Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 834 613 142,60
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 762 833 241,63
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 620 511 578,28
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 772 939 383,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 242 646 443,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 140 221 751,83
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 618 164 475,17
Slovenská správa ciest 568 462 317,46
Slovenská pošta, a.s. 548 571 889,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 540 522 904,00
Slovenské elektrárne, a.s. 501 244 292,00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 438 323 949,02
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 406 215 067,62
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 402 032 378,17
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 384 827 430,12
Nitriansky samosprávny kraj 359 475 876,11
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 345 885 774,00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 345 590 073,22
MH Invest, s.r.o. 327 765 942,03
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 304 605 079,34
Hlavné mesto SR Bratislava 258 917 603,74
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 249 828 474,68
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 241 928 933,82
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 230 337 768,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 226 293 667,00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 217 842 144,11
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 210 853 725,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 209 911 181,17
Žilinský samosprávny kraj 200 793 266,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 189 865 602,16
Východoslovenská distribučná, a. s. 186 039 922,00
Mesto Košice 176 020 888,68
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 171 892 592,75
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 171 660 080,13
National Development Fund II., a.s. 147 853 675,00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 146 335 024,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 402 955,00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 136 845 175,86
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Sociálna poisťovňa, ústredie 118 068 758,19
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 117 921 924,43
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 114 706 778,42
Univerzitná nemocnica Bratislava 111 169 941,69
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 110 967 340,99
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 107 792 782,85
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 104 029 081,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 102 209 979,00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 99 682 078,00
Univerzita Komenského v Bratislave 95 771 652,94
Banskobystrický samosprávny kraj 93 119 627,09
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 89 475 749,64
Úrad vlády Slovenskej republiky 87 759 706,51
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 86 241 135,00
Centrum vedecko-technických informácií SR 85 327 923,44
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 82 905 587,80
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 644 876,09
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 79 297 082,16
Trenčiansky samosprávny kraj 76 033 205,39
DataCentrum 75 647 436,87
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 73 409 334,64
Národné centrum zdravotníckych informácií 73 266 892,53
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 938 106,10
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 71 858 937,37
Mesto Prievidza 70 601 069,44
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 63 932 322,06
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 63 274 043,26
Prešovský samosprávny kraj 60 617 004,37
Technická univerzita v Košiciach 60 573 917,60
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 60 163 524,08
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58 660 206,23
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 58 534 783,38
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 56 835 906,00
Národný onkologický ústav 56 084 693,07
Mesto Prešov 55 822 719,98
Bratislavský samosprávny kraj 51 930 148,54
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 51 579 332,60
Slovenská akadémia vied (SAV) 51 119 571,67
Záchranná zdravotná služba Bratislava 50 906 484,32
Národná transfúzna služba SR 50 777 081,55
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 49 605 742,74
Žilinská teplárenská, a.s. 49 506 539,00
Metodicko-pedagogické centrum 49 100 936,22
Mesto Žilina 48 121 568,51
Mesto Trnava 46 238 903,94
Mesto Poprad 45 057 907,74
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 43 821 759,03
Národné lesnícke centrum (NLC) 43 037 257,40
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 42 557 156,54
Štatistický úrad Slovenskej republiky 41 745 167,68
Mesto Banská Bystrica 41 040 765,72
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6374
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5389
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3170
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2519
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2440
