Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 866 321 430,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 908 791 233,87
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 930 458 865,83
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 135 796 272,56
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 969 637 080,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 392 527 671,67
Slovenská správa ciest 1 061 350 194,34
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 768 805 201,15
Západoslovenská distribučná, a.s. 736 151 491,00
Slovenská pošta, a.s. 586 738 674,00
Slovenské elektrárne, a.s. 540 694 277,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 445 972 506,84
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 441 726 562,74
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 417 990 266,61
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 393 752 262,54
Nitriansky samosprávny kraj 367 748 159,17
Hlavné mesto SR Bratislava 360 836 060,81
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 359 436 952,36
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 354 232 778,00
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 312 366 626,66
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 296 464 695,72
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 287 747 044,35
National Development Fund II., a.s. 277 348 675,00
Východoslovenská distribučná, a. s. 258 505 275,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 233 235 486,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 231 774 042,00
Žilinský samosprávny kraj 226 740 687,07
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 218 172 068,38
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 214 917 684,00
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 211 423 258,01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 208 166 240,03
Mesto Banská Bystrica 202 634 784,55
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 192 371 324,09
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 187 627 876,75
Mesto Košice 184 027 432,50
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 160 156 321,51
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 153 281 258,94
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 150 884 030,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 848 355,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 142 952 467,76
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 134 486 287,73
Sociálna poisťovňa, ústredie 133 743 468,87
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 122 766 779,99
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 118 162 052,08
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Banskobystrický samosprávny kraj 114 494 070,09
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 113 406 228,98
Centrum vedecko-technických informácií SR 112 580 732,31
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 112 159 994,99
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 111 906 373,30
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Univerzita Komenského v Bratislave 106 250 324,24
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 104 113 356,49
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 96 565 515,93
Trenčiansky samosprávny kraj 95 575 502,13
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 92 931 949,54
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad vlády Slovenskej republiky 90 937 520,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 293 379,64
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 88 877 292,16
DataCentrum 87 729 381,34
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 85 200 373,91
Národné centrum zdravotníckych informácií 81 830 991,80
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 829 442,75
Mesto Prievidza 74 057 711,43
Technická univerzita v Košiciach 73 458 213,71
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Štatistický úrad Slovenskej republiky 70 566 962,75
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 70 115 652,66
Bratislavský samosprávny kraj 66 767 104,45
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 65 632 462,05
Prešovský samosprávny kraj 63 622 672,07
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 62 946 938,68
Národný onkologický ústav 62 310 209,74
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 62 025 278,14
Mesto Prešov 61 016 065,38
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 668 323,06
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 59 510 869,35
Národná transfúzna služba SR 59 449 464,88
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 57 455 491,72
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 57 185 204,00
Záchranná zdravotná služba Bratislava 55 426 624,63
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 55 264 302,60
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 54 956 174,84
Mesto Trnava 54 863 509,21
Mesto Žilina 54 714 691,75
Nitrianska investičná, s.r.o. 53 424 219,00
Žilinská teplárenská, a.s. 53 156 086,00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 52 266 051,78
Slovenská akadémia vied (SAV) 51 119 571,67
Mesto Poprad 50 880 966,57
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 50 721 655,69
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9868
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7214
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3367
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3171
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2695
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2660
