Obstarávateľ

Mesto Banská Bystrica

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 3 355 171,00 EUR 9
2016 4 887 954,64 EUR 31
2017 5 251 798,71 EUR 16
2018 2 874 306,13 EUR 14
2019 26 707 113,67 EUR 21
2020 15 887 821,60 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 13 000,00 EUR 1
2017 3
2018 4
2019 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 659 851,00 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 108 761,00 EUR
Slovanet, a.s. 2 1 108 755,00 EUR
Marius Pedersen, a.s. 1 18 727 999,00 EUR
Doprastav, a.s. 1 155 561,00 EUR
RYBA Košice spol. s r.o. 1 37 338,00 EUR
CESTY NITRA, a.s. 1 509 007,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 3 304 550,00 EUR
GAMO a.s. 1 125 954,00 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 2 180 691,00 EUR
STRABAG s.r.o. 2 410 247,00 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 1 103 200,00 EUR
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s. 2 2 545 490,00 EUR
Pow-en a. s. 18 5 465 880,00 EUR
SAROUTE, s.r.o. 1 8 110,00 EUR
Ultra Print, s.r.o. 1 3 500,00 EUR
Cb-mont s.r.o. 1 315 363,00 EUR
POLY - SLOVAKIA, s.r.o. 1 74 916,00 EUR
SOAR, spol. s r.o. 1 184 001,00 EUR
SimKor s.r.o. 6 2 538 677,00 EUR
SOFTIP, a. s. 6 161 715,17 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 2 45 512,50 EUR
VAAT, s. r. o. 2 400 710,00 EUR
KORATEX a.s. 1 47 829,00 EUR
RANDA+R s.r.o. 1 115 025,00 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 367 747,00 EUR
A I T, s.r.o. 1 526 628,00 EUR
B - komplet, s.r.o. 1 55 192,00 EUR
Artspect spol. s r. o. 1 205 000,00 EUR
BEGBIE, s.r.o. 2 11 287 000,00 EUR
ITSK, s.r.o. 1 9 123,31 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 19 970,00 EUR
PEMAX PLUS, spol. s r.o. 1 323 260,00 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 6 195,00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 10 186,40 EUR
LUNYS, s.r.o. 1 99 303,00 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 5 280,00 EUR
Pow-en a.s. 1 1 428 708,00 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 1 307 053,00 EUR
BEGA, s.r.o. 1 3 089,20 EUR
TREETHERM SK s.r.o. 2 527 702,00 EUR
LION CAR, s.r.o. 1 13 241,67 EUR
STEFE Banská Bystrica, a.s. 1 180 585,00 EUR
BEGRA spol. s r.o. 1 199 999,00 EUR
Hauerland spol. s r.o. 2 17 052,50 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 2 10 230,83 EUR
EUROMOTOR, spol. s r.o. 12 174 166,66 EUR
Anatex, s.r.o. 1 6 583,33 EUR
Vladimír Avuk - AVBAL 1 13 725,00 EUR
FIBI, s.r.o. 1 5 165,83 EUR
Jozef Forgáč-olympia 2 8 772,50 EUR
JTF partnership, s.r.o. 1 12 790,83 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 2 9 425,00 EUR
POP palivo s. r. o. 1 3 332,50 EUR
OMES spol. s r.o. 1 8 041,67 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 13 249,99 EUR
Biotechnológie Šalgovce, s.r.o. 1 6 286,00 EUR
ESPIK Group s.r.o. 1 6 825,00 EUR
KoHa pro s.r.o. 1 0,00 EUR
PERLA GASTRO, s.r.o. 1 1 342 142,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rozšírenie kapacít MŠ Družby 3 , Banská Bystrica - stavebné práce 136 666,00 115 025,00 84.16% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Výstavba nového multifunkčného ihriska v Banskej Bystrici na ZŠ Radvanská 87 458,00 74 916,00 85.65% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Havarijný stav – výmena podlahovej krytiny v telocvični v ZŠ Spojovej 14, Banská Bystrica 66 639,00 55 192,00 82.82% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Výmena energeticky najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica 444 155,00 438 856,66 98.8% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica - Dodávka IKT 105 232,00 104 961,66 99.74% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Obnova povrchu MK (miestnych komunikácií) v Banskej Bystrici 639 933,00 401 544,00 62.74% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica – Dodávka mobilného ozvučenia 27 033,00 16 641,66 61.56% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Rekonštrukcia Robotníckeho domu, Banská Bystrica 1 646 940,00 1 634 166,00 99.22% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica - Dodávka interiérového vybavenia 171 781,00 170 833,33 99.44% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb pre potreby mesta Banská Bystrica 166 000,00 161 200,00 97.1% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Havarijný stav - výmena podlahovej krytiny v telocvični ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 66 572,00 47 829,00 71.84% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Kočuliarska dráha v parku pod Pamätníkom SNP 275 401,00 323 260,00 117.37% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 43 088,00 43 088,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Servisná zmluva - Zmluva o podpore a službách spojených s údržbou informačného systému samosprávy 367 747,00 367 747,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 1 717 173,00 1 430 977,50 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 1 575 049,00 1 575 047,00 99.99% EUR 2016 Tovary Nie 6 Áno
Upgrade,prevádzka a údržba informačno-komunikačnej siete Mesta Banská Bystrica 409 699,00 409 699,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Rozširovanie kapacít pre materské školy - ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica - stavebné práce 184 001,00 184 001,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 90 344,00 90 340,00 99.99% EUR 2017 Tovary Neuvedené 9 Áno
