Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 972 557 346,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 953 477 253,87
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 968 699 624,83
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 182 731 425,56
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 104 755 108,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 450 290 717,00
Slovenská správa ciest 1 061 980 594,34
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 802 931 167,80
Západoslovenská distribučná, a.s. 759 023 344,00
Slovenská pošta, a.s. 625 046 161,00
Slovenské elektrárne, a.s. 546 008 403,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 456 250 687,84
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 441 735 767,74
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 417 990 266,61
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 397 668 880,54
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 381 815 196,36
Hlavné mesto SR Bratislava 371 839 222,81
Nitriansky samosprávny kraj 371 309 419,17
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 358 648 194,00
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
National Development Fund II., a.s. 326 468 675,00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 312 366 626,66
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 311 684 364,35
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 299 598 472,12
Východoslovenská distribučná, a. s. 270 227 657,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 254 951 008,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 237 254 417,00
Žilinský samosprávny kraj 236 011 295,07
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 234 071 580,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 223 219 437,38
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 211 910 068,01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 210 657 281,03
Mesto Banská Bystrica 206 347 104,55
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 199 491 133,39
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 187 888 389,75
Mesto Košice 184 196 598,50
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 161 038 170,75
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 155 733 184,94
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 150 884 030,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 147 798 162,76
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 848 355,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 140 105 798,06
Sociálna poisťovňa, ústredie 138 780 988,87
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 138 371 024,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 125 933 795,12
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 119 856 659,05
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 118 843 463,88
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Banskobystrický samosprávny kraj 117 007 245,09
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 113 362 873,99
Centrum vedecko-technických informácií SR 112 652 277,31
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 112 412 557,30
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 112 101 473,49
Trenčiansky samosprávny kraj 111 078 486,13
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Univerzita Komenského v Bratislave 110 378 604,13
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 100 921 141,93
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 96 361 127,01
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 92 612 361,16
Úrad vlády Slovenskej republiky 91 449 800,90
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 293 379,64
DataCentrum 88 684 952,14
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 85 314 090,00
Národné centrum zdravotníckych informácií 83 325 006,47
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 829 442,75
Štatistický úrad Slovenskej republiky 78 803 044,56
Technická univerzita v Košiciach 75 006 547,71
Mesto Prievidza 74 086 461,43
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Bratislavský samosprávny kraj 71 461 193,45
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 70 348 356,04
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 65 632 511,05
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 65 464 611,72
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 64 535 328,91
Prešovský samosprávny kraj 63 627 679,24
Národná transfúzna služba SR 63 584 318,88
Mesto Prešov 62 686 402,13
Národný onkologický ústav 62 516 192,70
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 62 055 204,00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 62 025 957,31
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 987 271,16
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 59 510 869,35
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 57 737 003,72
Mesto Trnava 57 476 496,21
Mesto Žilina 55 872 008,42
Záchranná zdravotná služba Bratislava 55 737 318,13
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 55 711 535,99
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 55 555 188,60
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 53 804 503,02
Nitrianska investičná, s.r.o. 53 424 219,00
Žilinská teplárenská, a.s. 53 156 086,00
Mesto Poprad 52 719 617,57
Rozhlas a televízia Slovenska 52 663 063,23
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9945
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7478
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3430
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3171
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2795
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2685
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2588
