BLOG

Fraška menom "obstarávanie IT tovarov a služieb"

Uvostat 14. Máj 2017

Súťaže pri verejnom obstarávaní softwarových riešení, či nákupu hardwaru by mali priniesť konkurenciu a s ňou najlepšie ceny. Po bližšom pohľade na štruktúru vlastníkov jednotlivých súťažiacich však občas vyvstanú pochybnosti, či tá konkurencia nie je len proforma.


Gastráčový biznis za verejné peniaze

Uvostat 17. Marec 2017

Slovenský zákonník práce prikazuje zamestnávateľom zabezpečiť stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Keďže veľká časť zamestnávateľov nemá kapacity, či financie na prevádzkovanie vlastnej kuchyne a jedálne, do hry vstúpili emitenti stravných lístkov, ktorí majú z tohto zákona veľmi výnosný biznis.


Čo majú spoločné SNS a Železničná spoločnosť Slovensko?

Uvostat 8. Marec 2017

V januári predseda SNS v televízii potvrdil, že má priamy vplyv na fungovanie Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSSK). Za fungovanie dopravcu zodpovedá ministerstvo dopravy, preto sa pozrime, čo môže byť za snahou SNS riadiť túto spoločnosť.


Ako obstaráva Všeobecná zdravotná poisťovňa

Uvostat 2. Marec 2017

Naša najväčšia zdravotná poisťovňa podľa auditu firmy Deloitte z roku 2016 dosiahla rekordnú stratu. Na základe tohto hospodárskeho výsledku poisťovňa pripravila ozdravný plán, ktorý vyvolal v médiach slušný rozruch. Pozrime sa však na to ako VŠZP obstaráva, či by nebolo vhodné začať ozdravovanie týmto smerom.