Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,598,649,384
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,378,939,459
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,095,810,582
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,446,114,579
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 935,092,188
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 708,281,022
Slovenská správa ciest 525,535,989
Slovenská pošta, a.s. 466,700,684
Západoslovenská distribučná, a.s. 448,165,308
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 436,011,803
Slovenské elektrárne, a.s. 404,785,011
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395,708,600
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 340,729,873
MH Invest, s.r.o. 326,663,865
Nitriansky samosprávny kraj 324,301,667
Solar 2009, a. s. 291,135,291
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 268,032,772
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 266,898,312
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 264,892,712
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 223,097,565
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 222,815,865
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 215,392,981
Solar 2009, a.s. 213,184,019
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 200,600,553
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 173,045,748
Mesto Košice 170,607,167
Východoslovenská distribučná, a. s. 151,059,720
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135,296,796
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 134,726,671
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131,402,955
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 121,884,551
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117,415,585
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 113,104,123
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110,720,000
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 107,523,725
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 105,271,927
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 104,552,004
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103,172,209
Hlavné mesto SR Bratislava 99,533,772
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 98,855,817
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94,473,402
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 90,137,204
Univerzita Komenského v Bratislave 89,524,909
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 88,188,739
Centrum vedecko-technických informácií SR 80,281,195
Sociálna poisťovňa, ústredie 78,183,153
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 77,574,907
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 76,371,354
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75,557,796
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 74,708,524
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 72,526,132
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 71,761,677
Žilinský samosprávny kraj 70,267,914
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 70,213,036
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 67,140,756
Úrad vlády Slovenskej republiky 66,426,323
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66,320,709
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 63,642,316
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 61,432,400
Národné centrum zdravotníckych informácií 60,438,668
eustream, a.s. 57,677,660
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 55,512,181
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 52,851,491
NFŠ, a. s. 49,810,740
Nitrianska investičná, s.r.o. 49,360,521
Metodicko-pedagogické centrum 48,612,296
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 47,803,235
Technická univerzita v Košiciach 47,622,969
Slovenská akadémia vied (SAV) 45,251,952
DataCentrum 43,603,571
Trenčiansky samosprávny kraj 42,463,326
Mesto Prešov 42,318,148
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 41,903,449
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 41,214,524
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 41,167,032
Žilinská teplárenská, a.s. 40,860,000
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 39,382,681
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38,886,134
Mesto Žilina 38,708,123
Univerzitná nemocnica Bratislava 38,693,405
Bratislavský samosprávny kraj 37,974,689
SPP - distribúcia, a.s. 37,510,992
Mesto Trenčín 34,503,762
Mesto Poprad 33,515,683
Mesto Považská Bystrica 33,483,018
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 33,412,300
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 33,387,726
Národný onkologický ústav 31,663,251
Slovenský hydrometeorologický ústav 31,562,228
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 31,159,149
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30,082,398
Mesto Trnava 29,805,029
NAFTA a.s. 29,745,000
Národná transfúzna služba SR 29,684,908
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29,143,294
Nemocnica svätého Michala, a. s. 27,901,862
Univerzitná nemocnica Martin 26,444,669
Poľnonákup TATRY, a.s. 25,720,891
Výskumný ústav vodného hospodárstva 25,694,203
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 24,855,477
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4385
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 810
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 793
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 487
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 453
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 416
Slovenská pošta, a.s. 362
Západoslovenská distribučná, a.s. 325
Žilinský samosprávny kraj 276
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 262
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 236
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 236
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 235
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 217
Univerzita Komenského v Bratislave 209
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 204
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 204
