Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,397,290,165
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,038,536,002
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,477,782,372
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,037,269,858
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 736,590,562
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 557,568,216
Slovenská správa ciest 495,850,329
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 436,011,803
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395,708,600
Západoslovenská distribučná, a.s. 362,319,893
Slovenské elektrárne, a.s. 356,013,980
MH Invest, s.r.o. 326,663,865
Nitriansky samosprávny kraj 321,157,432
Slovenská pošta, a.s. 312,655,769
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 260,774,662
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 256,918,672
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 237,285,682
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 220,417,303
Solar 2009, a.s. 213,184,019
Solar 2009, a. s. 203,760,767
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 202,935,117
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 178,469,841
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 176,970,435
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 176,350,108
Mesto Košice 163,581,762
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 163,273,782
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135,296,796
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131,402,955
Východoslovenská distribučná, a. s. 129,254,298
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110,720,000
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 106,449,730
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 101,017,759
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 93,344,843
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 92,181,755
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 90,412,617
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 87,882,501
Hlavné mesto SR Bratislava 86,135,278
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 83,355,842
Univerzita Komenského v Bratislave 82,621,883
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 80,792,796
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 77,574,907
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75,557,796
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 72,818,421
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 71,340,285
Centrum vedecko-technických informácií SR 71,237,575
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66,320,709
Úrad vlády Slovenskej republiky 66,151,666
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 65,824,249
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 65,188,729
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 64,915,126
Žilinský samosprávny kraj 60,863,884
Sociálna poisťovňa, ústredie 60,008,332
eustream, a.s. 57,677,660
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 57,480,129
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 55,960,365
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 55,825,518
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 51,042,153
NFŠ, a. s. 49,810,740
Metodicko-pedagogické centrum 48,612,296
Nitrianska investičná, s.r.o. 46,643,650
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 44,551,491
Slovenská akadémia vied (SAV) 44,069,608
Technická univerzita v Košiciach 43,239,931
U. S. Steel Košice, s.r.o. 42,521,209
Národné centrum zdravotníckych informácií 42,230,251
Žilinská teplárenská, a.s. 40,860,000
DataCentrum 40,766,553
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 39,734,642
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 39,133,103
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38,886,134
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 38,577,367
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 36,457,963
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 36,049,306
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 33,412,300
Trenčiansky samosprávny kraj 32,774,644
Mesto Považská Bystrica 32,746,006
Univerzitná nemocnica Bratislava 32,475,574
Mesto Trenčín 32,438,310
SPP - distribúcia, a.s. 31,714,152
Národný onkologický ústav 31,371,723
Mesto Prešov 31,057,224
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 31,019,195
Slovenský hydrometeorologický ústav 30,721,246
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,243,981
Mesto Poprad 30,047,851
NAFTA a.s. 29,745,000
Bratislavský samosprávny kraj 29,204,208
Nemocnica svätého Michala, a. s. 27,901,862
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 27,546,000
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26,886,876
Národná transfúzna služba SR 26,326,781
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 23,797,560
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23,727,576
Univerzitná nemocnica Martin 23,533,113
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 23,354,253
Košický samosprávny kraj 23,234,314
