Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,201,867,385
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,026,253,348
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,430,881,237
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 865,599,147
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 668,582,084
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 540,647,306
Slovenská správa ciest 481,925,484
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395,708,600
Západoslovenská distribučná, a.s. 353,766,128
Slovenské elektrárne, a.s. 338,855,715
MH Invest, s.r.o. 326,483,865
Nitriansky samosprávny kraj 317,305,948
Slovenská pošta, a.s. 291,508,083
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 288,011,803
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 252,780,345
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 251,878,050
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 220,944,521
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 218,685,227
Solar 2009, a.s. 213,184,019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 195,807,707
Solar 2009, a. s. 180,240,969
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 174,463,720
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 162,591,428
Mesto Košice 162,429,811
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 156,269,226
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 152,225,270
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135,296,796
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131,402,955
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110,720,000
Východoslovenská distribučná, a. s. 109,486,396
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 105,736,556
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 94,718,208
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88,499,545
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 80,341,307
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 77,574,907
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 74,736,133
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 71,340,285
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70,257,614
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66,320,709
Univerzita Komenského v Bratislave 65,722,025
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 64,527,622
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 63,726,091
Hlavné mesto SR Bratislava 61,317,915
Úrad vlády Slovenskej republiky 58,451,772
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 57,480,129
eustream, a.s. 57,057,660
Sociálna poisťovňa, ústredie 56,641,548
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 56,343,637
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 56,226,191
Centrum vedecko-technických informácií SR 55,754,242
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55,094,521
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 54,583,699
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 54,392,682
Žilinský samosprávny kraj 53,438,142
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,741,507
NFŠ, a. s. 49,810,740
Metodicko-pedagogické centrum 48,612,296
Nitrianska investičná, s.r.o. 46,643,650
Slovenská akadémia vied (SAV) 43,941,746
Národné centrum zdravotníckych informácií 42,230,251
Technická univerzita v Košiciach 42,055,485
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 41,751,491
Žilinská teplárenská, a.s. 40,860,000
DataCentrum 40,766,553
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38,886,134
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 36,341,998
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 35,127,213
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 34,922,332
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 34,162,899
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 33,412,300
Mesto Považská Bystrica 32,590,046
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32,556,207
SPP - distribúcia, a.s. 31,714,152
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 30,931,499
Národný onkologický ústav 30,122,492
Slovenský hydrometeorologický ústav 30,071,847
NAFTA a.s. 29,745,000
Bratislavský samosprávny kraj 29,204,208
Univerzitná nemocnica Bratislava 28,963,867
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 28,198,567
Nemocnica svätého Michala, a. s. 27,901,862
U. S. Steel Košice, s.r.o. 27,764,993
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 27,546,000
Národná transfúzna služba SR 24,762,262
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24,106,876
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23,797,560
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 23,561,540
Mesto Prešov 23,124,653
Poľnonákup TATRY, a.s. 23,102,978
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23,064,597
Košický samosprávny kraj 22,989,904
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22,706,649
Trenčiansky samosprávny kraj 22,303,067
Výskumný ústav vodného hospodárstva 21,749,907
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21,603,660
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 21,438,117
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 21,405,580
Národné lesnícke centrum (NLC) 21,392,854
Mesto Žilina 20,714,989
Pôdohospodárska platobná agentúra 20,420,722
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3378
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 660
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 617
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 381
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 344
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 327
Slovenská pošta, a.s. 247
Žilinský samosprávny kraj 220
Univerzita Komenského v Bratislave 194
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 191
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 178
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 176
Západoslovenská distribučná, a.s. 176
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 161
