Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,544,048,728
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,176,145,157
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,074,005,332
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,371,308,912
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 829,568,780
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 661,440,325
Slovenská správa ciest 503,406,920
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 436,011,803
Západoslovenská distribučná, a.s. 420,024,064
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395,708,600
Slovenské elektrárne, a.s. 381,425,300
Slovenská pošta, a.s. 367,739,518
MH Invest, s.r.o. 326,663,865
Nitriansky samosprávny kraj 323,737,567
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 301,176,776
Solar 2009, a. s. 266,319,164
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 264,880,677
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 262,036,030
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 222,820,893
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 215,698,646
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 214,438,459
Solar 2009, a.s. 213,184,019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 205,634,754
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 188,612,910
Mesto Košice 168,675,880
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 163,527,153
Východoslovenská distribučná, a. s. 138,383,425
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135,296,796
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131,402,955
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 130,789,337
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117,415,585
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 115,564,773
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 113,104,123
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110,720,000
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 106,215,804
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 103,736,355
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103,172,209
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 98,380,092
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 93,870,502
Hlavné mesto SR Bratislava 88,911,209
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 86,685,867
Univerzita Komenského v Bratislave 85,591,414
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 79,891,207
Centrum vedecko-technických informácií SR 78,326,716
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 77,574,907
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75,557,796
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 74,945,656
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 74,756,882
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 74,228,739
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 70,336,064
Žilinský samosprávny kraj 68,593,076
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 68,284,632
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 67,058,997
Sociálna poisťovňa, ústredie 66,825,596
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 66,412,109
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66,320,709
Úrad vlády Slovenskej republiky 66,249,852
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 57,999,790
eustream, a.s. 57,677,660
Národné centrum zdravotníckych informácií 56,223,668
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 52,851,491
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 52,485,553
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 50,224,242
NFŠ, a. s. 49,810,740
Nitrianska investičná, s.r.o. 49,360,521
Metodicko-pedagogické centrum 48,612,296
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 47,516,190
Technická univerzita v Košiciach 46,508,563
Slovenská akadémia vied (SAV) 44,069,608
DataCentrum 42,952,643
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 41,207,024
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 41,138,529
Žilinská teplárenská, a.s. 40,860,000
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 39,473,532
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 39,086,627
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38,886,134
Trenčiansky samosprávny kraj 37,819,654
SPP - distribúcia, a.s. 37,510,992
Mesto Trenčín 33,948,105
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 33,412,300
Univerzitná nemocnica Bratislava 33,210,700
Mesto Považská Bystrica 32,920,392
Mesto Poprad 31,875,874
Mesto Prešov 31,854,510
Národný onkologický ústav 31,371,723
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 31,080,647
Mesto Žilina 30,913,186
Slovenský hydrometeorologický ústav 30,721,246
NAFTA a.s. 29,745,000
Bratislavský samosprávny kraj 29,204,208
Národná transfúzna služba SR 28,648,659
Nemocnica svätého Michala, a. s. 27,901,862
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 27,116,823
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26,886,876
Univerzitná nemocnica Martin 25,377,462
Poľnonákup TATRY, a.s. 24,979,691
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 24,736,926
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 24,284,634
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24,264,799
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 23,700,988
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4108
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 755
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 751
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 455
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 420
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 410
Slovenská pošta, a.s. 337
Západoslovenská distribučná, a.s. 269
Žilinský samosprávny kraj 268
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 247
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 217
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 217
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 213
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 208
Univerzita Komenského v Bratislave 207
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 200
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 184