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 23,159,452
Poľnonákup TATRY, a.s. 23,102,978
Mesto Žilina 22,242,009
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21,793,680
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3688
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 691
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 664
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 396
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 381
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 361
Slovenská pošta, a.s. 281
Žilinský samosprávny kraj 244
Západoslovenská distribučná, a.s. 220
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 205
Univerzita Komenského v Bratislave 202
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 195
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 193
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 191
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 191
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 167
Úrad vlády Slovenskej republiky 166
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 163
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 158
Slovenská správa ciest 141
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 130
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 116
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 110
Východoslovenská distribučná, a. s. 109
Nemocnice s poliklinikami n.o. 109
Slovenské elektrárne, a.s. 108
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 105
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 98
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 96
Nitriansky samosprávny kraj 87
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86
Rozhlas a televízia Slovenska 86
Univerzitná nemocnica Bratislava 82
Mesto Žilina 81
Sociálna poisťovňa, ústredie 80
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 79
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 79
Hlavné mesto SR Bratislava 78
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 78
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 75
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 73
Štatistický úrad Slovenskej republiky 71
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 71
Mesto Trnava 71
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 71
Ekonomická univerzita v Bratislave 70
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 66
Trenčiansky samosprávny kraj 65
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 62
Univerzitná nemocnica Martin 60
Slovenský pozemkový fond 60
Trnavský samosprávny kraj 59
Košický samosprávny kraj 59
Dopravný úrad 58
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 58
Centrum vedecko-technických informácií SR 56
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 55
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 54
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 54
Mesto Košice 53
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 51
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 48
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 47
Nemocnica Poprad a. s. 46
Technická univerzita v Košiciach 46
Národná transfúzna služba SR 45
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 44
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 44
Mesto Liptovský Mikuláš 43
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 43
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 41
Slovenská národná knižnica 40
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 40
Mesto Prešov 39
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 39
Centrum výcviku Lešť 38
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 37
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 37
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 36
Mesto Poprad 36
Slovenský hydrometeorologický ústav 36
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 35
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 35
Mesto Trenčín 35
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 35
Slovenská akadémia vied (SAV) 33
Mestská časť Bratislava - Petržalka 33
Bratislavský samosprávny kraj 33
Záchranná služba 33
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 33
Mesto Prievidza 32
Mestská časť Bratislava - Rača 32
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 31
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 31
Prešovský samosprávny kraj 31
Metodicko-pedagogické centrum 30
DataCentrum 30
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1,197,712,116
EUROVIA SK, a.s. 963,962,796
SLOVNAFT, a.s. 713,077,663
STRABAG s.r.o. 642,244,615
ŽOS Vrútky a.s. 543,436,752
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 418,566,637
SALINI IMPREGILO SPA 409,800,000
Metrostav a.s. 402,579,648
TSS GRADE, a.s. 390,513,368
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 375,958,859
MAGNA ENERGIA a.s. 374,763,227
Metrostav Slovakia a. s. 367,253,753
S u b t e r r a a.s. 365,023,843
Elektrizace železnic Praha a. s. 364,938,980
EUROVIA CS, a.s. 356,345,380
ZSE Energia, a.s. 349,037,115
Stredoslovenská energetika, a.s. 323,910,733
