Obstarávateľ

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.7

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 2 301 238,00 EUR 3
2015 28 091 137,66 EUR 19
2016 53 037 359,04 EUR 75
2017 1 013 928,22 EUR 13
2018 820 927,24 EUR 9
2019 301 730,67 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 267 844,03 EUR 8
2017 1
2018 101 510,40 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
ASOS, s.r.o. 1 1 020,00 EUR
Union poisťovňa, a.s. 2 202 196,00 EUR
S-EPI, s. r. o. 2 23 601,15 EUR
DATALAN, a.s. 6 341 063,75 EUR
PKB invest, s.r.o. 2 1 707 044,00 EUR
ORIOLA SK s.r.o. 1 18 387,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1 701 602,00 EUR
SOFOS, s r. o. 1 17 162,00 EUR
JUMICOL, s.r.o. 1 109 250,00 EUR
Š-live s.r.o. 2 37 407,94 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 5 11 297 965,00 EUR
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 4 70 355,40 EUR
SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. 2 11 673,72 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 96 292,00 EUR
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 1 42 500,00 EUR
SOFTIP, a. s. 4 4 223 640,00 EUR
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 1 1 544 500,00 EUR
KON - RAD spol. s r.o. 2 41 400 000,00 EUR
AMG Security s.r.o. 5 49 560,83 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 59 890,00 EUR
MAPEKA s.r.o. 2 27 078,41 EUR
BONUL, s.r.o. 1 864,00 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 1 35 981,00 EUR
BASCO SK, s.r.o. 1 17 360,00 EUR
InterWay, s.r.o. 2 8 235 006,00 EUR
SVIRŽ-ING, s.r.o. 1 141 240,00 EUR
JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová 6 1 659 823,00 EUR
24 communication, s.r.o 1 25 874,00 EUR
See & Go s.r.o. 2 563 085,00 EUR
DREMONT spol. s r.o. 1 747 500,00 EUR
PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. 1 36 732,00 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 1 116 600,00 EUR
Bratislava Hotels and Travel, s. r. o. 6 68 168,00 EUR
Alena Kublová - Marlene 1 3 580,00 EUR
C&C PRODUCTION s.r.o. 1 248 256,00 EUR
DKFB PLUS, s.r.o. 3 48 653,00 EUR
RZP Trenčín, s.r.o. 1 48 549,00 EUR
FITTICH ALARM spol. s r.o. 1 958,10 EUR
Ing. Ladislav Ferencz - FORZA 1 27 500,00 EUR
Ing. Bronislava Švehláková 1 37 604,00 EUR
JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová 2 48 640,00 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 1 7 200,00 EUR
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. 2 41 400 000,00 EUR
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 2 4 140 412,00 EUR
Icebreaker spol, s r.o. 1 457 880,00 EUR
EURO-BAU s.r.o. 1 95 487,00 EUR
BEGA, s.r.o. 1 0,00 EUR
Protech, spol. s r.o. 4 139 517,10 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 4 114 075,00 EUR
Luboš Hodulík - EFEKT SECURITY 1 8 306,71 EUR
Hauerland spol. s r.o. 1 43 582,50 EUR
NAJADA s.r.o. 1 11 665,00 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 2 20 743,48 EUR
Julius Halaj - HTCOM 1 14 988,00 EUR
TOPPRO s.r.o. 1 9 540,00 EUR
JEEL, s.r.o. 2 0,00 EUR
Verin Consulting s.r.o. 1 14 999,00 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 1 0,00 EUR
SATUR TRANSPORT a.s. 3 183 891,67 EUR
Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA 2 2 460,00 EUR
Ledvák spol. s r.o. 1 3 800,00 EUR
REPRE s.r.o. 1 15 000,00 EUR
A J Produkty a.s. 1 3 506,67 EUR
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER 1 0,00 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 19 999,00 EUR
mediaTOP, s.r.o. 1 11 300,00 EUR
Umne, spol. s r. o. 1 13 831,00 EUR
FIRE - SYS, s. r. o. 1 3 600,00 EUR
Viliam Turan TURANCAR 2 128 335,00 EUR
Boomerang Smartmedia, s. r. o. 1 17 320,00 EUR
Ondrej Gergel MOGER 1 33 332,50 EUR
HRman, s.r.o. 1 2 000,00 EUR
E L C E N , spol. s r.o. 1 0,00 EUR
GRAPP CZ, s.r.o. 4 21 606,33 EUR
SECAR spol. s r.o. 1 5 520,00 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 29 165,83 EUR
pe3xon, s. r. o. 1 119 300,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Úrazové poistenie poberateľov DvHN aktivovaných v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi 133 200,00 98 666,66 74.07% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Doplňujúce stavebné práce pre DeD Remetské Hámre 78 054,00 78 053,33 99.99% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Úpravy APV SOFTIP PROFIT v evidencii investičného majetku prostredníctvom čiarového kódu 111 720,00 107 400,00 96.13% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 71 949,00 58 615,00 81.46% EUR 2015 Služby Nie 5 Áno
Zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb 42 377,00 21 561,66 50.88% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Nákup batérii psychdiagnostických testov 36 732,00 33 392,72 90.9% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Stavebný dozor pre projekty deinštitucionalizácie detských domov 131 970,00 117 700,00 89.18% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Poskytnutie nájmu školiacich priestorov, stravovania a ubytovania 60 377,00 56 806,66 94.08% EUR 2015 Služby Áno 6 Áno
Stavebné práce pre projekty deinštitucionalizácie detských domov výstavba a rekonštrukcie domov pre DeD Remetské Hámre 1 535 931,00 1 344 483,33 87.53% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Akreditovaný kurz prvej pomoci 44 674,00 48 549,00 108.67% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Úprava existujúcej projektovej dokumentácie rodinných domov pre DeD Veľké Kapušany a DeD Ružomberok 27 500,00 27 500,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa
 vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 129 802,00 86 244,00 66.44% EUR 2016 Služby Nie 3 Áno
Poskytovanie technickej podpory pre APV vytvorené v rámci implementácie Národného projektu NP X-2 "Zlepšenie a zvýšenie dostupno 2 137 860,00 2 137 860,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie služieb k zlučovaniu databáz a úprav APV SOFTIP PROFIT spojených s optimalizáciou procesov ÚPSVaR 1 032 000,00 860 000,00 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Servis osobných motorových vozidiel 1 544 500,00 1 544 500,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb podpory a údržby a ďalších služieb k APV Softip Profit 2 055 240,00 2 055 240,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka a distribúcia potravinových a hygienických balíčkov 41 660 880,00 41 400 000,00 99.37% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 1 601 208,00 1 601 208,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Softvérová integrácia novej funkcionality "Aktivačné centrá" do centrálneho Informačného systému služieb zamestnanosti 1 157 518,00 1 157 518,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Personálny autorizačný systém ÚPSVAR 2 477 714,00 2 064 761,66 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Úpravy APV SOFTIP PROFIT na UPSVAR po organizačny´ch zmenách – centralizácia procesov 1 007 520,00 839 600,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Prevádzka, údržba, metodicko-technická podpora a vývoj APV IS Integrovaný systém typových pozícií 3 462 912,00 2 885 760,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče pre projekty deinšitucionalizácie detských domov 747 500,00 622 916,66 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Modernizácia služieb zamestnanosti zavádzaním samoobslužných systémov, budovanie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov politík v oblasti zamestnanosti, sledovanie spokojnosti 5 417 197,00 4 514 330,83 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
On-line bannerová kampaň za účelom zlepšenia transferu informácií medzi cieľovy´mi skupinami 248 256,00 206 880,00 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Poskytovanie služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov 5 757 292,00 4 797 743,33 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie technickej podpory APV vytvoreného v rámci implementácie Národného projektu NP X-2 "Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti" 1 836 000,00 1 530 000,00 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Implementácia zmenových požiadaviek do ISSZ 749 390,00 624 491,66 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Autobusová mediálna kampaň 198 085,00 165 070,83 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov UPSVaR na prechodné obdobie 4 209 612,00 701 602,00 16.66% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Kontinuálny vývoj a realizácia úloh súvisiacich s vypracovaním krátkodobých a strednodobých prognóz vývoja
 na trhu práce a kvantifikáciou budúcich disparít na trhu práce z pohľadu zamestnaní a odborov vzdelania. 677 500,00 677 500,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie transferu informácií medzi cielovými skupinami využitím technológie zberu dát 457 880,00 457 880,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Komunikačná kampaň prostredníctvom nosičov v autobusovej doprave 365 000,00 365 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Výmena strešného plášťa „B“ budovy ÚPSVaR Kežmarok 79 573,00 95 487,00 119.99% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
NÁKUP VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A PROSTRIEDKOV IKT 2017 Tovary Áno 0 Nie
Materiálno technické zabezpečenie 20 832,80 14 466,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby /N. Zámky 36 000,00 20 555,00 57.09% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby /Čadca 23 448,00 18 387,00 78.41% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Strážna a informačná služba/Dolný Kubín 12 114,00 7 981,54 65.88% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby/Dolný Kubín 26 640,00 9 720,83 36.48% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Služby informátora/Galanta 13 148,20 8 306,71 63.17% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby/Galanta 39 501,60 9 723,70 24.61% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Služby informátora/Malacky 26 816,40 12 830,99 47.84% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Čistiace a upratovacie služby/Malacky 27 014,40 7 562,53 27.99% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Strážna a informačná služba/Levice 25 011,00 11 916,10 47.64% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby/Lučenec 20 167,20 14 988,00 74.31% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Čistiace a upratovacie služby/Ružomberok 22 752,00 7 950,00 34.94% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Strážna a informačná služba II/Žilina 45 323,44 29 426,40 64.92% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovacie služby/Námestovo 25 920,00 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia/Kežmarok 1 536,00 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Bezpečnostná služba -Pult CO/Banská Štiavnica 1 440,00 720,00 50.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby/Považská Bystrica 38 103,26 10 780,83 28.29% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Strážna a informačná služba/Považská Bystrica 32 400,00 13 750,00 42.43% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Servis služobných osobných motorových vozidiel/BA 23 904,00 6 000,00 25.1% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby /Humenné 28 785,60 13 802,08 47.94% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Strážna a informačná služba/Rimavská Sobota 25 452,00 12 377,50 48.63% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby II /Dunajská Streda 38 999,52 11 784,50 30.21% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia/Stará Ľubovňa 695,00 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby /Komárno 39 600,00 12 499,16 31.56% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Strážna a informačná služba/Zvolen 34 381,06 14 416,66 41.93% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prehliadka a kontrola zabezpečovacej techniky EZS a EPS / SNV 2 610,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení/RV 1 100,00 465,00 42.27% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Revízie pohyblivých prívodov a revízie elektrických spotrebičov podľa STN 331610/RV 9 488,04 3 166,66 33.37% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Kúpa a dodávka hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov 131 745,16 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Autobusová preprava na burzu práce Chyť sa príležitosti a späť 11 451,34 7 770,83 67.85% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení/ V Bratislava 2 838,00 1 995,00 70.29% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Skladové regály do archívu/ Pezinok 4 614,00 2 922,22 63.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Bezpečnostná služba -PCO/BA 9 000,00 4 980,00 55.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Servis MaR/ V Bratislava 6 028,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Kúpa a dodávka hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov II 131 745,16 91 041,66 69.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Upratovacie a čistiace služby/Za 18 016,80 13 831,00 76.76% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zabezpečovacieho systému a elektrickej požiarnej signalizácie 1 149,82 798,41 69.43% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Národné stretnutie siete EURES 4 341,90 2 983,33 68.71% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov 5 447,59 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Dodanie menoviek na stenu 1 110,25 1 020,00 91.87% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prehliadka a kontrola zabezpečovacej techniky EZS a EPS / SNV II 4 380,19 3 000,00 68.49% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy) 130 674,00 46 937,50 35.91% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Pevné disky a držiaky pre čítačky čiarových kódov 23 940,00 14 433,33 60.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskych stoličiek a kresiel. 80 065,80 29 984,16 37.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
On-line prístup k právnym a ekonomickým informáciám 8 653,20 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Zabezpečenie školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 7 961,40 1 666,66 20.93% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Bezpečnostná služba -PCO/BR 6 120,00 2 499,16 40.83% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Strážna a informačná služba/SBS LC 8 912,00 4 748,10 53.27% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Originálny spotrebný materiál do tlačiarní (Tonery, termopásky) 157 066,56 97 166,66 61.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
On-line prístup k právnym a ekonomickým informáciám 8 653,20 5 784,76 66.85% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Samonamáčacie pečiatky textové 159 994,44 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 7-miestneho motorového vozidla 56 294,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Videokamery a diktafóny 63 110,50 37 498,95 59.41% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Digitálne fotoaparáty s príslušenstvom a distribúciou. 26 101,90 16 665,83 63.84% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Nákup 7-miestneho motorového vozidla 56 294,00 35 416,66 62.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
