Dodávateľ

Tecton, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Tecton, a.s.

IČO: 00685089

Adresa: Mýtna 15, Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-E2755

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. November 2019

Záznam platný do: 3. November 2022

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 134 372,00 EUR 4 5
2015 6 694 856,00 EUR 6 9
2016 1 657 112,67 EUR 14 27
2017 58 267,00 EUR 8 11
2018 77 012,99 EUR 3 6
2019 71 683,00 EUR 2 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 132 272,00 EUR 3 4
2015 6 662 427,00 EUR 6 6
2016 1 350 139,67 EUR 10 15
2017 384 406,00 EUR 12 25
2018 92 375,99 EUR 4 8
2019 71 683,00 EUR 2 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 17 1 696 189,00 1696189.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 21 500,00 21500.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 26 6 762 505,00 6762505.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 123 941,00 123941.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 5 096,00 5096.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 12 053,00 12053.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 2 017,99 2017.99 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 230,00 1230.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 935,00 1935.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 3 775,00 3775.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 711,67 711.67 EUR
RNDr. Hubert Klčo - FLY 1 54 890,00 54890.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 1 443,33 1443.33 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 2 225,00 2225.00 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 1 3 791,67 3791.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výpočtová technika - hardvér Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88 156,00 88156.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
II. etapa modernizácie výroby v spoločnosti RNDr. Hubert Klčo - FLY RNDr. Hubert Klčo - FLY od 104 980,00 do 108 805,00 104980 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 840 000,00 1840000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 337 966,00 337966.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 548 455,00 1548455.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140 834,00 140834.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182,00 1192182.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 285 006,00 285006.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - opätovné otvorenie súťaže pre 1., 2., 4., 5. a 6. časť predmetu zákazky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 216 988,00 216988.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vývojové systémy pre FIIT Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 273 316,00 273316.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 500 000,00 6500000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15 526,00 15526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 939,00 12939.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 122 599,00 122599.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 55 989,00 55989.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 104 416,00 104416.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 36 300,00 36300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 51 399,00 51399.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 76 887,00 76887.0 EUR 2016 Tovary Áno 3
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 25 568,00 25568.0 EUR 2016 Tovary Áno 3
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 68 384,00 68384.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15 897,00 15897.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 62 606,00 62606.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Údržba a opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 464,00 6464.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Original multifunkčné farebné laserové duplex zariadenie s vrchnym podávačom A6, A4, A3 (print, copy, fax), sieťové, obojstranné KYOCERA FS-C8520MFP (P/N: FS-C8520MFP) + 1x a viac zasobniky papiera (P/N: PF-470) + Tonerové kazety (P/N: TK-895CMYK/B200) Národný onkologický ústav 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie centralizovanej tlače MyQ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 096,00 5096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Kyocera FS-2100D alebo ekvivalent Protimonopolný úrad SR 3 240,00 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 17-y003nc alebo ekvivalent s nasledovnými špecifikáciami : Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 880,00 1880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety Gymnázium Milana Rúfusa 4 590,00 4590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Údržba a opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 153,00 7153.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup pracovných staníc (notebookov) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 776,00 3776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor a elektrické projekčné plátno Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 790,00 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 020,00 2020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PB-4_VYBAVENIE ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ STRED POVAŽSKÁ BYSTRICA Mesto Považská Bystrica 80 371,00 80371.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
POČÍTAČOVÉ ZOSTAVY A KOMPONENTY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 66 679,00 66679.0 EUR 2019 Tovary Nie 3

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 107 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Zemanovič
Adresa:
Astrová 48 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Starzl
Adresa:
Klobúčnická 4 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Zemanovič
Adresa:
Astrová 48 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Starzl
Adresa:
Klobúčnická 4 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEGAL & CORP s. r. o.
Adresa:
Gajova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×