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 309,105,928
Pow-en a. s. 298,210,332
Skanska SK a.s. 278,896,944
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259,293,600
PORR s.r.o. 258,863,319
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240,667,879
MEDICAL GROUP SK a.s. 238,484,409
OTNS, a. s. 235,614,664
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 197,667,868
VAŠA Slovensko, s. r. o. 185,708,243
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 146,659,477
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140,000,000
TEMPEST a.s. 130,028,938
Siemens s.r.o. 129,573,671
TIMED, s.r.o. 101,741,758
Orange Slovensko, a.s. 95,077,542
DATALAN, a.s. 94,478,813
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 91,261,206
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91,090,750
eustream, a.s. 91,032,000
AutoCont SK a.s. 90,984,217
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 90,568,416
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 88,614,207
PETROLTRANS, a.s. 88,315,100
VUJE, a.s. 88,104,281
ŽOS Trnava, a. s. 85,182,880
CESTY NITRA, a.s. 82,395,546
Corsan Corviam Construcción S.A. 82,327,836
ÚJV Řež, a. s. 80,705,375
Bell Helicopter Textron Incorporated 79,940,342
MEDITRADE spol. s r. o. 78,987,725
Západoslovenská distribučná, a.s. 77,852,189
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75,759,400
Inžinierske stavby, a. s. 75,540,750
GGFS s.r.o. 74,633,273
THT SLOVENSKO, s.r.o. 73,797,400
Slovenská pošta, a.s. 73,007,520
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 71,942,140
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 70,742,600
Magirus GmbH 69,350,000
Východoslovenská distribučná, a.s. 67,693,992
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 65,269,108
BONUL, s.r.o. 64,871,616
DITEC, a.s. 64,547,949
KVANT spol. s r.o. 64,234,175
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 62,456,449
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 62,205,001
Solar 2009, a.s. 61,548,000
MED - ART, spol. s r.o. 59,872,984
VÁHOSTAV - SK, a.s. 58,391,400
SAG Elektrovod, a.s. 58,341,971
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 56,233,572
AVA-stav, s.r.o. 55,474,199
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 54,608,603
MBM-GROUP, a.s. 54,584,648
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 53,349,000
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 52,257,548
HORNEX, a.s. 52,154,818
INPEK, s.r.o. 51,374,788
SOITRON, s.r.o. 51,088,311
AB Facility s. r. o. 50,592,494
KPMG Slovensko spol. s r.o. 50,285,530
DÚHA, a.s. 50,102,235
SOR Libchavy spol. s r.o. 49,190,000
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 48,424,345
Alter Energo, a.s. 47,908,434
SEVITECH a. s. 46,753,200
InterWay, s.r.o. 46,092,018
KON - RAD spol. s r.o. 45,081,129
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 44,845,339
FORESTRA, s.r.o. 44,745,338
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 44,645,401
DEC International s.r.o. 44,614,862
ŠKODA JS a.s 44,171,250
HASTRA s.r.o. 43,801,002
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 43,650,626
TOP TEAM spol. s r.o. Košice 43,492,965
Di Mihálik, s.r.o. 43,457,250
LiV ELEKTRA, a.s. 42,741,005
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 42,547,886
HOCHTIEF SK s.r.o. 41,795,519
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 41,400,000
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 40,590,341
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 644
MED - ART, spol. s r.o. 329
SLOVNAFT, a.s. 323
EUROVIA SK, a.s. 291
TIMED, s.r.o. 288
FORESTRA, s.r.o. 244
STRABAG s.r.o. 232
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 229
Di Mihálik, s.r.o. 228
MEDICAL GROUP SK a.s. 225
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 198
INMEDIA, spol. s r.o. 176
ZSE Energia, a.s. 174
LESOR, s.r.o. 152
MEDITRADE spol. s r. o. 152
PLENT, s.r.o. 152
DATALAN, a.s. 149
LESBORA, s.r.o. 147
ŽOS Vrútky a.s. 147
AB Facility s. r. o. 145
B. Braun Medical s.r.o. 145
INTRAVENA s.r.o. 139
AutoCont SK a.s. 134
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 133
Slovanet, a.s. 130
CESTY NITRA, a.s. 127
Tibor Varga TSV PAPIER 115
Pow-en a. s. 105
IGK s. r. o. 103
Ing. Berta Stašková 98
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 98
Xepap, spol. s r.o. 98
Lambda Life a.s. 95
KVANT spol. s r.o. 94
Rudolf Ďurana 93
Jaroslav Kukuc 91
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 89
Slovak Telekom, a.s. 88
Orange Slovensko, a.s. 88
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 86
Redi Tour s.r.o. 79
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 78
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 75
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 75
SATUR TRAVEL, a.s. 74
CS, s.r.o. 74
HAVESTA, s.r.o. 74
Inžinierske stavby, a. s. 72
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 71
ORFLAJ s.r.o. 71
DOLIS s.r.o. 71
MAGNA ENERGIA a.s. 71
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 70
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 70
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 69