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 178
Úrad vlády Slovenskej republiky 171
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 162
Slovenská správa ciest 151
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 144
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 138
Východoslovenská distribučná, a. s. 132
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 122
Slovenské elektrárne, a.s. 121
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 120
Nemocnice s poliklinikami n.o. 113
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 104
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 104
Nitriansky samosprávny kraj 102
Mesto Žilina 94
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 93
Rozhlas a televízia Slovenska 90
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 89
Hlavné mesto SR Bratislava 87
Univerzitná nemocnica Bratislava 87
Sociálna poisťovňa, ústredie 86
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 83
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 80
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 79
Mesto Trnava 77
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 77
Trenčiansky samosprávny kraj 76
Ekonomická univerzita v Bratislave 75
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 74
Štatistický úrad Slovenskej republiky 74
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 74
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 73
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 73
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 71
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 67
Slovenský pozemkový fond 65
Dopravný úrad 64
Košický samosprávny kraj 64
Trnavský samosprávny kraj 62
Univerzitná nemocnica Martin 62
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 62
Centrum vedecko-technických informácií SR 59
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 58
Mesto Košice 57
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 57
Národná transfúzna služba SR 53
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 50
Technická univerzita v Košiciach 50
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 49
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 48
Mesto Liptovský Mikuláš 47
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 47
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 47
Nemocnica Poprad a. s. 46
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 43
Mesto Prešov 42
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 41
Záchranná služba 41
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 41
Slovenská národná knižnica 41
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 40
Mesto Poprad 40
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 39
Slovenský hydrometeorologický ústav 39
Centrum výcviku Lešť 39
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 37
Mesto Trenčín 37
Mestská časť Bratislava - Rača 36
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 36
Mesto Piešťany 36
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 35
Mesto Prievidza 35
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 35
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 34
Mesto Komárno 34
Slovenská akadémia vied (SAV) 33
Mestská časť Bratislava - Petržalka 33
Bratislavský samosprávny kraj 33
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 32
DataCentrum 32
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1,201,650,128
EUROVIA SK, a.s. 992,387,641
SLOVNAFT, a.s. 787,702,752
STRABAG s.r.o. 647,505,420
ŽOS Vrútky a.s. 577,137,309
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 475,538,980
Metrostav a.s. 428,347,932
TSS GRADE, a.s. 410,885,995
SALINI IMPREGILO SPA 409,800,000
MAGNA ENERGIA a.s. 402,828,685
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 389,629,062
ZSE Energia, a.s. 370,574,596
Metrostav Slovakia a. s. 368,590,092
S u b t e r r a a.s. 365,023,843
Elektrizace železnic Praha a. s. 364,938,980
EUROVIA CS, a.s. 356,345,380
Stredoslovenská energetika, a.s. 331,572,290
Pow-en a. s. 326,050,942
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317,718,178
ŽOS Trnava, a. s. 287,821,932
Skanska SK a.s. 278,896,944
MEDICAL GROUP SK a.s. 268,199,678
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259,293,600
PORR s.r.o. 258,863,319
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240,667,879
OTNS, a. s. 235,614,664
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 215,206,188
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202,223,122
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 162,252,018
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159,999,500
TEMPEST a.s. 155,810,232
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140,000,000
Siemens s.r.o. 132,755,737
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 113,420,558
INPEK, s.r.o. 108,875,695
TIMED, s.r.o. 106,456,751
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 104,923,408
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 99,766,707
Orange Slovensko, a.s. 99,214,923
Západoslovenská distribučná, a.s. 98,587,189
AutoCont SK a.s. 97,757,780
DATALAN, a.s. 96,897,932
CESTY NITRA, a.s. 94,343,607
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91,090,750
eustream, a.s. 91,032,000
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 90,568,416
VUJE, a.s. 88,759,281
Východoslovenská distribučná, a.s. 88,428,992
PETROLTRANS, a.s. 88,315,100
Inžinierske stavby, a. s. 88,065,117
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 84,698,326
Slovenská pošta, a.s. 84,336,008
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 83,838,287
MEDITRADE spol. s r. o. 83,235,038
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82,940,001
Corsan Corviam Construcción S.A. 82,327,836
ÚJV Řež, a. s. 80,705,375
Bell Helicopter Textron Incorporated 79,940,342
FORESTRA, s.r.o. 78,333,481
GGFS s.r.o. 78,236,341
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 77,444,458
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75,759,400
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 74,613,959
THT SLOVENSKO, s.r.o. 73,797,400
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 71,039,425
ENERGYCO, s.r.o. 69,498,632
Magirus GmbH 69,350,000
