Obstarávateľ

Trnavský samosprávny kraj

Trnava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 4 314 647,00 EUR 11
2015 10 454 623,00 EUR 27
2016 3 370 314,32 EUR 25
2017 2 039 345,26 EUR 18
2018 4 973 254,68 EUR 25
2019 4 004 684,18 EUR 24
2020 263 012,82 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2016 246 112,70 EUR 2
2017 2
2019 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
CS, s.r.o. 3 1 569 733,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 114 463,00 EUR
Asseco Solutions, a.s. 1 199 467,00 EUR
DATALAN, a.s. 8 701 331,33 EUR
AutoCont SK a.s. 6 532 074,83 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 1 065 998,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 6 4 733 813,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 5 21 186,06 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 3 1 679 040,00 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 4 1 111 505,00 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 3 2 406 825,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 2 5 823,34 EUR
Todos Bratislava s.r.o. 1 39 291,67 EUR
DANUBIASERVICE, a.s. 1 17 083,33 EUR
Slovak Telekom, a.s. 20 1 079 143,00 EUR
Novosedlík, spol. s r.o. 1 328 622,00 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 8 866,00 EUR
ERUDIO, s.r.o. 1 17 568,00 EUR
DWC Slovakia a.s. 3 387 111,00 EUR
AUREX spol. s r.o. 1 54 720,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 5 19 315,83 EUR
A.DOM, spol. s r.o. 4 1 070 655,00 EUR
ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o. 1 296 147,00 EUR
Security systems s.r.o. 1 73 500,00 EUR
OSP DANUBIUS DS s.r.o. 2 440 519,00 EUR
ORIS PLUS SK s.r.o. 1 64 380,00 EUR
ITSK, s.r.o. 3 44 123,67 EUR
Averis, s.r.o. 1 29 950,00 EUR
Alfa 04 a.s. 1 31 990,00 EUR
DD21 s.r.o. 1 2 241,67 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 4 2 529 861,00 EUR
Milan Letovanec Lemax 6 65 976,00 EUR
Slovenská Grafia a.s. 2 944 633,00 EUR
LAPERR spol. s r.o. 4 3 913 412,00 EUR
NetPoint, s.r.o. 1 895 099,00 EUR
Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc. 1 36 000,00 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 169 537,00 EUR
BEGA, s.r.o. 1 2 515,08 EUR
Prometeus - SL s.r.o. 1 27 498,00 EUR
Hauerland spol. s r.o. 5 69 403,34 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 2 2 165,82 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 4 475,00 EUR
RM JET, spol. s r.o. 1 18 558,33 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 3 409,17 EUR
MARSANN IT, s.r.o. 1 197 992,17 EUR
R-DAS Trade, s.r.o. 1 13 900,00 EUR
AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 25 000,00 EUR
PYROBOSS, s.r.o. 1 7 380,00 EUR
Anton Beláň 1 60 000,00 EUR
VRBATA, s.r.o. 1 7 500,00 EUR
Pixel Print s.r.o. 1 8 889,99 EUR
GIEGO s.r.o. 1 1 733,33 EUR
Xtra Slovakia s.r.o. 1 5 241,67 EUR
KASON, s.r.o. 2 9 906,67 EUR
MATIG s.r.o. 1 37 500,00 EUR
HS technology s.r.o. 1 6 269,00 EUR
Job assistence, s.r.o. 1 212 289,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia ciest lokality Biela hora 704 565,00 660 000,00 93.67% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Doplňujúce a nové stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností súvisiace s realizáciou stavby: Prístavba Vlastivedného múzea v Galante stavebné práce 121 522,00 95 385,83 78.49% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Prestavba a dostavba výstavnej siene Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci 786 816,00 328 622,00 41.76% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Úradu TTSK 206 920,00 172 644,16 83.43% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava - Zeleneč 1 180 270,00 711 250,00 60.26% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia demonštračnej budovy SOŠ Senica v rámci projektu CEC5 265 215,00 246 789,16 93.05% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
IKT pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy - Centra súčasného umenia Galéria Jána Koniarka v Trnave 100 400,00 61 250,00 61.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Informačno - komunikačné technológie pre Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 59 063,00 58 350,00 98.79% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Doplňujúce stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností súvisiace s realizáciou stavby: Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede 47 086,00 44 610,00 94.74% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Systém rádiofrekvenčnej identifikácie - RFID 117 016,00 53 650,00 45.84% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 685 617,00 308 786,66 45.03% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede 508 861,00 386 987,00 76.04% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy - Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave 784 983,00 557 735,00 71.05% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave 1 550 350,00 1 144 761,00 73.83% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Dodanie a montáž informačných a komunikačných technológii pre Gymnázium F.V.Sasinka v Skalici 35 788,00 29 950,00 83.68% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Vypracovanie strategických dokumentov 39 825,00 14 