DARTON s.r.o. 68
BIOTECH s.r.o. 68
VSK MINERAL s.r.o. 67
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 67
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 66
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 66
CLEAN TONERY, s.r.o. 66
AGROSERVIS spol. s r.o. 66
TEMPEST a.s. 65
Marián Mikuš 65
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 64
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 64
MAXNETWORK, s.r.o. 63
PROSPECT spol. s r.o. 62
LES-OV spol s r.o. 62
BIOLIFE spol. s r.o. 61
Helena Plechová - Leso služby 61
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 60
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 60
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 59
O.S.V.O. comp, a.s. 59
P E R G A M O N spol. s r.o. 59
Ján Šimurdiak 59
Stredoslovenská energetika, a.s. 57
Faveo, s.r.o. 57
SOAR, spol. s r.o. 56
KPMG Slovensko spol. s r.o. 56
ENVIRA,s.r.o 55
Rempo s.r.o. 54
PHARMA GROUP, a.s. 54
Doprastav, a.s. 53
ORVEX MT spol. s r.o. 53
AGRALL s. r. o. 53
Doprastav Asfalt, a.s. 53
LESPROGRES s.r.o. 52
MIVASOFT, spol. s r.o. 52
M.Cup s.r.o. 52
Pavol Fidrik 52
Juraj Jaňák 52
DAVIDO s.r.o. 51
Centex RS, spol. s r.o. 51
Dalibor Globan 51
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 51
Linde Gas k.s. 51
BAX PHARMA, s.r.o. 50
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 14,010,988,578
Banská Bystrica 2,169,797,357
Trnava 1,015,325,058
Košice 992,394,619
Nitra 608,477,369
Žilina 394,282,744
Banská Štiavnica 186,936,560
Prešov 160,365,748
Bojnice 121,235,811
Trenčín 118,599,391
Zvolen 93,902,856
Považská Bystrica 81,157,470
Martin 74,701,592
Liptovský Mikuláš 59,020,461
Komárno 56,252,332
Poprad 55,649,537
Piešťany 52,778,015
Nemšová 43,976,473
Dunajská Streda 42,650,726
Kežmarok 42,367,442
Ružomberok 33,640,410
Dubnica nad Váhom 32,208,496
Bardejov 29,016,999
Spišská Nová Ves 26,719,080
Hriňová 25,038,136
Ľubotice 24,536,595
Nové Zámky 24,053,279
Pliešovce 23,688,625
Žiar nad Hronom 23,561,215
Trebišov 23,493,316
Vysoké Tatry 22,787,224
Stará Ľubovňa 22,729,289
Lučenec 22,384,061
Hniezdne 20,806,995
Šaľa 20,136,927
Senica 19,444,448
Lesenice 19,378,359
Brezno 19,252,744
Vranov nad Topľou 18,190,661
Dobšiná 17,307,034
Čierny Balog 17,000,456
Michalovce 16,999,150
Pezinok 16,711,421
Rožňava 15,654,289
Dolný Kubín 15,546,613
Hronovce 14,946,646
Pohronská Polhora 13,530,416
Lužianky 13,462,862
Topoľčany 13,356,143
Hlohovec 13,113,972
Prievidza 12,678,111
Kysucké Nové Mesto 12,652,915
Galanta 12,450,453
Topoľníky 12,261,558
Sereď 11,932,224
Šarišské Michaľany 11,453,239
Bojná 11,384,046
Šamorín 11,366,834
Humenné 11,356,198
Rapovce 11,069,873
Medzilaborce 10,772,814
Marcelová 10,154,596
Gabčíkovo 9,799,352
Kolárovo 9,736,391
Dvory nad Žitavou 9,506,901
Malacky 9,461,607
Sebechleby 9,295,134
Veľký Krtíš 9,226,752
Svätý Peter 9,220,783
Veľký Meder 9,007,230
Púchov 8,975,472
Krupina 8,911,298
Levoča 8,645,361
Poltár 8,513,423
Detva 8,341,923
Myjava 8,237,475
Nové Mesto nad Váhom 8,204,417
Hencovce 8,073,144
Tachty 7,735,123
Zavar 7,598,594
Kútniky 7,464,078
Kremnica 7,347,617
Selice 7,257,227
Nová Bystrica 7,026,918
Štúrovo 6,948,115
Kysucký Lieskovec 6,939,973
Podolie 6,886,008
Trenčianske Teplice 6,750,677
Skalica 6,731,257
Sabinov 6,629,143
Rajec 6,582,543
Vráble 6,474,127
Snina 6,327,932
Partizánske 6,117,127
Nová Dubnica 5,992,119
Levice 5,979,750
Čadca 5,963,872
Holíč 5,890,393
Branč 5,885,892
Bánovce nad Bebravou 5,835,964
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 7718
Banská Bystrica 4554
Košice 1087
Žilina 664
Nitra 489
Prešov 405
Trnava 276
Banská Štiavnica 197
Trenčín 182
Liptovský Mikuláš 148
Martin 144
Poprad 137
Zvolen 132
Vysoké Tatry 112
Piešťany 108
Ružomberok 100
Považská Bystrica 93
Dunajská Streda 92
Komárno 79
Spišská Nová Ves 66
Nové Zámky 65
Bardejov 61
Pezinok 59
Dolný Kubín 59
Rožňava 58
Stará Ľubovňa 57
Kežmarok 55
Pliešovce 52
Prievidza 43
Lužianky 42
Levoča 40
Michalovce 40
Hlohovec 39
Topoľčany 39
Levice 36
Humenné 36
Malacky 36
Trebišov 34
Lučenec 34
Senica 34
Čadca 33
Dubnica nad Váhom 32
Ľubotice 32
Bojnice 31
Šaľa 30
Nové Mesto nad Váhom 30
Žiar nad Hronom 28
Galanta 28
Kremnica 28
Partizánske 27
Modra 26
Snina 26
Detva 25
Brezno 25
Púchov 24
Sabinov 24
Leopoldov 24
Medzilaborce 23
Vranov nad Topľou 23
Senec 23
Kysucké Nové Mesto 23
Sučany 23
Kolíňany 22
Skalica 22
Veľký Krtíš 21
Jaslovské Bohunice 21
Myjava 21
Lipany 21
Námestovo 21
Bánovce nad Bebravou 20
Rimavská Sobota 20
Dvory nad Žitavou 20
Veľké Zálužie 19
Krupina 19
Hronovce 19
Veľký Meder 18
Želiezovce 18
Marcelová 18
Kráľová pri Senci 18
Holíč 17
Revúca 17
Tvrdošín 17
Sebechleby 17
Stropkov 17
Fiľakovo 17
Nová Baňa 16
Beluša 16
Hniezdne 16
Vráble 16
Ulič 16
Nová Bystrica 15
Vígľaš 15
Oravská Lesná 15
Sereď 15
Trstená 15
Svidník 15
Turzovka 14
Topoľčianky 14
Kolárovo 14
Moldava nad Bodvou 14
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 9,383,283,982
Košice 1,193,958,629
Žilina 812,023,551
Vrútky 549,445,940
Piešťany 447,058,610
Banská Bystrica 425,912,747
Nitra 420,218,265
Milano (MI) 409,800,000
Trnava 394,737,947
Nové Zámky 378,868,555
