Dodávateľ

KVANT spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KVANT spol. s r.o.

IČO: 31398294

Adresa: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina , Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-A1719

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Júl 2020

Záznam platný do: 16. Júl 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 583 142,00 EUR 12 15
2015 60 997 482,00 EUR 46 67
2016 1 982 427,05 EUR 56 56
2017 1 386 926,57 EUR 44 48
2018 2 182 409,92 EUR 19 21
2019 227 037,82 EUR 25 25
2020 559 380,84 EUR 13 15
2021 6 127 689,99 EUR 26 37
2022 3 234 694,00 EUR 10 18
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 277 704,00 EUR 7 8
2015 46 640 528,00 EUR 49 70
2016 16 644 819,05 EUR 58 60
2017 1 386 926,57 EUR 44 48
2018 2 182 409,92 EUR 19 21
2019 227 037,82 EUR 25 25
2020 559 380,84 EUR 13 15
2021 6 127 091,99 EUR 25 36
2022 3 235 292,00 EUR 10 19

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 57 905,00 57905.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 188 613,00 188613.00 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 2 31 630,00 31630.00 EUR
Mesto Malacky 1 8 458,33 8458.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 12 3 768 294,00 3768294.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13 1 705 013,35 1705013.35 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 157 766,00 157766.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 103 735,08 103735.08 EUR
Žilinský samosprávny kraj 11 301 855,00 301855.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 152 720,14 152720.14 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 9 767,50 9767.50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 13 904 889,99 13904889.99 EUR
EEI s.r.o. 3 1 043 271,00 1043271.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 6 130,00 6130.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 23 204,04 23204.04 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 5 999,00 5999.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 116 549,00 116549.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 1 603,20 1603.20 EUR
Mesto Rajec 1 640,00 640.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 750,00 1750.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12 15 803 303,99 15803303.99 EUR
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 1 20 167,00 20167.00 EUR
Mesto Komárno 4 972,38 972.38 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 11 153,52 11153.52 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 68 867,96 68867.96 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 2 980 545,00 980545.00 EUR
STATON, s.r.o. 1 128 200,00 128200.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 6 3 332 772,50 3332772.50 EUR
Slovenská národná knižnica 1 24 989,00 24989.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 1 572 081,00 1572081.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 136 808,00 136808.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 49 165,83 49165.83 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 573 333,00 573333.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 272 613,50 272613.50 EUR
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 2 139 650,00 139650.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 58 066,50 58066.50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 287 158,30 287158.30 EUR
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 3 2 139 818,00 2139818.00 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 170 502,00 170502.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 3 7 164 378,00 7164378.00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 41 500,00 41500.00 EUR
Agentúra rozvoja vodnej dopravy 1 338 000,00 338000.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 564 469,00 564469.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 1 1 780,00 1780.00 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 43 153,00 43153.00 EUR
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 1 35 616,00 35616.00 EUR
Súkromné gymnázium FUTURUM 1 80 745,00 80745.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 14 749,50 14749.50 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 148 770,00 148770.00 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 4 990 000,00 4990000.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 7 898,00 7898.00 EUR
Zoologická záhrada 1 60 480,00 60480.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 320,00 1320.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 2 36 415,00 36415.00 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 3 1 774 100,00 1774100.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 4 989,99 4989.99 EUR
Spojená škola sv. Vincenta de Paul s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a základná škola 4 33 418,00 33418.00 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 2 053,33 2053.33 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 2 35 960,50 35960.50 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 325,00 325.00 EUR
Gymnázium Ivana Horvátha 1 51 025,00 51025.00 EUR
Gymnázium Ladislava Novomeského 1 47 291,00 47291.00 EUR
Obchodná akadémia 1 4 660,00 4660.00 EUR
Gymnázium 2 51 420,00 51420.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 75 360,00 75360.00 EUR
Gymnázium Juraja Fándlyho 2 56 452,00 56452.00 EUR
Gymnázium 1 2 653,00 2653.00 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice 1 5 390,00 5390.00 EUR
Gymnázium 1 31 826,00 31826.00 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 71 412,00 71412.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 1 756,00 1756.00 EUR
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 1 4 284,00 4284.00 EUR
Športové gymnázium 1 1 500,00 1500.00 EUR
Gymnázium 1 29 934,00 29934.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 4 11 487 447,00 11487447.00 EUR
SOVA Digital, a.s. 3 273 450,00 273450.00 EUR
R & D MOLD MACHINING s. r. o. 5 756 700,00 756700.00 EUR
NaturePharm s.r.o. 1 6 449,00 6449.00 EUR
R&D Composite, s.r.o. 2 268 902,00 268902.00 EUR
Herb-Pharma Sk, s.r.o. 5 24 381,00 24381.00 EUR
Základná škola Šrobárova 1 835,00 835.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 3 599,60 3599.60 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 496,66 1496.66 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 7 041,67 7041.67 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 149,00 149.00 EUR
Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 1 2 075,00 2075.00 EUR
Hvezdáreň v Partizánskom 1 1 475,83 1475.83 EUR
AGAPA s.r.o. 1 330 000,00 330000.00 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola 3 241 873,00 241873.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 76 000,00 76000.00 EUR
Rearden Steel s.r.o. 2 305 000,00 305000.00 EUR