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2504
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2432
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2117
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2002
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1998
Ida Uhlárová 1923
Národný onkologický ústav 1768
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1539
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1527
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1489
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1483
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1421
Slovenské národné múzeum 1197
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1184
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1112
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1109
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1091
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1037
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1026
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1018
Ekonomická univerzita v Bratislave 1004
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1002
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 995
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 980
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Univerzitná nemocnica Bratislava 942
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 915
Technická univerzita v Košiciach 877
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 839
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 829
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 802
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 783
Štatistický úrad Slovenskej republiky 774
Západoslovenská distribučná, a.s. 774
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 725
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 724
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 681
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 676
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 671
Slovenská pošta, a.s. 647
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 640
Nemocnica Poprad a. s. 632
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 614
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 613
Výskumný ústav vodného hospodárstva 606
Univerzita Komenského v Bratislave 601
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 594
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 552
Žilinský samosprávny kraj 551
Mesto Žilina 544
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 534
Mesto Komárno 531
Hlavné mesto SR Bratislava 526
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 512
Fakultná nemocnica Trenčín 481
Ústav experimentálnej fyziky SAV 479
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 464
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 458
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 454
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 448
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 443
Sociálna poisťovňa, ústredie 442
Mesto Trnava 439
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 436
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 430
Katolícka univerzita v Ružomberku 430
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 423
Úrad vlády Slovenskej republiky 417
Trenčiansky samosprávny kraj 403
Fakultná nemocnica Trnava 399
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 391
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 389
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 388
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 381
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 376
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 373
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Národný ústav reumatických chorôb 367
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Východoslovenská distribučná, a. s. 359
Slovenská správa ciest 357
Nitriansky samosprávny kraj 356
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 350
Záchranná služba 349
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 347
Univerzitná nemocnica Martin 345
Národná transfúzna služba SR 343
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 341
Fakultná nemocnica Nitra 340
UNIVERZITA J. SELYEHO 337
Rozhlas a televízia Slovenska 321
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 319
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 318
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 767 159 410,00
EUROVIA SK, a.s. 1 509 439 990,37
STRABAG s.r.o. 1 427 928 896,22
SLOVNAFT, a.s. 1 214 703 450,61
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 818 500 953,70
ŽOS Vrútky a.s. 745 302 505,00
Metrostav a.s. 719 300 010,00
ZSE Energia, a.s. 705 913 366,28
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
TSS GRADE, a.s. 668 423 712,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 659 506 199,33
Pow-en a. s. 639 919 568,79
Stredoslovenská energetika, a.s. 615 364 825,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 572 215 754,00
Skanska SK a.s. 430 713 462,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 423 304 856,89
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 380 834 618,00
ŽOS Trnava, a. s. 365 493 724,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
TEMPEST a.s. 363 132 240,04
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 332 191 154,83
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 382 539,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 296 074 551,22
MED - ART, spol. s r.o. 292 530 035,93
ICM S.P.A. 274 985 419,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 270 677 678,03
PORR s.r.o. 266 169 147,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
