Dodávateľ

GARBIAR Stavebniny s.r.o.

Tvrdošín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GARBIAR Stavebniny s.r.o.

IČO: 47400072

Adresa: Vojtaššákova 846, Tvrdošín

Registračné číslo: 2021/4-PO-D6738

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Apríl 2021

Záznam platný do: 17. Apríl 2024

Posledná zmena: 20. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 11 412,99 EUR 6 6
2017 484 768,23 EUR 202 202
2018 71 631,53 EUR 72 72
2019 120 610,18 EUR 89 89
2021 153 694,06 EUR 48 48
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 17 112,99 EUR 7 7
2017 479 068,23 EUR 201 201
2018 71 631,53 EUR 72 72
2019 120 610,18 EUR 89 89
2021 153 694,06 EUR 48 48

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 56 371,70 56371.70 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 52 990,00 52990.00 EUR
Slovenská správa ciest 1 235,83 235.83 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 13 337,50 13337.50 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 4 847,88 4847.88 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 31 782,17 31782.17 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 4 759,00 4759.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 5 165,66 5165.66 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 36 627,79 36627.79 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 501,00 501.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 14 990,88 14990.88 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 5 700,00 5700.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 17 877,22 17877.22 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 1 250,00 1250.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 7 298,00 7298.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 2 2 400,00 2400.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 920,00 920.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 12 601,31 12601.31 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 3 351,66 3351.66 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 3 366,09 3366.09 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 1 906,00 1906.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 2 719,16 2719.16 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 497,00 497.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 2 495,64 2495.64 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 28 648,33 28648.33 EUR
Mesto Piešťany 1 9 989,17 9989.17 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 14 665,83 14665.83 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 1 265,83 1265.83 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 1 598,00 1598.00 EUR
Dopravný úrad 1 3 865,83 3865.83 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 11 591,67 11591.67 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 1 453,30 1453.30 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 2 243,33 2243.33 EUR
Mesto Komárno 1 899,16 899.16 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 16 7 285,54 7285.54 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 12 237,40 12237.40 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 16 139,16 16139.16 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 1 600,00 1600.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 14 287,83 14287.83 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 682,49 682.49 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 1 004,17 1004.17 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 4 058,09 4058.09 EUR
Mesto Turzovka 1 2 558,33 2558.33 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 1 83,33 83.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 4 649,90 4649.90 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 2 9 653,33 9653.33 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 6 665,83 6665.83 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 1 010,03 1010.03 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 8 826,34 8826.34 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 6 310,00 6310.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 2 691,00 2691.00 EUR
Slovenské národné múzeum 10 1 731,91 1731.91 EUR
Stredná odborná škola 1 240,83 240.83 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 7 429,95 7429.95 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 6 787,95 6787.95 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 11 601,66 11601.66 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 10 732,00 10732.00 EUR
Mesto Pezinok 2 1 999,17 1999.17 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 2 396,67 2396.67 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 1 087,00 1087.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 3 995,00 3995.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 4 309,82 4309.82 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 5 400,00 5400.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 2 17 899,00 17899.00 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 799,89 799.89 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 7 990,83 7990.83 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 151,50 151.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 269,17 269.17 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 2 079,50 2079.50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 8 5 633,13 5633.13 EUR
Slovenské národné divadlo 1 495,00 495.00 EUR
Obec Varhaňovce 1 233,33 233.33 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 3 441,67 3441.67 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 3 545,83 3545.83 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 376,28 1376.28 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 255,83 255.83 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 1 901,67 1901.67 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 4 3 785,83 3785.83 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 86,00 86.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 3 994,20 3994.20 EUR
Zoologická záhrada 1 3 899,17 3899.17 EUR
Horská záchranná služba 1 116 458,33 116458.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 5 721,60 5721.60 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 066,67 1066.67 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 829,80 829.80 EUR
Ústav polymérov SAV 1 1 333,33 1333.33 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 9 997,00 9997.00 EUR
Národný onkologický ústav 3 3 642,00 3642.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 5 480,00 5480.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 9 855,00 9855.00 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 2 212,50 2212.50 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 131,00 131.00 EUR
Obec Bešeňov 1 3 457,50 3457.50 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 5 525,00 5525.00 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 350,00 350.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 295,83 295.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 11 824,60 11824.60 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 982,50 982.50 EUR
Stredná odborná škola technická 1 358,33 358.33 EUR
Divadlo Nová scéna 1 214,17 214.17 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 1 424,16 1424.16 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 2 5 338,00 5338.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 385,00 385.00 EUR
Vojenský historický ústav 1 457,50 457.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 11 124,17 11124.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 6 319,09 6319.09 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3 1 965,00 1965.00 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 825,00 825.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 14 269,17 14269.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 416,57 416.57 EUR
Ústav merania SAV 1 73,33 73.33 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 458,30 458.30 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 941,67 941.67 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 1 452,42 1452.42 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 870,42 870.42 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 125,00 1125.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 666,66 666.66 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 8 490,00 8490.00 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 730,83 730.83 EUR
Stredná odborná škola 2 2 049,00 2049.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 386,67 3386.67 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 209,00 209.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 936,67 936.67 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 3 359,20 3359.20 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 874,17 874.17 EUR
Obec Olešná 2 2 072,50 2072.50 EUR
Športové gymnázium 1 1 986,67 1986.67 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 668,33 668.33 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 1 153,33 1153.33 EUR
Hotelová akadémia 1 620,00 620.00 EUR
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 2 479,59 479.59 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 7 024,91 7024.91 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 429,17 429.17 EUR
Gymnázium Františka Švantnera 1 2 995,83 2995.83 EUR
