Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 651 362 502,32
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 604 320 702,36
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 181 459 584,78
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 610 899 236,00
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 086 853 094,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 873 119 858,34
Slovenská správa ciest 556 228 859,77
Slovenská pošta, a.s. 503 227 855,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 491 613 748,00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 478 262 016,60
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 437 546 437,54
Slovenské elektrárne, a.s. 437 222 070,00
Solar 2009, a. s. 412 631 490,00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 361 607 837,78
Nitriansky samosprávny kraj 351 335 148,12
MH Invest, s.r.o. 327 299 078,19
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 313 631 205,33
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 304 725 096,00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 295 432 447,06
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 295 362 415,43
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 266 973 197,67
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 228 726 858,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 221 917 097,00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 220 906 016,78
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 215 693 521,11
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 189 831 096,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 176 048 929,96
Mesto Košice 175 679 134,70
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 174 579 353,60
Východoslovenská distribučná, a. s. 162 308 761,00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 160 747 003,04
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 153 818 003,63
Hlavné mesto SR Bratislava 147 686 498,77
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 146 335 024,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 141 123 918,00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135 296 796,00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131 402 955,00
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 106 386 454,45
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100 005 817,00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 99 704 050,99
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 97 431 019,30
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 97 262 246,10
Univerzita Komenského v Bratislave 92 256 212,00
eustream, a.s. 91 303 314,00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 87 708 149,86
Sociálna poisťovňa, ústredie 86 758 769,34
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 85 917 206,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 85 871 485,64
Centrum vedecko-technických informácií SR 84 579 882,49
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 80 476 584,19
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 400 103,26
Žilinský samosprávny kraj 78 732 347,12
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 73 570 266,99
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 72 612 517,55
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 71 915 391,17
Úrad vlády Slovenskej republiky 71 380 594,64
Mesto Prievidza 68 169 793,79
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 66 639 942,23
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Národné centrum zdravotníckych informácií 63 541 438,38
Univerzitná nemocnica Bratislava 63 469 035,60
Trenčiansky samosprávny kraj 60 821 532,79
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 59 086 937,77
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 56 656 165,29
Technická univerzita v Košiciach 55 507 865,77
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 54 683 679,81
DataCentrum 53 448 258,32
Banskobystrický samosprávny kraj 52 725 026,09
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 52 537 222,03
Nitrianska investičná, s.r.o. 51 834 231,00
Bratislavský samosprávny kraj 50 560 910,31
Mesto Prešov 50 109 430,14
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50 097 259,77
Metodicko-pedagogické centrum 48 952 136,32
Záchranná zdravotná služba Bratislava 46 536 792,47
Slovenská akadémia vied (SAV) 45 908 368,67
Mesto Žilina 44 654 232,86
National Development Fund II., a.s. 43 668 475,00
Národná transfúzna služba SR 43 607 476,71
Žilinská teplárenská, a.s. 40 860 000,00
Mesto Trnava 40 497 117,19
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 40 153 744,00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 39 442 356,84
Mesto Trenčín 39 190 339,85
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38 886 134,00
Národné lesnícke centrum (NLC) 37 706 745,93
SPP - distribúcia, a.s. 37 510 992,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 37 306 260,87
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 36 448 722,60
Univerzitná nemocnica Martin 36 380 395,10
Národný onkologický ústav 36 238 242,43
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 36 010 688,00
Slovenský hydrometeorologický ústav 35 785 859,63
Mesto Poprad 35 351 247,39
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5816
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4883
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3168
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2372
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2242
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2196
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2130
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1822
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1752
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1502
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1407
