Dodávateľ

EUROPEA group, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EUROPEA group, spol. s r.o.

IČO: 31324932

Adresa: Šípová 3/a, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3764

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Júl 2020

Záznam platný do: 15. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 809 665,00 EUR 5 5
2016 131 863,95 EUR 24 24
2017 138 663,45 EUR 12 12
2018 331 349,84 EUR 12 12
2019 60 385,00 EUR 5 5
2020 1 187 967,00 EUR 2 2
2021 220 149,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 809 665,00 EUR 5 5
2016 131 863,95 EUR 24 24
2017 138 663,45 EUR 12 12
2018 331 349,84 EUR 12 12
2019 60 385,00 EUR 5 5
2020 1 187 967,00 EUR 2 2
2021 220 149,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 28 513,67 28513.67 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 10 898,00 10898.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 468 019,00 468019.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 6 459,50 6459.50 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 9 000,00 9000.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 3 630,00 3630.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 1 935,00 1935.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 13 438,50 13438.50 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 4 486,90 4486.90 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 38 900,00 38900.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 6 668,00 6668.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 39 072,00 39072.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 5 825,00 5825.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 90,00 90.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 1 509,80 1509.80 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 8 345,00 8345.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 8 858 679,00 858679.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 3 941,67 3941.67 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 4 089,50 4089.50 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 5 073,00 5073.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 26 280,00 26280.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 28 858,90 28858.90 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 540,00 540.00 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 8 898,00 8898.00 EUR
Mesto Zvolen 1 3 778,00 3778.00 EUR
Obec Dvorníky 1 9 590,00 9590.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 1 030,00 1030.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 3 883,00 3883.00 EUR
Obec Dechtice 1 66 435,00 66435.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 7 520,00 7520.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 1 390,00 1390.00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 1 112 250,00 1112250.00 EUR
Ústav informatiky SAV 1 825,00 825.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 49 916,67 49916.67 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 5 075,00 5075.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 12 943,95 12943.95 EUR
Základná škola 1 179,98 179.98 EUR
Národné osvetové centrum 1 5 790,00 5790.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 1 298,00 1298.00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 597,50 597.50 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 993,20 993.20 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 2 12 610,00 12610.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 787,50 787.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
IKT - Pozáručný servis zariadení Univerzita Komenského v Bratislave 8 876,00 8876.0 EUR 2015 Služby Nie 1
IKT - Pozáručný servis zariadení Univerzita Komenského v Bratislave 21 751,00 21751.0 EUR 2015 Služby Nie 1
IKT - Pozáručný servis zariadení Univerzita Komenského v Bratislave 4 917,00 4917.0 EUR 2015 Služby Nie 1
IKT - Pozáručný servis zariadení Univerzita Komenského v Bratislave 306 102,00 306102.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Centrálne dynamické veľkokapacitné úložisko dát Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 468 019,00 468019.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia Univerzita Komenského v Bratislave 183 652,00 183652.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Záložný zdroj UPS a prídavná batéria k záložnému zdroju. Národná transfúzna služba SR 6 570,00 6570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčný kopírovací stroj OKI MC853dn alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskových kapacít pre zálohovanie vrátane inštalácie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 5 760,00 5760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nepretržité zdroje napájania elektrickej energie vrátane inštalácie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 16 700,00 16700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nepretržitý zdroj napájania elektrickej energie Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 380,00 2380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj pre vstup prístroja + PC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 583,00 1583.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
APC Smart-UPS 3000VA LCD Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profylaktická prehliadka UPS zariadení v budove a ich oprava 2 Národné osvetové centrum 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava 2 ks UPS GE LanPro33 60 kVA Slovenský hydrometeorologický ústav 9 467,20 9467.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup serverov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a kompletná montáž dieselagregátu k požiarnotechnickému zariadeniu Nitriansky samosprávny kraj 14 300,00 14300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Spectre Pro x360 alebo ekvivalentný Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložné generátory pre ČOV a ČS Obec Dvorníky 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
HP QMH2572 8Gb Fibre Channel Host Bus Adapter alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 688,00 8688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fibre Channel karty a RAM do serverov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
