Top 100 podľa hodnoty výsledných zmlúv

Názov Suma
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 992 804 179,48
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 991 758 275,35
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 042 559 173,92
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 222 735 804,56
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 136 195 208,00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 472 578 682,92
Slovenská správa ciest 1 078 165 287,84
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 826 209 599,96
Západoslovenská distribučná, a.s. 774 654 219,00
Slovenská pošta, a.s. 640 450 240,00
Slovenské elektrárne, a.s. 553 066 770,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 462 088 329,84
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 442 493 883,36
Solar 2009, a. s. 425 330 621,00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 421 958 070,28
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 399 986 562,54
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 395 708 600,00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 387 303 929,36
Hlavné mesto SR Bratislava 380 909 378,31
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 374 203 700,00
Nitriansky samosprávny kraj 373 178 372,96
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 340 471 461,51
MH Invest, s.r.o. 328 066 419,23
National Development Fund II., a.s. 326 468 675,00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 314 710 969,16
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 314 226 340,67
Žilinský samosprávny kraj 305 441 937,19
Východoslovenská distribučná, a. s. 285 200 744,00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 273 127 569,00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 237 254 417,00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 234 071 580,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 230 547 946,03
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 223 219 437,38
Solar 2009, a.s. 213 184 019,00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 211 928 238,01
Mesto Banská Bystrica 206 359 411,22
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 199 550 283,76
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 196 306 142,75
Mesto Košice 188 320 381,99
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 168 761 236,68
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 166 481 565,31
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 151 929 405,00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 147 964 797,43
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 147 761 006,36
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 144 848 355,00
Univerzitná nemocnica Bratislava 141 743 828,07
Sociálna poisťovňa, ústredie 139 690 563,20
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 138 371 024,00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 124 619 528,32
Trenčiansky samosprávny kraj 122 131 610,42
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 120 384 945,24
Univerzita Komenského v Bratislave 119 756 799,01
Banskobystrický samosprávny kraj 119 055 481,09
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 117 210 525,00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 116 479 528,48
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 115 095 606,99
Centrum vedecko-technických informácií SR 113 783 992,31
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 112 529 261,47
UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť 110 720 000,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 106 599 722,93
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 103 740 789,00
U. S. Steel Košice, s.r.o. 103 172 209,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 325 833,51
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 93 240 028,16
Úrad vlády Slovenskej republiky 91 611 944,07
eustream, a.s. 91 303 314,00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 293 379,64
DataCentrum 88 729 937,93
Mesto Trnava 88 160 824,03
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 85 584 709,32
Národné centrum zdravotníckych informácií 84 591 584,47
Bratislavský samosprávny kraj 81 729 312,45
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 79 829 442,75
Štatistický úrad Slovenskej republiky 79 119 011,45
Technická univerzita v Košiciach 75 258 304,21
Mesto Prievidza 74 547 916,43
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 72 751 534,60
NFŠ, a. s. 72 298 191,00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 70 743 111,01
Slovenský hydrometeorologický ústav 66 373 573,05
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 66 320 709,00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 65 509 028,39
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 65 322 525,08
Prešovský samosprávny kraj 65 274 407,24
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 64 477 089,01
Národná transfúzna služba SR 64 355 836,98
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 64 179 051,45
Mesto Prešov 63 358 163,80
Národný onkologický ústav 62 807 400,63
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 62 174 879,00
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61 601 425,60
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 58 546 500,22
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 56 449 302,56
Mesto Žilina 56 062 471,58
Záchranná zdravotná služba Bratislava 56 039 296,63
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 54 691 655,17
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 54 386 492,41
Nitrianska investičná, s.r.o. 53 424 219,00
Žilinská teplárenská, a.s. 53 156 086,00
Mesto Poprad 52 868 590,07
Top 100 podľa počtu ukončených obstarávaní

Názov Počet
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10185
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7647
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3512
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3173
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2861
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2726
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2659
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2547
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2478
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2171
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2128
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2029
Ida Uhlárová 1923
Národný onkologický ústav 1794
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1577
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1561
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1512
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1492
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1448
Slovenské národné múzeum 1199
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1187
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1141
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1127
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1108
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1069
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1042
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1041
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1037
Ekonomická univerzita v Bratislave 1035
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1032
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1002
Univerzitná nemocnica Bratislava 966
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 943
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 933
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 900
Technická univerzita v Košiciach 887
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 841
