Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 702 892 207,60
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 718 310 614,63
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 233 767 070,28
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 677 632 513,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 146 522 935,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 940 270 759,83
Slovenská správa ciest 563 868 535,46
Slovenská pošta, a.s. 526 059 602,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 525 083 474,17
Západoslovenská distribučná, a.s. 506 762 218,00
Slovenské elektrárne, a.s. 483 229 730,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 438 323 949,02
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 369 987 355,62
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 364 187 565,17
Nitriansky samosprávny kraj 355 593 605,11
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 336 685 207,22
MH Invest, s.r.o. 327 765 942,03
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 326 865 549,12
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 316 353 103,00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 286 482 538,34
Hlavné mesto SR Bratislava 246 006 488,74
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 235 482 671,68
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 228 874 651,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 226 546 008,82
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 224 165 217,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 216 694 131,11
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 196 229 182,17
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 189 831 096,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 182 444 811,16
Východoslovenská distribučná, a. s. 178 419 939,00
Mesto Košice 175 819 969,68
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 165 750 366,75
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 164 811 201,13
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 146 335 024,00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131 402 955,00
National Development Fund II., a.s. 122 538 475,00
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 110 730 648,86
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 104 871 021,99
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 104 444 220,43
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 101 594 216,69
Žilinský samosprávny kraj 101 487 979,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 101 323 963,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100 005 817,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 97 294 614,85
Sociálna poisťovňa, ústredie 96 644 389,19
Univerzita Komenského v Bratislave 94 723 221,94
eustream, a.s. 91 303 314,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 89 029 354,42
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 87 557 068,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 86 260 231,64
Centrum vedecko-technických informácií SR 85 039 080,44
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 644 876,09
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 78 224 279,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 77 174 968,16
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 76 411 223,80
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 73 296 390,64
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Úrad vlády Slovenskej republiky 72 106 326,51
Mesto Prievidza 68 594 791,44
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Trenčiansky samosprávny kraj 64 204 643,39
Národné centrum zdravotníckych informácií 64 011 509,53
Slovenský hydrometeorologický ústav 60 799 799,06
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 163 524,08
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 59 005 296,10
Prešovský samosprávny kraj 58 771 698,37
Banskobystrický samosprávny kraj 58 765 776,09
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 58 492 032,37
DataCentrum 56 434 787,87
Technická univerzita v Košiciach 56 231 818,60
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 55 270 090,38
Mesto Prešov 54 247 213,98
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 51 117 956,23
Bratislavský samosprávny kraj 50 983 355,54
Žilinská teplárenská, a.s. 49 506 539,00
Metodicko-pedagogické centrum 49 100 936,22
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 48 838 178,26
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 47 920 134,74
Národná transfúzna služba SR 47 268 997,55
Záchranná zdravotná služba Bratislava 47 169 509,32
Slovenská akadémia vied (SAV) 45 908 368,67
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 45 669 712,60
Mesto Žilina 45 597 921,51
Mesto Trnava 42 828 551,94
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 42 557 156,54
Mesto Trenčín 40 777 203,73
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 40 496 453,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 40 068 304,03
Národné lesnícke centrum (NLC) 39 809 691,40
Národný onkologický ústav 39 696 918,07
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38 886 134,00
Nemocnica svätého Michala, a. s. 38 423 763,00
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6110
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5289
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3169
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2503
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2334