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2575
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2481
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2376
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2115
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1986
Ida Uhlárová 1923
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1907
Národný onkologický ústav 1753
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1532
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1489
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1473
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1428
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1403
Slovenské národné múzeum 1197
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1182
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1105
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1099
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1086
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1037
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1007
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1007
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 991
Ekonomická univerzita v Bratislave 983
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 973
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 965
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 911
Univerzitná nemocnica Bratislava 907
Technická univerzita v Košiciach 866
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 828
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 801
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 764
Štatistický úrad Slovenskej republiky 760
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 729
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 708
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 700
Západoslovenská distribučná, a.s. 689
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 675
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 667
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 651
Nemocnica Poprad a. s. 628
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 626
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 612
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 605
Výskumný ústav vodného hospodárstva 600
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 594
Univerzita Komenského v Bratislave 588
Slovenská pošta, a.s. 576
Mesto Žilina 536
Žilinský samosprávny kraj 524
Mesto Komárno 521
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 508
Hlavné mesto SR Bratislava 507
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 502
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 494
Ústav experimentálnej fyziky SAV 479
Fakultná nemocnica Trenčín 467
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 453
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 450
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 448
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 444
Sociálna poisťovňa, ústredie 437
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 435
Katolícka univerzita v Ružomberku 427
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 421
Mesto Trnava 419
Úrad vlády Slovenskej republiky 407
Trenčiansky samosprávny kraj 396
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 395
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 386
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 384
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 383
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 381
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 374
Fakultná nemocnica Trnava 372
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 370
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Národný ústav reumatických chorôb 361
Slovenská správa ciest 354
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 351
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 350
Nitriansky samosprávny kraj 347
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 343
Záchranná služba 342
Univerzitná nemocnica Martin 341
Fakultná nemocnica Nitra 337
UNIVERZITA J. SELYEHO 336
Národná transfúzna služba SR 327
Východoslovenská distribučná, a. s. 327
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 321
Rozhlas a televízia Slovenska 314
Mesto Nové Zámky 311
Slovenské národné divadlo 308
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 760 092 534,00
EUROVIA SK, a.s. 1 506 266 757,37
STRABAG s.r.o. 1 420 522 597,22
SLOVNAFT, a.s. 1 187 658 994,28
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 811 756 675,80
Metrostav a.s. 718 741 869,00
ZSE Energia, a.s. 702 141 365,28
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
ŽOS Vrútky a.s. 681 467 003,00
TSS GRADE, a.s. 659 466 869,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 649 767 704,77
Pow-en a. s. 636 032 711,67
Stredoslovenská energetika, a.s. 614 436 522,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 572 215 754,00
Skanska SK a.s. 430 713 462,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 411 703 264,51
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 377 925 974,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
TEMPEST a.s. 362 802 250,04
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 329 455 662,83
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 191 597,00
ŽOS Trnava, a. s. 314 544 342,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 284 599 403,49
MED - ART, spol. s r.o. 282 725 112,08
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 265 071 074,06
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
PORR s.r.o. 262 184 147,00
