Obstarávateľ

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.6

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 866 753,00 EUR 3
2015 50 000,00 EUR 1
2016 5 671 097,00 EUR 35
2017 2 755 213,34 EUR 21
2018 16 888 898,00 EUR 19
2019 251 075 860,00 EUR 5
2020 300 000,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2
2016 409 000,00 EUR 2
2017 3
2018 352 200,00 EUR 4
2019 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 45 669,42 EUR
Centron Slovakia spol. s r.o. 1 17 399,99 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 543,21 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 1 200 000,00 EUR
Sedem s.r.o 1 215,00 EUR
Ultra Print, s.r.o. 5 13 461,62 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 2 358 013,00 EUR
LEON global s.r.o. 1 9 809,80 EUR
DOLIS s.r.o. 2 6 377 887,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 2 1 000 610,00 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 4 20 824,00 EUR
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 2 214 000,00 EUR
Falck Healthcare a. s. 1 50 000,00 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 1 37 777,00 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 1 140 000,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 7 170,00 EUR
NOVART, s.r.o. 13 75 218,00 EUR
DMC, s.r.o. 2 9 198,99 EUR
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., 2 2 339 325,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 5 522 477,00 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 1 400 000,00 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 19 059,00 EUR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 1 50 000,00 EUR
QEX, a.s. 3 3 724 340,00 EUR
TECHNISERV, s.r.o. 1 248 503,00 EUR
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 11 000,00 EUR
Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. 2 1 334 000,00 EUR
POZITIVA a. s. 2 3 703 295,00 EUR
AKANIS TECHNOLOGIES 1 478 250,00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 109 940,00 EUR
IBIS VRÁBLE, s.r.o. 1 208 802,00 EUR
Slovenská olympijská marketingová, a.s. 2 495 374,00 EUR
Bittner print s.r.o. 2 540 256,00 EUR
Media RTVS, s. r. o. 2 600 000,00 EUR
IGT Global Solutions Corporation 1 6 000 000,00 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 3 10 088,99 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 4 465,00 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 1 10 684,90 EUR
Reklamný servis, s.r.o. 1 3 188,00 EUR
Ani - pet, spol. s r.o. 1 88 550,99 EUR
PALATIN s.r.o. 1 2 660,00 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 79 200,00 EUR
IMI TRADE s.r.o. 1 7 200,00 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 2 1 825,20 EUR
Povex s.r.o. 1 17 498,00 EUR
PNEU DT s.r.o. 1 6 650,00 EUR
GOEN, spol. s r.o. 2 6 250 000,00 EUR
Scientific Games International Limited 1 6 000 000,00 EUR
IGT Global Solutions Corporation 1 6 000 000,00 EUR
IGT Global Services Limited 1 179 401 010,00 EUR
Media RTVS, s.r.o. 1 300 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Audítorské služby 188 000,00 88 000,00 46.8% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace služby 140 000,00 140 000,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných preventívnych prehliadok 50 000,00 50 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poradenské služby v oblasti riadenia - poskytovanie neaudítorských služieb 157 500,00 126 000,00 80.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Výroba a produkcia TV spotu číselnej lotérie 204 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Bezpečnostné služby 205 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Marketingovo-komunikačná stratégia spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 730 000,00 730 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Podpora predaja obchodných miest 3 703 295,00 3 703 295,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 248 503,00 248 503,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Nákup žrebovacích strojov, žrebovacích loptičiek a súvisiacich služieb 478 250,00 478 250,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Výber dodávateľa výroby a uchovávania záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií spoločnosťou TIPOS, nár 2016 Služby Neuvedené 0 Nie
Propagačné predmety 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Nákup audiovizuálnych diel – reklamných spotov EUROJACKPOT 604 000,00 604 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Scénická dekorácia 208 802,00 208 802,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných preventívnych lekárskych prehliadok 50 000,00 50 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nadobudnutie kombinovanej ochrannej známky Slovenský olympijský výbor + nadácia olympijského výboru = šport a vzdelávanie + olympijská výchova 195 374,00 195 374,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Stieracie žreby okamžitej lotérie 2017 Služby Nie 0 Nie
Nákup úžitkových a osobných motorových vozidiel pre prevádzkové potreby verejného obstarávateľa 2017 Tovary Nie 0 Nie
Propagačné predmety 2017 Tovary Nie 0 Nie
Environmentálne úsporné motorové vozidlá 2 289 206,00 296 825,00 12.96% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 678 144,00 678 143,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 2 Áno