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2327
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2231
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1948
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1908
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1598
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1478
Národný onkologický ústav 1413
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1359
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1257
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1178
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1096
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1069
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1048
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1036
Slovenské národné múzeum 945
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 901
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 849
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 821
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 819
Ekonomická univerzita v Bratislave 816
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 812
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 808
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 798
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 795
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 789
Technická univerzita v Košiciach 784
Univerzitná nemocnica Bratislava 697
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 668
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 664
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 643
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 630
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 607
Nemocnica Poprad a. s. 599
Štatistický úrad Slovenskej republiky 586
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 570
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 508
Výskumný ústav vodného hospodárstva 501
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 498
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 497
Mesto Žilina 495
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 489
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 485
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 484
Západoslovenská distribučná, a.s. 482
Slovenská pošta, a.s. 464
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 459
Ústav experimentálnej fyziky SAV 457
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 436
Mesto Komárno 398
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 392
Fakultná nemocnica Trenčín 378
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 377
Žilinský samosprávny kraj 377
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 371
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Hlavné mesto SR Bratislava 366
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 360
Úrad vlády Slovenskej republiky 351
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 350
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 338
Katolícka univerzita v Ružomberku 331
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 326
Sociálna poisťovňa, ústredie 326
Mesto Trnava 321
Fakultná nemocnica Trnava 319
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 317
Univerzita Komenského v Bratislave 315
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 305
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 305
Univerzitná nemocnica Martin 303
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 301
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 301
Slovenská správa ciest 298
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 296
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 289
Nitriansky samosprávny kraj 289
Fakultná nemocnica Nitra 288
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 282
Centrum vedecko-technických informácií SR 280
Národný ústav reumatických chorôb 278
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 277
Záchranná služba 269
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 268
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 266
Rozhlas a televízia Slovenska 261
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 261
Ústav zoológie SAV 260
Trenčiansky samosprávny kraj 260
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 259
Národná transfúzna služba SR 256
UNIVERZITA J. SELYEHO 253
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 251
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 248
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 223 667 502,00
SLOVNAFT, a.s. 1 121 564 049,05
EUROVIA SK, a.s. 1 049 649 343,89
STRABAG s.r.o. 779 370 912,22
MAGNA ENERGIA a.s. 747 817 879,25
Metrostav a.s. 667 050 958,00
ZSE Energia, a.s. 664 190 323,33
Stredoslovenská energetika, a.s. 612 265 705,70
Pow-en a. s. 609 437 462,24
ŽOS Vrútky a.s. 601 839 334,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 591 130 423,08
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 526 444 045,00
TSS GRADE, a.s. 496 608 800,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 373 429 861,00
S u b t e r r a a.s. 365 023 843,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
EUROVIA CS, a.s. 356 345 380,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 330 218 831,70
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317 859 497,00
ŽOS Trnava, a. s. 303 700 869,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 298 513 220,67
