Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,837,841,236
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,409,908,723
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,105,626,418
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,475,998,337
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 971,986,773
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 745,033,949
Slovenská správa ciest 531,535,937
Slovenská pošta, a.s. 477,262,825
Západoslovenská distribučná, a.s. 453,391,331
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 436,011,803
Slovenské elektrárne, a.s. 406,942,465
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395,708,600
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361,212,191
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 349,599,665
Nitriansky samosprávny kraj 329,696,373
MH Invest, s.r.o. 326,663,865
Solar 2009, a. s. 320,544,303
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 279,098,092
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 271,956,840
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 269,878,186
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 266,898,312
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 227,119,669
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 225,787,674
Solar 2009, a.s. 213,184,019
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 200,600,553
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 180,697,031
Mesto Košice 172,324,434
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 155,150,304
Východoslovenská distribučná, a. s. 154,480,513
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 135,923,342
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135,296,796
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 135,105,991
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131,402,955
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 125,324,967
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117,415,585
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 114,502,125
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 111,705,318
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110,720,000
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103,172,209
Hlavné mesto SR Bratislava 100,042,771
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 98,855,817
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94,804,395
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 92,475,782
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 90,363,431
Univerzita Komenského v Bratislave 89,966,277
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 84,784,968
Centrum vedecko-technických informácií SR 80,529,085
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 78,852,496
Sociálna poisťovňa, ústredie 78,839,910
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 77,574,907
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75,557,796
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 72,526,132
Žilinský samosprávny kraj 72,137,710
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 71,125,674
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 67,914,592
Úrad vlády Slovenskej republiky 67,098,256
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66,945,231
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66,320,709
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 65,071,106
NFŠ, a. s. 61,340,740
Národné centrum zdravotníckych informácií 60,438,668
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 59,423,879
eustream, a.s. 57,677,660
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 54,325,491
Nitrianska investičná, s.r.o. 51,834,231
Metodicko-pedagogické centrum 48,612,296
Trenčiansky samosprávny kraj 48,523,406
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 48,035,860
Technická univerzita v Košiciach 47,789,343
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 47,481,256
Mesto Prešov 47,293,943
Bratislavský samosprávny kraj 46,703,943
DataCentrum 46,122,491
Slovenská akadémia vied (SAV) 45,736,952
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 42,330,727
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 41,858,360
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 41,309,774
Žilinská teplárenská, a.s. 40,860,000
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 39,703,358
Mesto Žilina 39,220,877
Univerzitná nemocnica Bratislava 39,056,409
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38,886,134
SPP - distribúcia, a.s. 37,510,992
Mesto Trenčín 35,100,403
Mesto Poprad 34,203,851
Mesto Považská Bystrica 33,483,018
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 33,412,300
Národný onkologický ústav 31,663,251
Slovenský hydrometeorologický ústav 31,562,228
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 31,534,189
Mesto Trnava 31,433,240
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 31,159,149
Národná transfúzna služba SR 30,730,801
NAFTA a.s. 29,745,000
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29,143,294
Nemocnica svätého Michala, a. s. 27,997,862
Univerzitná nemocnica Martin 27,105,596
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 26,964,746
Poľnonákup TATRY, a.s. 26,487,691
Výskumný ústav vodného hospodárstva 25,694,203
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4541
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 847
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 831
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 520
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 484
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 422
Slovenská pošta, a.s. 391
Západoslovenská distribučná, a.s. 352
Žilinský samosprávny kraj 285
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 274
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 256
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 252
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 245
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 228
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 222
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 218
