Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 079 154 494,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 052 355 233,35
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 349 859 884,90
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 617 135 807,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 308 378 549,56
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 518 637 323,74
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 154 645 631,00
Slovenská správa ciest 1 132 788 541,84
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 910 552 614,35
Slovenská pošta, a.s. 695 558 404,00
Slovenské elektrárne, a.s. 603 358 838,00
Hlavné mesto SR Bratislava 510 187 820,76
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 485 359 968,84
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 454 283 062,69
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 442 796 918,36
Bratislavský samosprávny kraj 440 337 236,45
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 428 957 192,19
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 402 841 699,23
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 392 901 799,00
Nitriansky samosprávny kraj 390 852 114,46
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 353 036 371,14
National Development Fund II., a.s. 339 300 356,00
Žilinský samosprávny kraj 330 095 734,86
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 325 587 850,99
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 318 572 803,84
Východoslovenská distribučná, a. s. 293 192 566,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 275 797 124,00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 247 519 401,75
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 237 469 965,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 234 071 580,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 233 043 068,03
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 231 261 813,09
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 231 061 352,98
Mesto Banská Bystrica 214 381 786,22
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 212 363 599,01
Mesto Košice 208 623 070,13
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 870 027,58
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 173 842 018,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 170 359 194,65
Mesto Nitra 168 507 763,24
Trenčiansky samosprávny kraj 158 749 689,49
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 890 533,57
Banskobystrický samosprávny kraj 149 721 525,09
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 148 852 551,42
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 976 255,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 144 265 922,07
Sociálna poisťovňa, ústredie 143 118 437,30
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 139 499 326,55
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 139 012 986,07
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 138 371 024,00
Univerzita Komenského v Bratislave 133 252 733,01
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 128 874 752,99
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 127 298 229,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 122 188 411,93
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 122 107 311,14
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 121 547 685,40
Centrum vedecko-technických informácií SR 115 822 904,15
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 113 290 072,01
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 111 790 491,16
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 107 560 016,00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 107 198 536,56
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 101 601 516,96
Mesto Trnava 99 467 103,03
Mesto Žilina 97 048 931,90
Úrad vlády Slovenskej republiky 94 933 694,40
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 93 581 295,97
eustream, a.s. 91 303 314,00
Národné centrum zdravotníckych informácií 90 241 651,47
DataCentrum 88 729 937,93
Štatistický úrad Slovenskej republiky 81 213 462,79
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 80 383 052,75
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 79 483 074,60
Technická univerzita v Košiciach 78 321 046,54
Mesto Prievidza 74 943 583,99
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 74 921 328,58
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 72 750 884,72
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 71 357 771,49
Slovenský hydrometeorologický ústav 71 350 692,05
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 69 969 531,22
Národná transfúzna služba SR 68 185 574,39
Prešovský samosprávny kraj 67 133 150,64
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 67 127 535,00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 67 093 378,87
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Slovenská akadémia vied (SAV) 66 209 694,85
Mesto Prešov 65 924 464,05
Mesto Zvolen 65 871 623,78
Národný onkologický ústav 65 140 668,97
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 64 452 841,16
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 62 539 996,76
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 144 264,80
Národné lesnícke centrum (NLC) 61 909 882,99
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 60 407 893,99
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10734
