Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 752 369 780,60
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 746 713 499,63
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 569 412 914,28
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 693 283 890,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 172 005 227,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 008 089 084,83
Slovenská správa ciest 565 902 864,46
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 561 573 762,17
Slovenská pošta, a.s. 544 138 769,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 537 748 914,00
Slovenské elektrárne, a.s. 486 480 350,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 438 323 949,02
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 388 402 360,17
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 373 731 971,62
Nitriansky samosprávny kraj 358 519 922,11
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 350 090 240,12
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 345 054 304,22
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 339 273 137,00
MH Invest, s.r.o. 327 765 942,03
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 288 382 538,34
Hlavné mesto SR Bratislava 248 195 208,74
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 236 724 482,82
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 236 161 657,68
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 230 337 768,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 224 165 217,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 216 694 131,11
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 209 931 009,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 196 457 156,17
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 189 584 170,16
Východoslovenská distribučná, a. s. 180 100 594,00
Mesto Košice 175 819 969,68
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 167 037 500,75
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 166 311 209,13
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 146 335 024,00
National Development Fund II., a.s. 136 153 675,00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 132 442 610,86
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131 402 955,00
Žilinský samosprávny kraj 118 206 155,00
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 117 101 603,43
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 113 245 361,42
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 110 967 340,99
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 109 293 967,69
Sociálna poisťovňa, ústredie 106 810 828,19
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 101 602 267,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100 675 817,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 418 267,85
Univerzita Komenského v Bratislave 95 046 541,94
eustream, a.s. 91 303 314,00
Banskobystrický samosprávny kraj 89 592 781,09
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 87 557 068,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 87 008 400,64
Úrad vlády Slovenskej republiky 85 240 893,51
Centrum vedecko-technických informácií SR 85 039 080,44
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 84 448 703,00
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 644 876,09
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 79 036 534,16
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 78 726 325,80
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 73 400 896,64
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Trenčiansky samosprávny kraj 69 978 270,39
Mesto Prievidza 68 969 791,44
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Národné centrum zdravotníckych informácií 64 011 509,53
Slovenský hydrometeorologický ústav 63 932 322,06
Technická univerzita v Košiciach 60 384 309,60
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 319 122,10
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 163 524,08
Prešovský samosprávny kraj 58 771 698,37
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 58 492 032,37
DataCentrum 57 806 817,87
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 57 575 316,38
Mesto Prešov 55 788 268,98
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 53 553 256,23
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Bratislavský samosprávny kraj 51 633 173,54
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 50 150 897,26
Národná transfúzna služba SR 49 954 537,55
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 49 658 532,60
Žilinská teplárenská, a.s. 49 506 539,00
Metodicko-pedagogické centrum 49 100 936,22
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 48 592 467,74
Mesto Žilina 47 851 572,51
Záchranná zdravotná služba Bratislava 47 584 573,32
Slovenská akadémia vied (SAV) 45 975 571,67
Mesto Trnava 44 895 494,94
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 42 557 156,54
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 41 432 988,03
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 40 843 361,00
Mesto Trenčín 40 777 203,73
Národný onkologický ústav 40 604 768,07
Univerzitná nemocnica Martin 40 339 205,42
Národné lesnícke centrum (NLC) 40 287 595,40
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38 886 134,00
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6263
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5332