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 830
Západoslovenská distribučná, a.s. 820
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 807
Štatistický úrad Slovenskej republiky 790
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 747
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 742
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 689
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 688
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 684
Slovenská pošta, a.s. 675
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 661
Nemocnica Poprad a. s. 642
Univerzita Komenského v Bratislave 639
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 636
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 625
Výskumný ústav vodného hospodárstva 617
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 616
Žilinský samosprávny kraj 590
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 575
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 561
Mesto Žilina 548
Mesto Komárno 547
Hlavné mesto SR Bratislava 546
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 530
Fakultná nemocnica Trenčín 493
Ústav experimentálnej fyziky SAV 481
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 477
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 473
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 465
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 465
Sociálna poisťovňa, ústredie 463
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 456
Mesto Trnava 456
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 448
Trenčiansky samosprávny kraj 445
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 444
Katolícka univerzita v Ružomberku 441
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 439
Úrad vlády Slovenskej republiky 424
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 407
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 404
Fakultná nemocnica Trnava 403
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 401
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 389
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 382
Národný ústav reumatických chorôb 377
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 376
Východoslovenská distribučná, a. s. 375
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 373
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 371
Nitriansky samosprávny kraj 368
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 363
Slovenská správa ciest 362
Národná transfúzna služba SR 359
Záchranná služba 357
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 356
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 355
Univerzitná nemocnica Martin 354
Fakultná nemocnica Nitra 347
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 347
UNIVERZITA J. SELYEHO 345
Rozhlas a televízia Slovenska 327
Mesto Nové Zámky 327
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Názov Suma
Doprastav, a.s. 1 767 987 048,00
EUROVIA SK, a.s. 1 524 228 184,04
STRABAG s.r.o. 1 434 723 074,22
SLOVNAFT, a.s. 1 225 712 995,78
EUROVIA CS, a.s. 911 864 836,00
MAGNA ENERGIA a.s. 828 678 617,88
ŽOS Vrútky a.s. 748 916 071,00
Metrostav a.s. 727 744 968,00
ZSE Energia, a.s. 708 109 492,28
S u b t e r r a a.s. 701 055 166,00
TSS GRADE, a.s. 669 178 007,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 662 829 822,31
Pow-en a. s. 645 317 007,59
Stredoslovenská energetika, a.s. 616 590 884,70
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 577 864 654,00
Skanska SK a.s. 438 683 658,00
MEDICAL GROUP SK a.s. 425 320 578,89
SALINI IMPREGILO SPA 409 800 000,00
Metrostav Slovakia a. s. 380 834 618,00
ŽOS Trnava, a. s. 366 682 749,00
Elektrizace železnic Praha a. s. 364 938 980,00
TEMPEST a.s. 363 265 150,04
AŽD Praha s.r.o. 360 368 679,00
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 333 940 059,83
PORR s.r.o. 328 219 878,00
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 318 383 039,00
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 300 767 480,71
MED - ART, spol. s r.o. 297 514 592,91
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 285 727 957,94
HOCHTIEF SK s.r.o. 282 696 719,00
VÁHOSTAV - SK, a.s. 274 985 419,00
ICM S.P.A. 274 985 419,00
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 262 293 600,00
MBM-GROUP, a.s. 250 870 870,00
HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko 240 667 879,00
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 236 867 577,27
OTNS, a. s. 235 618 579,41
VÁHOSTAV - SK, a.s. 232 346 627,59
Železnice Slovenskej republiky, Mostný Obvod Bratislava 221 964 424,00
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 220 490 113,36
AutoCont SK a.s. 207 128 352,73
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 206 782 975,22
VAŠA Slovensko, s. r. o. 202 724 846,98
TIMED, s.r.o. 200 717 059,13
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 200 103 814,85
TEMPRA, s.r.o. 197 036 861,00
InterWay, s.r.o. 195 772 626,00
TuCon, a. s. 195 460 002,00
DITEC, a.s. 193 281 085,00
GGFS s.r.o. 188 193 113,68
Východoslovenská energetika a.s. 185 980 632,18
DATALAN, a.s. 183 304 191,07
Slovenská sporiteľňa, a.s. 180 647 660,00
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 179 640 525,66
IGT Global Services Limited 179 401 010,00
Stredoslovenská energetika, a. s. 170 332 990,05
VUJE, a.s. 168 389 313,00
AB Facility s. r. o. 161 299 460,00
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 159 999 500,00
Siemens s.r.o. 154 672 740,01
Ticket Service, s.r.o. 153 517 427,20
SE Predaj, s. r. o. 147 088 661,16
AVA-stav, s.r.o. 146 115 650,00
Aliter Technologies, a.s. 144 401 628,46
HOCHTIEF CZ a. s. 143 090 626,00
FORESTRA, s.r.o. 141 147 297,00
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 140 000 000,00
Inžinierske stavby, a. s. 139 875 461,47
SOITRON, s.r.o. 136 280 196,69
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 134 870 377,39
PETROLTRANS, a.s. 134 235 596,38
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 132 646 915,00
Rempo s.r.o. 129 708 489,47
Metrostav a. 127 705 627,00
Slovenská pošta, a.s. 127 112 988,97
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 125 653 314,00
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 124 512 813,00
CESTY NITRA, a.s. 123 173 473,21
T a M trans spedition, s.r.o. 122 890 187,66
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 122 832 995,00
stengl a.s. 122 408 567,00
MEDITRADE spol. s r. o. 121 531 019,63
Orange Slovensko, a.s. 121 151 779,86
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 120 436 033,00
KARBOX s.r.o. 119 664 480,00
SEVITECH a. s. 113 245 575,67
INPEK, s.r.o. 111 349 405,00
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 110 439 062,40
Ing. Ľubomír Ferianc 110 184 763,00
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 106 700 693,00
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 104 217 070,00
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA 101 300 500,00
Prysmian Kablo s.r.o. 101 158 030,00
Ernst & Young, s. r. o. 100 033 906,00
Západoslovenská distribučná, a.s. 98 587 189,00
Alter Energo, a.s. 97 069 106,00
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 96 892 907,00
SAG Elektrovod, a.s. 95 166 325,00
SWAN, a.s. 93 724 616,00
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 92 134 796,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Názov Počet
ITSK, s.r.o. 3367
MED - ART, spol. s r.o. 2310
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2118
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1793
CLEAN TONERY, s.r.o. 1738
INMEDIA, spol. s r.o. 1609
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1591
Tibor Varga TSV PAPIER 1539
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1455
JURIGA, spol. s r. o. 1359
HENRYSO, s.r.o. 1354
