Dodávateľ

HENRYSO, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HENRYSO, s.r.o.

IČO: 50687115

Adresa: Fraňa Mojtu 22, Nitra

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3433

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Jún 2020

Záznam platný do: 17. Jún 2023

Posledná zmena: 10. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 828 927,20 EUR 213 213
2018 904 511,78 EUR 378 378
2019 491 273,22 EUR 264 264
2020 1 108 724,06 EUR 499 499
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 828 927,20 EUR 213 213
2018 904 830,78 EUR 379 379
2019 490 954,22 EUR 263 263
2020 1 108 724,06 EUR 499 499

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 116 75 861,44 75861.44 EUR
Slovenská správa ciest 2 3 857,49 3857.49 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 13 999,99 13999.99 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 83 107 812,75 107812.75 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 2 749,17 2749.17 EUR
Mesto Prešov 1 2 990,83 2990.83 EUR
Mesto Poprad 1 17 983,33 17983.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 49 091,66 49091.66 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 11 276,86 11276.86 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 133 030,94 133030.94 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 2 291,67 2291.67 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 565,90 565.90 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 7 399,99 7399.99 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 5 547,51 5547.51 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 9 549,00 9549.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 9 410,42 9410.42 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 5 909,56 5909.56 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 36 078,33 36078.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 79 123 244,22 123244.22 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 11 886,15 11886.15 EUR
Mesto Rožňava 1 2 166,65 2166.65 EUR
Mesto Levice 1 13 700,00 13700.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 13 529,99 13529.99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 12 767,17 12767.17 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 28 4 361,80 4361.80 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 26 500,00 26500.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 13 729,40 13729.40 EUR
Mesto Prievidza 1 949,99 949.99 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 1 373,90 1373.90 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 35 457,08 35457.08 EUR
Obec Beluša 2 29 153,33 29153.33 EUR
Košický samosprávny kraj 2 544,07 544.07 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 175 600,00 175600.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 2 720,00 2720.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 6 70 326,12 70326.12 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 1 555,83 1555.83 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 2 091,67 2091.67 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 32 530,00 32530.00 EUR
Mesto Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 2 214,97 2214.97 EUR
Dopravný úrad 1 3 550,00 3550.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 6 6 712,81 6712.81 EUR
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 1 8 830,83 8830.83 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 23 474,83 23474.83 EUR
Mesto Komárno 10 8 097,74 8097.74 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 116 157 080,76 157080.76 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 36 349,35 36349.35 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 4 100,00 4100.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 8 740,83 8740.83 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 20 074,16 20074.16 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 2 364,00 2364.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 705,00 705.00 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 1 0,00 0.00 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 5 020,83 5020.83 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 314,15 314.15 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 5 539,76 5539.76 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 32 24 716,46 24716.46 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2 56 498,33 56498.33 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 7 658,33 7658.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 9 526,31 9526.31 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 57 425,28 57425.28 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 27 11 214,67 11214.67 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 3 953,75 3953.75 EUR
Mesto Senica 3 11 440,84 11440.84 EUR
Mesto Holíč 2 2 730,82 2730.82 EUR
Mesto Nové Zámky 7 6 378,98 6378.98 EUR
Slovenské národné múzeum 23 12 906,30 12906.30 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 16 959,11 16959.11 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 2 199,17 2199.17 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 6 947,99 6947.99 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 28 997,50 28997.50 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 555,83 555.83 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 23 152 370,23 152370.23 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 832,50 2832.50 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 9 441,67 9441.67 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 2 541,67 2541.67 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 969,99 969.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 1 977,96 1977.96 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 2 399,98 2399.98 EUR
Mesto Michalovce 2 4 591,66 4591.66 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 2 700,00 2700.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 4 791,67 4791.67 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 36 140,83 36140.83 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 5 516,67 5516.67 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 1 390,31 1390.31 EUR
Mesto Kežmarok 2 279,17 279.17 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 22 50 091,41 50091.41 EUR
Záchranná služba 10 37 708,12 37708.12 EUR
Mesto Hlohovec 3 7 850,00 7850.00 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 43 333,33 43333.33 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 2 175,00 2175.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 29 165,83 29165.83 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 1 12 419,99 12419.99 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 2 820,00 2820.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 840,81 840.81 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 2 30 267,50 30267.50 EUR
Mesto Trenčín 2 65 887,49 65887.49 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 127,50 1127.50 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 257,50 257.50 EUR
Mesto Púchov 2 6 270,83 6270.83 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 6 002,89 6002.89 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 1 54 165,83 54165.83 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 299,00 299.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 12 12 125,53 12125.53 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 92 220,83 92220.83 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 446,64 446.64 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 2 35 399,17 35399.17 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 22 36 838,03 36838.03 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2 19 085,83 19085.83 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 9 12 071,81 12071.81 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 32 100 761,81 100761.81 EUR
