Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 602 090 683,32
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 331 924 873,36
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 149 911 074,78
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 557 563 479,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 049 623 238,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 785 687 960,34
Slovenská správa ciest 547 144 884,77
Slovenská pošta, a.s. 497 804 771,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 471 629 992,60
Západoslovenská distribučná, a.s. 469 706 860,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 437 546 437,54
Slovenské elektrárne, a.s. 419 106 879,00
Solar 2009, a. s. 412 631 490,00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 359 161 878,78
Nitriansky samosprávny kraj 349 118 309,12
MH Invest, s.r.o. 327 299 078,19
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 308 790 048,33
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 298 681 269,00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 294 141 291,06
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 286 884 125,43
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 266 973 197,67
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 227 895 647,00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 219 902 307,78
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 189 831 096,00
Mesto Košice 175 679 134,70
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 172 213 299,60
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 169 239 165,96
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 160 747 003,04
Východoslovenská distribučná, a. s. 157 652 807,00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 146 255 224,00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 136 544 735,63
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 135 728 972,00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131 402 955,00
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Hlavné mesto SR Bratislava 113 173 030,77
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 105 472 921,45
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100 005 817,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 99 704 050,99
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 96 900 985,10
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 96 896 208,30
Univerzita Komenského v Bratislave 92 256 212,00
eustream, a.s. 91 303 314,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 87 244 931,86
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 85 871 485,64
Sociálna poisťovňa, ústredie 84 732 774,34
Centrum vedecko-technických informácií SR 84 579 882,49
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 80 150 129,19
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 400 103,26
Žilinský samosprávny kraj 76 491 631,12
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 72 526 132,00
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 72 060 603,55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 71 269 190,99
Úrad vlády Slovenskej republiky 70 809 099,64
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 69 252 578,17
Mesto Prievidza 68 169 793,79
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 64 818 216,23
Národné centrum zdravotníckych informácií 63 541 438,38
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 59 086 937,77
Trenčiansky samosprávny kraj 57 336 905,79
Univerzitná nemocnica Bratislava 56 996 657,60
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 56 656 165,29
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 54 476 421,00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 54 461 110,81
Technická univerzita v Košiciach 54 138 137,77
Banskobystrický samosprávny kraj 52 423 886,09
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 51 246 565,03
DataCentrum 50 333 342,32
Mesto Prešov 49 959 942,14
Bratislavský samosprávny kraj 49 237 424,31
Metodicko-pedagogické centrum 48 952 136,32
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 46 110 129,77
Slovenská akadémia vied (SAV) 45 908 368,67
Záchranná zdravotná služba Bratislava 45 641 565,47
Mesto Žilina 44 541 956,86
National Development Fund II., a.s. 43 668 475,00
Žilinská teplárenská, a.s. 40 860 000,00
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 40 067 903,00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 39 268 953,84
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38 886 134,00
Mesto Trenčín 38 215 812,85
SPP - distribúcia, a.s. 37 510 992,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 36 565 701,87
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 36 448 722,60
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 36 292 511,11
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 36 010 688,00
Národný onkologický ústav 35 995 422,43
Univerzitná nemocnica Martin 35 382 285,10
Mesto Poprad 35 351 247,39
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 35 232 212,53
Mesto Považská Bystrica 34 925 432,66
Slovenský hydrometeorologický ústav 34 860 247,63
Národné lesnícke centrum (NLC) 34 793 381,93
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5657
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4804
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3168
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2310
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2154
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2076
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2029
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1757
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1696
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1463
