Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 934 333 637,32
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 447 023 316,36
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 128 773 128,78
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 525 753 193,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 048 292 762,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 769 670 413,34
Slovenská správa ciest 538 198 231,77
Slovenská pošta, a.s. 485 367 599,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 468 916 634,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 437 546 437,54
Slovenské elektrárne, a.s. 409 848 925,00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 384 056 762,60
Solar 2009, a. s. 365 876 375,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 355 796 787,78
Nitriansky samosprávny kraj 348 686 373,12
MH Invest, s.r.o. 327 299 078,19
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 285 500 908,43
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 282 777 444,06
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 277 221 619,33
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 266 973 197,67
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 241 666 406,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 227 895 647,00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 218 481 521,78
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 188 408 160,00
Mesto Košice 175 679 134,70
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 171 010 072,60
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 164 907 543,96
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 160 747 003,04
Východoslovenská distribučná, a. s. 157 652 807,00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 136 544 735,63
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 135 728 972,00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 134 308 278,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131 402 955,00
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 114 502 125,00
Hlavné mesto SR Bratislava 112 131 249,77
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100 005 817,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 96 485 762,30
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 96 159 558,99
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 91 911 890,45
Univerzita Komenského v Bratislave 90 256 212,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 85 900 985,10
Centrum vedecko-technických informácií SR 84 454 885,49
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 83 981 398,86
Sociálna poisťovňa, ústredie 82 974 299,34
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 79 754 129,19
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 400 103,26
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 75 221 485,64
Žilinský samosprávny kraj 73 713 261,12
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 72 526 132,00
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 71 006 797,99
Úrad vlády Slovenskej republiky 70 008 896,64
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 69 876 703,55
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 69 252 578,17
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Národné centrum zdravotníckych informácií 63 541 438,38
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 62 942 680,23
eustream, a.s. 57 677 660,00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 56 656 165,29
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 54 325 491,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 54 257 591,60
Technická univerzita v Košiciach 54 138 050,77
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 52 766 196,81
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Trenčiansky samosprávny kraj 50 703 364,79
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 50 499 072,03
Mesto Prešov 49 496 969,14
Metodicko-pedagogické centrum 48 952 136,32
DataCentrum 48 753 851,32
Bratislavský samosprávny kraj 48 534 262,31
Banskobystrický samosprávny kraj 45 991 219,09
Slovenská akadémia vied (SAV) 45 908 368,67
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 45 626 521,77
Záchranná zdravotná služba Bratislava 44 774 168,47
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 44 528 323,77
Mesto Žilina 42 544 727,86
Žilinská teplárenská, a.s. 40 860 000,00
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 39 703 358,00
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38 886 134,00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 38 669 781,84
Mesto Trenčín 38 083 422,85
SPP - distribúcia, a.s. 37 510 992,00
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 36 010 688,00
Národný onkologický ústav 35 995 422,43
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 35 889 626,87
Mesto Poprad 35 258 504,39
Mesto Považská Bystrica 34 925 432,66
Univerzitná nemocnica Martin 34 677 870,10
Slovenský hydrometeorologický ústav 34 094 946,63
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 34 070 040,22
Mesto Trnava 33 985 348,19
National Development Fund II., a.s. 33 900 000,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 33 079 200,53
Národná transfúzna služba SR 32 570 225,71
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 31 651 393,50
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5387
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4545
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2982
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2223
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2082
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2038
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1938
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1667
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1648
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1418
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1268
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1227
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1143
Národný onkologický ústav 1070