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1253
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1047
BIOTECH s.r.o. 1028
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1007
LASER servis, spol. s.r.o. 979
Steeling, s.r.o. 828
SLOVNAFT, a.s. 781
Lambda Life a.s. 765
INTRAVENA s.r.o. 751
B. Braun Medical s.r.o. 722
VIDRA a spol. s.r.o. 722
Xepap, spol. s r.o. 656
PC SEMA, s.r.o. 636
AutoCont SK a.s. 629
TIMED, s.r.o. 612
EUROVIA SK, a.s. 603
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 577
FORESTRA, s.r.o. 562
KASON, s.r.o. 557
LABO - SK, s. r. o. 546
CENTRALCHEM, s.r.o. 517
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 516
Henrich Sonnenschein - ITSK 503
Ib-elektro s.r.o. 498
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 497
DD21 s.r.o. 481
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 469
Martin Gall - MG COMP 465
VWR International GmbH 465
MEDICAL GROUP SK a.s. 460
Lamitec, spol. s r.o. 427
Štefan Nagy - FAN-AUTO 420
STRABAG s.r.o. 418
OFFICE STAR, s.r.o. 416
Bidvest Slovakia s. r. o. 408
MAGNA ENERGIA a.s. 403
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 398
mediatip.sk, s. r. o. 389
nanoTECH s.r.o. 387
DMC, s.r.o. 383
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 381
DATALAN, a.s. 381
Lucia Rošková R-interiér 376
LEON global s.r.o. 374
GIEGO s.r.o. 369
BEGA, s.r.o. 360
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 349
Di Mihálik, s.r.o. 349
X logistics, s.r.o. 342
MEDITRADE spol. s r. o. 340
ŽOS Vrútky a.s. 336
BAX PHARMA, s.r.o. 335
RIZNER s. r. o. 332
Marián Šupa 329
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 327
NABIMEX, s.r.o. 326
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 326
KRIDLA s.r.o 323
MGP, spol. s r.o. 321
Ing. Iveta Janíková 315
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 312
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 305
Euro Media Košice, s.r.o. 300
ZSE Energia, a.s. 297
GLOBUS spol. s r.o. 297
Rempo s.r.o. 296
KORAKO plus s. r. o. 291
EQUILIBRIA, s.r.o. 290
TEMPEST a.s. 288
HS technology s.r.o. 284
Marek Špeťko - IMEX 281
ProScience Tech s. r. o. 281
MIVASOFT, spol. s r.o. 281
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 279
CORA GASTRO, s.r.o. 271
SARSTEDT spol. s r.o. 270
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 268
AB Facility s. r. o. 266
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 257
KVANT spol. s r.o. 257
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 255
Ultra Print, s.r.o. 253
NICHOLTRACKT, s.r.o. 250
KOBIT - SK, s.r.o. 249
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 247
Energie2, a.s. 245
MIKONA s.r.o. 236
TOWDY s. r. o. 234
A.R.S. spol. s r.o. 234
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 28 626 652 561,00
Banská Bystrica 6 100 525 097,47
Košice 1 894 541 085,27
Trnava 1 426 902 043,21
Žilina 905 737 399,64
Nitra 865 333 143,77
Prešov 455 304 045,00
Banská Štiavnica 390 848 172,82
Trenčín 341 525 204,35
Zvolen 200 176 724,97
Martin 184 472 363,37
Bojnice 144 019 560,56
Piešťany 125 984 502,45
Považská Bystrica 118 371 033,67
Liptovský Mikuláš 116 093 641,76
Poprad 114 560 291,58
Komárno 88 021 308,95
Prievidza 85 274 023,18
Ružomberok 84 576 375,52
Kežmarok 79 465 172,23
Bardejov 74 137 477,60
Nové Zámky 71 263 959,88
Vysoké Tatry 69 816 273,58
Dunajská Streda 63 706 579,33
Trebišov 62 181 963,08
Hencovce 58 870 613,33
Dubnica nad Váhom 51 704 275,89
Nemšová 48 833 719,61
Ľubotice 48 767 237,00
Levice 48 406 173,32
Spišská Nová Ves 48 341 042,93
Lučenec 48 188 233,44
Stará Ľubovňa 47 953 501,01
Pliešovce 46 832 785,40
Michalovce 46 239 967,34
Brezno 45 200 032,66
Vranov nad Topľou 43 096 691,86
Žiar nad Hronom 38 941 118,00
Šaľa 37 268 084,32
Topoľčany 37 094 469,99
Hriňová 36 780 584,92
Kysucké Nové Mesto 36 328 554,24
Dolný Kubín 32 318 934,07
Humenné 31 694 223,47
Myjava 31 347 664,35
Lužianky 30 623 841,01
Rožňava 30 182 663,07
Snina 29 656 404,05
Revúca 28 854 567,93
Pezinok 27 108 966,77
Senica 26 800 533,16
Levoča 26 237 447,88
Detva 24 872 071,20
Hlohovec 23 690 480,41
Galanta 23 676 628,16
Čadca 22 972 779,57
Hniezdne 21 732 567,00
Šarišské Michaľany 21 407 466,44
Dobšiná 21 179 253,48
Ulič 21 067 681,40
Čierny Balog 19 647 883,24
Lesenice 19 561 589,00
Dvory nad Žitavou 19 311 642,67
Bytča 18 559 681,18
Púchov 18 127 144,91
Malacky 18 036 761,49
Hronovce 18 012 199,62
Sereď 17 611 684,67
Sučany 17 185 524,27
Sabinov 17 160 477,64
Partizánske 17 086 391,22
Vráble 16 709 532,64
Skalica 16 697 605,16
Želiezovce 16 528 506,98
Medzilaborce 16 395 404,77
Bánovce nad Bebravou 15 577 527,91
Lipany 15 343 084,99
Trstená 15 148 236,00
Kolárovo 14 927 581,34
Senec 14 676 877,95
Šamorín 14 676 050,60
Nové Mesto nad Váhom 14 299 445,78
Veľký Krtíš 14 253 389,04
Moravské Lieskové 14 168 594,82
Pohronská Polhora 13 593 416,00
Leopoldov 13 478 068,76
Tekovské Lužany 13 025 788,00
Tornaľa 12 847 143,57
Kremnica 12 828 869,56
Poltár 12 779 189,31
Svit 12 322 147,08
Topoľníky 12 308 331,14
Tvrdošín 11 994 172,50
Marcelová 11 863 147,33
Sebechleby 11 755 425,00
Gabčíkovo 11 705 976,33
Krupina 11 676 866,56
Handlová 11 543 674,01
Svidník 11 487 448,46
Kráľovský Chlmec 11 434 588,49
Top 100 podľa počtu uzavretých obstarávaní

Mesto Počet
Bratislava 49660
Banská Bystrica 14770
Košice 14415
Žilina 6517
Nitra 5575
Prešov 5340
Trnava 4584
Martin 3337
Trenčín 2901
Zvolen 2422
Piešťany 1401
Vysoké Tatry 1342
Považská Bystrica 1209
Liptovský Mikuláš 1090
Nové Zámky 1000
Ružomberok 986
Komárno 979
Želiezovce 952
BRATISLAVA 871
Michalovce 768
Poprad 762
Ulič 718
Banská Štiavnica 696
Pezinok 647
Lužianky 643
Bojnice 588
Prievidza 570
Stará Ľubovňa 530
Dolný Kubín 477
Leopoldov 416
Bardejov 365
Humenné 349
Dunajská Streda 348
Púchov 325
Senec 317
Čadca 315
Dubnica nad Váhom 313
Lučenec 303
Sučany 299
Spišská Nová Ves 298
Kežmarok 269
Partizánske 269
Topoľčianky 268
Slavnica 266
Rožňava 256
Ilava 254
Brezno 248
Myjava 246
Kováčová 245
Hlohovec 243
Levoča 238
Žiar nad Hronom 229
Levice 227
Pliešovce 219
Topoľčany 217
Trebišov 200
Senica 193
Hrnčiarovce nad Parnou 173
Nové Mesto nad Váhom 158
Trstená 158
Skalica 152
Veľký Krtíš 152
Svätý Jur 149
Malacky 148
Revúca 146
Kysucké Nové Mesto 144
Kremnica 143
Pruské 142
Snina 139
Nitrianske Pravno 137
Bánovce nad Bebravou 136
Galanta 135
Vranov nad Topľou 134
Holíč 132
Hronovce 131
Kolíňany 130
Tornaľa 128
Ivanka pri Dunaji 127
Rimavská Sobota 127
Sabinov 120
Detva 112
Svidník 106
Ľubochňa 105
Stará Turá 101
Kráľovský Chlmec 96
Šaľa 94
Sereď 89
Prakovce 89
Likavka 87
Záhorie 86
Modra 86
Jaslovské Bohunice 86
Štiavnik 85
Liptovský Hrádok 83
Zlaté Moravce 81
Nové Zámky 79
Šurany 78
Trnovec nad Váhom 77
Stupava 76
Medzilaborce 76
Top 100 podľa hodnoty uzavretých zmlúv

Mesto Suma
Bratislava 18 090 482 934,66
Košice 2 034 330 509,79
Žilina 1 780 316 432,65
Nitra 1 015 809 736,55
Piešťany 1 013 857 646,51
Banská Bystrica 887 646 863,01
Vrútky 762 048 407,00
Trnava 730 897 179,21
Praha 604 429 333,12
Zvolen 545 772 087,13
Prešov 495 854 715,95
Nové Zámky 424 696 679,82
Milano (MI) 409 800 000,00
Trenčín 374 787 712,89
Martin 295 564 579,35
Bojnice 239 655 454,64
Považská Bystrica 213 448 225,13
Bielsko-Biała 212 866 120,00
Larnaca 179 401 010,00
Plzeň 177 584 067,00
Liptovský Mikuláš 172 904 424,59
Poprad 165 762 705,65
Trebišov 162 867 580,18
Púchov 156 144 776,48
Prievidza 155 230 818,76
Horné Srnie 145 538 516,75
Galanta 142 662 635,47
Bardejov 141 281 238,46
Trakovice 140 000 000,00
Pezinok 132 910 834,33
Ružomberok 130 190 449,66
Brno 127 600 627,44
Spišská Nová Ves 124 475 753,77
Šarovce 122 526 531,66
Hořice, Česká republika 119 664 480,00
Komárno 117 352 250,59
Banská Štiavnica 111 274 578,97
Lučenec 110 127 640,94
Michalovce 109 929 880,19
Rožňava 101 288 435,85
Zlaté Moravce 92 786 077,60
Krásno nad Kysucou 89 879 922,43
