Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,569,396,128
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2,340,464,677
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,090,124,026
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,439,514,579
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 848,613,817
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 665,254,013
Slovenská správa ciest 507,618,996
Slovenská pošta, a.s. 446,995,874
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 436,011,803
Západoslovenská distribučná, a.s. 426,463,773
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395,708,600
Slovenské elektrárne, a.s. 382,458,221
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 333,585,870
MH Invest, s.r.o. 326,663,865
Nitriansky samosprávny kraj 323,924,467
Solar 2009, a. s. 291,135,291
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 266,898,312
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 264,812,241
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 262,585,814
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 223,097,565
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 219,114,853
Solar 2009, a.s. 213,184,019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 208,310,088
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 199,846,953
Mesto Košice 170,265,570
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 163,837,153
Východoslovenská distribučná, a. s. 141,545,532
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 135,296,796
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 131,644,372
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 131,402,955
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 121,884,551
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117,415,585
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 113,104,123
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110,720,000
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 106,215,805
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 103,736,355
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103,172,209
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 98,380,092
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94,473,402
Hlavné mesto SR Bratislava 90,670,379
Univerzita Komenského v Bratislave 89,524,909
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 86,844,229
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 81,339,485
Centrum vedecko-technických informácií SR 80,281,195
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 78,418,612
Sociálna poisťovňa, ústredie 78,183,153
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 77,574,907
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 76,371,354
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75,557,796
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 74,692,524
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 72,526,132
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 71,746,569
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 69,230,736
Žilinský samosprávny kraj 69,210,734
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 67,140,756
Úrad vlády Slovenskej republiky 66,330,630
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66,320,709
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 60,157,790
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 59,014,488
eustream, a.s. 57,677,660
Národné centrum zdravotníckych informácií 56,223,668
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 53,165,284
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 52,851,491
NFŠ, a. s. 49,810,740
Nitrianska investičná, s.r.o. 49,360,521
Metodicko-pedagogické centrum 48,612,296
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 47,803,235
Technická univerzita v Košiciach 46,631,369
Slovenská akadémia vied (SAV) 44,069,608
DataCentrum 42,952,643
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 41,377,849
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 41,162,124
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 41,036,502
Žilinská teplárenská, a.s. 40,860,000
Trenčiansky samosprávny kraj 39,386,176
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 39,382,681
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 38,886,134
SPP - distribúcia, a.s. 37,510,992
Mesto Žilina 37,119,446
Mesto Prešov 35,769,379
Mesto Trenčín 33,948,105
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 33,412,300
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 33,387,726
Univerzitná nemocnica Bratislava 33,210,700
Mesto Považská Bystrica 32,920,392
Mesto Poprad 32,118,687
Národný onkologický ústav 31,663,251
Slovenský hydrometeorologický ústav 31,457,121
Bratislavský samosprávny kraj 31,181,242
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 31,096,544
NAFTA a.s. 29,745,000
Národná transfúzna služba SR 29,684,908
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29,143,294
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 28,318,967
Nemocnica svätého Michala, a. s. 27,901,862
Univerzitná nemocnica Martin 26,214,560
Poľnonákup TATRY, a.s. 25,720,891
Národné lesnícke centrum (NLC) 24,669,935
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24,635,501
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 24,498,536
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4314
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 799
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 783
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 476
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 451
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 416
Slovenská pošta, a.s. 360
Západoslovenská distribučná, a.s. 305
Žilinský samosprávny kraj 272
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 249
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 233
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 231
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 230
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 212
Univerzita Komenského v Bratislave 209
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 202
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 198
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190
Úrad vlády Slovenskej republiky 174
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 162
Slovenská správa ciest 154
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 152