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 69,003,936
BONUL, s.r.o. 67,295,544
InterWay, s.r.o. 66,976,681
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 65,642,228
DITEC, a.s. 65,298,369
KVANT spol. s r.o. 64,234,175
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 64,183,571
Solar 2009, a.s. 61,548,000
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 61,403,759
MED - ART, spol. s r.o. 59,872,984
SOR Libchavy spol. s r.o. 59,590,000
S Rail Lease s.r.o. 58,740,000
VÁHOSTAV - SK, a.s. 58,391,400
SAG Elektrovod, a.s. 58,341,971
MBM-GROUP, a.s. 57,060,177
AVA-stav, s.r.o. 55,474,199
Di Mihálik, s.r.o. 54,905,210
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 54,608,603
DEC International s.r.o. 53,738,336
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 53,349,000
HORNEX, a.s. 52,154,818
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 51,856,548
Rempo s.r.o. 51,681,046
DÚHA, a.s. 51,403,771
KPMG Slovensko spol. s r.o. 51,279,801
SOITRON, s.r.o. 51,088,311
AB Facility s. r. o. 50,716,970
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 50,028,346
SEVITECH a. s. 49,477,290
Alter Energo, a.s. 47,908,434
TOP TEAM spol. s r.o. Košice 45,470,965
KON - RAD spol. s r.o. 45,195,702
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 44,645,401
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 717
SLOVNAFT, a.s. 365
MED - ART, spol. s r.o. 329
FORESTRA, s.r.o. 321
TIMED, s.r.o. 309
EUROVIA SK, a.s. 302
Di Mihálik, s.r.o. 264
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 259
STRABAG s.r.o. 242
MEDICAL GROUP SK a.s. 238
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 216
INMEDIA, spol. s r.o. 199
ZSE Energia, a.s. 183
B. Braun Medical s.r.o. 169
PLENT, s.r.o. 167
MEDITRADE spol. s r. o. 163
ŽOS Vrútky a.s. 163
DATALAN, a.s. 159
LESOR, s.r.o. 155
AB Facility s. r. o. 151
LESBORA, s.r.o. 150
INTRAVENA s.r.o. 147
AutoCont SK a.s. 145
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 142
Slovanet, a.s. 132
CESTY NITRA, a.s. 129
Tibor Varga TSV PAPIER 125
IGK s. r. o. 119
Pow-en a. s. 114
Xepap, spol. s r.o. 110
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 103
Orange Slovensko, a.s. 102
Rudolf Ďurana 102
Lambda Life a.s. 102
Ing. Berta Stašková 99
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 99
Slovak Telekom, a.s. 97
Jaroslav Kukuc 96
KVANT spol. s r.o. 94
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 92
HAVESTA, s.r.o. 87
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 87
MAGNA ENERGIA a.s. 81
CS, s.r.o. 80
Redi Tour s.r.o. 79
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 78
Rempo s.r.o. 77
VSK MINERAL s.r.o. 77
Inžinierske stavby, a. s. 77
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 77
TEMPEST a.s. 77
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 76
DOLIS s.r.o. 76
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 75
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 75
LES-OV spol s r.o. 74
Helena Plechová - Leso služby 74
SATUR TRAVEL, a.s. 74
ORFLAJ s.r.o. 73
BIOTECH s.r.o. 73
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 72
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 70
WOODLANDER s.r.o. 69
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 69
AGROSERVIS spol. s r.o. 69
DARTON s.r.o. 68
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 68
CLEAN TONERY, s.r.o. 68
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 68
DR Drevo, s.r.o. 67
Marián Mikuš 66
Stredoslovenská energetika, a.s. 66
Faveo, s.r.o. 65
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 65
LESPROGRES s.r.o. 65
BAX PHARMA, s.r.o. 64
KPMG Slovensko spol. s r.o. 63
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 63
MAXNETWORK, s.r.o. 63
P E R G A M O N spol. s r.o. 63
LIGNEUS, s.r.o. 63
ENVIRA,s.r.o 62
PROSPECT spol. s r.o. 62
BIOLIFE spol. s r.o. 61
Šuriansky s.r.o. 61
Dalibor Globan 61
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 60
ŽOS Trnava, a. s. 60
Ján Šimurdiak 60
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 60
Juraj Jaňák 60
DAVIDO s.r.o. 60
O.S.V.O. comp, a.s. 59
Forest service, s.r.o. 58
PHARMA GROUP, a.s. 58
ORVEX MT spol. s r.o. 57
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 56
SOAR, spol. s r.o. 56
Doprastav, a.s. 56
Doprastav Asfalt, a.s. 56
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 15,219,202,986
Banská Bystrica 2,982,321,850
Košice 1,138,706,263
Trnava 1,090,955,248
Nitra 630,614,439
Žilina 480,902,538
Banská Štiavnica 215,879,679
Prešov 168,028,746
Trenčín 130,171,316
Bojnice 121,235,811
Zvolen 105,641,491
Považská Bystrica 84,704,853
Martin 79,082,348
Liptovský Mikuláš 66,070,945
Poprad 57,770,108
Komárno 57,135,890
Piešťany 54,774,738
Kežmarok 46,310,729
Dunajská Streda 44,140,270
Nemšová 43,976,473
Ľubotice 41,968,934
Dubnica nad Váhom 35,845,936
Ružomberok 35,642,072
Bardejov 29,813,165
Spišská Nová Ves 27,076,217
Stará Ľubovňa 25,660,515
Žiar nad Hronom 25,546,847
Hriňová 25,503,081
Vysoké Tatry 24,956,261
Nové Zámky 24,937,061
Lučenec 24,193,955
Pliešovce 23,873,109
Trebišov 23,493,316
Šaľa 23,144,760
Dolný Kubín 21,881,069
Hniezdne 21,022,145
Vranov nad Topľou 20,596,844
Senica 19,649,222
Brezno 19,551,362
Michalovce 19,479,313
Lesenice 19,378,359
Dobšiná 17,307,034
Čierny Balog 17,219,203
Pezinok 16,880,892
Prievidza 15,789,707
Rožňava 15,754,289
Hlohovec 15,653,887
Levice 15,288,078
Hronovce 14,946,646
Lužianky 13,742,380
Pohronská Polhora 13,530,416
Topoľčany 13,356,143
Sereď 13,119,227
Kysucké Nové Mesto 13,020,755
Detva 12,791,027
Humenné 12,686,228
Medzilaborce 12,534,065
Galanta 12,450,453
Topoľníky 12,261,558
Čadca 12,114,586
Revúca 12,006,670
Šarišské Michaľany 11,453,239
Tekovské Lužany 11,447,812
Bojná 11,384,046
Šamorín 11,366,834
Rapovce 11,069,873
Vráble 10,217,577
Marcelová 10,154,596
Krupina 10,022,614
Gabčíkovo 9,799,352
Kolárovo 9,736,391
Dvory nad Žitavou 9,506,901
Levoča 9,489,665
Malacky 9,461,607
Svätý Peter 9,306,283
Sebechleby 9,295,134
Veľký Krtíš 9,226,752
Handlová 9,009,736
Veľký Meder 9,007,230
Púchov 8,975,472
Tvrdošín 8,776,221
Poltár 8,513,423
Myjava 8,327,477
Nové Mesto nad Váhom 8,204,417
Hencovce 8,073,144
Tachty 7,735,123
Štúrovo 7,669,115
Zavar 7,598,594
Sabinov 7,549,853
Sučany 7,486,992
Kútniky 7,464,078
Kremnica 7,347,617
Selice 7,257,227
