Dodávateľ

TOWDY s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TOWDY s. r. o.

IČO: 44801777

Adresa: Planckova 4, Bratislava

Registračné číslo: 2021/3-PO-E7640

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Marec 2021

Záznam platný do: 26. Marec 2024

Posledná zmena: 27. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 75 590,97 EUR 100 100
2017 35 140,58 EUR 50 50
2018 16 743,48 EUR 26 26
2019 78 679,88 EUR 26 26
2020 215 584,60 EUR 23 23
2021 35 658,67 EUR 16 16
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 75 590,97 EUR 100 100
2017 35 140,58 EUR 50 50
2018 16 743,48 EUR 26 26
2019 78 679,88 EUR 26 26
2020 215 584,60 EUR 23 23
2021 35 658,67 EUR 16 16

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2 099,22 2099.22 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 4 596,98 4596.98 EUR
Mesto Prešov 2 4 845,82 4845.82 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 490,00 490.00 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 98,00 98.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 10 840,00 10840.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 3 912,50 3912.50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 4 965,98 4965.98 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 5 072,50 5072.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 28 168 177,13 168177.13 EUR
Mesto Rožňava 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 3 041,54 3041.54 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 188,97 188.97 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 105,00 105.00 EUR
Mesto Prievidza 2 2 508,33 2508.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 898,99 898.99 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 7 012,50 7012.50 EUR
HOREZZA, a.s. 1 66,00 66.00 EUR
Mesto Komárno 1 35,83 35.83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 165,00 165.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 741,66 741.66 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 1 426,21 1426.21 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 485,20 485.20 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 474,17 1474.17 EUR
Mesto Senica 2 2 258,33 2258.33 EUR
Mesto Nové Zámky 1 557,50 557.50 EUR
Slovenské národné múzeum 3 574,20 574.20 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 2 319,42 2319.42 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 8 624,17 8624.17 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 4 9 600,00 9600.00 EUR
Mesto Trebišov 3 5 084,14 5084.14 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 1 580,00 1580.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 4 411,66 4411.66 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 310,00 310.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 799,99 799.99 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 9 125,00 9125.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 1 276,67 1276.67 EUR
Mesto Zvolen 2 2 598,33 2598.33 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 674,17 674.17 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 2 58 061,77 58061.77 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 36 413,69 36413.69 EUR
Mesto Stará Turá 1 554,17 554.17 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 1 487,07 1487.07 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3 1 409,15 1409.15 EUR
Spišská katolícka charita 2 153,83 153.83 EUR
Okresný súd Topoľčany 1 292,50 292.50 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 114,99 114.99 EUR
Krajský súd v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 1 15,00 15.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 8 090,00 8090.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 220,00 1220.00 EUR
Obec Lozorno 1 94,58 94.58 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 6 666,00 6666.00 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 37,50 37.50 EUR
Správa školských zariadení 1 734,17 734.17 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 316,67 316.67 EUR
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 1 155,00 155.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 709,99 709.99 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 1 541,67 1541.67 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 33,00 33.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 132,00 132.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 306,67 1306.67 EUR
Obec Cabaj - Čápor 2 69,33 69.33 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 5 437,50 5437.50 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 11 910,35 11910.35 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 9,33 9.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 162,49 162.49 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 2 440,00 2440.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 1 717,99 1717.99 EUR
Obchodná akadémia 1 6,40 6.40 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 2 800,00 2800.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 6 2 263,66 2263.66 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 13 845,57 845.57 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 1 408,33 1408.33 EUR
Environmentálny fond 5 186,16 186.16 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 394,92 394.92 EUR
Hlavný banský úrad 1 250,00 250.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 2 983,33 2983.33 EUR
Okresný súd Bratislava II 3 6 567,75 6567.75 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 225,00 225.00 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 66,67 66.67 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 242,50 242.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 905,65 905.65 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 333,23 333.23 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 437,49 437.49 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 535,86 535.86 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 178,00 178.00 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 24,45 24.45 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 175,00 175.00 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 141,67 141.67 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 350,00 350.00 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 3 254,11 254.11 EUR
Krajský súd v Prešove 1 2 456,83 2456.83 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 835,00 835.00 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 107,50 107.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 390,42 390.42 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 2 720,83 720.83 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 2 415,99 2415.99 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2 2 066,66 2066.66 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 1 1 166,67 1166.67 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 2 1 541,67 1541.67 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 970,00 970.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 744,17 744.17 EUR
Úrad vládneho auditu 1 8 079,17 8079.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Lozorno 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 897,00 1897.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optický valec na tlačiaren Samsung M2875FD/SEE Slovenské národné múzeum 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Ivanka pri Dunaji 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 46,00 46.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní od výrobcu zariadení značiek (HP, OKI, LEXMARK, CANON) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 450,00 5450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 445,00 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne cartridge HP 950XL black, HP 951XL cyan, HP 951XL magenta, HP 951XL yellow, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do fotokopírovacieho stroja Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Inšpektorát práce Bratislava 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonerové náplne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerov a náplní, nie repasovaných Základná škola J. A. Komenského Revúca 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných alebo orginálnych tonerov do tlačiarní Správa školských zariadení 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Epson C13SO50437 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 155,00 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner HP Q6000A black, alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427,00 3427.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alternatívne tonery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16040501 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní Základná škola Matky Alexie 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 66,00 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 1005 Obchodná akadémia 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 294,04 294.04 EUR 2016 Služby Nie 1