Univerzita Komenského v Bratislave 211
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 203
Úrad vlády Slovenskej republiky 179
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 170
Slovenská správa ciest 170
Východoslovenská distribučná, a. s. 169
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 164
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 160
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 141
Slovenské elektrárne, a.s. 139
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 137
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 117
Nitriansky samosprávny kraj 114
Nemocnice s poliklinikami n.o. 113
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 109
Mesto Žilina 108
Hlavné mesto SR Bratislava 104
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 104
Univerzitná nemocnica Bratislava 99
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 98
Sociálna poisťovňa, ústredie 98
Mesto Trnava 98
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 97
Rozhlas a televízia Slovenska 94
Trenčiansky samosprávny kraj 90
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 90
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 89
Ekonomická univerzita v Bratislave 86
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 86
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 84
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 81
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 80
Štatistický úrad Slovenskej republiky 79
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 78
Dopravný úrad 75
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 74
Univerzitná nemocnica Martin 70
Košický samosprávny kraj 69
Slovenský pozemkový fond 68
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 66
Centrum vedecko-technických informácií SR 65
Trnavský samosprávny kraj 65
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 65
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 65
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 63
Mesto Košice 62
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 61
Národná transfúzna služba SR 60
Mesto Prešov 59
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 56
Technická univerzita v Košiciach 54
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 52
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52
Mesto Liptovský Mikuláš 52
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 51
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 51
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 51
Záchranná služba 48
Slovenská národná knižnica 48
Mesto Poprad 47
Nemocnica Poprad a. s. 47
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 47
Slovenský hydrometeorologický ústav 46
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 45
Bratislavský samosprávny kraj 45
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 45
Mesto Piešťany 45
Mesto Prievidza 44
Centrum výcviku Lešť 42
Mesto Trenčín 42
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 41
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 41
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 39
Mesto Dunajská Streda 39
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 38
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 38
Mesto Komárno 38
Mesto Banská Bystrica 37
Mestská časť Bratislava - Rača 36
Mesto Hlohovec 36
Banskobystrický samosprávny kraj 36
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 36
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1,209,443,882
EUROVIA SK, a.s. 1,016,576,462
SLOVNAFT, a.s. 871,478,110
STRABAG s.r.o. 669,128,798
ŽOS Vrútky a.s. 585,424,741
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 476,864,872
Metrostav a.s. 432,102,416
MAGNA ENERGIA a.s. 430,518,476
TSS GRADE, a.s. 429,495,233
SALINI IMPREGILO SPA 409,800,000
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 393,679,373
ZSE Energia, a.s. 380,763,774
Metrostav Slovakia a. s. 368,590,092
S u b t e r r a a.s. 365,023,843
Elektrizace železnic Praha a. s. 364,938,980
EUROVIA CS, a.s. 356,345,380
Stredoslovenská energetika, a.s. 334,931,986
Pow-en a. s. 330,482,996
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317,773,678
ŽOS Trnava, a. s. 295,148,256
Skanska SK a.s. 280,060,853
MEDICAL GROUP SK a.s. 271,108,460
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 262,119,028
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259,293,600
PORR s.r.o. 258,863,319
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240,667,879
OTNS, a. s. 235,614,664
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202,223,122
TEMPEST a.s. 182,253,451
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 171,935,213
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159,999,500
AutoCont SK a.s. 148,721,532
DATALAN, a.s. 143,301,611
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140,000,000
Siemens s.r.o. 132,755,737
TIMED, s.r.o. 119,612,734
KARBOX s.r.o. 119,561,500
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 119,314,158
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 115,623,986
INPEK, s.r.o. 111,349,405
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 109,650,196
DITEC, a.s. 106,650,507
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 105,582,858
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 105,175,696
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101,300,500
PETROLTRANS, a.s. 101,114,200
Orange Slovensko, a.s. 100,344,343
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 99,095,259
Západoslovenská distribučná, a.s. 98,587,189
CESTY NITRA, a.s. 97,949,163
VUJE, a.s. 93,462,359
Inžinierske stavby, a. s. 91,318,799
Slovenská pošta, a.s. 91,140,008
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91,090,750
eustream, a.s. 91,032,000
Východoslovenská distribučná, a.s. 88,487,504
FORESTRA, s.r.o. 87,740,515
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85,809,843
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85,544,000
MEDITRADE spol. s r. o. 84,821,822
GGFS s.r.o. 83,900,057
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 83,655,825