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov 300 000,00 300 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Stieracie žreby okamžitej lotérie 6 000 000,00 6 000 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní a súvisiace služby 200 000,00 200 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Environmentálne motorové vozidlá 2 042 500,00 2 042 500,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 10 415,83 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 2 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 12 250,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 15 882,50 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 3 666,66 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické potreby 8 174,83 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 3 750,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Ceninové (darčekové) poukážky 13 356,90 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 3 666,66 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 2 250,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 2 967,50 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Motorové vozidlá 79 500,00 64 575,00 81.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 208,32 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nábytok 8 904,08 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 2 041,66 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 325,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 749,16 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 708,33 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 3 316,66 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 3 540,83 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 3 252,50 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Magnetické plechy do reklamných rámov 17 537,50 EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 1 729,16 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 4 583,33 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 7 659,16 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 1 196,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačoviny 7 450,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačoviny 12 408,33 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 3 919,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 2 656,66 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 1 145,83 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 3 367,18 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Televízne vybavenie - kamera, zariadenia na záznam a spracovanie videa 19 000,00 14 499,99 76.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Obálkovací stroj 11 000,00 9 166,66 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 4 124,99 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Obálky 2 660,00 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 1 409,16 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 179,16 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 2 482,50 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Tlačiarenské služby 2 416,66 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Prenájom technologických zariadení / technologického vybavenia televízneho štúdia verejného obstarávateľa 91 616,66 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie 85 833,34 31 480,83 36.67% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Darčekové poukážky na rok 2017 16 114,14 EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Papierová taška 7 200,00 EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Šumivé víno a cukrovinky 90 000,00 73 792,49 81.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby pre rok 2018 9 800,00 5 975,00 60.96% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby pre rok 2018 5 000,00 3 720,83 74.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Popisovač na tabule 1 800,00 543,21 30.17% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 25 000,00 20 832,50 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 75 000,00 62 499,16 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 220 000,00 183 332,50 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 125 000,00 104 158,33 83.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 30 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo 34 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo 155 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Osobné motorové vozidlo 132 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
LCD monitor/TV 110 000,00 66 000,00 60.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie darčekových poukážok s univerzálnym využitím 16 200,00 16 198,38 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zimné pneumatiky 6 654,00 5 541,66 83.28% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Šumivé víno 40 600,00 14 581,66 35.91% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb 400 000,00 400 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stieracie žreby okamžitej lotérie 2 6 000 000,00 18 000 000,00 300.0% EUR 2018 Služby Nie 3 Áno
Nadobudnutie kombinovanej ochrannej známky Slovenský olympijský výbor + nadácia olympijského výboru = šport a vzdelanie + olympijská výchova 300 000,00 300 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komplexné služby mobilného operátora pre rok 2019 a 2020 48 000,00 14 958,33 31.16% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania Komunikátov 2 300 000,00 300 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Komplexné zabezpečenie stávok hazardných hier a nelotériových produktov 249 100 000,00 179 401 010,00 72.01% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Výroba a dodanie označovacích prvkov 2019 Služby Nie 0 Nie
SMS žreby 982 660,00 982 660,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zhotovenie a dodanie informačného systému na zabezpečenie výkonu agendy ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (IS AML/CFT) 2019 Služby Nie 0 Nie
Služby mediálnej agentúry 2019 Služby Nie 0 Nie
Nákup motorových vozidiel 503 200,00 358 013,00 71.14% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Tlač štandardných prvkov 240 000,00 240 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Tlač neštandardných prvkov 250 000,00 250 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania komunikátov 300 000,00 300 000,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Ánohttp://www.tipos.sk


+421259419325


rehusova@tipos.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1108 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×