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1320
Národný onkologický ústav 1285
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1200
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1105
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1019
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 988
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 977
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 972
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 938
Slovenské národné múzeum 896
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 806
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 804
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 789
Ekonomická univerzita v Bratislave 775
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 774
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 773
Technická univerzita v Košiciach 770
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 751
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 748
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 743
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 734
Univerzitná nemocnica Bratislava 652
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 628
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 623
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 618
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 617
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 572
Nemocnica Poprad a. s. 562
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 544
Štatistický úrad Slovenskej republiky 534
Mesto Žilina 488
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 477
Výskumný ústav vodného hospodárstva 468
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 463
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 462
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 457
Ústav experimentálnej fyziky SAV 451
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 446
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 445
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 443
Slovenská pošta, a.s. 442
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 432
Západoslovenská distribučná, a.s. 431
Mesto Komárno 366
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 355
Žilinský samosprávny kraj 354
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 354
Fakultná nemocnica Trenčín 349
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 348
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 347
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 343
Hlavné mesto SR Bratislava 341
Úrad vlády Slovenskej republiky 338
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 338
Katolícka univerzita v Ružomberku 323
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 315
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 311
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 308
Fakultná nemocnica Trnava 306
Mesto Trnava 302
Sociálna poisťovňa, ústredie 299
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 292
Univerzitná nemocnica Martin 291
Slovenská správa ciest 287
Fakultná nemocnica Nitra 284
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 279
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 278
Centrum vedecko-technických informácií SR 277
Nitriansky samosprávny kraj 276
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 274
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 274
Univerzita Komenského v Bratislave 265
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 262
Záchranná služba 262
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 261
Národný ústav reumatických chorôb 260
Ústav zoológie SAV 260
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 259
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 253
Rozhlas a televízia Slovenska 253
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 252
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 250
Národná transfúzna služba SR 245
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 244
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 243
Trenčiansky samosprávny kraj 239
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 236
UNIVERZITA J. SELYEHO 234
Zoologická záhrada 233
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 216 707 141,00
SLOVNAFT, a.s. 1 081 459 918,50
EUROVIA SK, a.s. 1 035 775 485,89
STRABAG s.r.o. 762 227 256,22
MAGNA ENERGIA a.s. 720 264 738,74
ZSE Energia, a.s. 661 471 706,92
Stredoslovenská energetika, a.s. 609 219 674,25
Pow-en a. s. 605 154 681,33
Metrostav a.s. 601 759 303,00
ŽOS Vrútky a.s. 596 851 678,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 581 041 121,63
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 511 703 626,00
TSS GRADE, a.s. 434 081 688,00
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 368 590 092,00
S u b t e r r a a.s. 365 023 843,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
EUROVIA CS, a.s. 356 345 380,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317 837 397,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 298 849 296,60
ŽOS Trnava, a. s. 297 878 003,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 284 413 525,67
Skanska SK a.s. 282 709 611,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259 293 600,00
PORR s.r.o. 258 863 319,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
OTNS, a. s. 235 618 579,41
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 213 981 144,15
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TEMPEST a.s. 190 960 713,15
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 174 658 629,66
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 168 220 263,02
AutoCont SK a.s. 167 554 242,73
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
Východoslovenská energetika a.s. 154 728 821,68
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 151 866 234,00