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8053
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3651
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3200
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2986
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2818
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2781
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2580
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2574
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2377
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2162
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2094
Ida Uhlárová 1923
Národný onkologický ústav 1824
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1634
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1626
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1613
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1518
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1473
Slovenské národné múzeum 1204
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1199
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1161
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1159
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1124
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1101
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1093
Ekonomická univerzita v Bratislave 1080
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1071
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1069
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1040
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1017
Univerzitná nemocnica Bratislava 1000
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 993
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 958
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Západoslovenská distribučná, a.s. 929
Technická univerzita v Košiciach 911
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 906
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 870
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 838
Štatistický úrad Slovenskej republiky 806
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 802
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 754
Slovenská pošta, a.s. 738
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 736
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 712
Univerzita Komenského v Bratislave 703
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 692
Žilinský samosprávny kraj 692
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 688
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 679
Nemocnica Poprad a. s. 654
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 654
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 653
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 634
Hlavné mesto SR Bratislava 633
Výskumný ústav vodného hospodárstva 626
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 624
Mesto Žilina 569
Mesto Komárno 565
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 556
Fakultná nemocnica Trenčín 518
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 515
Mesto Trnava 502
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 496
Sociálna poisťovňa, ústredie 488
Trenčiansky samosprávny kraj 488
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 486
Ústav experimentálnej fyziky SAV 481
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 479
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 471
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 464
Úrad vlády Slovenskej republiky 452
Katolícka univerzita v Ružomberku 451
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 449
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 448
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 427
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 424
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 419
Fakultná nemocnica Trnava 414
Východoslovenská distribučná, a. s. 410
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 409
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 406
Nitriansky samosprávny kraj 398
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 390
Slovenská správa ciest 387
Národný ústav reumatických chorôb 387
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 382
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 382
Univerzitná nemocnica Martin 377
Národná transfúzna služba SR 376
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 376
Záchranná služba 375
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Fakultná nemocnica Nitra 365
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 362
UNIVERZITA J. SELYEHO 353
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 350
Mesto Nové Zámky 345
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 807 652 800,00
EUROVIA SK, a.s. 1 570 287 035,04
STRABAG s.r.o. 1 517 596 622,22
SLOVNAFT, a.s. 1 248 356 838,78
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 851 881 637,72
ŽOS Vrútky a.s. 828 048 976,00
Metrostav a.s. 803 702 280,00
TSS GRADE, a.s. 732 414 377,00
ZSE Energia, a.s. 722 453 729,90
Skanska SK a.s. 702 951 891,00
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 699 634 385,36
Pow-en a. s. 659 476 098,93
Stredoslovenská energetika, a.s. 618 272 757,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 577 864 654,00
ŽOS Trnava, a. s. 539 427 003,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 431 502 677,21