Obec Ľubá 1 1 300,00 1300.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka zariaďovacích predmetov Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodovodné batérie IV. Národný onkologický ústav 1 953,00 1953.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sanita Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sanita do materskej školy_150 Mesto Komárno 1 242,00 1242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sanita alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Schodová hrana, prechodový profil Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodovodné batérie, výtokové ramienka 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 630,00 11630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminátová (DTDL) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plech nerezový Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 7 375,00 7375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manometrický (hodinkový) tlakomer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet PC Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 16 046,10 16046.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
kruhová šachtica, koleno, prípojka na kohútik, rýchlospojka, záhradná hadica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 852,10 852.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízor LED 32" + držiak na stenu Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Núdzové svietidlo nástenné s piktogramom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 245,00 245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebné materiály Obec Bešeňov 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 592,00 2592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradnícke potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 387,00 387.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Miešačka Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Misy pisoárové, umývadlá, výlevka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 260,00 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvarovaná kari sieť KH 31 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 080,00 28080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístrojov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál-Strecha TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamera a fotoaparát Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 803,00 803.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 588,00 588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedacie vaky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 194,00 1194.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sústruh na drevo Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Píla kolísková na drevo a píla kotúčová stolová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 250,40 1250.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videokamera Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 825,00 825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 425,00 1425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Falcovací hoblík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 264,92 264.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kotúčová píla, priamočiara píla Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 290,67 290.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný a hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 340,00 2340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
benzínový krovinorez Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 598,00 598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 140,00 2140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uhlová brúska Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť ( práčka s vrchným plnením , bezsáčkový vysávač) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 351,43 351.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny kompaktný fotoaparát Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 422,00 422.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný a hutný materiál Obec Olešná 1 970,00 1970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 018,00 5018.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač priemyselný na suché vysávanie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 389,00 389.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 023,00 4023.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál, vrtáky, zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 975,00 975.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové nožnice na trávu Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 153,00 153.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup vodoinštalačného tovaru Stredisko sociálnej starostlivosti 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sanitárne predmety, keramické obklady Stredná odborná škola služieb a lesníctva 4 035,00 4035.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie vodovodné pákové Národné rehabilitačné centrum 5 200,00 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ergonomické pomôcky BOZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 680,00 10680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klince ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatéria ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálne posuvné meradlo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup oceľovej viazacej pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatické alebo motorové ručné nástroje: 1. Benzínová kosačka s pojazdom, s mnohostranným využitím a robustnou konštrukciou.2. Reťazová benzínová píla - kompaktná motorová píla. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 832,00 832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický sporák MORA CS 615 MW, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 249,00 249.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 152,00 25152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný motorový krovinorez Stihll FS 240 s príslušenstvom Vojenský historický ústav 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvodnenie futbalového ihriska - BGU žľaby. železobetónová rúra Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 3 964,00 3964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gola kľúče priemyselné - kované Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Dell SE2416H alebo ekvivalent - 19 ks Športové gymnázium 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoručný falcovací hoblík Makita KP 0800 Slovenské národné múzeum 92,00 92.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartuša plynová CV360 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 142,56 142.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
tepelné čerpadlo na ohrev teplej úžitkovej vody TEC 300 TM alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1 830,00 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 200,00 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrosystémy, rádioprijímače s CD a rádiobudíky. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 490,00 8490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pásová brúska, excentrická brúska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180,80 180.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka a objektív Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka a výkonný objektív Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 625,33 625.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče - plynový sporák, podskrinkový odsávač pár Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 287,64 287.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Objektív Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradné nožnice Bosch AHS 60-16 Slovenské národné múzeum 75,00 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 070,00 1070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Napájacie zdroje na senzorické pisoáre a senzorové vodovodné batérie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 470,40 470.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pásová a čelná brúska s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne montované výrobky a súvisiace diely Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál ( oceľové plechy, plocháče a profily ) Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 ks Amazon Kindle Reader (čítačka) PaperWhite 3 BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini Projektor BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymércementová zmes/ na úpravu povrchu betónu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 500,00 24500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradný vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 335,00 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vŕtacie kladivo Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinované elektrické kladivo Slovenské národné múzeum 123,00 123.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Búracie vŕtacie kladivo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 604,08 604.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
gumové rohože Mesto Vranov nad Topľou 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odpadkové koše Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 689,00 1689.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý disk SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 470,02 470.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železný tovar (44_2017) Zoologická záhrada 5 953,88 5953.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samsung Galaxy S8 Dual SIM 64GB SM-G950FD alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný a hutný materiál Obec Olešná 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro- náradie, časti a príslušenstvo náradí Stredná odborná škola 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilátory Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanalizačné poklopy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,00 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotoaparáty s príslušenstvom Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 097,62 3097.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 562,00 1562.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpeľňová plastová skrinka, lišta na uterák Technická univerzita v Košiciach 3 850,00 3850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolárske rezivo Trenčianske múzeum v Trenčíne 9 009,60 9009.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer, sklonomer a výškomer Nikon Forestry Pro alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie - vodoinštalačný tovar Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové skladacie schodíky 4 priečkové, nosnosť 150kg Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 922,00 922.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Slúchadlá Rada pre vysielanie a retransmisiu 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sprchové hadice a hlavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpeľňové zrkadlo s 3 poličkami Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vodoinštalačného materiálu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 453,50 1453.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Karimatka Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 165,00 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
grafická karta Ústav experimentálnej fyziky SAV 694,00 694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
plastové kanalizačné rúry s dopravou na miesto určenia Mesto Turzovka 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízory, práčky Technická univerzita v Košiciach 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hmota zalievacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sanitárny materiál Technická univerzita v Košiciach 31 500,00 31500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor 27" DELL U2715H UltraSharp Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čítačká kníh Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kábel 4 AYKY Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 830,00 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Stredná zdravotnícka škola 1 555,00 1555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 819,00 819.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez s vysokým výkonom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 655,00 655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, reťaze a pružiny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 317,00 317.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 995,00 995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť - chladnička, mikrovlnná rúra, ventilátor LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkohol tester - orientačný Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 1 670,00 1670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie elektrospotrebičmi pre internát Stredná odborná škola 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
GPS navigácia TOMTOM GO 610 WORLD T Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické ohrievače vody Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky Slovenské národné divadlo 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup Disku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 131,00 131.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová hobby rezačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 74,00 74.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, atramentová tlačiareň multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 158,00 1158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 447,00 447.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 585,00 585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamerový stabilizátor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada outdoorovej a skialpinistickej obuvi Horská záchranná služba 148 262,00 148262.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, elektronická čítačka kníh Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač a notebook Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 249,00 1249.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hodinky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 036,70 18036.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno so stojanom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 115,20 115.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Oceľové lano Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný skener na knihy a dokumenty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 255,00 255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kávovarov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 329,60 1329.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 197,60 1197.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook (HP EliteBook 820 G4, alebo ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Digitálny fotoaparát (zrkadlovka) s objektívom a brašňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 620,00 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IRIS IRIScan Book 5 Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
notebook 15,6" Historický ústav Slovenskej akadémie vied 930,00 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplovzdušný elektrický konvektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický závesný ohrievač vody Slovenské národné múzeum 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát CANON POWERSHOT G7 X MARK II, alebo ekvivalent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 583,00 583.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diktafón Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 171,00 171.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6 490,00 6490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vložky zámku, zadlabávacie a visiace zámky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 347,30 347.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť - sušič na topánky , rýchlovarná kanvica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 430,00 1430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvere Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 040,00 2040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TV príjimač, chladnička, mikrovlnka, rýchlovarná konvica a mikrosystém Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 323,00 4323.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hodinky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 943,00 3943.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 1 392,00 1392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač a drážkovacia fréza Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 684,00 1684.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 459,00 459.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 280,00 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 660,00 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 397,60 1397.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ56EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 307,76 4307.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 216,67 216.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Megafóny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpeľňové zrkadlo s poličkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre vybavenie kuchynky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 743,61 743.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dell Vostro 15 5568 Stredná odborná škola lesnícka 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno so stojanom Slovenské národné múzeum 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 879,57 879.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezová kombinovaná chladnička Beko CSA 240 M21X alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 17 750,00 17750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED televízor, kávovar, chladnička Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 595,81 1595.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 111,60 3111.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup elektrických ohrievačov vody Encyklopedický ústav SAV 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebič - kávovar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mechanické zábrany proti vtáctvu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 980,00 980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bahenné koše do uličných vpustí Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bahenné koše do uličných vpustí Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vlečné lano oceľové Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletové počítače, disky Katolícka univerzita v Ružomberku 1 231,57 1231.