Stredná odborná škola 2 319 271,00 319271.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Učebné pomôcky. Gymnázium Antona Bernoláka 37 215,00 37215.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Analýza v oblasti meracej techniky v doprave. EEI s.r.o. 55 000,00 55000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Analýza a experimentálne overenie fyzikálnych metód laserovej optiky pre snímanie fyzikálnych parametrov pohyblivých objektov. EEI s.r.o. 130 000,00 130000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Nákup zariadenia/ vybavenia projektu a didaktické prostriedky Žilinský samosprávny kraj 35 684,00 35684.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Prístrojové vybavenie pracovísk UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 422,00 29422.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie a prístrojové vybavenie laboratória chémie a fyziky Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci Banskobystrický samosprávny kraj 50 000,00 50000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie pre priestory zverincov Pavilónu lekárskych vied Biomedicínske centrum SAV 43 939,00 43939.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
„BioFar – moderný študijný odbor“ - tovary Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského12, Trebišov 31 448,00 31448.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie laboratória Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 57 880,00 57880.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Žiacke edukačné moduly SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 35 353,00 35353.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka didaktických prostriedkov a zariadenia/vybavenia pre súkromné Gymnázium FUTURUM Súkromné gymnázium FUTURUM 75 260,00 75260.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup vedeckotechnickej infraštruktúry Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 129 595,00 129595.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Školenia - externé Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 45 138,00 45138.0 EUR 2015 Služby Áno 4
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Spojená škola sv. Vincenta de Paul s organizačnými zložkami GYMNÁZIUM a základná škola 30 849,00 30849.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
„Dodávka tovarov Laboratórne stoly s vybavením a Učebné pomôcky a zariadenia pre Gymnázium Ivana Horvátha, BA“ Gymnázium Ivana Horvátha 42 680,00 42680.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky pre Gymnázium L.Novomestského Gymnázium Ladislava Novomeského 47 317,00 47317.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT, ostatné vybavenie pre vyučovanie a tablety s multimediálnym SW Obchodná akadémia 76 226,00 76226.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka didaktických prostriedkov a zariadenia / vybavenia pre Gymnázium Giraltovce Gymnázium 53 807,00 53807.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka Učebných pomôcok a zariadení a Laboratórnych stolov pre SOŠT Prešov Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 63 909,00 63909.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Vybavenie tried pre SOŠ polytechnickú Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 41 660,00 41660.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v SOŠ veterinárnej v Nitre Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 126 767,00 126767.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie a vybavenie Gymnázium Juraja Fándlyho 50 954,00 50954.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie laboratória Gymnázium 26 077,00 26077.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
„Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice 33 974,00 33974.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 27 020,00 27020.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka didaktických pomôcok pre projekt s názvom "Tvorba a inovácia nelekárskych študijných programov v kontexte prepojenia teórie a praxe." Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 142 641,00 142641.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky - laboratória Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 38 780,00 38780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie zariadenia, vybavenia pre projekt s názvom: "Moderné vzdelávanie najlepšia investícia" Gymnázium 50 875,00 50875.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Multimediálne informačné tabule. Zoologická záhrada 74 945,00 74945.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia Laser Dopplerovho Anemometera (LDA) Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 41 666,00 41666.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia na simuláciu a testovanie hydraulických javov. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 166 666,00 166666.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka zariadenia a vybavenia do odborných učební pre projekt s názvom Premieňame Spojenú školu z tradičnej na modernú. Spojená škola Banská Bystrica 73 749,00 73749.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Hudobné nástroje Metodicko-pedagogické centrum 49 800,00 49800.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie a vybavenie laboratória , laboratórny nábytok a nákup chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 197 118,00 197118.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka modulárnych softvérových prostredí Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 66 485,00 66485.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
CHEMICKÝ MATERIÁL A POMÔCKY Slovenská národná knižnica 23 848,00 23848.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 39 406,00 39406.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie troch laboratórii Gymnázium 40 934,00 40934.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybavenie laboratórií pre FEI STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 444 200,00 444200.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Chemikálie a iné prípravky a pomôcky na konzervovanie a reštaurovanie, saponátové a čistiace prípravky Múzeum Slovenského národného povstania 170 502,00 170502.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Autoemisný elektrónový rastrovací mikroskop s EDX analyzátorom, systémom XRF analýzy a so softvérom na automatizovanú analýzu po Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 568 500,00 568500.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prístrojové vybavenie laboratória výskumného centra INOVAL pre štruktúrnu analýzu a meranie vlastností materiálov Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 619 584,00 1619584.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Laboratórium mechanických skúšok, vývoja a testovania nových zliatín Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 1 373 159,00 1373159.