Obstarávateľ

Národný bezpečnostný úrad

Bratislava - mestská časť Petržalka

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 048 000,00 EUR 2
2015 167 214,47 EUR 2
2016 557 250,98 EUR 45
2017 20 458 046,13 EUR 32
2018 240 872,65 EUR 14
2019 59 860,80 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 9 253,42 EUR 4
2017 11 583,38 EUR 4
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 2 3 221,67 EUR
PROVECTUS s. r. o. 1 13 628,64 EUR
AutoCont SK a.s. 1 5 507,50 EUR
Redi Tour s.r.o. 1 129 000,00 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 7 979,20 EUR
KPMG Slovensko spol. s r.o. 3 1 083 150,00 EUR
Gratex International, a.s. 1 1 189,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 3 9 693,15 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 1 816,67 EUR
PcProfi, s.r.o. 1 4 079,17 EUR
KORAKO plus s. r. o. 1 5 395,83 EUR
SOFOS, s r. o. 1 24 999,00 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 1 34 833,32 EUR
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 1 129 000,00 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 2 8 209,20 EUR
ALISON Slovakia s.r.o. 1 1 453 900,00 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 1 22 255,22 EUR
Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 38 000,00 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 2 43 139,00 EUR
DWC Slovakia a.s. 3 132 236,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 13 387,50 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 20 036,67 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 18 552,50 EUR
TEMPEST a.s. 1 21 665,00 EUR
RODEX CAR, s.r.o. 2 21,20 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 6 75 216,58 EUR
A R A V E R a. s. 1 42 966,66 EUR
Disig, a.s. 2 18 709 679,00 EUR
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 1 2 568,75 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 1 249,17 EUR
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 1 24 666,67 EUR
ITSK, s.r.o. 4 13 996,45 EUR
ERIK JV s.r.o. 1 11 480,00 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 7 333,33 EUR
OPAlight media online s.r.o. 1 1 400,00 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 2 29 935,66 EUR
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 1 28,33 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 3 19 177,70 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 5 997,70 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 2 3 283,71 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 4 29 166,41 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 7 083,33 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 951,50 EUR
KOHI-MARKET SK s.r.o. 1 232,50 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 1 407,00 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 1 7 107,00 EUR
Altrinia s. r. o. 1 1 797,30 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 4 15 298,98 EUR
REPRE s.r.o. 1 3 208,33 EUR
VERDI, s. r. o. 1 1 700,00 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 1 720,00 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 1 2 874,00 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 2 3 040,84 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 2 997,50 EUR
TRADENET s.r.o. 1 1 666,66 EUR
Ing. Jozef Jenčík 1 5 600,00 EUR
IMI TRADE s.r.o. 1 2 916,67 EUR
EVROFIN Int. spol. s r. o. - organizačná zložka 1 749,17 EUR
QUILTEX a.s. 1 8 499,99 EUR
KM - SL s. r. o. 1 1 050,00 EUR
Hardware Support s.r.o. 1 4 083,33 EUR
AnMaŠi s. r. o. 1 277,78 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 2 555,00 EUR
Dual Fin s. r. o. 2 10 820,00 EUR
Slovakia Online s.r.o. 1 23 995,83 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách 129 000,00 258 000,00 200.0% EUR 2014 Služby Nie 2 Áno
Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov číslo zákazky v EVO: 49.02 919 000,00 919 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov 164 150,00 164 150,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 2 Áno
Informačný systém Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu 18 687 800,00 15 573 166,66 83.33% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Vytvorenie bezpečného komunikačného systému slúžiaceho na výmenu zahraničných utajovaných informácií vrátane zabezpečenej komunikácie vládnych činiteľov 1 453 900,00 1 453 900,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostriedky 3 064,47 2 128,10 69.44% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Mobilné telefóny Apple iPhone -ekvivalent 4 500,00 3 082,50 68.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Skartovač 1 040,00 624,30 60.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodávka originálnych tonerov 37 907,00 20 583,95 54.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pečiatky 687,00 193,75 28.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 12 616,00 5 173,60 41.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vizitky 1 045,00 207,64 19.87% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarne 1 142,36 792,91 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie drviča a vysávača na lístie 1 689,30 1 172,50 69.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laminovačky HT 230 photo - formát A4 alebo ekvivalent 802,80 557,45 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenosné počítače, Notebooky 15,6" a 13,3" 3 766,80 2 140,62 56.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Hologramy, certifikáty, bezpečnostné obaly 3 897,90 2 705,00 69.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostriedky 876,26 608,32 69.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a leštiace výrobky 6 154,44 2 190,97 35.59% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarne 48 528,00 23 750,00 48.94% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Propagačné predmety s logom objednávateľa 5 000,00 2 497,91 49.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika - Server 10 459,20 5 317,66 50.84% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sieťové prepínače Cisco WS-C2960+48TC-L 5 377,50 990,83 18.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Ručné skenery (skenovacie perá) 1 050,00 729,16 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom 1 500,00 972,22 64.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
NTP časový server 2 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Skener EPSON WorkForce DS-6500 alebo ekvivalent 5 400,00 3 399,30 62.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika - Server 9 120,00 4 111,10 45.07% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sieťové prepínače Cisco WS-C2960+48TC-L 2 400,00 1 497,75 62.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrospotrebičov a elektrického ručnéhop náradia 17 650,00 5 600,00 31.72% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Úžitkový automobil Volkswagen Caddy 4 Trendline 2,0L TDI BMT 26 706,26 18 546,01 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prenosný počítač MacBook Air 13" alebo ekvivalent 1 435,00 858,33 59.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Externý pevný disk 370,00 222,90 60.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodávka originálnych tonerov 17 386,00 10 298,60 59.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítačové komponenty 2 245,00 1 523,33 67.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostriedky 1 472,00 600,00 40.76% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Cestovné kufre 3 930,00 2 673,60 68.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace výrobky a pomôcky 9 400,00 3 683,80 39.18% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Disky z ľahkých zliatin 3 893,56 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kancelárske potreby 5 000,00 2 693,60 53.87% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Externý pevný disk 370,00 231,48 62.