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190
Úrad vlády Slovenskej republiky 176
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 164
Slovenská správa ciest 162
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 155
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 152
Východoslovenská distribučná, a. s. 151
Slovenské elektrárne, a.s. 131
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 130
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 127
Nemocnice s poliklinikami n.o. 113
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 110
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 109
Mesto Žilina 104
Nitriansky samosprávny kraj 104
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 100
Hlavné mesto SR Bratislava 97
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 96
Univerzitná nemocnica Bratislava 96
Sociálna poisťovňa, ústredie 94
Rozhlas a televízia Slovenska 93
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 92
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 89
Mesto Trnava 89
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 86
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86
Trenčiansky samosprávny kraj 85
Ekonomická univerzita v Bratislave 83
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 81
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 80
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 79
Štatistický úrad Slovenskej republiky 78
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 77
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 76
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 76
Dopravný úrad 72
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 71
Univerzitná nemocnica Martin 68
Košický samosprávny kraj 67
Slovenský pozemkový fond 67
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 63
Centrum vedecko-technických informácií SR 63
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 63
Trnavský samosprávny kraj 63
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 61
Mesto Košice 60
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 60
Národná transfúzna služba SR 56
Mesto Prešov 54
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 53
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52
Technická univerzita v Košiciach 52
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 52
Mesto Liptovský Mikuláš 49
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 49
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 49
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 48
Nemocnica Poprad a. s. 46
Mesto Poprad 46
Slovenská národná knižnica 45
Slovenský hydrometeorologický ústav 44
Záchranná služba 44
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 42
Mesto Prievidza 42
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 42
Mesto Piešťany 42
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 41
Centrum výcviku Lešť 41
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 41
Mesto Trenčín 40
Bratislavský samosprávny kraj 40
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 38
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 38
Mesto Dunajská Streda 37
Mesto Komárno 37
Mestská časť Bratislava - Rača 36
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 35
Mesto Hlohovec 35
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 35
Slovenská akadémia vied (SAV) 34
Mesto Banská Bystrica 33
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1,208,468,965
EUROVIA SK, a.s. 1,005,440,254
SLOVNAFT, a.s. 836,073,097
STRABAG s.r.o. 657,032,322
ŽOS Vrútky a.s. 579,338,485
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 476,864,872
Metrostav a.s. 430,378,957
MAGNA ENERGIA a.s. 426,459,229
TSS GRADE, a.s. 425,397,556
SALINI IMPREGILO SPA 409,800,000
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 393,239,848
ZSE Energia, a.s. 375,357,154
Metrostav Slovakia a. s. 368,590,092
S u b t e r r a a.s. 365,023,843
Elektrizace železnic Praha a. s. 364,938,980
EUROVIA CS, a.s. 356,345,380
Stredoslovenská energetika, a.s. 334,227,183
Pow-en a. s. 326,338,894
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317,756,178
ŽOS Trnava, a. s. 289,716,109
Skanska SK a.s. 278,896,944
MEDICAL GROUP SK a.s. 270,770,093
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259,293,600
PORR s.r.o. 258,863,319
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240,667,879
OTNS, a. s. 235,614,664
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 218,304,328
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202,223,122
TEMPEST a.s. 170,005,121
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 167,195,087
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159,999,500
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140,000,000
Siemens s.r.o. 132,755,737
TIMED, s.r.o. 119,052,445
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 117,968,558
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 115,623,986
INPEK, s.r.o. 108,875,695
AutoCont SK a.s. 106,612,748
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 106,248,116
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 105,582,858
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 104,426,165
DATALAN, a.s. 100,273,202
Orange Slovensko, a.s. 99,723,217
Západoslovenská distribučná, a.s. 98,587,189
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 96,594,970
CESTY NITRA, a.s. 96,263,693
VUJE, a.s. 92,793,701
Slovenská pošta, a.s. 91,140,008
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91,090,750
eustream, a.s. 91,032,000
Inžinierske stavby, a. s. 89,886,569
Východoslovenská distribučná, a.s. 88,479,872
PETROLTRANS, a.s. 88,315,100
FORESTRA, s.r.o. 87,398,108
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85,809,843
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85,544,000
MEDITRADE spol. s r. o. 84,696,748
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82,940,001
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 82,545,547
Corsan Corviam Construcción S.A. 82,327,836
GGFS s.r.o. 81,220,869
ÚJV Řež, a. s. 80,705,375
Bell Helicopter Textron Incorporated 79,940,342
DITEC, a.s. 79,830,847
AVA-stav, s.r.o. 78,642,772