Skanska SK a.s. 287 768 082,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259 293 600,00
PORR s.r.o. 258 863 319,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 236 262 287,32
OTNS, a. s. 235 618 579,41
TEMPEST a.s. 231 103 079,37
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
MED - ART, spol. s r.o. 183 140 408,78
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 182 305 907,89
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 174 921 747,99
AutoCont SK a.s. 171 431 386,87
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
DATALAN, a.s. 159 709 113,17
Východoslovenská energetika a.s. 156 044 427,76
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 151 975 888,00
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 151 737 392,22
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 150 967 566,85
DITEC, a.s. 145 614 915,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 142 167 833,42
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
TIMED, s.r.o. 139 737 385,58
InterWay, s.r.o. 138 078 070,00
SE Predaj, s. r. o. 135 430 947,34
Siemens s.r.o. 135 238 931,81
FORESTRA, s.r.o. 127 594 204,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
GGFS s.r.o. 114 848 081,19
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 114 638 841,00
CESTY NITRA, a.s. 112 103 153,21
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
MBM-GROUP, a.s. 107 740 248,00
Slovenská pošta, a.s. 107 586 934,58
Inžinierske stavby, a. s. 107 183 408,47
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 105 821 170,00
PETROLTRANS, a.s. 105 479 171,38
Orange Slovensko, a.s. 104 023 249,15
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
SEVITECH a. s. 100 250 803,67
VUJE, a.s. 99 954 359,00
AB Facility s. r. o. 99 338 930,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
MEDITRADE spol. s r. o. 97 283 653,23
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 93 750 256,00
AVA-stav, s.r.o. 91 575 289,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
T a M trans spedition, s.r.o. 90 604 441,12
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 88 573 066,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
SOITRON, s.r.o. 86 657 888,35
Rempo s.r.o. 86 440 613,47
SWAN, a.s. 86 033 078,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85 809 843,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 764 900,00
Aliter Technologies, a.s. 83 914 182,86
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 80 965 754,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
OTP Bank Slovensko, a.s. 78 870 000,00
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75 759 400,00
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 74 996 793,47
HOCHTIEF SK s.r.o. 74 095 601,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 73 941 859,00
Di Mihálik, s.r.o. 73 771 520,00
BONUL, s.r.o. 73 751 045,17
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 73 061 690,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 70 124 474,00
ENERGYCO, s.r.o. 69 498 632,00
SOR Libchavy spol. s r.o. 69 415 000,00
Magirus GmbH 69 350 000,00
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 68 290 139,00
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 67 937 582,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 67 798 988,59
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2932
MED - ART, spol. s r.o. 1751
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1656
CLEAN TONERY, s.r.o. 1287
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1170
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1113
JURIGA, spol. s r. o. 1053
Tibor Varga TSV PAPIER 1021
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 921
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 857
INMEDIA, spol. s r.o. 834
LASER servis, spol. s.r.o. 825
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 820
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 771
BIOTECH s.r.o. 767
HENRYSO, s.r.o. 609
Lambda Life a.s. 608
VIDRA a spol. s.r.o. 572
INTRAVENA s.r.o. 564
B. Braun Medical s.r.o. 554
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 551
SLOVNAFT, a.s. 549
TIMED, s.r.o. 492
EUROVIA SK, a.s. 472
PC SEMA, s.r.o. 467
Xepap, spol. s r.o. 447
FORESTRA, s.r.o. 415
CENTRALCHEM, s.r.o. 411
AutoCont SK a.s. 404
LABO - SK, s. r. o. 388
OFFICE STAR, s.r.o. 383
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 382
DD21 s.r.o. 367
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 353
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
VWR International GmbH 346
MEDICAL GROUP SK a.s. 346
STRABAG s.r.o. 345
Lamitec, spol. s r.o. 344
mediatip.sk, s. r. o. 344
Lucia Rošková R-interiér 342
Ib-elektro s.r.o. 319
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 304
Di Mihálik, s.r.o. 303
LEON global s.r.o. 302
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 293
KRIDLA s.r.o 293
DATALAN, a.s. 292
KASON, s.r.o. 287
MEDITRADE spol. s r. o. 279
MAGNA ENERGIA a.s. 278
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 276
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 275
Marián Šupa 274
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 272
nanoTECH s.r.o. 270
BEGA, s.r.o. 268
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 258
X logistics, s.r.o. 252
KORAKO plus s. r. o. 249
Ing. Iveta Janíková 249
SARSTEDT spol. s r.o. 248
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 244
ZSE Energia, a.s. 244
Euro Media Košice, s.r.o. 242
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 240