Metrostav Slovakia a. s. 419 722 962,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
TEMPEST a.s. 374 596 079,04
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 335 956 199,83
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 334 039 143,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 333 494 656,00
PORR s.r.o. 330 995 929,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 415 439,00
MED - ART, spol. s r.o. 311 258 289,87
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 309 602 035,40
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 295 845 346,58
HOCHTIEF SK s.r.o. 286 288 776,00
MBM-GROUP, a.s. 276 346 937,50
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 264 781 927,59
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
Skanska a.s. 254 835 881,00
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA 254 835 881,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 245 302 141,55
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 235 482 863,81
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 222 325 730,00
AutoCont SK a.s. 212 653 952,06
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 209 095 214,85
DITEC, a.s. 208 925 735,00
GGFS s.r.o. 206 814 376,47
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 206 782 975,22
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TIMED, s.r.o. 202 528 437,08
TEMPRA, s.r.o. 200 173 090,00
InterWay, s.r.o. 199 530 793,00
Slovenská sporiteľňa, a.s. 199 291 542,00
Východoslovenská energetika a.s. 198 881 627,18
TuCon, a. s. 195 460 002,00
DATALAN, a.s. 191 347 211,15
Stredoslovenská energetika, a. s. 189 865 997,22
VUJE, a.s. 182 197 836,00
Inžinierske stavby, a. s. 180 280 988,47
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 179 852 598,66
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
DXC Technology Slovakia s. r. o. 170 870 832,00
AB Facility s. r. o. 161 980 443,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 156 827 588,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 156 479 052,00
AVA-stav, s.r.o. 156 146 136,00
Železničné stavby, a.s. Košice 155 640 162,00
Siemens s.r.o. 155 381 280,01
Ticket Service, s.r.o. 154 976 853,20
SOITRON, s.r.o. 149 651 548,69
SE Predaj, s. r. o. 147 885 118,16
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 146 581 386,00
FORESTRA, s.r.o. 145 452 392,00
Aliter Technologies, a.s. 145 254 021,46
PETROLTRANS, a.s. 143 452 946,38
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
Rempo s.r.o. 141 236 787,47
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 140 371 820,39
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 138 614 324,00
Orange Slovensko, a.s. 136 355 869,86
Slovenská pošta, a.s. 132 731 752,97
T a M trans spedition, s.r.o. 129 823 307,66
TD Transport s. r. o. 128 454 771,00
Transdev Morava s.r.o. 128 454 771,00
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 128 149 883,00
Metrostav a. 127 705 627,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 124 750 571,00
CESTY NITRA, a.s. 123 569 466,21
stengl a.s. 123 067 093,00
MEDITRADE spol. s r. o. 122 144 728,03
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 120 070 000,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ELTRA spol. s. r.o. 117 397 191,00
SEVITECH a. s. 116 003 694,67
HASTRA s.r.o. 111 399 951,00
SWAN, a.s. 111 375 886,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 110 783 673,40
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3367
MED - ART, spol. s r.o. 2531
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2276
INMEDIA, spol. s r.o. 1847
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1844
CLEAN TONERY, s.r.o. 1804
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1649
Tibor Varga TSV PAPIER 1597
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1519
JURIGA, spol. s r. o. 1382
HENRYSO, s.r.o. 1354
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1290
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1074
BIOTECH s.r.o. 1074
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1072
LASER servis, spol. s.r.o. 991
Steeling, s.r.o. 924
SLOVNAFT, a.s. 828
INTRAVENA s.r.o. 821
Lambda Life a.s. 798
B. Braun Medical s.r.o. 772
VIDRA a spol. s.r.o. 741
AutoCont SK a.s. 689
Xepap, spol. s r.o. 687
Henrich Sonnenschein - ITSK 648
PC SEMA, s.r.o. 645
TIMED, s.r.o. 637
EUROVIA SK, a.s. 634
FORESTRA, s.r.o. 611
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
KASON, s.r.o. 565
LABO - SK, s. r. o. 561
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 530
CENTRALCHEM, s.r.o. 517
Ib-elektro s.r.o. 512
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 511
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 495
DD21 s.r.o. 488
MEDICAL GROUP SK a.s. 486
Martin Gall - MG COMP 475
VWR International GmbH 465
STRABAG s.r.o. 460
Bidvest Slovakia s. r. o. 458
Lamitec, spol. s r.o. 446
Štefan Nagy - FAN-AUTO 435
MAGNA ENERGIA a.s. 421
OFFICE STAR, s.r.o. 419
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 417
DATALAN, a.s. 409
X logistics, s.r.o. 401
DMC, s.r.o. 399
BAX PHARMA, s.r.o. 393
MGP, spol. s r.o. 390
mediatip.sk, s. r. o. 390
nanoTECH s.r.o. 387
GIEGO s.r.o. 383
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
LEON global s.r.o. 379
Lucia Rošková R-interiér 376
ŽOS Vrútky a.s. 375
RIZNER s. r. o. 373
BEGA, s.r.o. 371
Di Mihálik, s.r.o. 358
NABIMEX, s.r.o. 355
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
MEDITRADE spol. s r. o. 347
