice 140 000 000,00
Prievidza 137 715 511,71
Horné Srnie 133 445 738,75
Trebišov 133 350 649,82
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Pezinok 117 848 656,64
Brno 116 487 207,72
Komárno 109 403 745,13
Galanta 103 735 922,12
Bardejov 99 164 946,40
Rožňava 97 356 752,71
Banská Štiavnica 96 666 661,50
Šarovce 94 116 091,12
Spišská Nová Ves 93 173 532,21
Lučenec 87 274 994,32
Ružomberok 86 221 735,11
Michalovce 86 119 789,12
Zlaté Moravce 84 474 969,44
Madrid 82 829 436,00
Liptovská Teplička 82 770 391,30
Husinec 80 488 575,00
Krásno nad Kysucou 79 977 537,48
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Dunajská Streda 75 081 297,65
Námestovo 73 819 308,45
Hriňová 72 399 103,64
Libchavy 69 415 000,00
Ulm, 69 350 000,00
Slovenská Ľupča 65 923 534,94
Dolný Kubín 62 965 815,08
Raková 62 124 771,34
Rabča 58 196 078,40
Levice 57 451 206,70
Tlmače 53 349 000,00
Humenné 52 992 036,64
Šaľa 51 036 470,93
Kráľová nad Váhom 49 950 689,84
Partizánske 48 689 952,35
Vranov nad Topľou 47 920 062,02
Senec 47 159 270,46
Žiar nad Hronom 46 088 825,75
Mútne 45 812 984,65
Trutnov 45 142 070,00
Beluša 43 402 098,72
Myjava 40 818 786,81
Oščadnica 40 772 073,23
Oravské Veselé 40 067 529,00
Ostrý Grúň 39 962 708,00
Čadca 39 492 678,82
Bussnang 38 801 691,00
Vráble 38 512 230,48
Príbovce 38 029 909,00
Veľké Leváre 38 015 035,35
Rimavská Sobota 37 351 169,47
Detva 37 318 600,62
Senica 37 225 662,10
Moravany nad Váhom 36 709 136,79
Lietavská Lúčka 36 441 441,79
Ľubotice 36 277 363,97
Sľažany 35 260 500,00
Čierny Balog 34 683 778,00
Nitrianske Pravno 33 159 583,45
Sabinov 33 157 461,56
Nové Mesto nad Váhom 32 131 851,28
Oudeweg 32 31 382 143,00
Poproč 30 256 129,58
Liesek 29 841 017,00
Jaslovské Bohunice 29 049 706,00
Florencia 28 600 000,00
Šamorín 28 200 382,79
Tureň 27 725 389,00
Šarišské Michaľany 27 535 312,46
Dúbrava 27 243 411,08
Žilina - Bánová 27 181 416,40
Krompachy 25 594 811,72
Štiavnik 25 496 724,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 34261
Nitra 7973
Košice 6466
Žilina 5178
Prešov 3890
Zvolen 3361
Banská Bystrica 3302
Trenčín 2564
Pezinok 2235
Trnava 1754
Lučenec 1522
Martin 1333
Piešťany 1280
Praha 1071
Bojnice 1046
Poprad 968
Prievidza 871
Šenkvice 838
Kočovce 765
Považská Bystrica 723
Liptovský Mikuláš 685
Tvrdošín 635
Nové Zámky 633
Dubnica nad Váhom 632
Dolný Kubín 619
Vranov nad Topľou 595
Komárno 593
Michalovce 586
Nové Mesto nad Váhom 568
Spišská Nová Ves 561
Rimavská Sobota 541
Šaľa 520
Bardejov 499
Krásno nad Kysucou 488
Horné Srnie 438
Levoča 432
Partizánske 416
Púchov 404
Humenné 401
Trstená 395
Žiar nad Hronom 377
Ružomberok 371
Wien 360
Brezno 350
Levice 341
Dunajská Streda 340
Dunajská Lužná 317
Slovenská Ľupča 305
Brezovica 304
Topoľčany 301
Galanta 295
Humenne 293
Senica 280
Trebišov 271
Lehota 271
Čadca 268
Veľké Kostoľany 266
Brno 259
Námestovo 254
Hriňová 254
Ľubotice 253
Čierny Balog 253
Ivanka pri Dunaji 247
Vrútky 246
Banská Štiavnica 242
Detva 237
Rožňava 235
235
Bytča 222
Kysucké Nové Mesto 217
Vyšný Kazimír 215
Zlaté Moravce 211
Lukavica 210
Oravský Podzámok 207
Senec 205
Uzovce 205
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 201
Štúrovo 200
Smolenice 197
Svidník 197
Brzotín časť Bak 194
Liptovská Teplička 189
Moravany nad Váhom 185
Snina 180
Sládkovičovo 180
Trenčianske Teplice 179
Raková 178
Krupina 177
Sabinov 175
Malacky 170
Veľký Šariš 164
Veľký Grob 163
Turzovka 161
Ulič 157
Sladkovičovo 155
Hanušovce nad Topľou 152
Neporadza 149
Ostrý Grúň 147
Čierne 145
Rabča 144
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Obec Ordzovany 5.29
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Krajská prokuratúra Trnava 4.51
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.43
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.33
Mesto Spišské Vlachy 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Stredná odborná škola 4.3
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.22
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Galanta 4.17
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Obec Čachtice 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Základná škola s materskou školou Štiavnik 4.09
Spojená škola 4.08
Obec Rohov 4.07
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4.06
Obec Krušovce 4.06
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Dolné Kočkovce 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Centrum sociálnych služieb 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Obec Záhorská Ves 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
ZAHORKA 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.92
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.89
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3.88
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
KINEX BEARINGS, a.s. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.46
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Roľnícke družstvo HRON 5.71
Božena Šarmirová 5.7
TOWER BC, a. s. 5.68
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.64
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.48
ROLTA, s.r.o. 5.31
Xtra Slovakia s.r.o. 5.23
WHATisIT s. r. o. 5.23
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
Kameňolom Sokolec s.r.o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Ľudovít Rovňaník 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Viktor Rapant 4.54
František Krištiak 4.54
Milan Mazáň 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
Igor Plichta 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Peter Morong 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Ján Rybár 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Milan Podolan 4.54
Juraj Dovina 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Dušan Barňák 4.53
BBnet Consulting, a.s. 4.52
Jozef Bučko 4.51
Marian Bardelčík 4.51
Ing. Juraj Godočik GO & GO 4.5
Ing. Vladimír Prvý - TPZ-Prvá 4.49
JMK TREND s.r.o. 4.49
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Stadler Bussnang AG 0.33
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.37
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
GeoComp-plus, s.r.o. 0.43
G.K.T., spol. s r.o. 0.43
LUPO-GEO s.r.o. 0.43
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.43
TRYSS s.r.o. 0.43
GIS – Bardejov s.r.o 0.43
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.43
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.43
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.43
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.43
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
SPORT Construction a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
CAMASE, a.s. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
Arthur D. Little s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
voestalpine Schienen GmbH 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 21
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 14
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 14
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 14
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 14