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1004
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 960
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 956
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 921
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 905
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 900
Slovenské národné múzeum 821
Technická univerzita v Košiciach 743
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 738
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 718
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 717
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 713
Ekonomická univerzita v Bratislave 695
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 684
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 680
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 675
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 646
Univerzitná nemocnica Bratislava 611
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 591
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 566
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 565
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 540
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 532
Nemocnica Poprad a. s. 528
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 509
Mesto Žilina 472
Štatistický úrad Slovenskej republiky 459
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 456
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 436
Ústav experimentálnej fyziky SAV 436
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 427
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 424
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 422
Slovenská pošta, a.s. 417
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 415
Výskumný ústav vodného hospodárstva 409
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 405
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 397
Západoslovenská distribučná, a.s. 390
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 342
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 336
Žilinský samosprávny kraj 332
Fakultná nemocnica Trenčín 330
Mesto Komárno 325
Úrad vlády Slovenskej republiky 325
Hlavné mesto SR Bratislava 317
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 315
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 301
Fakultná nemocnica Trnava 299
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 297
Katolícka univerzita v Ružomberku 296
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 294
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 292
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 287
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 281
Univerzitná nemocnica Martin 278
Mesto Trnava 278
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 278
Sociálna poisťovňa, ústredie 277
Slovenská správa ciest 269
Nitriansky samosprávny kraj 269
Centrum vedecko-technických informácií SR 265
Fakultná nemocnica Nitra 262
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 257
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 252
Národný ústav reumatických chorôb 249
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 244
Záchranná služba 242
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 242
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 241
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 239
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 238
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 236
Rozhlas a televízia Slovenska 233
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 232
Ústav zoológie SAV 229
Zoologická záhrada 228
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 224
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 224
Národná transfúzna služba SR 219
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 219
Univerzita Komenského v Bratislave 213
UNIVERZITA J. SELYEHO 212
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 211
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 208
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 215 184 213,00
EUROVIA SK, a.s. 1 030 771 283,89
SLOVNAFT, a.s. 924 963 565,50
STRABAG s.r.o. 674 091 115,22
ŽOS Vrútky a.s. 591 107 296,00
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 476 864 872,00
MAGNA ENERGIA a.s. 436 315 451,74
Metrostav a.s. 432 527 416,00
TSS GRADE, a.s. 432 181 670,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 411 353 001,63
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
ZSE Energia, a.s. 383 409 709,92
Metrostav Slovakia a. s. 368 590 092,00
S u b t e r r a a.s. 365 023 843,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
EUROVIA CS, a.s. 356 345 380,00
Stredoslovenská energetika, a.s. 337 471 231,25
Pow-en a. s. 334 044 006,33
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317 795 507,00
ŽOS Trnava, a. s. 297 001 135,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 283 901 259,67
Skanska SK a.s. 282 709 611,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 274 846 067,60
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259 293 600,00
PORR s.r.o. 258 863 319,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 208 510 464,15
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TEMPEST a.s. 187 500 237,15
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
AutoCont SK a.s. 155 695 886,73
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 150 908 441,02
DATALAN, a.s. 147 678 468,75
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
Siemens s.r.o. 133 014 779,56
TIMED, s.r.o. 124 594 577,41
KARBOX s.r.o. 119 561 500,00
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 115 773 120,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 114 658 943,28
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 111 542 857,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
DITEC, a.s. 107 222 784,00
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 105 906 077,22
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 105 575 729,00
PETROLTRANS, a.s. 101 499 747,38
Orange Slovensko, a.s. 101 467 500,45
