Obstarávateľ

Mesto Banská Bystrica

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 3 355 171,00 EUR 9
2016 4 887 954,64 EUR 31
2017 5 251 798,71 EUR 16
2018 2 874 306,13 EUR 14
2019 26 707 113,67 EUR 21
2020 165 816 909,07 EUR 9

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 13 000,00 EUR 1
2017 3
2018 4
2019 3
2020 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 659 851,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 108 761,00 EUR
Slovanet, a.s. 2 1 108 755,00 EUR
Marius Pedersen, a.s. 1 18 727 999,00 EUR
Doprastav, a.s. 1 155 561,00 EUR
RYBA Košice spol. s r.o. 1 37 338,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 1 509 007,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 3 304 550,00 EUR
GAMO a.s. 1 125 954,00 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 2 180 691,00 EUR
STRABAG s.r.o. 2 410 247,00 EUR
3 Energy, s.r.o. 1 2 499 376,00 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 1 103 200,00 EUR
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s. 2 2 545 490,00 EUR
Pow-en a. s. 18 5 465 880,00 EUR
SAROUTE, s.r.o. 1 8 110,00 EUR
Ultra Print, s.r.o. 1 3 500,00 EUR
Cb-mont s.r.o. 1 315 363,00 EUR
HASCO, s.r.o. 1 1 288 800,00 EUR
POLY - SLOVAKIA, s.r.o. 1 74 916,00 EUR
SOAR, spol. s r.o. 1 184 001,00 EUR
SimKor s.r.o. 6 2 538 677,00 EUR
SOFTIP, a. s. 7 227 762,17 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 2 45 512,50 EUR
VAAT, s. r. o. 2 400 710,00 EUR
KORATEX a.s. 1 47 829,00 EUR
RANDA+R s.r.o. 1 115 025,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 367 747,00 EUR
A I T, s.r.o. 1 526 628,00 EUR
B - komplet, s.r.o. 1 55 192,00 EUR
Artspect spol. s r. o. 1 205 000,00 EUR
BEGBIE, s.r.o. 2 11 287 000,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 9 123,31 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 19 970,00 EUR
PEMAX PLUS, spol. s r.o. 1 323 260,00 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 6 195,00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 10 186,40 EUR
LUNYS, s.r.o. 1 99 303,00 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 5 280,00 EUR
Pow-en a.s. 1 1 428 708,00 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 1 307 053,00 EUR
BEGA, s.r.o. 1 3 089,20 EUR
TREETHERM SK s.r.o. 2 527 702,00 EUR
LION CAR, s.r.o. 1 13 241,67 EUR
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 1 101 197 500,00 EUR
STEFE Banská Bystrica, a.s. 1 180 585,00 EUR
BEGRA spol. s r.o. 1 199 999,00 EUR
Hauerland spol. s r.o. 2 17 052,50 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 2 10 230,83 EUR
EUROMOTOR, spol. s r.o. 12 174 166,66 EUR
Anatex, s.r.o. 1 6 583,33 EUR
Vladimír Avuk - AVBAL 1 13 725,00 EUR
Todos Italia s. r. o. 1 13 000,00 EUR
FIBI, s.r.o. 1 5 165,83 EUR
Jozef Forgáč-olympia 2 8 772,50 EUR
JTF partnership, s.r.o. 1 12 790,83 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 2 9 425,00 EUR
POP palivo s. r. o. 1 3 332,50 EUR
OMES spol. s r.o. 1 8 041,67 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 13 249,99 EUR
Biotechnológie Šalgovce, s.r.o. 1 6 286,00 EUR
ESPIK Group s.r.o. 1 6 825,00 EUR
KoHa pro s.r.o. 1 0,00 EUR
PERLA GASTRO, s.r.o. 1 1 342 142,00 EUR
ESPIK s.r.o. 1 53 166,66 EUR
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 1 44 965 200,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Dodávka potravín do 27 školských jedální pri MŠ Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici 415 143 415142.64 EUR 29. Október 2020 23. November 2020 Nie 2020-10-29 00:00:00 UTC 2020-11-23 10:00:00 UTC
Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici – stavebné práce 686 753 686753.1 EUR 9. December 2020 12. Január 2021 Neuvedené 2020-12-09 00:00:00 UTC 2021-01-12 10:00:00 UTC