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica 2017 Práce Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica 2017 Práce Áno 0 Nie
Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica - stavebné práce 1 130 966,00 911 324,00 80.57% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI MŠ NA LÚCKACH 2, BANSKÁ BYSTRICA 578 750,00 578 750,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Odstránenie statických porúch,zateplenie fasády,výmena otvorových konštrukcií budovy MŠ Družby 3 Banská Bystrica-stavebné práce 239 884,00 189 793,00 79.11% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Oprava vybraných miestnych komunikácií v meste Banská Bystrica 2 110 423,00 1 307 053,00 61.93% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica – stavebné práce 720 791,00 720 791,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Základná škola s materskou školou Radvanská 1 Banská Bystrica-stavebné úpravy budovy a vybudovanie nového detského ihriska 2017 Práce Áno 0 Nie
Dodávka elektrickej energie do roku 2019 682 970,00 682 970,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3 2018 Práce Áno 0 Nie
Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica – stavebné práce 2018 Práce Áno 0 Nie
Fontána ČSA Banská Bystrica 2018 Práce Nie 0 Nie
Cyklistický chodník ESC-Podlavice Banská Bystrica 690 613,00 509 007,00 73.7% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Základná škola s materskou školou Radvanská 1 Banská Bystrica-stavebné úpravy budovy a vybudovanie nového detského ihriska 488 157,00 429 920,00 88.07% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Radvanská 1 233 718,00 233 718,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia športového areálu - ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica 166 992,00 166 992,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Dodávka tepla do budovy Materskej školy 9. mája 26, Banská Bystrica 180 585,00 180 585,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Fontána, Československej armády 199 999,00 199 999,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
služobné motorové vozidlo 27 561,00 17 812,50 64.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
nákup nového služobného motorového vozidla 37 596,00 22 569,44 60.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívna tabuľa PROMETHEAN ActiveBoard Touch 78, Projektor HITACHI CP-CX301WN 7 680,00 5 162,50 67.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie pre materské školy 4 553,04 2 574,33 56.54% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kuchynské vybavenie pre školské jedálne 15 402,00 10 659,02 69.2% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním 6 600,00 4 083,33 61.86% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kreslo relaxačné, stacionárne,polohovateľné a vaňové sedačky 5 524,80 3 770,83 68.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Office 365 Business Premium a Project Pro For Office 365 7 864,80 5 446,66 69.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Gastrozariadenie, nábytok do MŠ 17 671,00 11 041,65 62.48% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka a montáž výstražných svetelných a akustických zariadení pre vozidlá MsP-3 sady 6 340,00 4 400,00 69.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
nákup nového služobného motorového vozidla 13 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
nákup nového služobného motorového vozidla 13 000,00 9 020,83 69.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kuchynské zariadenie-Konvektomat FAGOR Advance+10GN2/1 APE-102 s podstavcom pod elektrický konvektomat 12 304,80 6 701,39 54.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Reklamné predmety s potlačou na propagáciu mesta 7 918,20 5 486,10 69.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vodorovné dopravné značenie studeným plastom 11 880,00 6 758,33 56.88% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Distribúcia Radničných novín 12 338,00 8 488,66 68.8% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Office 365 Business Premium 12 096,00 7 602,75 62.85% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ 8 890,00 5 238,33 58.92% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Office 365 Business Premium 12 096,00 8 325,00 68.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup vreciek na psie extrementy 18 450,00 11 437,50 61.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
nákup nového služobného motorového vozidla 12 964,00 8 958,33 69.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
nákup nového služobného motorového vozidla 12 990,00 9 017,35 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