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82,940,001
Corsan Corviam Construcción S.A. 82,327,836
ÚJV Řež, a. s. 80,705,375
InterWay, s.r.o. 80,568,929
AVA-stav, s.r.o. 80,511,905
T a M trans spedition, s.r.o. 80,488,547
Bell Helicopter Textron Incorporated 79,940,342
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 78,898,419
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75,759,400
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 71,039,425
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 70,563,511
ENERGYCO, s.r.o. 69,498,632
SOR Libchavy spol. s r.o. 69,415,000
BONUL, s.r.o. 69,376,364
Magirus GmbH 69,350,000
AB Facility s. r. o. 66,888,077
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 66,280,087
KVANT spol. s r.o. 65,726,814
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 65,642,228
Di Mihálik, s.r.o. 64,534,438
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 63,430,727
SOITRON, s.r.o. 63,088,311
Rempo s.r.o. 62,445,898
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 62,048,126
Solar 2009, a.s. 61,548,000
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 60,784,185
VÁHOSTAV - SK, a.s. 60,434,490
MED - ART, spol. s r.o. 59,872,984
SAG Elektrovod, a.s. 58,940,051
MBM-GROUP, a.s. 58,870,374
S Rail Lease s.r.o. 58,740,000
SAP Slovensko s.r.o. 57,344,726
SEVITECH a. s. 56,713,355
EMM, spol. s r.o. 55,341,039
DEC International s.r.o. 53,738,336
EUROCLEAN s.r.o. 53,403,916
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 53,349,000
HORNEX, a.s. 53,191,518
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 764
SLOVNAFT, a.s. 427
FORESTRA, s.r.o. 344
EUROVIA SK, a.s. 333
TIMED, s.r.o. 331
MED - ART, spol. s r.o. 329
Di Mihálik, s.r.o. 283
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 273
STRABAG s.r.o. 273
MEDICAL GROUP SK a.s. 246
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 236
INMEDIA, spol. s r.o. 222
ZSE Energia, a.s. 189
PLENT, s.r.o. 183
B. Braun Medical s.r.o. 182
ŽOS Vrútky a.s. 181
AB Facility s. r. o. 180
DATALAN, a.s. 177
MEDITRADE spol. s r. o. 174
INTRAVENA s.r.o. 172
LESOR, s.r.o. 171
AutoCont SK a.s. 162
LESBORA, s.r.o. 161
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 155
CESTY NITRA, a.s. 139
IGK s. r. o. 134
Slovanet, a.s. 134
Tibor Varga TSV PAPIER 133
Xepap, spol. s r.o. 126
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 120
Orange Slovensko, a.s. 119
Pow-en a. s. 117
Rudolf Ďurana 113
Slovak Telekom, a.s. 111
Lambda Life a.s. 108
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 107
Jaroslav Kukuc 104
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 103
Rempo s.r.o. 103
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 102
Ing. Berta Stašková 101
KVANT spol. s r.o. 101
HAVESTA, s.r.o. 97
WOODLANDER s.r.o. 93
MAGNA ENERGIA a.s. 91
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 90
TEMPEST a.s. 87
BAX PHARMA, s.r.o. 87
Inžinierske stavby, a. s. 85
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 85
CS, s.r.o. 85
VSK MINERAL s.r.o. 84
ORFLAJ s.r.o. 83
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 82
Redi Tour s.r.o. 79
LES-OV spol s r.o. 79
Helena Plechová - Leso služby 79
DOLIS s.r.o. 78
BIOTECH s.r.o. 78
SATUR TRAVEL, a.s. 78
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 77
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 77
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 76
Faveo, s.r.o. 76
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 75
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 75
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 75
LESPROGRES s.r.o. 75
AGROSERVIS spol. s r.o. 73
LIGNEUS, s.r.o. 73
ŽOS Trnava, a. s. 73
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 72
P E R G A M O N spol. s r.o. 72
DARTON s.r.o. 72
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 71
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 71
DR Drevo, s.r.o. 70
Stredoslovenská energetika, a.s. 70
CLEAN TONERY, s.r.o. 70
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 69
PROSPECT spol. s r.o. 69
Dalibor Globan 68
Šuriansky s.r.o. 67
Marián Mikuš 66
ENVIRA,s.r.o 66
Ing. Slavomír Otrubčiak 64
Juraj Jaňák 64
DAVIDO s.r.o. 64
Pavol Fidrik 63
MAXNETWORK, s.r.o. 63
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 63
KPMG Slovensko spol. s r.o. 63
Forest service, s.r.o. 63
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 63
PHARMA GROUP, a.s. 63
BIOLIFE spol. s r.o. 62
Doprastav, a.s. 61
ProScience Tech s. r. o. 61
KOBIT - SK, s.r.o. 61
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 61
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 16,564,160,304
Banská Bystrica 3,621,813,489
Košice 1,255,840,941
Trnava 1,164,231,869
Nitra 650,247,976
Žilina 505,558,505
Banská Štiavnica 236,032,599
Prešov 213,758,045
Trenčín 148,329,170
Bojnice 121,335,504
Zvolen 112,047,157
Považská Bystrica 92,133,808
Martin 88,427,204
Liptovský Mikuláš 72,684,874
Komárno 67,109,332
Poprad 66,549,864
Piešťany 60,256,701
Dunajská Streda 51,264,651
Kežmarok 49,777,198
Nemšová 44,851,926
Ľubotice 42,585,665
Dubnica nad Váhom 39,418,253
Ružomberok 36,719,707
Bardejov 35,772,524
Spišská Nová Ves 31,057,804
Stará Ľubovňa 30,542,092
Nové Zámky 30,356,043
Žiar nad Hronom 28,663,553
Vysoké Tatry 27,806,346
Pliešovce 27,631,329
Šaľa 27,001,421
Hriňová 25,503,081
Trebišov 25,255,859
Lučenec 24,432,955
Brezno 23,967,024
Michalovce 23,882,501
Dolný Kubín 23,813,238
Prievidza 23,433,974
Vranov nad Topľou 23,257,864
Hniezdne 21,022,145
Levice 20,020,409
Senica 19,949,222
Lesenice 19,561,589
Dobšiná 18,685,533
Šarišské Michaľany 18,129,525
Čierny Balog 17,635,738
Snina 17,471,461
Hlohovec 17,300,806
Pezinok 16,880,892
Rožňava 15,860,864
Kysucké Nové Mesto 15,596,391
Lužianky 15,274,584
Hronovce 14,946,646
Detva 14,933,498
Humenné 14,630,589
Topoľčany 14,422,944
Čadca 13,972,777
Galanta 13,897,781
Pohronská Polhora 13,530,416
Sereď 13,522,360
Kolárovo 13,194,798
Revúca 12,618,302
Medzilaborce 12,534,065
Topoľníky 12,261,558
Tekovské Lužany 11,724,932
Šamorín 11,621,775
Bojná 11,384,046
Malacky 11,350,577
Rapovce 11,069,873
Dvory nad Žitavou 10,860,403
Marcelová 10,359,611
Vráble 10,314,801
