Dodávateľ

P E R G A M O N spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PERGAMON spol. s r.o.

IČO: 31327681

Adresa: Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2633

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Marec 2020

Záznam platný do: 27. Marec 2023

Posledná zmena: 28. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 50 781,00 EUR 2 2
2014 1 206 452,00 EUR 10 11
2015 9 530 281,00 EUR 31 41
2016 1 915 328,91 EUR 53 53
2017 14 473 797,22 EUR 45 45
2018 4 387 959,31 EUR 8 11
2019 14 844 094,00 EUR 22 24
2020 3 290 397,67 EUR 5 6
2021 1 848 451,33 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 920 727,00 EUR 8 8
2015 5 921 367,00 EUR 17 20
2016 3 432 106,91 EUR 61 65
2017 9 780 559,22 EUR 25 29
2018 7 479 545,31 EUR 19 20
2019 12 261 529,00 EUR 19 22
2020 8 180 499,67 EUR 16 17
2021 3 571 208,33 EUR 14 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 768 593,30 768593.30 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 8 708,33 8708.33 EUR
Mesto Prešov 1 2 408,31 2408.31 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 18 194 028,00 18194028.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 2 366,66 2366.66 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 71 276,00 71276.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 870,00 870.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 2 958,33 2958.33 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 206 863,00 206863.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 1 166,67 1166.67 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 698 364,88 698364.88 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 98 169,00 98169.00 EUR
Mesto Stupava 1 6 183,33 6183.33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 17 828 280,82 828280.82 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 13 7 019 113,00 7019113.00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 1 460,00 1460.00 EUR
Mesto Senec 1 390,83 390.83 EUR
Divadelný ústav 1 1 311,67 1311.67 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 4 28 171,32 28171.32 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 2 0,00 0.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 2 700,00 2700.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 1 375,00 1375.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 9 150 741,00 150741.00 EUR
Záchranná služba 1 3 708,33 3708.33 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 57 208,33 57208.33 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 116 600,00 116600.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 63 23 171 337,00 23171337.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 2 616,67 2616.67 EUR
Krajský súd 1 6 250,00 6250.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 52 450,00 52450.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 4 333,33 4333.33 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 769,01 769.01 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 12 190,00 12190.00 EUR
Národný onkologický ústav 3 6 677,85 6677.85 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 125,10 1125.10 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 933,33 933.33 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 366,67 366.67 EUR
Obec Topoľníky 1 904,17 904.17 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 545,30 545.30 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 1 325,00 1325.00 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 237,60 237.60 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 220,83 220.83 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0,00 0.00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 775,00 775.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 1 2 062,50 2062.50 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 741,90 741.90 EUR
Bella Sk s.r.o. 1 390,00 390.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 1 870,90 870.90 EUR
Okresný súd v Považskej Bystrici 1 7 404,17 7404.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie tonerov do tlačiarní, faxov a kopírovacích strojov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188 000,00 188000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 3Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 15 884,00 15884.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie orginálnych tonerov, cartridge a pások do tlačiarní a faxov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 290 320,00 290320.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodanie náplní do tlaciarenských zariadení iných ako ,,HP v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 558,00 26558.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Dodanie náplní do tlaciarenských zariadení iných ako ,,HP v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 24 223,00 24223.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 19 378,00 19378.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 027,00 22027.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13 921,00 13921.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 404 965,00 404965.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 523,00 21523.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 160,00 21160.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonery - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13 735,00 13735.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 105,00 16105.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 20 375,00 20375.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 15 556,00 15556.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 498 624,00 1498624.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 000,00 450000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery, cartridge a pásky do tlačiarní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361 597,00 361597.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 2Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 531,00 7531.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 002,00 22002.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 230 585,00 230585.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Tonery - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 045,00 9045.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 30 405,00 30405.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 488 451,00 4488451.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 141,00 141.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 2Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 15 303,00 15303.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie originálnych tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a pások do tlačiarní Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 494 099,00 494099.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 20 865,00 20865.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 23 691,00 23691.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 8 761,00 8761.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 258 250,00 258250.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 10 460,00 10460.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery - Objednávky za 4Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 22 750,00 22750.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 740 376,00 3740376.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 277,00 31277.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 740 376,00 3740376.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Dodávka tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 443,00 10443.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 243 793,00 243793.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 387 454,00 387454.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 599 000,00 1599000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 23 776,00 23776.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 23 380,00 23380.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 430 513,00 430513.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 1 667 000,00 1667000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a pások do tlačiarní Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. od 525 270,00 do 533 115,00 525270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 825 947,00 2825947.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 218 543,00 218543.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 140 000,00 2140000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 372 275,00 1372275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 214 201,00 214201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 563 335,00 563335.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 217 296,00 217296.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 389 041,00 389041.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 221 777,00 221777.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 690 222,00 2690222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 298 658,00 298658.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 212 596,00 212596.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 47 652,00 47652.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 354 090,00 354090.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 464 817,00 464817.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Nákup tonerov "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 6 813,00 6813.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Národné centrum zdravotníckych informácií 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 558,00 1558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Mesto Stará Ľubovňa 1 831,00 1831.