Liptovská Teplička 86 715 647,30
Námestovo 86 311 220,87
Libchavy 84 570 650,00
Madrid 82 829 436,00
Husinec 80 488 575,00
Fort Worth, Texas 79 940 342,00
Dunajská Streda 78 515 231,60
Levice 76 175 394,51
Cascina Costa di Samarate 75 759 400,00
Hriňová 74 004 921,84
Šaľa 70 023 799,64
Slovenská Ľupča 69 644 406,50
Ulm, 69 350 000,00
Dolný Kubín 67 636 811,98
Raková 62 449 028,51
Vranov nad Topľou 60 377 401,74
Humenné 59 250 548,10
Rabča 58 562 744,40
Žiar nad Hronom 58 479 778,39
Nové Mesto nad Váhom 58 293 943,19
Partizánske 56 371 027,03
Moravany nad Váhom 55 332 272,95
Tlmače 53 349 000,00
Kráľová nad Váhom 52 391 509,50
Senec 50 954 038,99
Beluša 47 197 319,03
Mútne 47 007 612,65
Čadca 45 938 429,20
Trutnov 45 545 169,00
Vráble 45 271 131,71
Pardubice 42 757 012,38
Oravské Veselé 41 941 788,50
Lietavská Lúčka 41 720 153,72
Rimavská Sobota 41 259 805,20
Ostrý Grúň 41 222 150,00
Kladno 41 177 970,26
Oščadnica 41 131 089,73
Ľubotice 41 112 308,47
Myjava 40 895 776,47
Veľké Leváre 40 687 004,36
Detva 40 007 084,12
Poproč 39 591 841,58
Senica 39 475 747,79
Bussnang 38 801 691,00
Čierny Balog 38 498 006,00
Príbovce 38 046 569,00
Sabinov 37 554 684,26
Sľažany 36 347 686,00
Nitrianske Pravno 35 200 591,16
Bziny 32 411 166,00
Krompachy 32 353 966,89
Oudeweg 32 31 382 143,00
Liesek 30 390 429,00
Šamorín 30 051 615,23
Jaslovské Bohunice 29 710 429,00
Tureň 29 692 560,00
Hradec Králové 29 469 307,21
Jelšava 29 355 577,00
Top 100 podľa počtu uzavretých zmlúv

Mesto Počet
Bratislava 44169
Nitra 11490
Košice 9053
Žilina 6808
Prešov 5240
Zvolen 4843
Banská Bystrica 4303
Trenčín 3366
Pezinok 2920
Trnava 2361
Lučenec 2139
Piešťany 1759
Martin 1733
Bojnice 1349
Praha 1290
Poprad 1259
Prievidza 1092
Tvrdošín 1062
Šenkvice 1003
Kočovce 995
Považská Bystrica 896
Liptovský Mikuláš 865
Nové Mesto nad Váhom 832
Nové Zámky 824
Vranov nad Topľou 766
Krásno nad Kysucou 756
Michalovce 752
Bardejov 745
Dolný Kubín 743
Dubnica nad Váhom 742
Rimavská Sobota 740
Spišská Nová Ves 712
Šaľa 712
Komárno 681
Partizánske 597
Levoča 552
Horné Srnie 552
Púchov 501
Žiar nad Hronom 495
Wien 486
Humenné 475
Trstená 445
Brezovica 438
Lukavica 428
Ružomberok 413
Dunajská Streda 403
Brezno 395
386
Šurany - časť Nitriansky Hrádok 383
Levice 375
Lehota 370
Brno 365
Topoľčany 363
Slovenská Ľupča 358
Galanta 342
Trebišov 341
Sládkovičovo 338
Senica 326
Humenne 323
Dunajská Lužná 318
Námestovo 315
Ivanka pri Dunaji 314
Vrútky 314
Veľké Kostoľany 314
Čadca 312
Oravský Podzámok 296
Ľubotice 295
Banská Štiavnica 279
Hriňová 279
Bytča 277
Čierny Balog 273
Rožňava 272
Detva 271
Senec 270
Vyšný Kazimír 263
Smolenice 255
Uzovce 253
Kysucké Nové Mesto 251
Zlaté Moravce 246
Moravany nad Váhom 234
Svidník 232
Štúrovo 232
Brzotín časť Bak 223
Malacky 217
Sabinov 213
Vráble 211
Trenčianske Teplice 209
Liptovská Teplička 208
Šarovce 207
Krupina 206
Březnice 204
Sereď 202
Snina 201
Dúbrava 198
Čierne 196
Veľký Šariš 193
Papín 189
Šamorín 188
Raková 188
Lieskovec 185
Top 100 najlepších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Stredná odborná škola informačných technológií 5.28
KSP, s.r.o. 5.09
Občianske združenie Brána do života 5.05
Stredná odborná škola 4.84
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 4.69
Obec Ordzovany 4.65
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 4.62
Základná škola v Trenčianskom Jastrabí 4.45
Základná škola s materskou školou 4.38
Nadácia pre deti Slovenska 4.37
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého 4.33
Krajské osvetové stredisko v Nitre 4.33
Spojená škola 4.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 4.31
Obchodná akadémia 4.31
Krajská prokuratúra Trnava 4.31
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 4.29
Environmentálny fond 4.29
Základná škola s materskou školou Vrbovce 4.29
Obec Ivanka pri Nitre 4.27
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 4.24
Základná škola 4.24
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 4.24
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu 4.24
ZAHORKA 4.22
Krajská prokuratúra 4.21
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 4.2
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 4.2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 4.2
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 4.18
Mesto Spišské Vlachy 4.17
Mesto Čierna nad Tisou 4.16
Združenie rodičov pri Strednej umeleckej škole Trenčín 4.16
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 4.16
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 4.15
Základná škola s materskou školou 4.14
Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany 4.13
Spojená škola 4.13
Obec Malé Zálužie 4.12
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4.12
Obec Vagrinec 4.11
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4.1
Zariadenie pre seniorov 4.09
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 4.09
Obec Čachtice 4.08
Obec Rohov 4.07
Základná škola Eduarda Schreibera 4.05
SLOVCLEAN a.s. 4.05
Obec Krušovce 4.05
Elektroenergetické montáže, a.s. 4.05
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 4.05
Základná škola 4.03
AnMaŠi s. r. o. 4.03
Obec Ľubá 4.02
ALISON Slovakia s.r.o. 4.02
Obec Dolné Kočkovce 4.01
Okresný súd Galanta 4.0
Obec Gemerské Teplice 4.0
Obec Voderady 4.0
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 4.0
SMM Holíč s.r.o. 3.99
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 3.98
Centrum sociálnych služieb 3.97
Okresný súd Bratislava II 3.97
Služby Cífer s.r.o. 3.96
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 3.95
Základná škola Kukučínova Vranov nad Topľou 3.95
Stredná odborná škola 3.95
VÚEZ, a.s. 3.95
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3.94
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 3.94
Okresný súd Bratislava V 3.94
Stredná odborná škola elektrotechnická 3.94
Materská škola 3.93
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 3.93
Obec Koromľa 3.93
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3.93
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3.93
Materská škola Hurbanovo 3.91
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3.91
Obec Osuské 3.9
Gymnázium 3.9
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 3.9
Spojená škola 3.9
Obec Záhorská Ves 3.9
Knižnica pre mládež mesta Košice 3.9
Základná škola Šišov 3.9
Stredná odborná škola 3.89
Moderná odborná škola 3.89
Obec Nižný Žipov 3.89
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným 3.89
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 3.88
Obec Horná Ždaňa 3.88
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 3.88
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 3.88
Základná škola v Jarovniciach 3.88
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 3.88
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb 3.87
Základná škola s materskou školou Bolešov 3.87
Obec Stretava 3.86
Top 100 najhorších obstarávateľov podľa indexu

Názov Index Kvality
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 0.2
Solar 2009, a.s. 0.36
Solar 2009, a. s. 0.37
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0.5
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo 0.5
PYROBATYS SK, s.r.o. 0.53
INTAS SLOVAKIA, s.r.o. 0.59
Albéa Slovakia, s.r.o. 0.6
CELIM Slovakia 0.63
TECHREAL s.r.o. 0.63
KINEX BEARINGS, a.s. 0.64
GALAGRO s.r.o. 0.64
EKOBARD, a.s. 0.65
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina 0.66
SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. 0.67
Ing. Pivovarník Alexander-INGMETAL 0.67
PEVA s.r.o. 0.68
LPH a.s. 0.68
Agroenergo SK s.r.o. 0.68
KOGE HK s.r.o. 0.68
ENERGOSYSTÉMY s.r.o. 0.68
Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. 0.68
FOR FAMILY s. r. o. 0.68
HEX SK s. r. o. 0.68
GA Drilling, a.s. 0.69
Farma BLU s. r. o. 0.69
DUFREX, s.r.o. 0.7
