Obstarávanie

Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
67 760,00
Konečná suma(Bez DPH):
67 760,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich komponentov pre informačný systém vrátane súvisiacich komponentov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 3 67 760,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2017 82850

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponúk "Ostatné" - Informačná povinnosť §41 ods.1 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579626/content/215560/download","filename":"INO (2).pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579563/content/215409/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579599/content/215495/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2152918.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579596/content/215483/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153011.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579566/content/215455/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579650/content/215629/download","filename":"Zapisnica z OP-Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579650/content/215630/download","filename":"Zápisnica z OO Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0318 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798121/content/572013/download","filename":"ZM_2015_0318_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798121/content/572014/download","filename":"ZM_2015_0318_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579629/content/215576/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153788.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gratex International, a.s. - časť Kritériá 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579572/content/215471/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579560/content/215392/download","filename":"SP_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579560/content/215393/download","filename":"Príloha č. 1 k SP Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579560/content/215394/download","filename":"Príloha č 2 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579560/content/215395/download","filename":"Príloha č. 3 Miesta dodania tovaru.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579560/content/215396/download","filename":"Príloha č.1 ku zmluve.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579623/content/215616/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153743.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0318-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958089/content/747301/download","filename":"ZM_2015_0318_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579602/content/215506/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153098.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579638/content/215612/download","filename":"Ozn. o vyhod._1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579638/content/215613/download","filename":"Ozn. o vyhod._ 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579638/content/215614/download","filename":"Ozn. o vyhod._3.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579614/content/215570/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153197.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0318-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637865/content/637250/download","filename":"ZM_2015_0318_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579617/content/215580/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153100.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579611/content/215536/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153201.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Október 2015 30. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579620/content/215603/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153775.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gratex International, a.s. - časť Ostatné 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579569/content/215517/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579569/content/215518/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579569/content/215519/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579569/content/215520/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579569/content/215521/download","filename":"Splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579569/content/215522/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579569/content/215523/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579569/content/215524/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 9. Jún 2015 9. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579593/content/215672/download","filename":"Vysvetlenie SP Výpočtová technika_finál.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. - časť Ostatné 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579575/content/215562/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579575/content/215563/download","filename":"Doklady podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579575/content/215564/download","filename":"Informácie o zodp. osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579575/content/215565/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579575/content/215566/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579575/content/215567/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579575/content/215568/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TEMPEST a.s. - časť Ostatné 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579581/content/215584/download","filename":"Doklad o zloženi zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579581/content/215585/download","filename":"Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579581/content/215586/download","filename":"Informácie o kontaktnej osobe uchádzača pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579581/content/215587/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579581/content/215588/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579581/content/215589/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579581/content/215590/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579647/content/215632/download","filename":"Záp z KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579647/content/215633/download","filename":"Záp z KPU 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. - časť Kritériá 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579578/content/215473/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579587/content/215619/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2152933.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. August 2015 24. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579608/content/215533/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153196.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579605/content/215526/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153099.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579590/content/215644/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2153041.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponúk "Kritériá" 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579635/content/215578/download","filename":"Otváranie časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579641/content/215634/download","filename":"ZM_2015_0318_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TEMPEST a.s. - časť Kritériá 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579584/content/215608/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579632/content/215599/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2155186.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0318 č. DL2160847 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635308/content/568693/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0318 č. DL2160847.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×