InterWay, s.r.o. 78,243,534
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75,759,400
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 71,039,425
ENERGYCO, s.r.o. 69,498,632
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 69,392,306
Magirus GmbH 69,350,000
BONUL, s.r.o. 68,335,972
AB Facility s. r. o. 65,705,457
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 65,642,228
KVANT spol. s r.o. 65,414,410
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 64,808,654
Di Mihálik, s.r.o. 63,515,539
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 62,048,126
Solar 2009, a.s. 61,548,000
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 61,475,890
MED - ART, spol. s r.o. 59,872,984
SOR Libchavy spol. s r.o. 59,590,000
SAG Elektrovod, a.s. 58,940,051
VÁHOSTAV - SK, a.s. 58,750,645
S Rail Lease s.r.o. 58,740,000
Rempo s.r.o. 57,585,613
MBM-GROUP, a.s. 57,370,646
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 54,537,286
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 54,478,372
DEC International s.r.o. 53,738,336
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 53,349,000
HORNEX, a.s. 53,191,518
EUROCLEAN s.r.o. 51,787,146
DÚHA, a.s. 51,403,771
SEVITECH a. s. 51,298,675
KPMG Slovensko spol. s r.o. 51,279,801
SOITRON, s.r.o. 51,088,311
HASTRA s.r.o. 49,310,322
Alter Energo, a.s. 47,908,434
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 46,361,290
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 753
SLOVNAFT, a.s. 397
FORESTRA, s.r.o. 340
MED - ART, spol. s r.o. 329
TIMED, s.r.o. 325
EUROVIA SK, a.s. 313
Di Mihálik, s.r.o. 277
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 269
STRABAG s.r.o. 250
MEDICAL GROUP SK a.s. 243
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 228
INMEDIA, spol. s r.o. 210
ZSE Energia, a.s. 187
PLENT, s.r.o. 178
B. Braun Medical s.r.o. 176
ŽOS Vrútky a.s. 172
LESOR, s.r.o. 171
AB Facility s. r. o. 171
DATALAN, a.s. 169
MEDITRADE spol. s r. o. 168
LESBORA, s.r.o. 161
INTRAVENA s.r.o. 160
AutoCont SK a.s. 158
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 148
CESTY NITRA, a.s. 134
Slovanet, a.s. 132
Tibor Varga TSV PAPIER 129
IGK s. r. o. 124
Xepap, spol. s r.o. 120
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 120
Pow-en a. s. 115
Rudolf Ďurana 113
Orange Slovensko, a.s. 112
Slovak Telekom, a.s. 105
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 105
Lambda Life a.s. 105
Jaroslav Kukuc 104
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 103
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 101
Ing. Berta Stašková 101
KVANT spol. s r.o. 98
HAVESTA, s.r.o. 93
Rempo s.r.o. 90
MAGNA ENERGIA a.s. 88
TEMPEST a.s. 85
CS, s.r.o. 84
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 84
WOODLANDER s.r.o. 83
VSK MINERAL s.r.o. 83
ORFLAJ s.r.o. 83
Inžinierske stavby, a. s. 82
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 81
LES-OV spol s r.o. 79
Redi Tour s.r.o. 79
DOLIS s.r.o. 78
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 77
BAX PHARMA, s.r.o. 77
Helena Plechová - Leso služby 76
BIOTECH s.r.o. 76
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 75
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 75
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 75
SATUR TRAVEL, a.s. 74
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 73
LIGNEUS, s.r.o. 73
DARTON s.r.o. 72
Faveo, s.r.o. 70
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 70
DR Drevo, s.r.o. 70
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 70
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 70
LESPROGRES s.r.o. 70
CLEAN TONERY, s.r.o. 69
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 69
AGROSERVIS spol. s r.o. 69
Stredoslovenská energetika, a.s. 69
Šuriansky s.r.o. 67
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 67
P E R G A M O N spol. s r.o. 67
ENVIRA,s.r.o 66
Marián Mikuš 66
PROSPECT spol. s r.o. 65
ŽOS Trnava, a. s. 65
Juraj Jaňák 64
Dalibor Globan 64
MAXNETWORK, s.r.o. 63
Pavol Fidrik 63
DAVIDO s.r.o. 63
KPMG Slovensko spol. s r.o. 63
BIOLIFE spol. s r.o. 62
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 61
Forest service, s.r.o. 61
Ján Šimurdiak 60
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 60
Ing. Slavomír Otrubčiak 60
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 60
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 59
PHARMA GROUP, a.s. 59
Doprastav, a.s. 59
O.S.V.O. comp, a.s. 59
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 15,901,105,035
Banská Bystrica 3,307,053,592
Košice 1,219,006,924
Trnava 1,130,986,916
Nitra 634,968,422
Žilina 497,389,528
Banská Štiavnica 225,637,906
Prešov 194,918,620
Trenčín 140,530,848
Bojnice 121,235,811
Zvolen 111,179,143
Považská Bystrica 90,486,949
Martin 86,686,818
Liptovský Mikuláš 71,028,339
Komárno 64,179,602
Poprad 63,756,282
Piešťany 58,397,132
Dunajská Streda 49,343,333
Kežmarok 47,699,128
Nemšová 44,851,926
Ľubotice 42,264,988
Dubnica nad Váhom 38,928,753
Ružomberok 36,488,297
Bardejov 31,955,748
Spišská Nová Ves 29,157,202
Nové Zámky 28,947,791
Vysoké Tatry 27,556,845
Žiar nad Hronom 27,174,518
Stará Ľubovňa 26,033,000
Pliešovce 25,957,803
Hriňová 25,503,081
Šaľa 25,259,859
Trebišov 25,183,739
Lučenec 24,432,955
Vranov nad Topľou 23,257,864
Dolný Kubín 22,926,269
Michalovce 22,746,105
Prievidza 21,883,312
Brezno 21,561,225
Hniezdne 21,022,145
Senica 19,774,222
Lesenice 19,561,589
Levice 19,315,410
Dobšiná 17,705,233
Čierny Balog 17,403,580
Pezinok 16,880,892
Hlohovec 16,750,806
Rožňava 15,860,864
Lužianky 15,025,506
Hronovce 14,946,646
Kysucké Nové Mesto 14,854,454
Topoľčany 14,067,205
Detva 13,874,647
Pohronská Polhora 13,530,416
Sereď 13,522,360
Čadca 13,141,832
Humenné 13,074,005
Galanta 12,875,453
Kolárovo 12,849,198
Medzilaborce 12,534,065
Topoľníky 12,261,558
Revúca 12,069,414
Šamorín 11,621,775
Šarišské Michaľany 11,453,239
Tekovské Lužany 11,447,812
Bojná 11,384,046
Rapovce 11,069,873
Dvory nad Žitavou 10,460,644
Vráble 10,314,801
Malacky 10,237,587
Marcelová 10,154,596
Handlová 10,076,736
Levoča 10,075,990
Gabčíkovo 10,047,435
Krupina 10,022,614
Veľký Krtíš 9,728,924
Vrútky 9,398,045
Snina 9,353,461
Svätý Peter 9,306,283
Sebechleby 9,295,134
Ulič 9,166,377