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 158
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 157
Úrad vlády Slovenskej republiky 155
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 145
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140
Slovenská správa ciest 131
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 120
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 110
Nemocnice s poliklinikami n.o. 101
Slovenské elektrárne, a.s. 100
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 93
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86
Východoslovenská distribučná, a. s. 83
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 82
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 81
Rozhlas a televízia Slovenska 81
Mesto Žilina 77
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 76
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 75
Sociálna poisťovňa, ústredie 75
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 74
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 73
Nitriansky samosprávny kraj 72
Univerzitná nemocnica Bratislava 70
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 69
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 69
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 69
Štatistický úrad Slovenskej republiky 69
Hlavné mesto SR Bratislava 67
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 64
Ekonomická univerzita v Bratislave 63
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 62
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 58
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 57
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 57
Trnavský samosprávny kraj 56
Centrum vedecko-technických informácií SR 55
Slovenský pozemkový fond 55
Trenčiansky samosprávny kraj 54
Košický samosprávny kraj 53
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 52
Univerzitná nemocnica Martin 50
Mesto Košice 50
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 48
Mesto Trnava 48
Dopravný úrad 47
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 46
Nemocnica Poprad a. s. 45
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 44
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 43
Technická univerzita v Košiciach 42
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 42
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 42
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 41
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 40
Slovenská národná knižnica 40
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 39
Mesto Liptovský Mikuláš 39
Národná transfúzna služba SR 39
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 37
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 37
Centrum výcviku Lešť 37
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 35
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 35
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 34
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 34
Mesto Prešov 33
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 33
Mesto Trenčín 33
Bratislavský samosprávny kraj 32
Mestská časť Bratislava - Petržalka 32
Mesto Poprad 32
Slovenská akadémia vied (SAV) 32
Slovenský hydrometeorologický ústav 32
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 30
DataCentrum 30
Metodicko-pedagogické centrum 30
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 29
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 29
Katolícka univerzita v Ružomberku 28
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 28
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 28
Záchranná služba 28
Mesto Komárno 28
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1,179,799,018
EUROVIA SK, a.s. 946,680,952
SLOVNAFT, a.s. 676,261,193
STRABAG s.r.o. 619,860,325
ŽOS Vrútky a.s. 540,478,534
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 412,471,024
SALINI IMPREGILO SPA 409,800,000
TSS GRADE, a.s. 388,726,131
Metrostav a.s. 385,279,703
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 373,792,897
MAGNA ENERGIA a.s. 373,060,239
S u b t e r r a a.s. 365,023,843
Elektrizace železnic Praha a. s. 364,938,980
Metrostav Slovakia a. s. 362,251,325
EUROVIA CS, a.s. 356,345,380
ZSE Energia, a.s. 347,589,188
Stredoslovenská energetika, a.s. 319,849,933
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 309,058,907
Pow-en a. s. 298,210,332
Skanska SK a.s. 278,267,124
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259,293,600
PORR s.r.o. 258,863,319
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240,667,879
MEDICAL GROUP SK a.s. 238,333,426
OTNS, a. s. 235,614,664
VAŠA Slovensko, s. r. o. 178,180,479
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 146,926,834
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140,000,000
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 135,249,358
Siemens s.r.o. 129,054,731
TEMPEST a.s. 128,048,187
TIMED, s.r.o. 99,518,822
Orange Slovensko, a.s. 94,262,533
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91,090,750
eustream, a.s. 91,032,000
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 88,457,319
Corsan Corviam Construcción S.A. 82,327,836
ÚJV Řež, a. s. 80,488,575
Západoslovenská distribučná, a.s. 77,852,189
MEDITRADE spol. s r. o. 77,672,660
CESTY NITRA, a.s. 76,403,074
THT SLOVENSKO, s.r.o. 73,797,400
Slovenská pošta, a.s. 72,980,848
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 70,742,600
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 70,689,860
Magirus GmbH 69,350,000
GGFS s.r.o. 68,966,473
ŽOS Trnava, a. s. 68,118,180
Východoslovenská distribučná, a.s. 67,541,208
VUJE, a.s. 66,137,296
DITEC, a.s. 64,547,949
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 63,956,017
BONUL, s.r.o. 63,679,224
KVANT spol. s r.o. 63,462,518
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 62,946,416
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 62,205,001
Solar 2009, a.s. 61,548,000
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 60,824,434
DATALAN, a.s. 60,726,040
AutoCont SK a.s. 60,158,128