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2340
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2243
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1992
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1928
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1599
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1485
Národný onkologický ústav 1418
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1373
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1261
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1245
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1097
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1079
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1048
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1038
Slovenské národné múzeum 945
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 909
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 853
Ekonomická univerzita v Bratislave 823
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 822
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 822
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 818
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 812
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 802
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 798
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 795
Technická univerzita v Košiciach 794
Univerzitná nemocnica Bratislava 712
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 670
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 664
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 652
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 651
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 609
Nemocnica Poprad a. s. 607
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 605
Štatistický úrad Slovenskej republiky 589
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 543
Západoslovenská distribučná, a.s. 534
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 533
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 520
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 509
Mesto Žilina 504
Výskumný ústav vodného hospodárstva 501
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 499
Slovenská pošta, a.s. 492
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 486
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 464
Ústav experimentálnej fyziky SAV 457
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 438
Žilinský samosprávny kraj 413
Mesto Komárno 398
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 398
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 392
Fakultná nemocnica Trenčín 391
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 388
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 387
Hlavné mesto SR Bratislava 387
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Úrad vlády Slovenskej republiky 361
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 360
Sociálna poisťovňa, ústredie 344
Mesto Trnava 338
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 338
Katolícka univerzita v Ružomberku 332
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 331
Univerzita Komenského v Bratislave 330
Fakultná nemocnica Trnava 319
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 317
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 314
Slovenská správa ciest 312
Univerzitná nemocnica Martin 308
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 307
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 306
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 305
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 301
Nitriansky samosprávny kraj 300
Fakultná nemocnica Nitra 300
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 296
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 292
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 289
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 287
Centrum vedecko-technických informácií SR 282
Trenčiansky samosprávny kraj 280
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 279
Národný ústav reumatických chorôb 279
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 274
Záchranná služba 274
Rozhlas a televízia Slovenska 268
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 267
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 266
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 266
Národná transfúzna služba SR 263
Východoslovenská distribučná, a. s. 261
Ústav zoológie SAV 260
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 238 852 508,00
SLOVNAFT, a.s. 1 143 571 901,05
EUROVIA SK, a.s. 1 064 614 364,89
STRABAG s.r.o. 787 372 319,22
MAGNA ENERGIA a.s. 755 965 306,25
Metrostav a.s. 700 641 860,00
ZSE Energia, a.s. 683 825 831,33
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 632 089 206,08
ŽOS Vrútky a.s. 623 560 646,00
Pow-en a. s. 620 748 302,24
Stredoslovenská energetika, a.s. 612 384 632,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 536 389 193,00
TSS GRADE, a.s. 531 176 658,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
S u b t e r r a a.s. 377 682 164,00
Metrostav Slovakia a. s. 377 472 870,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 357 757 614,70
EUROVIA CS, a.s. 356 345 380,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 143 397,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 304 887 151,67
ŽOS Trnava, a. s. 304 162 018,00
TEMPEST a.s. 293 191 988,37