Sučany 9,078,907
Nové Mesto nad Váhom 9,040,617
Veľký Meder 9,007,230
Púchov 8,975,472
Bánovce nad Bebravou 8,793,839
Tvrdošín 8,776,221
Poltár 8,513,423
Myjava 8,327,477
Sabinov 8,255,745
Hencovce 8,073,144
Skalica 8,030,522
Štúrovo 7,941,686
Tachty 7,735,123
Zavar 7,598,594
Kútniky 7,464,078
Kremnica 7,347,617
Nová Bystrica 7,329,620
Selice 7,257,227
Trstená 7,056,948
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 8954
Banská Bystrica 5413
Košice 1270
Žilina 765
Nitra 532
Prešov 480
Trnava 318
Banská Štiavnica 232
Trenčín 209
Liptovský Mikuláš 174
Martin 161
Poprad 151
Zvolen 148
Piešťany 130
Vysoké Tatry 122
Dunajská Streda 108
Ružomberok 107
Považská Bystrica 106
Komárno 88
Nové Zámky 76
Spišská Nová Ves 70
Bardejov 68
Kežmarok 66
Dolný Kubín 65
Stará Ľubovňa 63
Rožňava 60
Pezinok 60
Pliešovce 58
Prievidza 53
Lužianky 50
Hlohovec 49
Michalovce 48
Levoča 43
Dubnica nad Váhom 42
Levice 41
Topoľčany 41
Ľubotice 38
Humenné 38
Lučenec 38
Malacky 38
Senica 36
Čadca 36
Trebišov 35
Šaľa 34
Žiar nad Hronom 34
Leopoldov 33
Detva 33
Vranov nad Topľou 32
Nové Mesto nad Váhom 32
Bojnice 31
Brezno 31
Snina 31
Sučany 30
Partizánske 29
Galanta 29
Kysucké Nové Mesto 28
Sabinov 28
Želiezovce 28
Kremnica 28
Bánovce nad Bebravou 27
Lipany 27
Medzilaborce 26
Modra 26
Skalica 25
Senec 25
Púchov 24
Revúca 24
Veľký Krtíš 23
Jaslovské Bohunice 22
Dvory nad Žitavou 22
Kolíňany 22
Myjava 22
Sereď 21
Krupina 21
Veľké Zálužie 21
Fiľakovo 21
Námestovo 21
Rimavská Sobota 20
Stropkov 20
Holíč 20
Kolárovo 20
Vráble 20
Svidník 19
Ulič 19
Hronovce 19
Marcelová 18
Veľký Meder 18
Kráľová pri Senci 18
Tvrdošín 18
Bytča 18
Trstená 17
Beluša 17
Sebechleby 17
Hniezdne 17
Oravská Lesná 16
Smižany 16
Vígľaš 16
Nová Bystrica 16
Nová Baňa 16
Nová Dubnica 16
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 10,602,635,192
Košice 1,323,464,585
Žilina 928,135,161
Vrútky 588,597,953
Banská Bystrica 554,236,297
Nitra 519,141,428
Piešťany 505,245,240
Trnava 461,162,282
Milano (MI) 409,800,000
Nové Zámky 398,734,500
Prešov 310,597,495
Praha 271,194,369
Trenčín 201,379,681
Zvolen 195,625,134
Martin 167,869,389
Považská Bystrica 155,519,119
Trakovice 140,000,000
Bielsko-Biała 111,565,620
Poprad 107,893,943
Plzeň 105,658,073
Trebišov 105,259,592
Liptovský Mikuláš 102,470,934
Bojnice 98,922,472
Rožňava 92,273,364
Horné Srnie 91,710,827
Komárno 90,935,578
Zlaté Moravce 83,285,045
Madrid 82,829,436
Husinec 80,488,575
Fort Worth, Texas 79,940,342
Brno 79,454,614
Pezinok 79,347,978
Banská Štiavnica 75,981,952
Cascina Costa di Samarate 75,759,400
Ulm, 69,350,000
Bardejov 69,166,834
Dunajská Streda 65,054,545
Galanta 60,928,414
Libchavy 59,590,000
Krásno nad Kysucou 58,109,541
Slovenská Ľupča 57,902,725
Ružomberok 56,271,140
Tlmače 53,349,000
Lučenec 52,980,001
Liptovská Teplička 50,699,282
Hriňová 50,533,646
Kráľová nad Váhom 49,387,143
Prievidza 49,028,706
Námestovo 45,768,072
Trutnov 45,142,070
Spišská Nová Ves 44,599,947
Partizánske 42,363,343
Dolný Kubín 40,942,195
Myjava 40,054,965
Rabča 37,743,568
Michalovce 35,809,898
Vráble 35,090,451
Žiar nad Hronom 33,875,513
Ostrý Grúň 32,946,686
Raková 32,718,909
Senica 32,401,888
Lietavská Lúčka 32,147,598
Veľké Leváre 32,062,903
Šaľa 31,701,830
Vranov nad Topľou 31,666,315
Čadca 31,572,288
Senec 31,545,780
Mútne 30,952,997
Šarovce 30,408,027
Oščadnica 30,007,911
Beluša 29,880,498
Humenné 29,149,939
Florencia 28,600,000
Tureň 26,976,319
Šamorín 26,473,294
Sabinov 26,283,840
Rimavská Sobota 25,435,056
Jaslovské Bohunice 25,077,028
Levice 24,805,928
Šarišské Michaľany 23,962,162
Ľubotice 23,876,171
Detva 23,839,961
Oravské Veselé 23,183,743
Dúbrava 22,017,284
Moravany nad Váhom 21,064,059
Oudeweg 32 20,892,408
Žilina - Bánová 20,455,219
Bajč 20,374,518
Vasiľov 20,218,943
Turzovka 19,910,455
Oravská Polhora 19,451,317
Příbram 19,110,628
Stará Turá 19,056,061
Frýdek - Místek 18,950,661
Bytča 18,808,597
Nová Bystrica 18,655,829
Hradec Králové 18,553,023
Topoľčany 18,517,018
Ivanka pri Dunaji 18,475,075
Liesek 18,245,209
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 8925
Košice 1411
Žilina 1319
Nitra 831
Prešov 779
Banská Bystrica 756
Zvolen 728
Trenčín 473
Trnava 443
Nové Zámky 369
Považská Bystrica 353
Horné Srnie 348
Martin 341
Praha 329
Piešťany 312
Liptovský Mikuláš 294
Lučenec 290
Poprad 279
Komárno 274
Humenné 245
Pezinok 231
Brezno 223
Čierny Balog 205
Bojnice 198
Vrútky 195
Bardejov 189
Hriňová 186
Michalovce 180
Spišská Nová Ves 175
Ružomberok 167
Prievidza 162
Dunajská Streda 156
Krásno nad Kysucou 152
Galanta 150
Liptovská Teplička 144
Žiar nad Hronom 144
Zlaté Moravce 143
Námestovo 140
Raková 139
Senica 137
Rožňava 133
Rimavská Sobota 130
Ľubotice 128
Detva 126
Levice 126
Vranov nad Topľou 124
Ostrý Grúň 122
Rabča 121
Snina 120
Svidník 118
Topoľčany 118
Banská Štiavnica 110
Brno 106
Závada 105
Slovenská Ľupča 104
Čadca 101
Trebišov 99
Šaľa 96
Oščadnica 96
Dolný Kubín 96
Turzovka 93
93
Hlivištia 91
Bytča 90
Krupina 89
Kysucké Nové Mesto 88
Nová Baňa 87
Papín 85
Nové Mesto nad Váhom 83
Púchov 82
Polomka 81
Nitrianske Pravno 77
Bánovce nad Bebravou 75
Oravské Veselé 75
Pohronská Polhora 69
Vráble 69
Jelšava 69
Sabinov 68
Veľké Úľany 68
Pribeta 68
Mútne 67
Betliar 67
Smolenice 65
Muráň 64
Hlohovec 64
Revúca 63
Myjava 63
Liesek 63
Moravany nad Váhom 62
Štiavnik 62
Ivanka pri Dunaji 62
Sľažany 61
Brusno 60
Dúbrava 58
Matiaška 57
Pohorelá 56
Belá nad Cirochou 56
Liptovský Hrádok 56
Madunice 56
Veľký Krtíš 56
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Okresný súd Galanta 9.2
Základná škola 7.97
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 7.45
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 7.21
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 7.18
Obec Rakovec nad Ondavou 7.0
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 6.99
Obec Kocurany 6.94
Základná škola s materskou školou 6.92
Obec Voderady 6.86
Stredná priemyselná škola 6.79
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 6.79
Spojená škola 6.77
Obec Modra nad Cirochou 6.76
Obec Nižný Žipov 6.75
Základná škola Kežmarská 28 Košice 6.75
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 6.74
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 6.66