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1338
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1276
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1174
Národný onkologický ústav 1120
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1049
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 984
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 968
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 950
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 933
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 919
Slovenské národné múzeum 866
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 776
Technická univerzita v Košiciach 759
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 757
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 756
Ekonomická univerzita v Bratislave 743
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 742
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 726
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 716
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 714
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 706
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 692
Univerzitná nemocnica Bratislava 622
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 618
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 599
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 596
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 584
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 550
Nemocnica Poprad a. s. 541
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 518
Mesto Žilina 481
Štatistický úrad Slovenskej republiky 475
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 467
Ústav experimentálnej fyziky SAV 451
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 446
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 439
Výskumný ústav vodného hospodárstva 434
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 431
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 429
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 428
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 427
Slovenská pošta, a.s. 420
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 418
Západoslovenská distribučná, a.s. 397
Mesto Komárno 348
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 346
Žilinský samosprávny kraj 346
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 345
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 345
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 342
Hlavné mesto SR Bratislava 333
Úrad vlády Slovenskej republiky 333
Fakultná nemocnica Trenčín 333
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 319
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 312
Katolícka univerzita v Ružomberku 310
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 301
Fakultná nemocnica Trnava 300
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 295
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 291
Mesto Trnava 291
Sociálna poisťovňa, ústredie 290
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 290
Univerzitná nemocnica Martin 285
Slovenská správa ciest 282
Nitriansky samosprávny kraj 274
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 274
Centrum vedecko-technických informácií SR 272
Fakultná nemocnica Nitra 272
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 266
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 260
Ústav zoológie SAV 254
Záchranná služba 254
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 253
Národný ústav reumatických chorôb 253
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 247
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 246
Rozhlas a televízia Slovenska 244
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 243
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 243
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 242
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 239
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 232
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 230
Zoologická záhrada 230
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 228
Trenčiansky samosprávny kraj 228
Univerzita Komenského v Bratislave 226
UNIVERZITA J. SELYEHO 226
Národná transfúzna služba SR 224
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 215 184 213,00
SLOVNAFT, a.s. 1 059 359 861,50
EUROVIA SK, a.s. 1 035 774 893,89
MAGNA ENERGIA a.s. 709 596 050,74
STRABAG s.r.o. 706 187 792,22
ZSE Energia, a.s. 661 471 703,92
Stredoslovenská energetika, a.s. 604 968 738,25
Pow-en a. s. 602 484 006,33
ŽOS Vrútky a.s. 595 583 496,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 567 191 362,63
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 502 832 351,00
Metrostav a.s. 450 009 612,00
TSS GRADE, a.s. 432 302 352,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 368 590 092,00
S u b t e r r a a.s. 365 023 843,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
EUROVIA CS, a.s. 356 345 380,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317 795 507,00
ŽOS Trnava, a. s. 297 001 135,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 284 363 059,67
Skanska SK a.s. 282 709 611,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 282 456 026,60
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259 293 600,00
PORR s.r.o. 258 863 319,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 209 651 750,15
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TEMPEST a.s. 188 479 718,15
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 173 921 142,66
AutoCont SK a.s. 167 512 777,73
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 163 817 878,02