Skalica 7,215,298
Bánovce nad Bebravou 7,179,629
Snina 7,090,561
Nová Bystrica 7,026,918
Kysucký Lieskovec 6,939,973
Podolie 6,886,008
Trenčianske Teplice 6,750,677
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 8428
Banská Bystrica 5076
Košice 1194
Žilina 721
Nitra 518
Prešov 438
Trnava 300
Banská Štiavnica 216
Trenčín 193
Liptovský Mikuláš 160
Martin 149
Poprad 141
Zvolen 139
Piešťany 118
Vysoké Tatry 118
Ružomberok 103
Považská Bystrica 98
Dunajská Streda 97
Komárno 81
Nové Zámky 68
Spišská Nová Ves 67
Bardejov 64
Kežmarok 62
Dolný Kubín 62
Stará Ľubovňa 60
Pezinok 60
Rožňava 59
Pliešovce 53
Prievidza 46
Lužianky 46
Hlohovec 44
Michalovce 44
Levoča 41
Levice 39
Topoľčany 39
Lučenec 37
Humenné 37
Ľubotice 37
Malacky 36
Dubnica nad Váhom 36
Senica 35
Čadca 34
Trebišov 34
Šaľa 33
Žiar nad Hronom 32
Bojnice 31
Nové Mesto nad Váhom 30
Snina 28
Kremnica 28
Galanta 28
Detva 28
Brezno 27
Partizánske 27
Medzilaborce 26
Modra 26
Sučany 26
Sabinov 26
Vranov nad Topľou 26
Leopoldov 26
Lipany 25
Kysucké Nové Mesto 25
Senec 25
Bánovce nad Bebravou 24
Púchov 24
Želiezovce 24
Skalica 23
Kolíňany 22
Myjava 22
Jaslovské Bohunice 21
Revúca 21
Námestovo 21
Veľký Krtíš 21
Krupina 21
Rimavská Sobota 20
Dvory nad Žitavou 20
Veľké Zálužie 20
Vráble 19
Sereď 19
Fiľakovo 19
Hronovce 19
Stropkov 19
Marcelová 18
Kráľová pri Senci 18
Tvrdošín 18
Veľký Meder 18
Sebechleby 17
Hniezdne 17
Holíč 17
Trstená 16
Vígľaš 16
Beluša 16
Ulič 16
Nová Dubnica 16
Nová Baňa 16
Oravská Lesná 15
Hriňová 15
Nová Bystrica 15
Svidník 15
Kolárovo 14
Nemšová 14
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 10,078,889,177
Košice 1,263,227,702
Žilina 897,469,061
Vrútky 585,747,397
Banská Bystrica 500,044,935
Nitra 497,901,642
Piešťany 476,718,312
Trnava 445,198,179
Milano (MI) 409,800,000
Nové Zámky 395,638,217
Prešov 290,164,408
Praha 257,585,467
Trenčín 191,596,078
Zvolen 186,354,350
Martin 155,147,248
Považská Bystrica 145,868,477
Trakovice 140,000,000
Bielsko-Biała 111,565,620
Plzeň 105,658,073
Trebišov 105,045,702
Poprad 99,567,372
Liptovský Mikuláš 95,699,866
Rožňava 92,172,266
Komárno 85,771,180
Bojnice 85,528,266
Zlaté Moravce 83,271,708
Madrid 82,829,436
Horné Srnie 82,551,076
Husinec 80,488,575
Fort Worth, Texas 79,940,342
Cascina Costa di Samarate 75,759,400
Brno 71,298,295
Banská Štiavnica 70,008,947
Ulm, 69,350,000
Pezinok 68,519,836
Bardejov 64,727,321
Dunajská Streda 63,702,710
Libchavy 59,590,000
Slovenská Ľupča 56,937,169
Galanta 56,627,715
Krásno nad Kysucou 55,298,279
Tlmače 53,349,000
Ružomberok 52,241,542
Kráľová nad Váhom 49,387,143
Lučenec 48,895,552
Hriňová 46,085,434
Liptovská Teplička 45,445,305
Prievidza 43,710,964
Trutnov 43,427,528
Námestovo 42,730,846
Spišská Nová Ves 42,524,535
Partizánske 42,241,410
Myjava 40,038,842
Vráble 35,040,903
Dolný Kubín 33,491,898
Rabča 33,472,490
Michalovce 32,654,540
Ostrý Grúň 32,621,644
Lietavská Lúčka 32,070,498
Senica 31,986,883
Veľké Leváre 31,727,151
Žiar nad Hronom 31,539,880
Senec 31,037,978
Beluša 28,922,249
Florencia 28,600,000
Mútne 27,916,762
Vranov nad Topľou 27,890,341
Tureň 26,976,319
Šamorín 26,473,294
Čadca 25,596,084
Oščadnica 25,277,694
Sabinov 24,879,767
Rimavská Sobota 24,751,856
Humenné 24,376,251
Raková 24,375,895
Šaľa 24,217,256
Jaslovské Bohunice 24,024,381
Šarišské Michaľany 23,866,846
Ľubotice 23,112,069
Levice 22,391,387
Oravské Veselé 22,173,975
Detva 21,583,108
Dúbrava 21,380,593
Oudeweg 32 20,892,408
Moravany nad Váhom 20,803,678
Šarovce 20,760,116
Žilina - Bánová 20,455,219
Bajč 20,374,518
Příbram 19,110,628
Stará Turá 19,056,061
Oravská Polhora 19,012,040
Frýdek - Místek 18,950,661
Vasiľov 18,562,994
Hradec Králové 18,553,023
Topoľčany 18,475,773
Turzovka 18,381,021
Nová Bystrica 17,946,709
Ivanka pri Dunaji 17,865,067
Bytča 17,536,640
Liesek 17,024,024
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 8450
Košice 1306
Žilina 1245
Nitra 798
Prešov 735
Banská Bystrica 715
Zvolen 681
Trenčín 445
Trnava 419
Nové Zámky 355
Horné Srnie 328
Považská Bystrica 327
Martin 314
Praha 298
Piešťany 291
Liptovský Mikuláš 280
Lučenec 278
Komárno 265
Poprad 260
Humenné 233
Pezinok 214
Brezno 208
Čierny Balog 190
Vrútky 184
Bojnice 180
Bardejov 174
Hriňová 173
Spišská Nová Ves 164
Michalovce 161
Ružomberok 154
Dunajská Streda 149
Prievidza 149
Krásno nad Kysucou 146
Zlaté Moravce 142
Galanta 141
Žiar nad Hronom 140
Rožňava 132
Liptovská Teplička 132
Senica 132
Námestovo 130
Raková 129
Rimavská Sobota 127
Ľubotice 123
Detva 117
Vranov nad Topľou 115
Levice 115
Topoľčany 115
Ostrý Grúň 115
Rabča 114
Snina 111
Svidník 107
Banská Štiavnica 99
Závada 97
Trebišov 96
Čadca 94
Slovenská Ľupča 93
Šaľa 91
Brno 91
Dolný Kubín 90
Hlivištia 89
Turzovka 87
Krupina 86
Bytča 86
Oščadnica 86
Kysucké Nové Mesto 83
Nová Baňa 83
Púchov 80
Nové Mesto nad Váhom 79
Papín 78
Polomka 73
Bánovce nad Bebravou 73
Nitrianske Pravno 72
Oravské Veselé 69
Veľké Úľany 68
Vráble 68
Jelšava 66
Pribeta 65
Pohronská Polhora 64
Betliar 64
Mútne 63
62
Myjava 61
Sabinov 61
Hlohovec 61
Liesek 60
Revúca 60
Muráň 59
Moravany nad Váhom 58
Štiavnik 58
Smolenice 56
Ivanka pri Dunaji 56
Levoča 55
Dúbrava 54
Liptovský Hrádok 54
Matiaška 54
Veľký Krtíš 53
Brusno 53
Madunice 52
Sľažany 52
Pohorelá 51
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Okresný súd Galanta 9.2
Základná škola 7.97
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 7.45
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 7.21
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 7.18
Obec Rakovec nad Ondavou 7.0
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 6.99
Obec Kocurany 6.94
Základná škola s materskou školou 6.92
Obec Voderady 6.86
Stredná priemyselná škola 6.79
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 6.79
Spojená škola 6.77
Obec Modra nad Cirochou 6.76
Základná škola 6.76
Obec Nižný Žipov 6.75
Základná škola Kežmarská 28 Košice 6.75
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 6.74
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 6.66
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 6.65
Obec Stretava 6.64
Košická Futbalová Aréna a. s. 6.63
Obec Koromľa 6.63
Obec Osuské 6.6
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 6.55
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 6.54
Materská škola 6.54
