Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 870 822 776,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 789 195 734,33
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 874 060 566,34
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 865 429 592,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 270 589 292,56
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 197 194 441,71
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 636 398 568,33
Slovenská správa ciest 617 353 559,44
Západoslovenská distribučná, a.s. 598 165 873,00
Slovenská pošta, a.s. 551 717 230,00
Slovenské elektrárne, a.s. 531 693 292,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 441 469 011,74
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 410 781 410,30
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 404 962 454,17
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 387 307 469,64
Nitriansky samosprávny kraj 361 028 390,75
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 353 980 164,96
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 346 253 214,00
MH Invest, s.r.o. 327 957 371,23
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 311 603 867,68
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 272 292 457,58
Hlavné mesto SR Bratislava 265 357 544,47
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 244 555 679,35
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 231 323 869,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 226 293 667,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 217 842 144,11
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 213 659 853,00
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 210 398 756,68
Východoslovenská distribučná, a. s. 207 003 958,00
Žilinský samosprávny kraj 202 878 922,25
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 195 716 858,56
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 189 560 345,46
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 177 991 151,75
Mesto Košice 176 130 675,34
National Development Fund II., a.s. 147 853 675,00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 146 387 424,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 402 955,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 141 357 980,42
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 139 065 776,97
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 127 295 730,93
Univerzitná nemocnica Bratislava 126 950 156,47
Sociálna poisťovňa, ústredie 124 845 691,63
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 111 391 606,99
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 108 723 103,94
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 105 508 876,59
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 105 387 761,14
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Centrum vedecko-technických informácií SR 98 358 241,97
Univerzita Komenského v Bratislave 96 873 204,80
Banskobystrický samosprávny kraj 93 412 634,09
eustream, a.s. 91 303 314,00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 89 569 506,59
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 89 475 749,64
Úrad vlády Slovenskej republiky 88 086 188,54
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 83 816 230,27
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 83 167 413,70
DataCentrum 81 246 937,86
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 80 551 909,05
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 786 526,09
Trenčiansky samosprávny kraj 77 302 460,18
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 77 064 332,52
Národné centrum zdravotníckych informácií 73 779 069,56
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 73 220 214,55
Mesto Prievidza 72 420 403,43
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 66 683 421,08
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 65 248 222,05
Technická univerzita v Košiciach 63 162 322,75
Prešovský samosprávny kraj 61 893 666,73
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 61 104 908,09
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 59 124 871,56
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 58 701 413,95
Národný onkologický ústav 58 416 284,69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 56 965 749,00
Národná transfúzna služba SR 56 459 346,79
Mesto Prešov 56 316 981,11
Bratislavský samosprávny kraj 52 318 950,72
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 52 313 232,60
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 51 815 326,74
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 51 732 266,33
Záchranná zdravotná služba Bratislava 51 692 639,75
Slovenská akadémia vied (SAV) 51 119 571,67
Žilinská teplárenská, a.s. 49 506 539,00
Metodicko-pedagogické centrum 49 313 213,22
Mesto Žilina 48 245 633,08
Mesto Trnava 46 884 960,23
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 45 917 858,30
Štatistický úrad Slovenskej republiky 45 802 408,43
Mesto Poprad 45 584 513,59
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 44 036 688,14
Národné lesnícke centrum (NLC) 43 369 198,91
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7085