Prešov 278,972,051
Praha 217,864,125
Trenčín 182,730,820
Zvolen 168,396,185
Martin 144,158,317
Trakovice 140,000,000
Považská Bystrica 130,318,168
Bielsko-Biała 111,565,620
Plzeň 104,455,682
Trebišov 103,907,171
Poprad 95,358,482
Komárno 83,874,563
Madrid 82,829,436
Liptovský Mikuláš 82,290,579
Zlaté Moravce 81,952,276
Husinec 80,488,575
Fort Worth, Texas 79,940,342
Cascina Costa di Samarate 75,759,400
Ulm, 69,350,000
Pezinok 66,311,032
Brno 65,540,465
Bardejov 58,195,890
Dunajská Streda 56,976,066
Bojnice 56,954,312
Galanta 56,430,762
Banská Štiavnica 54,477,701
Tlmače 53,349,000
Rožňava 52,012,242
Kráľová nad Váhom 49,387,143
Libchavy 49,190,000
Horné Srnie 47,942,654
Lučenec 46,739,353
Slovenská Ľupča 46,510,983
Partizánske 41,798,644
Ružomberok 41,674,200
Spišská Nová Ves 39,606,981
Myjava 39,422,311
Krásno nad Kysucou 38,526,204
Námestovo 35,691,583
Prievidza 32,871,350
Senica 31,681,728
Veľké Leváre 31,624,623
Michalovce 30,509,442
Žiar nad Hronom 29,900,894
Senec 29,849,125
Florencia 28,600,000
Dolný Kubín 27,501,073
Lietavská Lúčka 27,314,856
Liptovská Teplička 27,226,498
Tureň 26,976,319
Beluša 25,971,250
Šamorín 25,205,561
Vranov nad Topľou 24,838,294
Rimavská Sobota 24,606,862
Vráble 24,456,924
Hriňová 24,218,236
Šaľa 23,674,761
Sabinov 23,244,615
Ľubotice 22,227,672
Šarišské Michaľany 21,266,044
Jaslovské Bohunice 20,964,831
Žilina - Bánová 20,455,219
Bajč 20,374,518
Trutnov 19,858,588
Humenné 19,746,079
Příbram 19,110,628
Stará Turá 19,056,061
Frýdek - Místek 18,950,661
Levice 18,922,409
Hradec Králové 18,553,023
Detva 18,407,161
Raková 18,085,312
Ivanka pri Dunaji 17,635,966
Rabča 17,391,740
Ostrý Grúň 16,921,191
Čadca 16,921,057
Wien 16,441,905
Topoľčany 16,252,067
Bratsialva 15,618,154
Nová Dubnica 15,579,687
Šurany 15,378,942
Šarovce 15,277,858
Oudeweg 32 15,255,533
Uherský Brod 14,883,469
Snina 14,721,460
Brezno 14,249,066
Krompachy 14,160,659
Havířov 13,966,657
Oščadnica 13,885,823
Nové Mesto nad Váhom 13,807,752
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 7845
Košice 1201
Žilina 1106
Nitra 758
Prešov 690
Banská Bystrica 647
Zvolen 611
Trenčín 416
Trnava 385
Nové Zámky 322
Martin 286
Považská Bystrica 281
Praha 277
Piešťany 261
Lučenec 260
Liptovský Mikuláš 258
Komárno 257
Horné Srnie 251
Poprad 243
Humenné 216
Pezinok 202
Brezno 175
Vrútky 168
Čierny Balog 160
Bojnice 160
Bardejov 157
Spišská Nová Ves 151
Michalovce 150
Ružomberok 147
Galanta 140
Zlaté Moravce 137
Prievidza 136
Dunajská Streda 135
Krásno nad Kysucou 130
Žiar nad Hronom 129
Rožňava 126
Hriňová 125
Rimavská Sobota 121
Senica 120
Námestovo 118
Liptovská Teplička 116
Ľubotice 114
Raková 110
Topoľčany 107
Levice 106
Vranov nad Topľou 105
Rabča 105
Detva 102
Svidník 100
Snina 99
Ostrý Grúň 94
Dolný Kubín 88
Hlivištia 88
Trebišov 87
Šaľa 86
Čadca 83
Banská Štiavnica 83
Brno 82
Závada 81
Nová Baňa 79
Slovenská Ľupča 79
Bytča 78
Kysucké Nové Mesto 77
Krupina 77
Púchov 75
Oščadnica 75
Turzovka 74
Nové Mesto nad Váhom 72
Papín 71
Bánovce nad Bebravou 70
Veľké Úľany 67
Oravské Veselé 66
Vráble 64
Polomka 62
Mútne 61
Pribeta 60
Nitrianske Pravno 59
Hlohovec 58
Revúca 57
Liesek 57
Betliar 54
Levoča 54
Myjava 53
Sabinov 53
Bajč 51
Madunice 51
Liptovský Hrádok 51
Pohronská Polhora 51
Smolenice 50
Ivanka pri Dunaji 50
Veľký Krtíš 49
Záriečie 48
Muráň 48
Moravany nad Váhom 48
Jelšava 47
Dúbrava 47
Pohorelá 46
Sľažany 46
Matiaška 46
Malacky 46
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Okresný súd Galanta 9.2
Základná škola 7.97
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 7.45
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 7.21
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 7.18
Obec Rakovec nad Ondavou 7.0
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 6.99
Obec Kocurany 6.94
Základná škola s materskou školou 6.92
Obec Voderady 6.86
Stredná priemyselná škola 6.79
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 6.79
Spojená škola 6.77
Obec Modra nad Cirochou 6.76
Základná škola 6.76
Obec Nižný Žipov 6.75
Základná škola Kežmarská 28 Košice 6.75
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 6.74
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 6.66
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 6.65
Obec Stretava 6.64
Košická Futbalová Aréna a. s. 6.63
Obec Koromľa 6.63
Obec Osuské 6.6
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 6.55
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 6.54
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 6.54
Materská škola 6.54
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. 6.53
Obec Kunerad 6.49
Obec Bohdanovce 6.43
Základná škola 6.4
Obec Zbrojníky 6.38
Obec Višňov 6.37
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6.36
Obec Liptovská Porúbka 6.36
Obec Rozhanovce 6.35
Obec Košeca 6.35
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 6.35
Obec Veľká Čausa 6.35
Stredná odborná škola 6.28
Obec Kaplna 6.27
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 6.27
Obec Porúbka 6.23
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 6.23
Školský internát 6.19
Obec Lovinobaňa 6.17