Skanska SK a.s. 292 252 831,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259 293 600,00
PORR s.r.o. 258 976 515,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 248 366 831,32
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
MED - ART, spol. s r.o. 234 644 780,78
VÁHOSTAV - SK, a.s. 228 905 958,59
HOCHTIEF SK s.r.o. 202 897 123,00
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 201 915 053,89
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 196 661 643,22
TuCon, a. s. 189 707 839,00
AutoCont SK a.s. 182 897 547,87
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 175 747 459,99
Východoslovenská energetika a.s. 175 466 052,76
DATALAN, a.s. 165 203 145,17
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 157 726 954,42
TIMED, s.r.o. 156 999 858,58
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 152 553 629,85
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 152 027 235,00
InterWay, s.r.o. 145 683 404,00
DITEC, a.s. 145 614 915,00
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
SE Predaj, s. r. o. 140 707 188,34
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
Siemens s.r.o. 137 614 414,81
VUJE, a.s. 130 532 463,00
AB Facility s. r. o. 130 415 031,00
FORESTRA, s.r.o. 128 957 960,00
Metrostav a. 127 705 627,00
CESTY NITRA, a.s. 122 521 405,21
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
GGFS s.r.o. 117 234 229,19
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 116 211 923,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 116 143 246,00
Slovenská pošta, a.s. 114 219 934,58
Orange Slovensko, a.s. 112 815 519,15
Inžinierske stavby, a. s. 112 012 082,47
MBM-GROUP, a.s. 111 617 208,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
AVA-stav, s.r.o. 110 658 202,00
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 108 781 020,00
MEDITRADE spol. s r. o. 108 594 069,23
PETROLTRANS, a.s. 105 479 171,38
SEVITECH a. s. 104 943 686,67
Rempo s.r.o. 102 314 053,47
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 100 626 122,74
SOITRON, s.r.o. 98 923 984,35
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 98 055 336,00
T a M trans spedition, s.r.o. 94 480 636,12
SWAN, a.s. 92 280 947,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 91 533 084,00
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 506 678,00
Aliter Technologies, a.s. 88 298 945,86
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 86 699 717,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 86 512 456,14
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 86 298 651,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85 809 843,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 764 900,00
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
OTP Bank Slovensko, a.s. 78 870 000,00
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 77 613 023,00
Di Mihálik, s.r.o. 76 164 778,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 76 124 474,00
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75 759 400,00
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 75 621 646,47
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2932
MED - ART, spol. s r.o. 1801
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1703
CLEAN TONERY, s.r.o. 1287
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1178
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1113
JURIGA, spol. s r. o. 1053
Tibor Varga TSV PAPIER 1030
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 947
INMEDIA, spol. s r.o. 889
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 857
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 848
LASER servis, spol. s.r.o. 825
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 775
BIOTECH s.r.o. 769
Lambda Life a.s. 609
HENRYSO, s.r.o. 609
SLOVNAFT, a.s. 601
B. Braun Medical s.r.o. 600
INTRAVENA s.r.o. 599
VIDRA a spol. s.r.o. 577
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 551
TIMED, s.r.o. 511
EUROVIA SK, a.s. 496
PC SEMA, s.r.o. 467
Xepap, spol. s r.o. 462
FORESTRA, s.r.o. 434
AutoCont SK a.s. 421
CENTRALCHEM, s.r.o. 411
LABO - SK, s. r. o. 394
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 386
OFFICE STAR, s.r.o. 383
DD21 s.r.o. 367
MEDICAL GROUP SK a.s. 366
STRABAG s.r.o. 358
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 353
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
VWR International GmbH 347
Lamitec, spol. s r.o. 346
mediatip.sk, s. r. o. 344
Lucia Rošková R-interiér 342
Ib-elektro s.r.o. 319
Di Mihálik, s.r.o. 317
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 311
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 304
DATALAN, a.s. 304
LEON global s.r.o. 302
KRIDLA s.r.o 293
MAGNA ENERGIA a.s. 292
MEDITRADE spol. s r. o. 287
KASON, s.r.o. 287
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 277
Marián Šupa 277
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 276
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 273
nanoTECH s.r.o. 270
BEGA, s.r.o. 268
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 259
ZSE Energia, a.s. 255
X logistics, s.r.o. 252
KORAKO plus s. r. o. 250
Ing. Iveta Janíková 249
SARSTEDT spol. s r.o. 248
BAX PHARMA, s.r.o. 247
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 244
Euro Media Košice, s.r.o. 242
Štefan Nagy - FAN-AUTO 242
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 241
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 240