MBM-GROUP, a.s. 250 596 370,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 232 346 627,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 221 952 042,00
HOCHTIEF SK s.r.o. 220 626 958,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 220 255 117,16
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 215 993 621,52
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 206 782 975,22
AutoCont SK a.s. 204 270 448,23
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 196 581 059,85
TuCon, a. s. 195 460 002,00
TEMPRA, s.r.o. 194 999 326,00
DITEC, a.s. 193 281 085,00
InterWay, s.r.o. 190 024 036,00
Východoslovenská energetika a.s. 184 538 844,18
TIMED, s.r.o. 183 511 670,97
DATALAN, a.s. 182 492 375,74
Slovenská sporiteľňa, a.s. 180 647 660,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 179 558 403,66
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
GGFS s.r.o. 167 346 130,04
Stredoslovenská energetika, a. s. 163 269 034,05
AB Facility s. r. o. 160 936 609,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
Siemens s.r.o. 153 880 033,01
Ticket Service, s.r.o. 151 161 827,27
VUJE, a.s. 148 563 379,00
SE Predaj, s. r. o. 145 758 704,16
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
Aliter Technologies, a.s. 140 642 861,46
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
FORESTRA, s.r.o. 138 722 102,00
SOITRON, s.r.o. 135 923 196,69
Inžinierske stavby, a. s. 133 581 297,47
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 132 646 915,00
PETROLTRANS, a.s. 129 133 190,38
AVA-stav, s.r.o. 128 495 963,00
Rempo s.r.o. 128 302 927,47
Metrostav a. 127 705 627,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 125 653 314,00
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 125 181 204,39
CESTY NITRA, a.s. 123 144 313,21
stengl a.s. 122 201 367,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 121 970 495,00
T a M trans spedition, s.r.o. 121 483 271,16
Orange Slovensko, a.s. 120 562 721,86
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 120 483 824,00
Slovenská pošta, a.s. 120 088 515,97
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
MEDITRADE spol. s r. o. 118 138 451,63
SEVITECH a. s. 113 245 575,67
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 112 884 343,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 104 205 470,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 103 816 200,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 103 546 420,40
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Ernst & Young, s. r. o. 100 033 906,00
Prysmian Kablo s.r.o. 98 706 411,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 96 457 009,00
SWAN, a.s. 93 482 816,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
SAG Elektrovod, a.s. 90 480 595,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3357
MED - ART, spol. s r.o. 2216
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2058
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1724
CLEAN TONERY, s.r.o. 1685
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1586
INMEDIA, spol. s r.o. 1508
Tibor Varga TSV PAPIER 1480
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1403
HENRYSO, s.r.o. 1354
JURIGA, spol. s r. o. 1341
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1212
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1033
BIOTECH s.r.o. 1011
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 971
LASER servis, spol. s.r.o. 968
SLOVNAFT, a.s. 757
Lambda Life a.s. 752
INTRAVENA s.r.o. 736
Steeling, s.r.o. 734
VIDRA a spol. s.r.o. 703
B. Braun Medical s.r.o. 701
Xepap, spol. s r.o. 635
PC SEMA, s.r.o. 628
AutoCont SK a.s. 599
TIMED, s.r.o. 589
EUROVIA SK, a.s. 582
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
KASON, s.r.o. 556
FORESTRA, s.r.o. 542
LABO - SK, s. r. o. 527
CENTRALCHEM, s.r.o. 517
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 510
Ib-elektro s.r.o. 490
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 486
DD21 s.r.o. 472
VWR International GmbH 465
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 453
MEDICAL GROUP SK a.s. 452
Martin Gall - MG COMP 447
Lamitec, spol. s r.o. 417
OFFICE STAR, s.r.o. 415
STRABAG s.r.o. 414
Štefan Nagy - FAN-AUTO 411
MAGNA ENERGIA a.s. 392
Bidvest Slovakia s. r. o. 389
nanoTECH s.r.o. 385
mediatip.sk, s. r. o. 384
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 378
Lucia Rošková R-interiér 376
DATALAN, a.s. 372
LEON global s.r.o. 371
GIEGO s.r.o. 369
Henrich Sonnenschein - ITSK 367
DMC, s.r.o. 364
BEGA, s.r.o. 356
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
Di Mihálik, s.r.o. 344
X logistics, s.r.o. 334
MEDITRADE spol. s r. o. 332
Marián Šupa 329
BAX PHARMA, s.r.o. 327
ŽOS Vrútky a.s. 324
KRIDLA s.r.o 323
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 323
RIZNER s. r. o. 317
NABIMEX, s.r.o. 314
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 312
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 310
Ing. Iveta Janíková 307
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
MGP, spol. s r.o. 298
Euro Media Košice, s.r.o. 295
KORAKO plus s. r. o. 291
ZSE Energia, a.s. 286
GLOBUS spol. s r.o. 286
TEMPEST a.s. 285
HS technology s.r.o. 282
EQUILIBRIA, s.r.o. 281
ProScience Tech s. r. o. 279
Rempo s.r.o. 278
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 278
CORA GASTRO, s.r.o. 268
SARSTEDT spol. s r.o. 267
Marek Špeťko - IMEX 265
MIVASOFT, spol. s r.o. 265
AB Facility s. r. o. 261
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 253
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 252
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 249
KVANT spol. s r.o. 247
NICHOLTRACKT, s.r.o. 245
KOBIT - SK, s.r.o. 245
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 244
Energie2, a.s. 242
Ultra Print, s.r.o. 239
MIKONA s.r.o. 233