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3169
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2513
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2394
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2338
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2237
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1976
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1920
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1598
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1482
Národný onkologický ústav 1415
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1368
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1259
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1204
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1096
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1074
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1048
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1037
Slovenské národné múzeum 945
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 904
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 852
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 822
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 820
Ekonomická univerzita v Bratislave 819
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 812
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 811
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 800
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 798
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 795
Technická univerzita v Košiciach 788
Univerzitná nemocnica Bratislava 708
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 670
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 664
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 647
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 640
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 608
Nemocnica Poprad a. s. 602
Štatistický úrad Slovenskej republiky 588
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 586
Západoslovenská distribučná, a.s. 524
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 523
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 510
Mesto Žilina 502
Výskumný ústav vodného hospodárstva 501
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 500
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 499
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 499
Slovenská pošta, a.s. 490
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 486
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 464
Ústav experimentálnej fyziky SAV 457
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 438
Žilinský samosprávny kraj 399
Mesto Komárno 398
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 392
Fakultná nemocnica Trenčín 385
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 383
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 381
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 374
Hlavné mesto SR Bratislava 373
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 360
Úrad vlády Slovenskej republiky 358
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 338
Sociálna poisťovňa, ústredie 335
Mesto Trnava 332
Katolícka univerzita v Ružomberku 331
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 328
Univerzita Komenského v Bratislave 321
Fakultná nemocnica Trnava 319
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 317
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 307
Slovenská správa ciest 307
Univerzitná nemocnica Martin 305
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 305
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 304
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 304
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 301
Nitriansky samosprávny kraj 298
Fakultná nemocnica Nitra 294
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 289
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 286
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 285
Centrum vedecko-technických informácií SR 280
Národný ústav reumatických chorôb 278
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 274
Trenčiansky samosprávny kraj 272
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 272
Záchranná služba 272
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 269
Rozhlas a televízia Slovenska 268
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 266
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 262
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 262
Národná transfúzna služba SR 261
Ústav zoológie SAV 260
UNIVERZITA J. SELYEHO 253
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 233 157 446,00
SLOVNAFT, a.s. 1 131 975 402,05
EUROVIA SK, a.s. 1 059 924 884,89
STRABAG s.r.o. 786 721 948,22
MAGNA ENERGIA a.s. 748 792 444,25
Metrostav a.s. 700 641 860,00
ZSE Energia, a.s. 664 843 126,33
Pow-en a. s. 617 827 259,24
Stredoslovenská energetika, a.s. 612 384 632,70
ŽOS Vrútky a.s. 601 839 334,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 592 472 394,08
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 528 917 274,00
TSS GRADE, a.s. 498 481 926,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 377 472 870,00
S u b t e r r a a.s. 365 023 843,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
EUROVIA CS, a.s. 356 345 380,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 331 538 530,70
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317 905 597,00
