Obstarávateľ

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Bratislava - mestská časť Dúbravka

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 404 999,00 EUR 3
2015 321 952,00 EUR 1
2016 2 458 829,70 EUR 53
2017 655 887,96 EUR 58
2018 301 687,86 EUR 42
2019 269 317,69 EUR 23

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 4 310,64 EUR 3
2017 1
2017 18 144,00 EUR 1
2018 1
2018 5 659,20 EUR 1
2019 610,00 EUR 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 16 11 146,80 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 1 155,45 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 1 18 705,00 EUR
SATES, a.s. 2 51 040,00 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 4 2 114,16 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 26 31 237,01 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 4 10 417,61 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 177 916,67 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 4 145 870,00 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 1 8 332,07 EUR
RV stav, s. r. o. 1 599 266,00 EUR
LEON global s.r.o. 2 1 548,34 EUR
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 1 2 346,00 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 950,80 EUR
Asfaltec, s. r. o. 1 195 000,00 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 2 025,00 EUR
FK CRA, s.r.o. 2 491 952,00 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 3 2 805,00 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 2 3 666,67 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 10 1 151,06 EUR
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 1 1 958,33 EUR
ITSK, s.r.o. 1 498,33 EUR
ABRADOR, spol. s r.o. 2 8 979,98 EUR
SEZAKO Trnava, s.r.o. 1 16 666,00 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 1 2 400,00 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 3 1 331,67 EUR
Double N, s.r.o. 1 583,33 EUR
GGFS s.r.o. 1 200 275,20 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 3 6 615,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 473,33 EUR
AKS group s.r.o. 1 34 999,17 EUR
FK CRA, s.r.o. 1 600 000,00 EUR
MB TECH BB s.r.o. 5 27 747,50 EUR
CAPAS, s.r.o. 1 100 636,00 EUR
Ing. Iveta Janíková 2 1 146,66 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 19 27 851,88 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 1 333,33 EUR
KRIDLA s.r.o 2 2 641,66 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 2 1 374,17 EUR
One Print s.r.o. 3 2 104,16 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 1 583,33 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 2 21 307,50 EUR
TSM SLOVAKIA s.r.o. 1 0,00 EUR
EKO TONER s.r.o. 1 107,50 EUR
NOMIland s.r.o. 1 0,00 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 879,99 EUR
VERDI, s. r. o. 1 0,00 EUR
Gastromarket Tatry, s.r.o. 1 579,99 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 954,17 EUR
Todos Italia s. r. o. 2 0,00 EUR
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 1 26 800,00 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 1 0,00 EUR
PROMOS s.r.o. 1 0,00 EUR
MCD Plus, s.r.o. 1 2 095,42 EUR
POP palivo s. r. o. 2 26 458,34 EUR
LEONTECH s.r.o. 1 33 299,17 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 3 9 297,90 EUR
ARKA, a.s. 2 708,33 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 750,83 EUR
Krimar s.r.o. 1 5 000,00 EUR
MARCONI, s. r. o. 1 1 748,32 EUR
LEXUM, s.r.o. 1 70,83 EUR
SEMA MR, s.r.o. 1 925,00 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 3 2 853,33 EUR
MUNUS s. r. o. 1 15 416,67 EUR
Dopravné značenie Bratislava, s. r. o. 1 43 741,58 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 2 4 171,67 EUR
Setop, s.r.o. 1 4 749,17 EUR
Pavel Scholtz 1 3 125,00 EUR
Verve s. r. o. 2 27 283,32 EUR
Lumatix, s.r.o. 1 4 000,00 EUR
LeNS, spol. s r.o. 1 1 860,00 EUR
CSFIT s.r.o. 1 7 418,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Dúbravka 800 000,00 2 346,00 0.29% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií III. a IV. triedy na roky 2014 a 2015 195 000,00 195 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy 2014-2015 170 000,00 170 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zber objemného odpadu v mestskej časti Bratislava- Dúbravka, jeho likvidácia alebo zhodnotenie 39 999,00 39 999,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia MŠ Fedákova 599 266,00 599 266,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy 600 000,00 600 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Komplexná údržba verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letná údržba komunikácií 321 952,00 268 293,33 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
zhotovenie projektovej dokumentácie v zmysle súťažných podmienok architektonickej súťaže s autorom víťazného návrhu 2017 Služby Nie 0 Nie
výmena okien Gymnázium a ZŠ Bilíkova 100 636,00 100 636,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Zhotovenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a dostavbu objektu Domu kultúry Dúbravka 2018 Služby Nie 0 Nie
Materiály na voľby 592,90 211,80 35.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 3 035,58 1 854,16 61.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 5 250,00 1 020,82 19.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 008,24 454,16 45.04% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 936,89 496,52 52.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 761,12 657,00 37.3% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 855,60 425,69 49.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Obnova vodorovného dopravného značenia na MK 14 000,00 9 200,00 65.71% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Toaletný papier 235,00 68,74 29.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 3 516,60 1 833,33 52.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 2 631,60 1 111,10 42.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpčenie zákonných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a civilnej ochrany (CO) 46 800,00 26 800,00 57.26% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Originálne tonery 2 674,70 1 746,18 65.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 457,92 152,70 33.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiarne a multifunkčné zariadenia 1 166,50 743,05 63.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 247,35 520,83 41.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 2 674,70 1 854,33 69.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie 1 424,09 816,66 57.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 1 429,38 688,33 48.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 22 500,00 15 587,50 69.27% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Papierové utierky na ruky 644,00 421,85 65.