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6618
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3170
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2860
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2522
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2432
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2427
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2213
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2162
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1807
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1729
Národný onkologický ústav 1633
Ida Uhlárová 1561
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1433
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1413
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1390
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1312
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1288
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1256
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1169
Slovenské národné múzeum 1080
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1015
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 973
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 959
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 907
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 903
Ekonomická univerzita v Bratislave 900
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 900
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 895
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 860
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 853
Technická univerzita v Košiciach 826
Univerzitná nemocnica Bratislava 808
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 787
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 740
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 697
Štatistický úrad Slovenskej republiky 684
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 659
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 655
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 635
Nemocnica Poprad a. s. 621
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 596
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 590
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 578
Výskumný ústav vodného hospodárstva 572
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 570
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 554
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 549
Západoslovenská distribučná, a.s. 547
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 545
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 542
Mesto Žilina 515
Slovenská pošta, a.s. 502
Mesto Komárno 487
Ústav experimentálnej fyziky SAV 467
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 449
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 441
Univerzita Komenského v Bratislave 435
Fakultná nemocnica Trenčín 434
Žilinský samosprávny kraj 432
Hlavné mesto SR Bratislava 432
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 423
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 418
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 415
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 396
Sociálna poisťovňa, ústredie 395
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 382
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 380
Katolícka univerzita v Ružomberku 376
Úrad vlády Slovenskej republiky 373
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 372
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 370
Mesto Trnava 363
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 353
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 347
Fakultná nemocnica Trnava 346
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 336
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 336
Slovenská správa ciest 331
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 331
Trenčiansky samosprávny kraj 330
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 325
Fakultná nemocnica Nitra 323
Záchranná služba 323
Univerzitná nemocnica Martin 321
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 320
Národný ústav reumatických chorôb 319
Nitriansky samosprávny kraj 309
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 305
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 304
UNIVERZITA J. SELYEHO 300
Slovenské národné divadlo 295
Centrum vedecko-technických informácií SR 295
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 286
Národná transfúzna služba SR 284
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 283
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 281
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 501 278 965,00
EUROVIA SK, a.s. 1 330 607 762,72
SLOVNAFT, a.s. 1 145 052 286,28
STRABAG s.r.o. 1 049 940 606,22
MAGNA ENERGIA a.s. 759 668 814,89
Metrostav a.s. 712 498 316,00
ZSE Energia, a.s. 686 431 934,63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 637 499 762,68
ŽOS Vrútky a.s. 628 159 450,00
Pow-en a. s. 621 767 978,76
Stredoslovenská energetika, a.s. 612 384 632,70
EUROVIA CS, a.s. 588 491 834,00
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 560 652 807,00
