Obstarávanie

Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
102 215,00
Konečná suma(Bez DPH):
102 213,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka osobných počítačov, notebookov, tabletov, čítačiek, serverov, diskových polí, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, skenerov, aktívnych a pasívnych sieťových prvkov, prezentačnej techniky, SW (ako sú SW na spracovanie dokumentov, grafické SW, SW pre spracovanie audio a video záznamov, pre vytváranie web stránok, matematické a štatistické SW, SW pre modelovanie a 3D, antivírové SW) a operačných systémov, rackov, konzol a stojanov pre IKT a príslušenstvo k nim pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane inštalácie, nastavenia konfigurácie, poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zero Košice spol. s r.o. 4 50 894,00 Neuvedené EUR 30. September 2017 88437
AutoCont SK a.s. 4 30 523,00 Neuvedené EUR 30. September 2017 88438
GAMO a.s. 4 8 661,00 Neuvedené EUR 30. September 2017 88439
elfa, s.r.o. 4 12 135,00 Neuvedené EUR 30. September 2017 88440

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24190/content/8221/download","filename":"Zapisnica_PU_IKT_2015_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24190/content/8222/download","filename":"Zapisnica_PU_IKT_2015_Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AutoCont SK a.s. 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24199/content/8210/download","filename":"Ponuka_AutoCont_NaZverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Február 2016 8. Február 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24196/content/8189/download","filename":"Sprava_IKT_2015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24226/content/8182/download","filename":"Vysvetlenie1_Profil.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Autocont RD 100/2016 5. Apríl 2018 5. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965152/content/775270/download","filename":"Fa Autocont RD 100-16.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Autocont 100/2016 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793355/content/660452/download","filename":"Fa Autocont 100-2016.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24241/content/8208/download","filename":"Vysvetlenie8_Profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov elfa s.r.o. 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24205/content/8203/download","filename":"Ponuka_Elfa_NaZverejnenie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa GAMO RD 100/2016 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954143/content/731016/download","filename":"Fa Gamo 100-16.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24181/content/8169/download","filename":"SP_IKT_NaProfil_2015_10082015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Autocont 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707279/content/460351/download","filename":"DL Auotocont.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24232/content/8225/download","filename":"Odpoveď 3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa GAMO RD 100/2016 5. Apríl 2018 5. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965145/content/775258/download","filename":"Fa Gamo RD 100-16.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Zero RD 100/2016 5. Apríl 2018 5. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965212/content/775565/download","filename":"Fa Zero RD 100-16.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Imformácia o otváraní časti ponúk "Ostatné" 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24214/content/8230/download","filename":"INO_Otvaranie_Ostatne_IKT_2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Elfa 100/2016 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793349/content/660447/download","filename":"Fa elfa.PDF"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa elfa RD 100/2016 5. Apríl 2018 5. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965155/content/775356/download","filename":"Fa elfa RD 100-16.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GAMO a.s. 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24202/content/8173/download","filename":"Ponuka_Gamo_NaZverejnenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24229/content/8200/download","filename":"Odpoveď 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24238/content/8207/download","filename":"Vysvetlenie7_Profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24184/content/8190/download","filename":"vysledok_poradie_IKT_2015_Profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Február 2016 8. Február 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Február 2016 8. Február 2016 []
Iný dokument k zákazke Imformácia o otváraní časti ponúk "Kritéria" 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24244/content/8245/download","filename":"INO_Otvaranie_Kriteria_IKT_2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Gamo 100/2016 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794339/content/664567/download","filename":"Fa Gamo 100-2016.PDF"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Autocont RD 100/2016 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954141/content/731012/download","filename":"Fa Autocont 100-16.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Zero 100/2016 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794335/content/664553/download","filename":"Fa Zero 100-2016.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24235/content/8260/download","filename":"Odpoveď 6.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa Zero RD 100/2016 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954147/content/731029/download","filename":"Fa Zero 100-16.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Február 2016 8. Február 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24187/content/8175/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_IKT_Ostatne_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24187/content/8176/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_IKT_2015_Kriteria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24193/content/8167/download","filename":"zapisnica_vyhodnocovanie_IKT_2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Fa elfa RD 100/2016 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954145/content/731027/download","filename":"Fa Elfa 100-16.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Zero 100/2016 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707287/content/460380/download","filename":"DL Zero.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zero Košice spol. s r.o. 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24223/content/8197/download","filename":"Ponuka_Zero_NaZverejnenie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Gamo 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707284/content/460372/download","filename":"DL Gamo.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Elfa 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707281/content/460359/download","filename":"DL Elfa.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×