MED - ART, spol. s r.o. 59,872,984
VÁHOSTAV - SK, a.s. 58,391,400
SAG Elektrovod, a.s. 58,341,971
Inžinierske stavby, a. s. 57,668,498
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 54,608,603
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 53,349,000
HORNEX, a.s. 52,154,818
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 51,578,962
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 51,403,964
INPEK, s.r.o. 51,374,788
SOITRON, s.r.o. 51,088,311
DÚHA, a.s. 50,102,235
Alter Energo, a.s. 47,908,434
SEVITECH a. s. 46,753,200
InterWay, s.r.o. 45,974,314
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 44,645,401
KON - RAD spol. s r.o. 44,573,462
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 44,302,789
ŠKODA JS a.s 44,171,250
FORESTRA, s.r.o. 43,975,409
AB Facility s. r. o. 43,807,734
TOP TEAM spol. s r.o. Košice 43,492,965
HASTRA s.r.o. 43,285,966
LiV ELEKTRA, a.s. 42,741,005
Di Mihálik, s.r.o. 41,939,290
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 41,400,000
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 40,831,976
KPMG Slovensko spol. s r.o. 40,568,629
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 40,160,473
AVA-stav, s.r.o. 39,942,573
PYROKOMPLET s.r.o. 38,439,250
VÝVOJ Martin, a.s. 38,190,152
Schrack Technik s.r.o. 36,862,528
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 36,471,801
Porsche Slovakia, spol. s r.o. 36,328,247
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 35,412,441
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 34,959,538
GlobalTel, a.s. 34,327,379
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 34,265,477
Prysmian Kablo s.r.o. 34,194,976
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 614
MED - ART, spol. s r.o. 329
SLOVNAFT, a.s. 272
TIMED, s.r.o. 252
EUROVIA SK, a.s. 245
FORESTRA, s.r.o. 229
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 221
MEDICAL GROUP SK a.s. 219
Di Mihálik, s.r.o. 210
STRABAG s.r.o. 189
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 177
ZSE Energia, a.s. 170
INMEDIA, spol. s r.o. 163
PLENT, s.r.o. 141
ŽOS Vrútky a.s. 138
AB Facility s. r. o. 136
DATALAN, a.s. 134
LESBORA, s.r.o. 133
MEDITRADE spol. s r. o. 131
Slovanet, a.s. 130
LESOR, s.r.o. 130
INTRAVENA s.r.o. 127
AutoCont SK a.s. 122
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 115
B. Braun Medical s.r.o. 113
Tibor Varga TSV PAPIER 109
CESTY NITRA, a.s. 108
Pow-en a. s. 105
Ing. Berta Stašková 96
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 95
Lambda Life a.s. 91
IGK s. r. o. 90
KVANT spol. s r.o. 88
Xepap, spol. s r.o. 88
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 84
Slovak Telekom, a.s. 83
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 82
Orange Slovensko, a.s. 79
Redi Tour s.r.o. 79
Jaroslav Kukuc 78
Rudolf Ďurana 76
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 75
SATUR TRAVEL, a.s. 74
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 73
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 70
HAVESTA, s.r.o. 69
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 69
ORFLAJ s.r.o. 67
DOLIS s.r.o. 67
MAGNA ENERGIA a.s. 66
AGROSERVIS spol. s r.o. 66
CLEAN TONERY, s.r.o. 65
BIOTECH s.r.o. 64
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 64
MAXNETWORK, s.r.o. 63
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 63
Inžinierske stavby, a. s. 63
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 63
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 62
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 62
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 62
BIOLIFE spol. s r.o. 61
TEMPEST a.s. 60
VSK MINERAL s.r.o. 60
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 60
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 60
Marián Mikuš 59
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 59
CS, s.r.o. 58
O.S.V.O. comp, a.s. 58
LES-OV spol s r.o. 58
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 57
DARTON s.r.o. 57
SOAR, spol. s r.o. 56
Helena Plechová - Leso služby 56
KPMG Slovensko spol. s r.o. 54
PROSPECT spol. s r.o. 54
Ján Šimurdiak 54
AGRALL s. r. o. 53
Stredoslovenská energetika, a.s. 52
Faveo, s.r.o. 52
M.Cup s.r.o. 52
MIVASOFT, spol. s r.o. 52
LESPROGRES s.r.o. 51
ENVIRA,s.r.o 51
Centex RS, spol. s r.o. 50
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 50
P E R G A M O N spol. s r.o. 50
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 50
Dalibor Globan 49
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 48
LESS & CO, s.r.o. 48
ORVEX MT spol. s r.o. 48
Linde Gas k.s. 48
Doprastav, a.s. 48
Jumol s.r.o. 48
BAX PHARMA, s.r.o. 48
A-Z LOKOMAT, s.r.o. 47
Doprastav Asfalt, a.s. 47
DeLUX - SM, s.r.o. 47
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 13,163,036,653
Banská Bystrica 2,048,812,349
Košice 897,681,738
Trnava 824,709,578
Nitra 602,448,108
Žilina 379,468,095
Banská Štiavnica 183,323,131
Prešov 128,954,669
Bojnice 120,813,340
Zvolen 89,898,137
Trenčín 86,961,837
Považská Bystrica 79,110,111
Martin 69,658,325
Liptovský Mikuláš 55,367,310
Komárno 54,457,094
Piešťany 46,785,611
Nemšová 43,719,193
Dunajská Streda 39,156,362
Kežmarok 38,816,468
Ružomberok 33,640,410
Dubnica nad Váhom 32,208,496
Poprad 30,016,729
Hriňová 24,792,868
Ľubotice 24,287,887
Bardejov 23,642,281
Pliešovce 23,393,200
Žiar nad Hronom 23,270,604
Nové Zámky 23,206,936
Trebišov 23,206,316
Lučenec 22,289,561
Stará Ľubovňa 21,992,668
Spišská Nová Ves 21,062,616
Hniezdne 20,806,995
Senica 19,444,448
Lesenice 19,296,652
Vysoké Tatry 19,233,889
Šaľa 18,826,700
Brezno 17,988,390
Vranov nad Topľou 17,448,634
Dobšiná 17,097,733
Michalovce 16,718,129
Čierny Balog 16,243,624
Pezinok 16,002,706
Rožňava 15,654,289
Hronovce 14,859,146
Lužianky 13,422,200
Topoľčany 13,356,143
Dolný Kubín 13,238,308
Hlohovec 13,113,972
Topoľníky 12,261,558
Galanta 12,248,853
Sereď 11,932,224
Šarišské Michaľany 11,453,239
Bojná 11,384,046
Šamorín 11,366,834
Rapovce 11,069,873
Prievidza 10,978,681
Humenné 10,205,978
Medzilaborce 10,095,452
Gabčíkovo 9,799,352
Marcelová 9,522,140
Sebechleby 9,295,134