ŽOS Trnava, a. s. 303 793 469,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 298 738 119,67
Skanska SK a.s. 287 768 082,00
TEMPEST a.s. 270 561 880,37
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259 293 600,00
PORR s.r.o. 258 863 319,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 244 758 940,32
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 228 737 200,59
MED - ART, spol. s r.o. 206 343 981,78
HOCHTIEF SK s.r.o. 202 897 123,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 198 909 380,89
TuCon, a. s. 189 707 839,00
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 175 683 894,99
AutoCont SK a.s. 171 703 555,87
DATALAN, a.s. 163 028 072,17
Východoslovenská energetika a.s. 161 998 853,76
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 152 027 235,00
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 151 737 392,22
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 151 694 791,85
DITEC, a.s. 145 614 915,00
TIMED, s.r.o. 145 280 707,58
InterWay, s.r.o. 144 675 319,00
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 143 038 489,42
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
Siemens s.r.o. 137 614 414,81
SE Predaj, s. r. o. 135 430 947,34
FORESTRA, s.r.o. 128 232 118,00
Metrostav a. 127 705 627,00
VUJE, a.s. 124 482 782,00
CESTY NITRA, a.s. 120 298 167,21
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 116 211 923,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 115 090 417,00
GGFS s.r.o. 114 884 597,19
Orange Slovensko, a.s. 111 615 722,15
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Inžinierske stavby, a. s. 109 860 852,47
MBM-GROUP, a.s. 109 715 377,00
Slovenská pošta, a.s. 107 586 934,58
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 106 173 019,00
MEDITRADE spol. s r. o. 105 732 362,23
AB Facility s. r. o. 105 568 930,00
PETROLTRANS, a.s. 105 479 171,38
SEVITECH a. s. 103 170 966,67
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Rempo s.r.o. 97 255 663,47
T a M trans spedition, s.r.o. 94 306 055,12
AVA-stav, s.r.o. 92 323 036,00
SWAN, a.s. 92 280 947,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 91 977 795,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
Aliter Technologies, a.s. 88 298 945,86
SOITRON, s.r.o. 87 651 391,35
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 86 298 651,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85 809 843,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 764 900,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 84 606 959,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 84 295 754,00
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 82 691 993,74
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
OTP Bank Slovensko, a.s. 78 870 000,00
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75 759 400,00
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 74 996 793,47
BONUL, s.r.o. 74 837 763,17
Di Mihálik, s.r.o. 74 750 038,00
Alter Energo, a.s. 74 699 252,00
SAG Elektrovod, a.s. 72 880 925,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2932
MED - ART, spol. s r.o. 1767
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1665
CLEAN TONERY, s.r.o. 1287
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1175
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1113
JURIGA, spol. s r. o. 1053
Tibor Varga TSV PAPIER 1026
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 939
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 857
INMEDIA, spol. s r.o. 855
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 827
LASER servis, spol. s.r.o. 825
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 773
BIOTECH s.r.o. 767
HENRYSO, s.r.o. 609
Lambda Life a.s. 608
INTRAVENA s.r.o. 585
B. Braun Medical s.r.o. 584
SLOVNAFT, a.s. 580
VIDRA a spol. s.r.o. 575
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 551
TIMED, s.r.o. 502
EUROVIA SK, a.s. 490
PC SEMA, s.r.o. 467
Xepap, spol. s r.o. 456
FORESTRA, s.r.o. 425
CENTRALCHEM, s.r.o. 411
AutoCont SK a.s. 408
LABO - SK, s. r. o. 389
OFFICE STAR, s.r.o. 383
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 382
DD21 s.r.o. 367
STRABAG s.r.o. 355
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 353
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
MEDICAL GROUP SK a.s. 348
VWR International GmbH 347
Lamitec, spol. s r.o. 346
mediatip.sk, s. r. o. 344
Lucia Rošková R-interiér 342
Ib-elektro s.r.o. 319
Di Mihálik, s.r.o. 312
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 304
LEON global s.r.o. 302
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 299
DATALAN, a.s. 297
KRIDLA s.r.o 293
KASON, s.r.o. 287
MEDITRADE spol. s r. o. 284
MAGNA ENERGIA a.s. 281
Marián Šupa 277
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 276
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 275
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 272
nanoTECH s.r.o. 270
BEGA, s.r.o. 268
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 258
X logistics, s.r.o. 252
KORAKO plus s. r. o. 250
Ing. Iveta Janíková 249
SARSTEDT spol. s r.o. 248
ZSE Energia, a.s. 247
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 244
Euro Media Košice, s.r.o. 242
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 240
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 238
Štefan Nagy - FAN-AUTO 238
BAX PHARMA, s.r.o. 235
ProScience Tech s. r. o. 234
Steeling, s.r.o. 233