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 151
Východoslovenská distribučná, a. s. 149
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 128
Slovenské elektrárne, a.s. 125
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 123
Nemocnice s poliklinikami n.o. 113
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 109
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 107
Nitriansky samosprávny kraj 103
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 100
Mesto Žilina 99
Hlavné mesto SR Bratislava 94
Sociálna poisťovňa, ústredie 94
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 92
Rozhlas a televízia Slovenska 91
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 88
Univerzitná nemocnica Bratislava 88
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 86
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 85
Mesto Trnava 80
Trenčiansky samosprávny kraj 79
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 79
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 79
Ekonomická univerzita v Bratislave 79
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 79
Štatistický úrad Slovenskej republiky 77
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 75
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 75
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 74
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 70
Dopravný úrad 69
Univerzitná nemocnica Martin 67
Slovenský pozemkový fond 66
Košický samosprávny kraj 65
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 63
Trnavský samosprávny kraj 63
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 62
Centrum vedecko-technických informácií SR 61
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 60
Mesto Košice 59
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 59
Národná transfúzna služba SR 56
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 54
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 52
Technická univerzita v Košiciach 51
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 50
Mesto Liptovský Mikuláš 49
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 48
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 48
Mesto Prešov 47
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 46
Nemocnica Poprad a. s. 46
Slovenská národná knižnica 44
Záchranná služba 43
Slovenský hydrometeorologický ústav 43
Mesto Poprad 42
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 42
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 41
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 41
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 41
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 41
Mesto Piešťany 40
Mesto Prievidza 39
Centrum výcviku Lešť 39
Mesto Trenčín 39
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 38
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 37
Mesto Komárno 37
Bratislavský samosprávny kraj 37
Mesto Dunajská Streda 37
Mestská časť Bratislava - Rača 36
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 35
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 35
Mestská časť Bratislava - Petržalka 33
Mesto Hlohovec 33
Mesto Banská Bystrica 33
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1,207,250,892
EUROVIA SK, a.s. 992,965,813
SLOVNAFT, a.s. 816,819,763
STRABAG s.r.o. 649,885,171
ŽOS Vrútky a.s. 579,338,485
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 476,864,872
Metrostav a.s. 428,835,217
MAGNA ENERGIA a.s. 426,017,327
TSS GRADE, a.s. 413,149,186
SALINI IMPREGILO SPA 409,800,000
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 391,488,638
ZSE Energia, a.s. 371,178,467
Metrostav Slovakia a. s. 368,590,092
S u b t e r r a a.s. 365,023,843
Elektrizace železnic Praha a. s. 364,938,980
EUROVIA CS, a.s. 356,345,380
Stredoslovenská energetika, a.s. 334,227,183
Pow-en a. s. 326,050,942
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 317,756,178
ŽOS Trnava, a. s. 289,716,109
Skanska SK a.s. 278,896,944
MEDICAL GROUP SK a.s. 269,090,286
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 259,293,600
PORR s.r.o. 258,863,319
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240,667,879
OTNS, a. s. 235,614,664
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 218,200,529
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202,223,122
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 166,607,087
TEMPEST a.s. 165,063,134
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159,999,500
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140,000,000
Siemens s.r.o. 132,755,737
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 117,968,558
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 115,623,986
INPEK, s.r.o. 108,875,695
TIMED, s.r.o. 107,163,246
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 104,923,408
DATALAN, a.s. 100,220,802
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 100,021,583
Orange Slovensko, a.s. 99,708,109
AutoCont SK a.s. 98,653,522
Západoslovenská distribučná, a.s. 98,587,189
CESTY NITRA, a.s. 95,181,444
WAWRZASZEK ISS SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA – SPÓLKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 91,090,750
eustream, a.s. 91,032,000
Inžinierske stavby, a. s. 89,114,865
VUJE, a.s. 88,759,281
Východoslovenská distribučná, a.s. 88,428,992
PETROLTRANS, a.s. 88,315,100
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 85,834,880
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 85,809,843
THT SLOVENSKO, s.r.o. 85,544,000
MEDITRADE spol. s r. o. 84,696,748
Slovenská pošta, a.s. 84,336,008
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 82,940,001
Corsan Corviam Construcción S.A. 82,327,836
GGFS s.r.o. 81,220,869
ÚJV Řež, a. s. 80,705,375
Bell Helicopter Textron Incorporated 79,940,342
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 79,420,124
FORESTRA, s.r.o. 79,375,605
InterWay, s.r.o. 78,243,534
AVA-stav, s.r.o. 77,826,572
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 75,759,400
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 74,613,959
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 71,039,425
ENERGYCO, s.r.o. 69,498,632
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 69,392,306
Magirus GmbH 69,350,000
BONUL, s.r.o. 68,335,972
AB Facility s. r. o. 65,652,659
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 65,642,228
DITEC, a.s. 65,298,369
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 64,606,802
KVANT spol. s r.o. 64,572,175
