Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 843 124 491,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 900 350 520,99
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 906 868 042,59
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 077 679 187,56
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 965 140 554,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 310 232 545,22
Slovenská správa ciest 1 061 237 164,34
Západoslovenská distribučná, a.s. 728 152 060,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 690 832 657,24
Slovenská pošta, a.s. 581 687 980,00
Slovenské elektrárne, a.s. 540 694 277,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 441 573 022,74
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 437 071 436,84
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 414 856 855,29
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 390 516 447,64
Nitriansky samosprávny kraj 367 328 224,17
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 359 303 821,96
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 352 915 857,00
MH Invest, s.r.o. 327 957 371,23
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 312 236 626,66
Hlavné mesto SR Bratislava 307 218 083,48
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 293 811 002,59
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 287 689 336,02
National Development Fund II., a.s. 277 348 675,00
Východoslovenská distribučná, a. s. 247 687 694,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 233 235 486,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 231 774 042,00
Žilinský samosprávny kraj 218 975 183,24
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 218 172 068,38
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 214 068 831,00
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 211 406 038,35
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 207 604 347,86
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 192 182 773,28
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 184 683 630,75
Mesto Košice 180 997 041,17
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 160 131 108,51
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 151 911 774,94
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 150 884 030,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 848 355,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 136 247 607,76
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Sociálna poisťovňa, ústredie 132 853 559,47
Univerzitná nemocnica Bratislava 131 783 098,73
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 122 576 767,64
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 117 181 588,46
Banskobystrický samosprávny kraj 114 090 972,09
Centrum vedecko-technických informácií SR 112 560 083,14
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 112 159 994,99
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 110 753 415,80
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 107 069 268,98
Univerzita Komenského v Bratislave 105 726 702,35
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Trenčiansky samosprávny kraj 94 449 630,58
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 94 333 227,60
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad vlády Slovenskej republiky 90 757 687,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 205 879,64
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 88 014 635,77
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 85 005 468,16
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 83 755 237,82
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 83 103 046,66
DataCentrum 81 751 339,58
Národné centrum zdravotníckych informácií 81 633 000,97
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 829 442,75
Mesto Prievidza 73 846 473,43
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 69 774 786,84
Štatistický úrad Slovenskej republiky 66 508 975,75
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Technická univerzita v Košiciach 66 089 006,68
Slovenský hydrometeorologický ústav 65 559 067,05
Bratislavský samosprávny kraj 64 048 646,12
Prešovský samosprávny kraj 63 493 716,07
Národný onkologický ústav 61 841 881,78
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 61 825 927,45
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 61 704 943,68
Mesto Prešov 60 741 234,88
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 545 095,66
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 59 450 869,35
Národná transfúzna služba SR 59 236 386,29
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 57 133 151,00
Mesto Banská Bystrica 56 418 917,89
Záchranná zdravotná služba Bratislava 55 198 274,65
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 55 023 572,60
Mesto Žilina 54 657 090,75
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 54 495 557,72
Mesto Trnava 54 296 223,21
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 53 468 873,43
Nitrianska investičná, s.r.o. 53 424 219,00
Žilinská teplárenská, a.s. 53 156 086,00