ProScience Tech s. r. o. 234
Steeling, s.r.o. 233
TEMPEST a.s. 231
AB Facility s. r. o. 224
Martin Gall - MG COMP 221
ŽOS Vrútky a.s. 218
KOBIT - SK, s.r.o. 217
CORA GASTRO, s.r.o. 215
KVANT spol. s r.o. 215
PLENT, s.r.o. 211
Bidvest Slovakia s. r. o. 210
VICOM s.r.o. 208
EQUILIBRIA, s.r.o. 205
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 203
GIEGO s.r.o. 201
DMC, s.r.o. 201
Stredoslovenská energetika, a.s. 201
NABIMEX, s.r.o. 200
NICHOLTRACKT, s.r.o. 200
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 199
LESOR, s.r.o. 195
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 195
TOWDY s. r. o. 194
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 193
Life Technologies s r.o. 189
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 189
MIKONA s.r.o. 185
DYNEX Servis, spol. s r.o. 180
Rempo s.r.o. 180
Ivan Hoferica - LIMAR 178
CESTY NITRA, a.s. 176
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 22 827 930 469,95
Banská Bystrica 5 407 876 695,49
Košice 1 606 633 331,84
Trnava 1 329 592 638,73
Nitra 792 958 820,78
Žilina 730 161 547,46
Banská Štiavnica 359 978 534,00
Prešov 347 598 300,33
Trenčín 236 471 538,87
Zvolen 167 589 934,20
Martin 153 492 872,77
Bojnice 136 678 499,87
Považská Bystrica 110 914 713,99
Liptovský Mikuláš 100 278 790,92
Poprad 97 655 639,26
Piešťany 95 266 106,49
Komárno 77 863 843,34
Prievidza 77 685 977,74
Bardejov 65 153 981,56
Kežmarok 64 880 451,82
Ružomberok 60 510 409,25
Dunajská Streda 58 936 216,25
Hencovce 58 870 613,33
Nové Zámky 50 752 259,42
Vysoké Tatry 50 377 291,34
Dubnica nad Váhom 46 315 482,04
Nemšová 46 292 765,61
Ľubotice 43 736 467,00
Trebišov 41 347 782,35
Stará Ľubovňa 40 292 463,01
Brezno 36 688 936,84
Žiar nad Hronom 36 328 179,97
Pliešovce 36 286 407,16
Spišská Nová Ves 35 190 262,94
Michalovce 33 375 028,27
Šaľa 32 334 051,85
Vranov nad Topľou 32 019 059,58
Lučenec 31 611 319,01
Hriňová 30 758 994,60
Dolný Kubín 29 994 393,54
Lužianky 28 142 866,51
Levice 28 078 759,43
Snina 26 452 981,00
Humenné 25 578 242,94
Pezinok 24 126 553,53
Senica 23 610 719,49
Rožňava 22 733 973,86
Detva 21 288 958,04
Hniezdne 21 209 951,00
Topoľčany 21 139 704,83
Hlohovec 21 008 468,33
Šarišské Michaľany 20 702 881,44
Čadca 19 882 462,01
Lesenice 19 561 589,00
Revúca 19 210 402,77
Čierny Balog 19 078 022,04
Dobšiná 19 017 917,16
Dvory nad Žitavou 18 984 456,67
Galanta 18 287 658,50
Levoča 17 517 937,82
Sereď 16 967 825,86
Kysucké Nové Mesto 16 753 567,59
Hronovce 16 719 885,59
Ulič 16 095 755,90
Vráble 15 944 840,64
Sučany 15 499 071,75
Partizánske 15 262 881,48
Malacky 15 131 752,77
Medzilaborce 15 115 556,96
Sabinov 14 672 938,99
Želiezovce 14 184 843,85
Kolárovo 13 640 696,17
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Púchov 13 435 372,67
Bánovce nad Bebravou 13 352 405,24
Šamorín 12 477 890,66
Veľký Krtíš 12 371 275,64
Tekovské Lužany 12 327 771,00
Topoľníky 12 308 331,14
Myjava 12 185 008,24
Tornaľa 11 956 185,54
Bytča 11 819 076,16
Moravské Lieskové 11 717 037,82
Gabčíkovo 11 642 368,00
Nové Mesto nad Váhom 11 606 839,96
Leopoldov 11 575 309,43
Trstená 11 549 717,93
Lipany 11 532 249,52
Bojná 11 384 046,00
Marcelová 11 138 724,33
Rapovce 11 069 873,00
Vrútky 10 909 005,98
Handlová 10 904 286,96
Svidník 10 794 666,82
Krupina 10 645 375,56
Holíč 10 503 050,36
Skalica 10 444 202,65
Kremnica 10 323 144,39
Tvrdošín 10 275 093,84
Vydrany 10 100 800,00
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 35421
Banská Bystrica 11938
Košice 10343
Žilina 4807
Nitra 4280
Prešov 3899
Trnava 3514
Martin 3243
Trenčín 2053
Zvolen 1770
Vysoké Tatry 1123
Piešťany 1081
Považská Bystrica 893
Liptovský Mikuláš 855
Želiezovce 762
Ružomberok 721
Nové Zámky 703
Komárno 687
Poprad 658
BRATISLAVA 605
Ulič 587
Banská Štiavnica 574
Michalovce 565
Pezinok 554
Bojnice 481
Lužianky 459
Prievidza 416
Stará Ľubovňa 401
Dolný Kubín 371
Leopoldov 316
Bardejov 303
Dunajská Streda 289
Čadca 260
Senec 256
Humenné 254
Spišská Nová Ves 241
Partizánske 232
Púchov 231
Kežmarok 230
Dubnica nad Váhom 218
Ilava 216
Žiar nad Hronom 211
Lučenec 209
Sučany 206
Hlohovec 201
Rožňava 198
Kováčová 196
Brezno 192
Pliešovce 182
Levice 179
Levoča 161
Topoľčianky 161
Topoľčany 156
Myjava 154
Senica 147
Slavnica 143
Trebišov 139
Hrnčiarovce nad Parnou 131
Kolíňany 129
Veľký Krtíš 129
Svätý Jur 120
Nové Mesto nad Váhom 120
Ivanka pri Dunaji 119
Malacky 118
Bánovce nad Bebravou 116
Hronovce 115
Skalica 114
Rimavská Sobota 112
Nitrianske Pravno 110
Tornaľa 110
Revúca 109
Galanta 106
Trstená 105
Kysucké Nové Mesto 105
Detva 100
Ľubochňa 100
Vranov nad Topľou 99
Snina 99
Svidník 96
Holíč 95
Sabinov 94
Kremnica 91
Pruské 84
Modra 84
Jaslovské Bohunice 82
Šaľa 81
Sereď 79
Stará Turá 78
Trnovec nad Váhom 77
Liptovský Hrádok 75
Kráľovský Chlmec 67
Stupava 65
Zlaté Moravce 64
Nové Zámky 62
Likavka 62
Námestovo 62
Záhorie 61
Medzilaborce 59
Hurbanovo 58
Kolárovo 58
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 15 170 885 527,88
Košice 1 764 054 193,08
Žilina 1 482 033 218,76
Piešťany 906 892 152,90
Nitra 826 303 104,94
Banská Bystrica 737 670 281,40
Vrútky 636 578 192,00
Trnava 546 350 842,76
Praha 516 072 294,88
Prešov 424 274 313,22
Nové Zámky 416 207 463,74
Milano (MI) 409 800 000,00
Zvolen 321 309 073,40
Trenčín 307 480 988,36
Martin 247 021 626,00
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Považská Bystrica 183 194 334,85
Larnaca 179 401 010,00
Bojnice 160 084 069,79
Liptovský Mikuláš 148 418 947,40
Poprad 147 552 359,98