Di Mihálik, s.r.o. 63,441,759
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 62,048,126
Solar 2009, a.s. 61,548,000
MED - ART, spol. s r.o. 59,872,984
SOR Libchavy spol. s r.o. 59,590,000
S Rail Lease s.r.o. 58,740,000
VÁHOSTAV - SK, a.s. 58,426,400
SAG Elektrovod, a.s. 58,341,971
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 57,260,052
MBM-GROUP, a.s. 57,060,177
Rempo s.r.o. 56,937,213
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 53,814,622
DEC International s.r.o. 53,738,336
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 53,354,963
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 53,349,000
HORNEX, a.s. 53,191,518
EUROCLEAN s.r.o. 51,787,146
DÚHA, a.s. 51,403,771
KPMG Slovensko spol. s r.o. 51,279,801
SOITRON, s.r.o. 51,088,311
SEVITECH a. s. 49,557,975
HASTRA s.r.o. 49,310,322
Alter Energo, a.s. 47,908,434
TOP TEAM spol. s r.o. Košice 45,470,965
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 746
SLOVNAFT, a.s. 391
FORESTRA, s.r.o. 333
MED - ART, spol. s r.o. 329
TIMED, s.r.o. 324
EUROVIA SK, a.s. 304
Di Mihálik, s.r.o. 276
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 266
STRABAG s.r.o. 245
MEDICAL GROUP SK a.s. 240
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 227
INMEDIA, spol. s r.o. 210
ZSE Energia, a.s. 185
PLENT, s.r.o. 177
B. Braun Medical s.r.o. 175
ŽOS Vrútky a.s. 172
AB Facility s. r. o. 169
MEDITRADE spol. s r. o. 168
LESOR, s.r.o. 168
DATALAN, a.s. 167
LESBORA, s.r.o. 159
INTRAVENA s.r.o. 159
AutoCont SK a.s. 152
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 148
Slovanet, a.s. 132
CESTY NITRA, a.s. 131
Tibor Varga TSV PAPIER 129
IGK s. r. o. 124
Xepap, spol. s r.o. 116
MED-ART s.r.o., Hornočermánska 4, 994 01 Nitra, Odštepný závod 02 115
Pow-en a. s. 114
Rudolf Ďurana 111
Orange Slovensko, a.s. 111
Slovak Telekom, a.s. 105
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 105
Lambda Life a.s. 104
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 103
Jaroslav Kukuc 103
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 101
Ing. Berta Stašková 100
KVANT spol. s r.o. 95
HAVESTA, s.r.o. 93
Rempo s.r.o. 89
MAGNA ENERGIA a.s. 87
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 84
TEMPEST a.s. 81
ORFLAJ s.r.o. 81
VSK MINERAL s.r.o. 81
CS, s.r.o. 81
Inžinierske stavby, a. s. 80
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 80
Redi Tour s.r.o. 79
DOLIS s.r.o. 78
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 77
WOODLANDER s.r.o. 77
LES-OV spol s r.o. 77
BIOTECH s.r.o. 76
BAX PHARMA, s.r.o. 76
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 75
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 75
Helena Plechová - Leso služby 75
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 75
SATUR TRAVEL, a.s. 74
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 72
LIGNEUS, s.r.o. 72
DARTON s.r.o. 71
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 70
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 70
Faveo, s.r.o. 70
LESPROGRES s.r.o. 69
Stredoslovenská energetika, a.s. 69
AGROSERVIS spol. s r.o. 69
DR Drevo, s.r.o. 69
CLEAN TONERY, s.r.o. 69
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 69
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 69
P E R G A M O N spol. s r.o. 67
Marián Mikuš 66
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 66
ŽOS Trnava, a. s. 65
Dalibor Globan 64
Šuriansky s.r.o. 64
ENVIRA,s.r.o 64
MAXNETWORK, s.r.o. 63
KPMG Slovensko spol. s r.o. 63
Juraj Jaňák 63
Pavol Fidrik 62
BIOLIFE spol. s r.o. 62
DAVIDO s.r.o. 62
PROSPECT spol. s r.o. 62
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 61
Forest service, s.r.o. 61
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 60
MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, odštepný závod 02 , Banská Bystrica 60
Ján Šimurdiak 60
Ing. Slavomír Otrubčiak 59
PHARMA GROUP, a.s. 59
O.S.V.O. comp, a.s. 59
Linde Gas k.s. 58
ORVEX MT spol. s r.o. 58
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 15,549,665,274
Banská Bystrica 3,236,659,767
Košice 1,189,493,108
Trnava 1,123,068,314
Nitra 633,295,622
Žilina 490,538,214
Banská Štiavnica 218,555,013
Prešov 179,214,641
Trenčín 136,570,121
Bojnice 121,235,811
Zvolen 109,592,007
Považská Bystrica 89,546,826
Martin 82,545,406
Liptovský Mikuláš 69,433,274
Poprad 62,100,029
Komárno 60,974,322
Piešťany 56,863,953
Dunajská Streda 48,463,733
Kežmarok 47,051,929
Nemšová 44,696,481
Ľubotice 42,264,988
Dubnica nad Váhom 37,430,253
Ružomberok 35,802,026
Bardejov 30,049,282
Spišská Nová Ves 27,875,202
Vysoké Tatry 27,556,845
Žiar nad Hronom 25,889,125
Stará Ľubovňa 25,663,157
Nové Zámky 25,507,481
Hriňová 25,503,081
Šaľa 25,259,859
Trebišov 25,183,739
Lučenec 24,193,955
Pliešovce 24,076,662
Dolný Kubín 21,881,069
Hniezdne 21,022,145
Vranov nad Topľou 20,834,260
Prievidza 19,974,037
Brezno 19,900,627
Senica 19,649,222
Lesenice 19,561,589
Michalovce 19,479,313
Levice 19,315,410
Dobšiná 17,705,233
Čierny Balog 17,403,580
Pezinok 16,880,892
Hlohovec 16,138,853
Rožňava 15,754,289
Hronovce 14,946,646
Lužianky 14,825,506
Topoľčany 13,618,393
Pohronská Polhora 13,530,416
Detva 13,277,277
Sereď 13,119,227
Kysucké Nové Mesto 13,020,755
Humenné 12,686,228
Medzilaborce 12,534,065
Galanta 12,450,453
Topoľníky 12,261,558
Čadca 12,114,586
Revúca 12,069,414
Šamorín 11,621,775
Šarišské Michaľany 11,453,239
Tekovské Lužany 11,447,812
Bojná 11,384,046
Rapovce 11,069,873
Vráble 10,314,801
Marcelová 10,154,596
Kolárovo 10,139,697
Handlová 10,076,736
Gabčíkovo 10,047,435
Dvory nad Žitavou 10,026,092
Krupina 10,022,614
Malacky 9,890,439
Levoča 9,805,990
Vrútky 9,398,045
Veľký Krtíš 9,360,452
Svätý Peter 9,306,283
Sebechleby 9,295,134
Veľký Meder 9,007,230
Púchov 8,975,472
Tvrdošín 8,776,221
Ulič 8,656,377
Nové Mesto nad Váhom 8,531,617
Poltár 8,513,423
Myjava 8,327,477
Hencovce 8,073,144
Skalica 8,030,522
Sabinov 7,994,946
Tachty 7,735,123
Štúrovo 7,669,115
Sučany 7,606,889
Zavar 7,598,594
Kútniky 7,464,078
Kremnica 7,347,617
Selice 7,257,227
Bánovce nad Bebravou 7,208,687
Snina 7,090,561
Trstená 7,056,948
Nová Bystrica 7,026,918
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 8776
Banská Bystrica 5331
Košice 1246
Žilina 751
Nitra 529
Prešov 460
Trnava 309
Banská Štiavnica 227
Trenčín 200
Liptovský Mikuláš 166
Martin 156
Poprad 146
Zvolen 143
Piešťany 126
Vysoké Tatry 122
Dunajská Streda 106
Ružomberok 104
Považská Bystrica 103
Komárno 86
Nové Zámky 70
Spišská Nová Ves 69
Bardejov 65
Kežmarok 63
Dolný Kubín 62
Stará Ľubovňa 61
Pezinok 60