Levoča 10,263,214
Handlová 10,246,575
Krupina 10,215,516
Veľký Krtíš 10,157,340
Gabčíkovo 10,047,435
Sabinov 9,401,726
Vrútky 9,398,045
Sučany 9,374,307
Bánovce nad Bebravou 9,358,899
Svätý Peter 9,306,283
Sebechleby 9,295,134
Ulič 9,166,377
Púchov 9,115,388
Nové Mesto nad Váhom 9,040,617
Myjava 9,028,469
Veľký Meder 9,007,230
Tvrdošín 8,776,221
Poltár 8,513,423
Hencovce 8,208,190
Štúrovo 8,134,197
Skalica 8,030,522
Kútniky 7,823,393
Tachty 7,735,123
Zavar 7,598,594
Kremnica 7,499,767
Trstená 7,409,448
Nová Bystrica 7,329,620
Selice 7,257,227
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 9342
Banská Bystrica 5624
Košice 1352
Žilina 795
Nitra 552
Prešov 509
Trnava 334
Banská Štiavnica 243
Trenčín 218
Liptovský Mikuláš 181
Martin 167
Poprad 158
Zvolen 153
Piešťany 135
Vysoké Tatry 123
Považská Bystrica 111
Dunajská Streda 110
Ružomberok 108
Komárno 93
Nové Zámky 82
Spišská Nová Ves 74
Bardejov 74
Kežmarok 71
Dolný Kubín 69
Stará Ľubovňa 67
Pezinok 60
Rožňava 60
Pliešovce 60
Prievidza 56
Lužianky 53
Michalovce 51
Hlohovec 50
Levice 44
Levoča 44
Dubnica nad Váhom 43
Topoľčany 42
Malacky 40
Humenné 40
Ľubotice 39
Žiar nad Hronom 39
Čadca 39
Lučenec 38
Senica 37
Šaľa 37
Trebišov 36
Detva 35
Leopoldov 33
Brezno 33
Snina 33
Galanta 32
Sučany 32
Nové Mesto nad Váhom 32
Bojnice 32
Vranov nad Topľou 32
Kysucké Nové Mesto 30
Sabinov 30
Bánovce nad Bebravou 29
Kremnica 29
Želiezovce 29
Partizánske 29
Lipany 28
Revúca 28
Modra 27
Senec 26
Medzilaborce 26
Skalica 25
Veľký Krtíš 25
Púchov 25
Námestovo 24
Dvory nad Žitavou 23
Fiľakovo 23
Myjava 23
Jaslovské Bohunice 23
Krupina 22
Kolíňany 22
Stropkov 22
Sereď 21
Veľké Zálužie 21
Kolárovo 21
Rimavská Sobota 21
Vráble 20
Svidník 20
Bytča 20
Holíč 20
Marcelová 19
Ulič 19
Hronovce 19
Trstená 18
Vígľaš 18
Tvrdošín 18
Kráľová pri Senci 18
Veľký Meder 18
Oravská Lesná 17
Beluša 17
Sebechleby 17
Nová Baňa 17
Hniezdne 17
Štúrovo 16
Kráľovský Chlmec 16
Nová Bystrica 16
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 11,169,024,543
Košice 1,351,294,675
Žilina 942,967,629
Vrútky 594,684,209
Banská Bystrica 566,197,358
Piešťany 533,669,414
Nitra 530,743,921
Trnava 470,256,171
Milano (MI) 409,800,000
Nové Zámky 401,015,695
Prešov 324,395,963
Praha 282,314,791
Bielsko-Biała 212,866,120
Trenčín 207,179,055
Zvolen 202,769,611
Martin 171,647,122
Považská Bystrica 159,772,586
Trakovice 140,000,000
Hořice, Česká republika 119,561,500
Trebišov 118,883,788
Poprad 111,828,660
Liptovský Mikuláš 106,508,674
Plzeň 105,813,796
Bojnice 101,422,761
Brno 95,097,953
Komárno 92,825,099
Rožňava 92,409,356
Horné Srnie 92,079,453
Zlaté Moravce 83,327,698
Madrid 82,829,436
Pezinok 80,982,169
Husinec 80,488,575
Šarovce 80,488,547
Fort Worth, Texas 79,940,342
Banská Štiavnica 78,453,283
Cascina Costa di Samarate 75,759,400
Bardejov 74,707,687
Libchavy 69,415,000
Ulm, 69,350,000
Dunajská Streda 66,290,363
Galanta 63,122,237
Slovenská Ľupča 58,389,282
Krásno nad Kysucou 58,109,541
Ružomberok 56,812,689
Prievidza 54,709,376
Lučenec 54,437,747
Tlmače 53,349,000
Hriňová 51,065,360
Liptovská Teplička 50,699,282
Kráľová nad Váhom 49,387,143
Michalovce 49,023,462
Námestovo 48,911,007
Spišská Nová Ves 46,831,699
Trutnov 45,142,070
Partizánske 42,363,353
Dolný Kubín 41,796,950
Myjava 40,097,671
Rabča 37,785,545
Žiar nad Hronom 35,313,223
Vráble 35,090,451
Ostrý Grúň 32,954,418
Raková 32,929,354
Senica 32,734,265
Senec 32,716,360
Lietavská Lúčka 32,691,378
Vranov nad Topľou 32,639,008
Šaľa 32,510,877
Veľké Leváre 32,185,284
Čadca 31,825,827
Humenné 31,104,447
Mútne 30,952,997
Beluša 30,121,860
Oščadnica 30,091,666
Oudeweg 32 29,576,083
Florencia 28,600,000
Sabinov 28,389,541
Tureň 26,976,319
Ľubotice 26,716,491
Šamorín 26,473,294
Rimavská Sobota 25,923,740
Levice 25,512,127
Jaslovské Bohunice 25,400,322
Detva 24,292,050
Šarišské Michaľany 23,962,162
Oravské Veselé 23,380,680
Dúbrava 22,017,284
Moravany nad Váhom 21,078,734
Žilina - Bánová 20,455,219
Bajč 20,374,518
Vasiľov 20,218,943
Turzovka 20,014,790
Oravská Polhora 19,451,317
Příbram 19,110,628
Stará Turá 19,056,061
Frýdek - Místek 18,950,661
Bytča 18,939,842
Nová Bystrica 18,834,701
Topoľčany 18,564,869
Hradec Králové 18,553,023
Ivanka pri Dunaji 18,497,659
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 9274
Košice 1475
Žilina 1369
Nitra 857
Prešov 811
Banská Bystrica 782
Zvolen 762
Trenčín 491
Trnava 471
Nové Zámky 381
Považská Bystrica 368
Martin 356
Horné Srnie 353
Praha 348
Piešťany 328
Liptovský Mikuláš 305
Lučenec 298
Poprad 291
Komárno 281
Humenné 255
Pezinok 242
Brezno 229
Čierny Balog 214
Bojnice 207
Vrútky 204
Bardejov 199
Hriňová 197
Michalovce 190
Spišská Nová Ves 180
Ružomberok 169
Prievidza 168
Dunajská Streda 162
Galanta 153
Žiar nad Hronom 152
Krásno nad Kysucou 152
Námestovo 151
Raková 146
Liptovská Teplička 144
Zlaté Moravce 144
Senica 141
Ľubotice 138
Rožňava 135
Rimavská Sobota 135
Detva 131
Levice 130
Vranov nad Topľou 128
Snina 125
Ostrý Grúň 123
Rabča 122
Svidník 121
Topoľčany 120
119
Brno 118
Banská Štiavnica 115
Závada 106
Čadca 106
Dolný Kubín 106
Slovenská Ľupča 106
Trebišov 104
Šaľa 100
Oščadnica 99
Turzovka 96
Bytča 93
Krupina 92
Kysucké Nové Mesto 91
Hlivištia 91
Papín 90
Nové Mesto nad Váhom 87
Nová Baňa 87
Púchov 85
Polomka 83
Nitrianske Pravno 81
Bánovce nad Bebravou 79
Oravské Veselé 76
Sabinov 75
Jelšava 72
Pohronská Polhora 71
Pribeta 71
Betliar 70
Muráň 69
Vráble 69
Veľké Úľany 68
Smolenice 68
Mútne 67
Myjava 66
Revúca 65
Hlohovec 65
Štiavnik 65
Ivanka pri Dunaji 63
Liesek 63
Moravany nad Váhom 63
Sľažany 62
Belá nad Cirochou 60
Brusno 60
Matiaška 60
Dúbrava 58
Veľký Krtíš 58
Michalová 57
Pohorelá 57
Liptovský Hrádok 57
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Okresný súd Galanta 9.2
Základná škola 7.97
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 7.45
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 7.21
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 7.18
Obec Rakovec nad Ondavou 7.0
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 6.99
Obec Kocurany 6.94
Základná škola s materskou školou 6.92
Obec Voderady 6.86
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 6.79
Spojená škola 6.77