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 0.72
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 0.72
FR Trade, s. r. o. 0.72
M - NOVOMAX - D s.r.o. 0.72
Mitali, s.r.o. 0.72
Dezerice2 s.r.o. 0.72
FK Dubnica nad Váhom s.r.o. 0.72
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o. 0.72
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 0.73
DREVONAEXPORT s.r.o. 0.73
TRANSPETROL, a.s. 0.73
BARDTERM, s.r.o. 0.73
FM SLOVENSKÁ, s.r.o. 0.74
Združenie lesomajiteľov - pozemkové spoločenstvo Brvnište 0.75
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. 0.76
AGROECO, s.r.o. 0.76
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 0.76
Agropotravinárske družstvo Malčice 0.77
Virtual Reality Media a.s. 0.79
DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. 0.79
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 0.79
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice 0.8
ASTER PLUS spol. s r.o. 0.8
MPM steel s.r.o. 0.81
MAJK, s.r.o. 0.81
Agro Boleráz, s.r.o. 0.81
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 0.81
Milan Behyňa - SHR 0.81
TERMÁL s.r.o. 0.81
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 0.82
Milan Behyňa 0.82
FRUCTOP, s.r.o. 0.82
HC INVEST, s.r.o. 0.83
Marcel Vince 0.83
Ida Uhlárová 0.83
MONAGRO, s.r.o. 0.83
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto 0.84
Roľnícke družstvo v Plavnici 0.84
RURAL MENGUSOVCE s.r.o. 0.84
Stredná odborná škola Juraja Ribaya Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou 0.84
HOSTINKOVO, s.r.o. 0.84
ZTS INMART, a.s. 0.84
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 0.84
PREFA ALFA, a.s. 0.84
Obec Križovany nad Dudváhom 0.84
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 0.84
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 0.84
MANUS-MED, s.r.o. 0.84
HBM & BRN Spiš s.r.o. 0.85
ZVS-ENCO, a.s. 0.85
Ing. Alexej Beljajev - SKLO PORCELÁN 0.85
Obec Bíňovce 0.85
Bonfiglioli Slovakia, s.r.o. 0.85
Bryndziareň, s.r.o. 0.85
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 0.85
AGROKORN, s.r.o. 0.85
Okresný súd Trnava 0.85
Novartis Slovakia s.r.o. 0.85
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 0.86
AGRONOVA EKO, s.r.o. 0.86
Ing. Attila Fazekas SHR 0.86
AGRO MALINOVO, a.s. 0.86
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 0.86
Trigonic s.r.o. 0.86
Henrich Ravas - Agrovest 0.86
Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec 0.87
Ing. Miroslav Tančin 0.87
Obec Malé Trakany 0.87
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 0.87
KOVDAN, spol. s r.o. 0.87
Omega3 SLOVAKIA, s.r.o. 0.87
Medzičilizie, a.s. 0.87
AGROMAČAJ s.r.o. 0.88
Top 100 najlepších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 6.61
MK&Z Security s.r.o. 6.11
KAM-BET, spol. s r.o. 6.09
SVX s.r.o. 6.03
ISPA Prešov, s.r.o. 6.01
Róbert Šedivý - lesné práce 5.92
AGROMELIO, s.r.o. 5.78
KVEST s.r.o. 5.76
Božena Šarmirová 5.7
FERDUS s. r. o. 5.7
Roľnícke družstvo HRON 5.67
TOWER BC, a. s. 5.67
Štefan Kurek 5.6
Miroslav Greško - BIELOSTAV 5.58
Roman Bartoš AUTODOPRAVA 5.58
Ing. Jana Vojčíková TOP 5.55
Ton Tech s.r.o. 5.54
SDaM, s.r.o. 5.51
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o. 5.49
Grif Pharma s.r.o. 5.38
WHATisIT s. r. o. 5.23
Industry Serving s.r.o. 5.21
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 5.18
Juraj Kelecsényi - M§T 5.18
ROZKVET, výrobné družstvo 5.17
PATRIA a.s. 5.1
SLOVSKAL, s.r.o. 5.06
Ján Rybár 5.05
Ing. Jozef Ďuriš 5.03
Slovak Lines, a.s. 5.0
OTE, a.s. 5.0
Anna Zemčáková - SARTEX 4.98
BIORUŽA, s. r. o. 4.95
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 4.94
NetLas s. r. o. 4.94
PhDr. Erik Mihalko 4.9
Lindy Hop s. r. o. 4.89
Ing. Pavol Jurkovič 4.88
Ing. Priška Pavlíková 4.88
Nábytok R studio, s.r.o. 4.87
Mária Giertlová 4.86
ABORA Group, s. r. o. 4.82
Ing. Jozef Žuffa 4.82
Ing. Ján Víťazka 4.82
Mária Kapallová-KAPAP 4.82
Ing. Dušan Kvaska 4.81
JOSEBA, s.r.o. 4.81
Ing. Ladislav Nagy 4.8
Ing. Marta Odokienková 4.8
myAD, s.r.o. 4.78
CONNECTED MEDIA s.r.o. 4.78
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 4.76
Ing. Ján Zachar 4.74
Ing. Peter Makóni 4.73
Železniční dodávatelská 4.71
Borcom, s.r.o. 4.7
Ing. Ladislav Nagydai 4.7
J O H N - C s.r.o. 4.7
Železniční dodávatelská, s.r.o. 4.69
JAMI Moto, s. r. o. 4.68
Rastislav Rozkoš 4.66
Igor Kubasko 4.66
centrumjazykov.sk s.r.o. 4.64
Ing. Miloš Encinger 4.64
TERLOU s.r.o. 4.64
AMAS, s.r.o. 4.64
TOWER BC, a.s. 4.64
Obec Veľké Pole 4.64
Roľnícke podielnicke družstvo Závada 4.64
Železiarne Podbrezová a.s., skrátene ŽP a.s. 4.64
Ing. Otto Smik 4.64
POĽANA-podielnícke družstvo Jarabina 4.64
PRESTAKO, s.r.o. 4.64
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 4.63
KOLINEK s. r. o. 4.62
PATRIA s r.o. 4.61
Milan Pačuta ml. 4.61
Hubay Karol 4.61
MONET+,a.s. 4.6
AIRFITTING s.r.o. 4.6
DataStar s.r.o. 4.58
ONDIS, s.r.o. 4.58
Vladislav Marcinčin 4.57
Štefan Labanc STELA 4.57
MV, s.r.o. 4.56
KOVAPLET s.r.o. 4.56
BEXPO s.r.o. 4.55
Printline, s.r.o. 4.55
INSET s.r.o. 4.55
Forest Co, s.r.o. 4.54
Ing. Miroslav Saloň 4.54
ZEMKU BU s.r.o. 4.54
Milan Mazáň 4.54
Milan Podolan 4.54
Igor Plichta 4.54
Peter Morong 4.54
Ing. Slavomír Otrubčiak 4.54
Ľudovít Rovňaník 4.54
Ján Mlynarčík 4.54
MIJA-LES s.r.o. 4.54
Top 100 najhorších dodávateľov podľa indexu

Názov Index Úspešnosti
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 0.19
OTP Bank Slovensko, a.s. 0.25
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 0.31
Stadler Bussnang AG 0.33
Doosan Škoda Power s.r.o. 0.36
Nuovo Pignone S.p.A. 0.36
Ponton City a. s. 0.38
ELDIS Pardubice, s.r.o. 0.38
ŠKODA JS a.s 0.39
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 0.4
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 0.4
Zväz pre skladovanie zásob, a.s. 0.41
"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA 0.41
Sensus Slovensko a.s. 0.43
EOP HOKA SK, s.r.o. 0.44
GJW Praha spol. s r.o. 0.46
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 0.46
G.K.T., spol. s r.o. 0.46
GeoComp-plus, s.r.o. 0.46
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 0.46
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 0.46
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 0.46
GIS – Bardejov s.r.o 0.46
TRYSS s.r.o. 0.46
LUPO-GEO s.r.o. 0.46
Geodézia Bardejov, s.r.o. 0.46
GLOBING POPRAD s.r.o. 0.46
ARRIVA Liorbus, a.s. 0.48
REAKTORTEST, s.r.o. 0.48
Pigreco Engineering S.r.l. 0.5
REFIN spol. s r.o. 0.5
Intuitive Surgical Sarl 0.5
THALES LAS France SAS 0.51
ŠKODA JS a.s. 0.51
PREMIUM Insurance Company Limited 0.52
Thales Austria BmbH 0.53
AGROREAL spol. s.r.o. 0.53
BRUSH SEM s.r.o 0.54
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH 0.54
BRUSH SEM s.r.o. 0.54
ENSECO, a.s. 0.54
CADevelop, s.r.o. 0.54
Obermeyer Slovak Republic s.r.o. 0.54
MALM, s.r.o. 0.54
VUKI a.s. 0.55
IGT Global Solutions Corporation 0.55
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. 0.55
Foresta SG, s.r.o. 0.55
FREEM, a. s. 0.55
BONTON a.s. 0.56
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 0.56
Techimp Impianti SPA 0.56
eustream, a.s. 0.57
ROCKNET SK s. r. o. 0.57
Lazar Consulting, s. r. o. 0.57
JSC RUSATOM SERVICE 0.57
ROSSETA s.r.o. 0.57
AbbVie s. r. o. 0.58
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 0.58
GEOTOP Košice, s.r.o. 0.58
ILF Beratende Ingenieure GmbH 0.58
NEOREFLEX, s.r.o. 0.59
TORY CONSULTING, a.s. 0.59
DATAROAD s.r.o. 0.59
AISA Automation Industrielle SA 0.6
O.ERRE.PI SRL 0.6
aluplast Austria GmbH 0.6
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 0.6
A.R.K. technické služby, s.r.o. 0.6
Fux Zrt. 0.62
SUWECO CZ, spol. s r. o. 0.62
GEOstatik a.s. 0.62
ANDRITZ Asselin Thibeau 0.62
Nuovo Pignone SpA 0.63
Squire Patton Boggs 0.63
nkt cables s.r.o. 0.63
STUDIO, s.r.o. 0.63
KIP Brno, spol. s r.o. 0.63
KNOSS s.r.o. 0.64
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 0.64