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 6.14
Obec Pastuchov 6.14
Obec Dolné Orešany 6.11
Obec Kamenica 6.11
Základná škola Rudolfa Dilonga 6.09
Obec Vitanová 6.08
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 6.07
Obec Odorín 6.03
Obec Šintava 6.02
Obchodná akadémia 6.02
Obec Podolie 6.0
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6.0
Stredná zdravotnícka škola 5.99
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou 5.98
Stredná odborná škola 5.98
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 5.97
Obec Nižná Myšľa 5.97
Obec Sobotište 5.95
Obec Markušovce 5.93
Obec Vyšný Klátov 5.92
Okresný súd Bardejov 5.91
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 5.91
Spojená škola 5.91
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5.91
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 5.89
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 5.87
Obec Široké 5.85
VIALE, s.r.o. 5.84
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 5.83
Stredná priemyselná škola dopravná 5.83
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 5.81
Obec Nemce 5.81
SLADOVŇA, a.s. Michalovce 5.8
Obec Demänovská Dolina 5.8
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 5.8
Karpatský euroregión Slovensko 5.79
UNIMONT - VMS, s.r.o. 5.79
Obec Pakostov 5.79
Obec Zábiedovo 5.79
Okresný súd Poprad 5.78
Krajská prokuratúra 5.76
Obec Lula 5.76
KOMES FUT, s.r.o. 5.75
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5.75
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. 5.71
Obec Iňačovce 5.7
Mesto Sliač 5.68
Základná škola Námestovo - Brehy 5.68
Obec Svederník 5.67
Obec Radimov 5.67
Obchodná akadémia Senica 5.66
Gymnázium 5.66
Obec Králiky 5.66
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Žilinská teplárenská, a.s. 0.32
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.39
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
DAC ARÉNA, a.s. 0.59
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Obec Markovce 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 0.71
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
Štátna pokladnica 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Obec Stanča 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Obec Bodiná 0.77
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Lesné družstvo Slavošovce 0.78
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Seniorcentrum Staré Mesto 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 0.81
Bratislavská teplárenská, a.s. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Obec Oľka 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Obec Čierne 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
EKOPAK TRADE, a.s. 0.88
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Obec Horná Ves 0.88
MA : AGRO - ALFA s.r.o. 0.88
SS-GROUPE, s.r.o. 0.88
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 0.89
Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove 0.89
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Tradestone Slovakia s.r.o. 9.85
KVEST s.r.o. 9.85
Miroslav Greško - BIELOSTAV 9.77
TOWER BC, a. s. 9.77
SDaM, s.r.o. 9.59
AGROMELIO, s.r.o. 9.3
Štefan Kurek 9.23
AMETYS s.r.o. Košice 9.19
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 9.13
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 9.13
AMAS, s.r.o. 8.72
Ing. Otto Smik 8.72
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 8.72
TOWER BC, a.s. 8.72
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 8.72
LOM ONDAVA s. r. o. 8.72
KAM-BET, spol. s r.o. 8.72
Obec Veľké Pole 8.72
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 8.42
Ing. Jozef Ďuriš 8.17
Ján Mlynarčík 8.16
Ján Rybár 8.16
Jaroslav Kuba 8.16
MIJA-LES s.r.o. 8.16
František Krištiak 8.16
Viktor Rapant 8.16
Forest Co, s.r.o. 8.16
Ľudovít Rovňaník 8.16
Milan Podolan 8.16
Peter Morong 8.16
Ing. Miroslav Saloň 8.16
Juraj Dovina 8.16
Igor Plichta 8.16
Milan Mazáň 8.16
Ing. Slavomír Otrubčiak 8.16
ZEMKU BU s.r.o. 8.16
Peter Porubiak 8.1
Miloš Kubica 8.04
Michal Jankech 8.04
Ing. Pavol Jurkovič 8.02
Ing. Priška Pavlíková 8.02
Adam Hodál 8.01
Slávka Kotlebová 8.01
Ing. Ján Víťazka 7.96
Ing. Jozef Žuffa 7.96
Ing. Dušan Kvaska 7.95
Jozef Bučko 7.94
Ján Púček 7.94
Ing. Marta Odokienková 7.94
Ing. Ladislav Nagy 7.94
Jozef Spurný 7.91
Bori Richter 7.89
František Hirchner ml. 7.89
Družstvo SLOVAKIA 7.89
Ľuboš Baláž 7.89
Ján Haranica - JH 7.89
GLS - GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. 7.89
P a R s.r.o. 7.89
Ing. Ján Zachar 7.88
Róbert Šedivý - lesné práce 7.87
Ing. Peter Makóni 7.86
Ing. Ladislav Nagydai 7.84
Peter Čierňava 7.8
Peter Šadibol 7.8
Ing. Miloš Encinger 7.78
Gasparik, s. r. o. 7.77
Jaroslav Šurík 7.77
Ladislav Pavelek 7.77
VELABRI, s.r.o. 7.75
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 7.75
Michal Jankech 7.74
Ing. Ján Gežo 7.74
Cáder Pavol 7.73
TANEX, spol. s r.o. 7.73
P a R s.r.o. 7.69
Ing. Miroslav Saloň 7.69
Mikuláš Koľaj 7.66
Tomáš Vozár 7.63
Radovan Krchňavý 7.62
Ing. Jozef Oravkin 7.62
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 7.58
Tomáš Ďunďa 7.58
ĽUKOS, s.r.o. 7.58
JAVIL-služby s.r.o. 7.58