Martin Gall - MG COMP 221
TEMPEST a.s. 219
KOBIT - SK, s.r.o. 217
CORA GASTRO, s.r.o. 215
KVANT spol. s r.o. 214
AB Facility s. r. o. 211
ŽOS Vrútky a.s. 211
PLENT, s.r.o. 211
VICOM s.r.o. 208
EQUILIBRIA, s.r.o. 204
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 203
Bidvest Slovakia s. r. o. 202
Stredoslovenská energetika, a.s. 201
GIEGO s.r.o. 201
DMC, s.r.o. 200
NICHOLTRACKT, s.r.o. 200
NABIMEX, s.r.o. 198
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 195
TOWDY s. r. o. 194
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 194
LESOR, s.r.o. 191
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 190
Life Technologies s r.o. 189
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 186
MIKONA s.r.o. 181
DYNEX Servis, spol. s r.o. 180
Ivan Hoferica - LIMAR 178
CESTY NITRA, a.s. 175
LESBORA, s.r.o. 173
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 22 042 028 958,95
Banská Bystrica 5 305 083 112,49
Košice 1 524 923 729,84
Trnava 1 319 785 287,73
Nitra 751 398 596,78
Žilina 636 705 791,46
Banská Štiavnica 353 057 058,00
Prešov 339 325 219,33
Trenčín 223 821 710,87
Zvolen 157 827 925,20
Martin 152 135 349,77
Bojnice 135 008 394,87
Považská Bystrica 110 585 162,99
Liptovský Mikuláš 98 814 441,92
Piešťany 94 686 688,49
Poprad 88 566 577,26
Komárno 77 431 870,34
Prievidza 76 054 699,74
Bardejov 65 088 742,56
Kežmarok 61 558 130,82
Ružomberok 60 507 096,25
Hencovce 58 870 613,33
Dunajská Streda 57 842 206,25
Nové Zámky 48 460 597,42
Dubnica nad Váhom 45 168 606,04
Nemšová 44 990 399,61
Ľubotice 43 736 467,00
Vysoké Tatry 43 564 809,34
Trebišov 39 240 581,35
Stará Ľubovňa 38 619 734,01
Žiar nad Hronom 36 261 929,97
Brezno 35 836 588,84
Pliešovce 35 202 812,16
Spišská Nová Ves 34 679 622,94
Michalovce 33 243 042,27
Vranov nad Topľou 32 019 059,58
Šaľa 32 009 326,85
Lučenec 31 063 783,01
Hriňová 30 758 994,60
Dolný Kubín 28 966 810,54
Levice 28 078 759,43
Lužianky 27 988 170,51
Humenné 25 258 786,94
Snina 24 353 553,00
Senica 23 424 115,49
Pezinok 22 607 343,53
Rožňava 21 442 535,86
Detva 21 288 958,04
Hniezdne 21 032 145,00
Šarišské Michaľany 20 702 881,44
Hlohovec 20 610 595,33
Čadca 19 686 688,01
Lesenice 19 561 589,00
Topoľčany 19 389 672,83
Dobšiná 19 017 917,16
Revúca 18 786 478,77
Čierny Balog 18 630 022,04
Dvory nad Žitavou 18 514 456,67
Galanta 17 952 343,50
Levoča 17 517 937,82
Kysucké Nové Mesto 16 753 567,59
Hronovce 16 719 885,59
Sereď 16 448 709,86
Ulič 16 095 755,90
Vráble 15 944 840,64
Sučany 15 499 071,75
Medzilaborce 15 115 556,96
Malacky 14 390 030,77
Želiezovce 14 184 843,85
Kolárovo 13 640 696,17
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Púchov 13 435 372,67
Sabinov 13 212 032,99
Bánovce nad Bebravou 12 759 387,24
Šamorín 12 477 890,66
Topoľníky 12 308 331,14
Myjava 12 185 008,24
Veľký Krtíš 12 150 275,64
Tekovské Lužany 11 893 176,00
Moravské Lieskové 11 717 037,82
Gabčíkovo 11 642 368,00
Trstená 11 462 117,93
Tornaľa 11 453 754,54
Bojná 11 384 046,00
Lipany 11 353 349,52
Bytča 11 158 946,16
Marcelová 11 138 724,33
Rapovce 11 069 873,00
Handlová 10 904 286,96
Nové Mesto nad Váhom 10 842 687,96
Svidník 10 794 666,82
Vrútky 10 625 388,98
Holíč 10 503 050,36
Krupina 10 455 240,56
Skalica 10 444 202,65
Tvrdošín 10 275 093,84
Kremnica 10 256 145,39
Poltár 9 667 079,65
Leopoldov 9 604 458,43
Svätý Peter 9 313 068,83
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 34974
Banská Bystrica 11776
Košice 10258
Žilina 4781
Nitra 4266
Prešov 3879
Trnava 3501
Martin 3239
Trenčín 2040
Zvolen 1760
Vysoké Tatry 1118
Piešťany 1078
Považská Bystrica 892
Liptovský Mikuláš 853
Želiezovce 762
Ružomberok 720
Nové Zámky 695
Komárno 685
Poprad 653
BRATISLAVA 605
Ulič 587
Banská Štiavnica 565
Michalovce 564
Pezinok 551
Bojnice 478
Lužianky 458
Prievidza 414
Stará Ľubovňa 399
Dolný Kubín 370
Leopoldov 313
Bardejov 302
Dunajská Streda 286
Čadca 259
Senec 256
Humenné 253
Spišská Nová Ves 240
Púchov 231
Partizánske 229
Kežmarok 226
Dubnica nad Váhom 217
Ilava 215
Žiar nad Hronom 210
Sučany 206
Lučenec 206
Hlohovec 199
Rožňava 195
Kováčová 195
Brezno 190
Levice 179
Pliešovce 176
Topoľčianky 161
Levoča 161
Myjava 154
Topoľčany 153
Senica 146
Slavnica 143
Trebišov 134
Hrnčiarovce nad Parnou 131
Kolíňany 129
Veľký Krtíš 128
Svätý Jur 120
Nové Mesto nad Váhom 119
Ivanka pri Dunaji 118
Malacky 116
Hronovce 115
Bánovce nad Bebravou 114
Skalica 114
Rimavská Sobota 110
Nitrianske Pravno 109
Tornaľa 109
Kysucké Nové Mesto 105
Galanta 104
Trstená 104
Revúca 101
Detva 100
Ľubochňa 100
Vranov nad Topľou 99
Snina 97
Svidník 96
Holíč 95
Sabinov 93
Kremnica 90
Pruské 84
Modra 83
Jaslovské Bohunice 82
Šaľa 79
Sereď 77
Stará Turá 77
Trnovec nad Váhom 77
Liptovský Hrádok 75
Kráľovský Chlmec 67
Zlaté Moravce 64
Stupava 63
Likavka 62
Nové Zámky 62
Námestovo 61
Záhorie 61
Medzilaborce 59
Hurbanovo 58
Kolárovo 58
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 14 627 561 286,88
Košice 1 717 008 666,08
Žilina 1 377 081 239,76
Piešťany 890 689 241,90
Nitra 771 103 173,94
Banská Bystrica 672 297 660,40
Vrútky 614 856 880,00
Trnava 531 948 857,76
Praha 514 495 368,88
Nové Zámky 413 810 894,74
Milano (MI) 409 800 000,00
Prešov 403 727 878,22
Trenčín 292 737 962,36
Zvolen 286 299 839,40
Martin 234 317 256,00
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 179 562 291,85
Larnaca 179 401 010,00
Liptovský Mikuláš 145 812 681,40
Poprad 145 442 258,98
Bojnice 145 395 604,79
Púchov 144 069 691,48
Plzeň 141 839 797,00