TSS GRADE, a.s. 536 687 513,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 379 940 420,69
S u b t e r r a a.s. 377 682 164,00
Metrostav Slovakia a. s. 377 472 870,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 143 397,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 308 142 472,50
ŽOS Trnava, a. s. 305 993 866,00
TEMPEST a.s. 303 281 076,37
Skanska SK a.s. 299 453 143,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 262 801 905,59
PORR s.r.o. 260 933 241,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259 293 600,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
MED - ART, spol. s r.o. 240 307 266,04
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 230 690 626,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 220 158 130,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 214 288 651,07
HOCHTIEF SK s.r.o. 203 091 296,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 196 661 643,22
TuCon, a. s. 189 707 839,00
AutoCont SK a.s. 188 173 752,40
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 183 785 430,85
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Východoslovenská energetika a.s. 177 072 998,26
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 175 800 126,66
TIMED, s.r.o. 171 984 539,46
DATALAN, a.s. 168 720 854,73
DITEC, a.s. 160 898 600,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 159 503 649,75
Siemens s.r.o. 150 787 107,01
InterWay, s.r.o. 146 017 853,00
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
SE Predaj, s. r. o. 141 510 573,16
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
AB Facility s. r. o. 134 561 434,00
VUJE, a.s. 130 532 463,00
FORESTRA, s.r.o. 129 920 046,00
Metrostav a. 127 705 627,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 126 165 816,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 123 950 650,42
CESTY NITRA, a.s. 122 640 229,21
GGFS s.r.o. 121 114 606,18
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 119 249 724,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 118 964 927,00
Orange Slovensko, a.s. 116 837 517,15
AVA-stav, s.r.o. 115 891 535,00
Slovenská pošta, a.s. 114 299 299,57
Inžinierske stavby, a. s. 113 478 386,47
MEDITRADE spol. s r. o. 112 832 720,28
SEVITECH a. s. 112 443 355,67
MBM-GROUP, a.s. 111 811 381,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
PETROLTRANS, a.s. 109 935 808,38
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 106 454 071,00
SOITRON, s.r.o. 103 828 731,02
Rempo s.r.o. 103 707 980,47
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 98 600 064,40
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
T a M trans spedition, s.r.o. 94 915 708,12
SWAN, a.s. 92 300 847,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 88 803 563,88
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
Aliter Technologies, a.s. 88 313 821,46
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 87 227 764,00
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 86 298 651,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 978 800,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85 809 843,00
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
OTP Bank Slovensko, a.s. 78 870 000,00
Prysmian Kablo s.r.o. 78 093 694,00
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 77 651 958,00
BONUL, s.r.o. 76 819 738,17
SOR Libchavy spol. s r.o. 76 399 000,00
Di Mihálik, s.r.o. 76 164 778,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2960
MED - ART, spol. s r.o. 1942
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1820
CLEAN TONERY, s.r.o. 1463
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1400
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1341
Tibor Varga TSV PAPIER 1244
JURIGA, spol. s r. o. 1217
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1144
INMEDIA, spol. s r.o. 1089
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1044
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 924
LASER servis, spol. s.r.o. 896
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 872
BIOTECH s.r.o. 871
HENRYSO, s.r.o. 855
Lambda Life a.s. 655
INTRAVENA s.r.o. 635
VIDRA a spol. s.r.o. 635
SLOVNAFT, a.s. 628
B. Braun Medical s.r.o. 621
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
TIMED, s.r.o. 543
PC SEMA, s.r.o. 538
Xepap, spol. s r.o. 529
EUROVIA SK, a.s. 518
AutoCont SK a.s. 471
CENTRALCHEM, s.r.o. 469
FORESTRA, s.r.o. 439
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 438
DD21 s.r.o. 431
LABO - SK, s. r. o. 428
Steeling, s.r.o. 407
OFFICE STAR, s.r.o. 405
VWR International GmbH 399
KASON, s.r.o. 390
Ib-elektro s.r.o. 382
MEDICAL GROUP SK a.s. 375
STRABAG s.r.o. 370
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 369
Lamitec, spol. s r.o. 369
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 366
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 362
Henrich Sonnenschein - ITSK 362
Lucia Rošková R-interiér 353
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
mediatip.sk, s. r. o. 344
LEON global s.r.o. 340
MAGNA ENERGIA a.s. 335
X logistics, s.r.o. 334
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 333
DATALAN, a.s. 330
nanoTECH s.r.o. 324