Dvory nad Žitavou 9,181,739
Kolárovo 9,041,106
Veľký Meder 9,007,230
Veľký Krtíš 8,562,764
Svätý Peter 8,364,583
Detva 8,341,923
Malacky 8,220,908
Nové Mesto nad Váhom 7,938,617
Púchov 7,894,473
Krupina 7,874,764
Hencovce 7,839,481
Tachty 7,735,123
Levoča 7,698,932
Zavar 7,598,594
Kútniky 7,464,078
Selice 7,257,227
Myjava 7,193,467
Nová Bystrica 7,026,918
Štúrovo 6,948,115
Kysucký Lieskovec 6,939,973
Kremnica 6,866,534
Trenčianske Teplice 6,750,677
Skalica 6,612,307
Kysucké Nové Mesto 6,603,072
Vráble 6,474,127
Partizánske 6,117,127
Nová Dubnica 5,965,282
Snina 5,950,216
Branč 5,885,892
Bánovce nad Bebravou 5,835,964
Čadca 5,811,422
Levice 5,678,000
Tvrdošín 5,643,646
Sabinov 5,633,891
Holíč 5,467,403
Sládkovičovo 5,403,552
Modrý Kameň 5,324,821
Rajec 5,306,493
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 7158
Banská Bystrica 4169
Košice 982
Žilina 600
Nitra 462
Prešov 361
Trnava 247
Banská Štiavnica 185
Trenčín 167
Liptovský Mikuláš 138
Martin 134
Poprad 131
Zvolen 123
Vysoké Tatry 109
Piešťany 102
Ružomberok 100
Dunajská Streda 87
Považská Bystrica 86
Komárno 75
Spišská Nová Ves 64
Nové Zámky 62
Rožňava 58
Pezinok 57
Stará Ľubovňa 54
Bardejov 54
Kežmarok 51
Pliešovce 50
Dolný Kubín 49
Lužianky 41
Hlohovec 39
Topoľčany 39
Prievidza 39
Michalovce 38
Levoča 37
Humenné 35
Levice 35
Senica 34
Lučenec 33
Čadca 32
Trebišov 32
Malacky 32
Dubnica nad Váhom 32
Ľubotice 31
Bojnice 30
Nové Mesto nad Váhom 29
Šaľa 28
Kremnica 27
Partizánske 27
Galanta 27
Žiar nad Hronom 26
Snina 25
Detva 25
Modra 23
Sabinov 23
Kolíňany 22
Sučany 22
Brezno 22
Púchov 21
Skalica 21
Medzilaborce 21
Kysucké Nové Mesto 20
Námestovo 20
Myjava 20
Bánovce nad Bebravou 20
Veľký Krtíš 20
Jaslovské Bohunice 20
Lipany 20
Vranov nad Topľou 20
Dvory nad Žitavou 19
Leopoldov 19
Rimavská Sobota 19
Senec 19
Hronovce 18
Želiezovce 18
Veľké Zálužie 18
Veľký Meder 18
Fiľakovo 17
Tvrdošín 17
Krupina 17
Marcelová 17
Kráľová pri Senci 17
Sebechleby 17
Stropkov 16
Vráble 16
Beluša 16
Hniezdne 16
Holíč 16
Revúca 16
Ulič 15
Nová Bystrica 15
Sereď 15
Vígľaš 14
Turzovka 14
Oravská Lesná 14
Topoľčianky 14
Nová Baňa 14
Hriňová 13
Smižany 13
Štúrovo 13
Kolárovo 13
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 8,838,656,800
Košice 1,132,511,438
Žilina 782,522,063
Vrútky 546,230,694
Piešťany 428,479,043
Milano (MI) 409,800,000
Banská Bystrica 406,683,026
Nitra 406,009,597
Nové Zámky 375,946,949
Trnava 348,770,790
Prešov 262,906,377
Praha 209,353,601
Trenčín 174,229,708
Zvolen 146,776,136
Martin 142,222,964
Trakovice 140,000,000
Považská Bystrica 126,178,389
Bielsko-Biała 111,565,620
Plzeň 103,255,682
Madrid 82,829,436
Husinec 80,488,575
Komárno 77,373,275
Liptovský Mikuláš 76,757,073
Zlaté Moravce 76,285,051
Ulm, 69,350,000
Poprad 64,979,790
Brno 64,035,270
Pezinok 60,715,331
Tlmače 53,349,000
Galanta 53,243,173
Banská Štiavnica 52,686,018
Bardejov 51,970,834
Rožňava 51,932,603
Kráľová nad Váhom 49,387,143
Horné Srnie 47,169,995
Lučenec 43,912,037
Bojnice 40,736,213
Ružomberok 40,370,428
Dunajská Streda 39,772,788
Myjava 39,381,036
Krásno nad Kysucou 38,521,744
Spišská Nová Ves 37,380,258
Slovenská Ľupča 36,333,644
Prievidza 32,073,610
Libchavy 31,790,000
Námestovo 30,472,601
Partizánske 29,740,847
Veľké Leváre 29,372,425
Senica 28,979,073
Florencia 28,600,000
Senec 28,310,534
Michalovce 28,103,290
Tureň 26,976,319
Lietavská Lúčka 26,632,196
Dolný Kubín 26,470,384
Žiar nad Hronom 25,682,520
Liptovská Teplička 25,238,939
Šamorín 24,645,903
Rimavská Sobota 24,305,645
Vranov nad Topľou 24,158,120
Šaľa 23,285,221
Sabinov 22,050,377
Hriňová 21,893,826
Šarišské Michaľany 21,266,044
Žilina - Bánová 20,455,219
Bajč 20,374,518
Jaslovské Bohunice 20,052,946
Příbram 19,110,628
Beluša 19,110,426
Stará Turá 19,056,061
Humenné 18,936,199
Vráble 18,809,419
Trutnov 18,675,779
Ľubotice 18,577,996
Levice 18,123,085
Hradec Králové 18,063,573
Raková 17,900,348
Detva 17,580,787
Rabča 16,949,134
Ostrý Grúň 16,645,791
Wien 16,441,905
Čadca 15,926,634
Topoľčany 15,693,819
Ivanka pri Dunaji 15,646,906
Bratsialva 15,618,154
Nová Dubnica 15,579,687
Šurany 15,378,942
Oudeweg 32 15,255,533
Trebišov 14,908,277
Uherský Brod 14,626,189
Snina 14,220,839
Šarovce 14,182,858
Havířov 13,966,657
Brezno 13,932,068
Oščadnica 13,768,980
Veľké Úľany 13,569,650
Hontianske Nemce 13,434,471
Jablonica 13,414,056
Vyšný Kubín 13,318,255
Kladno 13,212,881
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 7322
Košice 1087
Žilina 1011
Nitra 711
Prešov 623
Banská Bystrica 601
Zvolen 563
Trenčín 387
Trnava 336
Nové Zámky 297
Martin 276
Praha 265
Považská Bystrica 256
Piešťany 240
Horné Srnie 236
Komárno 235
Lučenec 234
Liptovský Mikuláš 232
Poprad 226
Humenné 194
Pezinok 193
Brezno 161
Vrútky 159
Čierny Balog 146
Ružomberok 143
Bojnice 140
Bardejov 139
Spišská Nová Ves 138
Galanta 135
Michalovce 131
Zlaté Moravce 130
Prievidza 130
Krásno nad Kysucou 129
Rožňava 124
Rimavská Sobota 115
Žiar nad Hronom 114
Dunajská Streda 113
Hriňová 110
Liptovská Teplička 106
Senica 105
Raková 102
Topoľčany 101
Levice 98
Vranov nad Topľou 97
Námestovo 97
Rabča 97
Detva 93
Ľubotice 90
Snina 90
Ostrý Grúň 87
Hlivištia 85
Svidník 82
Dolný Kubín 82
Šaľa 82
Brno 78
Trebišov 77
Čadca 75
Nová Baňa 75
Závada 74
Banská Štiavnica 73
Púchov 71
Bytča 70
Turzovka 70
Slovenská Ľupča 70
Kysucké Nové Mesto 70
Oščadnica 70
Krupina 69
Nové Mesto nad Váhom 68
Veľké Úľany 67
Bánovce nad Bebravou 65
Papín 62
Vráble 62
Polomka 57
Nitrianske Pravno 57
Pribeta 56
Mútne 55
Hlohovec 54
Oravské Veselé 54
Revúca 53
Levoča 53
Liesek 52
Bajč 51
Madunice 50
Betliar 50
Myjava 50
Pohronská Polhora 48
Liptovský Hrádok 48
Smolenice 48
Veľký Krtíš 46
Muráň 46
Moravany nad Váhom 45
Pohorelá 45
Záriečie 44
Dúbrava 43
Sľažany 43
Ivanka pri Dunaji 43
Sabinov 43
Jelšava 43
Malacky 42
Štiavnik 41
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Obec Modra nad Cirochou 9.16
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 8.9
Obec Višňov 8.61
Základná škola 8.56
Stredná priemyselná škola 8.53
Košická Futbalová Aréna a. s. 8.43
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 8.35
