Dodávateľ

S&T Slovakia s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: S&T Slovakia s. r. o.

IČO: 31349935

Adresa: Mlynské Nivy 71, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1301

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. September 2019

Záznam platný do: 30. September 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 26 645,00 EUR 6 6
2014 141 694,00 EUR 4 4
2015 4 900 155,00 EUR 6 6
2016 22 222 638,01 EUR 14 15
2017 8 965 291,06 EUR 19 19
2018 3 190 427,00 EUR 11 11
2019 4 996 593,50 EUR 11 12
2020 309 333,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 142 307,00 EUR 5 5
2015 4 920 342,00 EUR 10 10
2016 514 854,01 EUR 14 14
2017 29 296 129,06 EUR 18 19
2018 3 221 467,00 EUR 12 12
2019 5 981 586,50 EUR 11 12
2020 676 091,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 203 800,00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 438 585,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 1 632 389,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 130 745,00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 674 000,00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 78 946,00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 569 041,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 1 135 900,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 809 099,00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 387 058,06 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 261 003,00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 9 2 166 256,02 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 93 900,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 192 580,00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 8 350 155,00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 38 652,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 534 926,50 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 9 220,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 26 645,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 8 496,16 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 191 062,50 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 356 621,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 619 900,00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 10 036,00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 22 712 604,00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 15 382,00 EUR
Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 1 677 000,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 52 458,33 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 22 900,00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 2 1 044 083,00 EUR
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 1 309 333,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka náhradného dielu v rámci odstránenia poruchy a oprava ramennej cievky MAGNETICKÁ REZONANCIA Achieva 3,0 T-TX- Philips. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 49 749,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Transezofageálna sonda k echokardiografu Philips iE33 Fakultná nemocnica Trenčín 23 600,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskových polí, inštalácia a konfigurácia Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 10 830,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
„Zariadenie simulačného centra výučby chirurgie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 129 580,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Paušálny pozáručný servis a preventívna údržba 2 ks mobilných RTG systémov výrobcu PHILIPS prevádzkovaných vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 56 484,00 EUR 2014 Služby Nie 1
IKT - Dodávka aktívnych prvkov Univerzita Komenského v Bratislave 2 248,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
IKT - Dodávka aktívnych prvkov Univerzita Komenského v Bratislave 3 133,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
IKT - Dodávka aktívnych prvkov Univerzita Komenského v Bratislave 5 845,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
IKT - Dodávka aktívnych prvkov Univerzita Komenského v Bratislave 613,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
Inovácia vzdelávacieho prostrediadigitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 165,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dvojrovinný angiografický prístroj - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 1 831 250,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Magnetická rezonancia pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou, MUDr. L. N. Jégého, Nemocničná ul. 1944/10, 026 14 Dolný Kubín Žilinský samosprávny kraj 1 632 389,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
IKT - Dodávka aktívnych prvkov Univerzita Komenského v Bratislave 1 216,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie pre projekt Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch JLF UK v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 004 873,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT - Dodávka aktívnych prvkov Univerzita Komenského v Bratislave 4 962,00 EUR 2013 Tovary Nie 1
Modernizácia a rozšírenie oddelenia rádiodiagnostiky – Medicínske centrum Nitra Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o. 677 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 40 594 899,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
dodávka mobilného RTG prístroja s C ramenom 2 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 124 800,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 000 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 134 173,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre MR - cievka neuro-vasculárna a torso XL cievka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 88 154,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 424,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 397 547,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel - sondy ku kardiotokografu Avalon FM20 Univerzitná nemocnica Martin 1 694,82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardiotokografický prístroj pre monitorovanie oziev dvoch plodov a s detekovaním pulzu matky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradný diel - sondy ku kardiotokografu Avalon FM20 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný echokardiograf Nemocnica s poliklinikou Myjava 64 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis počítačového tomografu MX8000 DualExp zn. PHILIPS Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 15 382,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava prístrojovej techniky MRI PHILIPS Achieva 3.0 T TX, rok výroby 2009. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 97 076,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Bifázický defibrilátor s EKG monitorom, AED režimom a kardiostimuláciou Univerzitná nemocnica Martin 9 999,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka RTG žiariča RO 17 50, originál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 560,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis multifunkčnej steny ELEVA Nemocnica Poprad a. s. 38 660,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Fetálny monitor Fakultná nemocnica Nitra 9 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sonografický prístroj pre potreby gynek.-pôrodníckych vyšetrení s 3D/4D zobrazením Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 23 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transezofageálna sonda pre kompaktný echokardiograf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 899,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paušálny servis CT prístroja Brilliance 40-Philips Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 207 695,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný servis systémov výrobcu zn. Philips Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 110 358,06 EUR 2017 Služby Nie 1
Externé telemonitorovacie zariadenie pacientov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 104 064,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transesofageálna sonda k USG iE33 - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 28 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sektorová sonda k USG iE33 - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 10 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sonda k ultrazvukovému prístroju Philips iU 22 - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 8 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Echokardiograf prémiovej triedy s možnosťou rozšírenia o Live 3D zobrazenie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor k ultrazvukovému prístroju Philips iU 22 - 1 ks Univerzitná nemocnica Martin 6 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Echokardiografický prémiový prístroj s 3D zobrazením srdca Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 207 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
RF zosilňovač k MRI zariadeniu PHILIPS Achieva 3.0T TX Quasar Dual Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 121 642,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis MR Achieva 3.0T Philips a digitálny RTG prístroj Digital Diagnost Philips Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 164 304,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Transtorakálna echokardiografická sonda Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj strednej vyššej triedy pre neurologické vyšetrenia Fakultná nemocnica Trenčín 47 970,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj Premium triedy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 123 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transezofageálna sonda pre kompaktný echokardiograf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 886,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Echokardiograf prémiovej triedy s možnosťou rozšírenia o Live 3D zobrazenie Nemocnica svätého Michala, a. s. 96 155,33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Philips Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 172 800,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Ultrazvukový prístroj high-end triedy pre kardiologické, abdominálne a cievne vyšetrenia dospelých Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 54 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel k CT prístroju Ingenuity Core 64 Univerzitná nemocnica Martin 198 090,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis CT prístroja Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 78 946,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 38 032,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Angiograf zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 927 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Angiograf zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 567 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel - Anódový generátor pre CT prístroj Ingenuity Core 64 Univerzitná nemocnica Martin 72 982,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava Fakultná nemocnica Trnava 569 041,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 368 794,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Urgentná oprava MRI zariadenia Achieva 3.0T Philips Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 83 204,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Náhradný diel - RTG lampa Fakultná nemocnica Trenčín 121 226,50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opakovaná urgentná oprava MRI zariadenia Achieva 3.0T Philips Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 58 163,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 11 747,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hardvéru IKT Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 818 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia vrátane 4-ročného servisu NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 78 025,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojrovinný angiografický prístroj Univerzitná nemocnica Bratislava 1 674 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia systému na monitorovanie infraštruktúry IT NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 182 978,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Rádiologické zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 154 908,00 EUR 2019 Tovary Áno 2
Dodávka výpočtovej techniky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 414 054,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Počítačová tomografia Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 309 333,00 EUR 2020 Tovary Áno 1

helena.horovcakova@snt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 242 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Klein
Adresa:
Tranovského 47 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Helena Horovčáková
Adresa:
Horná 16 Senec 903 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Brach
Adresa:
Agátová 39 Hurbanovo 947 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Behrík
Adresa:
Fraňa Kráľa 5 Bytča 014 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Husár
Adresa:
Nevädzova 6E Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Trepáč
Adresa:
Hôrky 193 Hôrky 010 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
18. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Matausch
Adresa:
Obermayrstr. 3 Leonding 4060
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Peter Sturz
Adresa:
Geiselbergstrasse 17-19 Wien A-1080
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s. r. o.
Adresa:
Laurinská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 18.04.2018 do: 9.07.2018

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 18.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×