GEA Slovakia s.r.o. 0.64
NEC Deutschland GmbH 0.64
STYRAX, a.s. 0.64
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o. 0.65
Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. 0.65
voestalpine Schienen GmbH 0.66
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. 0.66
ORESTAV, s.r.o. 0.66
Západoslovenská distribučná, a.s. 0.66
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 0.66
LEDIC Slovakia export, s. r. o. 0.67
RENOVIA, s.r.o. 0.67
KEMIFLOC a.s. 0.67
ROBI-Slovensko, s.r.o. 0.67
Ján Prelec - FEJA 0.67
Technické služby Senica, a.s. 0.67
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 0.67
Techmontstav spol. s r. o. 0.67
Česká zbrojovka a.s. 0.67
e-Dome a. s. 0.67
Top 100 osôb podľa počtu firiem na UVOstat.sk

Meno Adresa Počet firiem
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 57
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 31
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 31
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 24
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 22
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 21
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 20
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 19
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 18
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 17
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 17
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 16
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 16
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 16
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 16
Štefan Petergáč Bezekova 19 Bratislava 84102 16
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 16
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 15
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 15
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 15
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 15
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 15
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 15
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 15
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 15
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 14
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 13
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 13
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 13
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 13
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 13
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 12
Pavol Mikušiak Starojánska Liptovský Ján 03203 12
Martin Kohút Septimiova 7 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 12
Milan Mikušiak Žiar Smrečany 03205 11
Peter Lukeš Tichá 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 11
Vanessa Paola Slim Domit Paseo de las Palmas 736, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo Mexiko 11 000 11
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 11
Tadeusz Frackowiak Lazisko Svätý Kríž 03211 11
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 10
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 10
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 10
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 10
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 10
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 10
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 10
Roman Malček J. Smreka 9 Lučenec 98401 10
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 10
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 10
Vladimír Poór Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00 10
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 10
Matej Korec Jána Kupeckého 11 Piešťany 92101 10
František Klepetko Royova 14 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 10
Zoltán Harsányi Vtáčej záhrady 23 Komárno 94504 10
Magda Schweger Celtesgasse 21 Viedeň 1190 10
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 10
Norbert Matyšek M. R. Štefánika 54A Zvolen 960 01 10
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 10
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 10
František Kočí K rovinám 6 Praha 5 15800 9
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 9
Klára Cetlová U Mrázovky 17 Praha 5 15000 9
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 9
Jozef Brhel Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 9
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 9
Kristen Mikkel Volmer Lind Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497 9
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 9
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 9
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 9
Ján Kasper 1 Herálec 58255 8
Vladimír Derčalík Ružová 16 Šenkvice 90081 8
Dušan Masaryk Jura Hronca 60 Bratislava 84102 8
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 8
Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 81106 8
Jaroslav Závodský 17. novembra 27 Trenčianske Teplice 91451 8
Michal Korecký Dukelská 783 Přeštice 33401 8
Zsolt Szabó Jarabinková 5 Komárno 94504 8
Jozef Králik Drotárska cesta 90 Bratislava 81102 8
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 8
Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 83101 8
František Vaculík Ve Vilách 14 Jihlava 58601 8
Ladislav Kéri Jazdecká 1 Nové Zámky 94001 8
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 8
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 8
Arpád Szabó Csokonaiho 9 Komárno 94501 8
Richard Závodský Svoradova 19 Nová Dubnica 01851 8
Elisabeth De Gier Beethovenstraat 196 I Amsterdam 1077 8
Lukáš Jesenský Športová 6 Veľký Biel 90024 8
Alexandra Kasperová 1 Herálec 58255 8
Petr Kvapil Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300 8
Martin Petruško Trieda SNP 11 Košice - mestská časť Západ 04011 8
Jozef Horniak Tatranská ul. 63 Levice 934 01 7
František Lukeš Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000 7
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 7
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 7
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 7
Stanislav Lín Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900 7
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 7
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 7
Top 100 osôb podľa celkového počtu firiem v RPVS

Meno Adresa Počet firiem
Marek Dospiva Nad Výšinkou 17 Praha 15000 416
Jaroslav Haščák Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 414
Jutta Breu Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806 201
Tomislav Jurik J. Jesenského 4 Prievidza 971 01 146
Daniel Křetínský Kostelní 12 Praha 7 17000 118
Ludwig Merckle Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079 115
Ivan Jakabovič Avenue HECTOR OTTO 41 Monaco 98000 89
Jozef Tkáč Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 88
Michal Strnad Tyršova 816 Slatiňany 53821 78
Milan Vrúbel Ľudmily Podjavorinskej 13A Čadca 02201 75
Marián Hodák Ľanová 68 Chorvátsky Grob 90025 64
Martin Jurík 205 Pravenec 972 15  63
Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006 60
Andrej Babiš Františka Zemana 876 Průhonice 25243 57
Karol Schneider Oravská 2 Prešov 080 01 55
Róbert Bartek Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108 54
Zbyněk Průša Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661 53
Dušan Mráz Stromová 7 Budča 96233 52
Václav Knotek Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300 51
Monika Babišová Františka Zemana 876 Průhonice 25243 50
Alexej Bílek Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400 50
Vlastimil Majerčák Vlčia dolina Dobšiná 04925 49
Roman Korbačka Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000 47
