UVOstat.sk

Výsledky a štatistiky verejného obstarávania a vizualizácia dát

Interaktívne grafy

Portál ponúka zobrazenie zozbieraných dát v interaktívnych grafoch s možnosťou priblíženia, či filtrovania.

Top Štatistiky

Top 100 štatistiky obstarávaní podľa celkovej sumy, či počtu obstarávaní, resp. podľa počtu uzavretých zmlúv.

Zoznam subjektov

Možnosť vyhľadávania obstarávateľov, či dodávateľov podľa IČO, názvu, alebo lokality a k tomu detailné údaje každého subjektu o jeho obstarávaniach.

Výberové konania

Kompletný zoznam výberových konaní štátnych inštitúcií a prepojenie s obstarávateľmi.

Register partnerov verejného sektora

Prepojenie koncových užívateľov výhod na dodávateľov a jednoduché vyhľadávanie medzi nimi.

Notifikácie

Informácie o nových výberových konaniach na váš email každý deň.

Fulltext vyhľadávanie

Detailné vyhľadávanie v názvoch či obsahoch všetkých obstarávaní.

Register zmlúv

Kompletný zoznam zmlúv z centrálneho registra zmlúv a ich prepojenie s verejnými obstarávaniami.

Blog

Analýzy verejných obstarávaní. Rozbor zozbieraných dát k vybranej téme.


Miroslav Babič

vymýšľa a programuje

Roman Herda

navrhuje dizajn


Podporte UVOstat.sk

Povedzte

o portáli svojmu okoliu

Zdieľajte

informácie z portálu na sociálnych sieťach

Prispejte

na prevádzku a rozvoj infraštruktúry


Všetky dáta pochádzajú z verejných zdrojov, žiadne nie sú vytvárané portálom UVOstat.sk. V prípade nezrovnalostí vás prosíme najprv skontrolovať údaje v oficiálnom dátovom zdroji a až následne nás kontaktovať. UVOstat.sk nemá žiaden dosah na dáta vo verejných zdrojoch.

Kontakt

Meno:

Email:

Text: