Obstarávateľ

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
0.7

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 4 984 100,00 EUR 3
2016 1 812 400,00 EUR 1
2017 2 545 600,00 EUR 1
2018 5 207 400,00 EUR 3
2019 8 368 000,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 4 7 228 900,00 EUR
ELGAS, s.r.o. 1 1 500 000,00 EUR
TECHNISERV, s.r.o. 1 2 545 600,00 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 1 1 895 000,00 EUR
Thales Air Systems S.A.S 1 1 380 000,00 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 2 3 707 400,00 EUR
THALES LAS France SAS 1 8 368 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb. 1 802 550,00 1 802 550,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb 1 801 550,00 1 801 550,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Servisná zmluva pre Systém EUROCAT 2000 na roky 2015 - 2017 1 380 000,00 1 380 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb 1 812 400,00 1 812 400,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Obnova rádiokomunikačného systému 2 545 600,00 2 545 600,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb 1 812 400,00 1 812 400,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie pre administratívno-prevádzkovú budovu LPS SR, š. p. 1 500 000,00 1 500 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb 1 895 000,00 1 895 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie servisnej a prevádzkovej podpory a migrácie ATM systému 8 368 000,00 8 368 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
+421248572316


obstaravanie@lps.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 691 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×