Dodávateľ

TransData s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TransData s.r.o.

IČO: 35741236

Adresa: M.R. Štefánika 139, Žilina

Registračné číslo: 2017/5-PO-E5126

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Máj 2017

Záznam platný do: 29. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 297 671,00 EUR 2 2
2015 112 730,00 EUR 2 2
2016 664 892,00 EUR 8 8
2017 63 312,50 EUR 2 2
2018 1 004 474,00 EUR 4 4
2019 151 482,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 297 671,00 EUR 2 2
2015 112 730,00 EUR 2 2
2016 664 892,00 EUR 8 8
2017 63 312,50 EUR 2 2
2018 1 004 474,00 EUR 4 4
2019 151 482,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 59 000,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 25 350,00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 45 000,00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 29 466,00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 9 040,00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 66 910,50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 94 950,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 54 222,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 2 240,00 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 3 624 392,00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 199 872,00 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 97 799,00 EUR
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica 1 69 220,00 EUR
SAD Prešov, a.s. 1 917 100,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Deľba tržieb Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 77 712,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka personálnych identifikačných kariet (PIK) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka inicializovaných bezkontaktných čípových kariet so súvisiacimi službami Univerzita Komenského v Bratislave 41 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dispečerský lokalizačno - informačný systém Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 199 872,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prístupový systém pre študentov, zamestnancov a návštevníkov VŠVU. Vysoká škola výtvarných umení 81 500,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka čipových kariet pre potreby STU v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 59 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka inicializovaných bezkontaktných čipových kariet so súvisiacimi službami Univerzita Komenského v Bratislave 100 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka inicializovaných bezkontaktných čipových kariet so súvisiacimi službami Ekonomická univerzita v Bratislave 53 512,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Údržba SW aplikácii pre predajné automaty a označovače cestovných lístkov Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 424 080,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákup SAM modulov do označovačov cestovných lístkov Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 45 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD - Modernizácia autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica 69 220,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému. Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu SAD Prešov, a.s. 932 126,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka bezkontaktných čipových kariet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 38 090,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čipové karty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inicializované bezkontaktné čipové karty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka bezkontaktných čipových kariet vrátane plastových obalov a súvisiacich služieb Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 975,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava tlačiarne Datacard Ekonomická univerzita v Bratislave 852,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Inicializované bezkontaktné čipové karty Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 20 932,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inicializované bezkontaktné čipové karty Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 14 426,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka bezkontaktných čipových kariet vrátane plastových obalov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 20 232,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dopravný dispečing koordinátora IDS BK Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 122 600,00 EUR 2019 Služby Nie 1
+421248291360

+421905253654/48291360

+421905253654


jurcisin@transdata.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 139 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Jana Decká
Adresa:
Pod hôrkou 1710/1 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Gogolák MBA
Adresa:
Rozvodná 9 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Jurčišin
Adresa:
Pod Vajchmajstrom 5/A Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
17. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Mikuš
Adresa:
J. Tombora 917/11 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
17. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Václavík
Adresa:
Kvetná 16 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
17. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Dzamko
Adresa:
Vetvová 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Záznam do:
17. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Mikuš
Adresa:
J. Tombora 917/11 Žilina 01007
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Václavík
Adresa:
Kvetná 16 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Jurčišin
Adresa:
Pod Vajchmajstrom 5/A Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Piecka
Adresa:
Kvačalova 1168/41 Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing., MBA Karol Gogolák
Adresa:
Rozvodná 9 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Dzamko
Adresa:
Vetvová 5269/16 Bratislava 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
REVICKÝ a partneri s. r. o.
Adresa:
Krčméryho 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.06.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 17.01.2019 do: 21.06.2019

StiahniZáznam platný od: 27.06.2018 do: 17.01.2019

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 27.06.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×