VÝSLEDKY VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ V PREHĽADNEJ FORME.


  Najnovšie obstarávania

Lieky ATC skupiny L03AB08 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy - Záchranná služba

Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie. - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Lieky ATC skupiny B02BD02 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Lesný kolesový traktor - Ján Hranica - JH
24,974,515,038

MINUTÝCH


5675

OBSTARÁVATEĽOV


7350

DODÁVATEĽOV


29

KRAJÍN


26280

OBSTARÁVANÍ


49356

ZMLÚV