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oceľové lano Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač HP Pavilion 570 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Zbook 15 G4 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 695,00 1695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie do školskej jedálne Hotelová akadémia 780,00 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporák kombinovaný Amica SHM 586N W alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada pneumatického náradia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook+taška Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 190,00 1190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Bratislavský samosprávny kraj 8 232,00 8232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývadlo 40 cm bez otvoru Jika Zeta alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410,40 410.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - el. sporák , olejový radiátor, fotopasca, nabíjačka autobatérií LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 250,00 2250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 2 076,00 2076.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - smartfónu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 799,00 799.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 249,00 249.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 625,00 625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 542,00 542.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Keramický obklad Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 570,00 1570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 299,00 1299.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RÁDIOMAGNETOFÓN S CD a USB Obec Varhaňovce 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, tlačiareň Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 580,40 1580.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlakomer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 608,00 608.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Františka Švantnera 3 595,00 3595.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 189,00 189.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkový kôš Nature 3,2,1 na triedený odpad Slovenské národné múzeum 85,16 85.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook, replikátor portov, externé pamäte Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 894,00 1894.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor QHD Národný ústav reumatických chorôb 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780,00 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny oceľový vozíka na plynové fľaše ( rudla ) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevný disk 3,5" Ústav merania SAV 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Strojček na strihanie vlasov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rezné kotúče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúrenársky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 607,80 6607.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
set pre virtuálnu realitu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 958,33 958.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistič vysokotlakový Kärcher K5 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Slovenská správa ciest 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 752,00 1752.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanalizačné poklopy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný ultrabook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 785,00 785.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 275,00 275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvarovaná kari sieť KH 31 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 684,00 684.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potrubný ventilátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 285,25 285.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inteligentné športové hodinky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 383,00 383.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 5 110,86 5110.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinované elektrické kladivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka datavideoprojektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 224,00 1224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook a multifunkčné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 078,90 1078.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inštalačný materiál Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 522,00 1522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava odpadkových košov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 146,00 146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát s objektívom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rezivo ihličnaté Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 842,00 3842.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolný počítač "Dell" alebo "HP" alebo "Lenovo" alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - stolné počítače, príslušenstvo k stolným počítačom, monitor, osobný počítač - notebook, LED TV, skartovač, tlačiareň, Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 6 090,00 6090.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 665,00 1665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smartfón Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lekárska stolička Národný onkologický ústav 897,00 897.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzamykateľné vitríny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,21 170.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamerový set, pamäťové karty, externý disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorový vŕtací skrutkovač Slovenské národné múzeum 177,70 177.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bojler Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216,00 216.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
živicové produkty, lepidlá, sadra, rukavice Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzamykateľná vitrína vo formáte 12 x A4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 032,00 1032.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Mesto Pezinok 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Mesto Pezinok 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Variče vody elektrické celonerezové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 468,00 468.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vodovodné batérie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare pre virtuálnu realitu s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 750,00 2750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérový nášľapný odpadkový kôš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
U-klince 40 x 3,80, STN 02 2868 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 950,00 2950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 166,60 166.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemý sluha LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenský vozík Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vonkajšia parková lavica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 912,00 912.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom Ústav polymérov SAV 1 740,00 1740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zrkadlá bez fazety Univerzita Komenského v Bratislave 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
TV prijímače LED Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 921,38 921.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 576,00 576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie do kúpeľní Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrických jednoplatničiek 50 ks Univerzita Komenského v Bratislave 990,00 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 575,13 6575.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 956,70 956.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarska páska, štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 575,00 575.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny kompaktný fotoaparát s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 583,52 583.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanita -umývadlá, batérie, záchodové misy a ostatné sanitárne výrobky. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 17 000,00 17000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny osciloskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s výparníkom Divadlo Nová scéna 288,00 288.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare na virtuálnu realitu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obklad a dlažba Univerzita Komenského v Bratislave 2 230,00 2230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Florbalové hokejky a loptičky Stredná odborná škola technická 430,00 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