Trakovice 140 000 000,00
Prievidza 133 289 182,71
Horné Srnie 132 623 337,75
Trebišov 128 599 911,82
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Brno 111 279 837,72
Pezinok 109 317 445,64
Komárno 106 632 186,13
Rožňava 96 765 542,71
Šarovce 93 941 510,12
Banská Štiavnica 90 489 014,50
Bardejov 89 870 704,40
Ružomberok 85 535 776,11
Lučenec 85 023 094,32
Zlaté Moravce 84 454 199,44
Galanta 84 316 608,12
Madrid 82 829 436,00
Liptovská Teplička 82 770 391,30
Spišská Nová Ves 82 022 266,21
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Krásno nad Kysucou 79 896 287,48
Michalovce 78 060 289,12
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Dunajská Streda 73 567 924,65
Hriňová 72 399 103,64
Námestovo 70 358 909,45
Libchavy 69 415 000,00
Ulm, 69 350 000,00
Slovenská Ľupča 63 790 689,94
Dolný Kubín 62 884 407,08
Raková 62 124 771,34
Rabča 58 139 471,40
Levice 56 872 761,70
Tlmače 53 349 000,00
Humenné 52 852 139,64
Kráľová nad Váhom 49 950 689,84
Šaľa 49 839 255,93
Partizánske 48 689 952,35
Mútne 45 620 606,65
Trutnov 45 142 070,00
Žiar nad Hronom 44 927 054,75
Vranov nad Topľou 44 899 208,02
Beluša 42 530 779,72
Senec 41 178 451,46
Oščadnica 40 772 073,23
Myjava 40 470 323,81
Oravské Veselé 40 001 529,00
Ostrý Grúň 39 747 294,00
Čadca 39 044 160,82
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 029 909,00
Vráble 38 002 231,48
Detva 37 220 030,62
Senica 36 655 771,10
Moravany nad Váhom 36 595 904,79
Lietavská Lúčka 36 441 441,79
Rimavská Sobota 36 057 686,47
Sľažany 35 244 452,00
Ľubotice 35 123 412,97
Veľké Leváre 34 828 277,35
Čierny Balog 34 162 983,00
Nitrianske Pravno 33 151 312,45
Sabinov 32 779 964,56
Oudeweg 32 31 382 143,00
Poproč 30 256 129,58
Liesek 29 508 513,00
Florencia 28 600 000,00
Jaslovské Bohunice 28 315 056,00
Šamorín 28 019 550,79
Nové Mesto nad Váhom 27 795 628,28
Tureň 27 725 389,00
Šarišské Michaľany 27 535 312,46
Dúbrava 27 243 411,08
Žilina - Bánová 27 181 416,40
Štiavnik 25 460 904,00
Jelšava 24 895 445,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 33691
Nitra 7919
Košice 6384
Žilina 5116
Prešov 3841
Zvolen 3301
Banská Bystrica 3248
Trenčín 2538
Pezinok 2228
Trnava 1734
Lučenec 1513
Martin 1305
Piešťany 1245
Praha 1058
Bojnice 1013
Poprad 958
Prievidza 865
Šenkvice 836
Kočovce 763
Považská Bystrica 711
Liptovský Mikuláš 678
Tvrdošín 635
Dubnica nad Váhom 630
Nové Zámky 623
Dolný Kubín 617
Vranov nad Topľou 589
Komárno 586
Michalovce 576
Spišská Nová Ves 551
Nové Mesto nad Váhom 548
Rimavská Sobota 536
Šaľa 510
Bardejov 490
Krásno nad Kysucou 486
Levoča 431
Horné Srnie 428
Partizánske 416
Púchov 400
Humenné 398
Trstená 395
Žiar nad Hronom 370
Ružomberok 369
Wien 360
Brezno 343
Levice 339
Dunajská Streda 333
Dunajská Lužná 317
Brezovica 304
Slovenská Ľupča 300
Topoľčany 299
Humenne 293
Galanta 289
Senica 276
Lehota 271
Trebišov 268
Čadca 266
Veľké Kostoľany 264
Brno 255
Hriňová 254
Čierny Balog 248
Ľubotice 248
Námestovo 246
Ivanka pri Dunaji 245
Banská Štiavnica 237
Vrútky 235
Detva 235
Rožňava 230
Bytča 218
Kysucké Nové Mesto 217
Vyšný Kazimír 215
213
Lukavica 210
Zlaté Moravce 209
Uzovce 205
Senec 201
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 200
Oravský Podzámok 200
Štúrovo 200
Smolenice 195
Svidník 193
Brzotín časť Bak 192
Liptovská Teplička 189
Moravany nad Váhom 182
Sládkovičovo 180
Raková 178
Snina 178
Trenčianske Teplice 177
Krupina 173
Sabinov 172
Malacky 169
Veľký Šariš 164
Veľký Grob 163
Turzovka 161
Ulič 157
Sladkovičovo 155
Hanušovce nad Topľou 152
Neporadza 149
Čierne 144
Ostrý Grúň 144
Rabča 143
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Obec Ordzovany 5.29
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Krajská prokuratúra Trnava 4.51
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.43
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.33
Mesto Spišské Vlachy 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Stredná odborná škola 4.3
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.22
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Galanta 4.17
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Obec Čachtice 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Základná škola s materskou školou Štiavnik 4.09
Spojená škola 4.08
Obec Rohov 4.07
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4.06
Obec Krušovce 4.06
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Dolné Kočkovce 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Centrum sociálnych služieb 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Obec Záhorská Ves 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
ZAHORKA 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.92
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Lužianky 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.89
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3.88
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
KINEX BEARINGS, a.s. 0.6
Nemocnica Zvolen a. s. 0.61
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.46
KAM-BET, spol. s r.o. 6.11
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.71
Božena Šarmirová 5.7
TOWER BC, a. s. 5.68
Roľnícke družstvo HRON 5.67
Štefan Kurek 5.61
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.53
SDaM, s.r.o. 5.49
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.48
ROLTA, s.r.o. 5.31
Kameňolom Sokolec s.r.o. 5.27
Xtra Slovakia s.r.o. 5.23
WHATisIT s. r. o. 5.23
