Dodávateľ

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

IČO: 00692069

Adresa: Gavlovičova 9, Košice

Registračné číslo: 2019/11-PO-A3851

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. November 2019

Záznam platný do: 24. November 2022

Posledná zmena: 20. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 501 240,00 EUR 9 10
2015 23 684 947,00 EUR 17 19
2016 743 284,33 EUR 22 23
2017 1 307 012,93 EUR 13 13
2018 2 275 829,00 EUR 18 18
2019 9 149 664,32 EUR 19 19
2020 331 115,15 EUR 8 8
2021 329 530,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 126 094,00 EUR 5 6
2015 23 965 903,00 EUR 16 19
2016 824 999,33 EUR 25 26
2017 1 319 487,93 EUR 14 14
2018 2 275 829,00 EUR 18 18
2019 9 149 664,32 EUR 19 19
2020 331 115,15 EUR 8 8
2021 329 530,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 416,67 1416.67 EUR
Mesto Považská Bystrica 2 2 883,33 2883.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 2 407,50 2407.50 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 4 029 321,50 4029321.50 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 149 462,00 149462.00 EUR
Slovak Business Agency 2 4 122,67 4122.67 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 3 1 707,50 1707.50 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 1 090 449,00 1090449.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 2 110 135,00 110135.00 EUR
HOREZZA, a.s. 1 380,00 380.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 4 429 444,00 429444.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 21 14 515 732,33 14515732.33 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 7 650,00 7650.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 2 142,00 2142.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 14 15 008 439,50 15008439.50 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 5 800,00 5800.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 6 769 956,00 6769956.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 5 080,00 5080.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 6 8 078 233,29 8078233.29 EUR
IUVENTA 1 616,67 616.67 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 2 025,00 2025.00 EUR
Záchranná služba 1 1 107,48 1107.48 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 15 673,33 15673.33 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 1 833,33 1833.33 EUR
Mesto Trenčín 1 1 458,33 1458.33 EUR
Krajský súd v Bratislave 1 9 908,33 9908.33 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 3 429,99 3429.99 EUR
Krajský súd 1 5 050,00 5050.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 7 068,82 7068.82 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 35 250,00 35250.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 5 845,00 5845.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 1 753,33 1753.33 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 3 058,33 3058.33 EUR
Úrad vládneho auditu 1 6 124,17 6124.17 EUR
Úrad vládneho auditu 1 7 658,33 7658.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Príprava a zabezpečenie vykonania cvičení podporovaných počítačovou technikou Computer Assisted Exercises (CAX) Centrum výcviku Lešť 89 160,00 89160.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a nákup nových licencií McAfee produktov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 205 000,00 205000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Služby podpory McAfee Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 23 700,00 23700.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Starostlivosť a údržba Monitoringu DC Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86 000,00 86000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Údržba a podpora softvérov a licencií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 68 416,00 68416.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Oprava a údržba komunikačnej infraštruktúry Centrum výcviku Lešť 43 333,00 43333.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 466 039,00 2466039.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 487 827,00 487827.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rozšírená integrovaná platforma pre VV projekty ako podpora vedeckého výskumu, špecializovaného spracovania a distribúcie dát v oblasti veterinárskych vied a farmácie a vybudovanie IKT pokročilého pracoviska biomedicínskej analytiky. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 197 736,00 3197736.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 943 173,00 2943173.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 011,00 33011.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Budovanie povodňového a varovného predpovedného systému. Slovenský hydrometeorologický ústav 11 975 633,00 11975633.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 111,00 24111.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 490,00 25490.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline (OTB) v rámci Pracoviska analýz a simulácie informačných a bezpečnostných ohrození (PASIBO) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 091 992,00 8091992.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 175 468,00 1175468.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 249 000,00 249000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 966,00 29966.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 847 677,00 847677.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 847 677,00 847677.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 918,00 21918.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Príprava a zabezpečenie vykonania cvičení podporovaných počítačovou technikou Computer Assisted Exercises (CAX) Centrum výcviku Lešť 106 939,00 106939.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Register priestorových informácií Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 487 000,00 6487000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 175 336,00 175336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 76 878,00 76878.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup informačných a komunikačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 951,00 1951.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 208 413,00 208413.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OTB a služby spojené s prípravou a zabezpečením vykonania cvičení CAX Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 132 882,00 132882.0 EUR 2016 Služby Nie 1