Nitrianska investičná, s.r.o. 8.33
Obec Lomná 8.31
Obec Bohdanovce 8.29
Okresný súd Michalovce 8.26
Obchodná akadémia 8.26
Obec Podbranč 8.22
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 8.21
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 8.14
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra 8.14
Základná škola Kežmarská 28 Košice 8.11
Obec Nižný Žipov 8.1
Mesto Hriňová 8.1
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 8.08
Spojená škola 8.07
Stredná priemyselná škola dopravná 8.03
Obec Veľká Čausa 8.02
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 8.02
Obec Cestice 8.02
Obec Liptovská Porúbka 8.0
Obec Rozhanovce 7.99
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 7.92
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 7.9
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 7.89
Základná škola 7.89
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 7.83
Obec Stretava 7.83
Obec Voderady 7.82
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 7.8
Mesto Modrý Kameň 7.76
Obec Teplička nad Váhom 7.75
Školský internát 7.75
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 7.74
Stredná odborná škola 7.73
Gymnázium 7.72
Stredná odborná škola Sabinov 7.7
Obec Habura 7.67
Obec Košeca 7.66
Obec Porúbka 7.66
Obec Nižná Myšľa 7.65
Obec Kunerad 7.65
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7.63
Obec Nemešany 7.63
CENTRAL FINANCE spol. s r. o. 7.62
Stredná odborná škola 7.61
Obec Dubník 7.6
Obec Krivá 7.6
Obec Nižný Orlík 7.57
Obec Petrovce 7.57
Obec Kaplna 7.55
Pozemkové spoločenstvo LESY BRESTOV 7.54
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. 7.53
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. 7.53
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 7.53
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7.49
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 7.49
Spoločenstvo gruntu v obci Sádočné,p.s. 7.48
Obec Rakovec nad Ondavou 7.48
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 7.47
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 7.45
Obec Nový Ruskov 7.43
Obec Podhradie 7.43
Obec Nižná Kamenica 7.42
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7.41
KOMES FUT, s.r.o. 7.4
Lesné a pozemkové spoločenstvo Čelkova Lehota 7.4
U. S. Steel Košice, s.r.o. 7.39
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kluknava 7.39
UNOLES, s. r. o. 7.39
MH Invest II, s.r.o. 7.39
Mestské lesy Sabinov, s.r.o. 7.38
Obec Osuské 7.36
MH Invest, s.r.o. 7.33
Obec Jalovec 7.33
Obec Liesek 7.32
Obec Drahovce 7.32
Obec Zábiedovo 7.31
Obec Zborov nad Bystricou 7.31
Obec Pakostov 7.31
Spoločnosť urbaristov - pozemkové spoločenstvo obce Kožany 7.31
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 7.31
UNIMONT - VMS, s.r.o. 7.31
Obec Horné Hámre 7.31
Obec Koromľa 7.3
Obec Zbrojníky 7.3
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 7.28
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 7.28
Obec Krušetnica 7.27
Obec Demänovská Dolina 7.27
SLADOVŇA, a.s. Michalovce 7.27
Obec Dolné Orešany 7.27
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 7.25
TERMONOVA, a.s. 7.24
Obec Kamenica 7.23
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Park kultúry a oddychu Prešov 0.5
Obec Nový Život 1.04
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1.43
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1.43
MŠK Púchov s.r.o. 1.57
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie 1.72
Umelecký súbor Lúčnica 1.77
Slovenský pozemkový fond 1.77
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1.85
Krajský súd v Trnave 1.85
Okresný súd Zvolen 1.9
Dolnohronské regionálne združenie 1.91
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1.91
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1.92
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1.92
Špeciálna základná škola 1.93
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 1.93
Ing. Pavol Michálek 1.99
Virologický ústav SAV 1.99
Slovenské národné divadlo 2.01
A G R O B A s.r.o. 2.03
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 2.03
Biomedicínske centrum SAV 2.03
Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2.05
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2.06
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2.08
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice 2.09
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2.09
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2.14
Obec Pata 2.14
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2.15
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2.16
Obec Veľké Ludince 2.18
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 2.18
Linka detskej istoty, n.o. 2.18
Športový klub 1923 Gabčíkovo, a. s. 2.18
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2.19
DSS Nestor o.z. 2.19
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2.2
Okresný súd Pezinok 2.2
Domov sociálnych služieb v Ľubici, G. Svobodu 139 2.21
Divadlo Nová scéna 2.21
M-SZ Agro, s.r.o. 2.21
Obec Dlhé Klčovo 2.22
MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o. 2.22
Zariadenie pre seniorov Komárno 2.22
TISINA s.r.o. 2.22
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 2.23
Mestské centrum sociálnych služieb Modra 2.23
Slovenská plavecká federácia 2.23
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 2.23
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 2.23
CLARITAS n.o. 2.24
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto 2.24
Ján Žitniak 2.24
BEVEX - BANSKÝ VÝSKUM, spol. s r.o. 2.24
Centrum sociálnych služieb Duhový sen Kalinov 2.24
VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 2.25
Stredná odborná škola 2.25
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi 2.25
Domov sociálnych služieb DÚHA 2.25
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Medzilaborciach 2.25
CEIT Technical Innovation, s.r.o. 2.25
Obec Lovčica - Trubín 2.26
Ing. Branislav Vallo 2.26
Ústredná knižnica SAV 2.26
Mestský podnik služieb 2.26
ŽIVOT, n.o. 2.26
Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS 2.27