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
Východoslovenská energetika a.s. 151 344 978,68
DATALAN, a.s. 151 279 912,75
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
SE Predaj, s. r. o. 133 397 941,63
Siemens s.r.o. 133 014 779,56
TIMED, s.r.o. 126 885 771,41
FORESTRA, s.r.o. 119 888 540,00
KARBOX s.r.o. 119 561 500,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 116 002 812,28
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 115 773 120,00
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 113 065 731,22
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 111 542 857,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
DITEC, a.s. 109 550 915,00
Slovenská pošta, a.s. 107 300 597,42
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 105 575 729,00
PETROLTRANS, a.s. 105 290 451,38
CESTY NITRA, a.s. 101 819 584,21
Orange Slovensko, a.s. 101 467 500,45
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Ing. Ľubomír Ferianc 95 784 197,00
InterWay, s.r.o. 95 612 649,00
AB Facility s. r. o. 94 783 893,00
Inžinierske stavby, a. s. 94 512 370,47
VUJE, a.s. 93 795 359,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
GGFS s.r.o. 91 047 752,18
eustream, a.s. 91 032 000,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 88 971 150,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 487 504,00
MEDITRADE spol. s r. o. 88 248 808,59
SWAN, a.s. 85 856 934,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85 809 843,00
AVA-stav, s.r.o. 85 800 140,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 764 900,00
SOITRON, s.r.o. 84 834 263,35
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 84 334 343,00
Aliter Technologies, a.s. 83 914 182,86
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
T a M trans spedition, s.r.o. 82 723 825,12
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 79 723 493,00
Rempo s.r.o. 76 308 798,47
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75 759 400,00
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 74 379 808,58
MBM-GROUP, a.s. 73 630 766,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 73 144 827,00
BONUL, s.r.o. 72 347 102,17
Di Mihálik, s.r.o. 71 197 464,00
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 69 847 920,85
ENERGYCO, s.r.o. 69 498 632,00
SOR Libchavy spol. s r.o. 69 415 000,00
Magirus GmbH 69 350 000,00
KVANT spol. s r.o. 67 129 743,38
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 66 867 733,00
SAG Elektrovod, a.s. 66 130 925,00
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 65 642 228,00
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 65 064 720,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 64 943 521,59
SEVITECH a. s. 64 186 803,67
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 62 048 126,00
Solar 2009, a.s. 61 548 000,00
MED - ART, spol. s r.o. 59 872 984,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2676
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1412
CLEAN TONERY, s.r.o. 1053
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 1026
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 946
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 883
JURIGA, spol. s r. o. 845
Tibor Varga TSV PAPIER 823
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 751
LASER servis, spol. s.r.o. 734
INMEDIA, spol. s r.o. 685
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 680
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 664
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 652
BIOTECH s.r.o. 611
Lambda Life a.s. 512
SLOVNAFT, a.s. 493
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 491
VIDRA a spol. s.r.o. 488
B. Braun Medical s.r.o. 463
TIMED, s.r.o. 462
EUROVIA SK, a.s. 433
INTRAVENA s.r.o. 429
PC SEMA, s.r.o. 405
HENRYSO, s.r.o. 396
FORESTRA, s.r.o. 379
Xepap, spol. s r.o. 368
OFFICE STAR, s.r.o. 352
mediatip.sk, s. r. o. 335
AutoCont SK a.s. 333
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 333
CENTRALCHEM, s.r.o. 332
MED - ART, spol. s r.o. 329
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 327
LABO - SK, s. r. o. 325
STRABAG s.r.o. 318
Lamitec, spol. s r.o. 314
Lucia Rošková R-interiér 311
MEDICAL GROUP SK a.s. 304
DD21 s.r.o. 300
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 298
Di Mihálik, s.r.o. 293
VWR International GmbH 281
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 280
DATALAN, a.s. 258
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 253
KRIDLA s.r.o 252
MEDITRADE spol. s r. o. 252
LEON global s.r.o. 251
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 241
Ib-elektro s.r.o. 240
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 231
nanoTECH s.r.o. 229
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 229
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 226
ZSE Energia, a.s. 226
BEGA, s.r.o. 222
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 219
MAGNA ENERGIA a.s. 219
Ing. Iveta Janíková 216
SARSTEDT spol. s r.o. 216
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 216
Euro Media Košice, s.r.o. 214
Marián Šupa 213
ProScience Tech s. r. o. 212
KVANT spol. s r.o. 203
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 200
ŽOS Vrútky a.s. 199
PLENT, s.r.o. 196
Štefan Nagy - FAN-AUTO 196
KORAKO plus s. r. o. 193
AB Facility s. r. o. 191
KASON, s.r.o. 191
VICOM s.r.o. 190
Steeling, s.r.o. 188
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 182
NABIMEX, s.r.o. 181
TEMPEST a.s. 180
KOBIT - SK, s.r.o. 179
LESOR, s.r.o. 178
EQUILIBRIA, s.r.o. 178
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 177
Ivan Hoferica - LIMAR 177
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 170
Martin Gall - MG COMP 168
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 168
TOWDY s. r. o. 167