Púchov 145 087 673,48
Plzeň 141 839 797,00
Trakovice 140 000 000,00
Prievidza 135 531 361,71
Horné Srnie 133 349 179,75
Trebišov 128 898 859,82
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Brno 116 487 207,72
Pezinok 110 993 138,64
Komárno 108 402 727,13
Galanta 102 651 774,12
Rožňava 97 284 266,71
Banská Štiavnica 96 666 661,50
Šarovce 94 116 091,12
Spišská Nová Ves 93 149 280,21
Bardejov 91 255 020,40
Ružomberok 86 038 207,11
Lučenec 85 820 785,32
Zlaté Moravce 84 474 969,44
Madrid 82 829 436,00
Liptovská Teplička 82 770 391,30
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Krásno nad Kysucou 79 914 150,48
Michalovce 78 729 463,12
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Dunajská Streda 75 013 345,65
Námestovo 72 813 967,45
Hriňová 72 399 103,64
Libchavy 69 415 000,00
Ulm, 69 350 000,00
Slovenská Ľupča 64 766 734,94
Dolný Kubín 62 965 815,08
Raková 62 124 771,34
Rabča 58 196 078,40
Levice 57 451 206,70
Tlmače 53 349 000,00
Humenné 52 986 680,64
Šaľa 50 936 587,93
Kráľová nad Váhom 49 950 689,84
Partizánske 48 689 952,35
Vranov nad Topľou 47 635 909,02
Mútne 45 812 984,65
Žiar nad Hronom 45 447 819,75
Trutnov 45 142 070,00
Beluša 43 170 286,72
Senec 41 769 421,46
Myjava 40 805 662,81
Oščadnica 40 772 073,23
Oravské Veselé 40 050 648,00
Ostrý Grúň 39 962 708,00
Čadca 39 492 678,82
Bussnang 38 801 691,00
Vráble 38 512 230,48
Príbovce 38 029 909,00
Veľké Leváre 38 015 035,35
Rimavská Sobota 37 351 169,47
Detva 37 318 600,62
Senica 36 960 771,10
Moravany nad Váhom 36 654 303,79
Lietavská Lúčka 36 441 441,79
Ľubotice 35 499 250,97
Sľažany 35 260 500,00
Čierny Balog 34 683 778,00
Sabinov 33 157 461,56
Nitrianske Pravno 33 151 312,45
Oudeweg 32 31 382 143,00
Poproč 30 256 129,58
Liesek 29 841 017,00
Nové Mesto nad Váhom 29 340 296,28
Jaslovské Bohunice 29 049 706,00
Florencia 28 600 000,00
Šamorín 28 019 550,79
Tureň 27 725 389,00
Šarišské Michaľany 27 535 312,46
Dúbrava 27 243 411,08
Žilina - Bánová 27 181 416,40
Štiavnik 25 460 904,00
Jelšava 25 067 696,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 34132
Nitra 7965
Košice 6448
Žilina 5164
Prešov 3879
Zvolen 3343
Banská Bystrica 3291
Trenčín 2558
Pezinok 2233
Trnava 1749
Lučenec 1519
Martin 1324
Piešťany 1272
Praha 1066
Bojnice 1043
Poprad 965
Prievidza 870
Šenkvice 837
Kočovce 765
Považská Bystrica 722
Liptovský Mikuláš 683
Tvrdošín 635
Dubnica nad Váhom 632
Nové Zámky 630
Dolný Kubín 619
Vranov nad Topľou 594
Komárno 591
Michalovce 582
Nové Mesto nad Váhom 560
Spišská Nová Ves 559
Rimavská Sobota 541
Šaľa 519
Bardejov 496
Krásno nad Kysucou 487
Horné Srnie 436
Levoča 432
Partizánske 416
Púchov 402
Humenné 400
Trstená 395
Žiar nad Hronom 374
Ružomberok 370
Wien 360
Brezno 350
Levice 341
Dunajská Streda 339
Dunajská Lužná 317
Brezovica 304
Slovenská Ľupča 304
Topoľčany 301
Humenne 293
Galanta 293
Senica 279
Lehota 271
Trebišov 269
Čadca 268
Veľké Kostoľany 264
Brno 259
Hriňová 254
Čierny Balog 253
Ľubotice 251
Námestovo 251
Ivanka pri Dunaji 246
Banská Štiavnica 242
Vrútky 238
Detva 237
Rožňava 233
222
Bytča 221
Kysucké Nové Mesto 217
Vyšný Kazimír 215
Zlaté Moravce 211
Lukavica 210
Oravský Podzámok 205
Uzovce 205
Senec 203
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 201
Štúrovo 200
Svidník 197
Smolenice 197
Brzotín časť Bak 193
Liptovská Teplička 189
Moravany nad Váhom 184
Sládkovičovo 180
Snina 179
Raková 178
Trenčianske Teplice 178
Krupina 177
Sabinov 175
Malacky 169
Veľký Šariš 164
Veľký Grob 163
Turzovka 161
Ulič 157
Sladkovičovo 155
Hanušovce nad Topľou 152
Neporadza 149
Ostrý Grúň 147
Čierne 145
Rabča 144
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Obec Ordzovany 5.29
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Krajská prokuratúra Trnava 4.51
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.43
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.33
Mesto Spišské Vlachy 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Stredná odborná škola 4.3
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.22
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Galanta 4.17
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Obec Čachtice 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Základná škola s materskou školou Štiavnik 4.09
Spojená škola 4.08
Obec Rohov 4.07
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4.06
Obec Krušovce 4.06
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Dolné Kočkovce 4.02
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Centrum sociálnych služieb 3.99
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Obec Záhorská Ves 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
ZAHORKA 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.92
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Moderná odborná škola 3.89
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 3.89
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3.88
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
KINEX BEARINGS, a.s. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.46
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Roľnícke družstvo HRON 5.71
Božena Šarmirová 5.7
TOWER BC, a. s. 5.68
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.64
Štefan Kurek 5.6
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.48
ROLTA, s.r.o. 5.31
Xtra Slovakia s.r.o. 5.23
WHATisIT s. r. o. 5.23
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
Slovak Lines, a.s. 5.0