DATALAN, a.s. 151 646 347,75
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 135 865 708,28
SE Predaj, s. r. o. 134 687 593,63
Siemens s.r.o. 133 014 779,56
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 127 606 587,22
TIMED, s.r.o. 127 213 994,41
FORESTRA, s.r.o. 123 567 133,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 111 542 857,00
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
DITEC, a.s. 109 550 915,00
Ing. Ľubomír Ferianc 108 988 846,00
Slovenská pošta, a.s. 107 323 629,42
MBM-GROUP, a.s. 106 860 860,00
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 105 575 729,00
PETROLTRANS, a.s. 105 290 451,38
Orange Slovensko, a.s. 102 273 952,45
CESTY NITRA, a.s. 101 819 584,21
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
AB Facility s. r. o. 98 516 707,00
InterWay, s.r.o. 95 773 215,00
Inžinierske stavby, a. s. 95 368 162,47
VUJE, a.s. 93 795 359,00
GGFS s.r.o. 92 992 856,18
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91 090 750,00
eustream, a.s. 91 032 000,00
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 89 719 455,00
Východoslovenská distribučná, a.s. 88 487 504,00
MEDITRADE spol. s r. o. 88 325 697,59
AVA-stav, s.r.o. 86 563 937,00
SWAN, a.s. 85 856 934,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85 809 843,00
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85 764 900,00
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 85 133 308,85
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 84 887 982,00
SOITRON, s.r.o. 84 834 263,35
Aliter Technologies, a.s. 83 914 182,86
T a M trans spedition, s.r.o. 83 179 073,12
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82 940 001,00
Corsan Corviam Construcción S.A. 82 327 836,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 80 914 364,00
ÚJV Řež, a. s. 80 705 375,00
Rempo s.r.o. 80 506 844,47
Bell Helicopter Textron Incorporated 79 940 342,00
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75 759 400,00
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 74 379 808,58
HOCHTIEF SK s.r.o. 74 059 660,00
BONUL, s.r.o. 73 692 541,17
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 73 144 827,00
Di Mihálik, s.r.o. 72 995 412,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 70 124 474,00
ENERGYCO, s.r.o. 69 498 632,00
SOR Libchavy spol. s r.o. 69 415 000,00
Magirus GmbH 69 350 000,00
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 67 901 641,00
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 67 693 692,02
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 67 539 385,00
KVANT spol. s r.o. 67 129 743,38
SAG Elektrovod, a.s. 66 130 925,00
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 65 642 228,00
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 65 064 720,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 2676
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1472
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 1075
CLEAN TONERY, s.r.o. 1054
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 950
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 883
JURIGA, spol. s r. o. 845
Tibor Varga TSV PAPIER 827
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 759
LASER servis, spol. s.r.o. 735
INMEDIA, spol. s r.o. 694
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 680
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 673
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 653
BIOTECH s.r.o. 611
Lambda Life a.s. 513
SLOVNAFT, a.s. 508
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 491
B. Braun Medical s.r.o. 488
VIDRA a spol. s.r.o. 488
INTRAVENA s.r.o. 469
TIMED, s.r.o. 469
EUROVIA SK, a.s. 434
PC SEMA, s.r.o. 405
HENRYSO, s.r.o. 396
FORESTRA, s.r.o. 386
Xepap, spol. s r.o. 374
OFFICE STAR, s.r.o. 352
mediatip.sk, s. r. o. 335
AutoCont SK a.s. 335
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 333
CENTRALCHEM, s.r.o. 333
MED - ART, spol. s r.o. 329
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 327
LABO - SK, s. r. o. 325
STRABAG s.r.o. 321
MEDICAL GROUP SK a.s. 318
Lamitec, spol. s r.o. 315
Lucia Rošková R-interiér 311
DD21 s.r.o. 300
Di Mihálik, s.r.o. 300
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 298
VWR International GmbH 281
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 280
DATALAN, a.s. 262
MEDITRADE spol. s r. o. 254
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 253
KRIDLA s.r.o 252
LEON global s.r.o. 251
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 241
Ib-elektro s.r.o. 240
MAGNA ENERGIA a.s. 235
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 232
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 229
nanoTECH s.r.o. 229
ZSE Energia, a.s. 227
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 226
BEGA, s.r.o. 222
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 219
Marián Šupa 218
SARSTEDT spol. s r.o. 216
Ing. Iveta Janíková 216
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 216
Euro Media Košice, s.r.o. 214
ProScience Tech s. r. o. 212
ŽOS Vrútky a.s. 206
KVANT spol. s r.o. 203
PLENT, s.r.o. 203
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 200
Štefan Nagy - FAN-AUTO 200
AB Facility s. r. o. 199
KORAKO plus s. r. o. 193
KASON, s.r.o. 191
BAX PHARMA, s.r.o. 190
VICOM s.r.o. 190
Steeling, s.r.o. 188
TEMPEST a.s. 182
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 182
NABIMEX, s.r.o. 181
KOBIT - SK, s.r.o. 180
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 179
EQUILIBRIA, s.r.o. 179
LESOR, s.r.o. 178
Ivan Hoferica - LIMAR 177
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 170
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 170
Martin Gall - MG COMP 168
TOWDY s. r. o. 167
CORA GASTRO, s.r.o. 167
LESBORA, s.r.o. 166
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 166
CESTY NITRA, a.s. 166
Viera Szíkorová SANTECH 160
NICHOLTRACKT, s.r.o. 158