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. 6.53
Obec Kunerad 6.49
Obec Bohdanovce 6.43
Základná škola 6.4
Obec Zbrojníky 6.38
Obec Višňov 6.37
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6.36
Obec Liptovská Porúbka 6.36
Obec Košeca 6.35
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 6.35
Obec Veľká Čausa 6.35
Stredná odborná škola 6.28
Obec Kaplna 6.27
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 6.27
Obec Porúbka 6.23
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 6.23
Školský internát 6.19
Obec Lovinobaňa 6.17
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 6.14
Obec Pastuchov 6.14
Obec Dolné Orešany 6.11
Obec Kamenica 6.11
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 6.11
Základná škola Rudolfa Dilonga 6.09
Obec Vitanová 6.08
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 6.07
Obec Šintava 6.02
Obchodná akadémia 6.02
Obec Podolie 6.0
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6.0
Stredná zdravotnícka škola 5.99
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou 5.98
Stredná odborná škola 5.98
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 5.97
Obec Nižná Myšľa 5.97
Obec Sobotište 5.95
Obec Markušovce 5.93
Obec Vyšný Klátov 5.92
Obec Odorín 5.92
Okresný súd Bardejov 5.91
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 5.91
Spojená škola 5.91
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5.91
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 5.89
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 5.87
VIALE, s.r.o. 5.84
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 5.83
Stredná priemyselná škola dopravná 5.83
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 5.81
Obec Nemce 5.81
SLADOVŇA, a.s. Michalovce 5.8
Obec Demänovská Dolina 5.8
Obec Široké 5.8
Karpatský euroregión Slovensko 5.79
Obec Rozhanovce 5.79
UNIMONT - VMS, s.r.o. 5.79
Obec Pakostov 5.79
Obec Zábiedovo 5.79
Okresný súd Poprad 5.78
Krajská prokuratúra 5.76
Obec Lula 5.76
KOMES FUT, s.r.o. 5.75
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5.75
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. 5.71
Obec Iňačovce 5.7
Mesto Sliač 5.68
Základná škola Námestovo - Brehy 5.68
Obec Svederník 5.67
Obec Radimov 5.67
Obchodná akadémia Senica 5.66
Gymnázium 5.66
Obec Králiky 5.66
Dopravná akadémia, Trenčín 5.65
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Žilinská teplárenská, a.s. 0.32
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
DAC ARÉNA, a.s. 0.59
CELIM Slovakia 0.63
Technické služby mesta Tvrdošín 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Obec Markovce 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 0.71
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
Štátna pokladnica 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Obec Stanča 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Lesné družstvo Slavošovce 0.78
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Seniorcentrum Staré Mesto 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 0.81
Bratislavská teplárenská, a.s. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Mestský podnik Dudince s.r.o. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
Obec Ruskov 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Obec Oľka 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
EKOPAK TRADE, a.s. 0.88
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Silvester Kapusta - KASI 10.51
Tradestone Slovakia s.r.o. 9.98
KVEST s.r.o. 9.85
TOWER BC, a. s. 9.78
Miroslav Greško - BIELOSTAV 9.71
Mária Giertlová 9.68
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 9.62
SDaM, s.r.o. 9.59
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 9.55
Štefan Kurek 9.54
TERLOU s.r.o. 9.52
AGROMELIO, s.r.o. 9.3
AMETYS s.r.o. Košice 9.19
Peter Janega 8.91
Ján Rybár 8.91
LOM ONDAVA s. r. o. 8.72
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 8.72
TOWER BC, a.s. 8.72
Ing. Otto Smik 8.72
ROLTA, s.r.o. 8.72
Obec Veľké Pole 8.72
KAM-BET, spol. s r.o. 8.72
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 8.72
AMAS, s.r.o. 8.72
Usadlosť Zlatno spol. s.r.o. 8.53
PhDr. Erik Mihalko 8.48
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 8.42
Ľuboš Syč 8.39
Jozef Felej 8.39
Milan Ratulovský 8.34
Lukáš Jagelka 8.34
Ján Masničák 8.19
Ján Šimurdiak ml. 8.19
Ľubomír Ďubašák 8.19
Ferdinand Jagelka 8.19
Adam Hodál 8.18
Ing. Jozef Ďuriš 8.17
Juraj Dovina 8.16
František Krištiak 8.16
Forest Co, s.r.o. 8.16
Ľudovít Rovňaník 8.16
Ing. Miroslav Saloň 8.16
ZEMKU BU s.r.o. 8.16
Peter Morong 8.16
Ing. Slavomír Otrubčiak 8.16
Milan Podolan 8.16
MIJA-LES s.r.o. 8.16
Ján Mlynarčík 8.16
Jaroslav Kuba 8.16
Milan Mazáň 8.16
Igor Plichta 8.16
Ján Rybár 8.16
Viktor Rapant 8.16
Michal Jankech 8.04
Ing. Pavol Jurkovič 8.02
Ing. Priška Pavlíková 8.02
Slávka Kotlebová 8.01
Margaréta Harvanová 7.98
Ing. Ján Víťazka 7.96
Ing. Jozef Žuffa 7.96
Ing. Dušan Kvaska 7.95
Ján Púček 7.94
Ing. Marta Odokienková 7.94
Ing. Ladislav Nagy 7.94
Jozef Spurný 7.91
Družstvo SLOVAKIA 7.89
Ján Haranica - JH 7.89
P a R s.r.o. 7.89
GLS - GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. 7.89
František Hirchner ml. 7.89
Ľuboš Baláž 7.89
Bori Richter 7.89
Ing. Ján Zachar 7.88
Róbert Šedivý - lesné práce 7.87
Ing. Peter Makóni 7.86
Ing. Ladislav Nagydai 7.84
Miloš Kubica 7.8
Ing. Miloš Encinger 7.78
Gasparik, s. r. o. 7.77
Jaroslav Šurík 7.77
LES-VP a syn, s.r.o. 7.75
Mikuláš Koľaj 7.75
Michal Jankech 7.74
TANEX, spol. s r.o. 7.73
Marian Bardelčík 7.71
P a R s.r.o. 7.69
Ing. Miroslav Saloň 7.69
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 7.65
VELABRI, s.r.o. 7.65
Tomáš Vozár 7.63
Radovan Krchňavý 7.62
Ing. Jozef Oravkin 7.62
FalcoMD, s.r.o. 7.58
Tomáš Ďunďa 7.58
Di Mihálik, s.r.o. 7.58
Juraj Lukáč 7.58
JAVIL-služby s.r.o. 7.58
Tomáš Vozárik 7.58
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 7.58
Ing. Ján Gežo 7.58
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
SWAN, a.s. 0.43
Sensus Slovensko a.s. 0.43
Česká zbrojovka a.s. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
MORAVIA STEEL a.s. 0.5
ŠKODA JS a.s. 0.51
Thales Austria BmbH 0.53
BRUSH SEM s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
MATADORFIX s.r.o. 0.59
Grant Thornton Advisory s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