TOWDY s. r. o. 227
ABAMET, s.r.o. 226
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 28 151 107 937,40
Banská Bystrica 6 021 734 431,99
Košice 1 859 153 820,84
Trnava 1 390 159 523,40
Nitra 855 250 820,82
Žilina 812 727 631,14
Prešov 428 529 563,21
Banská Štiavnica 375 183 693,51
Trenčín 327 450 782,48
Zvolen 197 562 223,77
Martin 174 479 202,17
Bojnice 143 680 910,16
Piešťany 124 872 938,39
Považská Bystrica 117 370 725,66
Liptovský Mikuláš 115 274 022,79
Poprad 112 478 896,08
Komárno 86 553 543,86
Prievidza 83 874 343,93
Ružomberok 81 336 585,22
Kežmarok 79 465 172,23
Bardejov 71 840 649,35
Vysoké Tatry 68 121 509,91
Nové Zámky 66 684 153,23
Dunajská Streda 63 595 973,33
Trebišov 60 880 042,08
Hencovce 58 870 613,33
Dubnica nad Váhom 50 993 210,65
Nemšová 48 435 501,61
Levice 48 218 341,79
Lučenec 47 941 462,84
Spišská Nová Ves 47 880 207,84
Stará Ľubovňa 46 838 631,36
Michalovce 45 100 745,67
Ľubotice 44 715 421,00
Pliešovce 43 720 800,09
Brezno 43 650 807,76
Vranov nad Topľou 38 604 741,89
Žiar nad Hronom 38 589 980,88
Šaľa 36 379 248,32
Hriňová 36 374 137,92
Kysucké Nové Mesto 35 572 259,24
Topoľčany 34 978 593,74
Dolný Kubín 32 057 163,40
Myjava 31 237 882,15
Humenné 31 087 941,35
Lužianky 30 064 504,05
Snina 29 625 609,05
Rožňava 29 455 364,71
Revúca 28 804 529,93
Pezinok 27 053 741,15
Senica 24 876 461,99
Detva 24 673 321,20
Levoča 24 573 149,70
Galanta 23 676 628,16
Hlohovec 22 892 729,56
Čadca 22 822 751,57
Hniezdne 21 732 567,00
Dobšiná 21 095 920,16
Šarišské Michaľany 21 084 740,44
Ulič 20 730 146,90
Čierny Balog 19 647 883,24
Lesenice 19 561 589,00
Dvory nad Žitavou 19 311 642,67
Bytča 18 559 681,18
Malacky 18 005 928,03
Hronovce 17 877 654,26
Sereď 17 611 684,67
Sabinov 17 127 002,31
Sučany 17 071 184,28
Partizánske 17 061 327,06
Púchov 17 048 289,08
Vráble 16 574 548,64
Želiezovce 16 279 403,66
Medzilaborce 16 273 456,47
Skalica 15 621 706,16
Lipany 15 271 689,09
Kolárovo 14 927 581,34
Trstená 14 750 324,26
Šamorín 14 676 050,60
Senec 14 673 200,45
Bánovce nad Bebravou 14 308 718,02
Veľký Krtíš 14 253 389,04
Moravské Lieskové 14 168 594,82
Nové Mesto nad Váhom 13 707 426,13
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Leopoldov 13 060 115,45
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Tornaľa 12 741 330,64
Kremnica 12 588 753,22
Poltár 12 469 849,31
Topoľníky 12 308 331,14
Sebechleby 11 755 425,00
Tvrdošín 11 717 764,50
Gabčíkovo 11 705 976,33
Krupina 11 676 866,56
Svit 11 624 558,08
Marcelová 11 530 332,33
Svidník 11 487 448,46
Holíč 11 433 728,95
Bojná 11 398 899,26
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 48396
Banská Bystrica 14375
Košice 13915
Žilina 6316
Nitra 5496
Prešov 5187
Trnava 4493
Martin 3322
Trenčín 2785
Zvolen 2383
Piešťany 1366
Vysoké Tatry 1328
Považská Bystrica 1157
Liptovský Mikuláš 1074
Nové Zámky 974
Komárno 949
Ružomberok 940
Želiezovce 930
BRATISLAVA 853
Michalovce 742
Poprad 742
Ulič 700
Banská Štiavnica 662
Pezinok 638
Lužianky 621
Bojnice 573
Prievidza 548
Stará Ľubovňa 515
Dolný Kubín 467
Leopoldov 398
Bardejov 356
Dunajská Streda 345
Humenné 339
Púchov 320
Čadca 310
Senec 309
Dubnica nad Váhom 297
Spišská Nová Ves 293
Lučenec 292
Sučany 291
Kežmarok 269
Partizánske 264
Topoľčianky 257
Slavnica 253
Rožňava 252
Ilava 250
Kováčová 243
Myjava 235
Hlohovec 234
Brezno 232
Levoča 229
Žiar nad Hronom 226
Levice 223
Pliešovce 214
Topoľčany 210
Trebišov 195
Senica 184
Hrnčiarovce nad Parnou 166
Trstená 154
Veľký Krtíš 152
Skalica 148
Nové Mesto nad Váhom 146
Malacky 145
Svätý Jur 144
Revúca 143
Kysucké Nové Mesto 142
Kremnica 139
Galanta 135
Snina 135
Pruské 134
Bánovce nad Bebravou 133
Holíč 131
Kolíňany 130
Vranov nad Topľou 129
Hronovce 129
Nitrianske Pravno 128
Rimavská Sobota 127
Ivanka pri Dunaji 126
Tornaľa 125
Sabinov 115
Detva 111
Svidník 106
Ľubochňa 104
Stará Turá 100
Šaľa 93
Kráľovský Chlmec 92
Sereď 89
Prakovce 87
Jaslovské Bohunice 86
Záhorie 86
Modra 86
Štiavnik 85
Liptovský Hrádok 83
Zlaté Moravce 80
Likavka 80
Šurany 77
Trnovec nad Váhom 77
Nové Zámky 77
Stupava 74
Medzilaborce 73
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 17 827 162 686,92
Košice 1 993 516 851,84
Žilina 1 732 818 602,96
Piešťany 996 745 894,74
Nitra 988 679 353,94
Banská Bystrica 873 157 321,27
Vrútky 758 320 051,00
Trnava 684 874 079,65
Praha 592 932 739,73
Zvolen 522 485 449,79
Prešov 482 409 719,94
Nové Zámky 423 688 387,33
Milano (MI) 409 800 000,00
Trenčín 363 722 306,22
Martin 283 941 144,28
Bojnice 218 518 191,89
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 205 752 700,97
Larnaca 179 401 010,00
Plzeň 176 916 946,00
Liptovský Mikuláš 167 416 010,59
Poprad 163 335 766,73
Trebišov 157 612 903,34
Púchov 154 878 979,12
Prievidza 153 249 033,26
Horné Srnie 143 113 321,75
Trakovice 140 000 000,00
Pezinok 132 158 850,42
Bardejov 129 787 246,82
Brno 127 225 341,00
Galanta 124 409 783,13
Šarovce 121 119 615,16
Spišská Nová Ves 119 845 459,81
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Komárno 115 478 315,94
Banská Štiavnica 110 718 280,97
Michalovce 108 125 566,38
Lučenec 107 780 994,50
Rožňava 100 873 907,85
Zlaté Moravce 92 115 958,60
Ružomberok 90 068 944,66
Krásno nad Kysucou 89 113 894,20
Liptovská Teplička 85 570 237,30
Námestovo 84 391 190,87
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Libchavy 78 435 650,00
Dunajská Streda 78 411 575,71
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Levice 74 104 244,51
Hriňová 73 437 138,14
Slovenská Ľupča 69 496 485,50
Ulm, 69 350 000,00
Šaľa 68 798 475,81
Dolný Kubín 67 464 083,24
Raková 62 426 954,51
Vranov nad Topľou 60 186 662,17
Humenné 59 073 092,44
Rabča 58 474 625,40
Žiar nad Hronom 58 083 017,23
Partizánske 55 468 839,89
Moravany nad Váhom 55 095 449,95
Nové Mesto nad Váhom 54 168 756,84
Tlmače 53 349 000,00
Kráľová nad Váhom 52 391 509,50