Juraj Spišák - Majster Papier 154
Lindák Rastislav-NILTEX 153
Life Technologies s r.o. 153
KONEX elektro, spol. s r.o. 152
IGK s. r. o. 152
Slovanet, a.s. 151
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 20 166 566 917,98
Banská Bystrica 4 964 587 414,54
Košice 1 396 173 979,17
Trnava 1 290 872 414,90
Nitra 719 250 369,85
Žilina 557 077 272,74
Banská Štiavnica 317 685 361,44
Prešov 260 543 843,00
Trenčín 193 458 659,88
Zvolen 143 315 937,40
Martin 141 494 579,08
Bojnice 134 053 043,92
Považská Bystrica 105 872 177,38
Piešťany 81 972 349,54
Liptovský Mikuláš 80 964 567,37
Poprad 79 710 291,93
Komárno 75 150 891,38
Prievidza 74 470 759,50
Bardejov 60 046 332,50
Hencovce 58 690 623,33
Dunajská Streda 53 879 446,72
Kežmarok 52 899 545,45
Nemšová 44 990 399,61
Ružomberok 44 549 135,82
Dubnica nad Váhom 43 846 698,10
Ľubotice 43 046 850,00
Vysoké Tatry 39 058 534,88
Nové Zámky 38 253 931,50
Trebišov 36 944 660,61
Stará Ľubovňa 35 374 603,81
Pliešovce 33 690 155,17
Žiar nad Hronom 33 421 743,24
Spišská Nová Ves 32 433 070,85
Lučenec 28 909 383,75
Šaľa 28 224 848,33
Dolný Kubín 27 357 984,66
Michalovce 26 946 142,24
Brezno 26 839 513,36
Hriňová 26 597 888,32
Vranov nad Topľou 25 433 158,15
Snina 23 598 791,01
Lužianky 23 353 200,09
Levice 22 779 225,62
Humenné 21 952 194,79
Senica 21 670 371,17
Hniezdne 21 032 145,00
Pezinok 20 941 654,38
Šarišské Michaľany 20 383 931,44
Hlohovec 19 791 290,32
Lesenice 19 561 589,00
Detva 18 889 763,27
Dobšiná 18 814 103,00
Rožňava 18 783 100,98
Revúca 18 315 167,33
Topoľčany 18 276 270,70
Čierny Balog 18 234 227,83
Čadca 17 163 153,44
Kysucké Nové Mesto 16 293 136,51
Hronovce 16 181 498,50
Vráble 15 754 980,64
Galanta 15 609 772,40
Sereď 15 185 302,96
Kolárovo 13 640 696,17
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Levoča 13 460 999,40
Malacky 13 338 244,93
Medzilaborce 13 297 202,12
Bánovce nad Bebravou 12 370 657,63
Topoľníky 12 308 331,14
Šamorín 12 215 958,67
Ulič 12 148 072,32
Púchov 12 110 460,69
Tekovské Lužany 11 893 176,00
Bojná 11 384 046,00
Veľký Krtíš 11 372 833,40
Dvory nad Žitavou 11 295 916,00
Tornaľa 11 266 905,82
Myjava 11 201 295,61
Bytča 11 143 050,33
Marcelová 11 127 141,00
Rapovce 11 069 873,00
Trstená 11 047 169,09
Sabinov 10 946 907,18
Handlová 10 892 791,96
Sučany 10 756 308,25
Vrútky 10 609 572,31
Krupina 10 455 240,56
Gabčíkovo 10 445 535,00
Holíč 10 210 887,03
Nové Mesto nad Váhom 10 187 142,84
Skalica 10 100 722,00
Lipany 10 040 838,36
Tvrdošín 9 703 699,95
Kremnica 9 562 954,35
Svätý Peter 9 313 068,83
Sebechleby 9 295 134,00
Želiezovce 9 174 731,99
Poltár 9 138 459,65
Svidník 9 065 386,66
Veľký Meder 9 048 638,33
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 29934
Banská Bystrica 10365
Košice 8855
Žilina 4086
Nitra 3692
Prešov 3329
Trnava 2926
Martin 2840
Trenčín 1701
Zvolen 1471
Vysoké Tatry 983
Piešťany 958
Považská Bystrica 757
Liptovský Mikuláš 744
Želiezovce 647
Ružomberok 628
Poprad 586
Nové Zámky 584
Komárno 559
Banská Štiavnica 528
Ulič 520
Michalovce 494
Pezinok 457
Bojnice 425
BRATISLAVA 421
Lužianky 396
Prievidza 363
Stará Ľubovňa 349
Dolný Kubín 312
Dunajská Streda 265
Bardejov 261
Leopoldov 257
Senec 229
Humenné 221
Čadca 216
Spišská Nová Ves 214
Kežmarok 208
Partizánske 207
Púchov 205
Hlohovec 185
Lučenec 181
Ilava 179
Dubnica nad Váhom 177
Žiar nad Hronom 176
Brezno 172
Rožňava 168
Pliešovce 163
Kováčová 160
Sučany 156
Levice 153
Levoča 143
Kolíňany 129
Topoľčianky 129
Senica 126
Topoľčany 120
Myjava 118
Ivanka pri Dunaji 115
Trebišov 112
Slavnica 111
Nové Mesto nad Váhom 109
Hrnčiarovce nad Parnou 108
Hronovce 108
Veľký Krtíš 107
Malacky 102
Skalica 101
Nitrianske Pravno 100
Rimavská Sobota 99
Bánovce nad Bebravou 98
Svätý Jur 97
Tornaľa 96
Ľubochňa 95
Trstená 95
Kysucké Nové Mesto 91
Detva 90
Vranov nad Topľou 87
Revúca 86
Galanta 85
Snina 84
Svidník 83
Holíč 81
Jaslovské Bohunice 79
Trnovec nad Váhom 76
Modra 74
Šaľa 72
Kremnica 71
Sabinov 70
Sereď 69
Liptovský Hrádok 66
Pruské 65
Stará Turá 63
Nové Zámky 58
Kolárovo 58
Námestovo 55
Zlaté Moravce 54
Hurbanovo 53
Stupava 53
Fiľakovo 52
Kráľovský Chlmec 52
Medzilaborce 52
Šurany 51
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 13 572 974 392,83
Košice 1 569 679 770,21
Žilina 1 304 570 396,28
Piešťany 841 277 197,89
Banská Bystrica 691 239 016,71
Vrútky 609 024 859,00
Nitra 589 719 604,07
Trnava 500 566 494,28
Praha 466 144 161,60
Milano (MI) 409 800 000,00
Nové Zámky 409 696 669,53
Prešov 367 803 303,66
Zvolen 254 680 428,00
Trenčín 249 702 571,65
Martin 221 336 233,28
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Larnaca 179 401 010,00
Považská Bystrica 174 065 116,78
Trakovice 140 000 000,00
Bojnice 138 587 022,81
Liptovský Mikuláš 138 143 479,53
Púchov 137 704 228,14
Poprad 132 697 344,05
Horné Srnie 127 958 352,75
Trebišov 127 295 043,66
Prievidza 125 484 582,57
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Plzeň 112 247 859,00
Brno 106 505 481,32
Pezinok 102 047 187,20
Komárno 100 931 231,35
Rožňava 95 729 206,68
Zlaté Moravce 84 290 536,42
Madrid 82 829 436,00
Šarovce 82 814 528,12
Bardejov 82 781 048,26
Banská Štiavnica 82 665 127,38
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Liptovská Teplička 79 921 884,62
Galanta 77 260 372,50
Krásno nad Kysucou 76 102 868,73
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Lučenec 73 073 549,48
Hriňová 70 247 723,81
Dunajská Streda 69 699 257,86
Libchavy 69 415 000,00
Ulm, 69 350 000,00
Námestovo 67 209 852,61
Ružomberok 66 824 216,20
Michalovce 63 133 667,72
Slovenská Ľupča 62 787 240,26
Raková 62 119 892,17
Spišská Nová Ves 57 836 908,54
Rabča 54 953 400,40
Tlmače 53 349 000,00
Dolný Kubín 53 187 029,03
Levice 52 061 631,52
Kráľová nad Váhom 49 581 493,84
Partizánske 47 455 963,36
Humenné 47 404 420,68
Trutnov 45 142 070,00
Šaľa 44 444 065,01
Mútne 43 135 868,65
Žiar nad Hronom 42 770 256,13
Vranov nad Topľou 40 482 613,02
Myjava 40 205 193,81