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 341
Rempo s.r.o. 340
MIVASOFT, spol. s r.o. 334
Marián Šupa 334
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 328
KRIDLA s.r.o 324
Ing. Iveta Janíková 321
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 317
GLOBUS spol. s r.o. 312
ZSE Energia, a.s. 311
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
Euro Media Košice, s.r.o. 303
EQUILIBRIA, s.r.o. 300
Marek Špeťko - IMEX 296
TEMPEST a.s. 295
KORAKO plus s. r. o. 291
ProScience Tech s. r. o. 288
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 288
HS technology s.r.o. 284
KVANT spol. s r.o. 283
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 281
SARSTEDT spol. s r.o. 278
CORA GASTRO, s.r.o. 276
AB Facility s. r. o. 273
Datacomp s.r.o. 271
Inžinierske stavby, a. s. 264
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 260
Energie2, a.s. 260
Ultra Print, s.r.o. 260
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 259
KOBIT - SK, s.r.o. 255
ADIP, spol. s r. o. 255
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 254
NICHOLTRACKT, s.r.o. 253
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 31 279 548 351,02
Banská Bystrica 6 324 256 348,20
Košice 2 011 333 142,04
Trnava 1 467 994 938,38
Nitra 1 043 117 004,69
Žilina 993 810 867,48
Prešov 485 428 609,86
Banská Štiavnica 411 407 528,00
Trenčín 409 396 368,98
Zvolen 258 628 178,00
Martin 203 185 490,04
Bojnice 147 935 263,87
Liptovský Mikuláš 136 775 213,23
Piešťany 134 281 032,99
Považská Bystrica 130 086 210,43
Poprad 118 108 123,78
Ružomberok 95 179 009,88
Komárno 90 654 263,98
Prievidza 87 651 821,67
Kežmarok 85 849 993,06
Bardejov 81 098 840,35
Vysoké Tatry 78 367 672,59
Nové Zámky 74 481 136,38
Trebišov 65 752 974,37
Dunajská Streda 65 146 419,00
Hencovce 59 975 854,33
Stará Ľubovňa 58 262 451,51
Brezno 55 288 901,46
Dubnica nad Váhom 53 131 175,55
Michalovce 53 028 561,13
Spišská Nová Ves 52 737 139,93
Lučenec 50 571 879,70
Levice 49 820 987,51
Dolný Kubín 49 684 752,74
Ľubotice 49 622 669,00
Nemšová 49 208 984,61
Pliešovce 49 147 525,90
Vranov nad Topľou 47 626 119,86
Šaľa 42 051 753,32
Žiar nad Hronom 40 383 687,25
Topoľčany 40 172 437,61
Pečeňady 38 491 785,67
Hriňová 36 780 584,92
Kysucké Nové Mesto 36 671 632,91
Myjava 34 670 765,46
Senica 33 728 250,65
Humenné 32 731 389,46
Pezinok 32 585 806,13
Rožňava 31 789 912,40
Lužianky 31 358 621,40
Snina 30 385 327,05
Galanta 29 894 798,49
Revúca 29 350 806,76
Levoča 28 472 185,79
Hlohovec 27 625 007,91
Detva 24 875 021,20
Čadca 24 416 550,57
Ulič 21 935 638,40
Malacky 21 757 668,99
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 581 827,44
Skalica 21 344 270,99
Dobšiná 21 179 253,48
Púchov 20 927 198,66
Dvory nad Žitavou 20 009 382,67
Sereď 19 807 049,67
Čierny Balog 19 647 883,24
Hronovce 19 631 595,62
Lesenice 19 561 589,00
Partizánske 19 456 871,61
Medzilaborce 18 916 382,77
Bytča 18 693 419,18
Trstená 18 135 730,00
Lipany 18 123 306,99
Sabinov 18 063 392,64
Nové Mesto nad Váhom 17 892 922,95
Sučany 17 818 756,87
Želiezovce 17 737 197,17
Vráble 17 185 511,64
Veľký Krtíš 16 903 932,69
Bánovce nad Bebravou 16 230 063,13
Šamorín 15 646 420,60
Kolárovo 15 020 026,34
Krupina 14 711 506,56
Senec 14 681 112,94
Moravské Lieskové 14 487 551,82
Leopoldov 14 446 151,85
Zlaté Moravce 14 340 868,08
Poltár 13 987 001,31
Tornaľa 13 617 551,57
Svidník 13 594 135,46
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Kremnica 13 540 056,59
Kráľovský Chlmec 13 078 809,29
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Tvrdošín 12 726 845,50
Handlová 12 684 837,34
Svit 12 636 756,08
Marcelová 12 630 851,33
Topoľníky 12 569 503,14
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 52081
Banská Bystrica 15573
Košice 15177
Žilina 6869
Nitra 5759
Prešov 5562
Trnava 4756
Martin 3394
Trenčín 3045
Zvolen 2528
Piešťany 1451
Vysoké Tatry 1361
Považská Bystrica 1257
Liptovský Mikuláš 1124
Ružomberok 1040
Nové Zámky 1038
Komárno 1013
Želiezovce 968
BRATISLAVA 896
Michalovce 795
Poprad 795
Banská Štiavnica 733
Ulič 730
Lužianky 672
Pezinok 665
Bojnice 618
Prievidza 594
Stará Ľubovňa 553
Dolný Kubín 484
Leopoldov 438
Bardejov 389
Humenné 364
Dunajská Streda 355
Púchov 345
Dubnica nad Váhom 332
Senec 325
Čadca 322
Lučenec 321
Spišská Nová Ves 311
Sučany 306
Partizánske 279
Kežmarok 278
Topoľčianky 276
Slavnica 276
Myjava 269
Brezno 266
Rožňava 264
Ilava 260
Hlohovec 257
Kováčová 251
Levoča 245
Pliešovce 238
Levice 235
Žiar nad Hronom 235
Topoľčany 229
Trebišov 215
Senica 205
Hrnčiarovce nad Parnou 179
Nové Mesto nad Váhom 163
Trstená 162
Veľký Krtíš 161
Skalica 157
Svätý Jur 155
Revúca 155
Malacky 153
Pruské 151
Kremnica 149
Kysucké Nové Mesto 147
Snina 147
Galanta 147
Holíč 145
Vranov nad Topľou 144
Bánovce nad Bebravou 142
Nitrianske Pravno 140
Hronovce 134
Kolíňany 131
Tornaľa 131
Rimavská Sobota 130
Ivanka pri Dunaji 130
Sabinov 122
Detva 113
Svidník 111
Ľubochňa 105
Stará Turá 103
Kráľovský Chlmec 100
Šaľa 99
Sereď 94
Prakovce 91
Štiavnik 91
Modra 90
Zlaté Moravce 90
Záhorie 89
Likavka 87
Jaslovské Bohunice 86
Liptovský Hrádok 83
Medzilaborce 80
Šurany 80
Lipany 80
Nové Zámky 79
Veľké Zálužie 78
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 19 393 569 704,00
Košice 2 155 045 328,45
Žilina 1 932 790 101,12
Nitra 1 104 673 544,74
Piešťany 1 040 768 445,57
Banská Bystrica 923 871 121,34
Vrútky 841 190 252,99
Trnava 773 857 642,48
Praha 653 004 735,46
Zvolen 632 541 720,48
Prešov 534 840 340,87