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 6.65
Obec Stretava 6.64
Obec Koromľa 6.63
Obec Osuské 6.6
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 6.55
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 6.54
Materská škola 6.54
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. 6.53
Obec Kunerad 6.49
Obec Bohdanovce 6.43
Základná škola 6.4
Obec Zbrojníky 6.38
Obec Višňov 6.37
Obec Liptovská Porúbka 6.36
Obec Košeca 6.35
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 6.35
Obec Veľká Čausa 6.35
Obec Ľubica 6.33
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6.32
Stredná odborná škola 6.28
Obec Kaplna 6.27
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 6.27
Obec Porúbka 6.23
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 6.23
Školský internát 6.19
Obec Lovinobaňa 6.17
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 6.14
Obec Pastuchov 6.14
Obec Dolné Orešany 6.11
Obec Kamenica 6.11
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 6.11
Základná škola Rudolfa Dilonga 6.09
Obec Vitanová 6.08
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 6.07
Obec Šintava 6.02
Obchodná akadémia 6.02
Obec Podolie 6.0
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6.0
Stredná zdravotnícka škola 5.99
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou 5.98
Stredná odborná škola 5.98
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 5.97
Obec Nižná Myšľa 5.97
Obec Sobotište 5.95
Združenie obcí JURAVA 5.93
Obec Vyšný Klátov 5.92
Obec Odorín 5.92
Okresný súd Bardejov 5.91
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 5.91
Spojená škola 5.91
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5.91
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 5.89
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 5.87
VIALE, s.r.o. 5.84
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 5.83
Stredná priemyselná škola dopravná 5.83
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 5.81
Obec Nemce 5.81
SLADOVŇA, a.s. Michalovce 5.8
Obec Demänovská Dolina 5.8
Základná škola 5.8
Obec Široké 5.8
Karpatský euroregión Slovensko 5.79
Obec Rozhanovce 5.79
UNIMONT - VMS, s.r.o. 5.79
Obec Pakostov 5.79
Obec Zábiedovo 5.79
Okresný súd Poprad 5.78
Krajská prokuratúra 5.76
Obec Lula 5.76
KOMES FUT, s.r.o. 5.75
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5.75
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. 5.71
Obec Iňačovce 5.7
Mesto Sliač 5.68
Základná škola Námestovo - Brehy 5.68
Obec Svederník 5.67
Obec Radimov 5.67
Obchodná akadémia Senica 5.66
Gymnázium 5.66
Obec Králiky 5.66
Dopravná akadémia, Trenčín 5.65
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Žilinská teplárenská, a.s. 0.32
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
DAC ARÉNA, a.s. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
Technické služby mesta Tvrdošín 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Obec Markovce 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 0.71
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
Štátna pokladnica 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Obec Stanča 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Lesné družstvo Slavošovce 0.78
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Seniorcentrum Staré Mesto 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 0.81
Bratislavská teplárenská, a.s. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
Obec Ruskov 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Obec Oľka 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Tradestone Slovakia s.r.o. 9.98
KVEST s.r.o. 9.85
Miroslav Greško - BIELOSTAV 9.79
TOWER BC, a. s. 9.77
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 9.66
AMETYS s.r.o. Košice 9.66
Štefan Kurek 9.58
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 9.56
SDaM, s.r.o. 9.49
AGROMELIO, s.r.o. 9.3
Ján Rybár 8.91
Ing. Otto Smik 8.72
AMAS, s.r.o. 8.72
LOM ONDAVA s. r. o. 8.72
TOWER BC, a.s. 8.72
ROLTA, s.r.o. 8.72
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 8.72
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 8.72
SLOVSKAL, s.r.o. 8.72
KAM-BET, spol. s r.o. 8.72
Obec Veľké Pole 8.72
PhDr. Erik Mihalko 8.48
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 8.42
Ľubomír Ďubašák 8.19
Ing. Jozef Ďuriš 8.17
ZEMKU BU s.r.o. 8.16
Juraj Dovina 8.16
Ján Mlynarčík 8.16
Viktor Rapant 8.16
Peter Morong 8.16
Milan Podolan 8.16
František Krištiak 8.16
MIJA-LES s.r.o. 8.16
Ján Rybár 8.16
Igor Plichta 8.16
Forest Co, s.r.o. 8.16
Milan Mazáň 8.16
Jaroslav Kuba 8.16
Ľudovít Rovňaník 8.16
Ing. Slavomír Otrubčiak 8.16
Ing. Miroslav Saloň 8.16
Ing. Pavol Jurkovič 8.02
Ing. Priška Pavlíková 8.02
Slávka Kotlebová 8.01
Adam Hodál 8.01
Ing. Jozef Žuffa 7.96
Ing. Ján Víťazka 7.96
Ing. Dušan Kvaska 7.95
Ing. Ladislav Nagy 7.94
Ing. Marta Odokienková 7.94
Jozef Spurný 7.91
Ján Haranica - JH 7.89
František Hirchner ml. 7.89
P a R s.r.o. 7.89
Bori Richter 7.89
Ľuboš Baláž 7.89
GLS - GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. 7.89
Družstvo SLOVAKIA 7.89
Ing. Ján Zachar 7.88
Róbert Šedivý - lesné práce 7.87
Ing. Peter Makóni 7.86
TERLOU s.r.o. 7.85
Ing. Ladislav Nagydai 7.84
Ing. Miloš Encinger 7.78
Gasparik, s. r. o. 7.77
Jaroslav Šurík 7.77
LES-VP a syn, s.r.o. 7.75
Michal Jankech 7.74
TANEX, spol. s r.o. 7.73
Marian Bardelčík 7.71
Ing. Miroslav Saloň 7.69
Mikuláš Koľaj 7.66
VELABRI, s.r.o. 7.65
Mária Giertlová 7.64
Tomáš Vozár 7.63
Radovan Krchňavý 7.62
Ing. Jozef Oravkin 7.62
JAVIL-služby s.r.o. 7.58
FalcoMD, s.r.o. 7.58
Juraj Lukáč 7.58
Di Mihálik, s.r.o. 7.58
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 7.58
Tomáš Ďunďa 7.58
Tomáš Vozárik 7.58
Ing. Ján Gežo 7.58
Miloš Kubica 7.56
Peter Janetka 7.56
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 7.56
Rastislav Rozkoš 7.56
Ľubomír Hasoň 7.56
Ing. Jakub Moravčík 7.56
Ing. Robert Gombár 7.55
Peter Koťka 7.55
Milan Chmúrny 7.55
Boris Richter 7.55
Lukáš Mišinec 7.55
Martin Kovalčík 7.54
Juraj Tomašovič 7.53
Ľubomír Minárech 7.52
Augustín Cyrul 7.52
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
SWAN, a.s. 0.43
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