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
CESTY NITRA, a.s. 100 801 986,21
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Inžinierske stavby, a. s. 94 512 370,47
VUJE, a.s. 93 795 359,00
Slovenská pošta, a.s. 92 100 597,42
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
FORESTRA, s.r.o. 89 100 070,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 487 504,00
GGFS s.r.o. 88 389 322,18
MEDITRADE spol. s r. o. 87 899 248,59
SWAN, a.s. 85 856 934,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85 809 843,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 764 900,00
SOITRON, s.r.o. 84 834 263,35
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 84 432 929,00
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
T a M trans spedition, s.r.o. 82 332 970,12
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
InterWay, s.r.o. 81 520 185,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
AVA-stav, s.r.o. 80 511 905,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 79 000 819,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 76 469 636,00
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75 759 400,00
Aliter Technologies, a.s. 75 707 099,86
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 74 379 808,58
MBM-GROUP, a.s. 73 431 174,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 72 678 423,00
Rempo s.r.o. 71 511 053,47
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 69 596 570,85
ENERGYCO, s.r.o. 69 498 632,00
SOR Libchavy spol. s r.o. 69 415 000,00
BONUL, s.r.o. 69 384 142,17
Magirus GmbH 69 350 000,00
AB Facility s. r. o. 66 903 317,00
KVANT spol. s r.o. 66 873 093,38
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 66 867 733,00
SAG Elektrovod, a.s. 66 130 925,00
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 65 642 228,00
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 65 064 720,00
Di Mihálik, s.r.o. 64 725 097,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 62 048 126,00
Solar 2009, a.s. 61 548 000,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 60 962 180,59
SEVITECH a. s. 60 486 803,67
MED - ART, spol. s r.o. 59 872 984,00
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 59 319 299,00
S Rail Lease s.r.o. 58 740 000,00
SAP Slovensko s.r.o. 58 149 183,98
EMM, spol. s r.o. 55 703 059,62
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2676
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1406
CLEAN TONERY, s.r.o. 1053
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 1019
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 944
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 883
JURIGA, spol. s r. o. 845
Tibor Varga TSV PAPIER 821
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 749
LASER servis, spol. s.r.o. 733
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 680
INMEDIA, spol. s r.o. 676
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 654
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 651
BIOTECH s.r.o. 611
Lambda Life a.s. 512
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 491
VIDRA a spol. s.r.o. 487
SLOVNAFT, a.s. 469
B. Braun Medical s.r.o. 460
TIMED, s.r.o. 458
INTRAVENA s.r.o. 426
EUROVIA SK, a.s. 416
PC SEMA, s.r.o. 405
HENRYSO, s.r.o. 396
Xepap, spol. s r.o. 366
FORESTRA, s.r.o. 353
OFFICE STAR, s.r.o. 352
mediatip.sk, s. r. o. 335
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 333
CENTRALCHEM, s.r.o. 332
MED - ART, spol. s r.o. 329
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 327
AutoCont SK a.s. 325
LABO - SK, s. r. o. 325
Lamitec, spol. s r.o. 314
STRABAG s.r.o. 314
Lucia Rošková R-interiér 310
DD21 s.r.o. 300
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 298
MEDICAL GROUP SK a.s. 295
Di Mihálik, s.r.o. 289
VWR International GmbH 281
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 280
DATALAN, a.s. 254
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 253
KRIDLA s.r.o 252
LEON global s.r.o. 251
MEDITRADE spol. s r. o. 248
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 241
Ib-elektro s.r.o. 240
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 229
nanoTECH s.r.o. 229
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 227
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 226
ZSE Energia, a.s. 222
BEGA, s.r.o. 222
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 219
Ing. Iveta Janíková 216
SARSTEDT spol. s r.o. 216
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 215
Euro Media Košice, s.r.o. 214
Marián Šupa 213
ProScience Tech s. r. o. 212
MAGNA ENERGIA a.s. 210
KVANT spol. s r.o. 202
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 200
Štefan Nagy - FAN-AUTO 196
PLENT, s.r.o. 194
KORAKO plus s. r. o. 191
KASON, s.r.o. 191
ŽOS Vrútky a.s. 190
VICOM s.r.o. 190
Steeling, s.r.o. 188
AB Facility s. r. o. 182
NABIMEX, s.r.o. 181
TEMPEST a.s. 178
KOBIT - SK, s.r.o. 178
EQUILIBRIA, s.r.o. 178
Ivan Hoferica - LIMAR 177
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 177
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 174
LESOR, s.r.o. 172
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 170
Martin Gall - MG COMP 168
TOWDY s. r. o. 167
CORA GASTRO, s.r.o. 167
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 164
LESBORA, s.r.o. 162
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 161
Viera Szíkorová SANTECH 160
NICHOLTRACKT, s.r.o. 158
BAX PHARMA, s.r.o. 154
CESTY NITRA, a.s. 154
Juraj Spišák - Majster Papier 154
Lindák Rastislav-NILTEX 153
Life Technologies s r.o. 153
Slovanet, a.s. 150
Rastislav Hančin - PNEUSERVIS 149
KONEX elektro, spol. s r.o. 149
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 17 327 729 621,98
Banská Bystrica 3 751 071 309,54
Košice 1 342 229 885,17
Trnava 1 230 465 927,90
Nitra 697 675 850,85
Žilina 538 533 394,74
Banská Štiavnica 253 560 094,44
Prešov 251 235 027,00
Trenčín 176 700 043,88
Bojnice 128 870 134,92
Zvolen 119 718 892,40
Martin 110 275 424,08
Považská Bystrica 100 486 609,38
Liptovský Mikuláš 80 313 862,37
Poprad 74 857 086,93
Piešťany 73 264 202,54
Komárno 70 652 453,38
Dunajská Streda 53 549 569,72