Martin Gall - MG COMP 319
Di Mihálik, s.r.o. 317
KRIDLA s.r.o 316
MEDITRADE spol. s r. o. 308
Štefan Nagy - FAN-AUTO 306
Marián Šupa 306
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
BEGA, s.r.o. 300
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 298
KORAKO plus s. r. o. 284
DMC, s.r.o. 279
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 276
Ing. Iveta Janíková 270
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 269
Euro Media Košice, s.r.o. 268
Bidvest Slovakia s. r. o. 263
ZSE Energia, a.s. 261
BAX PHARMA, s.r.o. 260
SARSTEDT spol. s r.o. 258
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 256
NABIMEX, s.r.o. 256
TEMPEST a.s. 250
CORA GASTRO, s.r.o. 248
EQUILIBRIA, s.r.o. 246
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 246
ProScience Tech s. r. o. 242
GLOBUS spol. s r.o. 234
KVANT spol. s r.o. 232
AB Facility s. r. o. 229
ŽOS Vrútky a.s. 229
KOBIT - SK, s.r.o. 228
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 227
NICHOLTRACKT, s.r.o. 225
GIEGO s.r.o. 221
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 218
VICOM s.r.o. 216
MIKONA s.r.o. 213
PLENT, s.r.o. 211
Life Technologies s r.o. 207
A.R.S. spol. s r.o. 206
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 205
TOWDY s. r. o. 205
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 203
MIVASOFT, spol. s r.o. 203
MGP, spol. s r.o. 202
Stredoslovenská energetika, a.s. 201
LESOR, s.r.o. 199
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 23 747 284 499,07
Banská Bystrica 5 510 627 435,13
Košice 1 658 332 482,94
Trnava 1 339 665 486,90
Nitra 806 610 421,46
Žilina 742 652 199,91
Prešov 371 494 041,17
Banská Štiavnica 360 634 413,19
Trenčín 249 524 987,75
Zvolen 175 911 493,59
Martin 159 506 346,37
Bojnice 138 668 301,26
Považská Bystrica 112 422 219,18
Liptovský Mikuláš 105 192 092,06
Piešťany 102 782 648,90
Poprad 99 446 284,73
Prievidza 79 772 853,36
Komárno 79 115 606,95
Kežmarok 69 524 741,40
Bardejov 66 242 788,61
Ružomberok 65 507 222,05
Dunajská Streda 59 193 330,28
Hencovce 58 870 613,33
Nové Zámky 55 721 516,15
Vysoké Tatry 54 206 216,72
Trebišov 51 512 974,12
Dubnica nad Váhom 46 978 043,79
Nemšová 46 292 765,61
Ľubotice 43 736 467,00
Stará Ľubovňa 42 594 220,66
Pliešovce 38 544 281,82
Brezno 37 757 211,19
Žiar nad Hronom 37 534 597,17
Spišská Nová Ves 37 017 025,03
Michalovce 35 176 434,41
Vranov nad Topľou 33 885 528,68
Lučenec 33 717 603,96
Šaľa 32 518 706,81
Dolný Kubín 31 213 102,82
Hriňová 30 776 954,60
Levice 29 534 094,93
Topoľčany 29 228 999,17
Lužianky 28 793 384,93
Humenné 27 391 422,46
Snina 26 857 652,51
Rožňava 25 024 989,98
Pezinok 24 794 546,19
Senica 24 356 840,23
Detva 22 270 382,04
Hniezdne 21 732 567,00
Hlohovec 21 731 380,34
Levoča 21 267 784,89
Šarišské Michaľany 21 074 734,44
Čadca 20 630 556,19
Galanta 19 815 595,32
Revúca 19 597 661,04
Lesenice 19 561 589,00
Dobšiná 19 131 667,16
Čierny Balog 19 078 479,04
Dvory nad Žitavou 18 984 456,67
Kysucké Nové Mesto 17 304 384,09
Sereď 17 146 416,65
Hronovce 17 053 686,79
Ulič 16 981 957,90
Sučany 15 969 114,18
Vráble 15 944 840,64
Púchov 15 897 173,93
Malacky 15 863 854,83
Medzilaborce 15 744 261,95
Partizánske 15 715 699,75
Sabinov 14 985 931,99
Želiezovce 14 907 896,22
Kolárovo 14 719 015,34
Moravské Lieskové 14 168 594,82
Bánovce nad Bebravou 14 043 194,63
Bytča 14 015 767,18
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Veľký Krtíš 13 309 377,18
Trstená 12 994 393,48
Nové Mesto nad Váhom 12 943 200,12
Myjava 12 915 647,58
Tekovské Lužany 12 573 605,00
Šamorín 12 477 890,66
Topoľníky 12 308 331,14
Lipany 12 286 739,84
Tornaľa 11 980 107,65
Leopoldov 11 893 361,13
Gabčíkovo 11 642 368,00
Bojná 11 398 899,26
Kremnica 11 376 706,20
Marcelová 11 141 639,33
Svidník 11 096 165,55
Rapovce 11 069 873,00
Handlová 10 995 491,95
Vrútky 10 909 005,98
Holíč 10 835 706,75
Tvrdošín 10 801 995,50
Krupina 10 680 605,56
Skalica 10 601 844,15
Poltár 10 129 069,65
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 40431
Banská Bystrica 12641
Košice 11741
Žilina 5343
Nitra 4781
Prešov 4465
Trnava 3951
Martin 3278
Trenčín 2347
Zvolen 2047
Vysoké Tatry 1238
Piešťany 1205
Považská Bystrica 992
Liptovský Mikuláš 962
Želiezovce 844
Nové Zámky 834
Komárno 831
Ružomberok 799
BRATISLAVA 725
Poprad 696
Ulič 637
Michalovce 632
Banská Štiavnica 595
Pezinok 593
Bojnice 537
Lužianky 526
Prievidza 461
Stará Ľubovňa 444
Dolný Kubín 423
Leopoldov 345
Bardejov 322
Dunajská Streda 302
Humenné 293
Čadca 288
Senec 277
Púchov 268
Spišská Nová Ves 263
Partizánske 248
Dubnica nad Váhom 246
Sučany 242
Kežmarok 241
Lučenec 239
Ilava 232
Rožňava 223
Hlohovec 219
Kováčová 214
Žiar nad Hronom 214
Topoľčianky 209
Brezno 203
Myjava 200
Levoča 195
Pliešovce 191
Slavnica 189
Levice 189
Topoľčany 176
Senica 162
Trebišov 155
Hrnčiarovce nad Parnou 146
Veľký Krtíš 140
Svätý Jur 136
Trstená 134
Kolíňany 130
Malacky 130
Nové Mesto nad Váhom 127
Skalica 126
Galanta 125
Ivanka pri Dunaji 122
Bánovce nad Bebravou 121
Kysucké Nové Mesto 121
Hronovce 120
Nitrianske Pravno 119
Rimavská Sobota 119
Tornaľa 119
Revúca 119
Snina 118
Holíč 113
Kremnica 112
Vranov nad Topľou 111
Pruské 109
Detva 106
Sabinov 105
Svidník 102
Ľubochňa 102
Šaľa 88