640,00 36.76% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Rekonštrukcia ciest lokality Sládkovičovo 963 360,00 611 874,16 63.51% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia ciest lokality Malý Dunaj 2 112 854,00 1 431 737,50 67.76% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia cesty III/06118 Trnava-Zeleneč, doplňujúce stavebné práce 86 047,00 86 046,66 99.99% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Vypracovanie územnoplánovacieho podkladu 57 368,00 45 600,00 79.48% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, vyplývajúce z nepredvídateľných okolností a súvisiace s realizáciou stavby Rekonštrukcia a modernizácia Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 27 793,00 27 790,00 99.98% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Funkčné rozšírenie aplikačného programového vybavenia SPIN/iSPIN pre spracovanie ekonomických činností TTSK 195 040,00 166 222,50 85.22% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia Synagógy - doplňujúce stavebné práce 106 071,00 90 856,66 85.65% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológii a jazykovej prípravy 736 958,00 732 250,00 99.36% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
1.1.Doplňujúce stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností a súvisiace s realizáciou stavby Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave 198 507,00 198 507,50 100.0% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce 848 125,00 848 125,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rámcová dohoda o poistení TTSK 1 219 363,00 1 219 363,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 27 632,00 23 026,66 83.33% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera 6 362,00 5 301,66 83.33% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Služby mobilného operátora 36 738,00 30 615,00 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera 15 279,00 12 732,50 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Služby mobilného operátora 33 937,00 28 280,83 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera 17 838,00 14 865,00 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Služby mobilného operátora 30 106,00 33 106,00 109.96% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj 571 300,00 476 083,33 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 7 974,00 7 974,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj kraj 373 333,00 373 333,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Vytvorenie digitalizačného pracoviska TTSK a modernizácia IKT vybavenia múzeí a galérií 333 250,00 333 250,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológii a jazykovej prípravy Gymnázia F.V. Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica - stavebné práce 680 000,00 680 000,00 100.0% EUR 2014 Stavebné práce Nie 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera 8 088,00 6 740,00 83.33% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Služby mobilného operátora 33 004,00 27 503,33 83.33% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Digitalizácia vybraných kultúrnych objektov 895 099,00 895 099,00 100.0% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Služby mobilného operátora 220 537,00 183 780,83 83.33% EUR 2014 Služby Áno 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera 7 225,00 6 020,83 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera 11 184,00 9 320,00 83.33% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Služby mobilného operátora 31 980,00 26 650,00 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Rámcová dohoda o poistení TTSK 140 809,00 140 809,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 35 653,00 29 710,83 83.33% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Služby mobilného operátora 134 384,00 134 384,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie komplexných služieb pre prevádzku, údržbu a rozvoj integrovaného informačného systému Trnavského samosprávneho kraja 2016 Služby Neuvedené 0 Nie
Služby mobilného operátora 23 218,00 23 218,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Rámcová dohoda o poistení TTSK 287 582,00 287 582,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Komplexné zabezpečenie dodávky reprografických zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia 177 764,00 177 764,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Šoporňa - most cez potok Jarčie, km 4,810 - 4,850 - vypracovanie projektovej dokumentácie 36 000,00 36 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Rekonštrukcia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad 31 990,00 31 990,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Rekonštrukcia administratívnej budovy Úradu TTSK 169 537,00 169 537,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Predstihový archeologický výskum prístupových komunikácií k lávke cez rieku Morava 2017 Služby Áno 0 Nie
Služby mobilného operátora 45 223,00 45 223,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Predstihový archeologický výskum prístupových komunikácií k lávke cez rieku Morava 2017 Služby Áno 0 Nie