Kežmarok 51 088 953,45
Nemšová 44 990 399,61
Bardejov 44 431 981,50
Ružomberok 43 687 374,82
Ľubotice 42 596 464,00
Dubnica nad Váhom 42 312 489,10
Vysoké Tatry 38 282 426,88
Nové Zámky 37 600 518,50
Stará Ľubovňa 35 146 691,81
Žiar nad Hronom 32 262 436,24
Spišská Nová Ves 32 142 692,85
Hencovce 32 065 723,33
Pliešovce 31 744 635,17
Trebišov 28 884 660,61
Šaľa 27 577 088,33
Dolný Kubín 27 357 984,66
Prievidza 27 297 124,50
Lučenec 26 888 648,75
Brezno 26 740 513,36
Michalovce 26 575 257,24
Hriňová 26 173 603,32
Vranov nad Topľou 24 532 826,15
Snina 23 471 791,01
Lužianky 23 292 878,09
Levice 22 579 236,62
Senica 21 497 871,17
Hniezdne 21 032 145,00
Šarišské Michaľany 20 383 931,44
Lesenice 19 561 589,00
Pezinok 19 335 532,38
Hlohovec 18 953 576,32
Dobšiná 18 814 103,00
Detva 18 227 975,27
Čierny Balog 17 750 981,83
Humenné 17 671 548,79
Rožňava 17 517 327,98
Topoľčany 16 991 150,70
Čadca 16 964 687,44
Kysucké Nové Mesto 16 196 915,51
Hronovce 16 181 498,50
Galanta 15 609 772,40
Vráble 15 413 967,64
Sereď 15 185 302,96
Revúca 14 702 746,33
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Kolárovo 13 404 296,17
Malacky 13 176 625,93
Levoča 13 078 148,40
Medzilaborce 12 745 402,12
Bánovce nad Bebravou 12 369 804,63
Topoľníky 12 308 331,14
Púchov 12 110 460,69
Šamorín 12 016 190,67
Tekovské Lužany 11 893 176,00
Ulič 11 469 748,32
Bojná 11 384 046,00
Veľký Krtíš 11 333 811,40
Dvory nad Žitavou 11 184 324,00
Marcelová 11 127 141,00
Tornaľa 11 089 955,82
Rapovce 11 069 873,00
Sabinov 10 946 907,18
Handlová 10 892 791,96
Sučany 10 756 308,25
Myjava 10 602 901,61
Krupina 10 339 240,56
Nové Mesto nad Váhom 10 187 142,84
Gabčíkovo 10 047 435,00
Lipany 9 892 858,36
Vrútky 9 610 128,31
Kremnica 9 562 954,35
Tvrdošín 9 552 109,95
Trstená 9 540 983,09
Svätý Peter 9 313 068,83
Sebechleby 9 295 134,00
Poltár 9 138 459,65
Veľký Meder 9 048 638,33
Želiezovce 8 813 809,99
Štúrovo 8 392 486,83
Rajec 8 336 040,59
Skalica 8 229 334,00
Partizánske 8 191 101,45
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 29341
Banská Bystrica 9967
Košice 8734
Žilina 4048
Nitra 3682
Prešov 3299
Trnava 2906
Martin 2835
Trenčín 1686
Zvolen 1458
Vysoké Tatry 981
Piešťany 947
Považská Bystrica 754
Liptovský Mikuláš 739
Želiezovce 645
Ružomberok 622
Poprad 579
Nové Zámky 579
Komárno 555
Ulič 519
Banská Štiavnica 505
Michalovce 493
Pezinok 456
BRATISLAVA 421
Bojnice 419
Lužianky 395
Prievidza 358
Stará Ľubovňa 347
Dolný Kubín 312
Dunajská Streda 262
Bardejov 255
Leopoldov 253
Senec 227
Humenné 218
Čadca 214
Spišská Nová Ves 212
Partizánske 207
Púchov 205
Kežmarok 201
Hlohovec 183
Ilava 178
Lučenec 177
Dubnica nad Váhom 175
Žiar nad Hronom 174
Brezno 171
Rožňava 165
Pliešovce 161
Kováčová 160
Sučany 156
Levice 151
Levoča 142
Kolíňany 129
Topoľčianky 129
Senica 125
Topoľčany 117
Myjava 116
Ivanka pri Dunaji 114
Slavnica 111
Trebišov 111
Nové Mesto nad Váhom 109
Hrnčiarovce nad Parnou 108
Hronovce 108
Veľký Krtíš 106
Malacky 101
Nitrianske Pravno 100
Skalica 99
Bánovce nad Bebravou 97
Svätý Jur 97
Rimavská Sobota 96
Tornaľa 95
Ľubochňa 94
Trstená 94
Kysucké Nové Mesto 90
Detva 87
Galanta 85
Snina 83
Vranov nad Topľou 83
Svidník 80
Revúca 80
Jaslovské Bohunice 79
Holíč 77
Trnovec nad Váhom 76
Modra 74
Kremnica 71
Sabinov 70
Sereď 69
Šaľa 69
Liptovský Hrádok 66
Pruské 64
Stará Turá 63
Nové Zámky 58
Kolárovo 57
Zlaté Moravce 54
Námestovo 54
Hurbanovo 53
Stupava 53
Kráľovský Chlmec 51
Záhorie 50
Fiľakovo 50
Medzilaborce 50
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 11 878 519 190,83
Košice 1 415 284 247,21
Žilina 1 007 459 971,28
Banská Bystrica 608 214 181,71
Vrútky 600 393 382,00
Nitra 568 179 539,07
Piešťany 550 143 903,89
Trnava 487 794 071,28
Milano (MI) 409 800 000,00
Nové Zámky 405 242 576,53
Prešov 348 524 409,66
Praha 291 455 719,60
Zvolen 240 898 324,00
Trenčín 231 489 178,65
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Martin 189 436 575,28
Považská Bystrica 170 337 014,78
Trakovice 140 000 000,00
Liptovský Mikuláš 130 935 890,53
Trebišov 123 432 675,66
Hořice, Česká republika 119 561 500,00
Poprad 118 637 289,05
Bojnice 117 380 257,81
Plzeň 105 818 696,00
Brno 97 407 335,32
Komárno 96 635 322,35
Rožňava 94 005 922,68
Horné Srnie 93 457 513,75
Pezinok 93 314 320,20
Zlaté Moravce 84 061 907,42
Madrid 82 829 436,00
Šarovce 82 332 970,12
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Bardejov 79 456 718,26
Banská Štiavnica 79 394 726,38
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Libchavy 69 415 000,00
Ulm, 69 350 000,00
Dunajská Streda 68 045 612,86
Lučenec 66 128 515,48
Galanta 65 036 637,50
Námestovo 64 412 529,61
Slovenská Ľupča 59 771 927,26
Prievidza 59 745 056,57
Michalovce 59 661 167,72
Krásno nad Kysucou 59 505 442,73
Ružomberok 58 950 324,20
Tlmače 53 349 000,00
Hriňová 53 270 728,81
Spišská Nová Ves 51 331 229,54
Liptovská Teplička 51 314 732,62
Levice 51 165 609,52
Kráľová nad Váhom 49 581 493,84
Dolný Kubín 48 345 539,03
Partizánske 46 200 632,36
Trutnov 45 142 070,00
Žiar nad Hronom 40 743 880,13
Myjava 40 179 824,81
Vranov nad Topľou 39 518 673,02
Humenné 39 367 449,68
Bussnang 38 801 691,00
Rabča 38 091 602,40
Šaľa 37 253 493,01
Vráble 35 986 925,80
Senec 34 547 051,01
Senica 34 345 911,45
Čadca 33 832 539,49
Lietavská Lúčka 33 734 607,66
Veľké Leváre 33 254 531,36
Raková 33 220 895,17
Ostrý Grúň 33 153 194,00
Mútne 31 145 454,65
Beluša 30 859 577,73
Oščadnica 30 257 066,73
Sabinov 30 097 787,56
Oudeweg 32 29 576 083,00
Ľubotice 28 750 251,47
Florencia 28 600 000,00
Šamorín 27 599 386,97
Tureň 26 993 389,00
Rimavská Sobota 26 970 372,45
Jaslovské Bohunice 26 256 296,00
Detva 26 028 546,63
Šarišské Michaľany 24 890 477,13
Moravany nad Váhom 24 421 673,03
Oravské Veselé 23 487 373,00
Dúbrava 22 409 209,34
Nové Mesto nad Váhom 22 329 430,47
Ivanka pri Dunaji 21 486 792,70
Žilina - Bánová 20 619 984,00
Bajč 20 473 601,33
Topoľčany 20 424 038,86
Leoben 20 408 841,00
Stará Turá 20 380 307,36
Bytča 20 347 185,58
Turzovka 20 303 423,48
Vasiľov 20 225 743,00
Oravská Polhora 19 722 044,27
Teplička nad Váhom 19 191 940,47
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 28684