Zoologická záhrada 1 727,50 727.50 EUR
Horská záchranná služba 1 9 166,67 9166.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 144 181 221,84 181221.84 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 8 28 245,67 28245.67 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 2 555,00 2555.00 EUR
Krajský súd v Trnave 1 1 116,67 1116.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 1 497,50 1497.50 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 999,91 999.91 EUR
Okresný súd Revúca 1 220,93 220.93 EUR
Justičná akadémia SR 1 7 491,95 7491.95 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 17 7 387,50 7387.50 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 2 410,00 2410.00 EUR
Ústav polymérov SAV 14 18 320,00 18320.00 EUR
Obec Častá 1 14 833,33 14833.33 EUR
Stredná priemyselná škola 1 794,92 794.92 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 6 895,00 6895.00 EUR
Národný onkologický ústav 10 39 006,79 39006.79 EUR
Mesto Lučenec 1 4 216,61 4216.61 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 147,50 147.50 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 3 780,00 3780.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 14 852,49 14852.49 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 0,00 0.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 7 654,17 7654.17 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 8 14 748,31 14748.31 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 4 486,67 4486.67 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 6 935,82 6935.82 EUR
Archeologický ústav SAV 1 18 958,33 18958.33 EUR
Okresný súd Brezno 1 225,00 225.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 1 22 916,67 22916.67 EUR
Obec Čierne 1 833,31 833.31 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 14 498,00 14498.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 2 422,48 2422.48 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Športové gymnázium 1 4 470,00 4470.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 333,32 1333.32 EUR
Divadlo Nová scéna 1 666,65 666.65 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 465,82 465.82 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 1 364,81 1364.81 EUR
Centrum účelových zariadení 2 7 856,99 7856.99 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2 1 147,50 1147.50 EUR
Stredná odborná škola 1 1 050,00 1050.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 22 463,07 22463.07 EUR
CEIT a.s. 2 1 912,97 1912.97 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 1 203,26 1203.26 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 4 150,00 4150.00 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 10 4 223,21 4223.21 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 6 872,50 6872.50 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 1 908,33 1908.33 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 1 25 249,17 25249.17 EUR
Novohradské osvetové stredisko 1 1 640,83 1640.83 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 45 309,16 45309.16 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 2 919,17 2919.17 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 3 9 110,83 9110.83 EUR
Dopravná akadémia 1 315,83 315.83 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 0,00 0.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 6 099,17 6099.17 EUR
Spojená škola 1 479,17 479.17 EUR
Ústav merania SAV 25 11 261,18 11261.18 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 333,32 333.32 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 149,99 149.99 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 5 2 169,17 2169.17 EUR
Spojená škola 1 4 458,32 4458.32 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 4 4 489,99 4489.99 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 24 14 654,64 14654.64 EUR
Súkromná obchodná akadémia 1 7 374,17 7374.17 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 1 790,83 1790.83 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 2 1 150,82 1150.82 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 845,83 845.83 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 4 799,99 4799.99 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 1 492,50 1492.50 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 11 245,00 11245.00 EUR
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 1 0,00 0.00 EUR
Trenčín región 1 899,17 899.17 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 824,17 824.17 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 23 241,67 23241.67 EUR
Stredná odborná škola 1 419,99 419.99 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 14 795,83 14795.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 348,33 348.33 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 1 080,00 1080.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 1 973,33 1973.33 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 849,52 849.52 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 88,33 88.33 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 2 484,99 484.99 EUR
Stredná odborná škola technická 1 6 748,00 6748.00 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 0,00 0.00 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 1 191,67 1191.67 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 257,49 257.49 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 415,00 415.00 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 2 20 999,98 20999.98 EUR
Ekonomický ústav SAV 1 1 281,67 1281.67 EUR
Športové gymnázium 1 2 290,83 2290.83 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 1 037,50 1037.50 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 1 4 916,66 4916.66 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 3 2 995,82 2995.82 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 764,99 764.99 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 1 975,00 1975.00 EUR
Školský internát 1 2 049,99 2049.99 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2 934,17 934.17 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 810,00 810.00 EUR
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 1 1 157,50 1157.50 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 63,79 63.79 EUR
Centrum právnej pomoci 1 1 775,00 1775.00 EUR
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 1 4 666,64 4666.64 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 6 502,50 6502.50 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 7 575,00 7575.00 EUR
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej 1 14 916,67 14916.67 EUR
Okresný súd Lučenec 3 6 449,15 6449.15 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 2 062,50 2062.50 EUR
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným 1 11 415,83 11415.83 EUR
Zemplínske múzeum 1 504,17 504.17 EUR
Turčianska knižnica v Martine 1 3 714,17 3714.17 EUR
Stredná zdravotnícka škola Humenné 1 10 067,30 10067.30 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 447,00 447.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Počítačové zostavy s príslušenstvom, softvérom a sieťovými prácami. "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT vybavenia Žilinský samosprávny kraj 3 170,40 3170.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava- digitálny fotoaparát Nikon D3300+AF-P 18-55mm VR+brašňa+16GBkarta+statív Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 18 400,00 18400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Stredná umelecká škola v Trenčíne 505,00 505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál atramentové kazety Epson,HP Národný onkologický ústav 1 720,00 1720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Kyocera / ORO F Národný onkologický ústav 1 971,00 1971.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monotor, Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 669,00 669.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originálne Horská záchranná služba 13 017,73 13017.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktný skartovač s vysokým stupňom utajenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 237,10 237.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 373,00 3373.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Akadémia umení v Banskej Bystrici 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiele multifunkčné laserové zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 19 700,00 19700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 16 800,00 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízory Technická univerzita v Košiciach 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačového príslušenstva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 287,00 1287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Mesto Zlaté Moravce 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 695,00 3695.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a príslušenstva Archeologický ústav SAV 25 600,00 25600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca do 120 litrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 090,00 2090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Záchranná služba 1 009,24 1009.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 996,80 4996.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Slovenská správa ciest 4 300,00 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 5 600,00 5600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 12 871,00 12871.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž dataprojektoru a projekčného plátna Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 550,00 11550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova chrbticovej sieťovej infraštruktúry a rozšírenie novej wifi siete UNIVERZITA J. SELYEHO 30 225,00 30225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS13-9360 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 019,44 1019.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Outdoor kamera s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 799,00 799.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 191,00 159191.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Serverová zostava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 81 120,00 81120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky, monitorov a IT príslušenstva Správa ciest Košického samosprávneho kraja 40 105,00 40105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných PC, nových kancelárskych zariadení a vybavenia so súvisiacim spotrebným materiálom Tanečné divadlo Ifjú Szivek 17 761,00 17761.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová farebná tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup rýchlovarných kanvíc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 894,00 894.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika. Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Electrolux EJ2302AOW2, dvojdverová chladnička, 1 kus alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 299,00 299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dátový rozvádzač 19"/6U s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 520,00 1520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 13 720,00 13720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 519,00 3519.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SSD disk Samsung 850 EVO 500GB alebo ekvivalent Ústav merania SAV 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna lampa s modulom pre EPSON EB-420 Základná škola s materskou školou Babín 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, klávesnica, počítačová myš, laserové tlačiarne, softvér Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 042,00 3042.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meteostanica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 655,00 655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT techniky Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 9 200,00 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 156,00 3156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom, batéria, brašňa, čítačka kníh, Notebook, grafický tablet Spojená škola 5 350,00 5350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 474,35 474.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica , Mini USB Bluetooth dongle Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 364,00 364.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skenery A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie prenosného počítača, myš, obal/púzdro na notebook Mesto Kežmarok 1 390,00 1390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava + Tlačiarne Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 098,00 10098.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítače a monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 300,00 13300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Yoga Tab3 10" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 038,00 1038.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 11 898,92 11898.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a tablet s príslušenstvom Štatistický úrad Slovenskej republiky 14 263,40 14263.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 215,71 3215.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, notebook Základná škola - Alapiskola 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava ALL In One Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 780,00 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov a domácnosti Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 37 000,00 37000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne a tonerov do tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor BenQ MS527 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 242,00 242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Slovenské národné múzeum 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovateľný Notebook "Lenovo" alebo "Dell" alebo "ekvivalent" SZRB Asset Management, a.s. 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a príslušenstvo Národné centrum zdravotníckych informácií 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 450,00 10450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Premietacie plátna pre videoprojektory Záchranná služba 237,55 237.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Prevádzkové stroje, prístroje Košický samosprávny kraj 322,90 322.9 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Kávovar Košický samosprávny kraj 359,25 359.25 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka IT zariadenia Úrad vlády Slovenskej republiky 25 934,70 25934.7 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup bielej techniky Mesto Prievidza 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699,00 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné atramentové multifunkčné zariadenie A3 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Kysucká knižnica v Čadci 10 290,00 10290.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Elektrické spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 6 184,00 6184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2 ks Notebooky s púzdrami Vysoká škola múzických umení v Bratislave 792,00 792.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 096,97 1096.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálneho projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 1 449,00 1449.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92,00 92.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 414,27 2414.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 8 880,00 8880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Webkamera Creative Blasterx SENZ3D Ústav experimentálnej fyziky SAV 384,90 384.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň Ricoh SP 150SU s príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 155,00 155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 12 580,00 12580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 260,00 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Mesto Kežmarok 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TP - Link TL-WA901ND 300Mbps Wireless N AP Slovenské národné múzeum 28,79 28.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
TP-Link TL-WN881ND 300Mbps Wireless N PCI Express Slovenské národné múzeum 11,48 11.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablety Ekonomická univerzita v Bratislave 8 208,00 8208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pamäťová karta Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 31,00 31.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 533,00 533.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 621,00 1621.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Športové gymnázium 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 14" Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Navigácia Garmin Drive 50 LM Lifetime CE Slovenské národné múzeum 106,49 106.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 052,00 1052.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň atramentová pre farebnú tlač formát A3+ Slovenské národné múzeum 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor s Full HD rozlíšením Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 211,00 211.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 141,00 141.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 209,00 22209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia do kancelárie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optické Patch káble NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 020,00 4020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 762,15 4762.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC Dell Optiplex 3050 MT /Intel Core i3-7100/ s Dell monitorom 24" Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 528,80 1528.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 877,00 877.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový digitálny fotoaparát Panasonic LUMIX DMC-TZ70 alebo ekvivalent, vrátane príslušenstva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkPad T470p 20J6001MXS Ekonomický ústav SAV 1 580,00 1580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mesto Nové Zámky 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač 2 Ústav experimentálnej fyziky SAV 673,00 673.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dron - lietacie bezpilotné zariadenie Technická univerzita v Košiciach 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky širokouhlý Fakultná nemocnica Trenčín 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné tlačiareň, počítačové zariadenia a príslušenstvo Záchranná služba 6 956,66 6956.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Variče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Ekonomická univerzita v Bratislave 3 340,00 3340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inteligentné úložisko Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 457,00 457.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - tablety Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 720,00 3720.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
IKT Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 30 300,00 30300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NotebookLaserová tlačiareň čiernobiela multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 086,00 1086.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 105,00 105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné projekčné plátno biele, matné, 152 x 203 cm Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie tabletov v počte 9 ks Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 517,23 1517.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener HP ScanJet, IP telefóny CISCO, skenovacie pero , IKT príslušenstvo Krajský súd v Trnave 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače All in One; externý disk a diskové zariadenie s diskami Kancelária verejného ochrancu práv 5 760,00 5760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče s príslušenstvom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 335,24 5335.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory 12 V 5Ah Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 82,30 82.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače so zobrazovacími jednotkami (monitormi) Mesto Michalovce 5 830,00 5830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pokladničná tlačiareň Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 576,00 576.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Ústav merania SAV 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor s držiakom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 050,00 2050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň a PC príslušenstvo Spojená škola 590,00 590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DELL Inspiron 17 5758 i5-5200U 17.3"HD+ 12GB 1TB NV-2GB W10 3rNBD strieborný nový (nie repasovaný) alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s operačným systémom Záchranná služba 10 008,30 10008.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Makro-teleobjektív s optickým stabilizátorom obrazu a sada mikrospokopovej kamery USB s 3D držiakom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a zariadeniam Ústav experimentálnej fyziky SAV 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, switche Základná škola s materskou školou Župkov 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a notebookov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 11 292,52 11292.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 188,00 1188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, príslušenstvo a pamäťové médiá Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chladničiek Slovenská správa ciest 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 449,00 449.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks skenera Generálna prokuratúra SR 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo Moto E4 Gray s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 1 170,00 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar, filtračná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 648,00 648.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook alebo ekvivalent Súkromná obchodná akadémia 10 400,00 10400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 872,00 872.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné klimatizačné jednotky a tesnení okien pre mobilné klimatizačné jednotky Národné centrum zdravotníckych informácií 1 830,00 1830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače – All in One Okresný súd Banská Bystrica 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovácia, doplnenie výpočtovej techniky alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 5 900,00 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termotlačiareň na tlač čiarových štítkov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 552,00 552.