Oščadnica 40 153 411,73
Oravské Veselé 39 556 183,00
Senec 39 462 233,01
Ostrý Grúň 38 976 355,00
Bussnang 38 801 691,00
Príbovce 38 007 469,00
Vráble 35 986 925,80
Beluša 35 772 932,73
Čadca 35 279 528,49
Senica 35 268 250,45
Lietavská Lúčka 34 866 687,66
Detva 34 289 467,63
Veľké Leváre 33 485 384,36
Ľubotice 32 733 223,47
Sľažany 32 680 024,00
Nitrianske Pravno 32 142 084,83
Rimavská Sobota 31 695 761,45
Oudeweg 32 31 382 143,00
Čierny Balog 30 656 008,00
Sabinov 30 476 821,56
Florencia 28 600 000,00
Moravany nad Váhom 28 209 325,03
Liesek 27 879 432,00
Jaslovské Bohunice 27 847 083,00
Šamorín 27 767 886,97
Šarišské Michaľany 27 483 253,13
Tureň 26 993 389,00
Dúbrava 26 397 609,34
Štiavnik 25 289 371,00
Leoben 24 564 435,00
Jelšava 23 200 186,00
Nové Mesto nad Váhom 22 803 405,47
Brezno 22 537 408,33
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 29239
Nitra 5701
Košice 5587
Žilina 4421
Banská Bystrica 3795
Prešov 3327
Zvolen 2792
Trenčín 2151
Pezinok 1879
Trnava 1471
Lučenec 1250
Martin 1127
Piešťany 1024
Praha 911
Bojnice 885
Poprad 833
Prievidza 776
Šenkvice 746
Kočovce 644
Považská Bystrica 626
Liptovský Mikuláš 607
Nové Zámky 573
Dubnica nad Váhom 560
Dolný Kubín 557
Komárno 544
Vranov nad Topľou 525
Michalovce 514
Spišská Nová Ves 496
Tvrdošín 458
Šaľa 445
Nové Mesto nad Váhom 431
Rimavská Sobota 428
Krásno nad Kysucou 427
Bardejov 401
Horné Srnie 394
Levoča 380
Humenné 369
Trstená 361
Ružomberok 348
Púchov 333
Partizánske 332
Žiar nad Hronom 330
Brezno 317
Levice 316
Dunajská Lužná 311
Dunajská Streda 305
Wien 294
Slovenská Ľupča 278
Galanta 267
Topoľčany 263
Humenne 252
Senica 252
Brezovica 251
Hriňová 243
Trebišov 239
Čierny Balog 237
Čadca 234
Ľubotice 229
Vrútky 228
Námestovo 226
Lehota 224
Brno 223
Ivanka pri Dunaji 220
Detva 218
Veľké Kostoľany 214
Rožňava 213
Banská Štiavnica 207
Kysucké Nové Mesto 196
Bytča 192
Zlaté Moravce 192
Štúrovo 182
Svidník 181
Brzotín časť Bak 177
Raková 175
Uzovce 173
Vyšný Kazimír 173
Liptovská Teplička 168
Snina 167
166
Krupina 164
Smolenice 161
Sabinov 161
Veľký Grob 160
Oravský Podzámok 159
Moravany nad Váhom 157
Turzovka 155
Trenčianske Teplice 154
Sladkovičovo 153
Ulič 152
Malacky 149
Veľký Šariš 143
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 141
Neporadza 140
Lukavica 140
Rabča 139
Senec 137
Ostrý Grúň 135
Banská Bystrica - Šalková 134
Šamorín 133
Hanušovce nad Topľou 132
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Obec Ordzovany 5.29
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
OTV, s.r.o. 4.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Krajská prokuratúra Trnava 4.6
Environmentálny fond 4.52
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.5
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 4.39
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.35
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Mesto Spišské Vlachy 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Stredná odborná škola 4.3
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Budmerice 4.29
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.23
Zariadenie pre seniorov Prievidza 4.22
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 4.19
Obec Krušovce 4.19
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Základná škola Galanta 4.17
Základná škola Veľké Leváre 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Základná škola s materskou školou Štiavnik 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.16
Základná škola s materskou školou 4.14
SMM Holíč s.r.o. 4.13
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 4.13
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4.13
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Čachtice 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Obec Ruská 4.11
Obec Vagrinec 4.11
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 4.1
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Stredná odborná škola 4.09
Obec Rohov 4.07
Základná škola Zlaté Klasy 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.06
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Okresný súd Bratislava II 4.04
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Záhorská Ves 4.02
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4.02
Centrum sociálnych služieb 4.01
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 4.0
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.95
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Materská škola 3.93
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Okresný súd Nitra 3.92
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 3.92
Hotelová akadémia 3.92
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3.91
Materská škola Hurbanovo 3.91
Spojená škola 3.91
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3.91
Spojená škola 3.91
Obec Lužianky 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 3.9
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Žilinská teplárenská, a.s. 0.32
Solar 2009, a. s. 0.36
Solar 2009, a.s. 0.36
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
AS TRENČÍN, a.s. 0.6
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
KINEX BEARINGS, a.s. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Obec Veľká Ida 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
Obec Ruskov 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Nemocnica s poliklinikou Myjava 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
MK&Z Security s.r.o. 6.68
KAM-BET, spol. s r.o. 6.11
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
KVEST s.r.o. 5.76
AMETYS s.r.o. Košice 5.7
Božena Šarmirová 5.7
TOWER BC, a. s. 5.68
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.63
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
Štefan Kurek 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.5
SDaM, s.r.o. 5.49
PETROLTRANS, a.s. 5.33
ROLTA, s.r.o. 5.31
Xtra Slovakia s.r.o. 5.23