Nitra 5662
Košice 5503
Žilina 4351
Banská Bystrica 3728
Prešov 3283
Zvolen 2743
Trenčín 2126
Pezinok 1868
Trnava 1447
Lučenec 1240
Martin 1103
Piešťany 993
Praha 887
Bojnice 861
Poprad 824
Prievidza 756
Šenkvice 744
Kočovce 642
Považská Bystrica 618
Liptovský Mikuláš 597
Nové Zámky 559
Dubnica nad Váhom 559
Dolný Kubín 553
Komárno 538
Vranov nad Topľou 518
Michalovce 504
Spišská Nová Ves 484
Tvrdošín 458
Šaľa 436
Nové Mesto nad Váhom 425
Krásno nad Kysucou 422
Rimavská Sobota 421
Bardejov 389
Levoča 380
Horné Srnie 364
Trstená 360
Humenné 352
Ružomberok 345
Partizánske 328
Žiar nad Hronom 323
Púchov 315
Dunajská Lužná 311
Levice 309
Brezno 306
Dunajská Streda 303
Wien 294
Slovenská Ľupča 267
Galanta 263
Topoľčany 259
Humenne 252
Brezovica 250
Senica 249
Trebišov 235
Hriňová 231
Čadca 227
Čierny Balog 225
Lehota 224
Ľubotice 222
Ivanka pri Dunaji 219
Vrútky 216
Námestovo 216
Brno 213
Veľké Kostoľany 213
Detva 212
Rožňava 210
Banská Štiavnica 203
Kysucké Nové Mesto 193
Bytča 189
Zlaté Moravce 188
Štúrovo 180
Vyšný Kazimír 173
Brzotín časť Bak 172
Uzovce 172
Svidník 168
Raková 163
Snina 162
Veľký Grob 160
Sabinov 158
Smolenice 158
Liptovská Teplička 157
Krupina 156
Oravský Podzámok 155
Moravany nad Váhom 153
Sladkovičovo 153
Turzovka 151
Ulič 151
Trenčianske Teplice 149
Malacky 145
Veľký Šariš 143
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 141
Neporadza 140
Lukavica 140
140
Banská Bystrica - Šalková 134
Senec 134
Rabča 133
Hanušovce nad Topľou 132
Šamorín 132
Čierne 130
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Občianske združenie Brána do života 8.5
Stredná odborná škola informačných technológií 7.66
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 7.45
OTV, s.r.o. 7.43
Obec Ordzovany 7.4
KSP, s.r.o. 7.25
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 7.21
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 7.18
Obec Malé Zálužie 7.13
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 7.09
Obec Ruská 7.05
Obec Rohov 7.01
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 6.99
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 6.99
Základná škola Veľké Leváre 6.95
Základná škola s materskou školou 6.92
Nadácia pre deti Slovenska 6.87
Obec Voderady 6.86
Krajská prokuratúra Trnava 6.82
Zariadenie pre seniorov Prievidza 6.82
Obec Vagrinec 6.8
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 6.78
Spojená škola 6.77
Obec Modra nad Cirochou 6.76
Obec Nižný Žipov 6.75
Krajské osvetové stredisko v Nitre 6.73
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 6.72
Základná škola Galanta 6.67
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 6.66
Obec Stretava 6.64
Základná škola 6.63
Obec Koromľa 6.63
Základná škola 6.63
Obec Horná Ždaňa 6.62
Obec Osuské 6.6
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 6.57
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 6.56
Obec Mičakovce 6.54
Materská škola 6.54
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. 6.53
Obec Kunerad 6.49
Školská kuchyňa a školská jedáleň 6.48
Environmentálny fond 6.46
SLOVCLEAN a.s. 6.44
Stredná odborná škola 6.41
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 6.38
Základná škola Eduarda Schreibera 6.37
Obec Paňovce 6.36
Obec Korunková 6.35
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 6.35
Obec Veľká Čausa 6.35
Služby Cífer s.r.o. 6.34
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 6.34
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 6.32
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 6.32
ALISON Slovakia s.r.o. 6.28
Obec Kaplna 6.27
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 6.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 6.27
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 6.26
Základná škola s materskou školou 6.26
Okresný súd Galanta 6.26
Obec Budmerice 6.23
Obec Porúbka 6.23
Obec Prietrž 6.23
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 6.23
Obec Tepličky 6.22
Obec Gemerské Teplice 6.22
Obec Kolíňany 6.2
Školský internát 6.19
Obec Lovinobaňa 6.17
Hotelová akadémia 6.17
Základná škola na Kulíškovej ul.č. 8 v Bratislave 6.16
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 6.16
Okresný súd Bratislava II 6.16
Obec Pastuchov 6.14
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 6.14
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 6.13
Obec Svätý Peter 6.13
Spojená škola 6.11
BHSA s.r.o. 6.11
Základná škola s materskou školou Štiavnik 6.11
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 6.1
Obec Cabov 6.1
Pedagogická a kultúrna akadémia 6.09
Gymnázium 6.09
Základná škola Rudolfa Dilonga 6.09
Obec Vitanová 6.08
Centrum sociálnych služieb 6.08
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 6.08
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 6.07
Obec Sklené Teplice 6.05
Stredná zdravotnícka škola 6.05
Základná škola s materskou školou Horná Ves 6.05
Obec Vlková 6.04
Základná škola s materskou školou Vrbovce 6.04
Obec Vlača 6.04
Spojená škola 6.03
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 6.03
Obec Šintava 6.02
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Žilinská teplárenská, a.s. 0.32
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
National Development Fund II., a.s. 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
Bratislavská teplárenská, a.s. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
Obec Ruskov 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
EKOPAK TRADE, a.s. 0.88
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Obec Horná Ves 0.88
MA : AGRO - ALFA s.r.o. 0.88
SS-GROUPE, s.r.o. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
KVEST s.r.o. 9.85
Miroslav Greško - BIELOSTAV 9.79
TOWER BC, a. s. 9.77
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 9.66
AMETYS s.r.o. Košice 9.66
Štefan Kurek 9.59
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 9.56
SDaM, s.r.o. 9.49
KAM-BET, spol. s r.o. 9.45
AGROMELIO, s.r.o. 9.3
Ján Rybár 8.91
TOWER BC, a.s. 8.72
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 8.72
ROLTA, s.r.o. 8.72
Ing. Otto Smik 8.72
LOM ONDAVA s. r. o. 8.72
Obec Veľké Pole 8.72