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné tlačiareň, počítačové zariadenia a príslušenstvo Záchranná služba 6 956,66 6956.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav experimentálnej fyziky SAV 124,44 124.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T470 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 4 700,00 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný Disk Toshiba Enterprise 2TB, 3.5", 7200RPM, SAS alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor ACER P 1502 alebo ekvivalent Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Canon i-Sensys MF232 Mesto Michalovce 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie informačno-komunikačnej techniky - PC zostavy a softvér Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným 13 703,09 13703.09 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 657,24 657.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie elektrospotrebičmi pre internát Stredná odborná škola 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 998,12 998.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 14 999,83 14999.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka, laminátor Slovenské národné múzeum 443,00 443.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet s klávesnicou Základná škola Veľký Šariš 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý hardisk Western Digital - My Passport ultra Metal edition 2 TB čierna alebo strieborná Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 109,00 109.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 1 072,70 1072.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 479,60 1479.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny zobrazovací valec do tlačiarne HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 147,00 147.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do UPS HP R/T3000 a likvidácia starých batérií Okresný súd Rimavská Sobota 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 762,34 762.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 11 935,00 11935.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom a multifunkčnou tlačiarňou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1. Notebook; 2. Klávesnica; 3. Myš; 4. Adaptér Národné lesnícke centrum (NLC) 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mraznička zásuvková Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 342,00 342.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166,00 166.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný reproduktor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3D okuliare pre DLP dataprojektor Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 498,50 1498.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička Slovenské národné múzeum 119,00 119.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s operačným systémom Záchranná služba 10 008,30 10008.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta a redukcia pre pracovnú stanicu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 378,00 378.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleobjektív Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka spotrebného materiálu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 128 525,63 128525.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač s reproduktormi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ProBook 450 G5 + myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 714,41 714.41 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie EPSON L6170 ITS EcoTank Štátny veterinárny a potravinový ústav 336,00 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát Nikon D5600 s objektívom a príslušenstvom Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Ústav experimentálnej fyziky SAV 153,46 153.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál 43'' UHD 4K Smart LED TV UE43NU7192UXXH Série 7, 108 cm, PQI 1300 (50 Hz), DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 1.5, Steam Link, VESA, reproduktory 20 W, čierná farba, A, + výsuvný poloh. držiak slim Stell SHO2050 + montáž na stenu na viacerých miestach Národný onkologický ústav 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predlžovací kábel na bubne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38,00 38.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6430 AOW alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odsávač pár Whirpool AKR 749 NB, alebo ekvivalet LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 509,00 509.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, USB kľúče, externé disky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 290,00 1290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar, mikrovlnné rúry, chladničky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 896,91 896.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou EPSON EB-695Wi, Biela keramicko-magnetická tabuľa Základná škola s materskou školou Župkov 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový skener Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 133,08 1133.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a vybavenie do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 5 930,00 5930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor Slovenské národné múzeum 4 100,00 4100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre výpočtovú techniku a elektromechanické zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 125,00 1125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED TV a monitory Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 17 760,00 17760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
El. jednoplatnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HDD 2,5" 1TB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 73,00 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušentsvo počítačov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 303,60 303.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu Ústav polymérov SAV 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička a mraznička Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 235,00 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty do PC - SSD Disk a pamäť RAM Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 112,00 112.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, monitor a tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 420,00 5420.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítač All In One a multifunkčná tlačiareň atramentová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 848,00 1848.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G6 i3-6006U 256GB + 2 x monitor BENQ GW2470H, + 2x pracovná pc stanica + 2 x set myš klávesnica + Televízny prijímač LG 65UK6100PLB alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 3 105,00 3105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 625,00 1625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 889,00 889.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky 3ks HP ProBook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 878,00 1878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TV monitor pre MRI simulačnú miestnosť Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 835,00 835.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 754,00 8754.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
stolové počítače a notebooky s SSD diskom Ústav polymérov SAV 3 950,00 3950.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Externý pevný disk 2,5" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 138,00 138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED televízory s príslušenstvom Centrum účelových zariadení 2 585,00 2585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítača a tlačiarne Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovací stroj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145,80 145.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika pre potreby MŠ Mesto Komárno 9 270,00 9270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