Rožňava 59
Pliešovce 55
Prievidza 50
Lužianky 49
Hlohovec 47
Michalovce 44
Levoča 42
Levice 41
Topoľčany 40
Dubnica nad Váhom 40
Ľubotice 38
Malacky 37
Humenné 37
Lučenec 37
Trebišov 35
Senica 35
Šaľa 34
Čadca 34
Žiar nad Hronom 33
Bojnice 31
Detva 31
Nové Mesto nad Váhom 31
Leopoldov 30
Kremnica 28
Partizánske 28
Galanta 28
Brezno 28
Snina 28
Vranov nad Topľou 27
Sabinov 27
Želiezovce 27
Sučany 27
Modra 26
Medzilaborce 26
Lipany 25
Bánovce nad Bebravou 25
Kysucké Nové Mesto 25
Skalica 25
Senec 25
Púchov 24
Revúca 24
Myjava 22
Veľký Krtíš 22
Kolíňany 22
Jaslovské Bohunice 21
Dvory nad Žitavou 21
Námestovo 21
Veľké Zálužie 21
Krupina 21
Rimavská Sobota 20
Stropkov 20
Vráble 20
Sereď 19
Fiľakovo 19
Hronovce 19
Holíč 19
Ulič 18
Marcelová 18
Veľký Meder 18
Kráľová pri Senci 18
Svidník 18
Tvrdošín 18
Sebechleby 17
Trstená 17
Kolárovo 17
Hniezdne 17
Beluša 16
Vígľaš 16
Nová Baňa 16
Nová Dubnica 16
Bytča 16
Handlová 15
Smižany 15
Oravská Lesná 15
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 10,385,706,270
Košice 1,296,121,972
Žilina 923,677,661
Vrútky 588,597,953
Nitra 513,485,015
Banská Bystrica 512,919,059
Piešťany 504,092,497
Trnava 449,193,705
Milano (MI) 409,800,000
Nové Zámky 396,110,753
Prešov 294,180,866
Praha 264,216,697
Trenčín 199,690,525
Zvolen 190,578,439
Martin 159,159,478
Považská Bystrica 152,867,913
Trakovice 140,000,000
Bielsko-Biała 111,565,620
Plzeň 105,658,073
Trebišov 105,259,592
Poprad 104,946,459
Liptovský Mikuláš 99,290,183
Rožňava 92,273,364
Komárno 89,466,177
Bojnice 88,162,382
Horné Srnie 83,668,905
Zlaté Moravce 83,285,045
Madrid 82,829,436
Husinec 80,488,575
Fort Worth, Texas 79,940,342
Brno 76,850,127
Cascina Costa di Samarate 75,759,400
Banská Štiavnica 75,546,567
Ulm, 69,350,000
Pezinok 69,063,022
Bardejov 67,046,585
Dunajská Streda 65,054,545
Galanta 59,978,654
Libchavy 59,590,000
Slovenská Ľupča 57,796,025
Krásno nad Kysucou 57,481,211
Ružomberok 54,545,632
Tlmače 53,349,000
Lučenec 52,328,344
Hriňová 50,391,796
Liptovská Teplička 49,548,431
Kráľová nad Váhom 49,387,143
Prievidza 47,509,654
Spišská Nová Ves 44,286,886
Trutnov 43,920,620
Námestovo 43,542,344
Partizánske 42,247,471
Dolný Kubín 40,093,295
Myjava 40,054,965
Rabča 36,899,151
Vráble 35,090,451
Michalovce 33,084,440
Ostrý Grúň 32,779,486
Žiar nad Hronom 32,656,120
Senica 32,401,888
Lietavská Lúčka 32,147,598
Raková 31,743,370
Veľké Leváre 31,737,915
Senec 31,545,780
Šaľa 31,434,931
Šarovce 30,408,027
Vranov nad Topľou 30,225,462
Mútne 29,773,985
Beluša 29,457,278
Čadca 29,101,049
Oščadnica 28,988,941
Florencia 28,600,000
Tureň 26,976,319
Humenné 26,843,269
Šamorín 26,473,294
Sabinov 25,866,553
Rimavská Sobota 25,435,056
Jaslovské Bohunice 24,398,929
Šarišské Michaľany 23,866,846
Detva 23,839,961
Ľubotice 23,694,514
Levice 23,364,518
Oravské Veselé 22,872,812
Dúbrava 21,697,311
Moravany nad Váhom 21,052,846
Oudeweg 32 20,892,408
Žilina - Bánová 20,455,219
Bajč 20,374,518
Vasiľov 20,172,705
Oravská Polhora 19,285,834
Příbram 19,110,628
Turzovka 19,065,396
Stará Turá 19,056,061
Frýdek - Místek 18,950,661
Nová Bystrica 18,655,829
Bytča 18,629,597
Hradec Králové 18,553,023
Topoľčany 18,517,018
Ivanka pri Dunaji 18,328,735
Liesek 18,040,442
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 8758
Košice 1368
Žilina 1303
Nitra 822
Prešov 763
Banská Bystrica 741
Zvolen 716
Trenčín 464
Trnava 430
Nové Zámky 366
Horné Srnie 341
Považská Bystrica 340
Martin 332
Praha 312
Piešťany 308
Liptovský Mikuláš 290
Lučenec 288
Poprad 272
Komárno 271
Humenné 243
Pezinok 222
Brezno 219
Čierny Balog 202
Vrútky 195
Bojnice 191
Hriňová 184
Bardejov 182
Spišská Nová Ves 172
Michalovce 166
Ružomberok 160
Prievidza 158
Dunajská Streda 156
Krásno nad Kysucou 151
Galanta 146
Zlaté Moravce 143
Žiar nad Hronom 143
Liptovská Teplička 139
Senica 137
Raková 136
Námestovo 133
Rožňava 133
Rimavská Sobota 130
Ľubotice 127
Detva 126
Levice 121
Vranov nad Topľou 119
Ostrý Grúň 119
Snina 118
Topoľčany 118
Rabča 117
Svidník 116
Banská Štiavnica 108
Závada 103
Brno 100
Čadca 100
Slovenská Ľupča 100
Trebišov 99
Šaľa 95
Dolný Kubín 94
Oščadnica 94
Hlivištia 90
Turzovka 90
Bytča 89
Krupina 89
87
Nová Baňa 85
Kysucké Nové Mesto 85
Papín 84
Nové Mesto nad Váhom 82
Púchov 81
Polomka 78
Nitrianske Pravno 76
Bánovce nad Bebravou 75
Oravské Veselé 73
Jelšava 69
Vráble 69
Pribeta 68
Pohronská Polhora 68
Veľké Úľany 68
Betliar 67
Sabinov 65
Mútne 65
Muráň 64
Smolenice 64
Hlohovec 63
Myjava 63
Revúca 62
Liesek 62
Moravany nad Váhom 61
Štiavnik 61
Ivanka pri Dunaji 60
Sľažany 58
Matiaška 57
Brusno 57
Belá nad Cirochou 56
Veľký Krtíš 56
Dúbrava 56
Levoča 55
Liptovský Hrádok 55
Pohorelá 54
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Okresný súd Galanta 9.2
Základná škola 7.97
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 7.45
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 7.21
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 7.18
Obec Rakovec nad Ondavou 7.0
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 6.99
Obec Kocurany 6.94
Základná škola s materskou školou 6.92
Obec Voderady 6.86
Stredná priemyselná škola 6.79
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 6.79
Spojená škola 6.77
Obec Modra nad Cirochou 6.76
Obec Nižný Žipov 6.75
Základná škola Kežmarská 28 Košice 6.75
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 6.74
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 6.66
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 6.65
Obec Stretava 6.64
Obec Koromľa 6.63
Obec Osuské 6.6
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda 6.55
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 6.54
Materská škola 6.54
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. 6.53
Obec Kunerad 6.49
Obec Bohdanovce 6.43
Základná škola 6.4
Obec Zbrojníky 6.38
Obec Višňov 6.37
Obec Liptovská Porúbka 6.36
Obec Košeca 6.35
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 6.35
Obec Veľká Čausa 6.35
Obec Ľubica 6.33
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6.32
Stredná odborná škola 6.28
Obec Kaplna 6.27
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 6.27
Obec Porúbka 6.23
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany 6.23
Školský internát 6.19
Obec Lovinobaňa 6.17
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 6.14
Obec Pastuchov 6.14
Obec Dolné Orešany 6.11
Obec Kamenica 6.11
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 6.11
Základná škola Rudolfa Dilonga 6.09
Obec Vitanová 6.08
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 6.07
Obec Šintava 6.02
Obchodná akadémia 6.02
Obec Podolie 6.0
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 6.0
Stredná zdravotnícka škola 5.99
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou 5.98
Stredná odborná škola 5.98
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola 5.97
Obec Nižná Myšľa 5.97
Obec Sobotište 5.95
Obec Markušovce 5.93
Združenie obcí JURAVA 5.93
Obec Vyšný Klátov 5.92
Obec Odorín 5.92
Okresný súd Bardejov 5.91
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. 5.91
Spojená škola 5.91
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 5.91
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 5.89
Hvezdáreň a planetárium v Prešove 5.87
VIALE, s.r.o. 5.84
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 5.83
Stredná priemyselná škola dopravná 5.83
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 5.81
Obec Nemce 5.81
SLADOVŇA, a.s. Michalovce 5.8
Obec Demänovská Dolina 5.8
Základná škola 5.8
Obec Široké 5.8
Karpatský euroregión Slovensko 5.79
Obec Rozhanovce 5.79
UNIMONT - VMS, s.r.o. 5.79
Obec Pakostov 5.79
Obec Zábiedovo 5.79
Okresný súd Poprad 5.78
Krajská prokuratúra 5.76
Obec Lula 5.76
KOMES FUT, s.r.o. 5.75
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5.75
PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. 5.71
Obec Iňačovce 5.7
Mesto Sliač 5.68
Základná škola Námestovo - Brehy 5.68
Obec Svederník 5.67
Obec Radimov 5.67
Obchodná akadémia Senica 5.66
Gymnázium 5.66
Obec Králiky 5.66
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Žilinská teplárenská, a.s. 0.32
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
DAC ARÉNA, a.s. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
Technické služby mesta Tvrdošín 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Obec Markovce 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 0.7
DUFREX, s.r.o. 0.7
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 0.71
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
Štátna pokladnica 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Obec Stanča 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 0.77
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Lesné družstvo Slavošovce 0.78
Virtual Reality Media a.s. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Seniorcentrum Staré Mesto 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 0.81
Bratislavská teplárenská, a.s. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
Obec Ruskov 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Obec Oľka 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno 0.87
Obec Most pri Bratislave 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
EKOPAK TRADE, a.s. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Tradestone Slovakia s.r.o. 9.98
KVEST s.r.o. 9.85
Miroslav Greško - BIELOSTAV 9.79
TOWER BC, a. s. 9.77
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 9.66
AMETYS s.r.o. Košice 9.66
Štefan Kurek 9.58
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 9.56
SDaM, s.r.o. 9.49
AGROMELIO, s.r.o. 9.3
TERLOU s.r.o. 9.1
Ján Rybár 8.91
Peter Janega 8.91
LOM ONDAVA s. r. o. 8.72
Obec Veľké Pole 8.72
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 8.72
TOWER BC, a.s. 8.72
Ing. Otto Smik 8.72
KAM-BET, spol. s r.o. 8.72
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 8.72
SLOVSKAL, s.r.o. 8.72
ROLTA, s.r.o. 8.72
AMAS, s.r.o. 8.72
PhDr. Erik Mihalko 8.48
Mária Giertlová 8.46
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 8.42
Usadlosť Zlatno spol. s.r.o. 8.39
Lukáš Jagelka 8.34
Milan Ratulovský 8.34
Silvester Kapusta - KASI 8.2
Ľubomír Ďubašák 8.19
Adam Hodál 8.18
Ing. Jozef Ďuriš 8.17
Milan Mazáň 8.16
Ing. Slavomír Otrubčiak 8.16
Viktor Rapant 8.16
MIJA-LES s.r.o. 8.16
Ľudovít Rovňaník 8.16
Jaroslav Kuba 8.16
Ján Rybár 8.16
Forest Co, s.r.o. 8.16
František Krištiak 8.16
Ing. Miroslav Saloň 8.16
Juraj Dovina 8.16
Milan Podolan 8.16
Igor Plichta 8.16
Ján Mlynarčík 8.16
Peter Morong 8.16
ZEMKU BU s.r.o. 8.16
Michal Jankech 8.04
Ing. Pavol Jurkovič 8.02
Ing. Priška Pavlíková 8.02
Slávka Kotlebová 8.01
Ing. Jozef Žuffa 7.96
Ing. Ján Víťazka 7.96
Ing. Dušan Kvaska 7.95
Ján Púček 7.94
Ing. Ladislav Nagy 7.94
Ing. Marta Odokienková 7.94
Jozef Spurný 7.91
Družstvo SLOVAKIA 7.89
František Hirchner ml. 7.89
GLS - GREEN LOGISTIC SERVICES s.r.o. 7.89
Ján Haranica - JH 7.89
P a R s.r.o. 7.89
Bori Richter 7.89
Ľuboš Baláž 7.89
Ing. Ján Zachar 7.88
Róbert Šedivý - lesné práce 7.87
Ing. Peter Makóni 7.86
Ing. Ladislav Nagydai 7.84
Ing. Miloš Encinger 7.78
Gasparik, s. r. o. 7.77
Jaroslav Šurík 7.77
LES-VP a syn, s.r.o. 7.75
Margaréta Harvanová 7.75
Mikuláš Koľaj 7.75
Michal Jankech 7.74
TANEX, spol. s r.o. 7.73
Marian Bardelčík 7.71
Ing. Miroslav Saloň 7.69
VELABRI, s.r.o. 7.65
Tomáš Vozár 7.63
Radovan Krchňavý 7.62
Ing. Jozef Oravkin 7.62
Juraj Lukáč 7.58
JAVIL-služby s.r.o. 7.58
Tomáš Ďunďa 7.58
FalcoMD, s.r.o. 7.58
Di Mihálik, s.r.o. 7.58
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 7.58
Tomáš Vozárik 7.58
Ing. Ján Gežo 7.58
Miloš Kubica 7.56
Peter Janetka 7.56
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 7.56
Rastislav Rozkoš 7.56
Ľubomír Hasoň 7.56
Ing. Jakub Moravčík 7.56
Ing. Robert Gombár 7.55
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.2
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
SWAN, a.s. 0.43
Sensus Slovensko a.s. 0.43
Česká zbrojovka a.s. 0.44
Asseco Central Europe, a.s. 0.45
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
MORAVIA STEEL a.s. 0.5
ŠKODA JS a.s. 0.51
Thales Austria BmbH 0.53
BRUSH SEM s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
IGT Global Solutions Corporation 0.55
VUKI a.s. 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 0.55
GlobalTel, a.s. 0.55
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
MATADORFIX s.r.o. 0.59
Grant Thornton Advisory s.r.o. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
DYNAMIK REAL 2, s.r.o. 0.61
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.61
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
TORY CONSULTING, a.s. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 0.65
Remeslo strojal, s.r.o. 0.65
SAD Prievidza a.s. 0.65
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
Profi - NETWORK, s.r.o. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
Filmpark production s.r.o. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
KOLEX, s.r.o. 0.68
Lake spol. s r.o. 0.68
Vassal EKO, s. r. o. 0.68
ANSALDO NUCLEARE SPA 0.69
Progetto 10 S.c.r.l. 0.69
VERI2, s.r.o. 0.69
LOKORAIL, a.s 0.69
KABELOVNA KABEX a. s. 0.69
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 0.69
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 0.69
NEUschwendtner, s.r.o. 0.69
SOFIS, s.r.o. 0.69
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 0.7
SPP CNG s.r.o. 0.71
MONTRÚR s. r. o. Košice 0.71
JUDEX CORP., s.r.o. 0.71
POINT Sp. z.o.o. 0.71
RWG (Repair & Overhauls) Limited 0.71
TransCanada Turbines Ltd. 0.71
MAC spol. s r.o. 0.71
MAGIC Travel, s.r.o. 0.72
EMAG Salach GmbG 0.72
VT Group, a.s. 0.72
TANAX TRUCKS a. s. 0.72
Bennet Oil s.r.o. 0.72
AGROJAS Ronava s.r.o. 0.72
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 18
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 15
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 15
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 14
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 12
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 12
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 12
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 11
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 11
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 11
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 11
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 11
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 11
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 11
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 8
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 8
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 8
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 8
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 8
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 7
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 7
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 7
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Stanislav Janič Agátova 54 Michalovce 07101 6
Tibor Mačuga Žriedlová 24 Košice-Staré Mesto 04001 6
Andrej Demjanovič Inovecká 26 Trenčín 91101 6
Béla Molnár Snežienková 10 Komárno 94504 6
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 6
Milan Dunaj Žriedlová 28 Košice-Staré Mesto 04001 6
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 6
Roman Cvik 9. mája 43 Partizánske 95801 6
Lene Skole-Sorensen Fredskovvej 9 Holte 2840 6
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 6
Thomas Jan Hejcman Schloßstraße 5 Traunstein 832 78 6
Jan Kout Velké Popovice 25169 6
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 6
Martin Sellner Jílová 21 Praha - m.č. Zličín 15521 6
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 6
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 6
Lucie Pokorná Evy Olmerové 10 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900 6
Veronika Hovaguimian Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700 6
Jozef Gál Žirany 95174 6
Jiří Hodek Hrdličkova 7 Praha - m.č. Chodov 14800 6
Catherine Brustmann Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140 6
Slavomír Gmitter Komenského 2 Bardejov 085 01 6
Jaroslav Vosáhlo Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101 6
Andreas Brustmann Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130 6
Milan Kreškóci Nová ulica 41 Branč 95113 6
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 6
Jan Hromádka Korunní 111 Praha - m.č. Vinohrady 13000 6
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 6
Josef Fidler Jeseniova 46 Praha - m.č. Žižkov 13000 6
Peter Havier K Mlyniskám 1 Trenčín 91105 6
Jan Kout Hákova 6 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900 6
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 6
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 6
Tomáš Sláma Písečná 18 Praha - m.č. Troja 18200 6
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 6
Peter Stankovič Vrchná 14 Moravany nad Váhom 92221 6
Slavomír Podmanický Malinovská 17 Zálesie 90028 6
Jaroslav Molda Tichá 2 Nové Zámky 94001 6
Peter Hazucha Hrušovany 419 Hrušovany 95613 6
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 6
Erik Pavlis Pod Juhom 25 Trenčín 91101 6
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 6
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 6
Jan Sellner Do Blatin 13 Praha - m.č. Zličín 15521 6
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 324
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 317
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 88
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 85
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 70
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 59
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 46
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 46
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 41
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 39
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 39
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 39
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 39
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 37
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 32
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 26
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 25
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 25
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 25
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 22
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 22
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 21
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 21
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 21
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 20
Jozef Öszi Tajovského ul. 5 Komárno 94501 20
Pavol Krúpa Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 20
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 20
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 19
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 19
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 19
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 19
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 18
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 18
Ján Katrušík SNP 39 Bytča 01401 18
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 18
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 18
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 18
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 18
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 18
Oleg Deripaska kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160 17
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 17
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 17
Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Philippe Guitard Pařížska 128/22 Praha 11 000 16
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 16
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 15
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 15
Roman Janták Pod Hrabinou 112 Košice - mestská časť Myslava 04016 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Xavier Huillard 2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000 15
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 15
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 15
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 15
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 15
Peter Ondro Dolná Tižina 01304 15
Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 15
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 15
Samuel Babjak Bárdošova 43 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 14
Pierre Coppey 65 Avenue Niel Paris 75017 14
Miroslav Remeta Čapajevova 29 Prešov 08001 14
Alexander Wolfgang Ospelt Im Wingert 48 Schaan 9494 14
Wolfgang Werner Herrmann Stephanienstr. 12 Dresden 01307 14
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 14
Karol Pavlů Kuzmányho 6 Bratislava 811 01 14
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 14
Ivan Chrenko Dlhé 2 Svätý Jur 90021 14
Spyros Frementitis Hraničná 49 Košice - mestská časť Barca 04017 13
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 13
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Juraj VITKO Sedmikrásková 4 Topoľčany 955 01 13
Martin Šmigura Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 13
Solvejg Tønning Sørensen Kobberbæksvej 31A Svendborg 5700 13
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 13
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 13
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 13
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 13
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 13
Marián Chylik Bakossova 3D Banská Bystrica 97401 13
Anton Zsigo Gamota 1 Hurbanovo 97401 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 3106
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1653
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1246
77200000-2 Lesnícke služby 819
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 420
09310000-5 Elektrická energia 323
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 318
09123000-7 Zemný plyn 305
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 295
77210000-5 Ťažba dreva 243
30192000-1 Kancelárske potreby 243
16700000-2 Traktory/ťahače 235
55520000-1 Služby hromadného stravovania 234
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 232
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 213
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 204
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 198
45233142-6 Práce na oprave ciest 194
35125300-2 Bezpečnostné kamery 183
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 180
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 179
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 175
66510000-8 Poisťovacie služby 170
60400000-2 Letecké dopravné služby 167
09134100-8 Motorová nafta 163
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 161
30125100-2 Tonerové náplne 155
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 152
79810000-5 Tlačiarenské služby 140
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 138
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 138
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 133
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 131
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 124
45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru 120
42600000-2 Obrábacie stroje 117
45321000-3 Tepelnoizolačné práce 117
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 110
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 109
64212000-5 Mobilné telefónne služby 107
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 107
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 107
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 105
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 102
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 98
64200000-8 Telekomunikačné služby 93
30213000-5 Osobné počítače 92
45316110-9 Inštalovanie osvetlenia ciest 87
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 85
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 84
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 83
45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce 81
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 80
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 78
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 78
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 72
24111500-0 Lekárske plyny 71
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 71
71320000-7 Inžinierske projektovanie 70
24000000-4 Chemické výrobky 70
45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách 69
42642100-9 Obrábacie stroje na drevo 68
45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl 68
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 68
16300000-8 Žacie mechanizmy 67
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 67
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 67
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 66
72261000-2 Softvérové podporné služby 65
39100000-3 Nábytok 65
45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest 64
34110000-1 Osobné automobily 64
50000000-5 Opravárske a údržbárske služby 64
42630000-1 Kovoobrábacie stroje 63
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 63
60140000-1 (1) Nepravidelná osobná doprava 62
66515200-5 Poistenie majetku 62
55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby 62
45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu 62
45316210-0 Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy 61
45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov 61
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 59
42900000-5 Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely 58
34100000-8 Motorové vozidlá 56
42611000-2 Špeciálne obrábacie stroje 56
38554000-3 Elektromery 55
42215000-6 Zariadenia na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín alebo nápojov 53
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 53
33600000-6 Farmaceutické výrobky 53
42215200-8 Zariadenia na spracovanie potravín 53
16340000-0 Žacie mechanizmy a mláťačky 52
09132100-4 Bezolovnatý benzín 52
45200000-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb 52
30197630-1 Papier na tlač alebo iné grafické účely 51
73000000-2 (4) Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 51
45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás 50
15110000-2 Mäso 50
42621100-6 CNC sústruhy 49
18110000-3 Pracovné odevy 48
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 48
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 2,780,624,636
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 1,364,249,758
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1,082,438,497
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 534,385,343
09310000-5 Elektrická energia 520,624,640
77200000-2 Lesnícke služby 512,715,007
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409,800,000
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 404,289,320
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 400,547,721
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 387,105,657
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 357,963,416
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 323,763,514
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 322,353,557
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 321,922,018
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310,035,451
09134100-8 Motorová nafta 305,225,573
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 281,998,627
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253,587,924
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 251,000,969
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 246,529,259
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235,405,797
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 213,963,890
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 213,544,415
09123000-7 Zemný plyn 206,545,428
55520000-1 Služby hromadného stravovania 200,649,680
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 188,904,124
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 165,798,175
45233142-6 Práce na oprave ciest 164,595,481
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 160,764,696
38554000-3 Elektromery 158,269,174
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 157,925,181
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 156,950,397
34711500-9 Vrtuľníky 155,699,742
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 154,220,026
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 146,247,653
72261000-2 Softvérové podporné služby 143,374,008
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 140,297,217
33141200-2 Katétre 138,872,419
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 133,347,035
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 131,664,473
34110000-1 Osobné automobily 125,444,675
45112700-2 Terénne úpravy 124,789,508
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 120,031,861
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 117,659,466
79993000-1 Správa budov a zariadení 115,517,327
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 115,418,059
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114,769,256
45255400-3 Montážne práce 113,767,209
64200000-8 Telekomunikačné služby 105,277,709
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 105,262,450
34622200-5 Železničné osobné vozne 101,639,097
71300000-1 Inžinierske služby 101,522,796
77210000-5 Ťažba dreva 101,057,014
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 100,312,292
34133100-9 Cisternové vozidlá 97,251,258
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 97,095,721
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 96,704,531
34100000-8 Motorové vozidlá 94,779,043
60400000-2 Letecké dopravné služby 93,885,451
71351910-5 Geologické služby 91,033,367
72222300-0 Služby informačných technológií 86,998,150
71320000-7 Inžinierske projektovanie 86,022,549
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 80,857,193
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 79,103,908
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 78,445,619
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 78,161,477
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76,702,440
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 75,137,459
30213000-5 Osobné počítače 75,060,501
66510000-8 Poisťovacie služby 69,808,767
45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 60,292,590
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 60,223,821
65000000-3 Verejné služby 60,185,320
34610000-6 Železničné lokomotívy a tendre 58,740,000
45213322-6 Stavebné práce na železničných termináloch 57,414,011
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 57,030,234
09132100-4 Bezolovnatý benzín 56,082,084
71354200-6 Letecké mapovanie 55,293,727
45233140-2 Práce na ceste 52,104,682
34121000-1 Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu 50,854,488
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 50,812,307
79710000-4 Bezpečnostné služby 50,803,634
55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania 50,427,930
30199770-8 Stravné poukážky 49,508,618
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 49,333,052
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 49,198,743
66515200-5 Poistenie majetku 49,136,809
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 48,511,312
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie 47,449,226
45246000-3 Regulácia riek a protipovodňové práce 46,972,428
45332000-3 Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí 46,643,184
45233141-9 Práce na údržbe ciest 46,287,494
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 45,341,813
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 45,326,434
31213200-4 Rozvodné transformátory 44,622,950
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 43,777,763
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce 43,163,065
39522530-1 Stany 41,675,349
48190000-6 Softvérový balík pre oblasť vzdelávania 41,662,320
15897300-5 Potravinové balíčky 41,400,000