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie 15 206,00 6 666,65 43.84% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 1 527,48 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Originálne tonery 1 527,48 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace potreby 1 735,38 1 006,94 58.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 013,11 295,14 29.13% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 2 362,46 1 368,68 57.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 292,86 135,40 46.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné počítače, HW a SW (Office balíky) 7 767,84 4 715,27 60.7% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 1 909,20 1 109,72 58.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 982,36 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 1 440,00 792,33 55.02% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 1 255,68 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Tonery 237,00 78,51 33.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 2 136,00 925,83 43.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 1 086,00 276,38 25.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Viacúčelové vysávače 1 417,00 795,14 56.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antivírusová ochrana koncových zariadení pre 185 počítačov na 24 mesiacov 4 200,00 1 687,50 40.17% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Toaletný papier a papierové utierky 1 458,00 625,69 42.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
2 ks notebookov 1 520,00 962,87 63.34% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 1 404,00 723,33 51.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 372,00 89,58 24.08% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
zásobníky na toaletný papier, zásobníky na papierové utierky, tekuté mydlo 2 897,00 371,52 12.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
predchádzanie vzniku bioodpadov v mestskej časti 215 000,00 148 263,89 68.95% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 1 642,20 405,55 24.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
vybavenie telocviční 9 860,40 4 166,66 42.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Profesionálne umývačky riadu 5 520,00 4 999,90 90.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 4ks kuchynského zariadenia - škrabka na zemiaky ŠKBZ- 20 4 899,12 4 298,00 87.73% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 1 347,60 415,27 30.81% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Servírovácí vozík antikorový 3 policový 936,00 483,32 51.63% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup profesionálnych chladiacich a mraziacich skríň 3 240,00 1 456,93 44.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Univerzálny robot s 30 l kotlom 10 800,00 6 943,39 64.29% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
kuchynské vybavenie do kuchýň MŠ 41 040,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 1 560,00 733,32 47.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 4 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 3 720,00 1 194,44 32.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 2 598,00 1 201,39 46.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 1 380,00 246,89 17.89% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 1 700,00 552,08 32.47% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Viacúčelové vysávače 763,00 415,27 54.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PC a notebooky 18 144,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 2 028,00 593,05 29.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom 205 200,00 200 275,20 97.6% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 1 424,40 346,52 24.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PC a notebooky 20 052,00 12 847,22 64.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 2 286,00 920,13 40.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 642,00 125,00 19.47% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 600,00 29,82 4.97% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nový úžitkový automobil Fiat Doblo cargo combi P.L. 1.6 MultiJet 105k Base N1 E alebo ekvivalent 15 274,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 30 000,00 2 055,55 6.85% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nový osobný automobil Fiat Tipo 1.4 95k alebo ekvivalent 13 765,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 30 000,00 19 993,05 66.64% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 652,16 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 1 980,00 609,02 30.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách 60 000,00 36 451,31 60.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 30 000,00 20 483,33 68.27% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 1 442,00 484,72 33.61% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 1 170,00 598,60 51.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 216,00 29,16 13.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 2 541,00 788,19 31.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákladné vozidlo na údržbu verejných priestranstiev – nosič komunálnej nadstavby 21 600,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 1 380,00 694,43 50.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 480,00 48,50 10.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 1 146,00 624,99 54.53% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 750,00 122,91 16.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 2 547,50 1 055,55 41.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 855,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 1 800,00 534,02 29.66% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Interiérové vybavenie pre MŠ 25 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 1 560,00 770,83 49.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 420,00 59,02 14.05% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec 924,00 394,43 42.68% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
vysávač drobného odpadu a psích exkrementov 2 400,00 1 631,94 67.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PC a notebooky 7 617,00 3 957,64 51.95% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou pre materské školy 8 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 1 600,00 486,10 30.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec 890,00 329,85 37.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 420,00 52,07 12.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou pre materské školy 7 800,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