AMAS, s.r.o. 8.72
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 8.72
PhDr. Erik Mihalko 8.48
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 8.42
Ľubomír Ďubašák 8.19
Ing. Jozef Ďuriš 8.17
Ing. Slavomír Otrubčiak 8.16
Milan Podolan 8.16
Ján Rybár 8.16
Peter Morong 8.16
Viktor Rapant 8.16
ZEMKU BU s.r.o. 8.16
Juraj Dovina 8.16
Jaroslav Kuba 8.16
Milan Mazáň 8.16
Ján Mlynarčík 8.16
MIJA-LES s.r.o. 8.16
František Krištiak 8.16
Ing. Miroslav Saloň 8.16
Forest Co, s.r.o. 8.16
Ľudovít Rovňaník 8.16
Igor Plichta 8.16
Ing. Priška Pavlíková 8.02
Ing. Pavol Jurkovič 8.02
Slávka Kotlebová 8.01
Adam Hodál 8.01
Ing. Ján Víťazka 7.96
Ing. Jozef Žuffa 7.96
Ing. Dušan Kvaska 7.95
Ing. Marta Odokienková 7.94
Ing. Ladislav Nagy 7.94
Jozef Spurný 7.91
P a R s.r.o. 7.89
František Hirchner ml. 7.89
Bori Richter 7.89
Ján Haranica - JH 7.89
GLS - GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. 7.89
Družstvo SLOVAKIA 7.89
Ľuboš Baláž 7.89
Ing. Ján Zachar 7.88
Róbert Šedivý - lesné práce 7.87
Ing. Peter Makóni 7.86
TERLOU s.r.o. 7.85
Ing. Ladislav Nagydai 7.84
Ing. Miloš Encinger 7.78
Gasparik, s. r. o. 7.77
Jaroslav Šurík 7.77
LES-VP a syn, s.r.o. 7.75
Michal Jankech 7.74
TANEX, spol. s r.o. 7.73
Marian Bardelčík 7.71
Ing. Miroslav Saloň 7.69
Mikuláš Koľaj 7.66
VELABRI, s.r.o. 7.65
Mária Giertlová 7.64
Radovan Krchňavý 7.62
Ing. Jozef Oravkin 7.62
Rastislav Rozkoš 7.61
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 7.58
FalcoMD, s.r.o. 7.58
Tomáš Ďunďa 7.58
Ing. Ján Gežo 7.58
JAVIL-služby s.r.o. 7.58
Juraj Lukáč 7.58
Tomáš Vozárik 7.58
Di Mihálik, s.r.o. 7.58
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 7.56
Ľubomír Hasoň 7.56
Ing. Jakub Moravčík 7.56
Ing. Robert Gombár 7.55
Milan Chmúrny 7.55
Peter Koťka 7.55
Boris Richter 7.55
Lukáš Mišinec 7.55
PK FOREST s.r.o 7.55
Martin Kovalčík 7.54
Juraj Tomašovič 7.53
Jozef Bučko 7.53
Ľubomír Minárech 7.52
Ján Ľuptovec 7.52
LH Forest s.r.o. 7.52
Marián Cyrul 7.52
Augustín Cyrul 7.52
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
SWAN, a.s. 0.43
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
Česká zbrojovka a.s. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
ŠKODA JS a.s. 0.51
Thales Austria BmbH 0.53
BRUSH SEM s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
BD 5, s. r. o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
MATADORFIX s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 0.61
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 0.65
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
SAD Prievidza a.s. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
Profi - NETWORK, s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
KOLEX, s.r.o. 0.68
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
Vassal EKO, s. r. o. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 0.7
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
MONTRÚR s. r. o. Košice 0.71
JUDEX CORP., s.r.o. 0.71
POINT Sp. z.o.o. 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
MAC spol. s r.o. 0.71
MERCK spol. s r.o. 0.71
MAGIC Travel, s.r.o. 0.72
EMAG Salach GmbG 0.72
VT Group, a.s. 0.72
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 45
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 21
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 20
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 18
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 15
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 14
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 12
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 11
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 9
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 8
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 8
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Roman Cvik 9. mája 43 Partizánske 95801 6
Miroslav Kudlej Senecká 32 Tomášov 90044 6
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 6
Catherine Brustmann Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140 6
Andreas Brustmann Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130 6
Miloslav Repka Bottova 40 Chorvátsky Grob 90025 6
Slavomír Gmitter Komenského 2 Bardejov 085 01 6
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 6
Ján Kasper 1 Herálec 58255 6
Michal Antalicz E. M. Šoltésovej 40 Zvolen 960 01 6
Peter Stankovič Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221 6
Thomas Jan Hejcman Schloßstraße 5 Traunstein 832 78 6
Josef Turek Pod Slivkou 1 Liptovský Mikuláš 03104 6
Milan Dunaj Žriedlová 28 Košice-Staré Mesto 04001 6
Martin Šmigura Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 6
Karel Matyska Renoirova 10 Praha, Hlubočepy 152 00 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 347
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 340
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 100
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 91
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 88
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 71
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 48
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 46
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 42
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 40
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 39
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 39
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 39
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 39
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 36
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 35
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 35
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 34
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 29
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 28
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 28
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 27
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 26
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 26
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 21