MBM-GROUP, a.s. 245 149 218,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 232 221 809,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 221 644 151,00
HOCHTIEF SK s.r.o. 216 191 194,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 213 650 243,16
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 205 752 447,22
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
AutoCont SK a.s. 197 305 517,23
TuCon, a. s. 195 460 002,00
DITEC, a.s. 193 281 085,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 193 234 311,98
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 191 941 195,85
TEMPRA, s.r.o. 186 595 863,00
InterWay, s.r.o. 184 734 222,00
DATALAN, a.s. 180 435 996,74
TIMED, s.r.o. 180 397 509,97
Východoslovenská energetika a.s. 179 801 426,44
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 176 328 950,66
GGFS s.r.o. 166 687 964,94
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
AB Facility s. r. o. 159 099 924,00
Siemens s.r.o. 152 192 598,01
Ticket Service, s.r.o. 150 935 941,27
SE Predaj, s. r. o. 143 241 273,16
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
Aliter Technologies, a.s. 140 642 861,46
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 138 001 702,05
FORESTRA, s.r.o. 134 838 774,00
Slovenská sporiteľňa, a.s. 131 527 660,00
VUJE, a.s. 131 193 073,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 128 661 915,00
Metrostav a. 127 705 627,00
SOITRON, s.r.o. 126 637 656,69
Inžinierske stavby, a. s. 125 855 099,47
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 125 177 628,00
CESTY NITRA, a.s. 122 795 363,21
AVA-stav, s.r.o. 121 777 475,00
PETROLTRANS, a.s. 120 679 991,38
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 120 585 002,39
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 120 419 303,00
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 119 764 094,00
T a M trans spedition, s.r.o. 119 720 415,16
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
Slovenská pošta, a.s. 119 310 099,97
Orange Slovensko, a.s. 118 675 649,86
Rempo s.r.o. 117 915 109,47
stengl a.s. 117 863 367,00
MEDITRADE spol. s r. o. 117 059 607,08
SEVITECH a. s. 112 443 355,67
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 111 969 889,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 104 096 329,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 103 430 020,40
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Ernst & Young, s. r. o. 100 033 906,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 96 878 889,00
Prysmian Kablo s.r.o. 94 635 121,00
SWAN, a.s. 93 277 330,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 88 851 952,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3344
MED - ART, spol. s r.o. 2162
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2017
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1675
CLEAN TONERY, s.r.o. 1654
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1585
Tibor Varga TSV PAPIER 1446
INMEDIA, spol. s r.o. 1399
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1355
HENRYSO, s.r.o. 1354
JURIGA, spol. s r. o. 1337
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1193
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1011
BIOTECH s.r.o. 986
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 962
LASER servis, spol. s.r.o. 960
Lambda Life a.s. 732
INTRAVENA s.r.o. 709
SLOVNAFT, a.s. 698
VIDRA a spol. s.r.o. 693
B. Braun Medical s.r.o. 680
Steeling, s.r.o. 677
PC SEMA, s.r.o. 617
Xepap, spol. s r.o. 606
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
TIMED, s.r.o. 577
AutoCont SK a.s. 566
EUROVIA SK, a.s. 563
KASON, s.r.o. 548
CENTRALCHEM, s.r.o. 511
FORESTRA, s.r.o. 504
LABO - SK, s. r. o. 502
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 499
Ib-elektro s.r.o. 486
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 483
DD21 s.r.o. 468
VWR International GmbH 465
MEDICAL GROUP SK a.s. 434
Martin Gall - MG COMP 433
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 433
OFFICE STAR, s.r.o. 414
Štefan Nagy - FAN-AUTO 407
Lamitec, spol. s r.o. 406
STRABAG s.r.o. 403
mediatip.sk, s. r. o. 384
nanoTECH s.r.o. 383
MAGNA ENERGIA a.s. 382
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
Lucia Rošková R-interiér 375
LEON global s.r.o. 370
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 370
GIEGO s.r.o. 369
Henrich Sonnenschein - ITSK 362
DATALAN, a.s. 360
Bidvest Slovakia s. r. o. 360
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
BEGA, s.r.o. 349
DMC, s.r.o. 348
X logistics, s.r.o. 334
Di Mihálik, s.r.o. 333
MEDITRADE spol. s r. o. 328
Marián Šupa 328
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 323
KRIDLA s.r.o 323
BAX PHARMA, s.r.o. 315
RIZNER s. r. o. 314
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 310
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 310
Ing. Iveta Janíková 306
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
NABIMEX, s.r.o. 303
KORAKO plus s. r. o. 291
Euro Media Košice, s.r.o. 289
GLOBUS spol. s r.o. 282
MGP, spol. s r.o. 280
TEMPEST a.s. 279
ŽOS Vrútky a.s. 278
EQUILIBRIA, s.r.o. 275
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 274
ZSE Energia, a.s. 273
CORA GASTRO, s.r.o. 268
SARSTEDT spol. s r.o. 267
ProScience Tech s. r. o. 265
Marek Špeťko - IMEX 261
AB Facility s. r. o. 255
MIVASOFT, spol. s r.o. 252
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 252
KVANT spol. s r.o. 247
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 247
Rempo s.r.o. 246
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 244
NICHOLTRACKT, s.r.o. 241
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 241
HS technology s.r.o. 241
KOBIT - SK, s.r.o. 238
Energie2, a.s. 235
MIKONA s.r.o. 233