ProScience Tech s. r. o. 234
Štefan Nagy - FAN-AUTO 234
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 233
Steeling, s.r.o. 233
Martin Gall - MG COMP 221
BAX PHARMA, s.r.o. 219
KVANT spol. s r.o. 213
TEMPEST a.s. 213
CORA GASTRO, s.r.o. 212
ŽOS Vrútky a.s. 211
AB Facility s. r. o. 209
KOBIT - SK, s.r.o. 208
VICOM s.r.o. 208
PLENT, s.r.o. 207
EQUILIBRIA, s.r.o. 203
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 203
GIEGO s.r.o. 201
Stredoslovenská energetika, a.s. 200
NICHOLTRACKT, s.r.o. 200
NABIMEX, s.r.o. 198
DMC, s.r.o. 197
TOWDY s. r. o. 194
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 192
Life Technologies s r.o. 189
LESOR, s.r.o. 187
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 187
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 185
Bidvest Slovakia s. r. o. 185
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 183
MIKONA s.r.o. 181
DYNEX Servis, spol. s r.o. 180
Ivan Hoferica - LIMAR 178
LESBORA, s.r.o. 171
KONEX elektro, spol. s r.o. 170
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 21 239 388 450,95
Banská Bystrica 5 163 823 513,49
Košice 1 479 450 924,84
Trnava 1 312 918 568,73
Nitra 742 967 841,78
Žilina 612 002 558,46
Banská Štiavnica 330 137 024,00
Prešov 328 694 999,33
Trenčín 207 704 196,87
Zvolen 147 817 393,20
Martin 147 295 396,77
Bojnice 135 008 394,87
Považská Bystrica 108 774 349,99
Liptovský Mikuláš 97 355 216,92
Piešťany 88 751 962,49
Poprad 82 432 925,26
Komárno 77 339 871,34
Prievidza 75 286 760,74
Bardejov 63 370 324,56
Hencovce 58 870 613,33
Kežmarok 58 460 426,82
Dunajská Streda 57 749 433,25
Ružomberok 53 684 453,25
Dubnica nad Váhom 45 168 606,04
Nemšová 44 990 399,61
Ľubotice 43 389 559,00
Vysoké Tatry 41 886 711,34
Nové Zámky 40 720 619,42
Trebišov 39 018 520,35
Stará Ľubovňa 37 186 109,01
Žiar nad Hronom 36 261 929,97
Pliešovce 35 202 812,16
Spišská Nová Ves 34 091 457,94
Brezno 32 918 477,84
Michalovce 32 040 709,27
Hriňová 30 758 994,60
Lučenec 29 990 094,01
Šaľa 29 137 186,85
Dolný Kubín 28 966 810,54
Vranov nad Topľou 27 775 129,58
Lužianky 26 991 140,51
Humenné 24 360 455,94
Levice 24 337 611,43
Snina 23 900 518,00
Senica 22 576 352,49
Pezinok 21 690 993,53
Rožňava 21 442 535,86
Hniezdne 21 032 145,00
Šarišské Michaľany 20 702 881,44
Hlohovec 20 380 013,33
Detva 19 964 172,04
Lesenice 19 561 589,00
Čadca 19 058 807,01
Dobšiná 19 017 917,16
Revúca 18 774 422,77
Topoľčany 18 619 133,83
Čierny Balog 18 318 397,04
Galanta 17 952 343,50
Dvory nad Žitavou 17 945 107,67
Kysucké Nové Mesto 16 753 567,59
Levoča 16 432 496,82
Hronovce 16 385 327,59
Sereď 15 978 169,86
Vráble 15 944 840,64
Sučany 15 499 071,75
Ulič 14 695 855,90
Malacky 14 225 030,77
Medzilaborce 13 973 756,96
Kolárovo 13 640 696,17
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Púchov 13 105 124,67
Bánovce nad Bebravou 12 759 387,24
Sabinov 12 720 444,99
Želiezovce 12 570 298,85
Šamorín 12 477 890,66
Topoľníky 12 308 331,14
Myjava 12 185 008,24
Veľký Krtíš 12 150 275,64
Tekovské Lužany 11 893 176,00
Trstená 11 462 117,93
Tornaľa 11 453 754,54
Bojná 11 384 046,00
Bytča 11 158 946,16
Marcelová 11 138 724,33
Rapovce 11 069 873,00
Gabčíkovo 10 923 101,00
Handlová 10 904 286,96
Nové Mesto nad Váhom 10 842 687,96
Vrútky 10 625 388,98
Holíč 10 503 050,36
Krupina 10 455 240,56
Lipany 10 388 299,52
Tvrdošín 10 275 093,84
Skalica 10 125 644,65
Kremnica 10 116 545,39
Svidník 10 097 130,82
Poltár 9 667 079,65
Svätý Peter 9 313 068,83
Sebechleby 9 295 134,00
Štúrovo 9 241 601,48
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 34530
Banská Bystrica 11537
Košice 10168
Žilina 4734
Nitra 4252
Prešov 3853
Trnava 3481
Martin 3233
Trenčín 2022
Zvolen 1751
Vysoké Tatry 1115
Piešťany 1070
Považská Bystrica 884
Liptovský Mikuláš 849
Želiezovce 760
Ružomberok 714
Nové Zámky 690
Komárno 684
Poprad 647
BRATISLAVA 605
Ulič 586
Michalovce 563
Banská Štiavnica 555
Pezinok 550
Bojnice 478
Lužianky 457
Prievidza 412
Stará Ľubovňa 395
Dolný Kubín 370
Leopoldov 310
Bardejov 299
Dunajská Streda 284
Čadca 257
Senec 256
Humenné 250
Spišská Nová Ves 236
Púchov 230
Partizánske 228
Kežmarok 220
Dubnica nad Váhom 217
Ilava 215
Žiar nad Hronom 210
Sučany 206
Lučenec 202
Hlohovec 198
Kováčová 195
Rožňava 195
Brezno 185
Levice 177
Pliešovce 176
Topoľčianky 161
Levoča 158
Myjava 154
Topoľčany 150
Senica 144
Slavnica 143
Trebišov 133
Hrnčiarovce nad Parnou 130
Kolíňany 129
Veľký Krtíš 128
Svätý Jur 120
Nové Mesto nad Váhom 119
Ivanka pri Dunaji 118
Malacky 115
Bánovce nad Bebravou 114
Hronovce 114
Skalica 112
Tornaľa 109
Nitrianske Pravno 108
Rimavská Sobota 107
Kysucké Nové Mesto 105
Trstená 104
Galanta 103
Ľubochňa 100
Revúca 99
Detva 97
Vranov nad Topľou 96
Snina 95
Holíč 95
Svidník 94
Sabinov 91
Kremnica 89
Pruské 84
Modra 82
Jaslovské Bohunice 82
Šaľa 78
Trnovec nad Váhom 77
Stará Turá 77
Liptovský Hrádok 75
Sereď 75
Kráľovský Chlmec 65
Zlaté Moravce 64
Stupava 63
Likavka 62
Nové Zámky 62
Záhorie 61
Námestovo 60
Hurbanovo 58
Kolárovo 58
Šurany 57
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 14 236 971 696,88
Košice 1 668 571 840,08
Žilina 1 360 785 428,76
Piešťany 878 320 264,90
Nitra 732 743 364,94
Banská Bystrica 654 914 780,40
Vrútky 614 856 880,00
Trnava 521 685 614,76
Praha 472 642 289,88
Nové Zámky 413 311 617,74
Milano (MI) 409 800 000,00
Prešov 383 476 442,22
Zvolen 270 373 681,40
Trenčín 258 961 469,36
Martin 231 908 545,00
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Larnaca 179 401 010,00
Považská Bystrica 177 802 271,85