Slovenská akadémia vied (SAV) 51 119 571,67
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 50 427 365,46
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 50 006 818,70
Metodicko-pedagogické centrum 49 313 213,22
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9683
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7129
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3325
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3171
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2656
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2633
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2551
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2468
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2354
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2109
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1977
Ida Uhlárová 1923
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1791
Národný onkologický ústav 1733
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1527
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1467
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1467
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1408
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1390
Slovenské národné múzeum 1182
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1179
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1082
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1082
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1077
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1037
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 992
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 981
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 975
Ekonomická univerzita v Bratislave 972
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 957
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 945
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 911
Univerzitná nemocnica Bratislava 884
Technická univerzita v Košiciach 863
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 806
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 780
Štatistický úrad Slovenskej republiky 753
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 744
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 726
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 708
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 671
Západoslovenská distribučná, a.s. 666
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 655
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 646
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 641
Nemocnica Poprad a. s. 627
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 614
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 607
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 599
Výskumný ústav vodného hospodárstva 591
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 582
Slovenská pošta, a.s. 571
Univerzita Komenského v Bratislave 568
Mesto Žilina 534
Mesto Komárno 515
Žilinský samosprávny kraj 508
Hlavné mesto SR Bratislava 496
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 491
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 488
Ústav experimentálnej fyziky SAV 479
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 474
Fakultná nemocnica Trenčín 462
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 450
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 444
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 444
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 439
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 432
Sociálna poisťovňa, ústredie 428
Katolícka univerzita v Ružomberku 420
Mesto Trnava 407
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 402
Úrad vlády Slovenskej republiky 400
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 390
Trenčiansky samosprávny kraj 381
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 381
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 381
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 378
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 376
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 371
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Fakultná nemocnica Trnava 364
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 361
Slovenská správa ciest 353
Národný ústav reumatických chorôb 352
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 349
Nitriansky samosprávny kraj 345
Záchranná služba 337
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 335
Univerzitná nemocnica Martin 335
Fakultná nemocnica Nitra 335
UNIVERZITA J. SELYEHO 333
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 331
Národná transfúzna služba SR 322
Východoslovenská distribučná, a. s. 321
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 316
Slovenské národné divadlo 307
Mesto Nové Zámky 306
Centrum vedecko-technických informácií SR 306
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 760 092 534,00
EUROVIA SK, a.s. 1 506 251 517,37