Kráľovský Chlmec 85
Sereď 85
Modra 84
Stará Turá 83
Jaslovské Bohunice 83
Liptovský Hrádok 81
Likavka 79
Trnovec nad Váhom 77
Záhorie 71
Prakovce 71
Zlaté Moravce 68
Šurany 68
Stupava 67
Námestovo 67
Štiavnik 65
Medzilaborce 65
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 15 670 657 028,04
Košice 1 798 404 006,52
Žilina 1 525 936 694,37
Piešťany 916 847 272,01
Nitra 851 948 013,29
Banská Bystrica 751 852 534,27
Vrútky 641 176 996,00
Trnava 559 411 384,80
Praha 556 691 778,60
Prešov 433 452 972,27
Nové Zámky 418 320 670,78
Milano (MI) 409 800 000,00
Zvolen 332 942 598,78
Trenčín 316 190 981,48
Martin 253 455 308,83
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 185 314 139,36
Larnaca 179 401 010,00
Plzeň 171 602 797,00
Bojnice 161 860 765,12
Liptovský Mikuláš 155 195 974,81
Poprad 152 685 235,87
Púchov 146 312 501,76
Trakovice 140 000 000,00
Prievidza 139 864 544,82
Horné Srnie 134 311 265,75
Trebišov 134 060 217,07
Pezinok 121 473 359,93
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Brno 119 017 750,14
Komárno 110 169 654,02
Galanta 109 738 702,02
Banská Štiavnica 104 271 387,80
Bardejov 101 885 776,47
Rožňava 97 661 237,80
Michalovce 96 497 002,04
Šarovce 94 552 052,12
Spišská Nová Ves 93 636 875,26
Lučenec 91 698 095,21
Ružomberok 87 406 143,77
Zlaté Moravce 84 618 854,82
Krásno nad Kysucou 84 302 652,28
Madrid 82 829 436,00
Liptovská Teplička 82 770 391,30
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Libchavy 76 399 000,00
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Dunajská Streda 75 406 535,80
Námestovo 73 993 268,53
Hriňová 72 461 103,64
Ulm, 69 350 000,00
Slovenská Ľupča 65 979 511,89
Dolný Kubín 64 239 382,23
Raková 62 129 138,01
Rabča 58 281 837,40
Levice 57 750 953,52
Humenné 57 162 679,13
Tlmače 53 349 000,00
Šaľa 52 395 025,04
Kráľová nad Váhom 50 196 696,50
Partizánske 50 180 904,80
Vranov nad Topľou 49 311 597,18
Žiar nad Hronom 48 168 013,06
Senec 47 687 219,62
Mútne 45 969 835,65
Trutnov 45 142 070,00
Beluša 43 807 792,36
Myjava 40 825 870,14
Oščadnica 40 773 448,23
Čadca 40 276 567,86
Ostrý Grúň 40 224 640,00
Oravské Veselé 40 141 375,00
Veľké Leváre 39 608 814,36
Bussnang 38 801 691,00
Vráble 38 654 139,55
Detva 38 333 886,27
Príbovce 38 029 909,00
Rimavská Sobota 37 427 190,72
Moravany nad Váhom 37 369 262,29
Senica 37 284 481,66
Ľubotice 37 211 730,22
Lietavská Lúčka 36 464 611,92
Sľažany 35 277 526,00
Nové Mesto nad Váhom 34 997 671,03
Čierny Balog 34 683 778,00
Sabinov 33 522 374,83
Nitrianske Pravno 33 167 906,45
Oudeweg 32 31 382 143,00
Poproč 30 256 129,58
Liesek 29 941 416,00
Jaslovské Bohunice 29 049 706,00
Florencia 28 600 000,00
Šamorín 28 308 678,13
Tureň 27 726 941,00
Šarišské Michaľany 27 569 544,13
Dúbrava 27 454 252,16
Ivanka pri Dunaji 27 213 087,45
Žilina - Bánová 27 186 686,52
Krompachy 25 960 124,72
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 37471
Nitra 9259
Košice 7340
Žilina 5739
Prešov 4399
Zvolen 3858
Banská Bystrica 3670
Trenčín 2869
Pezinok 2492
Trnava 1960
Lučenec 1779
Piešťany 1450
Martin 1444
Praha 1134
Bojnice 1124
Poprad 1071
Prievidza 940
Šenkvice 910
Kočovce 862
Tvrdošín 814
Považská Bystrica 761
Liptovský Mikuláš 739
Nové Zámky 696
Dubnica nad Váhom 664
Dolný Kubín 660
Nové Mesto nad Váhom 652
Vranov nad Topľou 651
Michalovce 648
Komárno 623
Rimavská Sobota 608
Spišská Nová Ves 606
Šaľa 590
Bardejov 589
Krásno nad Kysucou 584
Levoča 488
Partizánske 476
Púchov 445
Horné Srnie 441
Humenné 430
Trstená 418
Wien 413
Žiar nad Hronom 412
Ružomberok 382
Brezno 362
Brezovica 362
Dunajská Streda 357
Levice 352
Slovenská Ľupča 335
Topoľčany 322
Dunajská Lužná 318
Humenne 316
Brno 311
Galanta 307
Lehota 304
Trebišov 292
Veľké Kostoľany 291
Senica 286
Čadca 282
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 279
Lukavica 278
Ivanka pri Dunaji 270
Ľubotice 269
Námestovo 261
Hriňová 255
Banská Štiavnica 254
Čierny Balog 253
Sládkovičovo 249
Vrútky 246
Detva 246
Oravský Podzámok 241
Vyšný Kazimír 241
Rožňava 240
Bytča 238
Kysucké Nové Mesto 235
235
Uzovce 234
Zlaté Moravce 224
Senec 218
Smolenice 217
Štúrovo 217
Brzotín časť Bak 203
Svidník 202
Moravany nad Váhom 197
Liptovská Teplička 189
Trenčianske Teplice 188
Veľký Šariš 184
Sabinov 183
Raková 180
Snina 180
Malacky 180
Krupina 179
Čierne 174
Vráble 172
Veľký Grob 169
Hanušovce nad Topľou 163
Turzovka 162
Neporadza 161
Ulič 159
Sladkovičovo 156
Dúbrava 154
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Obec Ordzovany 4.95
Stredná odborná škola 4.84
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Krajská prokuratúra Trnava 4.41
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.32
Mesto Spišské Vlachy 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Spojená škola 4.24
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
ZAHORKA 4.22
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.22
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.16
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Ipeľská Kotlina - Novohrad 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola s materskou školou Štiavnik 4.04
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Dolné Kočkovce 4.01
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4.01