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Laboratórium korózie Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 766 660,00 766660.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špecializované prístroje pre UVP STU - Centrum Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 727 826,00 727826.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Centrum vedy, ako zážitkový vedecký park Centrum vedecko-technických informácií SR 3 145 200,00 3145200.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Laboratórne a meracie vybavenie pre Regionálne centrum eSMART UVP STU Mlynská dolina Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 645 500,00 645500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie na spekanie tvarových súčiastok pomocou vysokoenergetického lúča. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 645 700,00 645700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Súbor technologických zariadení pre verejne prístupnú tvorivú dielňu – FabLab a Creative Point Centrum vedecko-technických informácií SR 214 800,00 214800.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 8 201 832,00 8201832.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka didaktických pomôcok pre ZŠ Štátny inštitút odborného vzdelávania 8 756 607,00 8756607.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 774 991,00 13774991.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky Štátny inštitút odborného vzdelávania 33 437 034,00 33437034.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Elektronické skenovacie zariadenie na snímanie latentných prašných trasologických / daktyloskopických / stôp. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 59 800,00 59800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie pre projekt Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch JLF UK v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 004 873,00 1004873.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Hygienické a socializačné potreby Metodicko-pedagogické centrum 931 000,00 931000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kotaktných a bezkontaktných metód merania Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 757 360,00 2757360.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvérové podporné služby pre celoštátny informačný systém pre správu stôp a prípadov „Evidence“ na rok 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 160 000,00 160000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výskumná infraštruktúra a prístrojové vybavenie pre vybudovanie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov TnUAD Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 14 590 980,00 14590980.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Technická infraštruktúra výskumného pracoviska Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 8 216 666,00 8216666.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Mikroskop s minimálne 1000-násobným zväščením s príslušenstvom. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 62 000,00 62000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Služby výskumu v oblasti dopravy pre projekt priemyselného výskumu Trafficscan EEI s.r.o. 858 271,00 858271.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spracovanie liečivých rastlín v spoločnosti NaturePharm s.r.o. NaturePharm s.r.o. 67 949,00 67949.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka prístrojového vybavenia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 259 916,00 259916.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Interiérové vybavenie novovybudovanej budovy „Laboratória a učebne FPV UKF v Nitre“ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115 124,00 115124.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technologické zariadenia pre výrobu výrobkov z kompozitných materiálov R & D MOLD MACHINING s. r. o. 756 700,00 756700.0 EUR 2017 Tovary Áno 5
Technické vybavenie pre meracie plavidlo Agentúra rozvoja vodnej dopravy 338 000,00 338000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické a technologické zariadenie Mesto Kysucké Nové Mesto 1 692 867,00 1692867.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
R&D Composite, s.r.o. 270 414,00 270414.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Modernizácia informačného systému Bomb Data Centrum Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 221 494,00 221494.0 EUR 2018 Služby Áno 2
POVLAKOVACIA LINKA NOVEJ GENERÁCIE STATON, s.r.o. 893 755,00 893755.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prístrojové laboratórne stoly Národný onkologický ústav 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Stredná odborná škola elektrotechnická 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Synchrónne motory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 666,66 666.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 084,00 1084.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér pre materskú školu_2016 Mesto Komárno 108,00 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k magnetooptickému stolu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 365,00 365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olejová patróna pre turbomolekulárnu vývevu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Snímače polohy pre elektromotory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskopy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 21 500,00 21500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Audiovizuálne edukačné interaktívne zariadenia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 688,66 16688.66 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tri mobilné snímače mozgovej činnosti pomocou elektromagnetických vĺn s obslužným softvérom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sušiak na laboratórne sklo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 39,80 39.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antropometrické meradlo - kaliper Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál do metalorgrafického laboratória Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 272,02 3272.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál do metalografického laboratória Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre centrum voľného času_53 Mesto Komárno 268,00 268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby. Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 320,00 2320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky do materskej školy MŠM 2Q Mesto Rajec 812,00 812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výrobník ľadovej triešte Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Audiovizuálne edukačné interaktívne zariadenia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 16 716,33 16716.33 EUR 2016 Tovary Áno 1
