Dodávateľ

Z+M servis, spol. s r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Z + M servis a. s.

IČO: 44195591

Adresa: Martinčekova 17, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1816

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. December 2019

Záznam platný do: 12. December 2022

Posledná zmena: 24. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 22 653,00 EUR 3 3
2015 4 582 363,00 EUR 11 11
2016 862 863,25 EUR 9 9
2017 178 724,25 EUR 4 4
2018 0,00 EUR 2 2
2019 390 853,83 EUR 6 6
2020 106 038,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 991,00 EUR 2 2
2015 4 573 188,00 EUR 8 8
2016 729 095,52 EUR 12 12
2017 331 328,98 EUR 5 5
2018 0,00 EUR 2 2
2019 293 733,83 EUR 5 5
2020 203 158,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 5 430 354,49 5430354.49 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 110 186,00 110186.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 270 000,00 270000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 58 830,00 58830.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 1 248,35 1248.35 EUR
Mesto Komárno 1 0,00 0.00 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 0,00 0.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 109,99 1109.99 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 6 500,00 6500.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 2 960,00 2960.00 EUR
Mesto Trenčín 1 63 333,33 63333.33 EUR
Okresný súd Spišská Nová Ves 1 0,00 0.00 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 142 129,98 142129.98 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 20 010,94 20010.94 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 36 594,27 36594.27 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 237,98 237.98 EUR
Špeciálna základná a Špeciálna materská škola 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 583,00 6583.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 643,00 9643.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 679,00 16679.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 410 257,00 410257.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 588,00 9588.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 717,00 8717.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 274,00 4274.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 166 000,00 4166000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 605,00 6605.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 970,00 8970.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery a atramentové náplne Univerzitná nemocnica Bratislava 270 000,00 270000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 310,00 6310.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 784,00 449784.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 86 095,00 86095.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 91 427,00 91427.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonerové a atramentové kazety Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 662,00 9662.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tonery a náplne do tlačiarní LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 860,00 12860.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 188 542,00 188542.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 354,00 354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové kazety do tlačiarne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 19,00 19.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace služby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28 900,00 28900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace služby Mesto Trenčín 144 000,00 144000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačových zariadení a s tým súvisiace služby Agentúra na podporu výskumu a vývoja 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery na roky 2017 - 2021 Krajský súd v Košiciach 162 000,00 162000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery na roky 2017 - 2021 Okresný súd Spišská Nová Ves 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom tlačového systému vrátane zariadení a súvisiacich služieb TT-IT, s.r.o. 180 000,00 180000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
IKT vybavenie Špeciálna základná a Špeciálna materská škola 122 979,24 122979.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace služby_III. Mesto Komárno 124 706,00 124706.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup a dodávka multifunkčnej tlačiarne Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT-Čiernobiely kopírovací stroj A4/A3 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 339,20 1339.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157 243,00 157243.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 97 120,00 97120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálne, laserové kopírovacie zariadenie na farebnú a čiernobielu sieťovú tlač do formátu A3 a kopírovanie do formátu A3 I. - III. typ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132 130,00 132130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné fotokopírovacie zariadenie čierno-biele A3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 736,00 2736.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované), originál tonery Fakultná nemocnica Trenčín 8 035,00 8035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery, cartridge a pásky do tliačarní a faxov a Originálne tonery, odpadové nádobky a developery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99 538,00 99538.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

monika.honiskova@zmservis.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 155 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
David Ševčík
Adresa:
Na výsluní 1392 Šenov 73934
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Luco
Adresa:
Stred 55 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Bednář
Adresa:
Dobrá 1011 Dobrá 73951
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ASP Legal, s.r.o.
Adresa:
Palárikova 76 Čadca 02201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 2.03.2020 do: 27.08.2020

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 2.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×