STRABAG s.r.o. 1 401 603 966,22
SLOVNAFT, a.s. 1 185 897 230,28
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 771 843 923,39
Metrostav a.s. 713 685 899,00
ZSE Energia, a.s. 702 007 711,46
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
ŽOS Vrútky a.s. 678 617 003,00
TSS GRADE, a.s. 659 466 869,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 642 546 246,36
Pow-en a. s. 629 143 420,79
Stredoslovenská energetika, a.s. 614 436 522,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 572 215 754,00
Skanska SK a.s. 429 011 595,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 390 767 581,51
Metrostav Slovakia a. s. 377 925 974,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
TEMPEST a.s. 361 514 783,38
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 329 196 079,50
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 191 597,00
ŽOS Trnava, a. s. 314 544 342,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 281 785 744,88
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
MED - ART, spol. s r.o. 272 161 393,94
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
PORR s.r.o. 262 184 147,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 256 307 362,46
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
MBM-GROUP, a.s. 235 433 574,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 232 215 466,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 221 644 151,00
HOCHTIEF SK s.r.o. 207 469 353,00
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 203 316 503,22
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TuCon, a. s. 195 460 002,00
AutoCont SK a.s. 193 741 877,40
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 191 247 326,85
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 186 534 773,16
TEMPRA, s.r.o. 186 288 211,00
InterWay, s.r.o. 184 734 222,00
TIMED, s.r.o. 179 826 211,86
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Východoslovenská energetika a.s. 178 901 681,44
DATALAN, a.s. 176 676 239,74
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 176 212 494,66
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 175 210 788,09
DITEC, a.s. 174 165 685,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
AB Facility s. r. o. 159 060 940,00
Siemens s.r.o. 152 034 255,01
SE Predaj, s. r. o. 143 241 273,16
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
Aliter Technologies, a.s. 140 642 861,46
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
GGFS s.r.o. 136 183 544,70
Ticket Service, s.r.o. 134 831 627,08
FORESTRA, s.r.o. 134 227 522,00
Slovenská sporiteľňa, a.s. 131 527 660,00
VUJE, a.s. 131 193 073,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 128 661 915,00
Metrostav a. 127 705 627,00
SOITRON, s.r.o. 126 487 990,02
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 125 177 628,00
Inžinierske stavby, a. s. 123 504 502,47
CESTY NITRA, a.s. 122 707 675,21
AVA-stav, s.r.o. 121 777 475,00
PETROLTRANS, a.s. 120 662 001,38
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 120 030 065,00
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 119 759 703,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
T a M trans spedition, s.r.o. 119 273 886,66
Orange Slovensko, a.s. 118 353 478,47
stengl a.s. 117 863 367,00
Rempo s.r.o. 117 536 759,47
MEDITRADE spol. s r. o. 117 057 282,08
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 116 625 833,29
Slovenská pošta, a.s. 115 314 750,97
SEVITECH a. s. 112 443 355,67
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 110 834 199,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 103 249 788,40
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Ernst & Young, s. r. o. 100 033 906,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 94 128 769,96
Prysmian Kablo s.r.o. 93 693 925,00
SWAN, a.s. 93 070 347,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 92 726 044,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 88 585 866,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 87 176 297,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3334
MED - ART, spol. s r.o. 2123
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1942
CLEAN TONERY, s.r.o. 1625
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1594
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1568
Tibor Varga TSV PAPIER 1419
HENRYSO, s.r.o. 1354
JURIGA, spol. s r. o. 1325
INMEDIA, spol. s r.o. 1317
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1305
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1179
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 989
BIOTECH s.r.o. 974
LASER servis, spol. s.r.o. 950
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 949
Lambda Life a.s. 729
INTRAVENA s.r.o. 691
SLOVNAFT, a.s. 690
VIDRA a spol. s.r.o. 681
B. Braun Medical s.r.o. 671
Steeling, s.r.o. 615
PC SEMA, s.r.o. 609
Xepap, spol. s r.o. 592
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
TIMED, s.r.o. 570
EUROVIA SK, a.s. 561
AutoCont SK a.s. 545
CENTRALCHEM, s.r.o. 511
FORESTRA, s.r.o. 497
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 497