Digitálny mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie prírodovedných laboratórií - pomôcky do fyzikálneho laboratória Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 5 127,34 5127.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie a spotrebný tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebnica prvouky pre 2 ročník ZŠ Základná škola Michalovce Krymská 5 167,40 167.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fluorescenčný mikroskop Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 295,00 9295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskop KAPA MIC 1000 LCD Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 333,00 1333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne mikroskopy - binokulárny a trinokulárny Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 3 132,40 3132.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskop na pozorovanie krvných náterov a histologických preparátov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 819,00 7819.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biologický mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED osvetlenie LC - 302 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set stereoskopického mikroskopu a kamery s prídavným zariadením na osvetlenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 150,00 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie špecializovaných učební Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 68 950,00 68950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Sada elektronických súčiastok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 559,00 2559.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prvky elektronických obvodov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 592,00 3592.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrolné a testovacie prístroje Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna technika a príslušenstvo Technická univerzita v Košiciach 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lineárny polarizátor. Úchytná obruč na polarizátor. Laserový modul so zdrojom. Zdroj pre laser. Laserový modul. Kremikový optický detector. Pravouhlá prizma Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 110,00 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antropometrické nástroje s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 217,20 2217.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske tabule Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 984,00 984.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroje do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 795,24 795.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
merací systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 164,00 3164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové diódy. Elektronické zariadenie. Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 969,12 6969.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie do vzorkovnice pre praktickú výučbu študentov Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 480,00 1480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronické potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 366,00 4366.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 764,00 764.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti. Optické nástroje Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 773,00 773.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybudovanie prírodovedných laboratórii - demonštračné súpravy Športové gymnázium 1 843,95 1843.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digestor Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 3 336,00 3336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka dodatkových komponentov videoprojekcie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 139 860,00 139860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskop Základná škola Šrobárova 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 111,40 11111.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Cvičné figuríny Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 321,20 19321.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 996,37 20996.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický set Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a príslušenstvo Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 228,00 1228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anatomické modely zvierat na výučbu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 61 105,00 61105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inverzný mikroskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antropometrický prístroj InBody s brašňou na prenos Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 266,00 7266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set biologických mikroskopov s kamerou a softvérom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Konduktometer - sada pre pôdnu činnosť a meranie EC2. pH meter pre priame meranie pH v pôde (vpichová sklenená sonda) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 216,80 1216.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie pomôcky pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Data-logger-mobilný grafický systém na zber dát Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hallova sonda pre prístroj Gauss/Tesla Meter F.W.BELL 5180 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 705,00 705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre CN analyzátor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 097,00 1097.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sady elektronických komponentov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 516,00 9516.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anatomické modely Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 189,00 2189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ďalekohľad a kamera Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 132 114,00 132114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Masážny stôl Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 477,00 477.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne ohrevné hniezdo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 262,80 262.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre prípravu a analýzu vzoriek Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 832,00 1832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Držiak s vložkou pre prípravu tenkých fólií s priemerom 3mm určených pre TEM analýzu. Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 528,00 1528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PH meter Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polarizačný materiál a telekomunikačné zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 380,00 4380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka-Magnetický flipchart Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 222,00 222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvér pre georadarový diagnostický skener "Utility SmartCart Noggin 250" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 816,80 22816.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 499,65 1499.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na meranie bioimpedancie Univerzitná nemocnica Bratislava 12 015,00 12015.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkový uzáver s pružinou Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 124,20 124.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ_122 Mesto Komárno 501,67 501.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne ohrevné hniezdo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 246,00 246.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priehľadná nádoba na tekutý dusík Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 680,00 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop, digitálna kamera Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 651,00 1651.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskop so studeným svetlom a kamerou do okuláru Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 698,00 1698.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby. Elektronické komponenty. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny mikroskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 912,00 912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické komponenty UIHF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na určovanie krvných skupín Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenie pre realizáciu pokusov fotosyntézy Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojová sada na pozorovanie fotosyntézy Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezkontaktný optický dilatometer Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 77 280,00 77280.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tovar pre digitálnu fabrikáciu Centrum vedecko-technických informácií SR 11 967,60 11967.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Okulárová kamera k mikroskopu s prenosom obrazu pomocou wi-fi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 824,40 824.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súpravy pre študentské praktiká z elektriny a magnetizmu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 22 000,00 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 3D tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 750,00 3750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pomôcky pre rozvoj pohybových aktivít pre MS Mesto Komárno 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplet vodíkový RC model s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 833,33 3833.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyslíkové čidlá (dataloggery) s príslušenstvom pre hydrobiologický výskum Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 904,00 11904.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modulované depozičné zariadenie na báze ARC technológií na pokrývanie nadrozmerných komponentov AGAPA s.r.o. 330 000,00 330000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Poloautomatizovaný trasologický softvér vyhľadávania vzorov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 453,60 60453.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stabilizovaný svetelný zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodný kúpeľ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 995,00 995.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na zobrazovanie holografických modelov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 599,00 599.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 518 237,00 518237.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kontrolné prístroje - monochromatická kamera Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 510,00 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrofluidný kit Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sférické zlaté zrkadlo, filtre a káble Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 695,42 695.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie elektrónového mikroskopu a laboratória pre meranie optických signálov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 9 991,00 9991.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 13 300,00 13300.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT vybavenie Stredná odborná škola obchodu a služieb 131 986,00 131986.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modulárny systém s Al profilov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 080,00 1080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vývojový kit so stereo-kamerou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
drobné laboratórne vybavenie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 96,00 96.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje - Kremíkové fotodiódy so zabudovaným zosilňovačom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 014,50 1014.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chladničky, autoklávy a laboratórne mrazničky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 17 700,00 17700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Bratislavský samosprávny kraj 68 784,47 68784.47 EUR 2019 Tovary Áno 1
Časti elektronických zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 334,00 2334.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anatomické modely zvierat na výučbu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 51 907,50 51907.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 474,00 3474.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a pomôcky do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 381,09 1381.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