Centrum Liberta, n.o. 2.27
Spišská katolícka charita 2.27
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska 2.27
Ľudmila n.o. 2.27
SAFE TIME, spol. s r.o. 2.27
Obec Dolné Vestenice 2.27
Dušan Ilenin SHR 2.28
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2.29
PIAL - AGRO, s.r.o. 2.29
Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV 2.29
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 2.29
AKADEMIK TU KOŠICE 2.29
Obec Veľké Úľany 2.29
Obec Vígľaš 2.3
Združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 2.3
Jakub Ilavský, s.r.o. 2.3
Slovenské technické múzeum 2.3
MICRO JUNTAS SK, s.r.o. 2.32
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2.32
Milan Božik 2.33
Odborné učilište internátne 2.33
Obec Svätý Kríž 2.34
EKOFARM s.r.o. 2.34
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2.34
Chateau GRAND BARI s.r.o. 2.34
Obec Slavec 2.34
Andrej Adamčo ADAMČO 2.34
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 2.34
Štefan Sarka - kovo-drevo-elektro 2.34
Obec Chvojnica 2.34
TinAGRO s.r.o. 2.35
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
LOM ONDAVA s. r. o. 11.38
AMETYS s.r.o. Košice 11.38
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 11.38
Obec Veľké Pole 11.38
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 11.38
KAM-BET, spol. s r.o. 11.38
Štefan Kurek 11.38
AMAS, s.r.o. 11.38
TOWER BC, a.s. 11.38
Ing. Otto Smik 11.38
AGROMELIO, s.r.o. 11.38
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 10.21
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 10.19
Corsan Corviam Construcción S.A. 10.12
SDaM, s.r.o. 9.91
ADO-HOLZ, s.r.o. 9.9
SlovakiaWood, s.r.o. 9.84
Viliam Vorobeľ 9.82
Ľuboš Baláž 9.73
Družstvo SLOVAKIA 9.73
František Hirchner ml. 9.73
P a R s.r.o. 9.73
Bori Richter 9.73
Ján Haranica - JH 9.73
GLS - GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. 9.73
Peter Šadibol 9.7
Peter Čierňava 9.7
T-LES Záhorie, s.r.o. 9.64
Ladislav Pavelek 9.63
Cáder Pavol 9.63
FalcoMD, s.r.o. 9.6
Miloš Kubica 9.6
Michal Jankech 9.6
Ján Mlynarčík 9.54
Jaroslav Kuba 9.54
ZEMKU BU s.r.o. 9.54
Igor Plichta 9.54
MIJA-LES s.r.o. 9.54
Forest Co, s.r.o. 9.54
Milan Mazáň 9.54
Viktor Rapant 9.54
Ing. Miroslav Saloň 9.54
Ľudovít Rovňaník 9.54
Milan Podolan 9.54
Ján Rybár 9.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 9.54
Peter Morong 9.54
Juraj Dovina 9.54
František Krištiak 9.54
Ing. Ján Gežo 9.52
Michal Jankech 9.52
Helena Plechová - Leso služby 9.52
PALEKO, s.r.o. 9.52
PE LES s.r.o. 9.46
JAVIL-služby s.r.o. 9.44
Jozef Jaňák ml. 9.41
Lukáš Mišinec 9.4
Hurban Dušan 9.39
Slávka Kotlebová 9.39
Ján Púček 9.39
Adam Hodál 9.39
Ľubomír Hasoň 9.38
Jozef Spurný 9.38
D.I.S., spol. s r.o. 9.38
VELABRI, s.r.o. 9.33
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 9.33
ĽUKOS, s.r.o. 9.32
Di Mihálik, s.r.o. 9.32
Tomáš Vozárik 9.32
Juraj Lukáč 9.32
FalcoMD, s.r.o. 9.32
JAVIL-služby s.r.o. 9.32
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 9.32
Tomáš Ďunďa 9.32
František Švajčík ml. 9.31
Juraj Tomašovič 9.26
VH Forest s.r.o. 9.24
Branislav Svatík 9.24
TARATOR s.r.o. 9.21
Michal Košút 9.21
ŠEĽO, spol. s.r.o. 9.21
Radovan Krchňavý 9.18
Dušan Majcher ml. 9.17
Ján Ľuptovec 9.15
FORESTRA, s.r.o. 9.15
Ľubomír Minárech 9.15
Augustín Cyrul 9.15
Marián Cyrul 9.15
Jozef Matejík ml. 9.15
LH Forest s.r.o. 9.15
Pavol Bojko ml. 9.11
TANEX, spol. s r.o. 9.11
Jaroslav Šurík 9.11
Ondrej Kubinec 9.11
Jozef Karas 9.11
Gasparik, s. r. o. 9.11
HOCHTIEF SK s.r.o. 9.1
P a R s.r.o. 9.1
H.K.BER s.r.o. 9.1
Družstvo SLOVAKIA 9.09
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
OTE, a.s. 0.0
Charita Modra, n.o. 0.3
KM + KM, s. r. o. 0.5
HP WOOD s.r.o. 0.9
HP WOOD s.r.o 0.91
EDF Trading Limited 1.0
VNG Slovakia, spol. s r.o. 1.0
Statoil ASA 1.0
EP Commodities, a.s. 1.0
LABO-SK, s.r.o. 1.01
MONET+,a.s. 1.07
Mgr. Iveta Kucková 1.09
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie 1.19
Slovenská Akadémia Vied, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie 1.24
TATRAPEKO, a.s. 1.25
PARAPETROL, a.s. 1.26
GEOLAND TOP, s.r.o. 1.27
Lukáš Hubka 1.3
SV.P.FIDELITAS, s.r.o. 1.31
MEDIC INTERNATIONAL s. r. o. 1.32
Ing. Jozef Flosník - Pekáreň u Flosníkov 1.33
Milan Kolárik 1.34
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie 1.38
Liate asfalty & SIP a dlažby, spol. s.r.o. 1.39
SIGEO, s.r.o. 1.39
G E O D É Z I A Bratislava a.s. 1.4
JAVORKA, s.r.o. 1.41
ZDRAVSTAR, s.r.o., MUDr. Ján Hruška 1.41
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 1.41
SHELL Slovakia, s.r.o. 1.42
ABO, a.s. 1.43
KAMEŇOLOMY, s.r.o. 1.44
Ing. Vladimír Nechuta Geodetická kancelária Martin 1.44
PEDIAGYN, s.r.o. 1.45
Vetis, s.r.o 1.47
BIOGENIX, s.r.o. 1.5
CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. 1.5
GEOMETRA, s.r.o. 1.52
Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o. 1.52
ROZKVET, výrobné družstvo 1.53
Milan Chorvát - BELOS SLOVENSKO 1.53
Stanislav Vanacký 1.53
GEO-ING s.r.o. 1.53
Zsolt Fehér - Fortune Felt 1.54
eurobus, a.s. 1.55
Ing. Mladen Predný 1.55
Ing. Miroslav Antoška-lesná výroba 1.55
Pavol Kurhajec Tlačiareň PaM Grafické štúdio 1.55
Milan Resetár 1.55
Tonak, a.s. 1.56
ECO HAMLET s.r.o. 1.57
MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. 1.57
GEODET SNINA, s.r.o. 1.58
Xepap, spol. s r. o. 1.58
Pozemkové spoločenstvo - Urbár 1.58
Juraj Kamzík 1.58
Radovan Krčula 1.59
Ján Punka 1.59
Mišík geodetická kancelária, s.r.o. 1.59
BOZPO, s.r.o. 1.6
ANZA - CZ s.r.o. 1.6
Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo,tlačiareň,kníhviazačstvo 1.61
Pozemkové spoločenstvo Babky 1.61
GEODETICCA, s.r.o. 1.61
Ing. Jozef Ivanko 1.62
Anton Richter 1.62
Viliam Lukačovič DREVO - PAL 1.62
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. 1.63
RESTADO s.r.o. 1.63
Ing. Miloš Jacko, PhD. GEODET 1.63
DARNER s.r.o, 1.64
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR 1.64
LASER servis, spol. s.r.o. 1.64
GEOPROJEKT-SK s.r.o. 1.64
Pozemkové spoločenstvo urbariátu Veľké Borové 1.65
DATAMARS,SA 1.65
Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 1.65
Mgr. Jozef Veliký 1.65