Bojnice 144 524 948,79
Púchov 142 620 901,48
Liptovský Mikuláš 141 887 129,40
Poprad 141 871 532,98
Plzeň 141 839 797,00
Trakovice 140 000 000,00
Horné Srnie 131 985 423,75
Prievidza 129 723 830,71
Trebišov 128 571 336,82
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Brno 110 598 061,72
Pezinok 108 685 252,64
Komárno 105 029 014,13
Rožňava 96 315 710,71
Šarovce 90 239 896,12
Banská Štiavnica 88 367 523,50
Bardejov 87 046 139,40
Zlaté Moravce 84 421 006,44
Lučenec 83 616 436,32
Galanta 83 001 777,12
Madrid 82 829 436,00
Liptovská Teplička 82 242 147,30
Ružomberok 81 371 919,11
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Krásno nad Kysucou 78 732 306,48
Spišská Nová Ves 77 273 629,21
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Hriňová 72 340 492,64
Dunajská Streda 72 241 014,65
Libchavy 69 415 000,00
Ulm, 69 350 000,00
Námestovo 69 174 666,45
Michalovce 67 519 743,12
Slovenská Ľupča 63 746 163,94
Raková 62 121 460,34
Rabča 58 034 940,40
Dolný Kubín 57 921 569,08
Levice 54 349 514,70
Tlmače 53 349 000,00
Humenné 50 651 317,64
Kráľová nad Váhom 49 950 689,84
Šaľa 49 540 488,93
Partizánske 48 644 085,35
Trutnov 45 142 070,00
Mútne 45 129 632,65
Vranov nad Topľou 44 832 858,02
Žiar nad Hronom 44 536 678,75
Beluša 41 652 605,72
Senec 41 091 387,46
Oščadnica 40 562 887,23
Myjava 40 470 323,81
Oravské Veselé 39 774 138,00
Ostrý Grúň 39 499 896,00
Bussnang 38 801 691,00
Čadca 38 575 926,82
Príbovce 38 029 909,00
Senica 36 612 381,10
Vráble 36 505 211,48
Lietavská Lúčka 36 441 441,79
Detva 36 365 120,62
Sľažany 35 208 131,00
Veľké Leváre 34 754 109,35
Rimavská Sobota 34 650 202,47
Moravany nad Váhom 34 379 055,79
Ľubotice 33 888 961,97
Nitrianske Pravno 33 141 020,45
Čierny Balog 33 003 819,00
Sabinov 31 773 962,56
Oudeweg 32 31 382 143,00
Poproč 30 256 129,58
Liesek 29 281 228,00
Florencia 28 600 000,00
Jaslovské Bohunice 28 315 056,00
Šamorín 28 019 550,79
Tureň 27 725 389,00
Šarišské Michaľany 27 535 312,46
Žilina - Bánová 27 020 088,40
Dúbrava 26 869 074,08
Štiavnik 25 421 137,00
Nové Mesto nad Váhom 24 979 046,28
Leoben 24 564 435,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 33278
Nitra 7880
Košice 6296
Žilina 5049
Prešov 3800
Zvolen 3261
Banská Bystrica 3216
Trenčín 2509
Pezinok 2223
Trnava 1715
Lučenec 1504
Martin 1290
Piešťany 1225
Praha 1034
Bojnice 1006
Poprad 947
Prievidza 858
Šenkvice 836
Kočovce 762
Považská Bystrica 699
Liptovský Mikuláš 668
Tvrdošín 634
Dubnica nad Váhom 628
Nové Zámky 619
Dolný Kubín 610
Vranov nad Topľou 586
Komárno 581
Michalovce 568
Spišská Nová Ves 542
Nové Mesto nad Váhom 532
Rimavská Sobota 531
Šaľa 506
Bardejov 481
Krásno nad Kysucou 477
Levoča 431
Horné Srnie 420
Partizánske 413
Púchov 397
Humenné 392
Trstená 392
Žiar nad Hronom 365
Ružomberok 364
Wien 359
Brezno 339
Levice 336
Dunajská Streda 328
Dunajská Lužná 317
Brezovica 301
Topoľčany 298
Slovenská Ľupča 298
Humenne 293
Galanta 286
Senica 273
Lehota 271
Trebišov 266
Čadca 264
Veľké Kostoľany 263
Brno 253
Hriňová 250
Ľubotice 243
Čierny Balog 243
Ivanka pri Dunaji 241
Námestovo 240
Vrútky 235
Banská Štiavnica 234
Detva 232
Rožňava 227
Bytča 216
Vyšný Kazimír 215
Kysucké Nové Mesto 215
Lukavica 210
Zlaté Moravce 206
Uzovce 204
Senec 200
Štúrovo 199
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 197
Oravský Podzámok 193
Smolenice 193
Svidník 190
Brzotín časť Bak 190
Liptovská Teplička 188
183
Sládkovičovo 179
Moravany nad Váhom 178
Raková 177
Snina 176
Trenčianske Teplice 173
Krupina 171
Malacky 168
Sabinov 168
Veľký Šariš 163
Veľký Grob 163
Turzovka 160
Ulič 157
Sladkovičovo 155
Hanušovce nad Topľou 152
Neporadza 149
Čierne 144
Rabča 142
Ostrý Grúň 141
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Obec Ordzovany 5.29
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Krajská prokuratúra Trnava 4.51
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.43
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.33
Mesto Spišské Vlachy 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Stredná odborná škola 4.3
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.22
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Galanta 4.17
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Obec Čachtice 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Základná škola s materskou školou Štiavnik 4.09
Spojená škola 4.08
Obec Rohov 4.07
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4.06
Obec Krušovce 4.06
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Dolné Kočkovce 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Centrum sociálnych služieb 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Obec Záhorská Ves 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
ZAHORKA 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.92
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Lužianky 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.89
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3.88
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
KINEX BEARINGS, a.s. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
EKOPAK TRADE, a.s. 0.88
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.46
KAM-BET, spol. s r.o. 6.11
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
TOWER BC, a. s. 5.68
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.63
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
Štefan Kurek 5.52
SDaM, s.r.o. 5.49
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.48
ROLTA, s.r.o. 5.31
Xtra Slovakia s.r.o. 5.23