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a optických valcov do multifunkčných zariadení Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 77 560,07 77560.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 200,00 12200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Senec 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Bella Sk s.r.o. 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, RICOH) Krajská prokuratúra 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu do zariadení daných značiek HP alebo ekvivalent Divadelný ústav 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifukčné tlačiarne a spotrebný materiál Národné centrum zdravotníckych informácií 11 988,00 11988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 864,00 864.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál do tlačiarní (Tonery, termopásky) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 157 066,56 157066.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 760,00 1760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Slovenská konsolidačná, a.s. 16 500,00 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 710,00 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov 2016 Mesto Prešov 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet P2055d, dn Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 410,00 2410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original sieťová čiernobiela laserová tlačiareň, A4, A6 HP LaserJet Pro M201n (PN: CF455A) Národný onkologický ústav 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiareň Inšpektorát práce Banská Bystrica 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102 Okresný súd Bratislava II 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP Color LaserJet Pro M252dw alebo ekvivalent, náhradné tonery do tlačiarní Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 087,00 1087.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Prešovský samosprávny kraj 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a náplní od výrobcu zariadení značiek HP, Canon, Konica Minolta, Toshiba Okresný súd v Považskej Bystrici 10 500,00 10500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Obec Topoľníky 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne Mesto Stupava 8 633,00 8633.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Národné centrum zdravotníckych informácií 9 786,48 9786.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP 55X LaserJet (CE255XD) čierny dvojbalenie Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov a tonerových kaziet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 849,21 12849.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 195,00 1195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, laserová A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 824,00 30824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41 960,00 41960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál sieťová čiernobiela laserová tlačiareň, A4, A6 HP LaserJet Pro M203dn (PN: G3Q46A#B19) Národný onkologický ústav 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál sieťová farebná laserová multifunkčná tlačiareň, A4, A6 HP Color LaserJet Pro M477fdn (PN: CF378A#B19) Národný onkologický ústav 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP, Canon Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 94 561,00 94561.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Národný ústav reumatických chorôb 5 900,00 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 807,05 23807.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a spotrebný materiál pre tlačiarne a multifunkčné tlačiarne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov, náplní a súvisiaceho materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 139 551,00 139551.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov HP Okresný súd Banská Bystrica 1 230,00 1230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Národné centrum zdravotníckych informácií 15 540,00 15540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov - Gerium 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CB540A originál,CB541A originál ,CB542A originál,CB543A originál -2,2k stran Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 606,48 6606.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tonerov do tlačiarní/faxových prístrojov (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 219,81 4219.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 41 021,00 41021.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 5 604,63 5604.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 21 842,40 21842.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne od výrobcov zariadení požadovaných značiek Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 299,00 54299.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek TOSHIBA, KYOCERA, Xerox Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 952,00 10952.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne od výrobcov zariadení požadovaných značiek Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 572,00 3572.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 316 499,00 316499.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 763,00 77763.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 456 232,00 9456232.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 433 908,00 433908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 271 608,00 271608.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 493 285,00 493285.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne od výrobcov zariadení značky Hewlett Packard Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 255,00 25255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 281 520,00 281520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 159 296,00 1159296.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 380 930,00 380930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 120 425,00 120425.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 297 002,00 297002.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 178 734,00 1178734.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 029 766,00 4029766.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 1 770 179,00 1770179.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 737 432,00 2737432.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 473 028,00 473028.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 660,00 16660.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 631,00 10631.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 234 869,00 234869.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup tonerov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 96 039,14 96039.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 388 735,00 388735.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 212 495,00 212495.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 256 122,00 256122.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 251 733,00 251733.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 407 826,00 2407826.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 438,00 8438.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
DNS-Spotrebný materiál pre tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 549 155,00 549155.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 212 582,00 212582.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tonery Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 167 489,96 167489.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 314 039,00 314039.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DNS-Spotrebný materiál pre tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 80 385,00 80385.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 37 434,00 37434.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 573 043,00 573043.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 850,00 36850.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 17 533,00 17533.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 248 802,00 248802.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 866 721,00 866721.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 222 814,00 222814.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
DNS-Spotrebný materiál pre tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 277 807,00 277807.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
DNS-Spotrebný materiál pre tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 382 645,00 382645.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 410,00 3410.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
DNS-Spotrebný materiál pre tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 471 790,00 471790.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 48 334,00 48334.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 778,00 4778.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 196 568,00 196568.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
DNS-Spotrebný materiál pre tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 260 828,00 1260828.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov Sociálna poisťovňa, ústredie 342 601,00 342601.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 029 766,00 4029766.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 825 947,00 2825947.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
+421249202911


rakovan@pergamon.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 307 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Rakovan
Adresa:
Budyšínska 4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Rakovan
Adresa:
Tehelná 17 Bratislava 831 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR, s. r. o.
Adresa:
Bajkalská 31 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×