WHATisIT s. r. o. 5.23
AGROMELIO, s.r.o. 5.21
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
OTE, a.s. 5.0
Slovak Lines, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
JV INTERSAD, spol. s r.o. 4.92
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
ABO, a.s. 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
Ing. Ladislav Nagy 4.8
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
ROSS s.r.o. 4.76
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
PATRIA a.s. 4.72
Železniční dodávatelská 4.71
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
Juraj Kelecsényi - M§T 4.64
LOM ONDAVA s. r. o. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
SLOVSKAL, s.r.o. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Roľnícke družstvo HRON 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
MOLPIR, s.r.o. 4.59
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
CAD-ECO a. s. 4.55
PK FOREST s.r.o 4.54
Martin Peti - PEXTRA 4.54
Viktor Rapant 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
Juraj Dovina 4.54
Jaroslav Kuba 4.54
Milan Mazáň 4.54
Forest Co, s.r.o. 4.54
Ján Rybár 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Igor Plichta 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Milan Podolan 4.54
Peter Morong 4.54
František Krištiak 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
Slavomír Binčík - Junior 4.53
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Stadler Bussnang AG 0.33
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
SWAN, a.s. 0.43
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
BD 5, s. r. o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 0.61
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
Arthur D. Little s.r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 0.67
FOREST TRADE SK, s.r.o. 0.67
voestalpine Schienen GmbH 0.67
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
Česká zbrojovka a.s. 0.69
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 0.7
KOOPERTIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0.7
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
POINT Sp. z.o.o. 0.71
ESO eko s.r.o. 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
Strom Energy s.r.o. 0.71
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 46
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 18
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 14
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 14
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 14
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 12
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 12
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 11
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 10
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 10
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 9
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Magda Schweger Celtesgasse 21 Wien 1190 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Katharina Sulke Geweygasse 1A/Haus 4 Wien 1190 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 7
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 7
Jaroslav Jirkovský Ve Vilách 6 Jihlava 58601 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 6
Peter Havier K Mlyniskám 1 Trenčín 91105 6
Libor Sadílek Zlatá stezka 368 Ústí nad Labem 40321 6
László Ivan Fábryho 9 Moldava nad Bodvou 04501 6
Tibor Mačuga Žriedlová 24 Košice-Staré Mesto 04001 6
Stanislav Janič Agátova 54 Michalovce 07101 6
Milan Dunaj Žriedlová 28 Košice-Staré Mesto 04001 6
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava 81102 6
Slavomír Gmitter Komenského 2 Bardejov 085 01 6
Jindřich Hess Dunovského 26 Praha 4 14900 6
Roman Lenner Rozstání 155 Světlá pod Ještědem 46343 6
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 372
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 365
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 102
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 91
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 88
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 72
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 48
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 46
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 43
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 43
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 42
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 41
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 39
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 39
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 39
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 39
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 38
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 38
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 32
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 30
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 29
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 29
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 29
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 28
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 28
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 27
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 26
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 26
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 22
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 22
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 22
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 22
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 21
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 21
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 21
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 21
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 21