PE LES s.r.o. 7.58
FalcoMD, s.r.o. 7.58
Juraj Lukáč 7.58
Tomáš Vozárik 7.58
Di Mihálik, s.r.o. 7.58
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 7.56
PaP Drevospol s.r.o. 7.56
Ľubomír Hasoň 7.56
Ing. Jakub Moravčík 7.56
Ing. Robert Gombár 7.55
Lukáš Mišinec 7.55
Juraj Tomašovič 7.53
Augustín Cyrul 7.52
LH Forest s.r.o. 7.52
Ľubomír Minárech 7.52
Jozef Matejík ml. 7.52
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
SWAN, a.s. 0.43
Sensus Slovensko a.s. 0.43
Česká zbrojovka a.s. 0.44
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
MORAVIA STEEL a.s. 0.5
ŠKODA JS a.s. 0.51
Thales Austria BmbH 0.53
BRUSH SEM s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
MATADORFIX s.r.o. 0.59
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.59
aluplast Austria GmbH 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 0.6
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
Profi - NETWORK, s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
KOLEX, s.r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
MÁV KFV Központi Felépítményvizsgáló Korlátolt Felelössegű Társaság 0.7
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
MONTRÚR s. r. o. Košice 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
MAC spol. s r.o. 0.71
MAGIC Travel, s.r.o. 0.72
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 0.72
VT Group, a.s. 0.72
TANAX TRUCKS a. s. 0.72
Bennet Oil s.r.o. 0.72
AGROJAS Ronava s.r.o. 0.72
HYDINA SK s.r.o. 0.72
Ing.Eduard Haršányi 0.72
AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka 0.72
VADET s.r.o. 0.72
CASSANDRA GROUP, s.r.o. 0.72
Ľuboš Mačina - LUMA 0.73
HITECO, s.r.o. 0.73
Martes s.r.o. 0.73
Schott & Meissner Maschinen- und Anlagenbau GmbH 0.73
AGC Trenčín s.r.o. 0.73
Bruker BioSpin MRI GmbH 0.73
Losberger Rapid Deployment Systems S.A.S 0.73
Thales Air Systems S.A.S 0.73
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 23
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 16
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 14
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 12
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 12
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 12
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 11
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 11
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 11
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 11
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 10
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 10
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 8
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 8
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 7
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 7
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 7
Andrej Demjanovič Inovecká 26 Trenčín 91101 6
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 6
Erik Pavlis Pod Juhom 25 Trenčín 91101 6
Veronika Hovaguimian Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700 6
Béla Molnár Snežienková 10 Komárno 94504 6
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 6
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 6
Peter Hazucha Hrušovany 419 Hrušovany 95613 6
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 6
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 6
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 6
Peter Havier K Mlyniskám 1 Trenčín 91105 6
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 6
Jozef Gál Žirany 95174 6
Lene Skole-Sorensen Fredskovvej 9 Holte 2840 6
Peter Stankovič Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221 6
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 6
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 6
Andreas Brustmann Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130 6
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 6
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 6
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 6
Slavomír Gmitter Komenského 2 Bardejov 085 01 6
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 6
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 6
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 6
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 6
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 6
Thomas Jan Hejcman Schloßstraße 5 Traunstein 832 78 6
Catherine Brustmann Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140 6
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 6
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 5
Branislav Turanský Horná Vrútky 03861 5
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 5
Miloš Stopka Stará Vinárska 14 Bratislava 81104 5
Robert Schmid Elisabetstraße 83 Baden 2500 5
Rastislav Knotek Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 5
Tomáš Šesták Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 5
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 5
Johanna Monique Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 5
Daniela Müllerová Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 5