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 21
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 21
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 21
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 21
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 21
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 21
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 19
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 18
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 18
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 18
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Ondřej Žídek Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00 17
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 16
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 15
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 15
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 15
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 15
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 15
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 15
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 15
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 15
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 15
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 14
Karol Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 01 14
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 14
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 14
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 14
Zoroslav Kollár Nejedlého 51 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102 14
Samuel Babjak Bárdošova 43 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 14
Alexej Beljajev Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 821 08 14
Alexander Wolfgang Ospelt Im Wingert 48 Schaan 9494 14
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3959
30125100-2 Tonerové náplne 2250
30192000-1 Kancelárske potreby 1952
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1811
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 1693
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1285
30213100-6 Prenosné počítače 1280
30199770-8 Stravné poukážky 1208
09310000-5 Elektrická energia 1180
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1106
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1085
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1045
30213000-5 Osobné počítače 1000
77200000-2 Lesnícke služby 956
09123000-7 Zemný plyn 941
60400000-2 Letecké dopravné služby 818
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 790
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 745
34110000-1 Osobné automobily 712
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 691
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 676
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 635
24000000-4 Chemické výrobky 629
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 607
16700000-2 Traktory/ťahače 605
30232110-8 Laserové tlačiarne 597
39130000-2 Kancelársky nábytok 596
34913000-0 Rôzne náhradné diely 549
33694000-1 Diagnostické činidlá 539
39830000-9 Čistiace výrobky 533
34100000-8 Motorové vozidlá 512
19520000-7 Plastové výrobky 507
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 505
09134100-8 Motorová nafta 496
33141625-7 Diagnostické súpravy 496
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 477
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 466
79810000-5 Tlačiarenské služby 455
55520000-1 Služby hromadného stravovania 443
39234000-1 Škatule na kompost 433
30213300-8 Stolový počítač 420
39100000-3 Nábytok 402
18110000-3 Pracovné odevy 398
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 386
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 383
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 382
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 380
33692100-8 Infúzne roztoky 378
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 368
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 367
39112000-0 Stoličky 355
33761000-2 Toaletný papier 352
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 343
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 335
45233142-6 Práce na oprave ciest 333
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 332
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 324
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 318
60100000-9 Služby cestnej dopravy 310
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 306
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 306
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 298
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 290
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 289
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 287
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 286
38652120-7 Videoprojektory 278
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 276
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 274
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 266
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 265
39221000-7 Kuchynské vybavenie 265
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 264
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 264
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 262
77210000-5 Ťažba dreva 256
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 252
30197620-8 Písací papier 252
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 246
35125300-2 Bezpečnostné kamery 240
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 240
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 238
22112000-8 Učebnice 236
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 236
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 235
39711130-9 Chladničky 232
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 225
39160000-1 Školský nábytok 224
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 219
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 217
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 216