CORA GASTRO, s.r.o. 167
LESBORA, s.r.o. 166
CESTY NITRA, a.s. 166
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 165
Viera Szíkorová SANTECH 160
NICHOLTRACKT, s.r.o. 158
BAX PHARMA, s.r.o. 154
Juraj Spišák - Majster Papier 154
Lindák Rastislav-NILTEX 153
Life Technologies s r.o. 153
Slovanet, a.s. 150
Rastislav Hančin - PNEUSERVIS 149
KONEX elektro, spol. s r.o. 149
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 19 388 488 882,98
Banská Bystrica 4 679 619 812,54
Košice 1 359 446 813,17
Trnava 1 283 463 769,90
Nitra 714 371 438,85
Žilina 551 002 166,74
Banská Štiavnica 311 641 534,44
Prešov 257 345 957,00
Trenčín 185 003 028,88
Martin 140 460 649,08
Bojnice 133 304 738,92
Zvolen 132 427 938,40
Považská Bystrica 100 486 609,38
Liptovský Mikuláš 80 925 686,37
Piešťany 80 729 177,54
Poprad 77 851 154,93
Prievidza 74 470 759,50
Komárno 71 560 984,38
Hencovce 58 690 623,33
Bardejov 55 609 981,50
Dunajská Streda 53 625 194,72
Kežmarok 52 131 574,45
Nemšová 44 990 399,61
Ružomberok 44 114 235,82
Dubnica nad Váhom 43 799 288,10
Ľubotice 42 961 009,00
Vysoké Tatry 39 058 534,88
Nové Zámky 37 600 518,50
Trebišov 36 944 660,61
Stará Ľubovňa 35 357 095,81
Pliešovce 33 690 155,17
Žiar nad Hronom 33 421 743,24
Spišská Nová Ves 32 386 792,85
Šaľa 27 577 088,33
Lučenec 27 395 550,75
Dolný Kubín 27 357 984,66
Brezno 26 740 513,36
Hriňová 26 597 888,32
Michalovce 26 575 257,24
Vranov nad Topľou 24 532 826,15
Snina 23 471 791,01
Lužianky 23 292 878,09
Levice 22 637 254,62
Senica 21 670 371,17
Hniezdne 21 032 145,00
Šarišské Michaľany 20 383 931,44
Humenné 20 133 194,79
Lesenice 19 561 589,00
Pezinok 19 335 532,38
Hlohovec 19 002 736,32
Detva 18 889 763,27
Dobšiná 18 814 103,00
Čierny Balog 18 234 227,83
Topoľčany 18 140 094,70
Rožňava 17 639 202,98
Čadca 16 964 687,44
Kysucké Nové Mesto 16 196 915,51
Hronovce 16 181 498,50
Vráble 15 754 980,64
Galanta 15 609 772,40
Sereď 15 185 302,96
Revúca 14 759 408,33
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Levoča 13 460 999,40
Kolárovo 13 404 296,17
Malacky 13 338 244,93
Medzilaborce 12 745 402,12
Bánovce nad Bebravou 12 369 804,63
Topoľníky 12 308 331,14
Púchov 12 110 460,69
Šamorín 12 016 190,67
Tekovské Lužany 11 893 176,00
Ulič 11 469 748,32
Bojná 11 384 046,00
Veľký Krtíš 11 333 811,40
Myjava 11 201 295,61
Dvory nad Žitavou 11 184 324,00
Bytča 11 143 050,33
Marcelová 11 127 141,00
Tornaľa 11 089 955,82
Rapovce 11 069 873,00
Trstená 11 047 169,09
Sabinov 10 946 907,18
Handlová 10 892 791,96
Sučany 10 756 308,25
Krupina 10 455 240,56
Nové Mesto nad Váhom 10 187 142,84
Gabčíkovo 10 047 435,00
Lipany 9 892 858,36
Skalica 9 874 522,00
Tvrdošín 9 703 699,95
Vrútky 9 610 128,31
Kremnica 9 562 954,35
Svätý Peter 9 313 068,83
Sebechleby 9 295 134,00
Želiezovce 9 174 731,99
Poltár 9 138 459,65
Veľký Meder 9 048 638,33
Svidník 8 883 106,66
Holíč 8 666 740,03
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 29586
Banská Bystrica 10211
Košice 8777
Žilina 4061
Nitra 3687
Prešov 3318
Trnava 2917
Martin 2837
Trenčín 1694
Zvolen 1464
Vysoké Tatry 983
Piešťany 953
Považská Bystrica 754
Liptovský Mikuláš 742
Želiezovce 647
Ružomberok 626
Poprad 585
Nové Zámky 579
Komárno 556
Banská Štiavnica 522
Ulič 519
Michalovce 493
Pezinok 456
Bojnice 424
BRATISLAVA 421
Lužianky 395
Prievidza 363
Stará Ľubovňa 348
Dolný Kubín 312
Dunajská Streda 263
Bardejov 256
Leopoldov 255
Senec 227
Humenné 220
Čadca 214
Spišská Nová Ves 213
Partizánske 207
Kežmarok 205
Púchov 205
Hlohovec 184
Ilava 179
Lučenec 179
Dubnica nad Váhom 176
Žiar nad Hronom 176
Brezno 171
Rožňava 166
Pliešovce 163
Kováčová 160
Sučany 156
Levice 152
Levoča 143
Topoľčianky 129
Kolíňany 129
Senica 126
Topoľčany 119
Myjava 118
Ivanka pri Dunaji 115
Trebišov 112
Slavnica 111
Nové Mesto nad Váhom 109
Hrnčiarovce nad Parnou 108
Hronovce 108
Veľký Krtíš 106
Malacky 102
Nitrianske Pravno 100
Skalica 100
Rimavská Sobota 98
Bánovce nad Bebravou 97
Svätý Jur 97
Tornaľa 95
Trstená 95
Ľubochňa 95
Detva 90
Kysucké Nové Mesto 90
Galanta 85
Snina 83
Vranov nad Topľou 83
Revúca 82
Svidník 82
Jaslovské Bohunice 79
Holíč 79
Trnovec nad Váhom 76
Modra 74
Kremnica 71
Sabinov 70
Sereď 69
Šaľa 69
Liptovský Hrádok 66
Pruské 64
Stará Turá 63
Nové Zámky 58
Kolárovo 57
Námestovo 55
Zlaté Moravce 54
Hurbanovo 53
Stupava 53
Kráľovský Chlmec 51
Šurany 51
Fiľakovo 51
Záhorie 50
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 13 305 492 239,83
Košice 1 547 665 001,21
Žilina 1 292 583 403,28
Piešťany 828 728 151,89
Banská Bystrica 659 246 921,71
Vrútky 607 756 677,00
Nitra 581 932 429,07
Trnava 490 984 993,28
Milano (MI) 409 800 000,00
Nové Zámky 407 646 859,53
Prešov 363 478 039,66
Praha 313 248 119,60
Zvolen 249 465 454,00
Trenčín 239 590 023,65
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Martin 200 497 627,28
Považská Bystrica 170 931 860,78
Trakovice 140 000 000,00
Liptovský Mikuláš 135 783 223,53
Poprad 130 911 206,05
Trebišov 127 249 564,66
Horné Srnie 124 260 801,75
Púchov 122 442 421,14
Hořice, Česká republika 119 561 500,00
Bojnice 118 724 126,81
Prievidza 112 901 721,57
Plzeň 112 232 796,00
Brno 102 002 518,32
Pezinok 99 588 647,20
Komárno 97 406 124,35
Rožňava 95 111 416,68
Zlaté Moravce 84 078 252,42
Madrid 82 829 436,00
Šarovce 82 359 280,12
Banská Štiavnica 81 916 822,38
Bardejov 81 135 514,26
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Liptovská Teplička 79 717 543,62
Galanta 77 260 372,50
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Lučenec 72 476 209,48
Dunajská Streda 69 691 791,86
Libchavy 69 415 000,00
Ulm, 69 350 000,00
Hriňová 66 680 773,81
Ružomberok 66 658 206,20
Námestovo 66 243 899,61
Krásno nad Kysucou 62 301 211,73
Slovenská Ľupča 61 115 715,26
Michalovce 60 473 320,72
Rabča 54 911 582,40
