Obstarávateľ

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1 432 544,00 EUR 1
2017 3 460 980,00 EUR 8
2018 7 798 870,00 EUR 5
2019 219 000,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 1
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
BINS s.r.o. 1 159 552,00 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 16 699,00 EUR
REDOX, s.r.o. 2 2 000 044,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 159 300,00 EUR
Zoltán Berner 3 670 300,00 EUR
ACP AuComp, s.r.o. 1 799 500,00 EUR
OMV Slovensko, s.r.o. 1 2 800 000,00 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 6 800,00 EUR
Bluetech s.r.o. 1 1 135 900,00 EUR
KATIS s.r.o. 3 552 800,00 EUR
RAL, s.r.o. 1 57 000,00 EUR
Vassal EKO, s. r. o. 1 1 996 710,00 EUR
Mette s. r. o. 1 228 129,36 EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 2 032 660,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Komplexné servisné služby pre nadstavby Faun 1 432 544,00 1 432 544,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka motorovej nafty 2017 Tovary Neuvedené 0 Nie
Zberové vozidlá na zber odpadu a zber BRO 570 000,00 567 500,00 99.56% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa 1 580 750,00 1 563 700,00 98.92% EUR 2017 Tovary Áno 4 Áno
Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu (popol a škvara, kat. č. 19 01 12) 1 996 710,00 1 996 710,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Výmena a modernizácia automatického monitorovacieho systému AMS na spaľovni komunálneho odpadu 799 500,00 799 500,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávanie motorovej nafty 2 800 000,00 2 800 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Poskytnutie finančných služieb – finančný lízing 2018 Služby Nie 0 Nie
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 24 000,00 5 666,66 23.61% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1100 l HDPE kontajnery na komunálny odpad 540 000,00 310 750,00 57.54% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Plastové nádoby na odpad 120/240 l 160 000,00 101 250,00 63.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie hygienicko - epidemiologického režimu na požadovanej úrovni 231 230,00 228 129,36 98.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Plastové nádoby na odpad 120/240 l 160 000,00 132 750,00 82.96% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu 195 000,00 146 583,33 75.17% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing 2 032 660,00 2 032 660,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu 170 000,00 132 960,00 78.21% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 21 000,00 13 915,83 66.26% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
HDPE kontajnery a zberné nádoby 198 000,00 151 666,66 76.59% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.olo.sk


+421903430166


office@yept.eu

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 99 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×