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Ján Víťazka 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
ABO, a.s. 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Jaroslav Kuba 4.54
Milan Mazáň 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
František Krištiak 4.54
Ján Rybár 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Viktor Rapant 4.54
Juraj Dovina 4.54
Peter Morong 4.54
Milan Podolan 4.54
Igor Plichta 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Dušan Barňák 4.53
BBnet Consulting, a.s. 4.52
Jozef Bučko 4.51
Marian Bardelčík 4.51
Ing. Juraj Godočik GO & GO 4.5
Ing. Vladimír Prvý - TPZ-Prvá 4.49
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Stadler Bussnang AG 0.33
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.37
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.43
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.43
G.K.T., spol. s r.o. 0.43
GeoComp-plus, s.r.o. 0.43
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.43
TRYSS s.r.o. 0.43
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.43
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.43
GIS – Bardejov s.r.o 0.43
LUPO-GEO s.r.o. 0.43
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
SPORT Construction a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
CAMASE, a.s. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
Arthur D. Little s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
JK SERVIS s.r.o. 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
voestalpine Schienen GmbH 0.67
SWK machinery s.r.o. 0.68
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 20
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 14
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 14
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 12
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 12
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 12
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 12
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 11
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 9
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 9
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 9
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Ján Čierňava Nová Bystrica 023 05 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Jan Kout Hákova 6 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900 6
Catherine Brustmann Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140 6
Jozef Šmátrala Kaštieľska 2 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 6
Jaroslav Vosáhlo Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101 6
Slavomír Podmanický Malinovská 17 Zálesie 90028 6
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 6
Veronika Hovaguimian Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 386
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 381
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 177
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 116
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 91
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 75
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 56
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 55
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 54
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 46
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 45
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 43
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 41
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 40
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 39
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 39
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 39
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 39
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 38
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 33
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 33
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 32
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 30
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 30
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 30
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 29
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 29
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 28
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 26
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 22
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 22
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 22
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 22
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 22
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 21
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 21
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 21
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 21
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 20
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 20
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 20
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 19
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 19
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 19
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 19
Tomáš Bartal Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 17
Roman Doupovec Tupého 25 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 17