PC a notebooky 10 600,00 6 562,50 61.91% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 4 065,00 1 569,44 38.6% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec 1 500,00 756,93 50.46% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 112,50 13,89 12.34% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 1 010,00 458,32 45.37% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 980,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 2 244,00 679,85 30.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery, originálny zobrazovací valec 720,00 320,82 44.55% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 1 014,00 101,39 9.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Germicídne žiariče 2 200,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 2 623,40 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál 4 000,00 1 815,27 45.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 1 300,00 799,95 61.53% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 4 365,00 2 347,21 53.77% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 3 715,80 1 470,76 39.58% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 462,80 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky, hygienické potreby 2 242,20 805,55 35.92% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 45 000,00 27 749,30 61.66% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Tonery 3 230,00 1 249,30 38.67% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 45 000,00 30 875,00 68.61% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Čistiace potreby 2 572,80 638,19 24.8% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 268,00 783,32 34.53% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 8 865,00 2 511,80 28.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou 5 659,20 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Tonery 4 830,00 1 982,63 41.04% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 864,60 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
PC, Notebooky, tlačiarne, Office 13 033,70 7 635,41 58.58% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 4 964,00 1 777,77 35.81% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 860,00 881,94 47.41% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 292,00 301,39 13.14% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 5 308,20 1 750,00 32.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 814,00 1 055,55 37.51% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 4 074,00 1 232,63 30.25% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 2 541,60 681,94 26.83% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 1 875,00 543,75 29.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 394,00 1 118,05 46.7% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 3 468,00 1 311,10 37.8% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie výdajnej kuchyne 2 865,60 1 983,33 69.21% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vybavenie výdajnej kuchyne - sporák elektrický s rúrou 2 269,20 1 493,05 65.79% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pracovné stoly pre vybavenie výdajnej kuchyne 2 910,66 2 000,00 68.71% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 3 720,00 1 454,85 39.1% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 5 331,60 % EUR 2018 Tovary Nie 0 Áno
Antivírusová ochrana koncových zariadení pre 190 počítačov na 24 mesiacov 5 000,00 1 550,00 31.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Notebooky, PC, tlačiarne, MS Office 17 323,00 10 120,83 58.42% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby na komunálne voľby 2018 1 094,00 413,19 37.76% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery na komunálne voľby 2018 840,00 517,40 61.59% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách 52 489,90 33 333,33 63.5% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou 8 000,00 4 791,66 59.89% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 6 594,00 1 923,60 29.17% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelársky papier 1 560,00 895,14 57.38% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 2 013,20 590,27 29.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 1 317,00 914,54 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Bezpečnostné zariadenie firewall 8 902,00 3 333,33 37.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou 6 000,00 4 164,58 69.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 2 117,00 625,00 29.52% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Bezpečnostné zariadenie firewall 8 902,00 6 181,66 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 56 700,00 29 165,97 51.43% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Prezidentské voľby 2019Kancelársky papier 144,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Prezidentské voľby 2019 - Kancelárske potreby a tonery 1 884,00 614,58 32.62% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 15 615,00 5 207,64 33.35% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 7 266,00 2 096,52 28.85% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 4 134,00 1 279,16 30.94% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Prezidentské voľby 2019Kancelársky papier 175,44 121,66 69.34% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiareň pre volebné tlačivá 2 222,00 1 319,44 59.38% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Tlačiareň pre personálne oddelenie 466,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Tlačiareň pre personálne oddelenie 585,00 394,44 67.42% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 56 700,00 36 867,50 65.02% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Tonery 4 213,40 1 998,60 47.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 4 879,01 1 167,35 23.92% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy 24 000,00 13 541,65 56.42% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Kosenie sídliskovej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy 24 000,00 9 194,44 38.31% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Notebooky, MS Office, Projektor, Externý disk, SSD disk 4 482,00 2 604,16 58.1% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou 12 000,00 7 604,16 63.36% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Voľby do europarlamentu 2019 - kancelárske potreby a tonery 2 018,40 604,16 29.93% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Voľby do europarlamentu 2019 - Kancelársky papier 175,44 110,37 62.91% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistenie upchatého kanalizačného potrubia, kanalizačných vpustí 20 000,00 13 888,33 69.44% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Kancelársky papier 1 629,00 1 079,85 66.28% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 2 717,00 1 875,00 69.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Tonery 6 513,00 2 069,14 31.76% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace potreby 8 507,00 2 937,50 34.53% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
+421269202534

+421221025897

+421903899349


prednosta@dubravka.sk
obstaravanie@e-vo.sk
dusan@tenders.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 234 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×