LABO - SK, s. r. o. 492
Ib-elektro s.r.o. 484
KASON, s.r.o. 481
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 477
DD21 s.r.o. 463
VWR International GmbH 459
OFFICE STAR, s.r.o. 413
Martin Gall - MG COMP 411
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 410
Štefan Nagy - FAN-AUTO 403
Lamitec, spol. s r.o. 402
MEDICAL GROUP SK a.s. 398
STRABAG s.r.o. 397
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 380
nanoTECH s.r.o. 379
mediatip.sk, s. r. o. 379
Lucia Rošková R-interiér 372
GIEGO s.r.o. 369
MAGNA ENERGIA a.s. 369
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 369
LEON global s.r.o. 367
Henrich Sonnenschein - ITSK 362
DATALAN, a.s. 355
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
BEGA, s.r.o. 344
DMC, s.r.o. 338
Bidvest Slovakia s. r. o. 335
X logistics, s.r.o. 334
Di Mihálik, s.r.o. 331
MEDITRADE spol. s r. o. 326
Marián Šupa 322
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 322
KRIDLA s.r.o 322
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 310
BAX PHARMA, s.r.o. 308
RIZNER s. r. o. 305
Ing. Iveta Janíková 305
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 303
NABIMEX, s.r.o. 297
KORAKO plus s. r. o. 291
Euro Media Košice, s.r.o. 282
MGP, spol. s r.o. 280
ŽOS Vrútky a.s. 276
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 274
TEMPEST a.s. 271
ZSE Energia, a.s. 271
EQUILIBRIA, s.r.o. 268
SARSTEDT spol. s r.o. 266
CORA GASTRO, s.r.o. 266
ProScience Tech s. r. o. 264
GLOBUS spol. s r.o. 264
Marek Špeťko - IMEX 257
AB Facility s. r. o. 253
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 252
MIVASOFT, spol. s r.o. 249
KVANT spol. s r.o. 245
Rempo s.r.o. 244
HS technology s.r.o. 241
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 240
NICHOLTRACKT, s.r.o. 238
KOBIT - SK, s.r.o. 238
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 236
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 228
MIKONA s.r.o. 228
Ultra Print, s.r.o. 223
VICOM s.r.o. 222
TOWDY s. r. o. 222
Life Technologies s r.o. 221
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 26 950 830 680,54
Banská Bystrica 5 742 231 795,30
Košice 1 777 804 420,28
Trnava 1 375 782 413,45
Nitra 846 056 410,99
Žilina 787 722 440,59
Prešov 408 255 978,63
Banská Štiavnica 369 238 441,85
Trenčín 292 764 508,17
Zvolen 193 732 669,08
Martin 165 462 776,05
Bojnice 139 946 898,26
Piešťany 119 474 045,53
Považská Bystrica 116 390 737,33
Liptovský Mikuláš 113 344 781,63
Poprad 104 038 421,06
Prievidza 81 867 934,21
Komárno 81 036 514,45
Ružomberok 78 318 022,96
Kežmarok 74 769 755,53
Bardejov 69 993 952,79
Vysoké Tatry 63 298 102,50
Dunajská Streda 60 646 421,98
Nové Zámky 58 895 542,05
Hencovce 58 870 613,33
Trebišov 53 728 245,47
Dubnica nad Váhom 49 395 900,88
Nemšová 48 435 501,61
Levice 47 796 265,44
Spišská Nová Ves 46 689 438,84
Ľubotice 44 715 421,00
Stará Ľubovňa 44 672 028,08
Lučenec 44 083 111,91
Michalovce 44 037 600,45
Pliešovce 40 366 114,09
Brezno 39 300 740,96
Žiar nad Hronom 38 232 253,01
Šaľa 36 379 248,32
Vranov nad Topľou 35 845 818,93
Topoľčany 34 175 050,04
Dolný Kubín 31 750 762,53
Hriňová 31 194 870,60
Humenné 30 649 354,96
Lužianky 29 291 566,13
Revúca 28 339 393,93
Snina 27 528 807,32
Rožňava 27 495 853,00
Pezinok 26 049 681,09
Senica 24 585 075,73
Galanta 23 514 326,49
Levoča 23 118 045,51
Čadca 22 671 821,57
Detva 22 503 782,20
Hlohovec 22 296 955,33
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 084 740,44
Dobšiná 20 317 755,16
Čierny Balog 19 647 579,54
Lesenice 19 561 589,00
Dvory nad Žitavou 19 171 059,67
Ulič 19 035 978,90
Kysucké Nové Mesto 18 977 973,91
Bytča 18 559 681,18
Hronovce 17 648 293,26
Sereď 17 535 107,65
Malacky 17 172 927,07
Sučany 16 890 507,07
Vráble 16 574 548,64
Púchov 16 555 539,75
Partizánske 16 418 768,96
Medzilaborce 16 009 240,47
Želiezovce 15 908 105,12
Sabinov 15 350 105,58
Lipany 15 120 489,09
Kolárovo 14 751 541,34
Trstená 14 551 494,26
Myjava 14 467 105,16
Bánovce nad Bebravou 14 308 718,02
Moravské Lieskové 14 168 594,82
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Veľký Krtíš 13 458 027,59
Nové Mesto nad Váhom 12 986 856,79
Šamorín 12 972 050,60
Skalica 12 915 105,99
Leopoldov 12 898 286,46
Tekovské Lužany 12 573 605,00
Kremnica 12 512 282,23
Poltár 12 468 600,98
Topoľníky 12 308 331,14
Tornaľa 12 212 330,64
Sebechleby 11 755 425,00
Gabčíkovo 11 705 976,33
Krupina 11 676 866,56
Svit 11 624 558,08
Marcelová 11 530 332,33
Svidník 11 411 748,46
Bojná 11 398 899,26
Holíč 11 143 399,97
Handlová 11 098 328,26
Rapovce 11 069 873,00
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 46472
Banská Bystrica 13676
Košice 13292
Žilina 6070
Nitra 5393
Prešov 4997
Trnava 4322
Martin 3305
Trenčín 2682
Zvolen 2344
Piešťany 1306
Vysoké Tatry 1301
Považská Bystrica 1106
Liptovský Mikuláš 1059
Nové Zámky 941
Komárno 911
Želiezovce 907
Ružomberok 896
BRATISLAVA 849
Poprad 724
Michalovce 716
Ulič 684
Banská Štiavnica 642
Pezinok 627
Lužianky 595
Bojnice 548
Prievidza 522
Stará Ľubovňa 494
Dolný Kubín 457
Leopoldov 385
Bardejov 341
Dunajská Streda 324