Tonery, tonerové kazety alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 249,60 249.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia HP LaserJET, CANONi-sensys, Lexmark Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 655,00 655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery TN2220Bk a TN2320Bk do tlačiarní Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 87,20 87.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 725,00 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní alebo ekvivalent Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2 492,00 2492.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení v objektoch MŠ a ŠJ pri MŠ. Mesto Prievidza 2 280,00 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner CE285A alebo ekvivalent Environmentálny fond 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Q2612A Environmentálny fond 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner CB436A alebo ekvivalent Environmentálny fond 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Spišská katolícka charita 104,79 104.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 721,00 721.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramenty a tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Prievidza 1 190,00 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner CANON CRG 703 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 13,00 13.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ 1320 Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre HP LJ 200 Color Mesto Spišské Vlachy 84,00 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne HP tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup tonerov Mesto Rožňava 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery UNIVERZITA J. SELYEHO 243,93 243.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 317,00 317.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 168,70 168.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Krajská prokuratúra Trnava 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 806,00 806.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do fotokopírovacieho stroja Krajská prokuratúra Trnava 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné a renovované tonery Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 638,00 638.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 536,00 536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov, atramentové náplne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134,00 134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 437,20 437.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 674,00 1674.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-náhrada Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 41,66 41.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
kompatibilný toner do zariadenia Dell 1100 Ústav polymérov SAV 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ricoh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 065,00 1065.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Vysoká škola múzických umení v Bratislave 628,00 628.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 690,50 690.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov a atramentových náplní Mesto Prešov 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonerové náplne Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 599,00 599.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodanie repasovaných, kompatibilných tonerov do fotokopírovacích prístrojov a tlačiarní Štátny inštitút odborného vzdelávania 13 100,00 13100.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery2 (BA) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP a HP Color LaserJet Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 795,00 795.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 3 577,00 3577.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do laserových tlačiarní a fotokopírovacích strojov, tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 193,00 193.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 834,00 834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 4 239,79 4239.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 678,00 678.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Epson C13SO50437 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 20,00 20.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 509,00 509.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner do tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 245,70 245.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Kyocera TK-590 Národný onkologický ústav 1 298,00 1298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre EPSON WF-5620 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 653,95 653.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 252,00 252.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner HP Q5949X originálny toner čierny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej fyziky SAV 408,44 408.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner , Odpadová nádobka Canon na odpadový toner Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 292,00 292.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia HP LaserJET, CANONi-sensys, Lexmark Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trebišov 1 970,00 1970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do fotokopírovacieho stroja Krajská prokuratúra Trnava 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner CE285A alebo ekvivalent Environmentálny fond 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne pre tlačiareň HP LaserJet 100 color MFP M175 alebo ekvivalent Environmentálny fond 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 365,00 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Cabaj - Čápor 132,00 132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery pre tlačiarne Inšpektorát práce Banská Bystrica 2 015,00 2015.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramentové náplne do tlačiarne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 35,00 35.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní Mesto Zvolen 2 622,00 2622.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner a náplne Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do fotokopírovacieho stroja Krajská prokuratúra Trnava 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál tlačiareň LJ 2420D Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Nové Zámky 820,00 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner výrobcu tlačiarne HP LJ1600 - Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, Okresný súd Bratislava V 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompatibilné laserové tonery Epson C1100 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83,68 83.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner HP C4129x do tlačiarne CANON GP-160, alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola lesnícka 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rúfusa 2 832,00 2832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 396,66 396.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do kopírok a tlačiarní Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 747,08 747.