Nové Zámky 429 025 743,19
Milano (MI) 409 800 000,00
Trenčín 403 628 160,25
Martin 306 996 691,73
Bojnice 248 090 018,92
Považská Bystrica 225 506 960,63
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Liptovský Mikuláš 188 572 872,02
Poprad 185 976 321,43
Plzeň 181 961 500,00
Larnaca 179 401 010,00
Trebišov 172 577 702,98
Prievidza 167 159 420,50
Púchov 163 375 611,01
Galanta 155 664 081,14
Bardejov 154 657 625,70
Horné Srnie 149 843 611,75
Spišská Nová Ves 140 891 899,76
Trakovice 140 000 000,00
Pezinok 139 441 064,65
Brno 136 330 243,32
Ružomberok 131 950 100,66
Michalovce 130 355 630,18
Šarovce 129 459 651,66
Komárno 123 585 258,25
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Lučenec 119 292 231,01
Banská Štiavnica 116 330 302,97
Námestovo 106 822 602,37
Tureň 104 966 441,00
Libchavy 104 498 650,00
Rožňava 102 083 142,51
Zlaté Moravce 101 063 997,92
Krásno nad Kysucou 93 714 159,11
Liptovská Teplička 87 831 258,30
Madrid 82 829 436,00
Dunajská Streda 81 824 094,10
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Levice 76 986 188,51
Siedlce 76 950 000,00
Šaľa 76 081 875,57
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Záhreb 75 318 378,00
Hriňová 74 660 171,84
Slovenská Ľupča 71 995 358,50
Dolný Kubín 70 106 137,28
Ulm, 69 350 000,00
Žiar nad Hronom 65 508 850,35
Nové Mesto nad Váhom 64 708 386,03
Raková 63 166 201,51
Vranov nad Topľou 62 872 648,62
Humenné 62 735 156,43
Moravany nad Váhom 61 149 741,28
Rabča 58 762 434,40
Pardubice 58 327 830,38
Partizánske 57 698 687,99
Lietavská Lúčka 56 401 179,22
Vráble 54 906 023,54
Tlmače 53 349 000,00
Senec 53 200 669,96
Kráľová nad Váhom 52 497 094,50
Čadca 49 702 311,20
Mútne 47 752 785,65
Beluša 47 727 998,53
Sabinov 47 117 294,92
Trutnov 45 545 169,00
Oravské Veselé 42 888 866,50
Rimavská Sobota 42 713 884,70
Ľubotice 42 394 040,47
Ostrý Grúň 41 984 839,00
Veľké Leváre 41 394 450,36
Kladno 41 225 580,26
Oščadnica 41 216 480,39
Detva 41 166 530,52
Myjava 40 915 255,47
Čierny Balog 40 875 498,00
Vozokany 925 05 40 335 995,00
Senica 40 193 999,12
Poproč 39 591 841,58
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 046 569,00
Sľažany 36 414 241,00
Dubnica nad Váhom 36 206 453,40
Bziny 35 943 915,00
Nitrianske Pravno 35 604 749,16
Krompachy 33 856 429,89
Štúrovo 32 408 904,85
Bytča 32 034 101,89
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 46333
Nitra 11990
Košice 9603
Žilina 7123
Prešov 5409
Zvolen 5174
Banská Bystrica 4450
Trenčín 3495
Pezinok 3021
Trnava 2487
Lučenec 2229
Piešťany 1838
Martin 1825
Bojnice 1444
Praha 1351
Poprad 1320
Prievidza 1136
Tvrdošín 1095
Kočovce 1030
Šenkvice 1017
Považská Bystrica 931
Liptovský Mikuláš 909
Nové Mesto nad Váhom 894
Nové Zámky 863
Bardejov 797
Vranov nad Topľou 793
Michalovce 792
Krásno nad Kysucou 787
Šaľa 761
Dolný Kubín 761
Dubnica nad Váhom 760
Rimavská Sobota 759
Spišská Nová Ves 750
Komárno 705
Partizánske 625
Horné Srnie 597
Levoča 567
Žiar nad Hronom 532
Púchov 515
Humenné 492
Wien 489
Lukavica 469
Brezovica 454
Trstená 448
430
Ružomberok 426
Dunajská Streda 416
Brezno 407
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 399
Brno 390
Lehota 386
Levice 379
Topoľčany 374
Trebišov 366
Slovenská Ľupča 365
Sládkovičovo 363
Galanta 355
Námestovo 347
Senica 341
Vrútky 336
Ivanka pri Dunaji 326
Humenne 324
Dunajská Lužná 322
Čadca 321
Veľké Kostoľany 319
Oravský Podzámok 307
Ľubotice 301
Bytča 294
Banská Štiavnica 291
Hriňová 286
Čierny Balog 283
Detva 282
Senec 280
Rožňava 279
Vyšný Kazimír 273
Smolenice 263
Zlaté Moravce 263
Uzovce 258
Kysucké Nové Mesto 257
Březnice 255
Svidník 246
Moravany nad Váhom 244
Štúrovo 241
Sereď 232
Šarovce 232
Vráble 231
Brzotín časť Bak 231
Malacky 231
Sabinov 228
Čierne 221
Krupina 218
Trenčianske Teplice 216
Papín 214
Liptovská Teplička 213
Snina 208
Dúbrava 206
Veľký Šariš 195
Lieskovec 193
Raková 191
Šamorín 190
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Zariadenie pre seniorov 4.44
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
ZAHORKA 4.22
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.2
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Mesto Čierna nad Tisou 4.15
Mesto Spišské Vlachy 4.14
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Krajská prokuratúra 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
Obec Bačkov 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Obec Dolné Kočkovce 3.97
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.87
Obec Stretava 3.86
Obec Korunková 3.85
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o. 0.66
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GeoSurvey, s.r.o. 0.69
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
ABILITY, s.r.o. 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
SINE METU 0.87
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
TOWER BC, a. s. 5.67
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
Grif Pharma s.r.o. 5.38
SDaM, s.r.o. 5.35
WHATisIT s. r. o. 5.23
Industry Serving s.r.o. 5.21
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Roľnícke družstvo HRON 5.15
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.11
PATRIA a.s. 5.1
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
BIORUŽA, s. r. o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Lindy Hop s. r. o. 4.89
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
ABORA Group, s. r. o. 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
myAD, s.r.o. 4.78