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 17
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 17
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 17
Ondřej Žídek Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00 17
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 17
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 16
Stanislav Fuňa Komenského 6 Modra 90001 16
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 16
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 16
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4456
30125100-2 Tonerové náplne 2627
30192000-1 Kancelárske potreby 2233
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2114
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 1912
30199770-8 Stravné poukážky 1536
09310000-5 Elektrická energia 1494
30213100-6 Prenosné počítače 1453
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1374
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1313
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1219
77200000-2 Lesnícke služby 1193
09123000-7 Zemný plyn 1172
30213000-5 Osobné počítače 1150
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1137
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 978
60400000-2 Letecké dopravné služby 887
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 876
34110000-1 Osobné automobily 835
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 763
24000000-4 Chemické výrobky 756
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 724
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 716
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 701
16700000-2 Traktory/ťahače 688
30232110-8 Laserové tlačiarne 667
39130000-2 Kancelársky nábytok 655
33694000-1 Diagnostické činidlá 616
39830000-9 Čistiace výrobky 602
34913000-0 Rôzne náhradné diely 598
19520000-7 Plastové výrobky 594
09134100-8 Motorová nafta 587
33141625-7 Diagnostické súpravy 580
34100000-8 Motorové vozidlá 579
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 556
39234000-1 Škatule na kompost 555
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 551
79810000-5 Tlačiarenské služby 543
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 529
55520000-1 Služby hromadného stravovania 523
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 482
39100000-3 Nábytok 482
30213300-8 Stolový počítač 464
18110000-3 Pracovné odevy 454
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 453
33692100-8 Infúzne roztoky 446
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 443
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 438
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 434
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 425
39112000-0 Stoličky 396
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 395
33761000-2 Toaletný papier 391
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 388
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 385
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 381
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 375
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 370
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 354
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 347
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 346
60100000-9 Služby cestnej dopravy 345
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 343
45233142-6 Práce na oprave ciest 342
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 336
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 327
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 318
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 317
39221000-7 Kuchynské vybavenie 310
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 310
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 309
38652120-7 Videoprojektory 307
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 292
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 289
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 285
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 284
77210000-5 Ťažba dreva 284
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 278
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 277
30197620-8 Písací papier 276
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 276
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 273
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 271
22112000-8 Učebnice 268
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 268
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 263
39160000-1 Školský nábytok 260
66510000-8 Poisťovacie služby 256
39711130-9 Chladničky 254
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 254
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 252
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 251
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 250
35125300-2 Bezpečnostné kamery 247
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 242
39831000-6 Pracie prostriedky 241
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 241
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 240
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 237
24327000-2 Rôzne organické chemikálie 233
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3 641 251 526,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 087 018,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 373 642 930,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 059 677 050,67