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Obec Záhorská Ves 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.89
Obec Horná Ždaňa 3.88
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Obec Stretava 3.86
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Roľnícke družstvo HRON 5.71
Božena Šarmirová 5.7
TOWER BC, a. s. 5.68
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.64
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.48
ROLTA, s.r.o. 5.31
WHATisIT s. r. o. 5.23
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Ján Víťazka 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Peter Morong 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Milan Podolan 4.54
Viktor Rapant 4.54
Juraj Dovina 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
František Krištiak 4.54
Ján Rybár 4.54
Igor Plichta 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Milan Mazáň 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Dušan Barňák 4.53
BBnet Consulting, a.s. 4.52
STOMEX, s.r.o. 4.52
Jozef Bučko 4.51
Marian Bardelčík 4.51
Ing. Juraj Godočik GO & GO 4.5
Ing. Vladimír Prvý - TPZ-Prvá 4.49
JMK TREND s.r.o. 4.49
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
TRYSS s.r.o. 0.43
GeoComp-plus, s.r.o. 0.43
G.K.T., spol. s r.o. 0.43
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.43
GIS – Bardejov s.r.o 0.43
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.43
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.43
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.43
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.43
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.43
LUPO-GEO s.r.o. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
SPORT Construction a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
CAMASE, a.s. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
voestalpine Schienen GmbH 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 21
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 20
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 12
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 8
Ján Kasper 1 Herálec 58255 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Jozef Gál Žirany 95174 7
Peter Fodrek Žarnovická 5 Bratislava 83106 7
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 7
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Ján Čierňava Nová Bystrica 023 05 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 401
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 399
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 193
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 138
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 107
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 66
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 65
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 50
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 49
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 47
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 44
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 42
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 40
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 40
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 40
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 40
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 40
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 37
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 36
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 34
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 33
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 32
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 30
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 30
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 30
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 29
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 29
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 26
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 26
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 26
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 24
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 24
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 23
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 23
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 23
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 23
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 21
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 21
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 20
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 20
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 19
Georg Hotar Bachwies 5 Mettendorf 8553 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Tomáš Bartal Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01 19
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Zuzana Tóthová Moravská 33 Košice - mestská časť Sever 04001 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 18
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 18
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 18