Ultra Print, s.r.o. 231
TOWDY s. r. o. 225
VICOM s.r.o. 223
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 27 377 446 853,41
Banská Bystrica 5 919 276 312,23
Košice 1 825 493 209,56
Trnava 1 382 946 158,78
Nitra 848 057 820,62
Žilina 796 602 802,25
Prešov 418 972 450,90
Banská Štiavnica 370 725 070,18
Trenčín 302 744 043,98
Zvolen 196 842 711,47
Martin 169 855 727,66
Bojnice 140 832 070,16
Piešťany 121 563 499,25
Považská Bystrica 116 904 174,50
Liptovský Mikuláš 114 198 741,36
Poprad 108 563 097,08
Prievidza 82 253 010,21
Komárno 81 369 776,51
Ružomberok 79 110 339,05
Kežmarok 76 884 015,49
Bardejov 70 737 030,32
Vysoké Tatry 66 500 210,94
Dunajská Streda 60 987 462,04
Nové Zámky 59 661 687,13
Hencovce 58 870 613,33
Trebišov 55 749 736,63
Dubnica nad Váhom 49 469 945,79
Nemšová 48 435 501,61
Levice 47 838 151,79
Spišská Nová Ves 47 279 651,84
Ľubotice 44 715 421,00
Stará Ľubovňa 44 692 899,08
Michalovce 44 527 791,70
Lučenec 44 316 377,11
Pliešovce 41 720 126,09
Brezno 40 454 507,39
Žiar nad Hronom 38 421 902,88
Šaľa 36 379 248,32
Vranov nad Topľou 35 914 858,39
Topoľčany 34 198 994,74
Hriňová 31 900 498,92
Dolný Kubín 31 871 228,23
Myjava 31 237 266,32
Humenné 31 071 534,72
Lužianky 29 349 702,01
Rožňava 28 530 870,21
Revúca 28 367 112,93
Snina 28 289 110,05
Pezinok 26 622 214,93
Kysucké Nové Mesto 26 581 871,91
Senica 24 871 828,65
Detva 24 204 525,20
Galanta 23 530 961,49
Levoča 23 131 884,71
Čadca 22 751 462,57
Hlohovec 22 679 397,56
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 084 740,44
Dobšiná 20 317 755,16
Čierny Balog 19 647 579,54
Lesenice 19 561 589,00
Dvory nad Žitavou 19 171 059,67
Ulič 19 035 978,90
Bytča 18 559 681,18
Hronovce 17 748 654,26
Sereď 17 611 684,67
Malacky 17 377 729,03
Sučany 16 965 596,23
Sabinov 16 928 716,31
Púchov 16 675 087,91
Partizánske 16 581 328,06
Vráble 16 574 548,64
Medzilaborce 16 182 948,47
Želiezovce 15 954 763,45
Lipany 15 271 689,09
Skalica 15 126 428,99
Kolárovo 14 751 541,34
Senec 14 670 448,79
Trstená 14 564 144,26
Bánovce nad Bebravou 14 308 718,02
Veľký Krtíš 14 253 389,04
Moravské Lieskové 14 168 594,82
Nové Mesto nad Váhom 13 680 344,79
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Leopoldov 13 057 459,62
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Šamorín 12 972 050,60
Kremnica 12 588 753,22
Poltár 12 468 600,98
Topoľníky 12 308 331,14
Tornaľa 12 212 330,64
Sebechleby 11 755 425,00
Gabčíkovo 11 705 976,33
Krupina 11 676 866,56
Svit 11 624 558,08
Marcelová 11 530 332,33
Svidník 11 487 448,46
Holíč 11 411 634,70
Bojná 11 398 899,26
Handlová 11 105 358,34
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 47330
Banská Bystrica 13917
Košice 13606
Žilina 6168
Nitra 5443
Prešov 5090
Trnava 4398
Martin 3315
Trenčín 2737
Zvolen 2362
Piešťany 1339
Vysoké Tatry 1321
Považská Bystrica 1131
Liptovský Mikuláš 1068
Nové Zámky 960
Komárno 929
Želiezovce 915
Ružomberok 915
BRATISLAVA 849
Poprad 731
Michalovce 730
Ulič 684
Banská Štiavnica 648
Pezinok 633
Lužianky 607
Bojnice 564
Prievidza 539
Stará Ľubovňa 499
Dolný Kubín 463
Leopoldov 395
Bardejov 347
Dunajská Streda 339
Humenné 333
Púchov 316
Čadca 308
Senec 304
Spišská Nová Ves 290
Dubnica nad Váhom 287
Lučenec 286
Sučany 284
Kežmarok 266
Partizánske 263
Rožňava 249
Ilava 248
Slavnica 247
Topoľčianky 241
Kováčová 240
Myjava 234
Hlohovec 233
Levoča 225
Brezno 225
Žiar nad Hronom 224
Levice 221
Pliešovce 207
Topoľčany 206
Trebišov 188
Senica 181
Hrnčiarovce nad Parnou 162
Veľký Krtíš 152
Trstená 151
Malacky 144
Skalica 143
Svätý Jur 141
Revúca 140
Kysucké Nové Mesto 140
Kremnica 139
Nové Mesto nad Váhom 138
Galanta 134
Bánovce nad Bebravou 133
Snina 133
Pruské 133
Kolíňany 130
Holíč 129
Hronovce 128
Nitrianske Pravno 127
Rimavská Sobota 126
Ivanka pri Dunaji 125
Tornaľa 124
Vranov nad Topľou 124
Sabinov 114
Detva 110
Svidník 106
Ľubochňa 104
Stará Turá 97
Šaľa 93
Kráľovský Chlmec 92
Sereď 89
Modra 86
Jaslovské Bohunice 86
Záhorie 85
Liptovský Hrádok 83
Prakovce 82
Likavka 80
Štiavnik 79
Zlaté Moravce 79
Nové Zámky 77
Trnovec nad Váhom 77
Šurany 76
Stupava 72
Námestovo 72
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 17 477 171 648,73
Košice 1 959 279 255,15
Žilina 1 676 792 353,69
Piešťany 976 587 199,86
Nitra 964 840 635,61
Banská Bystrica 861 718 735,49
Vrútky 694 484 549,00
Praha 586 211 204,07
Trnava 583 174 614,83
Zvolen 500 837 504,82
Prešov 470 327 727,75
Nové Zámky 423 318 930,01
Milano (MI) 409 800 000,00
Trenčín 359 236 159,90
Martin 267 443 496,93
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 202 730 154,37
Bojnice 195 758 882,35
Larnaca 179 401 010,00
Plzeň 176 602 797,00
Liptovský Mikuláš 162 550 049,60
Poprad 159 374 864,42
Púchov 154 858 389,12
Prievidza 150 125 233,26
Trebišov 148 026 422,34
Trakovice 140 000 000,00
Horné Srnie 139 229 993,75
Pezinok 130 165 326,03
Bardejov 127 481 306,99
Brno 125 813 189,67
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Šarovce 119 356 759,16
Spišská Nová Ves 118 389 556,65
Galanta 115 881 776,13
Komárno 114 751 244,09
Banská Štiavnica 110 227 308,97
Michalovce 106 357 934,72
Lučenec 105 087 013,56
Rožňava 100 517 726,85
Zlaté Moravce 89 677 677,60
Ružomberok 89 247 415,66
Krásno nad Kysucou 87 139 379,37
Liptovská Teplička 84 984 665,30
Madrid 82 829 436,00
Námestovo 81 930 159,87
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Libchavy 78 435 650,00
Dunajská Streda 77 909 085,71
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Levice 73 456 495,51
Hriňová 73 195 205,14
Ulm, 69 350 000,00
Slovenská Ľupča 68 776 185,50
Dolný Kubín 67 041 914,91
Raková 62 244 496,51
Šaľa 61 247 724,14
Humenné 58 519 083,27
Rabča 58 474 625,40
Žiar nad Hronom 57 492 534,23
Vranov nad Topľou 56 901 129,51
Tlmače 53 349 000,00
Nové Mesto nad Váhom 52 850 028,50
Partizánske 52 658 372,40
Kráľová nad Váhom 52 390 911,50
Moravany nad Váhom 51 523 945,95
Senec 49 227 516,05
Mútne 46 666 568,65
Trutnov 45 514 789,00
Beluša 44 121 626,36
Vráble 43 630 432,05
Pardubice 42 757 012,38
Čadca 41 819 338,20
Oravské Veselé 41 410 683,00
Ostrý Grúň 40 961 753,00
Oščadnica 40 867 863,73
Myjava 40 849 820,14
Veľké Leváre 40 639 223,36
Ľubotice 39 639 098,55
Detva 39 153 884,79
Bussnang 38 801 691,00
Rimavská Sobota 38 511 502,71
Senica 38 488 048,13
Lietavská Lúčka 38 076 191,72
Príbovce 38 046 569,00
Kladno 37 849 927,26
Čierny Balog 37 404 691,00
Poproč 36 576 884,58
Sľažany 35 861 001,00
Sabinov 35 459 852,75
Nitrianske Pravno 34 129 021,16
Bziny 32 411 166,00
Oudeweg 32 31 382 143,00
Krompachy 31 040 072,89
Liesek 30 164 231,00
Jaslovské Bohunice 29 521 477,00
Šamorín 29 492 924,98
Tureň 29 226 653,00
Ivanka pri Dunaji 28 634 363,78
Florencia 28 600 000,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 42168
Nitra 11006
Košice 8511
Žilina 6469
Prešov 5009
Zvolen 4519
Banská Bystrica 4142
Trenčín 3208
Pezinok 2799
Trnava 2224
Lučenec 2027
Piešťany 1662
Martin 1656
Bojnice 1264
Praha 1237
Poprad 1181
Prievidza 1050
Tvrdošín 1032
Šenkvice 979
Kočovce 952
Považská Bystrica 856
Liptovský Mikuláš 818
Nové Zámky 785
Nové Mesto nad Váhom 782
Vranov nad Topľou 740
Dubnica nad Váhom 729
Krásno nad Kysucou 721
Dolný Kubín 720
Rimavská Sobota 718
Bardejov 712
Michalovce 711
Spišská Nová Ves 680
Šaľa 674
Komárno 660
Partizánske 559
Levoča 541
Horné Srnie 499
Púchov 491
Wien 484
Žiar nad Hronom 477
Humenné 459
Trstená 443
Brezovica 414
Lukavica 410
Ružomberok 403
Dunajská Streda 391
Brezno 387
Levice 367
Lehota 360
Slovenská Ľupča 354
Topoľčany 352
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 348
Brno 347
Trebišov 327
Galanta 324
Humenne 323
Sládkovičovo 318
Dunajská Lužná 318
Veľké Kostoľany 313
Senica 310
307
Čadca 301
Ivanka pri Dunaji 298
Námestovo 288
Ľubotice 285
Oravský Podzámok 284
Vrútky 276
Banská Štiavnica 274
Bytča 268
Hriňová 268
Rožňava 266
Čierny Balog 265
Detva 264
Vyšný Kazimír 258
Uzovce 248
Kysucké Nové Mesto 244
Smolenice 238
Zlaté Moravce 238
Senec 234
Štúrovo 227
Svidník 225
Moravany nad Váhom 221
Brzotín časť Bak 219
Malacky 206
Vráble 206
Sabinov 204
Trenčianske Teplice 201
Liptovská Teplička 199
Krupina 196
Snina 193
Veľký Šariš 192
Dúbrava 192
Čierne 191
Sereď 188
Raková 184
Šarovce 180
Šamorín 179
Papín 178
Neporadza 173
Hanušovce nad Topľou 172
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
Obchodná akadémia 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
ZAHORKA 4.22
Mesto Spišské Vlachy 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
Obec Ľubá 4.02
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.92
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.92
Materská škola Hurbanovo 3.91
Obec Lužianky 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Obec Horná Ždaňa 3.88
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.87
Obec Stretava 3.86
Obec Korunková 3.85
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
Roľnícke družstvo HRON 5.67
TOWER BC, a. s. 5.67
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.64
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
SLOVSKAL, s.r.o. 5.48
Grif Pharma s.r.o. 5.38
WHATisIT s. r. o. 5.23
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Ján Víťazka 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
ROLTA, s.r.o. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
Green Technologies Slovakia s. r. o. 4.58
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
JStore, s. r. o. 4.57
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Igor Plichta 4.54
Milan Podolan 4.54
Juraj Dovina 4.54
Milan Mazáň 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Viktor Rapant 4.54
Peter Morong 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
SPORT Construction a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
U.K.S.R. s. r. o. 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 20
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 12
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 8
Ján Kasper 1 Herálec 58255 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Peter Fodrek Žarnovická 5 Bratislava 83106 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 7
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 7
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
Radomír Vailing Ďumbierska 11 Nitra 949 01 7
Ján Čierňava Nová Bystrica 023 05 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 409
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 407
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 193
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 146
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 107
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 76
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 75
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 74
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 57
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 53
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 52
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 51
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 51
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 50
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 50
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 50
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 48
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 45
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 37