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
Alfa Union, a.s. 4.6
AIRFITTING s.r.o. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Ján Rybár 4.54
Milan Podolan 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Igor Plichta 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Peter Morong 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Milan Mazáň 4.54
Viktor Rapant 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
MERCK SHARP & DOHME B.V. 0.4
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
"SULLER" Kereskedelmi és Szállitási Korlátolt Felelősségű Társaság 0.53
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
AVERS, spol. s r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
AVERS, spol. s r. o. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
WALCOWNIA METALI DZIEDZICE S.A. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
SAZKA a.s. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
ESCO Slovensko, a. s. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 37
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 32
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 20
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 20
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 19
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 17
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 17
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 16
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 16
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 16
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 15
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 14
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 14
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 12
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 12
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 12
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 12
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 12
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Vanessa Paola Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 11
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Renáta Kellnerová Březovská 509 Vrané nad Vltavou 252 45 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Petr Kvapil Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 10
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Ivan Jakabovič rue COMTE FELIX GASTALDI 32 Monako 980 00 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 9
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 9
Ján Kasper 1 Herálec 58255 9
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 9
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 9
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Miloš Samul Ďurďové 19 Ďurďové 01822 7
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 431
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 429
Martin Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 404
Jakub Haščák Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 404
Valeria Haščáková Ul. Špitálska 1 Rožňava 048 01 403
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 214
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 148
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 128
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 119
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 100
Ivan Jakabovič rue COMTE FELIX GASTALDI 32 Monako 980 00 99
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 98
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 82
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 75
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 61
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 59
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 56
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 55
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 53
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 53
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 52
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 52
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 52
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 49
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Ján Sabol Zochova 14A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 40
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 38
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 36
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 36
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 36
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 36
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 35
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 34
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 33
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 32
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 32
Mikuláš Trstenský Brusnicová 29 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Robert Spišák Drotárska cesta 56 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 30
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 30
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 29
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 29
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 28
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 28
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 27
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 27