Senec 50 364 468,05
Mútne 46 666 568,65
Beluša 46 491 118,36
Trutnov 45 545 169,00
Vráble 45 265 005,05
Pardubice 42 757 012,38
Čadca 42 507 458,20
Oravské Veselé 41 831 704,00
Kladno 41 177 970,26
Rimavská Sobota 41 177 569,87
Oščadnica 41 051 216,73
Ostrý Grúň 40 961 753,00
Myjava 40 874 419,14
Lietavská Lúčka 40 705 733,72
Veľké Leváre 40 639 223,36
Ľubotice 39 838 125,47
Poproč 39 591 841,58
Senica 39 378 215,13
Detva 39 331 498,79
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 046 569,00
Čierny Balog 37 698 889,00
Sľažany 35 948 852,00
Sabinov 35 644 260,75
Nitrianske Pravno 34 567 171,16
Bziny 32 411 166,00
Krompachy 31 865 313,89
Oudeweg 32 31 382 143,00
Liesek 30 164 231,00
Šamorín 30 046 577,98
Jaslovské Bohunice 29 710 429,00
Hradec Králové 29 464 787,21
Tureň 29 348 783,00
Jelšava 28 942 473,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 43094
Nitra 11178
Košice 8732
Žilina 6636
Prešov 5126
Zvolen 4682
Banská Bystrica 4207
Trenčín 3266
Pezinok 2841
Trnava 2291
Lučenec 2070
Piešťany 1711
Martin 1683
Bojnice 1298
Praha 1268
Poprad 1206
Prievidza 1069
Tvrdošín 1041
Šenkvice 988
Kočovce 961
Považská Bystrica 872
Liptovský Mikuláš 837
Nové Mesto nad Váhom 805
Nové Zámky 800
Vranov nad Topľou 758
Krásno nad Kysucou 738
Dubnica nad Váhom 731
Rimavská Sobota 730
Michalovce 727
Dolný Kubín 726
Bardejov 726
Spišská Nová Ves 695
Šaľa 689
Komárno 668
Partizánske 571
Levoča 544
Horné Srnie 534
Púchov 493
Žiar nad Hronom 484
Wien 484
Humenné 466
Trstená 445
Brezovica 425
Lukavica 413
Ružomberok 407
Dunajská Streda 398
Brezno 389
Levice 373
Lehota 365
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 364
363
Slovenská Ľupča 357
Topoľčany 357
Brno 355
Trebišov 334
Galanta 331
Sládkovičovo 325
Humenne 323
Senica 320
Dunajská Lužná 318
Veľké Kostoľany 314
Ivanka pri Dunaji 306
Čadca 306
Vrútky 305
Námestovo 298
Ľubotice 289
Oravský Podzámok 288
Banská Štiavnica 277
Hriňová 274
Bytča 273
Rožňava 270
Čierny Balog 269
Detva 266
Vyšný Kazimír 258
Senec 253
Uzovce 251
Kysucké Nové Mesto 248
Smolenice 243
Zlaté Moravce 241
Moravany nad Váhom 230
Štúrovo 229
Svidník 226
Brzotín časť Bak 221
Malacky 213
Vráble 208
Trenčianske Teplice 205
Sabinov 205
Liptovská Teplička 204
Krupina 200
Šarovce 196
Dúbrava 196
Snina 195
Čierne 192
Veľký Šariš 192
Sereď 188
Raková 187
Šamorín 181
Papín 180
Lieskovec 177
Březnice 174
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Krajská prokuratúra 5.07
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
ZAHORKA 4.22
Mesto Spišské Vlachy 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Zariadenie pre seniorov 4.09
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
Obec Ľubá 4.02
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 3.92
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.92
Obec Dolné Kočkovce 3.92
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.92
Materská škola Hurbanovo 3.91
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.91
Obec Lužianky 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Obec Horná Ždaňa 3.88
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
Roľnícke družstvo HRON 5.67
TOWER BC, a. s. 5.67
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.63
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
Grif Pharma s.r.o. 5.38
WHATisIT s. r. o. 5.23
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
PATRIA a.s. 5.1
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
SBS KOBRA Martin s.r.o. 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Peter Morong 4.54
Ján Rybár 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Igor Plichta 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Milan Podolan 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
František Krištiak 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Juraj Dovina 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
Milan Mazáň 4.54
Viktor Rapant 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
Česká zbrojovka a.s. 0.67
e-Dome a. s. 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 27
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 19
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 12
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 12
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 8
Ján Kasper 1 Herálec 58255 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 8
Petr Kvapil Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 7
Erika Karová Bernolákova 17 Banská Bystrica 97405 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Jozef Gál Žirany 95174 7
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 416
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 414
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 201
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 146
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 115
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 89
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 88
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 75
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 66
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 57
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 54
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 53
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 52
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 51
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 50
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 50
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 48
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 45
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 38
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 37
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 36
