Obstarávateľ

Mesto Poprad

Poprad

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 2 227 164,00 EUR 14
2015 2 010 931,00 EUR 10
2016 2 604 375,18 EUR 21
2017 31 092 208,18 EUR 19
2018 3 281 607,68 EUR 17
2019 4 911 379,14 EUR 19
2020 481 979,05 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 37 017,00 EUR 1
2017 2
2018 17 606,00 EUR 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 1 159 621,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 2 290 404,00 EUR
AudioMaster s.r.o 1 109 198,00 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 63 755,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 733 235,67 EUR
MONDEX - electric, s.r.o. 1 32 802,00 EUR
SportReal Nitra s.r.o. 1 290 005,00 EUR
BINS s.r.o. 1 68 015,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 1 350,00 EUR
Energie2, a.s. 2 2 538 810,00 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 755 327,00 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 92 743,00 EUR
STRABAG s.r.o. 6 1 419 665,00 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 405 000,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 4 1 448 306,47 EUR
CHEMOSTAV, a.s. 1 48 227,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 2 652 001,00 EUR
MAGNA ENERGIA a.s. 1 2 538 785,00 EUR
PROGRES MT s.r.o. 1 27 579,00 EUR
C.I.P.A s.r.o. 5 540 681,00 EUR
DEMONTA, spol.s r.o., Košice 1 36 019,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 173 301,00 EUR
Hydro Gas Manufacture, s.r.o. 1 153 547,00 EUR
Brantner Poprad, s.r.o. 2 23 279 956,00 EUR
E.C.A. spol. s r.o. 1 105 083,33 EUR
AGROTEM-PULZ, .s.r.o. 2 17 930,00 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 1 23 000,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 2 239 899,67 EUR
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 1 5 866,50 EUR
SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. 1 52 457,50 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 1 916,67 EUR
AUTONOVA, s.r.o. 5 239 215,67 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 2 415,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 9 656 312,84 EUR
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 1 15 400,00 EUR
REMOV Sport, s.r.o. 1 70 105,00 EUR
SLOV-VIA, s. r. o. 6 1 176 178,00 EUR
CŠO - stav., s.r.o. 1 394 263,00 EUR
ROLMONT s. r. o. 2 211 066,67 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 37,00 EUR
AI STAV s.r.o. 1 80 100,00 EUR
Sportech CZ s.e. 1 4 855,00 EUR
ITSK, s.r.o. 4 21 566,00 EUR
STAV-ING Poprad, s.r.o. 1 323 689,00 EUR
RUDBECKIA - ATELIÉR, s.r.o. 1 40 500,00 EUR
FROST - service, s.r.o. 1 919 000,00 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 3 829,25 EUR
SPORTECH CZ S.E. 1 854 509,00 EUR
Bluetech s.r.o. 1 429 400,00 EUR
AUTOKAROS, a.s. 1 51 774,99 EUR
LEGALITE, s.r.o. 1 349 796,00 EUR
TERAVA, s.r.o. 2 122 200,00 EUR
BEGA, s.r.o. 1 2 712,50 EUR
KP plus, s.r.o. 2 3 541,67 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 1 1 165,00 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 1 5 403,00 EUR
BL technics, s.r.o. 1 1 625,00 EUR
Altrinia s. r. o. 1 4 557,50 EUR
ColosseoEAS, a.s. 2 259 500,00 EUR
Mátl & Bula, spol. s r.o. 1 107 437,19 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 17 983,33 EUR
Škola.sk, s. r. o. 3 372 104,17 EUR
Stredoslovenská energetika, a. s. 1 2 538 785,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Stabilizácia miestnej komunikácie a oporného múru , na spojnici ulíc Jesenského a Boženy Nemcovej v Poprade - Spišskej Sobote 110 127,00 80 245,00 72.86% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Parkoviská mesta Poprad - sídlisko JUH III 264 412,00 133 017,50 50.3% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia MK ul. Smetanova Poprad - Matejovce 183 485,00 109 018,33 59.41% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Dobudovanie peších ťahov na Strážskom námestí v Poprade 40 558,00 40 189,16 99.09% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, Továrenská štvrť, Poprad - Matejovce 37 376,00 22 982,50 61.48% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Parkovisko ul. Allendeho Poprad - Matejovce 53 493,00 33 449,16 62.52% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Vnútroblok Banícka a J. Curie v Poprade 141 941,00 84 763,33 59.71% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia 160 000,00 155 527,50 97.2% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prestavba križovatky MK Ul. L.Svobodu - MK Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku 194 110,00 194 110,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica Bernolákova v Poprade 78 243,00 78 243,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb 90 000,00 53 129,16 59.03% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Parkoviská na sídliskách JUH - II. etapa 404 109,00 234 513,33 58.03% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ul. J. Tranovského, Poprad - Veľká 192 567,00 100 405,83 52.14% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Nasvietenie priechodov pre chodcov v Poprade 52 756,00 27 335,00 51.81% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Úprava vnútrobloku Dominika Tatarku v Poprade 37 736,00 19 989,16 52.97% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia bytového domu XENÓN v Poprade - exteriér 566 160,00 328 552,50 58.03% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Digitalizácia kina Tatran v Poprade 91 652,00 90 998,33 99.28% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia MK ulica Hviezdoslavova v Poprade - doplňujúce práce 50 414,00 50 414,16 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Asanácia objektov azylového bývania a kotolne na ul. Boženy Nemcovej v Poprade 63 439,00 30 015,83 47.31% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade - Veľkej- doplňujúce práce 4 046,00 4 045,83 99.99% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia bytového domu Xenón v Poprade 2. etapa - interiér a výťahy 366 943,00 269 740,83 73.51% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia MK ulica Hviezdoslavova v Poprade 450 148,00 265 061,66 58.88% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Vypracovanie časti generelu zelene - Dokument starostlivosti o dreviny mesta Poprad - časti mesta Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami, Kvetnica, Matejovce, sídliská JUH III, V, VI a Západ 45 000,00 33 750,00 75.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade - Veľkej 939 227,00 712 090,83 75.81% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Poprade 37 017,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad 193 903,00 193 903,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Parkovisko pri cintoríne v Poprade - Matejovciach 52 444,00 32 639,16 62.23% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Dodávka elektriny 37,00 37,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 25,00 25,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie a plynu 253 041,00 888 647,00 351.18% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Rekonštrukcia časti MK a chodníka na Ul. Velická cesta v Poprade- Spišskej Sobote 173 301,00 173 301,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu stavby: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Poprad – Veľká“ 2017 Služby Nie 0 Nie
Prestavba križovatky ŠC III/3080 Ul. Slovenského odboja - MK Ul. Hraničná na okružnú križovatku 287 205,00 287 205,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pukážok 1 108 379,00 1 108 379,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad 26 875 706,00 23 279 956,00 86.62% EUR 2017 Služby Nie 2 Áno
Parkovisko NTC ( Národné tréningové centrum), Poprad 349 796,00 349 796,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Výmena chladiaceho zariadenia pre jestvujúci zimný štadión a dodanie a montáž chladiaceho zariadenia pre novú tréningovú halu v Poprade a súvisiace služby 919 000,00 919 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pešia lávka - most pre peších a cyklistov ponad št. cestu I/66 - Poprad 2017 Práce Áno 0 Nie
Nákup technického zariadenia pre projekt - Rozšírenie triedeného zberu BRKO v meste Poprad 429 400,00 429 400,00 100.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka elektriny 479 623,00 479 623,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia mosta Ul.Francisciho 162 713,00 162 713,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Projekt starostlivosti o zeleň v meste Poprad 80 100,00 80 100,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia MK Ul. Vagonárska Poprad - Veľká, časť Spišská Sobota 198 117,00 198 117,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
PRÍSTAVBA A PRESTAVBA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY NA TRANOVSKÉHO UL. 3497/7 V SPRÁVE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, UL. FRANA KRÁLA 2086/2, POPRAD - VELKÁ. 755 327,00 755 327,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Skate park 153 547,00 153 547,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
"Športovisko - areál Základnej školy Komenského" 290 005,00 290 005,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ ÚSEK "B"; MSÚ POPRAD - MOST UL. ŠPORTOVÁ 688 168,00 688 168,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Obálka 2 522,44 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie výpočtovej techniky/notebook/monitor 3 760,00 2 551,73 67.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostriedky 6 948,00 3 191,04 45.92% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka, montáž a demontáž hokejových mantinelov 84 126,79 58 420,83 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok 138 312,00 136 799,99 98.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie, montáž a technická podpora LED obrazovky vrátane systému videoréžie,videorozhodcu a časomiery pre zimný štadión 108 000,00 74 583,33 69.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo so špeciálnou výbavou pre potreby mestskej polície 21 600,00 14 999,16 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné ochranné pracovné prostriedky 6 484,08 4 502,50 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie licencií 6 966,00 3 797,91 54.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie výpočtovej techniky 18 894,90 12 392,35 65.58% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie služby audítorom 18 520,00 12 833,33 69.29% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodanie modulov informačného systému na spracovanie agendy ekonomiky a agendy registratúry rozpočtových organizácií mesta 46 830,00 29 133,33 62.21% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Stroj na úpravu ľadu 129 600,00 84 916,66 65.52% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Xerografický papier a ostatný papier pre administratívne účely 5 873,47 2 951,39 50.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obálky a archívne škatule 4 776,50 2 012,50 42.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku 71 600,00 4 888,75 6.82% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku 71 600,00 43 714,58 61.05% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Papierové stravné poukážky na zabezpečenie stravovania zamestnancov 207 468,00 203 127,48 97.9% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku 72 000,00 58 450,00 81.18% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 1 121 864,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie modulu informačného systému na komplexné spracovanie agendy poskytovania dotácií 8 544,00 5 525,00 64.66% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Traktor s čelným nakladačom a lyžicou; Štiepkovač s pohonom od traktora do priemeru 320 mm s hydraulickou rukou 105 965,00 8 825,00 8.32% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Zberné nádoby na bioodpad 240 l 88 153,00 6 116,66 6.93% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Traktor s čelným nakladačom a lyžicou; Štiepkovač s pohonom od traktora do priemeru 320 mm s hydraulickou rukou 126 823,99 87 569,44 69.04% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Zberné nádoby na bioodpad 240 l 105 725,19 56 679,16 53.6% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka zemného plynu 72 204,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Navýšenie počtu licencií - modul Mestská polícia 9 852,00 6 716,66 68.17% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodanie modulu informačného systému na komplexné spracovanie agendy predaja na trhových miestach 9 486,00 6 075,00 64.04% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup výpočtovej techniky - netobooky s príslušenstvom 2 751,73 1 910,90 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie modulov informačného systému na komplexné spracovanie agendy inventarizácie a údržby zelene 16 135,32 1 407,64 8.72% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodanie modulov informačného systému na komplexné spracovanie agendy správnych poplatkov a poplatkov za úkony 14 990,40 10 065,00 67.14% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodanie prenosného počítača a dokovacej stanice 1 798,00 1 116,66 62.1% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia odborných učební 239 000,79 158 572,91 66.34% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka zemného plynu 17 606,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu 92 743,00 92 743,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodanie 20 ks prenosných počítačov 22 458,44 14 986,10 66.72% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 22 000,00 14 138,89 64.26% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup pohrebného vozidla 62 130,00 43 145,82 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlá 99 970,00 69 423,60 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku 100 224,00 53 125,00 53.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie kapacity materskej školy, ul. Podtatranská 136/4, Poprad 405 000,00 405 000,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Stroj na úpravu ľadovej plochy – Nákup rolby 139 418,56 88 791,06 63.68% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Osobné a úžitkové automobily 45 902,00 31 826,39 69.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie informačného systému právnych informácií 27 600,00 19 166,66 69.44% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Stroj na úpravu ľadovej plochy – Nákup rolby 139 418,56 90 972,22 65.25% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia mosta Ul. Alžbetina 228 050,00 175 080,00 76.77% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Ľadová plocha - lokalita starý JUH 2019 Práce Nie 0 Nie
Rekonštrukcia MK prepoj ul. Športová a ul. B. Němcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia 289 658,00 214 241,00 73.96% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná Juh III 228 563,00 216 452,00 94.7% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Dodávka elektriny 2 538 785,00 7 616 355,00 300.0% EUR 2019 Tovary Nie 3 Áno
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov 377 666,00 377 666,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Dodanie, montáž a technická podpora LED obrazovky vrátane systému videoréžie,videorozhodcu a časomiery pre zimný štadión 264 396,79 141 666,66 53.58% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Telekomunikačné služby 125 719,44 44 388,89 35.3% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo pre potreby mestskej polície 24 969,99 17 333,33 69.41% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie kapacity materskej školy - didaktické pomôcky 552,58 291,66 52.78% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Softvérové vybavenie na integráciu elektronickej schránky na systém správy registratúry 18 618,00 11 697,22 62.82% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne štyroch základných škôl v meste 68 307,63 37 847,22 55.4% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Obstaranie didaktických pomôcok pre odborné učebne štyroch základných škôl v meste 163 747,23 113 666,66 69.41% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Obstaranie IKT vybavenia pre odbornú učebňu základnej školy v meste 2 478,36 1 597,22 64.44% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Rozšírenie kapacity materskej školy - Obstaranie interiérového vybavenia pre materskú školu - kuchynka 1 401,96 970,83 69.24% EUR 2020 Tovary Áno 1 Áno
Nové motorové vozidlá 95 307,98 65 763,89 69.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie kapacity materskej školy - Obstaranie interiérového vybavenia pre materskú školu - kuchynka - spotrebiče 2 658,45 1 354,16 50.93% EUR 2020 Tovary Áno 1 Áno
Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne dvoch základných škôl v meste 4 944,66 2 260,41 45.71% EUR 2020 Tovary Áno 1 Áno
+421527167111
+421527721218


alena.uhrinova@msupoprad.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu stavby: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Poprad – Veľká“ 35 000,00 EUR Služby 16. December 2016 Archstudio, s.r.o., Poprad

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 332 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×