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 18
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4673
30125100-2 Tonerové náplne 2985
30192000-1 Kancelárske potreby 2552
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2186
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2126
30199770-8 Stravné poukážky 1882
30213100-6 Prenosné počítače 1719
09310000-5 Elektrická energia 1712
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1430
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1388
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1385
30213000-5 Osobné počítače 1342
09123000-7 Zemný plyn 1341
77200000-2 Lesnícke služby 1239
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1187
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1186
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 958
34110000-1 Osobné automobily 913
60400000-2 Letecké dopravné služby 907
24000000-4 Chemické výrobky 864
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 828
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 814
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 798
34913000-0 Rôzne náhradné diely 767
30232110-8 Laserové tlačiarne 761
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 745
33141625-7 Diagnostické súpravy 733
16700000-2 Traktory/ťahače 725
39130000-2 Kancelársky nábytok 715
33694000-1 Diagnostické činidlá 669
19520000-7 Plastové výrobky 662
39830000-9 Čistiace výrobky 661
09134100-8 Motorová nafta 653
79810000-5 Tlačiarenské služby 653
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 642
34100000-8 Motorové vozidlá 638
55520000-1 Služby hromadného stravovania 612
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 612
39100000-3 Nábytok 601
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 575
39234000-1 Škatule na kompost 563
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 556
30213300-8 Stolový počítač 538
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 520
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 507
18110000-3 Pracovné odevy 492
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 482
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 482
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 479
33692100-8 Infúzne roztoky 468
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 437
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 433
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 432
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 427
39112000-0 Stoličky 424
33761000-2 Toaletný papier 423
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 418
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 417
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 406
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 406
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 391
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 390
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 390
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 383
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 370
60100000-9 Služby cestnej dopravy 369
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 367
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 348
45233142-6 Práce na oprave ciest 348
39221000-7 Kuchynské vybavenie 346
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 342
38652120-7 Videoprojektory 339
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 327
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 323
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 323
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 319
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 315
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 310
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 309
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 305
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 303
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 303
30197620-8 Písací papier 303
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 299
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 297
39160000-1 Školský nábytok 296
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 290
77210000-5 Ťažba dreva 289
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 288
38300000-8 Meracie prístroje 285
39711130-9 Chladničky 285
22112000-8 Učebnice 282
66510000-8 Poisťovacie služby 281
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 274
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 274
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 272
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 271
39831000-6 Pracie prostriedky 265
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 261
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 261
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 058 627 983,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 087 018,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 398 258 694,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 063 272 236,67
09310000-5 Elektrická energia 867 101 717,80
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 710 531 905,75