MIKONA, s.r.o. 1.65
PENAM SLOVAKIA, a.s. 1.65
IGK s. r. o. 1.66
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 1.67
Silencia, s.r.o. 1.68
Martin Pazdera 1.68
J.M.J. s. r. o. 1.68
Pozemkové spoločenstvo Jakubovany 1.69
NAVIS, s.r.o. 1.69
RNDr. Boris Starší - KVALITEST 1.7
Měřící technika Morava, s. r. o. 1.7
František Pustý 1.7
Martin Holečko 1.7
Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo 1.7
Jozef Šimek 1.71
GEOŠ - g.k., s.r.o. 1.71
Zdeno Kijačik 1.71
Róbert Sloboda - S.R.S. LIGHT DESIGN 1.72
GASTRO - HAAL, s.r.o. 1.73
TECHNIUM, spol. s r.o. 1.73
Ivan Vetrák 1.73
TABI Corp., s.r.o. 1.73
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Ing. Dušan Mráz Stromová 472/7 96233 Budča 8
Ing. Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D 84105 Bratislava 8
Ing. Štefan Petergáč Bezekova 19 84102 Bratislava 8
Dipl. Ing. Dr. techn. Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 1170 Wien 7
Dr. Thomas Birtel Boverstrasse 127 DEU - 45473 Mülheim an der Ruhr 7
Dipl. Ing. Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ 1190 Wien 7
Mag. Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 1190 Wien 7
Mag. Christian Harder Pattendorf 75 9813 Möllbrücke 7
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 3500 Krems an der Donau 7
Ing. Roman Cvik 9. mája 1509/43 95801 Partizánske 6
Ing. Roman Lenner Rozstání 155 46343 Světlá pod Ještědem 6
Ing. Peter Kotuliak Lachova 1598/16 85103 Bratislava 6
Ing. Miroslav Strečanský Krajná 16397 /56C 82104 Bratislava 6
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER 78000 Versailles 6
Ing. Ján Dudáš Lužná 794/17, Vokovice 16000 Praha 6 5
Ľubomír Geľo Homolova 19 84102 Bratislava 5
PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. Tolstého 5 81106 Bratislava 5
Ing. Vladimír Hašík Nezábudková 18 82101 Bratislava 5
Ing. Pavol Ondriš Cestna na Klanec 4590/72 84103 Bratislava 5
Michal Majerčík Ľanová 3372/76 90025 Chorvátsky Grob 5
Pierre Coppey 65 Avenue Niel 75017 Paris 5
JUDr. Daniel Křetínský Kostelní 1102/12, Holešovice 17000 Praha 7 5
RNDr. Lubomír Procházka Mlýnská 643 79827 Němčice nad Hanou 5
Jaroslav Strnad Tyršova 816 538 21 Slatiňany 5
Ing. Daniel Knotek Košická 49 82108 Bratislava 5
Ing. Juraj Ondriš Kunerádska 1588/19 841 03 Bratislava 5
Ing. Jiří Bělohlav Na vyhlídce 827/52, Prosek 19000 Praha 9 5
Ing. Ivan Šesták Havelkova 32 84103 Bratislava 5
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 81102 Bratislava 5
Ing. Jozef Králik Drotárska cesta 6164/90 81102 Bratislava 5
Ing. František Klepetko Royova 14 83101 Bratislava 5
Ing. Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 2351/4, Libeň 18000 Praha 8 5
Ing. Viliam Turanský Priehradná 18 03601 Martin 5
Ing. Milan Kreškóci Nová ulica 41 95113 Branč 4
Ing. Martin Molčan Kukučínova 16 83103 Bratislava 4
Ing. Mario Hanusek Antická 3 85110 Bratislava 4
Ing. Mariana Tullová PhD. Dolné Sľažany 59 95171 Sľažany 4
Ing. Mária Krumpolcová Toplianska 28 82107 Bratislava 4
Ing. Mária Dubielová Nová 15 974 04 Banská Bystrica 4
Ing. Ladislav Kéri Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 4
Ing. Karel Kornfeil Čejč 146 69614 Čejč 4
Ing. Jozef Čapkovič Javorová 21 91705 Trnava 4
Ing. Jaroslav Závodský 17. novembra 309/27 91451 Trenčianske Teplice 4
PhDr. Daniel Dobrovič Komenského 4978/11 08001 Prešov 4
Peter Schaeidt Bachstrasse 43 D-88214 Ravensburg 4
Ing. Jan Špringl Pod kapličkou 2846/11, Žižkov 13000 Praha 3 4
Ing. Ján Kostka Na Slanci 8 83152 Bratislava 4
PhDr. Peter Hložný, MPH Stierova 1132/1 04023 Košice 4
RNDr., CSc. Martin Šamaj Prepoštská 8 81101 Bratislava 4
Ing. Ivan Budík Preslova 85 60200 Brno 4
Ing. František Kočí K rovinám 557/6, Jinonice 15800 Praha 5 4
Pavol Halgaš Za štadionom 10 97697 Nemecká 4
Ing. Dagmar Mihálová Poľná 90 974 05 Banská Bystrica 4
Ing. Mária Blahová Ondrejovova 2 82103 Bratislava 4
Oľga Hôrková M. Rázusa 32 91401 Trenčianska Teplá 4
Milan Zajac Kuzmányho 12 81106 Bratislava 4
Ing. CSc. Arpád Szabó Csokonaiho 113/9 94501 Komárno 4
Ing. Marián Peťko Reca 74 92526 Reca 4
Ing. Béla Molnár Snežienková 814/10 94504 Komárno 4
Ing. Barbora Korcová Hrdinov 363/42 95803 Malé Uherce 4
Martin Bouygues Rue Delabordere 31 92200 Neuilly sur Seine 4
Ing. Milan Kreškóci Nová ulica 705/41 95113 Branč 4
Ing. Alžbeta Chromčíková Slnečná 16 974 04 Banská Bystrica 4
Mag. Björn Mittendorfer Hans-Hruschka-Gasse 9 2325 Himberg 4
Juraj Orémusz Poľná 10/A 94001 Nové Zámky 4
JUDr. Daniel Křetinský Kostelní, Holešovice 1102/12 17000 Praha 7 4
František Čenka Starojánska 120 03203 Liptovský Ján 4
Eva Čermáková Mlynské Luhy 5 82105 Bratislava 4
Eduard Pajer Slnečná 66 05901 Spišská Belá 4
Johannes Peter Spalek p.A. Hans-Hruschka-Gasse 9 2325 Himberg 4
Dušan Hazucha Hrušovany 405 95613 Hrušovany 4
Ján Kaminský 37 08212 Okružná 4
Ing. Vojtech Krumpolec Toplianska 28 82107 Bratislava 4
Ing. Vladimír Ondriš Svätovojtešská 14 83103 Bratislava-Nové Mesto 4
Ing. Vladimír Kubík U zbrojnice 588 69156 Hrušky 4
Jozef Gaál 220 991 09 Veľká Čalomija 4
Jozef Pajer Slnečná 65 05901 Spišská Belá 4
Jozef Streženec Bodona 70 92101 Piešťany 4
Dušan Hazucha 405 95613 Hrušovany 4
Ing. Viera Babjaková Horné Pršany 5 974 05 Banská Bystrica 4
Ing. Tomáš Krsek Čermákova 2484/52, Jižní Predměstí 30100 Plzeň 4
Martina Ľahká Panská 470 95175 Beladice 4
Ing. Sven Szokolay Chrasťová 23/B 83101 Bratislava 4
Mgr. Marián Oršula Veterná 6 90031 Stupava 4
Mgr. Pavol Pongrácz 109 93001 Veľké Blahovo 4
Michal Fedor Jarková 178 094 13 Sačurov 4
Ing. Richard Závodský Svoradova 454/19 01851 Nová Dubnica 4
Miloš Rajtar 299 95171 Sľažany 4
Ing. Radovan Hrnčíř č.p. 230 68301 Olšany 4
Olivier Bouygues Vila Madrid 15 92200 Neuilly sur Seine 4
Ing. Radomír Letaši Cabanova 36 84102 Bratislava 4
Pavol Varga 520 95173 Jelenec 4
Peter Chmúrny Sklabinský Podzámok 38 03803 Sklabinský Podzámok 4
Peter Hazucha 419 95613 Hrušovany 4
Ing., PhD. Mariana Tullová Dolné Sľažany 59 95171 Sľažany 4
Ing. Peter Miho 780 01323 Višňové 4
Bc. Miroslav Ostatník Rajčurská 17 91705 Trnava - Modranka 4
PhDr. Vladimír Poór Leoša Janáčka 6811/34 91700 Trnava 4