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné riešenie AISPR, jeho upgrade so zabezpečením migrácie doterajších dát alebo návrh ekvivalentného riešenia s migráciou doterajších dát 150 000,00 97 042,50 64.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobný automobil Audi Q5 alebo ekvivalent 51 600,00 35 805,55 69.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné počítače s príslušenstvom 11 000,00 6 649,33 60.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Taktický odev, taktická výstroj 2 000,00 1 388,88 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Matrace, spodné chrániče matracov, vankúše a paplóny 13 110,00 7 083,32 54.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Textilné vybavenie postelí, kúpeľní a kuchyne 8 332,08 4 496,52 53.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Štartovací zdroj Telwin Start Plus 6824 alebo ekvivalent 1 050,00 1 050,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Televízne prijímače a HiFi mikrosystém 3 450,00 2 395,00 69.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rozkladacie kreslá 7 350,12 4 998,08 68.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívne tabule s príslušenstvom 2 808,00 1 561,80 55.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske stoličky - manažérske 1 959,96 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Servisný notebook 1 299,90 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Notebooky a diskové polia 10 026,96 6 575,00 65.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Monitoring médií 45 600,00 31 666,66 69.44% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske stoličky - manažérske 2 148,36 1 416,66 65.94% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 7 753,25 3 927,77 50.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hologramy, certifikáty, bezpečnostné obaly 4 908,00 3 375,00 68.76% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mobilný telefón s operačným systémom Android 7.1 napr. Google Pixel Quite Black 32GB alebo ekvivalent 835,99 579,16 69.27% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodávka originálnych tonerov 3 219,01 2 225,00 69.12% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie opráv, údržby a pozáručného servisu osobných motorových vozidiel 15,60 8,88 56.94% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Náboje - Munícia 9 998,88 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kancelársky papier A4 6 909,12 2 156,25 31.2% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie opráv, údržby a odborných prehliadok výťahov 69,90 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Tablet Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE Black alebo ekvivalent s obalom 648,06 420,14 64.83% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET 12 009,60 4 589,58 38.21% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Taktická výstroj 1 013,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Náboje - Munícia 13 776,00 9 566,66 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pozáručný autorizovaný servis klimatizačných zariadení a vzduchotechnických zariadení 51 000,00 20 555,55 40.3% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Čistiace pomôcky 6 527,69 2 395,83 36.7% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Propagačné predmety s logom objednávateľa 3 761,88 2 430,55 64.61% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 4 354,08 1 456,25 33.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Oprava chodby - výmena koberca 1 428,24 1 420,00 99.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodávka originálnych tonerov 9 244,42 5 243,05 56.71% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Technické vybavenie "PressCentra" 17 252,22 11 975,00 69.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Distrubučný sieťový prepínač 30 000,00 20 832,50 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
15 ks skenerov 16 624,80 8 864,57 53.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné pomôcky 8 528,93 5 922,50 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prenosné pamäťové médium - USB 2 366,45 1 513,89 63.97% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Oprava podlahy a výmena kobercov v kancelárskych priestoroch 14 997,60 9 400,00 62.67% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodávka originálnych tonerov 16 770,83 11 621,52 69.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laminovačky HT 230 photo - formát A4 alebo ekvivalent 501,60 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Sieťové multifunkčné tlačiarne 17 568,00 12 199,16 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Archívne škatule so sklápacím vekom 12 192,00 6 111,10 50.12% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika- tablet 2 895,00 1 826,39 63.08% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier A4 12 960,00 9 000,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Notebooky 26 796,00 18 232,50 68.04% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite 8 820,00 6 125,00 69.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zariadenia pre podpis a pečať (QSCD) 35,00 23,60 67.45% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Monitoring médií 45 600,00 19 996,52 43.85% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Čistiace a leštiace výrobky 28 873,09 16 034,72 55.53% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Optické moduly - Small Form Factor Pluggable transceiver 18 825,50 3 402,77 18.07% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
8 ks skenerov 7 716,00 4 722,22 61.2% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Firewall Checkpoint SG5100 (CPAP-SG5100-NGTP-SSD) 26 000,00 18 054,16 69.43% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie opráv, údržby, záručného a pozáručného servisu služobných motorových vozidiel 12,84 8,75 68.14% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie opráv, údržby, záručného a pozáručného servisu služobných motorových vozidiel 12,84 8,91 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Osobné automobily 43 175,70 29 027,76 67.23% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Hologramy, certifikáty, bezpečnostné obaly, deštrukčné nálepky 14 734,68 9 901,41 67.19% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Spotrebný materiál IKT 3 101,16 2 129,16 68.65% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup a dodávka originálnych tonerov 18 398,84 12 708,33 69.07% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie klimatizácií a rekuperačnej jednotky vrátane montáže 16 700,00 11 357,20 68.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Revízia elektrospotrebičov, ručného elektrického náradia, predlžovacích káblov a odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení (mokré prostredie) - 2 miesta plnenia ! 7 600,00 1 400,00 18.42% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite 10 122,00 7 029,16 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Osobný automobil 35 911,20 24 937,50 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Microsoft Premier Support V2 23 949,60 15 460,41 64.55% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poskytnutie služieb spojených s údržbou a rozvojom automatizovaného informačného systému prevdázky registratúry na platforme Fabasoft 2019 Služby Nie 0 Nie
+421268692113


miroslava.slobodova@nbu.gov.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 755 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×