Obstarávanie

Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
16 908,00
Konečná suma(Bez DPH):
16 908,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky ,,Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky" je dodanie štandardnej výpočtovej techniky, ktorá je potrebná pre zabezpečenie prevádzky informačných a komunikačných technológií verejného obstarávateľa, vrátane súvisiacich služieb spojených s uvedením výpočtovej techniky do prevádzky, zabezpečenie záručného servisu tejto techniky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATALAN, a.s. 3 16 908,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2014 86143

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193589/content/86162/download","filename":"zapisnica c. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193589/content/86163/download","filename":"otvaranie_Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TEMPEST a.s. 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193461/content/296240/download","filename":"kopia ponuky_TEMPEST.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193547/content/86175/download","filename":"fakt._ jun 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193559/content/86223/download","filename":"faktury_ august 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943068/content/762324/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193541/content/86211/download","filename":"dopln. faktury_ jun 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193538/content/86133/download","filename":"faktura_jun 2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke dodatok č. 1 k rámcovej dohode 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193532/content/86129/download","filename":"Zmluva 1210000004_000001 - scan.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193514/content/85906/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia vypoctova technika.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193562/content/86451/download","filename":"faktury dopln._august 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193496/content/85792/download","filename":"faktury_september.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193517/content/296265/download","filename":"faktura_februar 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193511/content/296250/download","filename":"faktura_januar 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193556/content/86196/download","filename":"dopln. fakt._ jul 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193577/content/86222/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nakup vypoctovej techniky 2013 a Pozarucny servis sucasnej vypoctovej techniky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193508/content/296249/download","filename":"faktury za mesiac november.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193526/content/86220/download","filename":"dopln. faktury_marec.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193464/content/85835/download","filename":"faktury_jun.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193523/content/86180/download","filename":"faktura_marec 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193544/content/86217/download","filename":"dopl. fakt._ jun 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193595/content/86296/download","filename":"kopia ponuky_DATALAN.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193473/content/296243/download","filename":"faktury_jul.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193550/content/86197/download","filename":"faktury_ jul 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193502/content/296248/download","filename":"faktury_oktober.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_januar 2016 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629051/content/480790/download","filename":"faktura_ januar 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193574/content/86382/download","filename":"faktury_december 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dopln.faktur_januar 2016 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647348/content/424538/download","filename":"dopln.faktur_januar 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193571/content/86183/download","filename":"faktura_november 2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193553/content/86186/download","filename":"Správa_DATALAN.pdf"}]
Iný dokument k zákazke dodatok č. 2 k rámcovej dohode 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193529/content/86184/download","filename":"Zmluva 1210000004_000002 - scan.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193565/content/86185/download","filename":"faktury_september 2015.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193583/content/86203/download","filename":"zapisnica c. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193583/content/86204/download","filename":"zapisnica c. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193583/content/86205/download","filename":"zapisnica c. 4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193580/content/86141/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov eGROUP Solutions a.s. 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193592/content/86166/download","filename":"kopia ponuky_eGROUP.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936829/content/739158/download","filename":"Zoznam subdodávateľov DATALAN, a.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193483/content/296247/download","filename":"faktury_august.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193568/content/86146/download","filename":"faktury_oktober 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780520/content/588865/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nákup výpočtovej techniky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_april 2016 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669030/content/547104/download","filename":"faktura_april 2016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86153/download","filename":"zapisnica c. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86154/download","filename":"zapisnica c. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86155/download","filename":"zapisnica c. 7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86156/download","filename":"zapisnica c. 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86157/download","filename":"zapisnica c. 9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86158/download","filename":"zapisnica c. 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193586/content/86159/download","filename":"zapisnica c. 11.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 27. Apríl 2018 27. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977353/content/708818/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nakup vypoctovej tehcniky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_marec 2016 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647357/content/424562/download","filename":"faktury_marec 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Jún 2015 9. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193535/content/86138/download","filename":"faktura_maj 2015.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773445/content/558144/download","filename":"Zoznam subdodávateľov DATALAN, a.s. .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_maj 2016 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669058/content/547163/download","filename":"faktury_maj 2016.pdf"}]
Zmluva Zmluva 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193458/content/85918/download","filename":"Ramcova dohoda Hardware0204.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_februar 2016 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647350/content/424541/download","filename":"faktury_februar 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy dopln. faktury_marec 2016 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669024/content/547099/download","filename":"dopln.faktury_marec 2016.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 27. Apríl 2018 27. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977344/content/708784/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Datalan, a.s.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×