12'' Notebook s príslušenstvom Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 690,00 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 466,92 466.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projekčné plátno AVTek Tripod Standard 200x200 cm so statívom Slovenské národné múzeum 65,09 65.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 229,00 229.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 905,38 1905.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 2 886,57 2886.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 115,00 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pre potreby MŠ Mesto Komárno 438,90 438.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS Microsoft Windows 10 Home 64bit + monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 495,00 495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dotykový Full HD LCD monitor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 362,00 362.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chladničky na vzorky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 315,00 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SDXC Card 256 GB 90MB/s Class 10UHS-I U3 V30 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý disk Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 173,70 173.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výkonného počítača pre CUDA výpočty. Ústav polymérov SAV 1 950,00 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, externá dvd mechanika, myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-príslušenstvo k notebooku Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 66,33 66.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň laserová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 322,00 322.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC All-in-One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nahrávacie zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 336,00 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tabule a projekčného plátna Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor 24" I2475PRQU Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 229,00 229.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovačka, rezačka Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 865,00 865.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Národný bezpečnostný úrad 3 101,16 3101.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mini PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 305,00 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tabletových počítačov a ochranných puzdier na tabletové počítače Stredná odborná škola 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II /2018 Mesto Trenčín 10 760,04 10760.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný počítač MicroTower Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 192,00 5192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 760,00 760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 354,00 1354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 390,00 1390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Lučenec 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s operačným systémom Tablet PCStylus- aktívne pero – kompatibilitaPC-pracovná stanicaKlávesnica a myš -bezdrôtová súprava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 935,00 4935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC-pracovná stanica+operačný systémTlačiareň laserová farebná multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 880,39 1880.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
XGA projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 494,00 1494.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS Microsoft Windows 10 Home 64bit + monitor + tlačiareň Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - mraznička, vysávač, kanvica, CD,el.sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička jednodverová s mraziacim priestorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 740,00 1740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor SMART LED, 108 cm, Full HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 095,00 2095.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný rádioprijímač s USB/SD prehrávačom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 296,00 296.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC – All In One , PC, monitor, tlačiareň laserová farebná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 986,00 1986.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice, mikrovlná rúra, kávovary Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 825,00 825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač Zoologická záhrada 911,17 911.17 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chladničky, chladničky s mrazničkou Univerzitná nemocnica Bratislava 42 000,00 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Brezno 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 6 693,00 6693.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač (notebook) alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 1 265,00 1265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 2 880,00 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie KC Mesto Kráľovský Chlmec 1 164,00 1164.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítače 2 ks HP Pavilion Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 910,00 910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2018 Mesto Piešťany 21 000,00 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
42" farebný skener Canon Colortrac SmartLF SC 42e Xpress s príslušenstvom alebo ekvivalent Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 7 534,80 7534.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Divadlo Nová scéna 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Revúca 220,93 220.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 150,00 2150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 947,00 947.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 18,00 18.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Premietacie plátno závesné a stropný držiak pre dataprojektor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 104,00 104.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Ústav merania SAV 61,00 61.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 380,00 1380.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítačová zostava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiarne multifunkčné Fakultná nemocnica Trenčín 2 775,00 2775.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakúpenie výpočtovej techniky Generálna prokuratúra SR 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový skener Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 996,65 996.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, externá dvd mechanika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook, externá dvd mechanika, myš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - optická drôtová myš Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 39,49 39.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátor do digitálnej zrkadlovky Nikon Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 172,92 172.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 622,20 622.