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 34
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 34
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 32
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 30
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 30
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 29
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 28
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 28
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 28
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 26
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 26
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 26
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 25
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 25
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 24
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 24
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 24
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Ulrik Biel Hansen Trnavská Bernolákovo 90027 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 23
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 23
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 22
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 22
Dušan Mach Mestský park 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 22
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 22
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 22
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 21
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 21
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 21
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 21
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 21
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 21
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5152
30125100-2 Tonerové náplne 3401
30192000-1 Kancelárske potreby 2865
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2562
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2350
30199770-8 Stravné poukážky 2330
30213100-6 Prenosné počítače 2230
09310000-5 Elektrická energia 1981
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1668
30213000-5 Osobné počítače 1594
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1545
09123000-7 Zemný plyn 1544
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1528
77200000-2 Lesnícke služby 1463
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1459
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1264
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1032
24000000-4 Chemické výrobky 1030
34110000-1 Osobné automobily 986
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 978
60400000-2 Letecké dopravné služby 935
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 912
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 892
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 859
34913000-0 Rôzne náhradné diely 849
30232110-8 Laserové tlačiarne 839
33141625-7 Diagnostické súpravy 838
79810000-5 Tlačiarenské služby 781
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 781
09134100-8 Motorová nafta 765
39130000-2 Kancelársky nábytok 764
16700000-2 Traktory/ťahače 763
55520000-1 Služby hromadného stravovania 746
39830000-9 Čistiace výrobky 739
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 735
33694000-1 Diagnostické činidlá 730
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 721
19520000-7 Plastové výrobky 716
39100000-3 Nábytok 713
34100000-8 Motorové vozidlá 702
30213300-8 Stolový počítač 681
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 675
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 652
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 640
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 592
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 575
39234000-1 Škatule na kompost 572
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 561
18110000-3 Pracovné odevy 538
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 533
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 522
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 496
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 492
33692100-8 Infúzne roztoky 491
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 475
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 469
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 465
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 462
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 462
39112000-0 Stoličky 462
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 458
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 457
33761000-2 Toaletný papier 449
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 432
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 429
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 429
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 414
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 410
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 407
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 403
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 392
39221000-7 Kuchynské vybavenie 390
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 385
60100000-9 Služby cestnej dopravy 382
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 382
38652120-7 Videoprojektory 379
66510000-8 Poisťovacie služby 367
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 363
45233142-6 Práce na oprave ciest 358
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 350
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 345
18424300-0 Jednorazové rukavice 344
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 342
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 341