Česká zbrojovka a.s. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
MORAVIA STEEL a.s. 0.5
ŠKODA JS a.s. 0.51
Thales Austria BmbH 0.53
BRUSH SEM s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
MATADORFIX s.r.o. 0.59
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
Grant Thornton Advisory s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 0.61
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 0.65
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
SAD Prievidza a.s. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
Profi - NETWORK, s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
KOLEX, s.r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
Vassal EKO, s. r. o. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
SOFIS, s.r.o. 0.69
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
MONTRÚR s. r. o. Košice 0.71
JUDEX CORP., s.r.o. 0.71
POINT Sp. z.o.o. 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
MAC spol. s r.o. 0.71
MAGIC Travel, s.r.o. 0.72
EMAG Salach GmbG 0.72
VT Group, a.s. 0.72
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 25
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 18
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 16
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 15
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 13
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 12
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 12
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 12
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 12
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 12
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 11
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 11
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 11
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 8
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 8
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 8
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 8
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 8
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 8
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 7
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 7
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 7
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 7
Martin Šmigura Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 6
Jan Hromádka Korunní 111 Praha - m.č. Vinohrady 13000 6
Jaroslav Vosáhlo Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101 6
Slavomír Gmitter Komenského 2 Bardejov 085 01 6
Jan Kout Velké Popovice 25169 6
Milan Dunaj Žriedlová 28 Košice-Staré Mesto 04001 6
Stanislav Janič Agátova 54 Michalovce 07101 6
Peter Stankovič Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221 6
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 6
Catherine Brustmann Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140 6
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 6
Slavomír Podmanický Malinovská 17 Zálesie 90028 6
Lucie Pokorná Evy Olmerové 10 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900 6
Tibor Mačuga Žriedlová 24 Košice-Staré Mesto 04001 6
Andrej Demjanovič Inovecká 26 Trenčín 91101 6
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 6
Nadežda Andrejčíková Bratislavská 57 Kopčany 90848 6
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 6
Béla Molnár Snežienková 10 Komárno 94504 6
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 6
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 6
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 6
Andreas Brustmann Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130 6
Lene Skole-Sorensen Fredskovvej 9 Holte 2840 6
Karel Matyska Renoirova 10 Praha, Hlubočepy 152 00 6
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 6
Roman Lenner Rozstání 155 Světlá pod Ještědem 46343 6
Peter Hazucha Hrušovany 419 Hrušovany 95613 6
Henrik Villsen Andersen Vesterlyngvej 18 Nykobing Sj 4500 6
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 6
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 6
Jan Sellner Do Blatin 13 Praha - m.č. Zličín 15521 6
Erik Pavlis Pod Juhom 25 Trenčín 91101 6
Peter Havier K Mlyniskám 1 Trenčín 91105 6
Thomas Jan Hejcman Schloßstraße 5 Traunstein 832 78 6
Veronika Hovaguimian Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700 6
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 6
Jozef Gál Žirany 95174 6
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 6
Jan Kout Hákova 6 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900 6
Josef Fidler Jeseniova 46 Praha - m.č. Žižkov 13000 6
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 325
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 318
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 88
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 85
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 71
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 48
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 46
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 42
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 39
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 39
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 39
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 39
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 38
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 27
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 26
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 25
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 25
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 21
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 21
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 21
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 20
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 20
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 20
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 19
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 19
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 19
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 19