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 26
Ján Ondruš Cajlanská 159 Pezinok 90201 26
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 25
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 25
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 25
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 25
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Jan Sýkora V Kolkovně 4 Praha 11000 24
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 23
Ulrik Biel Hansen Trnavská Bernolákovo 90027 23
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 23
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 23
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 23
Vladimír Kestler Kráľovské údolie 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5791
30125100-2 Tonerové náplne 3565
30192000-1 Kancelárske potreby 3022
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2817
30199770-8 Stravné poukážky 2506
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2439
30213100-6 Prenosné počítače 2391
09310000-5 Elektrická energia 2121
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1810
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1751
30213000-5 Osobné počítače 1669
09123000-7 Zemný plyn 1644
77200000-2 Lesnícke služby 1622
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1609
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1508
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1337
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 1287
24000000-4 Chemické výrobky 1092
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 1080
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1060
34110000-1 Osobné automobily 1054
60400000-2 Letecké dopravné služby 950
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 941
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 899
34913000-0 Rôzne náhradné diely 891
33141625-7 Diagnostické súpravy 870
55520000-1 Služby hromadného stravovania 858
30232110-8 Laserové tlačiarne 858
79810000-5 Tlačiarenské služby 854
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 838
09134100-8 Motorová nafta 827
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 799
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 788
16700000-2 Traktory/ťahače 786
39830000-9 Čistiace výrobky 783
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 783
39130000-2 Kancelársky nábytok 782
39100000-3 Nábytok 770
33694000-1 Diagnostické činidlá 762
34100000-8 Motorové vozidlá 750
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 745
19520000-7 Plastové výrobky 731
30213300-8 Stolový počítač 723
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 670
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 655
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 609
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 602
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 577
39234000-1 Škatule na kompost 575
18110000-3 Pracovné odevy 571
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 562
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 541
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 538
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 528
33692100-8 Infúzne roztoky 509
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 509
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 503
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 485
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 481
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 479
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 475
39112000-0 Stoličky 472
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 471
33761000-2 Toaletný papier 467
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 447
66510000-8 Poisťovacie služby 441
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 440
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 438
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 438
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 437
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 428
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 424
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 423
39221000-7 Kuchynské vybavenie 400
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 397
60100000-9 Služby cestnej dopravy 391
38652120-7 Videoprojektory 389
18424300-0 Jednorazové rukavice 385
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 380
45233142-6 Práce na oprave ciest 378
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 376
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 361
38300000-8 Meracie prístroje 360
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 357
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 354
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 351
39160000-1 Školský nábytok 350
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 350
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 349
77210000-5 Ťažba dreva 347
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 346
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 343
22112000-8 Učebnice 343
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 343
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 339
39711130-9 Chladničky 328
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 324
30197620-8 Písací papier 322
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 320
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 320