Antonio Hervella Garces p.A. Hans-Hruschka-Gasse 9 2325 Himberg 4
Andrej Babiš Františka Zemana 876 252 43 Průhonice 4
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Dr. Thomas Birtel Boverstrasse 127 DEU - 45473 Mülheim an der Ruhr 24
Mag. Christian Harder Pattendorf 75 9813 Möllbrücke 24
Dipl. Ing. Dr. techn. Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 1170 Wien 24
Dipl. Ing. Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ 1190 Wien 24
Mag. Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 1190 Wien 24
Philippe Guitard Pařížska 128/22 11 000 Praha 16
Ing. Peter Martinka Kynceľová 124 974 01 Banská Bystrica 15
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 841 05 Bratislava 15
Pierre Coppey 65 Avenue Niel 75017 Paris 14
Soren Klarskov Vilby Hans Appels Vej 7 5260 Odense 12
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER 78000 Versailles 12
Jens Mortensen Hogevej 6, Nordenhuse 5800 Nyborg 12
Peter Schak Larsen Sadolinsgade 9 5000 Odense 12
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 5300 Kerteminde 12
Ib Thrane Sadolinsvaenget 4 5230 Odense 12
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 3500 Krems an der Donau 10
Ing. Róbert Bartek Dobrovského 5 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 10
Martin Bouygues Rue Delabordere 31 92200 Neuilly sur Seine 10
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer Kordíky 162 97634 Kordíky 10
Ing. Rastislav Danišek Zuby 3 90021 Svätý Jur 10
Olivier Bouygues Vila Madrid 15 92200 Neuilly sur Seine 10
Ing. Miroslav Vester PhD. Štefana Králika 5 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 10
Jaroslav Strnad Tyršova 816 538 21 Slatiňany 9
Ing. Dušan Mráz Stromová 472/7 96233 Budča 9
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I 1077 Amsterdam 9
Ing. Róbert Čvapek Balkánska 666/95A 85110 Bratislava-Rusovce 9
Ing. István Kocsis 53 98050 Včelince 9
Ing. Ondrej Borguľa Jesenná 4 97405 Banská Bystrica 8
Ing. Peter Kotuliak Lachova 1598/16 85103 Bratislava 8
Uffe Tonning Hansen Avangen 96 5750 Ringe 8
Ing. Miroslav Remeta Čapajevova 29 08001 Prešov 8
Ing. Štefan Petergáč Bezekova 19 84102 Bratislava 8
Ing. Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D 84105 Bratislava 8
Peter Mihálik Jesenského 11 01001 Žilina 8
MUDr. Vladimír Ježík Hliny 10 01701 Považská Bystrica 8
Marek Dospiva Nad Výšinkou 1259/17 150 00 Praha 5 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 1190 Wien 8
Ján Katrušík SNP 39 01401 Bytča 8
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 1190 Wien 8
PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. Tolstého 5 81106 Bratislava 8
Marián Mihálik Jesenského 11 01001 Žilina 7
Andrej Babiš Františka Zemana 876 252 43 Průhonice 7
RNDr., CSc. Martin Šamaj Prepoštská 8 81101 Bratislava 7
Zuzana Tóthová Moravská 33 04001 Košice 7
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 81102 Bratislava 7
JUDr. Antal Zsigo Súmračná 3 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov 7
Mag. Josef Landschützer Franz-Josef-Kai 46 A-8011 Graz 7
Ing. Ladislav Nyers Klinčeková 2569/2 94501 Komárno 7
Ing. Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 330/6 58601 Jihlava 7
Ing. František Vaculík Ve Vilách 431/14 58601 Jihlava 7
Caroline Sulke Celtesgasse 21 1190 Wien 7
Ing. Milan Špak Námestie sv. Martina 9 90851 Holíč 6
Ing. Ľubomír Šoltýs Keltská 94 85110 Bratislava - mestská časť Rusovce 6
Ing. Jiří Pech Brněnská 2638/56 58601 Jihlava 6
Ing. Dušan Masaryk Juraja Hronca 60 84102 Bratislava 6
Ing. Beáta Lipková PhD. Ľanová 8 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov 6
Eva Vikorová Dolnozoborská 32 94901 Nitra 6
Dr. Ralf P. Thomas Höhenweg 16 91080 Marloffstein 6
Dipl.-Ing. (FH) Klaus Helmrich Kneippstraße 10 90491 Norimberg 6
Ing. Miroslav Strečanský Krajná 16397 /56C 82104 Bratislava 6
Andrej Gažo Znievska 32 85106 Bratislava 6
Ing. Miroslav Horňák Sinkulova 78/33, Podolí 14700 Praha 4 6
Adrian Karl Müller Lärchenweg 2 CH-3661 Uetendorf 6
Sergey Chizhov Krylatskije Cholmy 307-63 Moskva 6
Zuzana Duran C/Real, Villanueva del Pardillo 28229 S-28037 Madrid 6
Vladislav Konečný Kvetná 20 82108 Bratislava 6
Daniel Max Schorro Velgaweg 2 CH-3213 Liebistorf 6
Roland Busch Wilhelmstr. 2d 91054 Erlangen 6
Philip Sulke Celtesgasse 21 1190 Wien 6
Mgr. Martin Šmigura Klenová 15 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 6
Mgr. Lukáš Jesenský Športová 6 90024 Veľký Biel 6
JUDr. Dušan Mach Mestský park 1 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto 6
JUDr. Daniel Křetínský Kostelní 1102/12, Holešovice 17000 Praha 7 6
Josef Käser Sindorf 15 93471 Arnbruck Sindorf 6
Jiří Zeman Drnovice 750 68304 Drnovice 6
Janina Kugel Siedlerstr. 5 85774 Unterföhring 6
Ing. Vladimír Vikor Dolnozoborská 32 94901 Nitra 6
Rudolf Alfred Marti Bellevuestrasse 32 CH-3073 Gümligen 6
Ing. Vladimír Ondriš Svätovojtešská 14 83103 Bratislava-Nové Mesto 6
Ing. Roman Lenner Rozstání 155 46343 Světlá pod Ještědem 6
Ing. Roman Doupovec Tupého 12246/25 83101 Bratislava 6
Ing. Pavol Mikušiak Starojánska 322 03203 Liptovský Ján 6
Ing. Ivan Šesták Havelkova 32 84103 Bratislava 5
Ing. František Klepetko Royova 14 83101 Bratislava 5
Ing. Daniel Knotek Košická 49 82108 Bratislava 5
Ing. Anton Zsigo Gamota 1 97401 Hurbanovo 5
Ing. Anton Zsigo Gamota 1 94701 Hurbanovo 5
Hans Torsten Gunar Biörck Engelbrektsgatan 23 11432 Stockholm 5
Dr. Rüdiger Grube Potsdamer Platz 2 10785 Berlin 5
Braňo Prieložný Sliačska 12659/ 15B 83102 Bratislava 5
Berthold Huber Potsdamer Platz 2 10785 Berlin 5
Berndt Peter Wallin Roskullsvägen 4B SE-18162 Lidingö 5
Ann-Marie Inez Hedbeck Noragardsvägen 54 S-18238 Danderyd 5
Hervé Labaude Yeomans Row 4 SW3 2AH London 5
Andrzej Wojciech Dopierala Fortel 5A 03-166 Warszawa 5
Andrew James Baldwin West Barn, Long Barnes, Adjess Roding CM5 0NX Chelmsford 5
Andreas Demetriou Vasili Michailidi Aglantzia 14 2121 Nicosia 5
Andreas Avraamides Komis 10 Carolina Park Dali 2546 Nicosia 5
Alvaro Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D 28046 Madrid 5
Adam Tadeusz Góral Strzyzowska 36 35-505 Rzeszów 5