WHATisIT s. r. o. 5.23
AGROMELIO, s.r.o. 5.21
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Roľnícke družstvo HRON 5.15
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
Slovak Lines, a.s. 5.0
OTE, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
Juraj Kelecsényi - M§T 4.91
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Ján Víťazka 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
ABO, a.s. 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
Kameňolom Sokolec s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Ľudovít Rovňaník 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
Viktor Rapant 4.54
Milan Mazáň 4.54
Juraj Dovina 4.54
Ján Rybár 4.54
Igor Plichta 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Peter Morong 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
František Krištiak 4.54
Milan Podolan 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Dušan Barňák 4.53
BBnet Consulting, a.s. 4.52
PK FOREST s.r.o 4.51
Jozef Bučko 4.51
Marian Bardelčík 4.51
Ing. Juraj Godočik GO & GO 4.5
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Stadler Bussnang AG 0.33
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.37
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.43
TRYSS s.r.o. 0.43
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.43
G.K.T., spol. s r.o. 0.43
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.43
LUPO-GEO s.r.o. 0.43
GeoComp-plus, s.r.o. 0.43
GIS – Bardejov s.r.o 0.43
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.43
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.43
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
ŽPSV a.s. Čaňa 0.52
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
CAMASE, a.s. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
Arthur D. Little s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
JK SERVIS s.r.o. 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
voestalpine Schienen GmbH 0.67
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
V-LES RS, s.r.o. 0.68
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 14
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 14
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 14
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 12
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 12
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 11
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 8
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 7
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 7
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Peter Hazucha Hrušovany 419 Hrušovany 95613 6
Miroslav Kudlej Senecká 32 Tomášov 90044 6
Miloslav Repka Bottova 40 Chorvátsky Grob 90025 6
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 6
Jindřich Hess Dunovského 26 Praha 4 14900 6
Béla Molnár Snežienková 10 Komárno 94504 6
Martin Poór Adama Štrekára 41 Trnava 917 01 6
Marián Kobolka Juraja Hronca 6 Žilina 01015 6
László Ivan Fábryho 9 Moldava nad Bodvou 04501 6
Libor Sadílek Zlatá stezka 368 Ústí nad Labem 40321 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 380
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 373
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 115
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 91
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 88
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 75
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 53
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 52
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 51
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 46
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 43
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 43
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 41
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 39
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 39
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 39
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 39
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 38
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 38
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 33
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 30
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 30
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 29
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 29
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 29
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 29
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 28
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 28
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 26
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 23
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 23
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 22
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 22
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 22
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 22
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 21
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 21
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 19
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 19
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 19
Tomáš Bartal Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 18
Ondřej Žídek Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00 17