Obec Modra nad Cirochou 6.76
Obec Nižný Žipov 6.75
Základná škola Kežmarská 28 Košice 6.75
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 6.74
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 6.66
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 6.65
Obec Stretava 6.64
Obec Koromľa 6.63
Obec Osuské 6.6
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 6.55
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 6.54
Materská škola 6.54
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. 6.53
Obec Kunerad 6.49
Základná škola 6.4
Obec Zbrojníky 6.38
Obec Višňov 6.37
Obec Liptovská Porúbka 6.36
Obec Košeca 6.35
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 6.35
Obec Veľká Čausa 6.35
Obec Ľubica 6.33
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6.32
Obec Kaplna 6.27
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 6.27
Obec Porúbka 6.23
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 6.23
Školský internát 6.19
Obec Lovinobaňa 6.17
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 6.14
Obec Pastuchov 6.14
Obec Dolné Orešany 6.11
Obec Kamenica 6.11
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 6.11
Základná škola Rudolfa Dilonga 6.09
Obec Vitanová 6.08
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 6.07
Obec Šintava 6.02
Obchodná akadémia 6.02
Obec Podolie 6.0
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6.0
Stredná zdravotnícka škola 5.99
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou 5.98
Stredná odborná škola 5.98
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 5.97
Obec Nižná Myšľa 5.97
Obec Sobotište 5.95
Združenie obcí JURAVA 5.93
Obec Vyšný Klátov 5.92
Obec Odorín 5.92
Okresný súd Bardejov 5.91
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 5.91
Spojená škola 5.91
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5.91
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 5.89
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 5.87
VIALE, s.r.o. 5.84
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 5.83
Stredná priemyselná škola dopravná 5.83
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 5.81
Obec Nemce 5.81
SLADOVŇA, a.s. Michalovce 5.8
Obec Demänovská Dolina 5.8
Obec Široké 5.8
Karpatský euroregión Slovensko 5.79
Obec Rozhanovce 5.79
UNIMONT - VMS, s.r.o. 5.79
Obec Pakostov 5.79
Obec Zábiedovo 5.79
Okresný súd Poprad 5.78
Obec Okoličná na Ostrove 5.77
Krajská prokuratúra 5.76
Obec Lula 5.76
KOMES FUT, s.r.o. 5.75
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5.75
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. 5.71
Obec Iňačovce 5.7
Mesto Sliač 5.68
Základná škola Námestovo - Brehy 5.68
Obec Svederník 5.67
Obec Radimov 5.67
Obchodná akadémia Senica 5.66
Gymnázium 5.66
Obec Králiky 5.66
Dopravná akadémia, Trenčín 5.65
Základná škola Rozhanovce 5.64
Stredná odborná škola Sabinov 5.64
Gymnázium 5.64
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Žilinská teplárenská, a.s. 0.32
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
Technické služby mesta Tvrdošín 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Obec Markovce 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
National Development Fund II., a.s. 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 0.71
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Štátna pokladnica 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Obec Stanča 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Lesné družstvo Slavošovce 0.78
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Seniorcentrum Staré Mesto 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 0.81
MPM steel s.r.o. 0.81
Bratislavská teplárenská, a.s. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
Obec Ruskov 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Obec Oľka 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
KVEST s.r.o. 9.85
Miroslav Greško - BIELOSTAV 9.79
TOWER BC, a. s. 9.77
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 9.66
AMETYS s.r.o. Košice 9.66
Štefan Kurek 9.59
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 9.56
SDaM, s.r.o. 9.49
KAM-BET, spol. s r.o. 9.45
AGROMELIO, s.r.o. 9.3
Ján Rybár 8.91
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 8.72
Ing. Otto Smik 8.72
Obec Veľké Pole 8.72
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 8.72
ROLTA, s.r.o. 8.72
TOWER BC, a.s. 8.72
Tradestone Slovakia s.r.o. 8.72
AMAS, s.r.o. 8.72
LOM ONDAVA s. r. o. 8.72
PhDr. Erik Mihalko 8.48
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 8.42
Ľubomír Ďubašák 8.19
Ing. Jozef Ďuriš 8.17
ZEMKU BU s.r.o. 8.16
Ján Rybár 8.16
Viktor Rapant 8.16
Jaroslav Kuba 8.16
Juraj Dovina 8.16
Ľudovít Rovňaník 8.16
Forest Co, s.r.o. 8.16
Igor Plichta 8.16
Milan Mazáň 8.16
Ing. Miroslav Saloň 8.16
Ing. Slavomír Otrubčiak 8.16
František Krištiak 8.16
Milan Podolan 8.16
Peter Morong 8.16
Ján Mlynarčík 8.16
MIJA-LES s.r.o. 8.16
Ing. Pavol Jurkovič 8.02
Ing. Priška Pavlíková 8.02
Adam Hodál 8.01
Slávka Kotlebová 8.01
Ing. Jozef Žuffa 7.96
Ing. Ján Víťazka 7.96
Ing. Dušan Kvaska 7.95
Ing. Ladislav Nagy 7.94
Ing. Marta Odokienková 7.94
Jozef Spurný 7.91
P a R s.r.o. 7.89
František Hirchner ml. 7.89
Bori Richter 7.89
GLS - GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. 7.89
Ján Haranica - JH 7.89
Družstvo SLOVAKIA 7.89
Ľuboš Baláž 7.89
Ing. Ján Zachar 7.88
Róbert Šedivý - lesné práce 7.87
Ing. Peter Makóni 7.86
TERLOU s.r.o. 7.85
Ing. Ladislav Nagydai 7.84
Ing. Miloš Encinger 7.78
Gasparik, s. r. o. 7.77
Jaroslav Šurík 7.77
LES-VP a syn, s.r.o. 7.75
Michal Jankech 7.74
TANEX, spol. s r.o. 7.73
Marian Bardelčík 7.71
Ing. Miroslav Saloň 7.69
Mikuláš Koľaj 7.66
VELABRI, s.r.o. 7.65
Mária Giertlová 7.64
Radovan Krchňavý 7.62
Ing. Jozef Oravkin 7.62
Rastislav Rozkoš 7.61
Ing. Ján Gežo 7.58
FalcoMD, s.r.o. 7.58
Di Mihálik, s.r.o. 7.58
Tomáš Ďunďa 7.58
Juraj Lukáč 7.58
JAVIL-služby s.r.o. 7.58
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 7.58
Tomáš Vozárik 7.58
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 7.56
Ľubomír Hasoň 7.56
Ing. Jakub Moravčík 7.56
Ing. Robert Gombár 7.55
Peter Koťka 7.55
Milan Chmúrny 7.55