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 13
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 12
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 12
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 12
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 10
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Peter Fodrek Žarnovická 5 Bratislava 83106 7
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Ján Kasper 1 Herálec 58255 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Ján Čierňava Nová Bystrica 023 05 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 7
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 7
Jozef Gál Žirany 95174 7
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 400
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 398
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 182
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 117
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 96
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 75
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 61
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 57
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 56
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 54
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 49
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 47
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 44
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 41
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 40
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 40
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 40
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 40
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 38
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 36
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 35
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 33
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 30
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 30
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 29
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 29
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 28
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 26
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 26
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 26
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 24
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 24
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 23
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 23
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 23
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 23
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 22
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 22
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 22
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 22
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 22
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 21
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 21
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 21
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 20
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 20
Georg Hotar Bachwies 5 Mettendorf 8553 19
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 19
Tomáš Bartal Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Zuzana Tóthová Moravská 33 Košice - mestská časť Sever 04001 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 18
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 18
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 18
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 18
Dominika Oravkinová Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 17
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 17
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4591
30125100-2 Tonerové náplne 2634
30192000-1 Kancelárske potreby 2242
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2169
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 1912
30199770-8 Stravné poukážky 1542
09310000-5 Elektrická energia 1530
30213100-6 Prenosné počítače 1456
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1383
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1317
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1223
77200000-2 Lesnícke služby 1222
09123000-7 Zemný plyn 1200
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1157
30213000-5 Osobné počítače 1151
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1003
60400000-2 Letecké dopravné služby 890
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 877
34110000-1 Osobné automobily 842
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 763
24000000-4 Chemické výrobky 757
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 729
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 720
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 703
16700000-2 Traktory/ťahače 694
30232110-8 Laserové tlačiarne 667
39130000-2 Kancelársky nábytok 655
33694000-1 Diagnostické činidlá 616
39830000-9 Čistiace výrobky 603
34913000-0 Rôzne náhradné diely 600
09134100-8 Motorová nafta 597
19520000-7 Plastové výrobky 594
34100000-8 Motorové vozidlá 589
33141625-7 Diagnostické súpravy 580
39234000-1 Škatule na kompost 556
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 556
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 552
79810000-5 Tlačiarenské služby 547
55520000-1 Služby hromadného stravovania 545
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 529
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 506
39100000-3 Nábytok 486
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 473
30213300-8 Stolový počítač 464
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 463
18110000-3 Pracovné odevy 457
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 454
33692100-8 Infúzne roztoky 447
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 446
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 434
39112000-0 Stoličky 396
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 395
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 394
33761000-2 Toaletný papier 391
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 388
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 381
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 375
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 370
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 362
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 357
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 348
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 348
45233142-6 Práce na oprave ciest 345
60100000-9 Služby cestnej dopravy 345
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 340
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 337
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 320
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 319
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 314