Henrich Kiš Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01 46
Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 81106 45
Ľubomír Schmidtmayer 162 Kordíky 97634 42
Tomáš Kukučka Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 41
Rastislav Velič Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08 38
Eleonóra Fedorová Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01 38
Tomáš Chrenek Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016 36
Walter Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500 34
Rastislav Danišek Zuby 3 Svätý Jur 90021 34
Miroslav Vester Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107 34
Pavel Pilát Nad Okrouhlíkem 3 Praha 8 182 00 32
Daniel Hennelly Stern 5th avenue Fl.6 New York NY 10075 31
Zdeněk Šinovský Nad Okrouhlíkem 4 Praha 8 18000 31
Bernhard Haider Hockegasse 83 Viedeň 1180 31
Andrea Tkáčová Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 31
Roman Tokarčík Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025 31
Milan Fiľo Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 31
Juraj Ondriš Kunerádska 19 Bratislava 841 03 31
Michaela Madlenegger Wiener Ring 8 Korneuburg 2100 31
Craig Allen Huff Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028 31
Martin Fedor Langsfeldova 41 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 30
Pavol Ondriš Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103 30
Ľubomír Šoltýs Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110 29
Juraj Široký Strmý vŕšok 137 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106 29
Jiří Bělohlav Na vyhlídce 52 Praha 9 19000 29
Matúš Budiak Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105 28
Peter Vančo Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 27
Vladimír Jaroš Kačická 910 Kladno 27200 27
Vladimír Kollár Trnavská cesta 74/D Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 27
Miroslav Strečanský Krajná 56C Bratislava 82104 26
Oszkár Világi Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 929 01 26
Vladimír Tvaroška Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04 26
Jozef Brhel Zámocká 16 Bratislava 81101 26
Jens Flesner Kristiansen H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879 25
Uffe Tønning Hansen Åvangen 96 Ringe 5750 25
Peter Martinka Kynceľová 124 Banská Bystrica 974 01 25
Ján Dudáš Lužná 17 Praha 6 16000 25
Petr Kellner Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246 25
Jens Mortensen Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800 25
Finn Buus Nielsen Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300 25
Søren Borregaard GI Højenvej 105 Vejle 7100 25
Silvia Villar - Mir de Fuentes Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046 25
Søren Klarskov Vilby Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260 25
Ivan Brhel Rovinka 187 Rovinka 90041 25
Peter Krištofovič Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 25
Birgit Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 24
Jaroslav Strnad Tyršova Slatiňany 53821 24
Thomas Birtel Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473 24
Michal Majerčík Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025 24
Vladimír Hašík Nezábudková 18 Bratislava 82101 24
Ľubomír Geľo Homolova 19 Bratislava 84102 24
František Potisk Gouthova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 24
Hannes Truntschnig Ruthgasse 19 Wien 1190 24
Christian Harder Pattendorf 75 Möllbrücke 9813 24
Miroslav Rosina Vodárska 6 Púchov 02001 24
Siegfried Wanker Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190 24
Peter Krammer Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170 24
Jan Fidler Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000 23
Olivier Bouygues villa Madrid 15 Neuilly sur Seine 92200 23
Patrick Fuchs Runkelsstrasse 26 Triesen 9495 23
Bernd Brantner Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500 23
Ulrik Biel Hansen Trnavská Bernolákovo 90027 23
Daniel Krátký Okoř 16 Okoř 25264 23
Peter Kotuliak Lachova 16 Bratislava 85103 22
Peter Skvašik Švermova 2 Banská Bystrica 97404 22
Dušan Mach Mestský park 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 22
Ján Ďurian Kozárovce 402 Kozárovce 93522 22
Peter Dobrý Petra Jilemnického 32 Zvolen 960 01 22
Martin Bouygues rue Delabordère 31 Neuilly sur Seine 92200 22
Marcel Forai Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102 22
Jacek Engel Ayka Building the Square App. 109 Dubaj 337-1500 21
Jozef Mokrý Jána Stanislava 20D Bratislava 84105 21
Daniel Knotek Košická 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 21
Ivan Šesták Havelkova 32 Bratislava - mestská časť Lamač 84103 21
Viliam Turanský Priehradná 18 Martin 03601 21
Kateřina Pietschová Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000 21
Vladimír Krč Role 6 Liptovský Mikuláš 03105 21
Top 100 najpoužívanejších CPV kódov

CPV kód Popis Počet obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 5258
30125100-2 Tonerové náplne 3477
30192000-1 Kancelárske potreby 2938
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 2640
30199770-8 Stravné poukážky 2424
30125110-5 Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 2398
30213100-6 Prenosné počítače 2304
09310000-5 Elektrická energia 2010
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 1752
30213000-5 Osobné počítače 1626
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 1586
09123000-7 Zemný plyn 1583
39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky 1570
77200000-2 Lesnícke služby 1513
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 1473
33600000-6 Farmaceutické výrobky 1283
34300000-0 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov 1060
24000000-4 Chemické výrobky 1057
24300000-7 Základné anorganické a organické chemikálie 1045
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 1020
34110000-1 Osobné automobily 1009
60400000-2 Letecké dopravné služby 936
33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 924
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 871
34913000-0 Rôzne náhradné diely 866
33141625-7 Diagnostické súpravy 852
30232110-8 Laserové tlačiarne 845
79810000-5 Tlačiarenské služby 819
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 786
09134100-8 Motorová nafta 785
55520000-1 Služby hromadného stravovania 776
16700000-2 Traktory/ťahače 767
39130000-2 Kancelársky nábytok 767
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier 761
39830000-9 Čistiace výrobky 755
33694000-1 Diagnostické činidlá 752
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 746
34100000-8 Motorové vozidlá 722
19520000-7 Plastové výrobky 720
39100000-3 Nábytok 718
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 712
30213300-8 Stolový počítač 695
15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 675
34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá 663
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 608
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 591
39234000-1 Škatule na kompost 572
60410000-5 Pravidelné letecké dopravné služby 561
18110000-3 Pracovné odevy 554
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 547
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 528
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 519
98310000-9 Pranie a chemické čistenie 509
33692100-8 Infúzne roztoky 495
33651100-9 Látky ničiace baktérie na systémové použitie 485
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 482
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 479
30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov 478
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 472
30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 471
39112000-0 Stoličky 466
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti 463
33761000-2 Toaletný papier 455
24950000-8 Špecializované chemické výrobky 436