Humenné 322
Púchov 311
Čadca 305
Senec 295
Spišská Nová Ves 285
Dubnica nad Váhom 282
Lučenec 279
Sučany 273
Kežmarok 262
Partizánske 259
Ilava 245
Rožňava 245
Slavnica 243
Topoľčianky 233
Kováčová 233
Hlohovec 228
Levoča 223
Myjava 223
Žiar nad Hronom 222
Brezno 219
Levice 213
Pliešovce 206
Topoľčany 203
Senica 178
Trebišov 176
Hrnčiarovce nad Parnou 160
Trstená 150
Veľký Krtíš 148
Malacky 142
Skalica 141
Svätý Jur 140
Kysucké Nové Mesto 138
Revúca 137
Nové Mesto nad Váhom 136
Bánovce nad Bebravou 133
Galanta 133
Kremnica 133
Kolíňany 130
Pruské 130
Snina 130
Nitrianske Pravno 127
Hronovce 127
Rimavská Sobota 125
Tornaľa 124
Ivanka pri Dunaji 124
Vranov nad Topľou 120
Holíč 118
Sabinov 110
Detva 109
Svidník 105
Ľubochňa 103
Stará Turá 94
Šaľa 93
Kráľovský Chlmec 92
Sereď 88
Jaslovské Bohunice 86
Záhorie 84
Modra 84
Liptovský Hrádok 83
Prakovce 82
Likavka 80
Štiavnik 79
Trnovec nad Váhom 77
Šurany 76
Zlaté Moravce 76
Nové Zámky 76
Stupava 71
Medzilaborce 71
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 17 193 539 495,87
Košice 1 930 564 322,38
Žilina 1 605 694 132,99
Nitra 946 150 170,67
Piešťany 935 779 345,41
Banská Bystrica 805 409 990,55
Vrútky 691 634 549,00
Praha 580 686 395,85
Trnava 579 940 403,52
Prešov 464 380 187,31
Nové Zámky 421 405 393,25
Milano (MI) 409 800 000,00
Zvolen 391 699 325,08
Trenčín 356 115 757,31
Martin 261 650 660,14
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 198 572 220,70
Larnaca 179 401 010,00
Bojnice 177 735 358,46
Plzeň 176 602 797,00
Liptovský Mikuláš 162 437 302,44
Poprad 157 764 911,06
Púchov 150 472 665,62
Prievidza 149 640 310,95
Trebišov 147 966 154,76
Trakovice 140 000 000,00
Horné Srnie 138 618 741,75
Pezinok 129 777 829,64
Brno 125 688 272,67
Bardejov 125 227 140,78
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Šarovce 118 910 230,66
Spišská Nová Ves 117 631 276,49
Galanta 115 871 161,02
Komárno 114 220 510,48
Banská Štiavnica 110 224 639,97
Michalovce 106 333 462,63
Lučenec 103 655 595,27
Rožňava 100 288 597,45
Zlaté Moravce 89 670 353,60
Ružomberok 89 023 330,26
Krásno nad Kysucou 87 134 541,42
Liptovská Teplička 84 767 750,30
Madrid 82 829 436,00
Námestovo 80 730 201,20
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Libchavy 78 435 650,00
Dunajská Streda 77 770 789,71
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Hriňová 73 129 167,14
Levice 72 960 734,51
Ulm, 69 350 000,00
Slovenská Ľupča 68 763 912,50
Dolný Kubín 67 038 073,24
Raková 62 244 496,51
Šaľa 59 182 753,47
Humenné 58 453 602,94
Rabča 58 439 305,40
Žiar nad Hronom 56 016 698,89
Tlmače 53 349 000,00
Vranov nad Topľou 52 493 380,17
Kráľová nad Váhom 52 375 586,50
Partizánske 51 992 615,24
Nové Mesto nad Váhom 51 627 929,21
Moravany nad Váhom 50 151 812,95
Senec 48 836 116,05
Mútne 46 549 542,65
Trutnov 45 514 789,00
Beluša 44 121 626,36
Vráble 43 630 432,05
Oravské Veselé 41 341 740,00
Čadca 40 931 702,53
Oščadnica 40 867 498,73
Myjava 40 849 820,14
Ostrý Grúň 40 708 647,00
Veľké Leváre 40 639 223,36
Ľubotice 39 637 572,55
Detva 38 910 544,79
Bussnang 38 801 691,00
Rimavská Sobota 38 508 887,21
Senica 38 457 277,31
Lietavská Lúčka 38 076 191,72
Príbovce 38 046 569,00
Čierny Balog 36 942 947,00
Poproč 36 576 884,58
Sľažany 35 851 687,00
Sabinov 35 414 052,75
Kladno 35 300 650,26
Nitrianske Pravno 34 129 021,16
Bziny 32 411 166,00
Oudeweg 32 31 382 143,00
Liesek 30 096 687,00
Jaslovské Bohunice 29 521 477,00
Tureň 29 226 653,00
Šamorín 29 212 587,98
Florencia 28 600 000,00
Ivanka pri Dunaji 28 481 791,61
Dúbrava 27 804 556,58
Šarišské Michaľany 27 786 684,13
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 41460
Nitra 10852
Košice 8346
Žilina 6359
Prešov 4921
Zvolen 4381
Banská Bystrica 4054
Trenčín 3170
Pezinok 2763
Trnava 2186
Lučenec 1991
Martin 1625
Piešťany 1605
Bojnice 1227
Praha 1217
Poprad 1155
Prievidza 1033
Tvrdošín 1006
Šenkvice 969
Kočovce 939
Považská Bystrica 839
Liptovský Mikuláš 804
Nové Zámky 772
Nové Mesto nad Váhom 750
Vranov nad Topľou 731
Dubnica nad Váhom 721
Dolný Kubín 718
Rimavská Sobota 716
Krásno nad Kysucou 715
Michalovce 705
Bardejov 698
Spišská Nová Ves 671
Šaľa 661
Komárno 653
Partizánske 550
Levoča 539
Horné Srnie 493
Púchov 486
Wien 477
Žiar nad Hronom 464
Humenné 454
Trstená 440
Brezovica 412
Ružomberok 400
Lukavica 399
Dunajská Streda 389
Brezno 383
Levice 365
Lehota 355
Slovenská Ľupča 353
Topoľčany 344
Brno 341
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 338
Galanta 322
Humenne 322
Trebišov 320
Dunajská Lužná 318
Veľké Kostoľany 307
Senica 305
Sládkovičovo 302
300
Čadca 297
Ivanka pri Dunaji 291
Ľubotice 284
Oravský Podzámok 281
Námestovo 281
Vrútky 275
Banská Štiavnica 272
Hriňová 266
Bytča 266
Čierny Balog 263
Detva 261
Rožňava 259
Vyšný Kazimír 258
Uzovce 246
Kysucké Nové Mesto 244
Zlaté Moravce 237
Smolenice 236
Senec 233
Štúrovo 224
Svidník 221
Moravany nad Váhom 218
Brzotín časť Bak 218
Vráble 206
Sabinov 203
Malacky 202
Trenčianske Teplice 201
Liptovská Teplička 196
Krupina 192
Veľký Šariš 192
Snina 191
Dúbrava 189
Čierne 188
Raková 184
Sereď 179
Šamorín 176
Šarovce 176