UPS APC SMT2200I alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 910,00 910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
UPS a príslušenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 792,00 8792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serverová technika Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 123 824,40 123824.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
harddisky do servera HP ProLiant ML350 Gen9 Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redundantný záložný zdroj UPS s komunikačnou kartou. Mesto Zvolen 4 676,00 4676.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Riešenie na zálohovanie údajov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 46 000,00 46000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka pamäťového média Štátny ústav pre kontrolu liečiv 11 995,20 11995.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka pamäťového média Štátny ústav pre kontrolu liečiv 11 992,80 11992.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
UPS Eaton 9PX 11000i RT6U 10 kW, 9PX11KiRTNBP31 Fakultná nemocnica Trenčín 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložné zdroje Národné centrum zdravotníckych informácií 7 440,00 7440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný zdroj pre server HP ProLiant ML310e Gen8 v2: APC Power Saving Back-UPS Pro 900 alebo ekvivalentný Základná škola 216,00 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný zdroj pre server v rack-u Národný ústav reumatických chorôb 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pevných diskov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 911,00 1911.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hardvérové vybavenie Úrad pre verejné obstarávanie 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístupové prepínače bez ventilátora NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pamäťové moduly pre HP ProLiant BL460c Gen8 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 14 832,00 14832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pamäťové médiá Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 433,31 5433.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný zdroj Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 240,00 2240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1x serverová pamäť RAM HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) LRDIMM CAS-9 LP Memory Kit (PN: 647903-B21) Národný onkologický ústav 9 900,00 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné pamäte pre servery HP Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 004,00 2004.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie servisnej podpory po uplynutí záruky pre IBM Storwize V7000 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 172,00 24172.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradná originálna batéria pre záložný zdroj Hewlett Packard HP R5500. Ústav informatiky SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie počítačovej siete o aktívne prvky s podporou PoE+ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 85 521,60 85521.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky do diskového poľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 740,00 4740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojfázová elektrocentrála (generátor) so vznetovým motorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 638,27 14638.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradné kompostéry - dodanie Obec Dechtice 84 950,10 84950.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záložný zdroj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UPS = záložný zdroj + prepäťová ochrana ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 400,00 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záložný zdroj pre switch 1000VA Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 945,00 945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava záložného zdroja napájania výmenou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 445,20 12445.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava záložného zdroja napájania výmenou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 437,60 22437.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Implementácia SFP konektorov pre zvýšenie kapacity prenosu v rámci IS PRV Pôdohospodárska platobná agentúra 12 750,40 12750.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prepínač počítačovej siete WS-C2960CG-8TC-L Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17 500,00 17500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gigabitový modul SFP, 1000Base-SX, duplexný LC konektor,GLC-SX-MMD-DOM, CISCO kompatibilný, alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 1 980,00 1980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) + Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare (PN: STACK-T2-1M=) Národný onkologický ústav 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie servisnej podpory po uplynutí záruky pre IBM Storwize V7000 Univerzita Komenského v Bratislave 46 517,00 46517.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Gigabitový modul SFP, 1000Base-LX, simplexný SC konektor, XL-MGB-LXAD/XL-MGB-LXBD Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie analytických laboratórií ÚVZ SR a RÚVZ v SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 112 250,00 1112250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia - 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 75 717,00 75717.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodanie náhradných dielov pre zariadenia IBM a DELL ECM Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 28 868,80 28868.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 211 149,00 211149.0 EUR 2021 Služby Nie 1

europea@europea.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 107 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Hana Bendelová
Adresa:
Šípová 3/C Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Bendel
Adresa:
Šípová 3/C Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Bendel
Adresa:
Šípová 3/C Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Hana Bendelová
Adresa:
Šípová 3/C Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Jana Lenková
Adresa:
Krížna 38 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×