Dodávateľ

ALISON Slovakia s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ALISON Slovakia s.r.o.

IČO: 35792141

Adresa: Tomášikova ulica 12735/64, Bratislava

Registračné číslo: 2019/5-PO-F535

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Máj 2019

Záznam platný do: 27. Máj 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 54 582,00 EUR 1 1
2016 63 102,00 EUR 2 2
2017 3 705 506,18 EUR 5 5
2018 179 610,84 EUR 4 4
2019 6 946 953,60 EUR 4 4
2021 30 700,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 54 582,00 EUR 1 1
2016 63 102,00 EUR 2 2
2017 3 705 506,18 EUR 5 5
2018 179 610,84 EUR 4 4
2019 6 946 953,60 EUR 4 4
2021 30 700,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 6 925 838,00 6925838.00 EUR
DataCentrum 5 250 414,37 250414.37 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 1 248 500,00 1248500.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 47 890,00 47890.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 105 746,25 105746.25 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 948 166,00 948166.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 453 900,00 1453900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technická podpora a aktualizácia DataCentrum 54 582,00 54582.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a aktualizácií DataCentrum 57 000,00 57000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnosť sieťovej komunikácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 474 083,00 474083.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vytvorenie bezpečného komunikačného systému slúžiaceho na výmenu zahraničných utajovaných informácií vrátane zabezpečenej komunikácie vládnych činiteľov Národný bezpečnostný úrad 1 453 900,00 1453900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnosť sieťovej komunikácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 474 083,00 474083.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modernizácia hlasových služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 248 500,00 1248500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Audio zariadenia, digitálne telefóny a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 431,54 9431.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory a aktualizácií DataCentrum 66 000,00 66000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a aktualizácií DataCentrum 65 929,00 65929.0 EUR 2018 Služby Nie 1
IP Terminály II Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 80 768,84 80768.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ethernet switche Rozhlas a televízia Slovenska 65 000,00 65000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VoIP telefóny Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 12 490,80 12490.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Služby technickej a licenčnej podpory MX-ONE Telephony System Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 076,11 7076.11 EUR 2019 Služby Nie 1
Telefónne prístoje 2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 199 434,00 199434.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aktualizácia komunikačného systému Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 23 991,85 23991.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Služby štandardnej podpory, údržby a servisných služieb pre telekomunikačnú infraštruktúru Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 720 400,00 6720400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Rapid7 DataCentrum 36 863,04 36863.04 EUR 2021 Služby Nie 1
+421250219120


lenka.stromska@alison-group.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 194 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Róža
Adresa:
Štúrová 67 Marianka 900 33
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Žucha
Adresa:
Svätoplukova 23 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ian Bruce Whitaker
Adresa:
Kelly road 4 East Sussex BN3 6LD
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ian Bruce Whitaker
Adresa:
Kelly road 4 East Sussex BN3 6LD
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Žucha
Adresa:
Sklárska 6 Nemšová 91441
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Róža
Adresa:
Štúrová 67 Marianka 900 33
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×