Spišská Nová Ves 54 095 767,54
Tlmače 53 349 000,00
Levice 51 762 662,52
Dolný Kubín 50 034 539,03
Kráľová nad Váhom 49 581 493,84
Partizánske 47 455 963,36
Humenné 45 591 721,68
Trutnov 45 142 070,00
Mútne 43 135 868,65
Žiar nad Hronom 41 797 487,13
Šaľa 41 778 664,01
Myjava 40 179 824,81
Vranov nad Topľou 39 705 989,02
Oravské Veselé 39 556 183,00
Ostrý Grúň 38 969 528,00
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 007 469,00
Senec 35 993 925,01
Vráble 35 986 925,80
Senica 35 230 900,45
Beluša 35 102 677,73
Lietavská Lúčka 34 866 687,66
Čadca 34 337 533,49
Veľké Leváre 33 485 384,36
Detva 33 394 598,63
Raková 33 240 143,17
Sľažany 32 680 024,00
Čierny Balog 30 656 008,00
Ľubotice 30 502 970,47
Sabinov 30 433 377,56
Oščadnica 30 257 066,73
Rimavská Sobota 29 733 266,45
Oudeweg 32 29 576 083,00
Florencia 28 600 000,00
Jaslovské Bohunice 27 847 083,00
Šamorín 27 767 886,97
Liesek 27 714 044,00
Tureň 26 993 389,00
Dúbrava 26 323 841,34
Moravany nad Váhom 25 372 792,03
Šarišské Michaľany 24 890 477,13
Nitrianske Pravno 23 187 550,83
Nové Mesto nad Váhom 22 766 757,47
Jelšava 22 451 122,00
Oravská Polhora 22 012 210,27
Ivanka pri Dunaji 21 486 792,70
Ankara 21 073 000,00
Oravská Lesná 21 054 437,19
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 28932
Nitra 5679
Košice 5541
Žilina 4388
Banská Bystrica 3762
Prešov 3301
Zvolen 2763
Trenčín 2138
Pezinok 1873
Trnava 1457
Lučenec 1244
Martin 1113
Piešťany 1014
Praha 900
Bojnice 867
Poprad 829
Prievidza 763
Šenkvice 745
Kočovce 643
Považská Bystrica 622
Liptovský Mikuláš 604
Nové Zámky 569
Dubnica nad Váhom 560
Dolný Kubín 554
Komárno 541
Vranov nad Topľou 521
Michalovce 507
Spišská Nová Ves 490
Tvrdošín 458
Šaľa 440
Nové Mesto nad Váhom 428
Rimavská Sobota 425
Krásno nad Kysucou 424
Bardejov 395
Horné Srnie 387
Levoča 380
Humenné 366
Trstená 360
Ružomberok 347
Partizánske 332
Žiar nad Hronom 325
Púchov 324
Brezno 315
Levice 314
Dunajská Lužná 311
Dunajská Streda 304
Wien 294
Slovenská Ľupča 275
Galanta 267
Topoľčany 260
Humenne 252
Brezovica 251
Senica 251
Trebišov 238
Čierny Balog 237
Hriňová 235
Čadca 230
Ľubotice 226
Lehota 224
Námestovo 223
Vrútky 221
Brno 219
Ivanka pri Dunaji 219
Detva 216
Veľké Kostoľany 213
Rožňava 211
Banská Štiavnica 206
Kysucké Nové Mesto 194
Zlaté Moravce 190
Bytča 190
Štúrovo 181
Svidník 179
Brzotín časť Bak 175
Vyšný Kazimír 173
Uzovce 173
Liptovská Teplička 166
Raková 164
Krupina 163
Snina 163
Veľký Grob 160
Sabinov 160
Smolenice 159
Oravský Podzámok 157
Moravany nad Váhom 155
Sladkovičovo 153
Trenčianske Teplice 153
Ulič 152
Turzovka 152
Malacky 146
Veľký Šariš 143
142
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 141
Lukavica 140
Neporadza 140
Rabča 138
Senec 135
Banská Bystrica - Šalková 134
Ostrý Grúň 134
Šamorín 133
Hanušovce nad Topľou 132
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Obec Ordzovany 5.29
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
OTV, s.r.o. 4.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Krajská prokuratúra Trnava 4.6
Environmentálny fond 4.52
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.5
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 4.39
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.35
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Mesto Spišské Vlachy 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Stredná odborná škola 4.3
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Budmerice 4.29
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.22
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 4.19
Obec Krušovce 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Galanta 4.17
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Základná škola s materskou školou Štiavnik 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.16
Základná škola s materskou školou 4.14
SMM Holíč s.r.o. 4.13
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 4.13
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4.13
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Čachtice 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Obec Ruská 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 4.1
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Stredná odborná škola 4.09
Obec Rohov 4.07
Základná škola Zlaté Klasy 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.06
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Okresný súd Bratislava II 4.04
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Záhorská Ves 4.02
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4.02
Centrum sociálnych služieb 4.01
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 4.0
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.95
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Materská škola 3.93
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Okresný súd Nitra 3.92
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 3.92
Hotelová akadémia 3.92
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3.91
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Lužianky 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3.9
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Žilinská teplárenská, a.s. 0.32
Solar 2009, a. s. 0.36
Solar 2009, a.s. 0.36
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
KINEX BEARINGS, a.s. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Obec Veľká Ida 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
Obec Ruskov 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Nemocnica s poliklinikou Myjava 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
EKOPAK TRADE, a.s. 0.88
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.68
KAM-BET, spol. s r.o. 6.11
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