OTE, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
Kameňolom Sokolec s.r.o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
PATRIA a.s. 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Ján Mlynarčík 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Igor Plichta 4.54
Juraj Dovina 4.54
František Krištiak 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Milan Podolan 4.54
Milan Mazáň 4.54
Ján Rybár 4.54
Peter Morong 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
Viktor Rapant 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Dušan Barňák 4.53
BBnet Consulting, a.s. 4.52
Jozef Bučko 4.51
Marian Bardelčík 4.51
Ing. Juraj Godočik GO & GO 4.5
Ing. Vladimír Prvý - TPZ-Prvá 4.49
JMK TREND s.r.o. 4.49
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Stadler Bussnang AG 0.33
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.37
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.43
G.K.T., spol. s r.o. 0.43
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.43
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.43
TRYSS s.r.o. 0.43
GeoComp-plus, s.r.o. 0.43
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.43
LUPO-GEO s.r.o. 0.43
GIS – Bardejov s.r.o 0.43
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.43
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
SPORT Construction a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
CAMASE, a.s. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
SM PONTON, s.r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
Arthur D. Little s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
JK SERVIS s.r.o. 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 20
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 15
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 14
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 14
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 12
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 12
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 12
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 12
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 12
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 10
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 10
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 9
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 9
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 7
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 7
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 7
Ján Čierňava Nová Bystrica 023 05 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Ján Kasper 1 Herálec 58255 7
Jozef Gál Žirany 95174 7
Phillip Sulke Geweygasse 5 Viedeň 1190 7
Anton Jánoš Gabriela Povalu 20 Žilina 01001 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 393
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 391
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 182
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 116
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 96
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 75
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 56
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 55
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 54
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 49
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 46
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 44
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 41
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 40
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 40
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 40
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 40
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 38
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 33
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 33
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 33
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 30
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 30
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 29
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 29
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 28
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 26
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 23
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 23
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 22
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 22
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 22
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 22
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 22
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 21
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 21
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 21
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 21
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 20
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 20
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 20
Georg Hotar Bachwies 5 Mettendorf 8553 19
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 19
Tomáš Bartal Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01 19
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 19
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
Roman Doupovec Tupého 25 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 17