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 19
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 19
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 19
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 17
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 16
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 16
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 15
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 15
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 15
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 15
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 15
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 15
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 15
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 14
Zoroslav Kollár Nejedlého 51 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102 14
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 14
Alexander Wolfgang Ospelt Im Wingert 48 Schaan 9494 14
Samuel Babjak Bárdošova 43 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 14
Karol Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 01 14
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 14
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 14
Spyros Frementitis Hraničná 49 Košice - mestská časť Barca 04017 13
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Martin Šmigura Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 13
Solvejg Tønning Sørensen Kobberbæksvej 31A Svendborg 5700 13
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 13
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 13
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 13
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 13
Marián Chylik Bakossova 3D Banská Bystrica 97401 13
Juraj VITKO Sedmikrásková 4 Topoľčany 955 01 13
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3210
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1676
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1256
77200000-2 Lesnícke služby 848
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 427
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 339
09310000-5 Elektrická energia 328
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 317
09123000-7 Zemný plyn 309
16700000-2 Traktory/ťahače 250
77210000-5 Ťažba dreva 247
30192000-1 Kancelárske potreby 243
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 237
55520000-1 Služby hromadného stravovania 235
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 227
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 213
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 210
45233142-6 Práce na oprave ciest 196
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 195
35125300-2 Bezpečnostné kamery 183
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 182
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 175
66510000-8 Poisťovacie služby 171
60400000-2 Letecké dopravné služby 168
09134100-8 Motorová nafta 165
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 164
30125100-2 Tonerové náplne 155
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 152
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 140
79810000-5 Tlačiarenské služby 140
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 138
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 137
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 135
42600000-2 Obrábacie stroje 134
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 128
45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru 121
45321000-3 Tepelnoizolačné práce 118
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 112
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 109
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 109
64212000-5 Mobilné telefónne služby 108
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 108
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 108
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 106
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 101
64200000-8 Telekomunikačné služby 96
30213000-5 Osobné počítače 92
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 91
45316110-9 Inštalovanie osvetlenia ciest 87
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 87
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 83
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 83
45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce 81
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 78
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 78
71320000-7 Inžinierske projektovanie 73
42642100-9 Obrábacie stroje na drevo 72
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 72
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 71
24111500-0 Lekárske plyny 71
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 71
45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl 70
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 70
24000000-4 Chemické výrobky 70
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 69
45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách 69
39100000-3 Nábytok 67
42630000-1 Kovoobrábacie stroje 67
16300000-8 Žacie mechanizmy 67
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 67
50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 67
34110000-1 Osobné automobily 66
72261000-2 Softvérové podporné služby 66
45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu 65
45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov 65
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 64
66515200-5 Poistenie majetku 64
45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest 64
55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby 63
60140000-1 (1) Nepravidelná osobná doprava 62
42900000-5 Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely 62
45316210-0 Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy 61
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 61
34100000-8 Motorové vozidlá 60
38554000-3 Elektromery 58
42215200-8 Zariadenia na spracovanie potravín 58
42611000-2 Špeciálne obrábacie stroje 57
33600000-6 Farmaceutické výrobky 56
73000000-2 (4) Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 55