KVEST s.r.o. 5.76
AMETYS s.r.o. Košice 5.7
Božena Šarmirová 5.7
TOWER BC, a. s. 5.68
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.63
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
Štefan Kurek 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.5
SDaM, s.r.o. 5.49
PETROLTRANS, a.s. 5.33
ROLTA, s.r.o. 5.31
Xtra Slovakia s.r.o. 5.23
WHATisIT s. r. o. 5.23
AGROMELIO, s.r.o. 5.21
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Ján Víťazka 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
ABO, a.s. 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
ROSS s.r.o. 4.76
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
PATRIA a.s. 4.72
Železniční dodávatelská 4.71
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
SLOVSKAL, s.r.o. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Roľnícke družstvo HRON 4.64
Juraj Kelecsényi - M§T 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
MOLPIR, s.r.o. 4.59
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
CAD-ECO a. s. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
PK FOREST s.r.o 4.54
Martin Peti - PEXTRA 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Peter Morong 4.54
Viktor Rapant 4.54
Igor Plichta 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Milan Mazáň 4.54
Juraj Dovina 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Milan Podolan 4.54
Ján Rybár 4.54
František Krištiak 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Stadler Bussnang AG 0.33
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
SWAN, a.s. 0.43
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
Česká zbrojovka a.s. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
BD 5, s. r. o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 0.61
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
Arthur D. Little s.r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 0.7
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
JUDEX CORP., s.r.o. 0.71
POINT Sp. z.o.o. 0.71
ESO eko s.r.o. 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
MAGIC Travel, s.r.o. 0.72
Join Stock Company Izhora Pipe MIll 0.72
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 0.72
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 46
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 20
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 18
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 15
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 12
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 11
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 9
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 8
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 8
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Ladislav Sklenár Dedovec 411 Považská Bystrica 01701 6
Lene Skole-Sorensen Fredskovvej 9 Holte 2840 6
Thomas Jan Hejcman Schloßstraße 5 Traunstein 832 78 6
Martin Poór Adama Štrekára 41 Trnava 917 01 6
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 6
Karel Matyska Renoirova 10 Praha, Hlubočepy 152 00 6
Jan Kout Hákova 6 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900 6
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 6
Nadežda Andrejčíková Bratislavská 57 Kopčany 90848 6
Jozef Gál Žirany 95174 6
Andreas Brustmann Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130 6
Henrik Villsen Andersen Vesterlyngvej 18 Nykobing Sj 4500 6
Ľudmila Masariková Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 6
Veronika Hovaguimian Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 349
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 342
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 101
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 91
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 88
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 71
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 48
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 46
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 42
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 40
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 39
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 39
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 39
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 39
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 38
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 37
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 36
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 36
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 29
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 29
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 28
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 28
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 28
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 28
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 26
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 21
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 21
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 21
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 21
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 21
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 21
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 19
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 18
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 18
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 18
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Ondřej Žídek Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00 17
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 16
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 15