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava 81102 5
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 5
Tomáš Klepetko Košická Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 5
Roman Kekeňák Kuzmányho 31 Košice 04001 5
Carlos Slim Helú Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 5
Dana Apalovičová Donská 71 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 5
Jarmila Gajdárová Strmý vŕšok 70 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 5
Ján Kurtiš Zuzky Zgurišky 61 Myjava 90701 5
Ján Čierňava Nová Bystrica 023 05 5
Ján Kandráč Studenohorská 46 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 5
Patrick Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 5
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 5
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 296
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 289
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 70
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 67
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 67
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 58
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 56
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 46
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 43
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 36
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 36
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 36
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 36
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 36
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 30
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 26
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 24
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 24
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 22
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 21
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 21
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 21
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 20
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 19
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 19
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 18
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 18
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 18
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 18
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 18
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 18
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 18
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 17
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 16
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 16
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 14
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 14
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 14
Samuel Babjak Bárdošova 43 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 14
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 14
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 14
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 14
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 14
Karol Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 01 14
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 14
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 14
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 14
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 14
Juraj VITKO Sedmikrásková 4 Topoľčany 955 01 13
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 13
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 13
Spyros Frementitis Hraničná 49 Košice - mestská časť Barca 04017 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 13
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 13
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 13
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 13
Ib Thrane Sadolinsvaenget 4 Odense 5230 12
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 12
Zuzana Tóthová Moravská 33 Košice - mestská časť Sever 04001 12
Hermann Josef Krassler Adlerstr. Essenbach Unterwattenbach 840 51 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 12
Martin Šmigura Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 12
Solvejg Tønning Sørensen Kobberbæksvej 31A Svendborg 5700 12
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 12
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 12
Vladimír Vikor Dolnozoborská 32 Nitra 94901 12
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 12
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 12
Peter Schak Larsen Sadolinsgade 9 Odense 5000 12
Milan Špak Námestie sv. Martina 9 Holíč 90851 12
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 12
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 12
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 12
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 12
Anton Zsigo Gamota 1 Hurbanovo 97401 12
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 11