Hanušovce nad Topľou 172
Veľký Grob 171
Papín 169
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Krajská prokuratúra Trnava 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Gymnázium sv. Moniky v Prešove 4.25
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
ZAHORKA 4.22
Mesto Spišské Vlachy 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Ivanka pri Nitre 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
Obec Ľubá 4.02
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.92
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.92
Materská škola Hurbanovo 3.91
Obec Lužianky 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.89
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.87
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
Roľnícke družstvo HRON 5.67
TOWER BC, a. s. 5.67
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.64
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
SLOVSKAL, s.r.o. 5.48
Grif Pharma s.r.o. 5.38
WHATisIT s. r. o. 5.23
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
JStore, s. r. o. 5.03
Slovak Lines, a.s. 5.0
OTE, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
ROLTA, s.r.o. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
Viktor Rapant 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Milan Mazáň 4.54
Ján Rybár 4.54
Igor Plichta 4.54
Milan Podolan 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Juraj Dovina 4.54
Peter Morong 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
František Krištiak 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
SPORT Construction a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
U.K.S.R. s. r. o. 0.67
GlobalTel, a.s. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 20
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 16
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 16
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 11
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 10
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Ján Kasper 1 Herálec 58255 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Jozef Gál Žirany 95174 7
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 7
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
Ján Čierňava Nová Bystrica 023 05 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Radomír Vailing Ďumbierska 11 Nitra 949 01 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Erika Karová Bernolákova 17 Banská Bystrica 97405 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 409
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 407
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 193
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 146
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 107
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 76
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 75
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 73
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 54
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 52
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 51
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 50
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 50
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 48
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 48
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 47
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 45
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 37
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 37
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 33
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 31
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 30
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 30
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 30
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 29
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 29
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 28
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 27
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 27
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 26
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 26
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 24
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 24
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 24
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 23
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 23
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 21
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 21
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 21
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 21
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 21
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Dušan Mach Mestský park 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 21
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 20
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 20
