Obstarávateľ

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Nové Zámky

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.8

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 252 143,41 EUR 36
2017 236 942,28 EUR 17
2018 77 401,70 EUR 9
2019 15 220,82 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 55 755,99 EUR 1
2018 1 233,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 3 32 523,81 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 3 783,32 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 3 31 745,31 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 1 662,50 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 2 8 274,17 EUR
Pozana mäso, s.r.o. 3 25 343,64 EUR
PolyStar, s.r.o. 3 6 950,84 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 2 3 912,50 EUR
ITSK, s.r.o. 2 1 395,00 EUR
GA, spol. s r.o. 2 6 941,33 EUR
GGFS s.r.o. 1 8 101,50 EUR
Majster mäsiar, s.r.o. 1 0,00 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 3 078,33 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 3 45 943,24 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 3 995,61 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 1 478,33 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 1 1 083,33 EUR
B2B Partner s.r.o. 2 1 634,58 EUR
ABAMET, s.r.o. 2 1 153,00 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 1 500,00 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 2 1 570,67 EUR
AKD s.r.o. 2 3 184,16 EUR
A J Produkty a.s. 2 2 114,17 EUR
DANUBIA, a.s. 1 14 166,58 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 1 8 559,00 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 9 25 275,37 EUR
SLOVCARE s.r.o. 1 1 790,00 EUR
3lobit, s. r. o. 1 475,00 EUR
PAREX-G, spol. s r.o. 1 1 243,33 EUR
R A U Nitra spol. s r.o. 1 1 750,00 EUR
DLPHARM, s.r.o. 1 750,00 EUR
BONPRODUCT s.r.o. 1 491,67 EUR
Vitizon Crowell, spol. s r.o. 1 4 958,33 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 21 916,67 EUR
TriCare s. r. o. 1 10 132,50 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Pracie prostriedky 5 965,31 2 986,10 50.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup počítačov s monitormi 1 168,99 631,87 54.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky 6 117,90 2 690,97 43.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ochranné pracovné pomôcky 6 558,00 3 145,83 47.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie spotrebného materiálu výpočtovej techniky 471,12 327,15 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené výrobky 20 320,58 9 722,22 47.84% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - hrubý tovar 23 900,00 16 597,20 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chlieb a pekárenské výrobky 17 000,00 11 805,48 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mäso a mäsové výrobky 29 000,00 23 039,67 79.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb 6 046,84 1 631,94 26.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie archívnych škatúľ 434,00 281,18 64.78% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie pomôcok na terapeutickú činnosť 570,56 395,83 69.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diétne výrobky 194,66 134,99 69.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky 17 868,00 9 027,77 50.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup interiérového vybavenia 7 130,00 4 708,33 66.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup poštových schránok 1 173,90 811,41 69.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie archívnych škatúľ 607,36 399,18 65.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup šatníkových skríň 2 640,00 1 458,33 55.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie umývacieho prášku do konvektomatu 364,80 253,33 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné lístky 8 389,75 8 101,50 96.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup špeciálnych dezinfekčných prostriedkov 838,30 552,08 65.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Správa, oprava a údržba počítačov 6 960,00 4 833,33 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodanie spotrebného materiálu výpočtovej techniky na prepoj budov 1 299,96 399,30 30.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie poštových schránok 642,00 409,72 63.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mäso a mäsové výrobky 55 755,99 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Mäso a mäsové výrobky 55 755,99 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske stoličky 1 740,00 1 076,39 61.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie kresiel 7 267,20 5 041,66 69.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ozvučenie konferenčnej miestnosti 1 277,28 763,19 59.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie kancelárskych stolov 698,40 398,60 57.07% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku 597,00 388,89 65.14% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie relaxačného ležadla 319,00 216,66 67.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie nábytku do konferenčnej miestnosti 2 318,40 1 607,64 69.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie nábytku do spoločenskej miestnosti 483,00 312,50 64.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup interiérového vybavenia 12 880,00 8 506,94 66.04% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb 2 921,91 1 628,47 55.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie skladacích stolov 223,20 154,16 69.07% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie paravánov 2 500,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tekuté pracie prostriedky so systémom dávkovačov 4 031,52 2 798,33 69.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Signalizačné bezdrôtové zariadenie 10 271,96 7 132,50 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky 34 554,50 18 263,89 52.85% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie igelitových vriec 900,00 625,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie archívnych škatúľ 243,60 149,30 61.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc 7 200,00 3 749,30 52.07% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mäso a mäsové výrobky 73 908,40 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mäso a mäsové výrobky 73 472,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie elektricky polohovateľných lôžok 8 480,00 4 131,94 48.72% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stravné lístky 8 460,14 8 319,03 98.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie interiérového vybavenia na recepciu 723,60 502,50 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie vonkajších vitrín 684,00 416,66 60.91% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie kovových kartoték 583,20 404,85 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku 1 239,60 859,65 69.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie šatníkových skríň 4 649,76 2 248,60 48.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie interiérového vybavenia 5 040,00 2 565,27 50.89% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie tonerov 7 114,78 3 152,76 44.31% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie kancelárskych stoličiek 619,20 429,16 69.3% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie skrine na chemikálie 766,80 531,66 69.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie nábytku do spoločenskej miestnosti 1 233,00 EUR 2018 Nie 0 Nie
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky 38 256,92 26 567,28 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie igelitových vriec 1 800,00 1 055,55 58.64% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Matrace do polohovacích postelí 2 040,00 1 036,10 50.78% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie kresiel 2 148,00 1 491,66 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie elektricky polohovateľných lôžok 13 680,00 8 443,75 61.72% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Stravné lístky 10 976,00 10 806,48 98.45% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodanie regálov 1 762,20 902,77 51.22% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stravné lístky 13 458,62 13 398,30 99.55% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 133 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×