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 37
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 34
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 31
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 30
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 30
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 30
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 30
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 29
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 28
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 28
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 26
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 26
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 24
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 24
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 24
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 23
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 23
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 22
Dušan Mach Mestský park 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 22
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 22
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 21
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 21
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 21
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 20
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 20
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 20
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 19
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5050
30125100-2 Tonerové náplne 3345
30192000-1 Kancelárske potreby 2824
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2420
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2323
30199770-8 Stravné poukážky 2269
30213100-6 Prenosné počítače 2201
09310000-5 Elektrická energia 1952
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1630
30213000-5 Osobné počítače 1578
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1531
09123000-7 Zemný plyn 1515
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1481
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1429
77200000-2 Lesnícke služby 1426
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1247
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1025
24000000-4 Chemické výrobky 1010
34110000-1 Osobné automobily 976
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 968
60400000-2 Letecké dopravné služby 924
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 895
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 848
34913000-0 Rôzne náhradné diely 843
30232110-8 Laserové tlačiarne 836
33141625-7 Diagnostické súpravy 831
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 796
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 778
39130000-2 Kancelársky nábytok 763
79810000-5 Tlačiarenské služby 761
16700000-2 Traktory/ťahače 756
39830000-9 Čistiace výrobky 730
09134100-8 Motorová nafta 730
33694000-1 Diagnostické činidlá 724
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 717
19520000-7 Plastové výrobky 715
55520000-1 Služby hromadného stravovania 713
39100000-3 Nábytok 696
34100000-8 Motorové vozidlá 693
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 690
30213300-8 Stolový počítač 674
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 649
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 648
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 586
39234000-1 Škatule na kompost 570
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 569
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 569
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 559
18110000-3 Pracovné odevy 534
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 523
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 507
33692100-8 Infúzne roztoky 489
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 488
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 486
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 466
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 464
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 461
39112000-0 Stoličky 461
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 459
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 452
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 447
33761000-2 Toaletný papier 446
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 439
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 430
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 428
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 424
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 400
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 399
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 398
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 397
39221000-7 Kuchynské vybavenie 388
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 386
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 382
60100000-9 Služby cestnej dopravy 380
38652120-7 Videoprojektory 373
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 373
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 361
45233142-6 Práce na oprave ciest 357
66510000-8 Poisťovacie služby 347
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 341
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 340
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 339
22112000-8 Učebnice 338
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 338
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 334
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 333
38300000-8 Meracie prístroje 332