IKT infraštruktúra pre MediPark Košice - IKT v budove Chirurgie a PGA malých zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 149 406,00 149406.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obnova podpory pre informačné technologie Slovenský hydrometeorologický ústav 544 999,00 544999.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OTB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 137 510,00 137510.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a nákup nových licencií McAfee produktov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 329 000,00 329000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické zhodnotenie majetku "Jednotné komunikačné prostredie" Centrum výcviku Lešť 163 100,00 163100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Úprava softvéru a hardvéru virtuálnej strelnice STING pre použitie simulátorov reálnych služobných zbraní zavedených v OS SR. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 44 329,00 44329.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Antivírusová ochrana, rozšírenie licencie Výskumný ústav vodného hospodárstva 211,00 211.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova podpory pre sieťové zariadenia a obnova podpory pre centrálny monitorovací systém bezpečnosti (obnova supportu na obdobie 1.4.2016 - 31.3.2017) Národné centrum zdravotníckych informácií 247 200,00 247200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnova podpory pre licencie Systému pre detekciu zmien, obnova podpory HW pre certifikačnú autoritu a obnova podpory pre licencie "Systému pre zaznamenávanie interaktívných činností pri správe komponentov prostredia" - (obnova supportu na obdobie 1.4.2016 - 31.3.2017) Národné centrum zdravotníckych informácií 199 200,00 199200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Licencie produktov ESET - rozšírenie a predĺženie na 1 rok Slovak Business Agency EUR 2016 Tovary Nie 1
McAfee Network Security M-2750 Sensor Appl. 1yr Gold SW Supp. & RMA HW Supp. a SYMANTEC BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 610,00 9610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií pre univerzitu na antivírusový softvér ESET Endpoint Antivirus (v najnovšej generácii) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií ESET Endpoint Security alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 003,20 1003.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na antivírusový softvér Eset Endpoint Protection Standart pre 120 PC na 2 roky alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova podpory pre aktívne prvky sieťovej infraštruktúry a obnova podpory na Firewall pre ochranu web služieb SOA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 151 137,00 151137.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET Endpoint Antivirus - predĺženie licencie Krajský súd v Bratislave 13 080,00 13080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení ESET Endpoint Protection Advanced pre 470 počítačov na 12 mesiacov Národná transfúzna služba SR 3 980,00 3980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií na antivírusový a antispamový softvér Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 566,00 3566.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ročná licencia pre antivírusový program ESET Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení pre 185 počítačov na 24 mesiacov Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana Úrad vládneho auditu 13 173,30 13173.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie licencie McAffee Network Security Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 580,93 7580.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade existujúcich licencií bezpečnostného softvéru ESET Endpoint Security Záchranná služba 1 364,00 1364.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie. Slovenský hydrometeorologický ústav 547 758,74 547758.74 EUR 2017 Služby Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie o jeden rok HOREZZA, a.s. 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova podpory pre aktívne prvky sieťovej infraštruktúry pre zabezpečenie regulárnej, efektívnej a bezpečnej komunikácie vrátane centralizovaného systému monitorovania prevádzky a nevyhnutných prác. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248 952,00 248952.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Predĺženie vernostnej licencie ESET Endpoint Protection Standard alebo ekvivalent. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 3 190,00 3190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií k antivírusovému softvéru „ESET“. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie platnosti existujúcich vernostných licencií ESET Slovak Business Agency 2 858,00 2858.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií ESET Endpoint Security Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 003,20 1003.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia a rozšírenie antivírusového softvéru ESET NOD32 Krajský súd 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 008,00 4008.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení pre 230 počítačov na 12 mesiacov - predĺženie licencie Mesto Trenčín 3 091,20 3091.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 151 566,36 151566.36 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnova podpory pre prvky IKT infraštruktúry Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 240,00 6240.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup licencie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 26 633,00 26633.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova podpory pre aktívne prvky sieťovej infraštruktúry pre zabezpečenie regulárnej, efektívnej a bezpečnej komunikácie vrátane centralizovaného systému monitorovania prevádzky a nevyhnutných prác. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 231 932,00 231932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a nákup nových licencií McAfee produktov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 367 899,00 367899.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antivírusový softvérový balík Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 850,00 3850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií ESET Endpoint Security IUVENTA 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencia na antivírusový softvér Eset Endpoint Protection Standart pre 120 PC na 2 roky alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie rekonfigurovateľných virtuálnych simulátorov (RVS II) a ich integrácia do systému používaných virtuálnych simulátorov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 38 878,00 38878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 172 563,63 172563.63 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie dodania, úpravy a prispôsobenia špecifických modulov simulátora veže a konštruktívnej simulácie a ich implementácia do system OneSAF Testbed Baseline (OTB) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 220 000,00 220000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova sieťovej IT infraštruktúry Slovenský hydrometeorologický ústav 172 680,00 172680.