Boris Richter 7.55
Lukáš Mišinec 7.55
PK FOREST s.r.o 7.55
Martin Kovalčík 7.54
Juraj Tomašovič 7.53
Jozef Bučko 7.53
Jozef Matejík ml. 7.52
Marián Cyrul 7.52
Ľubomír Minárech 7.52
FORESTRA, s.r.o. 7.52
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
SWAN, a.s. 0.43
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
Česká zbrojovka a.s. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
ŠKODA JS a.s. 0.51
Thales Austria BmbH 0.53
BRUSH SEM s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
BD 5, s. r. o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
MATADORFIX s.r.o. 0.59
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 0.61
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 0.65
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
SAD Prievidza a.s. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
Profi - NETWORK, s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
KOLEX, s.r.o. 0.68
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
Vassal EKO, s. r. o. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 0.69
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 0.7
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
MONTRÚR s. r. o. Košice 0.71
JUDEX CORP., s.r.o. 0.71
POINT Sp. z.o.o. 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
MAC spol. s r.o. 0.71
MAGIC Travel, s.r.o. 0.72
EMAG Salach GmbG 0.72
VT Group, a.s. 0.72
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 29
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 18
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 17
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 15
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 14
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 14
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 13
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 13
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 13
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 11
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 11
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 11
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 11
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 8
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 8
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 8
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 8
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 7
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 7
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 7
Martin Šmigura Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 6
Lucie Pokorná Evy Olmerové 10 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900 6
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 6
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 6
Jan Sellner Do Blatin 13 Praha - m.č. Zličín 15521 6
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 6
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 6
Peter Hazucha Hrušovany 419 Hrušovany 95613 6
Tibor Mačuga Žriedlová 24 Košice-Staré Mesto 04001 6
Jan Kout Velké Popovice 25169 6
Nadežda Andrejčíková Bratislavská 57 Kopčany 90848 6
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 6
Martin Sellner Jílová 21 Praha - m.č. Zličín 15521 6
Tomáš Sláma Písečná 18 Praha - m.č. Troja 18200 6
Roman Lenner Rozstání 155 Světlá pod Ještědem 46343 6
Jiří Hodek Hrdličkova 7 Praha - m.č. Chodov 14800 6
Jaroslav Vosáhlo Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101 6
Andreas Brustmann Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130 6
Jozef Gál Žirany 95174 6
Roman Cvik 9. mája 43 Partizánske 95801 6
Catherine Brustmann Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140 6
Slavomír Gmitter Komenského 2 Bardejov 085 01 6
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 6
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 6
Slavomír Podmanický Malinovská 17 Zálesie 90028 6
Béla Molnár Snežienková 10 Komárno 94504 6
Thomas Jan Hejcman Schloßstraße 5 Traunstein 832 78 6
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 6
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 6
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 6
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 6
Miroslav Kudlej Senecká 32 Tomášov 90044 6
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 6
Henrik Villsen Andersen Vesterlyngvej 18 Nykobing Sj 4500 6
Jan Hromádka Korunní 111 Praha - m.č. Vinohrady 13000 6
Peter Stankovič Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 343
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 336
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 91
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 88
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 71
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 69
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 48
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 46
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 42
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 39
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 39
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 39
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 39
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 39
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 35
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 32
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 28
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 27
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 26
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 26
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 25
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 23
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 22
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 21
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 21
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 21
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 21
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 21
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 21