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5 081 471 467,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 3 022 633 801,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 514 626 820,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 264 706 918,00
09310000-5 Elektrická energia 1 141 040 546,38
77200000-2 Lesnícke služby 1 109 574 749,67
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 937 357 634,00
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 806 933 747,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 699 658 975,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 613 666 431,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 599 429 225,90
09134100-8 Motorová nafta 559 466 766,07
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 540 247 816,00
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 523 360 274,00
55520000-1 Služby hromadného stravovania 521 494 547,09
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 515 248 829,36
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 513 879 340,69
09123000-7 Zemný plyn 471 640 263,64
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 423 344 225,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 412 424 869,81
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 366 960 735,96
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
45233142-6 Práce na oprave ciest 274 135 934,95
31213200-4 Rozvodné transformátory 273 142 180,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 558 184,00
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 260 598 257,10
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 260 517 051,00
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 255 948 957,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 250 783 523,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 977 946,98
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 248 939 854,09
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 247 917 296,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 236 686 021,96
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
71300000-1 Inžinierske služby 230 282 155,67
33141200-2 Katétre 229 557 964,96
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 227 130 955,69
38554000-3 Elektromery 218 488 050,67
72222300-0 Služby informačných technológií 218 003 469,76
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 216 156 791,00
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 214 018 799,05
34100000-8 Motorové vozidlá 213 929 658,75
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 212 130 662,51
72261000-2 Softvérové podporné služby 209 054 335,62
79993000-1 Správa budov a zariadení 208 272 183,66
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 200 142 604,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 198 740 115,75
30199770-8 Stravné poukážky 187 158 313,35
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 184 745 246,84
34110000-1 Osobné automobily 182 752 454,39
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 173 588 845,09
45233140-2 Práce na ceste 170 960 630,00
60100000-9 Služby cestnej dopravy 170 827 153,51
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 756 923,83
71351910-5 Geologické služby 166 144 564,00
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 164 178 565,10
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 162 016 199,70
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 160 112 501,47
34622200-5 Železničné osobné vozne 157 998 740,00
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 156 719 920,47
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
77210000-5 Ťažba dreva 154 390 539,00
66510000-8 Poisťovacie služby 152 448 747,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 150 731 367,73
60400000-2 Letecké dopravné služby 144 101 447,19
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 137 466 500,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 135 767 850,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 129 037 593,07
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 667 793,00
45255400-3 Montážne práce 125 147 017,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 124 052 469,62
33600000-6 Farmaceutické výrobky 119 571 350,41
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
71320000-7 Inžinierske projektovanie 114 818 360,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 114 078 582,80
33662100-9 Oftalmologiká 112 265 853,34
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 110 928 665,86
30125100-2 Tonerové náplne 103 159 875,95
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 99 860 948,81
30213000-5 Osobné počítače 98 750 163,37
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 98 722 692,37
90910000-9 Upratovacie služby 94 263 642,01
66515200-5 Poistenie majetku 89 500 591,00
34121100-2 Autobusy verejnej dopravy 89 342 734,68
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 88 647 870,05
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 88 231 527,00
79710000-4 Bezpečnostné služby 86 002 766,63
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
72300000-8 Dátové služby 83 229 093,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 83 033 638,00
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 82 092 937,00
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 81 407 336,44

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×