42215000-6 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov 54
45200000-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb 53
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 53
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 53
16340000-0 Žacie mechanizmy a mláťačky 52
09132100-4 Bezolovnatý benzín 52
42621100-6 CNC sústruhy 51
22112000-8 Učebnice 51
15110000-2 Mäso 50
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 50
45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás 50
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 2,811,994,574
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 1,364,249,758
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1,087,393,527
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 535,514,533
09310000-5 Elektrická energia 525,109,512
77200000-2 Lesnícke služby 520,920,475
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 415,898,966
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 415,301,957
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409,800,000
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404,289,320
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 367,622,058
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 357,963,416
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 325,043,506
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 322,353,557
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310,035,451
09134100-8 Motorová nafta 305,625,126
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 283,646,193
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253,587,924
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 251,000,969
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 246,529,259
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235,405,797
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 213,963,890
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 213,801,415
09123000-7 Zemný plyn 208,584,590
55520000-1 Služby hromadného stravovania 200,649,680
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 188,904,124
38554000-3 Elektromery 172,547,069
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 165,798,175
45233142-6 Práce na oprave ciest 165,130,347
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 160,764,696
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 159,750,397
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 157,925,181
34711500-9 Vrtuľníky 155,699,742
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 154,220,026
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 146,247,653
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 145,097,868
72261000-2 Softvérové podporné služby 144,387,385
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 142,068,083
33141200-2 Katétre 138,872,419
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 131,664,473
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 128,617,488
34110000-1 Osobné automobily 125,729,546
45112700-2 Terénne úpravy 124,789,508
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 117,659,466
77210000-5 Ťažba dreva 116,737,053
79993000-1 Správa budov a zariadení 115,517,327
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 115,418,059
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114,769,256
45255400-3 Montážne práce 113,767,209
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 107,285,028
64200000-8 Telekomunikačné služby 106,928,053
71300000-1 Inžinierske služby 105,631,892
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 105,262,450
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 103,483,434
34622200-5 Železničné osobné vozne 101,639,097
34133100-9 Cisternové vozidlá 97,251,258
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 96,704,531
34100000-8 Motorové vozidlá 96,060,543
60400000-2 Letecké dopravné služby 95,489,350
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 94,569,802
71351910-5 Geologické služby 91,033,367
72222300-0 Služby informačných technológií 88,476,550
71320000-7 Inžinierske projektovanie 86,416,209
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 80,857,193
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 79,250,258
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 79,248,131
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 79,103,908
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76,702,440
30213000-5 Osobné počítače 75,060,501
66510000-8 Poisťovacie služby 70,074,100
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60,292,590
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 60,223,821
65000000-3 Verejné služby 60,185,320
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58,740,000
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 58,107,788
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57,414,011
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 57,030,234
45233140-2 Práce na ceste 56,541,738
09132100-4 Bezolovnatý benzín 56,082,084
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 55,448,828
71354200-6 Letecké mapovanie 55,293,727
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 52,130,434
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 51,096,154
79710000-4 Bezpečnostné služby 50,803,634
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 50,427,930
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 50,179,938
30199770-8 Stravné poukážky 49,508,618
66515200-5 Poistenie majetku 49,366,918
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 49,222,324
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 49,198,743
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 48,844,025
45246000-3 Regulácia riek a protipovodňové práce 46,972,428
45332000-3 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí 46,643,184
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 46,319,160
45233141-9 Práce na údržbe ciest 46,287,494
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 45,341,813
44921300-5 Vápenec 45,269,667
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 44,648,164
31213200-4 Rozvodné transformátory 44,622,950
42600000-2 Obrábacie stroje 44,440,945