stereomikroskop s otočným ramenom a s osvetlením Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kompresor pre optické stoly Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 778,13 778.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Metalografická brúska/leštička GP-2 Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 756,00 1756.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vzdelávací mikroskop pre rutinné aplikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 248,00 1248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 395,44 395.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie elektrónového mikroskopu a laboratória pre meranie optických signálov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 502,00 6502.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje, nástroje a preparáty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Binokulárne stereomikroskopy + príslušenstvo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Platinové kelímky do tavičky FLUXANA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 573,33 4573.33 EUR 2020 Tovary Áno 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Národná transfúzna služba SR 23 328,80 23328.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 455,00 2455.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka prístrojového vybavenia a služieb s tým spojených pre SLaPA pracoviská ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 323 635,00 323635.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Laboratórne sklo a pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 707,00 707.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a zariadenia pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 262,64 3262.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trinokulárny strereoskopický profesionálny mikroskop Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 856,00 856.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie zariadenia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 720,00 7720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie učební SPŠe Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 167 857,00 167857.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie optického laboratória pre meranie optických signálov, tlačové struny pre 3D tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 596,00 5596.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240 720,00 240720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup meradiel pre odborné učebne Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce 36 416,00 36416.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Vstupný tvárový terminál s meraním telesnej teploty Mesto Malacky 10 651,00 10651.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Širokopásmový optický emisný spektrograf s vysokým rozlíšením so schodkovou mriežkou Univerzita Komenského v Bratislave 7 915,00 7915.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 7 960 783,00 7960783.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
"FEI VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 732 498,00 732498.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
"FEI VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 732 498,00 732498.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IT zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 742,00 28742.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ stavebná Nitra Nitriansky samosprávny kraj 220 901,00 220901.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Didaktická pomôcka - Model čierna diera Hvezdáreň v Partizánskom 1 776,00 1776.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál Banskobystrický samosprávny kraj 86 200,00 86200.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Špeciálne optické laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 762,00 762.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a ochranné pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 126,00 126.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kruhové svietidlo s adaptérom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 674,94 674.94 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kahan s kartušou+ náhradný cartridge, Fuego SCS basic Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 644,61 644.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálna uhlová cenrifúga a skúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 146,80 1146.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Technológia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a spracovanie nameraných dát Rearden Steel s.r.o. 305 000,00 305000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Technológia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a spracovanie nameraných dát Rearden Steel s.r.o. 305 000,00 305000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie laboratórií I. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 903 443,00 903443.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Herb-Pharma Sk, s.r.o. 129 320,00 129320.0 EUR 2021 Tovary Áno 5
Servis laboratórneho prístrojového vybavenia a dodávka spotrebného materiálu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 254 485,00 254485.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do laboratórií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 593,00 5593.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk v SOŠ Lipany Stredná odborná škola 319 272,00 319272.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV Slovenská akadémia vied (SAV) 13 398 062,00 13398062.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 82 050,00 82050.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Náhradné diely pre zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 128 895,00 128895.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ Žilinský samosprávny kraj 140 002,00 140002.0 EUR 2022 Tovary Áno 2
Drobné laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 493 911,00 493911.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola 241 874,00 241874.0 EUR 2022 Tovary Áno 3
Špecializované meracie zariadenia Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 415 632,00 3415632.0 EUR 2022 Tovary Áno 2
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA Žilinský samosprávny kraj 242 688,00 242688.0 EUR 2022 Tovary Áno 5
Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP Nitriansky samosprávny kraj 570 975,00 570975.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Termovízne kamery Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 778 680,00 778680.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 845 956,00 845956.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do laboratórií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 106 781,00 106781.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál do laboratórií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 106 781,00 106781.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
+421907750378


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 473 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Pavol Kubošek CSc.
Adresa:
Majerníkova 1B Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ľubomír Mach
Adresa:
Lachova 27 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ľubomír Mach
Adresa:
Lachova 27 Bratislava 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Pavol Kubošek CSc.
Adresa:
Majerníkova 1B Bratislava 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×