Ondřej Žídek Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00 17
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 17
Dominika Oravkinová Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 17
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 17
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 17
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 17
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 17
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 17
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 16
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 16
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4546
30125100-2 Tonerové náplne 2631
30192000-1 Kancelárske potreby 2240
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2162
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 1912
30199770-8 Stravné poukážky 1541
09310000-5 Elektrická energia 1526
30213100-6 Prenosné počítače 1455
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1380
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1317
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1222
77200000-2 Lesnícke služby 1220
09123000-7 Zemný plyn 1196
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1156
30213000-5 Osobné počítače 1150
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 998
60400000-2 Letecké dopravné služby 889
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 877
34110000-1 Osobné automobily 842
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 763
24000000-4 Chemické výrobky 757
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 727
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 719
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 703
16700000-2 Traktory/ťahače 692
30232110-8 Laserové tlačiarne 667
39130000-2 Kancelársky nábytok 655
33694000-1 Diagnostické činidlá 616
39830000-9 Čistiace výrobky 603
34913000-0 Rôzne náhradné diely 599
09134100-8 Motorová nafta 595
19520000-7 Plastové výrobky 594
34100000-8 Motorové vozidlá 586
33141625-7 Diagnostické súpravy 580
39234000-1 Škatule na kompost 556
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 556
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 552
79810000-5 Tlačiarenské služby 546
55520000-1 Služby hromadného stravovania 533
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 529
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 502
39100000-3 Nábytok 486
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 470
30213300-8 Stolový počítač 464
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 461
18110000-3 Pracovné odevy 457
33692100-8 Infúzne roztoky 447
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 446
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 445
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 434
39112000-0 Stoličky 396
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 395
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 393
33761000-2 Toaletný papier 391
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 387
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 381
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 375
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 370
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 357
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 354
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 348
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 348
45233142-6 Práce na oprave ciest 345
60100000-9 Služby cestnej dopravy 345
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 338
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 336
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 319
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 318
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 314
39221000-7 Kuchynské vybavenie 311
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 309
38652120-7 Videoprojektory 307
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 299
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 294
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 292
77210000-5 Ťažba dreva 287
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 287
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 286
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 285
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 278
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 276
30197620-8 Písací papier 276
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 274
22112000-8 Učebnice 272
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 272
66510000-8 Poisťovacie služby 271
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 264
39160000-1 Školský nábytok 261
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 257
39711130-9 Chladničky 254
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 254
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 252
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 252
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 250
35125300-2 Bezpečnostné kamery 247
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 243
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 242
39831000-6 Pracie prostriedky 241
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 238
24327000-2 Rôzne organické chemikálie 233
