Dodávateľ

MUZIKUS, s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MUZIKUS, s.r.o.

IČO: 36658502

Adresa: Kopčianska21 21, Bratislava

Registračné číslo: 2017/1-PO-E3415

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Január 2017

Záznam platný do: 19. Január 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 53 665,25 EUR 17 17
2018 11 274,90 EUR 10 10
2019 7 267,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 53 665,25 EUR 17 17
2018 11 274,90 EUR 10 10
2019 7 267,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 21 578,74 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 7 188,97 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 6 610,00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 265,83 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 4 210,83 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 808,33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 555,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 929,75 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 9 832,50 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 3 323,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 0,00 EUR
Obec Prusy 1 236,70 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 1 1 110,00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 683,33 EUR
Mestské kultúrne stredisko Senica 1 14 874,17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Digitálne piano Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 684,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hudobná aparatúra Mestské kultúrne stredisko Senica 18 210,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ozvučovací set Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 930,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zvukovej aparatúry na ozvučovanie exteriérových podujatí Mestská časť Bratislava - Petržalka 20 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rečnícky pult Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 299,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Audio a nahrávacie zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov alebo ekvivalent alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov alebo ekvivalent alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosná ozvučovacia súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na údržbu hudobných nástrojov alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na údržbu hudobných nástrojov alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na údržbu hudobných nástrojov alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na údržbu hudobných nástrojov alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Audio a nahrávacie zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosná ozvučovacia zostava s batériovým napájaním, 2 ks UHF bezkáblovými mikrofónmi, MP3 prehrávačom, v ochrannom obale Obec Prusy 285,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre ateliér zvuku Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný ozvučovací systém vrátane dopravy Trenčiansky samosprávny kraj 339,99 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenosný ozvučovací systém vrátane dopravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosná ozvučovacia súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 468,33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 349,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrofóny + tester káblov XLR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 626,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 036,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktívny reproduktor Slovenské národné múzeum 596,66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Yamaha DGX 660 WH - digitálne piano, stage piano, klavírna stolička,klávesový obal, pedál s prepínačom polarity Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 820,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízne a audiovizuálne zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 049,56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 865,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Ivan Hanula
Adresa:
Do Zúbrej 529/26 Liptovské Sliače 03434
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×