18424300-0 Jednorazové rukavice 332
39160000-1 Školský nábytok 331
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 328
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 325
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 324
39711130-9 Chladničky 321
30197620-8 Písací papier 312
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 311
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 308
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 306
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 306
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 306
77210000-5 Ťažba dreva 305
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 230 189 436,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 436 087,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 446 096 398,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 205 904 943,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 086 532 211,67
09310000-5 Elektrická energia 1 005 101 968,68
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 760 650 224,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 677 058 721,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 604 123 257,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 532 702 195,90
09134100-8 Motorová nafta 525 049 782,23
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 486 828 198,19
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 485 087 737,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 458 809 021,69
55520000-1 Služby hromadného stravovania 428 787 727,90
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 420 746 397,00
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
09123000-7 Zemný plyn 403 358 124,57
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 352,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 378 676 237,81
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 294 081 591,96
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 091 265,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 708 090,18
45233142-6 Práce na oprave ciest 246 371 845,95
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 239 863 113,72
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 235 683 317,76
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 232 500 962,96
71300000-1 Inžinierske služby 229 747 197,67
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 227 039 999,00
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 223 132 142,00
33141200-2 Katétre 208 105 165,96
79993000-1 Správa budov a zariadení 207 211 931,66
38554000-3 Elektromery 199 287 478,67
72261000-2 Softvérové podporné služby 198 879 421,43
34100000-8 Motorové vozidlá 197 414 246,10
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 191 455 101,00
72222300-0 Služby informačných technológií 191 167 265,43
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 186 376 472,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 183 031 986,08
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 180 649 119,35
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
30199770-8 Stravné poukážky 169 340 423,73
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 169 126 111,76
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 293 310,83
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 164 857 048,69
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 164 267 313,06
34110000-1 Osobné automobily 160 636 727,09
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 160 445 749,10
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 159 184 268,48
71351910-5 Geologické služby 156 640 464,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 153 589 887,47
60100000-9 Služby cestnej dopravy 151 351 668,51
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 151 228 880,70
45233140-2 Práce na ceste 149 722 737,00
77210000-5 Ťažba dreva 146 756 889,00
66510000-8 Poisťovacie služby 135 077 843,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 132 940 217,27
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 130 096 322,00
60400000-2 Letecké dopravné služby 130 027 217,19
64200000-8 Telekomunikačné služby 127 495 093,49
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 139 469,00
34622200-5 Železničné osobné vozne 125 018 740,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 121 699 850,00
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 114 851 808,07
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 105 921 809,80
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 103 157 170,62
71320000-7 Inžinierske projektovanie 102 334 747,00
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 95 553 391,57
30213000-5 Osobné počítače 94 235 877,46
33600000-6 Farmaceutické výrobky 93 862 344,72
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 92 802 355,70
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 88 149 507,12
90910000-9 Upratovacie služby 86 634 765,51
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 83 756 717,00
66515200-5 Poistenie majetku 83 331 131,00
72300000-8 Dátové služby 83 029 593,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 82 737 783,00
16700000-2 Traktory/ťahače 77 838 946,13
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 77 673 192,81
30125100-2 Tonerové náplne 77 026 088,61
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 75 099 632,55
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 72 686 635,00
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 72 646 510,12
33662100-9 Oftalmologiká 70 369 616,94
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 69 611 442,00

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×