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 20
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 20
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 20
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 20
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 19
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 18
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 17
Ondřej Žídek Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00 17
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 16
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 15
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 15
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 15
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 15
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 15
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 15
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 15
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 15
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 15
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 14
Alexander Wolfgang Ospelt Im Wingert 48 Schaan 9494 14
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 14
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 14
Karol Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 01 14
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 14
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 14
Zoroslav Kollár Nejedlého 51 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102 14
Samuel Babjak Bárdošova 43 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Stanislav Fuňa Komenského 6 Modra 90001 13
Juraj VITKO Sedmikrásková 4 Topoľčany 955 01 13
Anton Zsigo Gamota 1 Hurbanovo 97401 13
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3362
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1744
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1275
77200000-2 Lesnícke služby 894
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 434
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 359
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 353
09310000-5 Elektrická energia 336
09123000-7 Zemný plyn 318
16700000-2 Traktory/ťahače 257
30192000-1 Kancelárske potreby 253
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 251
77210000-5 Ťažba dreva 250
55520000-1 Služby hromadného stravovania 243
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 243
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 224
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 215
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 215
45233142-6 Práce na oprave ciest 208
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 191
35125300-2 Bezpečnostné kamery 183
66510000-8 Poisťovacie služby 181
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 181
60400000-2 Letecké dopravné služby 175
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 175
09134100-8 Motorová nafta 172
30125100-2 Tonerové náplne 160
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 158
42600000-2 Obrábacie stroje 147
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 144
79810000-5 Tlačiarenské služby 144
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 143
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 140
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 138
45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru 129
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 129
45321000-3 Tepelnoizolačné práce 124
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 121
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 119
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 116
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 113
64212000-5 Mobilné telefónne služby 112
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 112
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 110
64200000-8 Telekomunikačné služby 105
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 104
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 99
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 93
30213000-5 Osobné počítače 93
45316110-9 Inštalovanie osvetlenia ciest 87
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 87
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 86
71320000-7 Inžinierske projektovanie 81
45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce 81
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 80
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 79
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 79
42642100-9 Obrábacie stroje na drevo 76
42630000-1 Kovoobrábacie stroje 75
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 74
24111500-0 Lekárske plyny 74
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 74
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 73
45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl 73
24000000-4 Chemické výrobky 72
45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách 72
72261000-2 Softvérové podporné služby 72
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 71
39100000-3 Nábytok 71
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 71
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 70
50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 69
45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov 69
42900000-5 Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely 69
34110000-1 Osobné automobily 67
16300000-8 Žacie mechanizmy 67
45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest 65
45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu 65
42215000-6 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov 64
55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby 64
66515200-5 Poistenie majetku 64
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 63
60140000-1 (1) Nepravidelná osobná doprava 63
34100000-8 Motorové vozidlá 61
45316210-0 Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy 61
42215200-8 Zariadenia na spracovanie potravín 61
42611000-2 Špeciálne obrábacie stroje 60
45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás 60
38554000-3 Elektromery 60