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 15
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 15
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 15
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 15
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 15
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 15
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 15
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 15
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 14
Karol Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 01 14
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 14
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 14
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 14
Zoroslav Kollár Nejedlého 51 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102 14
Samuel Babjak Bárdošova 43 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 14
Alexej Beljajev Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 821 08 14
Alexander Wolfgang Ospelt Im Wingert 48 Schaan 9494 14
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4028
30125100-2 Tonerové náplne 2335
30192000-1 Kancelárske potreby 2005
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1900
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 1738
09310000-5 Elektrická energia 1397
30213100-6 Prenosné počítače 1328
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1321
30199770-8 Stravné poukážky 1300
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1140
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1126
09123000-7 Zemný plyn 1084
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1059
77200000-2 Lesnícke služby 1039
30213000-5 Osobné počítače 1021
60400000-2 Letecké dopravné služby 827
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 807
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 790
34110000-1 Osobné automobily 747
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 701
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 678
24000000-4 Chemické výrobky 662
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 658
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 632
30232110-8 Laserové tlačiarne 620
16700000-2 Traktory/ťahače 615
39130000-2 Kancelársky nábytok 611
33694000-1 Diagnostické činidlá 581
34913000-0 Rôzne náhradné diely 563
39830000-9 Čistiace výrobky 546
33141625-7 Diagnostické súpravy 529
34100000-8 Motorové vozidlá 524
19520000-7 Plastové výrobky 519
09134100-8 Motorová nafta 514
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 508
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 493
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 485
79810000-5 Tlačiarenské služby 478
39234000-1 Škatule na kompost 477
55520000-1 Služby hromadného stravovania 464
30213300-8 Stolový počítač 431
39100000-3 Nábytok 419
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 407
18110000-3 Pracovné odevy 405
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 393
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 393
33692100-8 Infúzne roztoky 389
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 385
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 379
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 377
39112000-0 Stoličky 365
33761000-2 Toaletný papier 359
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 356
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 344
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 343
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 336
45233142-6 Práce na oprave ciest 335
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 335
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 323
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 321
60100000-9 Služby cestnej dopravy 318
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 308
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 303
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 297
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 295
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 293
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 290
38652120-7 Videoprojektory 284
39221000-7 Kuchynské vybavenie 282
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 279
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 277
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 276
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 273
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 271
77210000-5 Ťažba dreva 267
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 266
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 261
30197620-8 Písací papier 258
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 252
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 250
22112000-8 Učebnice 249
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 249
35125300-2 Bezpečnostné kamery 242
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 242
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 238
39711130-9 Chladničky 238
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 229
39160000-1 Školský nábytok 227
39831000-6 Pracie prostriedky 221
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 220
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 220
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 220
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 216
33622000-6 Liečivá pre srdcovocievny systém 213
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 212
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 210
24327000-2 Rôzne organické chemikálie 210
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 209
66510000-8 Poisťovacie služby 207
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 206