Projektová dokumentácia - Cyklotrasa Autobusová stanica -Šalková, ALT2 39 938 39937.7 EUR 23. December 2015 25. Január 2016 Nie 2015-12-23 00:00:00 UTC 2016-01-25 09:00:00 UTC
Projektová dokumentácia - „Cyklotrasa Hušták - Kráľová“ 26 601 26600.55 EUR 23. December 2015 25. Január 2016 Nie 2015-12-23 00:00:00 UTC 2016-01-25 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia mosta Iliaš 1 303 500 1303500.0 EUR 29. August 2017 25. September 2017 Nie 2017-08-29 00:00:00 UTC 2017-09-25 10:00:00 UTC
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica 550 000 550000.0 EUR 24. Apríl 2020 22. Máj 2020 Áno 2020-04-24 00:00:00 UTC 2020-05-22 10:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica – stavebné práce 460 108 460108.24 EUR 22. Marec 2019 12. Apríl 2019 Áno 2019-03-22 00:00:00 UTC 2019-04-12 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica – stavebné práce 475 311 475311.34 EUR 22. Marec 2019 12. Apríl 2019 Áno 2019-03-22 00:00:00 UTC 2019-04-12 09:00:00 UTC
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica 141 321 141321.07 EUR 18. August 2015 11. September 2015 Nie 2015-08-18 00:00:00 UTC 2015-09-11 10:00:00 UTC
2.1 Projektová dokumentácia - „Cyklotrasa Hušták - Senica 26 376 26376.0 EUR 1. December 2015 11. Január 2016 Nie 2015-12-01 00:00:00 UTC 2016-01-11 09:00:00 UTC
2.1 Projektová dokumentácia – Cyklotrasa „Námestie Ľudovíta Štúra – Fončorda, Internátna, Tulská 24 360 24359.7 EUR 8. December 2015 13. Január 2016 Nie 2015-12-08 00:00:00 UTC 2016-01-13 09:00:00 UTC
2.1 Projektová dokumentácia - „Cyklotrasa Námestie Slobody - Sásová 28 888 28888.2 EUR 8. December 2015 13. Január 2016 Nie 2015-12-08 00:00:00 UTC 2016-01-13 09:00:00 UTC
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV MESTA BANSKÁ BYSTRICA 1 263 517 1263517.11 EUR 20. November 2019 16. December 2019 Nie 2019-11-20 00:00:00 UTC 2019-12-16 10:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica – stavebné práce 441 155 441155.45 EUR 27. Apríl 2017 14. Jún 2017 Áno 2017-04-27 00:00:00 UTC 2017-06-14 09:00:00 UTC
Dodávka hygienického a spotrebného tovaru pre potreby mesta Banská Bystrica 62 900 62900.0 EUR 23. December 2014 16. Január 2015 Nie 2014-12-23 00:00:00 UTC 2015-01-16 10:00:00 UTC
Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Radvanská 26 a Radvanská 28, Banská Bystrica - projektová dokumentácia 39 476 39476.0 EUR 29. Január 2016 18. Február 2016 Nie 2016-01-29 00:00:00 UTC 2016-02-18 10:00:00 UTC
Zníženie enrgetickej náročnosti verejných budov-MŠ ul.9.mája 26 Banská Bystrica-stavebné práce 174 275 174274.84 EUR 26. Júl 2017 5. September 2017 Áno 2017-07-26 00:00:00 UTC 2017-09-05 10:00:00 UTC
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica 673 333 673333.0 EUR 4. Jún 2018 10. Júl 2018 Áno 2018-06-04 00:00:00 UTC 2018-07-10 10:00:00 UTC
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-I.etapa 394 499 394499.15 EUR 3. September 2020 23. September 2020 Neuvedené 2020-09-03 00:00:00 UTC 2020-09-23 10:00:00 UTC
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-II.etapa 693 220 693220.25 EUR 3. September 2020 23. September 2020 Neuvedené 2020-09-03 00:00:00 UTC 2020-09-23 11:00:00 UTChttp://www.banskabystrica.sk/


+421484330340

+421484330600


dusan.tury@banskabystrica.sk
webmaster@misbb.sk
renata.hlacikova@banskabystrica.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Dodávka tepla do budovy Materskej školy 9. mája 26, Banská Bystrica 180 600,00 EUR Služby 31. Júl 2018 STEFE Banská Bystrica, a.s.
Fontána, Československej armády 194 200,00 EUR Práce 17. August 2018 BEGRA spol. s r.o.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 725 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×