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 20
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 20
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 19
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5000
30125100-2 Tonerové náplne 3296
30192000-1 Kancelárske potreby 2791
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2390
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2294
30199770-8 Stravné poukážky 2163
30213100-6 Prenosné počítače 2140
09310000-5 Elektrická energia 1889
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1599
30213000-5 Osobné počítače 1545
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1515
09123000-7 Zemný plyn 1476
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1423
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1416
77200000-2 Lesnícke služby 1391
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1237
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1021
24000000-4 Chemické výrobky 999
34110000-1 Osobné automobily 966
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 950
60400000-2 Letecké dopravné služby 922
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 876
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 846
34913000-0 Rôzne náhradné diely 830
30232110-8 Laserové tlačiarne 830
33141625-7 Diagnostické súpravy 810
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 775
39130000-2 Kancelársky nábytok 757
16700000-2 Traktory/ťahače 753
79810000-5 Tlačiarenské služby 741
09134100-8 Motorová nafta 724
33694000-1 Diagnostické činidlá 717
39830000-9 Čistiace výrobky 715
19520000-7 Plastové výrobky 711
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 709
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 696
55520000-1 Služby hromadného stravovania 689
39100000-3 Nábytok 687
34100000-8 Motorové vozidlá 682
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 675
30213300-8 Stolový počítač 661
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 643
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 633
39234000-1 Škatule na kompost 569
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 568
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 565
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 559
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 558
18110000-3 Pracovné odevy 534
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 504
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 503
33692100-8 Infúzne roztoky 485
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 482
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 475
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 462
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 461
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 460
39112000-0 Stoličky 459
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 458
33761000-2 Toaletný papier 444
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 441
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 440
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 428
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 427
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 426
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 423
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 394
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 393
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 387
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 386
39221000-7 Kuchynské vybavenie 383
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 382
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 381
60100000-9 Služby cestnej dopravy 378
38652120-7 Videoprojektory 371
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 366
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 358
45233142-6 Práce na oprave ciest 356
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 340
22112000-8 Učebnice 337
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 336
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 334
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 334
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 332
38300000-8 Meracie prístroje 331
39160000-1 Školský nábytok 328
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 328
66510000-8 Poisťovacie služby 327
18424300-0 Jednorazové rukavice 325
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 320
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 318
39711130-9 Chladničky 317
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 311
30197620-8 Písací papier 310
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 306
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 303
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 302
77210000-5 Ťažba dreva 299
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 296
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 292
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 207 546 386,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 436 087,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 442 123 417,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 193 131 405,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 084 286 753,67