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 16
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 16
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 16
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 16
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 15
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 15
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 15
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 15
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 15
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 15
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Anton Zsigo Gamota 1 Hurbanovo 97401 15
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4294
30125100-2 Tonerové náplne 2618
30192000-1 Kancelárske potreby 2222
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2054
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 1912
30199770-8 Stravné poukážky 1525
09310000-5 Elektrická energia 1485
30213100-6 Prenosné počítače 1450
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1362
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1313
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1218
09123000-7 Zemný plyn 1161
30213000-5 Osobné počítače 1148
77200000-2 Lesnícke služby 1147
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1132
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 965
60400000-2 Letecké dopravné služby 879
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 875
34110000-1 Osobné automobily 827
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 763
24000000-4 Chemické výrobky 755
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 723
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 713
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 696
16700000-2 Traktory/ťahače 681
30232110-8 Laserové tlačiarne 667
39130000-2 Kancelársky nábytok 654
33694000-1 Diagnostické činidlá 616
39830000-9 Čistiace výrobky 600
34913000-0 Rôzne náhradné diely 598
19520000-7 Plastové výrobky 594
33141625-7 Diagnostické súpravy 579
09134100-8 Motorová nafta 578
34100000-8 Motorové vozidlá 573
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 556
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 551
39234000-1 Škatule na kompost 548
79810000-5 Tlačiarenské služby 539
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 528
55520000-1 Služby hromadného stravovania 512
39100000-3 Nábytok 480
30213300-8 Stolový počítač 464
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 452
18110000-3 Pracovné odevy 450
33692100-8 Infúzne roztoky 444
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 439
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 437
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 432
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 423
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 414
39112000-0 Stoličky 396
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 394
33761000-2 Toaletný papier 391
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 383
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 381
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 380
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 374
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 370
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 346
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 346
60100000-9 Služby cestnej dopravy 343
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 339
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 339
45233142-6 Práce na oprave ciest 338
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 335
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 319
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 318
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 312
39221000-7 Kuchynské vybavenie 310
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 310
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 309
38652120-7 Videoprojektory 307
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 291
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 289
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 284
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 283
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 276
77210000-5 Ťažba dreva 276
30197620-8 Písací papier 276
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 276
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 273
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 269
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 266
22112000-8 Učebnice 264
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 263
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 262
39160000-1 Školský nábytok 258
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 254
39711130-9 Chladničky 254
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 252
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 250
35125300-2 Bezpečnostné kamery 247
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 244
66510000-8 Poisťovacie služby 243
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 241
39831000-6 Pracie prostriedky 241
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 237
24327000-2 Rôzne organické chemikálie 233
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 233
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 228