Cyklotrasa Váhovce 186 763,00 186 763,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok 653 231,00 653 231,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rámcová dohoda o poistení TTSK 318 868,00 318 868,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 77 514,00 77 514,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 25 354,00 25 354,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu 664 723,00 664 723,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok 209 000,00 205 594,00 98.37% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Funkčné rozšírenie hardware na zabezpečenie prevádzky SPIN2/iSPIN2 107 993,76 74 916,66 69.37% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil Škoda Octavia alebo ekvivalent 22 907,00 15 465,27 67.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie nákupu podpory pre VMware 18 112,70 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Zabezpečenie nákupu podpory pre VMware 18 112,70 12 575,83 69.43% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie propagačných predmetov 9 000,00 2 840,97 31.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie pre IPC 3 883,26 2 095,90 53.97% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Nový osobný automobil Škoda Octavia alebo ekvivalent 22 234,87 14 236,10 64.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Počítač pre grafické pracovisko 6 210,50 3 729,16 60.04% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kúpa originálnych tonerov a cartridge 18 000,00 11 583,33 64.35% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie podpory informačného systému Fabasoft 228 000,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Poskytovanie podpory informačného systému Fabasoft 228 000,00 142 980,00 62.71% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nové osobné automobily Škoda Rapid alebo ekvivalent 49 378,60 32 743,05 66.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier, kancelárske potreby 18 000,00 1 199,30 6.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pracovná zdravotná služba 18 000,00 6 150,00 34.16% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka výpočtovej techniky 11 368,63 7 388,33 64.98% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Propagačné materiály 9 648,58 2 707,64 28.06% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Kúpa originálnych tonerov a cartridge 10 021,00 6 181,25 61.68% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Kancelársky papier 6 000,00 3 653,47 60.89% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery do tlačiarní 3 236,68 2 152,77 66.51% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie propagačných predmetov 147 600,00 44 790,97 30.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Predĺženie maintenance na HW a SW 144 000,00 71 575,69 49.7% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Support na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií 44 531,00 30 924,16 69.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Hasičská hadica "C" zásahová 33 000,00 22 915,00 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vysokotlaký kompresor typ ASTRA V3 alebo ekvivalent 30 000,00 20 833,33 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemický posypový materiál 100 000,00 67 500,00 67.5% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
IKT vybavenie úre účely realizácie projektov cezhraničnej spolupráce v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 6 037,62 3 763,89 62.34% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Support na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií 44 530,80 30 923,60 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Predĺženie maintenance na HW a SW 103 068,97 71 527,78 69.39% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Support na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií 44 530,80 30 924,16 69.44% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Informačné a komunikačné technológie 1 843,68 936,80 50.81% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Propagačné predmety pre účely projektov 18 139,26 8 889,99 49.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Informačné a komunikačné technológie 1 843,68 868,05 47.08% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
IKT vybavenie úre účely realizácie projektu cezhraničnej spolupráce ConnReg SK-AT v rámci programu INTERREG V-A SK-AT 2 525,40 1 652,77 65.44% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
IKT vybavenie úre účely realizácie projektov cezhraničnej spolupráce v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 6 037,62 4 192,78 69.44% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie propagačných materiálov a potlače na vybrané tovary 13 012,04 7 500,00 57.63% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
IKT vybavenie úre účely realizácie projektu cezhraničnej spolupráce ConnReg SK-AT v rámci programu INTERREG V-A SK-AT 2 525,40 1 444,44 57.19% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