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3 704 366 501,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 989 087 018,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 384 922 354,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 061 397 347,67
09310000-5 Elektrická energia 785 692 432,16
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 685 050 402,98
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 676 105 151,25
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 598 368 670,00
09134100-8 Motorová nafta 473 369 809,23
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 472 504 923,00
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 458 614 757,69
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 432 516 895,00
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 404 316 188,71
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404 289 320,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 383 173 350,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 361 888 745,81
09123000-7 Zemný plyn 360 633 212,16
55520000-1 Služby hromadného stravovania 325 098 321,34
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 310 358,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 108 012,85
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 262 864 490,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 411 145,36
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 225 535 203,04
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 214 928 363,00
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 214 238 132,20
45233142-6 Práce na oprave ciest 212 557 251,95
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 210 060 559,00
33141200-2 Katétre 198 415 591,69
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 196 957 102,78
71300000-1 Inžinierske služby 191 801 277,67
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
38554000-3 Elektromery 184 980 332,67
72261000-2 Softvérové podporné služby 181 363 105,05
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 176 340 201,00
34100000-8 Motorové vozidlá 174 561 471,29
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 174 324 691,00
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 168 056 861,76
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 166 546 047,13
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 293 310,83
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 163 499 705,96
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 156 351 601,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 164 640,84
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
71351910-5 Geologické služby 154 365 464,00
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 152 690 137,06
34110000-1 Osobné automobily 152 067 843,76
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 151 602 627,08
79993000-1 Správa budov a zariadení 150 810 651,66
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 148 536 374,69
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 144 214 038,41
77210000-5 Ťažba dreva 140 998 992,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 139 709 585,78
72222300-0 Služby informačných technológií 139 202 406,96
45233140-2 Práce na ceste 129 509 948,00
30199770-8 Stravné poukážky 128 219 832,79
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
34622200-5 Železničné osobné vozne 125 018 740,00
45255400-3 Montážne práce 123 637 209,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 121 699 850,00
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 121 449 735,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 121 107 087,90
60400000-2 Letecké dopravné služby 120 413 552,20
64200000-8 Telekomunikačné služby 119 741 557,32
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
66510000-8 Poisťovacie služby 109 241 625,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 109 149 896,66
71320000-7 Inžinierske projektovanie 94 050 289,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 93 894 091,62
30213000-5 Osobné počítače 87 867 610,10
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 83 642 909,00
72300000-8 Dátové služby 82 962 095,00
33600000-6 Farmaceutické výrobky 81 796 719,53
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 81 431 828,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 81 320 250,00
66515200-5 Poistenie majetku 77 119 997,00
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 72 927 100,79
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 69 029 168,12
16700000-2 Traktory/ťahače 68 308 574,63
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 68 132 615,22
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 67 415 613,00
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 65 989 728,40
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 65 083 597,81
30125100-2 Tonerové náplne 64 130 088,35
42600000-2 Obrábacie stroje 63 858 729,02
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 63 269 802,00
09132100-4 Bezolovnatý benzín 63 019 789,60
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 62 294 127,10
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 62 139 772,27
45246400-7 Protipovodňové práce 61 376 817,00
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60 292 590,00
65000000-3 Verejné služby 60 186 320,00
90910000-9 Upratovacie služby 60 117 986,68
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 59 415 545,50
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 59 069 229,72

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×