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3 293 351 983,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 087 018,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 362 579 497,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 053 415 009,67
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 673 311 419,25
09310000-5 Elektrická energia 665 778 173,16
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 596 591 119,00
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 544 224 243,98
09134100-8 Motorová nafta 458 107 727,23
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 455 361 853,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 413 570 653,69
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404 289 320,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 350,00
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 377 832 827,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 344 723 759,71
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 338 415 283,81
34133100-9 Cisternové vozidlá 318 332 858,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 108 012,85
55520000-1 Služby hromadného stravovania 302 341 027,34
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
09123000-7 Zemný plyn 283 002 695,16
48812000-3 Finančné informačné systémy 261 070 252,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 248 623 403,36
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 221 424 115,04
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 214 416 192,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 208 798 011,95
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 201 163 920,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
71300000-1 Inžinierske služby 185 722 177,67
38554000-3 Elektromery 184 645 092,67
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 176 340 201,00
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 173 662 294,00
72261000-2 Softvérové podporné služby 172 404 572,05
34100000-8 Motorové vozidlá 171 436 717,29
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 168 170 003,78
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 166 612 475,76
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 026 242,83
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 156 821 510,13
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 164 640,84
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 155 624 028,00
34110000-1 Osobné automobily 150 721 336,76
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 146 542 327,20
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 145 903 083,08
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 142 913 238,41
33141200-2 Katétre 140 987 622,69
77210000-5 Ťažba dreva 139 021 147,00
71351910-5 Geologické služby 136 519 188,00
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 135 810 303,69
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 134 888 210,96
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 133 879 851,06
72222300-0 Služby informačných technológií 131 680 840,96
45112700-2 Terénne úpravy 125 272 904,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 124 482 574,78
45255400-3 Montážne práce 123 637 209,00
45233140-2 Práce na ceste 120 294 620,00
30199770-8 Stravné poukážky 119 819 094,79
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 118 859 073,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 118 851 745,90
79993000-1 Správa budov a zariadení 115 797 992,66
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 112 728 101,32
34622200-5 Železničné osobné vozne 110 918 740,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 105 262 450,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 103 645 246,20
66510000-8 Poisťovacie služby 99 157 537,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 94 051 810,66
71320000-7 Inžinierske projektovanie 93 521 108,00
30213000-5 Osobné počítače 86 844 835,10
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 85 964 984,62
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 83 642 909,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 81 431 828,00
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 846 730,00
72300000-8 Dátové služby 76 714 226,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 72 534 830,00
66515200-5 Poistenie majetku 71 809 602,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 69 550 000,79
16700000-2 Traktory/ťahače 67 261 136,63
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 65 886 552,22
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 62 682 627,00
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 62 541 312,00
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 62 356 728,40
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 62 294 127,10
42600000-2 Obrábacie stroje 62 217 759,02
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 61 940 244,12
09132100-4 Bezolovnatý benzín 61 650 969,60
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60 292 590,00
65000000-3 Verejné služby 60 186 320,00
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58 740 000,00
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57 414 011,00
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 56 737 725,81
71354200-6 Letecké mapovanie 56 349 919,00
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 55 827 511,30
90910000-9 Upratovacie služby 55 776 779,68
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 55 654 157,72
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 55 587 232,50

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×