Dodávateľ

Tamás Lovasz - TL Holding

Imeľ
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Tamás Lovász - TL Holding

IČO: 47414952

Adresa: Hurbanovská 386/23, Imeľ

Registračné číslo: 2021/5-FO-D6995

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Máj 2021

Záznam platný do: 4. Máj 2024

Posledná zmena: 4. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 36 665,12 EUR 17 17
2017 21 437,50 EUR 4 4
2018 12 542,15 EUR 14 14
2019 7 418,83 EUR 7 7
2020 537,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 36 665,12 EUR 17 17
2017 21 437,50 EUR 4 4
2018 12 542,15 EUR 14 14
2019 7 418,83 EUR 7 7
2020 537,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 1 910,16 1910.16 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 458,00 458.00 EUR
Mesto Žilina 1 5 183,33 5183.33 EUR
Mesto Trnava 1 2 375,00 2375.00 EUR
Mesto Nitra 1 7 832,50 7832.50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 999,16 999.16 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 415,17 415.17 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 1 305,83 1305.83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 2 088,34 2088.34 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 2 166,62 2166.62 EUR
Mesto Nové Zámky 1 1 625,00 1625.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 794,17 794.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 0,00 0.00 EUR
Obec Varhaňovce 1 1 366,67 1366.67 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 4 033,33 4033.33 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 438,82 438.82 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 875,00 1875.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 3 040,84 3040.84 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 3 420,83 3420.83 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 83,33 83.33 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 183,33 183.33 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 12 957,50 12957.50 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 4 6 336,59 6336.59 EUR
Spojená škola 1 6 517,72 6517.72 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 2 782,50 2782.50 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 4 573,33 4573.33 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 3 837,53 3837.53 EUR
Obec Tesárske Mlyňany 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Interaktívna tabuľa EliteBoard DC80+10 Touch, Projektor Epson EB-520, montáž a inštalácia+zaškolenie Základná škola s materskou školou Babín 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa pre projektor Epson EB-85 Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet Mesto Trnava 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
lampa do dataprojektora Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 155,00 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava COMBI FIX s dataprojektorom 3LCD technológie pre MŠ s edukačným softvérom Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom Národný bezpečnostný úrad 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívny komplet - interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebok, sada reproduktorov,príslušenstvo Základná škola Michalovce Krymská 5 3 707,64 3707.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor BenQ BL2420Z alebo ekvivalent, Set klávesnica a myš bezdrôtová Logitech Wireless Combo MK520 CZ alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava COMBI FIX s dataprojektorom 3LCD technológie pre MŠ s edukačným softvérom Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 3 440,00 3440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný projektor EB-1970W alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 335,00 2335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa vrátane softvéru, audio systému a projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 982,80 3982.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule s príslušenstvom Národný bezpečnostný úrad 2 808,00 2808.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 580,00 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 710,00 2710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 11 600,00 11600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava s krátkou projekciou S EPSON EB - 520 alebo ekvivalent Mesto Žilina 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule s príslušenstvom. Mesto Nitra 14 520,00 14520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s ultrakrátkou projekciou pre materské školy Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampy do dataprojektorov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom a príslušenstvom - KOMPLET Obec Tesárske Mlyňany 1 456,48 1456.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
Lampa do projektora Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabula, dataprojektor, držiak Obec Varhaňovce 1 830,00 1830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa do projektora Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 439,00 439.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampy do dataprojektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 798,00 798.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna projekčná lampa s lampovým modulom do dataprojektora NEC NP 405 Ekonomická univerzita v Bratislave 235,00 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 5 589,99 5589.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa do dataprojektorov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 142,00 142.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava žiarovky projektora výmenou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 265,00 265.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava žiarovky projektora výmenou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 590,00 1590.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Interaktívna zostava COMBI FIX s dataprojektorom 3LCD technológie pre MŠ s edukačným softvérom Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie ZŠ - interaktívna tabuľa, PC set Mesto Nové Zámky 2 338,87 2338.87 EUR 2018 Tovary Áno 1
Lampa do dataprojektorov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 358,00 358.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa do dataprojektora Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 192,50 192.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne lampy do projektorov Mitsubishi WD8700U Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
datavideoprojektory - lampy do datavideoprojektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 985,00 985.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
datavideoprojektory - lampy do projektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lampa do projektora bez modulu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lampa do projektora bez modulu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 337,20 337.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lampa do dataprojektora Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 292,25 292.25 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 90 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tamás Lovász
Adresa:
Hurbanovská 386/23 Imeľ 94652
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Madej
Adresa:
Laurinská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.09.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×