39831000-6 Pracie prostriedky 213
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 209
33622000-6 Liečivá pre srdcovocievny systém 208
24327000-2 Rôzne organické chemikálie 207
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 204
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 204
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 203
18424300-0 Jednorazové rukavice 203
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 202
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 2 937 941 345,94
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 1 364 249 758,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 115 423 633,00
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 610 968 202,36
09310000-5 Elektrická energia 566 108 080,74
77200000-2 Lesnícke služby 531 498 873,67
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 459 615 634,37
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 433 442 983,00
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404 289 320,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 373 318 997,33
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 369 965 746,00
09134100-8 Motorová nafta 363 281 990,46
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 327 142 647,81
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 322 353 557,00
34133100-9 Cisternové vozidlá 318 113 258,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 314 762 034,72
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 097 803,97
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 258 000 000,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 247 447 557,36
09123000-7 Zemný plyn 239 338 599,84
55520000-1 Služby hromadného stravovania 238 316 257,59
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 219 545 831,59
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 214 029 192,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 204 729 637,95
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 191 127 757,00
38554000-3 Elektromery 178 035 317,00
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 172 549 497,00
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 165 819 671,50
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 165 342 731,60
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 165 154 139,00
34100000-8 Motorové vozidlá 164 987 909,22
72261000-2 Softvérové podporné služby 159 865 525,87
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 155 091 159,84
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 151 595 170,31
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 151 411 844,50
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 148 356 733,00
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 142 271 414,20
33141200-2 Katétre 140 984 667,15
34110000-1 Osobné automobily 138 240 776,33
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 131 664 473,00
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 127 834 602,91
45112700-2 Terénne úpravy 124 804 808,00
77210000-5 Ťažba dreva 120 593 398,00
71351910-5 Geologické služby 120 493 966,00
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 119 815 508,06
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 118 859 073,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 117 943 178,90
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 117 907 055,08
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 116 806 877,78
79993000-1 Správa budov a zariadení 115 797 992,66
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
45255400-3 Montážne práce 113 767 209,00
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 110 745 482,69
64200000-8 Telekomunikačné služby 108 841 755,66
71300000-1 Inžinierske služby 105 964 888,67
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 105 262 450,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 101 843 909,12
34622200-5 Železničné osobné vozne 101 639 097,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 99 277 621,20
72222300-0 Služby informačných technológií 91 158 704,13
71320000-7 Inžinierske projektovanie 90 211 374,00
30199770-8 Stravné poukážky 89 779 791,82
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 83 301 056,95
66510000-8 Poisťovacie služby 83 153 884,00
30213000-5 Osobné počítače 81 926 619,83
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 80 857 193,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 79 103 908,00
45233140-2 Práce na ceste 78 679 730,00
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 846 730,00
72300000-8 Dátové služby 76 015 170,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 70 128 821,62
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 60 719 711,00
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60 292 590,00
65000000-3 Verejné služby 60 185 320,00
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 59 532 437,10
09132100-4 Bezolovnatý benzín 59 292 367,94
16700000-2 Traktory/ťahače 58 772 021,30
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58 740 000,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 58 198 148,00
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 57 515 615,32
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57 414 011,00
71354200-6 Letecké mapovanie 56 349 919,00
42600000-2 Obrábacie stroje 55 788 765,03
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 55 355 966,72
79710000-4 Bezpečnostné služby 52 763 042,50
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 52 235 368,40
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 52 202 696,66
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 51 130 080,22
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 50 834 660,00
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 50 152 707,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 49 552 018,73
66515200-5 Poistenie majetku 49 436 764,00
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 48 486 832,24
45246000-3 Regulácia riek a protipovodňové práce 46 972 428,00
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 46 809 932,81