22112000-8 Učebnice 338
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 338
39160000-1 Školský nábytok 335
38300000-8 Meracie prístroje 335
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 335
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 334
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 331
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 329
39711130-9 Chladničky 321
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 317
77210000-5 Ťažba dreva 317
30197620-8 Písací papier 316
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 316
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 314
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 309
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 307
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 280 127 206,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 3 010 237 212,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 465 031 550,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 205 904 943,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 092 005 898,67
09310000-5 Elektrická energia 1 039 111 074,24
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 788 655 141,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 689 758 663,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 607 875 684,00
09134100-8 Motorová nafta 539 291 597,90
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 533 051 133,90
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 498 686 319,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 494 647 567,85
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 473 155 718,69
55520000-1 Služby hromadného stravovania 441 510 700,39
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 420 746 397,00
09123000-7 Zemný plyn 413 605 568,22
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 384 673 352,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 384 521 237,81
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 343 558 310,96
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 091 265,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 733 015,18
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 247 949 146,72
45233142-6 Práce na oprave ciest 246 671 845,95
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 242 565 732,00
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 238 114 554,76
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 235 205 287,96
71300000-1 Inžinierske služby 229 747 197,67
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 225 075 666,00
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 223 132 142,00
33141200-2 Katétre 210 755 899,96
79993000-1 Správa budov a zariadení 208 228 085,66
72261000-2 Softvérové podporné služby 206 504 821,56
34100000-8 Motorové vozidlá 202 263 797,77
38554000-3 Elektromery 201 525 803,67
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 199 908 300,00
72222300-0 Služby informačných technológií 195 007 265,43
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 184 643 814,08
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 182 977 714,35
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
30199770-8 Stravné poukážky 173 645 090,23
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 172 207 172,69
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 171 103 091,09
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 756 923,83
34110000-1 Osobné automobily 166 037 776,76
71351910-5 Geologické služby 165 959 409,00
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 165 170 816,06
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 160 814 749,10
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 159 373 980,48
34622200-5 Železničné osobné vozne 157 998 740,00
45233140-2 Práce na ceste 156 482 718,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 155 220 939,47
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 154 409 486,70
60100000-9 Služby cestnej dopravy 151 352 418,51
77210000-5 Ťažba dreva 149 675 406,00
66510000-8 Poisťovacie služby 136 625 559,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 133 288 529,76
60400000-2 Letecké dopravné služby 131 472 048,19
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 130 899 850,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 130 691 367,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 128 392 949,16
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 147 017,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 121 949 313,07
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 113 544 622,80
71320000-7 Inžinierske projektovanie 109 307 147,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 106 235 667,62
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 98 010 979,70
33600000-6 Farmaceutické výrobky 97 929 874,08
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 97 699 861,57
30213000-5 Osobné počítače 97 100 295,51
33662100-9 Oftalmologiká 91 598 866,94
90910000-9 Upratovacie služby 90 009 421,51
66515200-5 Poistenie majetku 88 864 881,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 88 390 789,98
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 86 494 727,00
30125100-2 Tonerové náplne 85 973 597,11
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 83 033 638,00
72300000-8 Dátové služby 83 029 593,00
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 82 992 508,81
16700000-2 Traktory/ťahače 78 850 716,13
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 75 650 285,55
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 75 634 935,12
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 74 568 926,00
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 73 236 099,00

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×