nákup nového služobného motorového vozidla 12 500,00 8 229,16 65.83% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dotlač propagačných materiálov 12 340,00 3 325,00 26.94% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Office 365 Business Premium 13 914,00 9 158,33 65.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nový osobný automobil 15 900,00 11 034,72 69.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dotlač propagačných materiálov 15 510,00 2 916,66 18.8% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Reklamné predmety s potlačou na propagáciu mesta 9 792,00 3 352,08 34.23% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ 9 905,83 2 777,08 28.03% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business 58 953,89 30 201,39 51.22% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reklamné a propagačné predmety s potlačou 9 664,02 4 304,85 44.54% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
nákup nového služobného motorového vozidla-2 ks 30 999,98 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
nákup nového služobného motorového vozidla 31 999,99 21 291,66 66.53% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reklamné predmety s potlačou na propagáciu mesta 10 365,00 3 958,33 38.18% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Reklamné a propagačné predmety s potlačou 2 16 997,60 9 162,50 53.9% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
malý nákladný elektromobil kategórie N1 43 977,60 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
nákup nového služobného motorového vozidla-3 ks 39 365,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového osobného motorového vozidla 17 000,00 11 798,60 69.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business 64 412,93 35 902,77 55.73% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového osobného motorového vozidla 39 154,00 24 468,75 62.49% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica 2018 Služby Nie 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica – stavebné práce 2019 Práce Áno 0 Nie
Zabezpečenie kamerového systému Mesta Banská Bystrica a jeho prevádzkovanie 790 848,00 699 056,00 88.39% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Nákup nového osobného motorového vozidla 18 000,00 12 500,00 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie kapacity Materskej škôlky Karpatská 3, Banská Bystrica - stavebné práce 360 017,00 360 017,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
SP Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3 337 909,00 337 909,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Obnova vojnového cintorína z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majeri 328 345,00 315 363,00 96.04% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Povstalecká ul.Banská Bystrica-výstavba parkoviska a rekonštrukcia komunikácie 159 915,00 108 761,00 68.01% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Parkoviska ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica 587 300,00 413 868,00 70.46% EUR 2019 Práce Nie 2 Áno
Reklamné a propagačné predmety s potlačou 2 10 894,20 5 047,91 46.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie kapacity Materskej školy 9.mája 26 Banská Bystrica-stavebné práce 361 583,00 359 718,00 99.48% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica 263 844,00 155 035,00 58.76% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica 17 474 000,00 18 727 999,00 107.17% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok 2019 Tovary Áno 0 Nie
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne 2019 Tovary Áno 0 Nie
Oprava fasády a výmena okien ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica 198 745,00 192 681,00 96.94% EUR 2019 Práce Nie 2 Áno
Banská Bystrica-statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa“ - realizácia stavebných prác 345 203,00 255 212,00 73.93% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica 1 921 880,00 1 342 142,00 69.83% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica 3 000 000,00 2 785 970,00 92.86% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka potravín do 27 Školských jedální pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici 386 345,00 317 332,00 82.13% EUR 2019 Tovary Nie 4 Áno
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pre 27 ŠJ pri MŠ 8 190,00 5 687,50 69.44% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
nákup nového služobného motorového vozidla 25 490,00 16 635,41 65.26% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dotlač propagačných materiálov 14 520,00 5 200,69 35.81% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business 83 093,47 45 728,47 55.03% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup nového osobného motorového vozidla 30 992,00 20 763,89 66.99% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb 83 998,80 51 031,25 60.75% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb 83 998,80 41 560,41 49.47% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica 15 719 824,00 11 287 000,00 71.8% EUR 2020 Služby Nie 2 Ánohttp://www.banskabystrica.sk/


+421484330340

+421903564643


dusan.tury@banskabystrica.sk
martina.babicova@banskabystrica.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Fontána, Československej armády 194 200,00 EUR Práce 17. August 2018 BEGRA spol. s r.o.
Dodávka tepla do budovy Materskej školy 9. mája 26, Banská Bystrica 180 600,00 EUR Služby 31. Júl 2018 STEFE Banská Bystrica, a.s.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 677 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×