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 676 138 781,24
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 599 000 615,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 491 084 652,00
09134100-8 Motorová nafta 475 241 016,69
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 463 904 890,99
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 437 219 184,00
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 408 311 961,71
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404 289 320,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 350,00
09123000-7 Zemný plyn 375 195 020,76
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 371 332 046,81
55520000-1 Služby hromadného stravovania 335 989 124,60
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 121 951,85
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 262 864 490,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 494 852,02
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 226 784 176,76
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 222 384 629,94
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 217 083 531,00
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 214 928 363,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 214 568 679,95
33141200-2 Katétre 204 131 539,29
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 196 981 307,28
38554000-3 Elektromery 192 717 290,67
71300000-1 Inžinierske služby 191 801 277,67
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
72261000-2 Softvérové podporné služby 185 368 720,50
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 180 767 618,00
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
34100000-8 Motorové vozidlá 178 833 249,44
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 177 129 996,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 169 436 662,08
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 169 111 076,34
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 168 216 528,43
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 293 310,83
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 163 499 705,96
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 157 721 323,33
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 156 714 886,69
71351910-5 Geologické služby 156 640 464,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 220 141,66
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 155 729 632,73
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
72222300-0 Služby informačných technológií 155 130 728,76
79993000-1 Správa budov a zariadení 154 810 651,66
34110000-1 Osobné automobily 154 077 623,91
30199770-8 Stravné poukážky 144 708 978,96
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 144 575 320,82
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 143 416 210,78
77210000-5 Ťažba dreva 141 445 659,00
45233140-2 Práce na ceste 129 704 121,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 139 469,00
34622200-5 Železničné osobné vozne 125 018 740,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 124 485 976,49
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 121 756 483,90
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 121 699 850,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 121 449 735,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 120 654 766,19
66510000-8 Poisťovacie služby 119 802 358,00
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 111 672 515,33
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 95 869 757,62
71320000-7 Inžinierske projektovanie 94 292 489,00
30213000-5 Osobné počítače 90 847 841,63
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 89 771 417,00
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 83 642 909,00
72300000-8 Dátové služby 82 962 095,00
33600000-6 Farmaceutické výrobky 82 555 623,45
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 82 446 273,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 81 484 228,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 81 234 162,14
66515200-5 Poistenie majetku 77 129 936,00
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 75 431 567,40
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 72 550 556,22
16700000-2 Traktory/ťahače 71 749 615,79
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 70 441 437,81
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 70 097 371,12
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 69 594 601,90
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 67 578 144,00
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 66 768 524,07
30125100-2 Tonerové náplne 66 491 052,22
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 65 997 670,06
42600000-2 Obrábacie stroje 65 244 736,69
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 63 873 568,72
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 63 516 482,00
09132100-4 Bezolovnatý benzín 63 019 789,60
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 62 294 127,10
90910000-9 Upratovacie služby 62 223 055,51
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 61 752 766,34

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×