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 19
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 19
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 19
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 18
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 18
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 18
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 18
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 17
Ondřej Žídek Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00 17
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 17
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 16
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 16
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 16
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 15
Martin Žigo Brezová 6A Senec 90301 15
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 15
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 15
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 15
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 15
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 15
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
Juraj VITKO Sedmikrásková 4 Topoľčany 955 01 14
Miroslav Mihál Karola Kašjaka 70/18 Rajecké Teplice 01313 14
Anton Zsigo Gamota 1 Hurbanovo 97401 14
Alexander Wolfgang Ospelt Im Wingert 48 Schaan 9494 14
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4093
30125100-2 Tonerové náplne 2428
30192000-1 Kancelárske potreby 2078
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1959
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 1813
09310000-5 Elektrická energia 1437
30199770-8 Stravné poukážky 1408
30213100-6 Prenosné počítače 1360
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1342
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1197
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1165
09123000-7 Zemný plyn 1119
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1070
77200000-2 Lesnícke služby 1068
30213000-5 Osobné počítače 1037
60400000-2 Letecké dopravné služby 852
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 843
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 828
34110000-1 Osobné automobily 772
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 726
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 685
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 682
24000000-4 Chemické výrobky 675
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 646
30232110-8 Laserové tlačiarne 631
39130000-2 Kancelársky nábytok 624
16700000-2 Traktory/ťahače 623
33694000-1 Diagnostické činidlá 588
34913000-0 Rôzne náhradné diely 576
39830000-9 Čistiace výrobky 568
34100000-8 Motorové vozidlá 540
33141625-7 Diagnostické súpravy 539
09134100-8 Motorová nafta 538
19520000-7 Plastové výrobky 522
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 517
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 510
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 509
79810000-5 Tlačiarenské služby 500
39234000-1 Škatule na kompost 496
55520000-1 Služby hromadného stravovania 483
30213300-8 Stolový počítač 435
39100000-3 Nábytok 431
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 420
18110000-3 Pracovné odevy 413
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 410
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 402
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 396
33692100-8 Infúzne roztoky 394
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 391
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 390
39112000-0 Stoličky 373
33761000-2 Toaletný papier 366
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 363
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 361
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 358
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 353
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 350
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 340
45233142-6 Práce na oprave ciest 335
60100000-9 Služby cestnej dopravy 326
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 325
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 317
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 314
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 311
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 309
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 304
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 300
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 299
38652120-7 Videoprojektory 291
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 287
39221000-7 Kuchynské vybavenie 285
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 280
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 278
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 272
71319000-7 Služby znalcov (expertíza) 271
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 270
77210000-5 Ťažba dreva 270
30197620-8 Písací papier 267
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 258
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 258
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 256
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 253
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 253
22112000-8 Učebnice 250
35125300-2 Bezpečnostné kamery 245
39711130-9 Chladničky 241
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 239
39160000-1 Školský nábytok 236
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 233
39831000-6 Pracie prostriedky 229
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 227
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 227
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 225
66510000-8 Poisťovacie služby 220
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 219
33622000-6 Liečivá pre srdcovocievny systém 217
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 216