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a kopíriek, originálne, repasované, kompatibilné náhrady Spojená škola Banská Bystrica 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie originálnych a kompatibilných tonerov a zberných jednotiekdo do multifunkčných zariadení, Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kúpa originál tonerov do fotokopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 605,00 1605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon 719 H - originálny Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2 Mesto Trebišov 3 635,00 3635.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne atramentové a tonerové náplne Mesto Stará Turá 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CB540A originál,CB541A originál ,CB542A originál,CB543A originál -2,2k stran Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 306,00 306.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 216,00 1216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Obec Cabaj - Čápor 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní. Mesto Zvolen 1 190,00 1190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 582,00 582.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 75,34 75.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný, toner originálny Okresný súd Bratislava II 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pásky do P-TOUCH Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 289,00 289.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Krajská prokuratúra Trnava 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 901,58 2901.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery, originálne cartridge a originálne optické jednotky do tlačiarní, multifunkčných zariadení. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 228,00 1228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych alebo kompatibilných tonerov do multifunkčných zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 350,00 3350.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 830,00 1830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery Základná škola s materskou školou Babín 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 333,02 333.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a obrazové valce do tlačiarní OKI, Canon, HP, Kyocera, Minolta Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 810,00 3810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 280,00 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 5 200,00 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a fotovalec Katolícka univerzita v Ružomberku 135,00 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner HP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 480,47 1480.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 083,00 1083.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 992,40 21992.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner Ricoh MP2501 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonerové náplne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 062,00 2062.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávania tonerov do tlačiarní Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10 751,00 10751.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup tonerov a zobrazovacích jednotiek pre MF zariadenie ( 3/ 2019) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 900,00 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (alternatívne) - tonery, časti a príslušenstvo kopírovacích zariadení Katolícka univerzita v Ružomberku 13 270,50 13270.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery - alternatívne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 89,94 89.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 730,00 730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 426,30 426.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové tonery a cartridge - nie repasy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 952,39 28952.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 815,32 815.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner čierny Ricoh Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery do kopírovacieho stroja a renovované tonery do tlačiarne Okresný súd Topoľčany 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery kompatibilné Ústav na výkon trestu odňatia slobody 425,00 425.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka renovovaných a originálnych tonerov a náplní do tlačiarní Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 34 790,00 34790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - alternatívne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 385,00 385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2 Mesto Prešov 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 278,05 278.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner Mesto Komárno 216,60 216.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 920,00 1920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 614,85 614.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 279,75 279.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 138,00 1138.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 522,50 1522.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Spišská katolícka charita 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 426,90 1426.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 595,00 595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 525,00 1525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 13 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
TONERY Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 83 930,00 83930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 790,00 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a pásky do tlačiarní Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 83 933,00 83933.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Krajská prokuratúra 6 554,78 6554.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a náplne - alternatívne/kompatibilné/repasy 2020-2021 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 515,17 4515.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 515,00 1515.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 484,00 484.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 259,45 4259.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál Slovenská inšpekcia životného prostredia 60 500,83 60500.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 653,60 1653.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do tlačiarne HP LJ P2035, 2055 Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál Slovenská inšpekcia životného prostredia 40 033,89 40033.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery, alternatívne tonery Mesto Senica 1 068,00 1068.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 111,00 111.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 926,00 926.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Úrad vládneho auditu 11 929,21 11929.21 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 3 076,00 3076.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 269,00 11269.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
dodanie tonerov do laserových tlačiarní a prevzatie prázdnych tonerových kaziet a optických valcov Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 220,00 220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 065,00 1065.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 Štátny veterinárny a potravinový ústav 268,00 268.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
tonery, príslušenstvo IT Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750,00 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 4 280,00 4280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 4 914,00 4914.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 049,86 1049.86 EUR 2021 Tovary Áno 1
Tlačiarne a tonery Mesto Senica 1 807,00 1807.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 427 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Stolárik
Adresa:
Planckova 4 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
EASY START s.r.o.
Adresa:
Cintorínska 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.05.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×