VÝSLEDKY VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ V PREHĽADNEJ FORME.


  Najnovšie obstarávania

Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát

Výmena chladiacej hlavy MRI PHILIPS Achieva 3.0T TX v.č. 38060 - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Dodávka zemného plynu (DNS) - Banskobystrický samosprávny kraj

ESS 9_Zber dát - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
32,350,940,657

MINUTÝCH


7763

OBSTARÁVATEĽOV


10752

DODÁVATEĽOV


36

KRAJÍN


98690

OBSTARÁVANÍ


126499

ZMLÚV