09310000-5 Elektrická energia 676 733 154,16
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 674 917 984,25
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 608 560 799,98
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 598 086 136,00
09134100-8 Motorová nafta 464 909 506,23
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 455 361 853,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 415 470 108,69
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404 289 320,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 350,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 382 955 117,71
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 378 559 827,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 348 806 036,81
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 310 358,00
55520000-1 Služby hromadného stravovania 321 608 339,34
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 108 012,85
09123000-7 Zemný plyn 292 356 216,16
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 262 063 755,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 127 898,36
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 223 085 589,04
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 214 628 192,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 212 400 055,95
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 204 727 926,00
71300000-1 Inžinierske služby 186 271 975,67
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
38554000-3 Elektromery 184 980 332,67
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 176 340 201,00
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 173 754 894,00
34100000-8 Motorové vozidlá 172 980 374,29
72261000-2 Softvérové podporné služby 172 785 938,05
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 171 651 772,78
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 171 609 883,20
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 167 948 531,76
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 223 123,83
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 159 095 327,13
33141200-2 Katétre 158 340 616,69
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 164 640,84
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 156 045 947,00
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 151 799 705,96
34110000-1 Osobné automobily 151 319 297,76
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 148 257 017,06
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 145 903 083,08
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 144 214 038,41
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 142 250 461,69
77210000-5 Ťažba dreva 140 076 276,00
72222300-0 Služby informačných technológií 138 957 711,96
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 138 020 585,78
71351910-5 Geologické služby 136 519 188,00
45233140-2 Práce na ceste 129 178 223,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
30199770-8 Stravné poukážky 124 908 289,79
45255400-3 Montážne práce 123 637 209,00
79993000-1 Správa budov a zariadení 122 027 992,66
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 121 699 850,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 120 911 733,90
60400000-2 Letecké dopravné služby 120 282 130,20
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 120 160 730,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 118 160 074,32
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
34622200-5 Železničné osobné vozne 110 918 740,00
66510000-8 Poisťovacie služby 103 743 412,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 102 038 520,66
71320000-7 Inžinierske projektovanie 93 709 098,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 89 608 147,62
30213000-5 Osobné počítače 87 867 610,10
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 83 642 909,00
72300000-8 Dátové služby 82 962 095,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 81 431 828,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 81 320 250,00
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
66515200-5 Poistenie majetku 71 977 358,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 69 550 000,79
16700000-2 Traktory/ťahače 67 554 736,63
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 67 519 399,22
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 66 112 243,12
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 65 966 119,00
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 65 083 597,81
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 63 037 352,00
09132100-4 Bezolovnatý benzín 62 677 870,60
42600000-2 Obrábacie stroje 62 491 659,02
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 62 356 728,40
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 62 294 127,10
45246400-7 Protipovodňové práce 61 376 817,00
30125100-2 Tonerové náplne 60 884 556,35
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60 292 590,00
65000000-3 Verejné služby 60 186 320,00
90910000-9 Upratovacie služby 59 788 271,68
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58 740 000,00
33111730-7 Potreby pre angioplastiku 57 911 429,00
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 57 539 085,72
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57 414 011,00

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×