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 2 994 810 621,94
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 966 249 758,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 265 273 913,00
77200000-2 Lesnícke služby 992 767 238,67
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 658 498 662,36
09310000-5 Elektrická energia 586 891 876,74
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 460 719 683,37
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 433 442 983,00
09134100-8 Motorová nafta 414 255 252,46
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404 289 320,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 400 258 962,33
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 388 387 466,00
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 369 965 746,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 368 823 252,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 331 611 574,72
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 327 266 589,81
34133100-9 Cisternové vozidlá 318 113 258,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 097 803,97
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 260 284 352,00
55520000-1 Služby hromadného stravovania 259 241 875,59
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
09123000-7 Zemný plyn 253 070 099,84
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 248 066 478,36
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 219 545 831,59
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 214 029 192,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 204 729 637,95
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 193 245 217,00
38554000-3 Elektromery 178 035 317,00
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 176 340 201,00
72261000-2 Softvérové podporné služby 169 336 120,87
34100000-8 Motorové vozidlá 167 104 516,22
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 165 819 671,50
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 165 728 251,60
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 165 154 139,00
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 155 173 893,31
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 155 091 159,84
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 151 501 645,50
34110000-1 Osobné automobily 146 316 554,33
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 143 039 778,20
33141200-2 Katétre 140 984 667,15
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 131 664 473,00
77210000-5 Ťažba dreva 131 579 336,00
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 129 954 428,91
45112700-2 Terénne úpravy 124 963 168,00
71351910-5 Geologické služby 124 722 508,00
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 121 190 562,78
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 120 035 508,06
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 118 859 073,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 117 943 178,90
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 117 907 055,08
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 116 331 293,69
79993000-1 Správa budov a zariadení 115 797 992,66
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
45255400-3 Montážne práce 113 767 209,00
34622200-5 Železničné osobné vozne 110 918 740,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 109 869 267,66
71300000-1 Inžinierske služby 106 127 953,67
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 105 262 450,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 101 843 909,12
60400000-2 Letecké dopravné služby 101 277 621,20
71320000-7 Inžinierske projektovanie 93 422 108,00
66510000-8 Poisťovacie služby 92 388 230,00
72222300-0 Služby informačných technológií 91 158 704,13
30199770-8 Stravné poukážky 90 545 970,82
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 83 642 909,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 83 301 056,95
30213000-5 Osobné počítače 82 026 619,83
45233140-2 Práce na ceste 81 973 327,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 79 103 908,00
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 846 730,00
72300000-8 Dátové služby 76 015 170,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 72 077 711,62
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 62 235 368,40
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 60 719 711,00
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60 292 590,00
65000000-3 Verejné služby 60 185 320,00
09132100-4 Bezolovnatý benzín 59 770 958,94
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 59 532 437,10
16700000-2 Traktory/ťahače 59 321 077,30
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58 740 000,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 58 198 148,00
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 57 515 615,32
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57 414 011,00
42600000-2 Obrábacie stroje 56 735 545,03
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 56 448 180,22
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 56 358 370,73
71354200-6 Letecké mapovanie 56 349 919,00
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 55 673 368,68
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 55 651 007,72
66515200-5 Poistenie majetku 55 165 891,00
42800000-4 Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky 53 634 190,00
79710000-4 Bezpečnostné služby 52 763 042,50
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 52 202 696,66
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 50 978 050,96
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 50 952 641,00
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 50 152 707,00