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova podpory pre softvérové produkty Slovenský hydrometeorologický ústav 198 135,00 198135.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova podpory pre serverové produkty Slovenský hydrometeorologický ústav 198 628,00 198628.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova podpory pre diskové polia Slovenský hydrometeorologický ústav 214 307,00 214307.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova podpory pre non-IT technológie. Slovenský hydrometeorologický ústav 23 794,00 23794.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre bezpečnostný software Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 32 000,00 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie produktov ESET alebo ekvivalent nalíka - predĺženie o jeden rok podpory a aktualizácie Kancelária prezidenta SR 3 800,00 3800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie vernostnej licencie ESET Endpoint Antivírus 5.x na obdobie 2 roky pre 270 užívateľov Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 895,00 3895.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie licencie ESET Endpoint Protection Advanced Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií k antvivírusovému softvéru "ESET" alebo ekvivalent. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 31 000,00 31000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie licencií ESET Endpoint Protection Advanced Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 270,62 1270.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova podpory PVS pre podukty IBM/Lenovo Slovenský hydrometeorologický ústav 220 921,10 220921.1 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory PVS pre produkty McAfee, Business Continuity Management, IBM Diskove pole (záložná lokalita) Slovenský hydrometeorologický ústav 220 093,93 220093.93 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory PVS pre SW produkty IBM Slovenský hydrometeorologický ústav 220 694,00 220694.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory PVS pre IBM Power Flex, Tape Slovenský hydrometeorologický ústav 219 838,87 219838.87 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory PVS pre SUSE, Red Hat, Forcepoint, F5, Diskove pole (Koliba) Slovenský hydrometeorologický ústav 200 059,27 200059.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka technického vybavenia pre budovanie spôsobilostí CSIRT Národné centrum zdravotníckych informácií 7 629 833,00 7629833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Support na sieť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 221 459,00 221459.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 172 765,76 172765.76 EUR 2019 Služby Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 782,00 1782.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie ESET Endpoint Protection Advanced na 24 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana koncových zariadení pre 400 počítačov na 24 mesiacov Národné centrum zdravotníckych informácií 7 934,56 7934.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových licencií a podpory McAfee Complete Data Protection Advanced NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 79 341,00 79341.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antivírusová ochrana Úrad vládneho auditu 16 565,00 16565.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 166 785,54 166785.54 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET. Výskumný ústav vodného hospodárstva 175,00 175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Loadbalancer s ochranou aplikácii Národné centrum zdravotníckych informácií 156 000,00 156000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podpora pre sieťové produkty, systémový a aplikačný softvér Slovenský hydrometeorologický ústav 53 659,06 53659.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu McAfee Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnovenie antivírového a bezpečnostného softvéru Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 020,00 1020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie a rozšírenie licencií antivírusového softvéru ESET. Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 550,00 4550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Videosystém vrátane príslušenstva Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 625,00 4625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory a nákup nových licencií McAfee produktov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 162 145,00 162145.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Support na infraštruktúru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 178 200,00 178200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu McAfee Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 513,00 3513.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT pre potreby NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 9 995 000,00 9995000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

lynx@lynx.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 328 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zoltán Kollár
Adresa:
Abovská 38 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Plánka
Adresa:
Matičná 36 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Grega
Adresa:
Matičná 30 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Yveta Kollárová
Adresa:
Abovská 38 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Kollár
Adresa:
Abovská 38 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Kollár
Adresa:
Abovská 38 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Záznam do:
18. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zoltán Kollár
Adresa:
Abovská 1527/38 Košice 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Sýkorová - advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Murgašova 3 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Meno:
Sýkorová - advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Zoborská 13 Košice - mestská časť Sever 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 2.01.2020 do: 2.03.2020

StiahniZáznam platný od: 18.09.2017 do: 2.01.2020

StiahniZáznam platný od: 12.07.2017 do: 18.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×