aluplast Austria GmbH 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 0.6
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 0.61
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
SAD Prievidza a.s. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
Profi - NETWORK, s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
KOLEX, s.r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
Vassal EKO, s. r. o. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
MONTRÚR s. r. o. Košice 0.71
JUDEX CORP., s.r.o. 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
MAC spol. s r.o. 0.71
MAGIC Travel, s.r.o. 0.72
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 0.72
EMAG Salach GmbG 0.72
VT Group, a.s. 0.72
TANAX TRUCKS a. s. 0.72
Bennet Oil s.r.o. 0.72
AGROJAS Ronava s.r.o. 0.72
HYDINA SK s.r.o. 0.72
Ing.Eduard Haršányi 0.72
AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka 0.72
VADET s.r.o. 0.72
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 18
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 15
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 12
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 12
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 12
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 11
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 11
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 11
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 11
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 11
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 11
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 11
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 11
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 10
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 8
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 8
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 8
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 8
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 8
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 7
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Milan Dunaj Žriedlová 28 Košice-Staré Mesto 04001 6
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 6
Jaroslav Vosáhlo Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101 6
Peter Stankovič Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221 6
Slavomír Podmanický Malinovská 17 Zálesie 90028 6
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 6
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 6
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 6
Jan Kout Velké Popovice 25169 6
Erik Pavlis Pod Juhom 25 Trenčín 91101 6
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 6
Nadežda Andrejčíková Bratislavská 57 Kopčany 90848 6
Thomas Jan Hejcman Schloßstraße 5 Traunstein 832 78 6
Josef Fidler Jeseniova 46 Praha - m.č. Žižkov 13000 6
Martin Sellner Jílová 21 Praha - m.č. Zličín 15521 6
Jozef Gál Žirany 95174 6
Tomáš Sláma Písečná 18 Praha - m.č. Troja 18200 6
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 6
Slavomír Gmitter Komenského 2 Bardejov 085 01 6
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 6
Lene Skole-Sorensen Fredskovvej 9 Holte 2840 6
Béla Molnár Snežienková 10 Komárno 94504 6
Jan Kout Hákova 6 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900 6
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 6
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 6
Tibor Mačuga Žriedlová 24 Košice-Staré Mesto 04001 6
Veronika Hovaguimian Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700 6
Roman Cvik 9. mája 43 Partizánske 95801 6
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 6
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 6
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 6
Peter Hazucha Hrušovany 419 Hrušovany 95613 6
Stanislav Janič Agátova 54 Michalovce 07101 6
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 6
Peter Havier K Mlyniskám 1 Trenčín 91105 6
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 6
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 6
Lucie Pokorná Evy Olmerové 10 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900 6
Jan Hromádka Korunní 111 Praha - m.č. Vinohrady 13000 6
Jan Sellner Do Blatin 13 Praha - m.č. Zličín 15521 6
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 6
Andrej Demjanovič Inovecká 26 Trenčín 91101 6
Jiří Hodek Hrdličkova 7 Praha - m.č. Chodov 14800 6
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 6
Andreas Brustmann Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 318
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 311
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 74
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 71
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 70
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 46
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 45
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 41
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 38
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 38
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 38
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 38
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 37
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 26
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 25
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 25
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 24
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 24
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 24
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 21
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 21
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 21
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 19
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 19
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 19
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 19
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 18
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 18
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 18
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 18