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 214
18424300-0 Jednorazové rukavice 214
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 213
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3 162 464 134,94
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 2 988 825 020,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 308 424 843,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 027 940 703,67
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 658 777 770,36
09310000-5 Elektrická energia 629 746 304,74
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 581 887 765,00
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 498 213 381,37
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 446 434 553,00
09134100-8 Motorová nafta 429 391 182,46
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 410 147 070,33
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404 289 320,00
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 372 128 481,00
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 368 823 252,00
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 334 155 245,72
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 332 015 816,81
34133100-9 Cisternové vozidlá 318 113 258,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 097 803,97
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
55520000-1 Služby hromadného stravovania 262 500 662,59
48812000-3 Finančné informačné systémy 260 284 352,00
09123000-7 Zemný plyn 257 906 244,84
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 248 066 478,36
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 220 572 819,59
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 214 029 192,00
45233142-6 Práce na oprave ciest 204 729 637,95
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 195 265 256,00
38554000-3 Elektromery 180 313 972,00
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 176 340 201,00
72261000-2 Softvérové podporné služby 171 210 842,87
34100000-8 Motorové vozidlá 167 354 516,22
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 166 326 642,00
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 165 819 671,50
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 165 728 251,60
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 160 094 841,20
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 155 257 021,31
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 155 091 159,84
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 152 153 573,50
34110000-1 Osobné automobily 146 666 740,33
33141200-2 Katétre 140 984 667,15
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 133 986 178,91
77210000-5 Ťažba dreva 133 613 540,00
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 131 664 473,00
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 128 736 280,69
45112700-2 Terénne úpravy 124 963 168,00
71351910-5 Geologické služby 124 722 508,00
45255400-3 Montážne práce 123 637 209,00
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 123 460 878,78
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 120 278 721,06
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 118 859 073,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 117 943 178,90
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 117 907 055,08
79993000-1 Správa budov a zariadení 115 797 992,66
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
45233140-2 Práce na ceste 114 428 665,00
34622200-5 Železničné osobné vozne 110 918 740,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 110 652 497,66
71300000-1 Inžinierske služby 106 127 953,67
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 105 262 450,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 103 660 884,12
60400000-2 Letecké dopravné služby 103 156 025,20
30199770-8 Stravné poukážky 97 968 877,82
66510000-8 Poisťovacie služby 95 115 563,00
72222300-0 Služby informačných technológií 94 273 620,13
71320000-7 Inžinierske projektovanie 93 521 108,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 88 434 061,95
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 83 642 909,00
30213000-5 Osobné počítače 83 051 026,83
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 79 183 708,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 77 217 963,62
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 846 730,00
72300000-8 Dátové služby 76 015 170,00
66515200-5 Poistenie majetku 71 607 017,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 69 452 241,73
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 68 883 224,00
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 62 258 400,40
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 60 829 561,00
71311220-9 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 60 798 242,00
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60 292 590,00
09132100-4 Bezolovnatý benzín 60 226 206,94
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 60 185 528,10
65000000-3 Verejné služby 60 185 320,00
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 59 782 377,22
16700000-2 Traktory/ťahače 59 710 802,30
42600000-2 Obrábacie stroje 59 418 680,03
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58 740 000,00
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 57 515 615,32
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57 414 011,00
71354200-6 Letecké mapovanie 56 349 919,00
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 55 750 355,68
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 55 651 007,72
79710000-4 Bezpečnostné služby 54 087 266,50
42800000-4 Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky 53 634 190,00
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 53 448 718,96
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 52 202 696,66

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×