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 435
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 433
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 433
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 423
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 416
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 413
39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť 401
30237000-9 Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim 399
39221000-7 Kuchynské vybavenie 393
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 390
66510000-8 Poisťovacie služby 388
60100000-9 Služby cestnej dopravy 383
38652120-7 Videoprojektory 382
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 371
18424300-0 Jednorazové rukavice 364
45233142-6 Práce na oprave ciest 360
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál 359
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 353
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 349
19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky 346
30190000-7 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 345
34330000-9 Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily 343
39160000-1 Školský nábytok 343
38300000-8 Meracie prístroje 340
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 338
22112000-8 Učebnice 338
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 338
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 337
03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 328
39711130-9 Chladničky 325
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 325
77210000-5 Ťažba dreva 321
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie 321
30197620-8 Písací papier 320
22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 317
34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž 312
Top 100 CPV kódov podľa celkovej sumy (Len v EUR!)

CPV kód Popis Suma obstarávaní
45000000-7 Stavebné práce 4 422 833 358,93
66132000-4 (3) Sprostredkovanie predaja komodít 3 021 435 785,00
77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva 1 487 238 264,00
45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc 1 205 904 943,00
77200000-2 Lesnícke služby 1 098 008 189,67
09310000-5 Elektrická energia 1 053 384 193,29
33652000-5 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 794 656 097,50
09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 691 292 738,57
77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 611 242 182,00
45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 548 851 169,90
09134100-8 Motorová nafta 541 683 847,07
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 503 150 547,22
50221000-0 Opravy a údržba lokomotív 501 717 475,00
55520000-1 Služby hromadného stravovania 478 327 057,98
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 477 701 245,36
60112000-6 (1) Služby verejnej cestnej dopravy 445 197 838,00
79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 421 096 827,00
09123000-7 Zemný plyn 419 302 022,30
45233130-9 Stavebné práce na výstavbe diaľnic 409 800 000,00
63121000-3 Skladovanie a uskladňovanie 407 289 320,00
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie 385 711 445,81
66000000-0 Finančné a poisťovacie služby 343 767 151,96
34133100-9 Cisternové vozidlá 323 450 233,00
65200000-5 Rozvod plynu a súvisiace služby 310 133 008,52
34600000-3 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti 289 802 660,00
48812000-3 Finančné informačné systémy 264 337 510,00
45231600-1 Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení 253 587 924,00
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu) 249 756 512,18
33621000-9 Liečivá pre krv a krvotvorné orgány 249 516 682,10
45233142-6 Práce na oprave ciest 247 202 024,95
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému 244 192 030,09
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 243 098 121,00
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 236 158 766,96
34144200-0 Vozidlá pre núdzové/záchranné služby 235 405 797,00
71300000-1 Inžinierske služby 229 747 197,67
50222000-7 Opravy a údržba vozňov 226 599 255,00
33141200-2 Katétre 226 536 535,96
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 224 404 468,00
38554000-3 Elektromery 214 404 923,67
79993000-1 Správa budov a zariadení 208 272 183,66
72261000-2 Softvérové podporné služby 206 687 079,95
09134220-5 Naftové palivo (EN 590) 206 362 029,00
34100000-8 Motorové vozidlá 205 785 261,26
72222300-0 Služby informačných technológií 200 400 623,76
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 193 623 349,98
45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate 185 931 058,00
33182200-1 Srdcovostimulačné prístroje 184 745 246,84
92350000-9 Prevádzka hazardných hier a stávkových kancelárií 179 401 010,00
30199770-8 Stravné poukážky 178 715 167,07
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov 177 208 995,69
34110000-1 Osobné automobily 177 074 222,14
34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely 171 103 091,09
60100000-9 Služby cestnej dopravy 170 756 418,51
77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 166 756 923,83
71351910-5 Geologické služby 165 959 409,00
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom 165 352 538,06
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 163 144 358,10
16000000-5 Poľnohospodárske stroje 160 001 067,30
34622200-5 Železničné osobné vozne 157 998 740,00
45233140-2 Práce na ceste 156 501 748,00
35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie 156 247 706,82
42000000-6 Priemyselné mechanizmy 155 764 049,47
34711500-9 Vrtuľníky 155 699 742,00
90900000-6 Čistiace a sanitárne služby 154 821 335,70
77210000-5 Ťažba dreva 150 214 194,00
66510000-8 Poisťovacie služby 139 361 868,00
45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach 135 767 850,00
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 134 279 173,75
60400000-2 Letecké dopravné služby 131 510 240,19
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 130 890 257,00
64200000-8 Telekomunikačné služby 129 441 295,06
31730000-2 Elektrotechnické zariadenia 126 472 405,15
38822000-3 Sirény na diaľkové riadenie 125 927 338,00
45112700-2 Terénne úpravy 125 334 461,00
45255400-3 Montážne práce 125 147 017,00
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 124 378 755,07
33111610-0 Jednotka magnetickej rezonancie 114 890 898,00
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 114 078 582,80
71320000-7 Inžinierske projektovanie 110 205 497,00
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 107 167 526,62
33600000-6 Farmaceutické výrobky 101 985 323,88
33662100-9 Oftalmologiká 100 605 504,94
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie 100 132 378,23
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo 98 517 036,70
30213000-5 Osobné počítače 97 709 565,42
90910000-9 Upratovacie služby 90 265 337,51
30125100-2 Tonerové náplne 89 772 072,98
66515200-5 Poistenie majetku 89 087 194,00
33652300-8 Imunosupresívne činidlá 88 455 049,73
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 86 494 727,00
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 85 696 302,81
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia 84 630 409,00
79400000-8 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) 83 033 638,00
72300000-8 Dátové služby 83 029 593,00
16700000-2 Traktory/ťahače 79 265 771,78
90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc 79 038 078,00
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 76 888 686,00
42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 76 090 209,55
33110000-4 Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely 75 837 885,12
64100000-7 Poštové a doručovateľské služby 75 024 573,05

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×