IKT vybavenie úre účely realizácie projektov cezhraničnej spolupráce v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 6 037,62 5 390,00 89.27% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie propagačných materiálov a potlače na vybrané tovary 9 652,06 4 094,44 42.42% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Služby mobilného operátora 27 350,00 27 350,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií 3 000 123,00 3 000 123,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup HW a SW s príslušenstvom pre podnikové prostredie 237 590,64 164 993,47 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy 37 500,00 37 500,00 100.0% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Drviče konárov - štiepkovače 126 310,02 50 000,00 39.58% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky tovar 2018 495,53 344,08 69.43% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
MS Office Standard 2019 OLP NL WIN+MAC Government 97 641,54 64 583,33 66.14% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rámcová dohoda o poistení TTSK 337 299,00 337 299,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií 369 685,00 369 685,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 27 512,00 27 512,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji 2019 Služby Nie 0 Nie
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EŠIF 17 865,49 5 812,50 32.53% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Originálne tonery do tlačiarní pre účely projektov financovaných z EŠIF 6 281,69 3 277,77 52.17% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Nákup HW a SW s príslušenstvom pre podnikové prostredie II. 232 758,67 212 289,00 91.2% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Predĺženie podpory na HW a systémový SW ekonomického systému SPIN 37 231,44 25 833,33 69.38% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Nákup IKT pre účely projektov financovaných z EŠIF 7 688,57 6 269,00 81.53% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií 462 604,00 462 604,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 27 355,00 27 355,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Rámcová dohoda o poistení TTSK 167 756,00 167 756,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Služby mobilného operátora 27 283,00 27 283,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poisťovacie služby 1 737 224,00 1 737 224,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Gymnázia L. Novomestského v Senici využitím aerotermálnej energie 2019 Práce Áno 0 Nie
SOŠ Rakovice - Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE 2019 Práce Áno 0 Nie
DSS Moravský Svätý Ján - modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE 2019 Práce Áno 0 Nie
Modernizácia zdroja tepla DSS v Jahodnej s využitím OZE 2019 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Veľký Meder využitím aerotermálnej energie 2019 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla SZŠ v Skalici využitím aerotermálnej energie 2019 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty využitím aerotermálnej energie 2019 Práce Áno 0 Nie
Zniženie energetickej náročnosti zdroja tepla SOŠ obchodu a služieb v Galante využitím aerotermálnej energie 2019 Práce Áno 0 Nie
Modernizácia zdroja tepla DSS Zavar s využitím OZE 2019 Práce Áno 0 Nie
Nákup nových osobných motorových vozidiel 2019 Tovary Nie 0 Nie
Služby mobilného operátora 32 556,00 32 556,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Nákup licencií a poskytovanie podpory informačného systému na správu registratúry 215 535,00 215 535,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 2 Áno
Predĺženie maintenance na HW a SW 103 000,00 70 833,33 68.77% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Propagačné predmety na rok 2019 7 031,53 3 958,33 56.29% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre účely projektov financovaných z EŠIF 10 715,68 8 929,71 83.33% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Nákup a dodanie originálnych tonerov do tlačiarne pre účely projektov financovaných z EŠIF 4 453,05 2 200,00 49.4% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Support na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií 44 529,60 30 923,33 69.44% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Nákup a dodanie originálnych tonerov do tlačiarne pre účely projektov financovaných z EŠIF 4 453,05 1 868,05 41.95% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre účely projektov financovaných z EŠIF 10 715,80 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Nákup a dodanie originálnych tonerov do tlačiarne pre účely projektov financovaných z EŠIF 4 453,05 2 284,72 51.3% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre účely projektov financovaných z EŠIF 4 760,47 2 568,75 53.96% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Zvýšenie bezpečnosti pripojenia do siete internet a vucnet 205 454,34 142 360,83 69.29% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Upgrade bezdrôtovej infraštruktúry 146 573,75 59 026,38 40.27% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Propagačné predmety pre účely projektu financovaného z EŠIF 5 025,54 2 284,72 45.46% EUR 2020 Tovary Áno 1 Áno
Propagačné predmety - cyklopríslušenstvo - dodanie a potlač 9 896,28 4 368,05 44.13% EUR 2020 Tovary Áno 1 Ánohttp://www.trnava-vuc.sk


+421335559521
+421335933336


vo@trnava-vuc.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 517 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×