39221000-7 Kuchynské vybavenie 311
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 309
38652120-7 Videoprojektory 307
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 303
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 295
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 292
77210000-5 Ťažba dreva 287
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 287
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 286
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 286
66510000-8 Poisťovacie služby 278
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 278
30197620-8 Písací papier 276
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 276
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 274
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 273
22112000-8 Učebnice 272
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 264
39160000-1 Školský nábytok 261
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 257
39711130-9 Chladničky 254
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 254
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 253
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 252
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 250
35125300-2 Bezpečnostné kamery 247
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 243
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 243
39831000-6 Pracie prostriedky 241
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 238
24327000-2 Rôzne organické chemikálie 233
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3 740 237 378,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 087 018,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 386 586 963,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 062 550 772,67
09310000-5 Elektrická energia 855 352 402,16
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 685 050 402,98
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 676 105 151,25
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 598 743 345,00
09134100-8 Motorová nafta 473 394 209,23
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 472 504 923,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 461 679 429,69
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 437 219 184,00
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 404 516 188,71
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404 289 320,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 350,00
09123000-7 Zemný plyn 366 706 701,16
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 365 602 078,81
55520000-1 Služby hromadného stravovania 330 731 170,34
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 310 358,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 108 012,85
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 262 864 490,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 411 145,36
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 226 181 384,04
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 216 401 911,20
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 214 928 363,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 212 557 251,95
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 210 060 559,00
33141200-2 Katétre 200 259 461,69
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 196 957 102,78
71300000-1 Inžinierske služby 191 801 277,67
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
38554000-3 Elektromery 184 980 332,67
72261000-2 Softvérové podporné služby 181 363 105,05
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 180 767 618,00
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 177 129 996,00
34100000-8 Motorové vozidlá 176 777 718,29
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 168 056 861,76
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 166 546 047,13
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 293 310,83
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 163 499 705,96
71351910-5 Geologické služby 156 640 464,00
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 156 464 761,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 164 640,84
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
79993000-1 Správa budov a zariadení 154 810 651,66
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 152 751 392,06
34110000-1 Osobné automobily 152 067 843,76
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 151 602 627,08
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 149 620 716,69
72222300-0 Služby informačných technológií 146 492 975,96
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 144 572 938,41
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 143 416 210,78
77210000-5 Ťažba dreva 140 998 992,00
45233140-2 Práce na ceste 129 509 948,00
30199770-8 Stravné poukážky 128 538 232,79
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
34622200-5 Železničné osobné vozne 125 018 740,00
45255400-3 Montážne práce 123 637 209,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 121 699 850,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 121 449 735,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 121 107 087,90
60400000-2 Letecké dopravné služby 120 537 273,20
64200000-8 Telekomunikačné služby 120 014 551,32
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
66510000-8 Poisťovacie služby 110 184 714,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 109 398 791,66
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 94 450 790,62
71320000-7 Inžinierske projektovanie 94 292 489,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 89 551 527,00
30213000-5 Osobné počítače 88 362 777,10
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 83 642 909,00
72300000-8 Dátové služby 82 962 095,00
33600000-6 Farmaceutické výrobky 81 799 558,53
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 81 431 828,00
66515200-5 Poistenie majetku 77 129 936,00
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 72 927 100,79
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 69 849 779,22
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 69 237 418,12
16700000-2 Traktory/ťahače 68 658 393,63
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 67 415 613,00
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 66 441 572,27
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 65 989 728,40
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 65 443 218,81
30125100-2 Tonerové náplne 64 334 472,35
42600000-2 Obrábacie stroje 64 019 363,02
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 63 288 568,72
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 63 269 802,00
09132100-4 Bezolovnatý benzín 63 019 789,60
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 62 294 127,10
45246400-7 Protipovodňové práce 61 376 817,00
90910000-9 Upratovacie služby 60 754 554,68
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60 292 590,00
65000000-3 Verejné služby 60 186 320,00
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 59 415 545,50

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×