09310000-5 Elektrická energia 913 042 925,93
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 725 552 214,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 677 058 721,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 603 535 351,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 532 405 401,90
09134100-8 Motorová nafta 524 967 827,73
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 483 028 151,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 471 856 860,17
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 438 961 552,69
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 420 746 397,00
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
55520000-1 Služby hromadného stravovania 391 682 371,97
09123000-7 Zemný plyn 388 835 966,91
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 350,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 378 181 237,81
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 130 608,52
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 293 974 738,96
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 263 648 640,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 708 090,18
45233142-6 Práce na oprave ciest 246 135 187,95
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 231 895 878,76
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 229 982 411,94
71300000-1 Inžinierske služby 229 747 197,67
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 223 132 142,00
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 222 661 108,72
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 218 361 580,00
33141200-2 Katétre 208 105 165,96
79993000-1 Správa budov a zariadení 207 211 931,66
38554000-3 Elektromery 198 167 393,67
34100000-8 Motorové vozidlá 196 954 199,20
72261000-2 Softvérové podporné služby 196 104 413,32
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 191 455 101,00
72222300-0 Služby informačných technológií 191 013 725,43
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 186 376 472,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 183 031 986,08
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 171 984 427,47
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 168 618 211,76
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 293 310,83
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 164 648 348,69
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 163 175 704,73
30199770-8 Stravné poukážky 162 831 802,30
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 160 445 749,10
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 159 015 075,98
34110000-1 Osobné automobily 156 728 443,43
71351910-5 Geologické služby 156 640 464,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 232 381,82
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 153 589 887,47
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 151 228 880,70
77210000-5 Ťažba dreva 143 468 129,00
45233140-2 Práce na ceste 140 605 573,00
66510000-8 Poisťovacie služby 128 067 929,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 127 300 594,49
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 126 168 352,00
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 139 469,00
34622200-5 Železničné osobné vozne 125 018 740,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 122 917 061,06
60400000-2 Letecké dopravné služby 122 681 617,19
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 121 699 850,00
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 109 021 929,07
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 105 921 809,80
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 102 711 766,62
71320000-7 Inžinierske projektovanie 102 334 747,00
30213000-5 Osobné počítače 93 645 238,37
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 92 721 985,00
33600000-6 Farmaceutické výrobky 91 355 501,48
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 90 862 734,40
90910000-9 Upratovacie služby 86 321 896,84
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 83 756 717,00
72300000-8 Dátové služby 83 029 593,00
66515200-5 Poistenie majetku 82 734 368,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 82 446 273,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 82 371 135,19
16700000-2 Traktory/ťahače 77 731 446,13
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 77 461 954,81
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
30125100-2 Tonerové náplne 76 002 647,87
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 74 664 632,55
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 72 060 613,12
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 70 352 690,00
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 68 612 893,29
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 68 174 674,00
42600000-2 Obrábacie stroje 67 299 793,69

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×