WC kombi Slovenské národné múzeum 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Spojená škola internátna Prakovce 597,15 597.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 410,00 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické kolobežky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 688,22 688.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 196,00 196.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce, valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125,00 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalibrované teplomery a vlhkomery Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 026,90 1026.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aku skrutkovač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, adaptér Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 757,00 757.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátový kľúč Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 456,00 456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
reflexný kríž Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 94,00 94.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce, valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ceny do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 2 360,88 2360.88 EUR 2019 Tovary Áno 1
Drevené snehové koly Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 16 005,00 16005.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 359,00 359.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plánovacia magnetická tabuľa, teleskopický plastový tubus s popruhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 211,00 211.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termoska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 873,00 1873.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebná oceľ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 440,00 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na výrobu terčov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 850,00 3850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
železiarsky materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 182,80 2182.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce, valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 295,00 295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadení pre manipuláciu s materiálom – upínací pás Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 051,26 1051.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hadice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 178,00 178.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 457,00 1457.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 376,28 1376.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Smart zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odvlhčovač vzduchu, kalové čerpadlo Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronické zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 990,00 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 550,00 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obklady a dlažba Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 040,00 2040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie laminátovej podlahy Sociálna poisťovňa, ústredie 7 572,00 7572.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 285,90 1285.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zrkadlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 216,28 3216.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lampa čelová diodová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 133,00 133.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač - Mini PC, set bezdrôtová klávesnica a myš, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 558,00 1558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 5 892,00 5892.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný RLC-meter Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, myš k prenosnému počítaču Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 170,00 1170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych počítačov a monitorov Centrum výcviku Lešť 14 000,00 14000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vanička ochranná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 532,38 532.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovací material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 550,00 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166,66 166.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové leštiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 866,00 866.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Montážne náradie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 960,32 960.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 280,00 1280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky , tablety s príslušenstvom Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 510,00 3510.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 408,41 1408.41 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 15 022,76 15022.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
notebook Acer Aspire 7 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vodovodné batérie Národný onkologický ústav 1 189,00 1189.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre foto techniku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačno komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 542,04 5542.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom , tašky na notebook, chladiace podložky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 4 920,00 4920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrabook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 690,00 1690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tabletový počítač a rôzne príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1 110,46 1110.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fotoaparát Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 968,33 1968.33 EUR 2021 Tovary Áno 1
Notebooky s príslušenstvom Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 615,05 17615.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia Trenčiansky samosprávny kraj 744,77 744.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 150,00 1150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 700,00 3700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup hardweru+software pre účely projektu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 658,77 658.77 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky - Kolonádový most Mesto Piešťany 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné dielce do výpočtovej techniky a periférií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka dokumentov 6" Amazon New Kindle 2020 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 155,00 155.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 633,00 3633.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 6 176,00 6176.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 065,84 1065.84 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fotoaparát Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 280,00 1280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vysokovýkonné kotvy do betónu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 17 223,00 17223.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka radiatorov, uzatváracích ventilov a termostických hlavíc Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 87 500,00 87500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 010,66 1010.66 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 997,00 1997.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 588,22 588.22 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laserový merač vzdialenosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 258,00 258.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 116,00 1116.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Uhlová brúska, skrutkovač AKU a kábel predlžovací Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 415,00 415.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rebrík hliníkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 90.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Športové a rekreačné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 643,00 643.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednoručné činky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 783,77 783.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prepravný box pre veľké plemená psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 268,00 268.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 586,00 2586.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Športové náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 935,75 935.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Držiak vriec - pojazdný Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 345,00 345.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Radiátor ústredného kúrenia, ventil pre ústredné kúrenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 960,00 960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obklady a dlažby Obec Ľubá 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 451 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Garbiar
Adresa:
Školská 366 Liesek 027 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Garbiarová
Adresa:
Školská 366 Liesek 027 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Garbiarová
Adresa:
Školská 366 Liesek 027 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Garbiar
Adresa:
Školská 366 Liesek 027 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
WISE3 s. r. o.
Adresa:
Kalinčiakova 33A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Meno:
Nechala & Co. s. r. o.
Adresa:
Panenská 23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×