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 18
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 17
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 16
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 16
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 16
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 15
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 15
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 15
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 15
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 15
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Samuel Babjak Bárdošova 43 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 14
Karol Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 01 14
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 14
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 14
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 14
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 14
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 13
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 13
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 13
Marián Chylik Bakossova 3D Banská Bystrica 97401 13
Spyros Frementitis Hraničná 49 Košice - mestská časť Barca 04017 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Martin Šmigura Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 13
Juraj VITKO Sedmikrásková 4 Topoľčany 955 01 13
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 13
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 13
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 12
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 12
Peter Schak Larsen Sadolinsgade 9 Odense 5000 12
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 12
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 12
Josef Rozehnal Luleč 393 Luleč 683 03 12
Anton Zsigo Gamota 1 Hurbanovo 97401 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 2998
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1564
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1217
77200000-2 Lesnícke služby 751
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 412
09310000-5 Elektrická energia 309
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 306
09123000-7 Zemný plyn 295
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 263
77210000-5 Ťažba dreva 240
30192000-1 Kancelárske potreby 233
16700000-2 Traktory/ťahače 227
55520000-1 Služby hromadného stravovania 224
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 224
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 212
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 203
45233142-6 Práce na oprave ciest 192
35125300-2 Bezpečnostné kamery 183
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 172
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 171
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 170
66510000-8 Poisťovacie služby 162
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 162
60400000-2 Letecké dopravné služby 160
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 153
09134100-8 Motorová nafta 153
30125100-2 Tonerové náplne 149
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 148
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 136
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 135
79810000-5 Tlačiarenské služby 133
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 131
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 127
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 120
45321000-3 Tepelnoizolačné práce 115
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 110
45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru 110
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 106
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 105
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 103
64212000-5 Mobilné telefónne služby 101
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 100
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 97
42600000-2 Obrábacie stroje 97
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 97
30213000-5 Osobné počítače 89
45316110-9 Inštalovanie osvetlenia ciest 86
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 84
64200000-8 Telekomunikačné služby 84
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 82
45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce 80
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 78
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 78
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 76
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 75
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 69
24000000-4 Chemické výrobky 68
24111500-0 Lekárske plyny 68
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 68
45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl 67
71320000-7 Inžinierske projektovanie 67
16300000-8 Žacie mechanizmy 67
45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách 66
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 65
45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest 64
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 63
39100000-3 Nábytok 63
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 63
72261000-2 Softvérové podporné služby 63
34110000-1 Osobné automobily 63
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 62
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 62
60140000-1 (1) Nepravidelná osobná doprava 61
42642100-9 Obrábacie stroje na drevo 61
45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov 61
50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 61
66515200-5 Poistenie majetku 60
45316210-0 Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy 60
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 59
55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby 59
42630000-1 Kovoobrábacie stroje 58
42900000-5 Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely 55
45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu 52
16340000-0 Žacie mechanizmy a mláťačky 52
45200000-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb 51
34100000-8 Motorové vozidlá 51
42215200-8 Zariadenia na spracovanie potravín 51