22112000-8 Učebnice 59
33600000-6 Farmaceutické výrobky 59
73000000-2 (4) Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 58
42621100-6 CNC sústruhy 57
09132100-4 Bezolovnatý benzín 56
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 56
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 55
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 55
45200000-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb 53
16340000-0 Žacie mechanizmy a mláťačky 52
15110000-2 Mäso 52
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 2,863,652,479
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 1,364,249,758
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1,094,457,791
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 565,585,151
09310000-5 Elektrická energia 535,055,993
77200000-2 Lesnícke služby 526,531,384
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 451,076,320
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 433,442,983
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409,800,000
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404,289,320
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 369,478,798
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 364,516,360
09134100-8 Motorová nafta 357,057,821
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 326,216,220
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 322,353,557
34133100-9 Cisternové vozidlá 318,113,258
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 313,292,702
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310,035,451
48812000-3 Finančné informačné systémy 258,000,000
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253,587,924
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 251,000,969
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 246,736,365
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235,405,797
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 217,292,289
09123000-7 Zemný plyn 214,482,650
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 213,801,415
55520000-1 Služby hromadného stravovania 204,913,765
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 190,998,931
45233142-6 Práce na oprave ciest 177,664,481
38554000-3 Elektromery 175,293,169
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 172,549,497
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 165,798,175
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 161,907,986
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 161,896,215
34711500-9 Vrtuľníky 155,699,742
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 154,220,026
72261000-2 Softvérové podporné služby 154,129,113
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 147,929,039
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 147,141,408
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 142,850,567
33141200-2 Katétre 139,446,292
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 131,664,473
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 130,217,929
34110000-1 Osobné automobily 125,760,064
45112700-2 Terénne úpravy 124,789,508
77210000-5 Ťažba dreva 119,096,555
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 118,944,397
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 117,659,466
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 116,260,685
79993000-1 Správa budov a zariadení 115,517,327
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 114,902,385
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114,769,256
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 114,051,199
45255400-3 Montážne práce 113,767,209
64200000-8 Telekomunikačné služby 107,440,325
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 107,151,667
71300000-1 Inžinierske služby 105,903,892
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 105,262,450
34622200-5 Železničné osobné vozne 101,639,097
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 98,657,390
60400000-2 Letecké dopravné služby 97,643,556
34100000-8 Motorové vozidlá 97,356,318
71351910-5 Geologické služby 92,031,366
72222300-0 Služby informačných technológií 90,573,502
71320000-7 Inžinierske projektovanie 87,385,826
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 80,857,193
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 79,250,258
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 79,103,908
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76,702,440
30213000-5 Osobné počítače 75,060,501
66510000-8 Poisťovacie služby 71,979,295
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 65,593,213
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 60,481,711
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60,292,590
65000000-3 Verejné služby 60,185,320
45233140-2 Práce na ceste 58,994,731
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58,740,000
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 58,107,788
09132100-4 Bezolovnatý benzín 57,897,520
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57,414,011
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 57,178,992
71354200-6 Letecké mapovanie 55,900,820
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 52,753,737
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 52,130,434
79710000-4 Bezpečnostné služby 51,844,026
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 51,596,120
30199770-8 Stravné poukážky 50,883,031
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 50,688,952
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 50,216,608
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 50,149,711
66515200-5 Poistenie majetku 49,366,918
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 49,222,324
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 49,091,929
42600000-2 Obrábacie stroje 48,603,712
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 48,106,207
45246000-3 Regulácia riek a protipovodňové práce 46,972,428
45332000-3 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí 46,643,184
45233141-9 Práce na údržbe ciest 46,287,494
44921300-5 Vápenec 45,813,447
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 45,341,813