„Nákup - Kombinované pracovné rukavice, pracovné rukavice polomáčané nylónové (polyesterové), jednorazové hygienické latexové rukavice s rozvozom /doručením“ 76 810,15 29 148,98 37.94% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Reflexná vesta dospelá s rozvozom / doručením 33 306,80 20 019,44 60.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup –rolovacie vrecia na odpad 120 l extra silné s rozvozom/doručením 57 742,67 27 777,08 48.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup – zberač na odpadky s rozvozom / doručením 16 163,41 10 845,83 67.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup - Hrable kovové s drevenou násadou s rozvozom/doručením 35 767,49 17 145,83 47.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup –kovová motyka úzka s drevenou násadou, kovová motyka široká s drevenou násadou s rozvozom/doručením 69 421,91 23 416,66 33.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup – kovová lopata úzka s drevenou násadou, kovová lopata široká s drevenou násadou s rozvozom / doručením 74 011,94 24 083,33 32.53% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup - ciroková metla veľká, metla cestárska 50 cm s drevenou násadou s rozvozom/doručením 94 890,12 30 416,66 32.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Strážna a informačná služba/SBS PD 20 581,08 11 469,90 55.73% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
„Rakúsko-nemecký deň 2016“, Cielená medzinárodná burza práce 15 999,99 EUR 2016 Služby Áno 0 Nie
Zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom EZS-pripojenie na PCO/RS 8 027,52 4 444,44 55.36% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
„Rakúsko-nemecký deň 2016“, Cielená medzinárodná burza práce 15 999,99 11 300,00 70.62% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Nákup kalendárov a diárov 2017 18 190,75 12 500,00 68.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 84 258,84 83 796,00 99.45% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Skenery 23 256,84 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Skenery 23 256,84 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Skenery 23 256,84 14 301,66 61.49% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy) 123 582,00 79 722,22 64.5% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Samonamáčacie pečiatky textové /2017 23 983,79 6 665,97 27.79% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
On-line prístup k právnym a ekonomickým informáciám/2017 19 991,33 13 882,85 69.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka samolepiacich papierových etikiet vrátane potlače čiarovým kódom a dodávka termokotúčov do vyvolávacích systémov. 161 992,68 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Súprava HW infraštruktúry pre vyvolávací systém 143 208,00 99 416,66 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Samonamáčacie pečiatky textové 2 /2017 23 629,88 5 714,35 24.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka spotrebného materiálu 128 525,63 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka spotrebného materiálu 128 525,63 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Samonamáčacie pečiatky textové 3 /2017 22 034,04 5 624,95 25.52% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre koordinátorov ochrany detí pred násilím a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre konzultantov národnej linky na pomoc detským obetiam a pre manažérov metodického riadenia - IKT. 75 757,20 51 666,66 68.2% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Materiálno-technické vybavenie do kancelárií 59 868,20 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Nákup – ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov 112 112,20 56 249,99 50.17% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR 101 510,40 EUR 2018 Služby Áno 0 Nie
Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR 101 510,40 65 750,00 64.77% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Pečiatky textové 133 914,08 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup informačne komunikačných technológií 142 226,40 87 500,00 61.52% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Bezpečnostná služba -PCO/BR 7 197,60 4 600,00 63.91% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Propagačné predmety OP FEAD 90 822,30 36 318,75 39.98% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Strážna a informačná služba/Veľký Krtíš 55 649,66 22 412,49 40.27% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Licencie pre tlačový SW a licencie CAL 119 611,98 80 243,33 67.08% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Materiál pre školiace miestnosti 56 766,14 24 304,85 42.81% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Materiál pre školiace miestnosti 56 766,14 39 420,83 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
„Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy)“ 103 736,01 60 008,33 57.84% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Nákup informačne komunikačných technológií - serverov 98 114,80 68 133,33 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 99 879,86 59 890,00 59.96% EUR 2019 Služby Nie 1 Ánohttp://www.upsvar.sk


+421220441707


michal.trnavsky@upsvr.gov.sk
michal.trnavsky@upvsr.gov.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Úprava existujúcej projektovej dokumentácie rodinných domov pre DeD Veľké Kapušany a DeD Ružomberok 27 500,00 EUR Služby Dátum neuvedený Ing. Ladislav Ferencz - FORZA
Nákup ochranných tvárových rúšok 86 400,00 EUR Tovary Dátum neuvedený CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice
Nákup respirátorov pre potreby Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 87 000,00 EUR Tovary Dátum neuvedený CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice
Ochranná tvárová maska - TAKE Cair TC Plus FFP3 127 500,00 EUR Tovary 2. Apríl 2020 LITOGRAF s. r. o.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 75649 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×