73000000-2 (4) Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 50
42215000-6 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov 50
38554000-3 Elektromery 50
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 49
33600000-6 Farmaceutické výrobky 49
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 49
42611000-2 Špeciálne obrábacie stroje 49
09132100-4 Bezolovnatý benzín 48
15110000-2 Mäso 48
45213240-7 Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách 47
22112000-8 Učebnice 47
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 46
45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás 46
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 2,757,375,033
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 1,364,249,758
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1,061,110,928
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 508,303,191
09310000-5 Elektrická energia 462,032,997
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409,800,000
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404,289,320
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 397,621,902
77200000-2 Lesnícke služby 396,046,679
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 387,105,657
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 354,933,045
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 323,691,185
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 322,353,557
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 321,342,674
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310,035,451
09134100-8 Motorová nafta 295,077,839
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 280,783,493
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253,587,924
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 251,000,969
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 245,825,913
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235,405,797
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 213,544,415
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 213,118,825
09123000-7 Zemný plyn 202,848,533
55520000-1 Služby hromadného stravovania 195,311,745
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 186,140,692
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 165,577,030
45233142-6 Práce na oprave ciest 164,387,247
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 160,339,236
38554000-3 Elektromery 157,649,682
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 156,950,397
34711500-9 Vrtuľníky 155,699,742
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 154,607,807
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 154,220,026
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 143,289,134
33141200-2 Katétre 138,872,419
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 137,985,622
72261000-2 Softvérové podporné služby 132,334,524
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 131,664,473
34110000-1 Osobné automobily 125,419,888
45112700-2 Terénne úpravy 124,789,508
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 117,659,466
79993000-1 Správa budov a zariadení 115,517,327
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114,769,256
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 113,783,371
45255400-3 Montážne práce 113,767,209
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 106,963,706
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 105,262,450
64200000-8 Telekomunikačné služby 104,648,986
34622200-5 Železničné osobné vozne 101,639,097
71300000-1 Inžinierske služby 101,522,796
77210000-5 Ťažba dreva 98,690,835
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 97,608,004
34133100-9 Cisternové vozidlá 97,251,258
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 96,753,432
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 95,088,264
60400000-2 Letecké dopravné služby 93,250,472
71351910-5 Geologické služby 91,033,367
72222300-0 Služby informačných technológií 86,998,150
71320000-7 Inžinierske projektovanie 85,253,205
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 80,857,193
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 79,103,908
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 75,323,052
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 73,608,671
30213000-5 Osobné počítače 72,753,353
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 72,694,340
66510000-8 Poisťovacie služby 68,697,304
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 67,089,000
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60,292,590
65000000-3 Verejné služby 60,185,320
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 59,947,481
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58,740,000
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57,414,011
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 55,581,956
71354200-6 Letecké mapovanie 54,896,988
09132100-4 Bezolovnatý benzín 53,736,149
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 52,982,314
45233140-2 Práce na ceste 51,569,082
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 50,854,488
79710000-4 Bezpečnostné služby 49,782,473
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 49,779,979
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 49,177,828
66515200-5 Poistenie majetku 49,010,020
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 47,613,379
30199770-8 Stravné poukážky 47,576,226
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 47,267,219
45246000-3 Regulácia riek a protipovodňové práce 46,972,428
45332000-3 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí 46,643,184
45233141-9 Práce na údržbe ciest 46,285,226
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 46,085,834
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 45,326,434
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 45,102,312
31213200-4 Rozvodné transformátory 44,465,933
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 43,547,763
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 43,163,065
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 41,712,448
39522530-1 Stany 41,675,349
48190000-6 Softvérový balík pre oblasť vzdelávania 41,662,320
15897300-5 Potravinové balíčky 41,400,000
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 40,893,574