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojaté chladničky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš + klávesnica set, externé disky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 990,00 1990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovače 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica pre notebook Microsoft Surface Book; Adaptér z USB-C na HDMI, VGA, USB 3.0 a RJ-45 video kábel mini DisplayPort na Display port Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Micro SDXC karta a Externý box pre 2.5’’ SATA disky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 32,00 32.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čítačka e-kníh, montážna súprava, prevodník z USB na sériový COM port Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 113,00 113.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, reproduktor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 369,46 369.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reproduktor, prezentér Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 183,85 183.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 361,00 361.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mini PC, LCD monitor, Notebook, myš, taška, Tablet, klávesnica, puzdro a taška ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 10 100,00 10100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízory a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 863,07 8863.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP 250 G6 Asteroid Silver Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 329,00 1329.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 105,00 1105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 376,00 376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače 3ks HP Pavilion Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 365,00 1365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 060,00 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dátové úložisko - sieťové úložné centrumExterný disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inteligentná batéria do lietajúceho kvadrokoptéra DJI Phantom 3 advanced Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor 24“ Philips (243V7QJABF) alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 3 447,00 3447.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 629,00 629.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička, mraznička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener Centrum vedecko-technických informácií SR 377,00 377.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, monitor, disky Výskumný ústav vodného hospodárstva 574,00 574.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD Disk a operačná pamäť Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 177,00 177.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a príslušenstvom Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 14 500,00 14500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook DELL Vostro 5568-8986 alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtový ovládač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 256,00 256.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ekonomická univerzita v Bratislave 1 313,51 1313.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 350,00 8350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúče, CD, DVD, podložky pod myš Univerzitná nemocnica Bratislava 6 204,00 6204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 24 077,66 24077.66 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou hore Whirlpool ARC 2353 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole Candy CKCS6186IXV/1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483,00 483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička s objemom 500 l Dopravná akadémia 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samsung 970 PRO, M.2 SSD, 1TB Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 434,00 434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad E480, 20KN0067MC Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 854,00 854.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ročná podpora Veeam Backup&Replication Enterprise for VMware – Education Only Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 030,00 3030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup PC a príslušenstvo k PC Múzeum Slovenského národného povstania 8 300,00 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD LED Monitory s reproduktormi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 235,06 1235.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 10 635,81 10635.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, notebook a premietacie plátno Generálna prokuratúra SR 2 030,00 2030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň Ekonomická univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 7 241,00 7241.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 369,00 369.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook dokovateľný a dokovacia stanica Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 691,54 1691.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 428,00 428.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu_IKT a čierna technika Obec Častá 17 807,98 17807.98 EUR 2018 Tovary Áno 1
Monoklimatická chladnička GORENEJE R 6192 LW "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový - Vysokotlakový čistič Kärcher K3 Home "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 174,00 174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in one 23,8ʺ, full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 520,00 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Audio - Video technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 055,00 3055.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrosporebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 010,00 1010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie, mrazenie a klimatizáciu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 427,97 2427.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, komponenty a príslušenstvo PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a jej komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 49,00 49.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 143,00 143.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reproduktory a príslušenstvo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchart universal triangel mobilný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 181,20 181.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pamäť RAM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 409,92 409.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor + konzola na uchytenie televízora Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 979,18 979.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + puzdro pre notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 972,00 972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vreckový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84,00 84.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a tablety Ekonomická univerzita v Bratislave 17 906,00 17906.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
elekktrický radiátor Slovenské národné múzeum 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 23,8 - 24" LCD monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 641,76 641.76 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 435,00 2435.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk 500GB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 99,00 99.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ceny do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 1 476,36 1476.36 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky 9 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 700,00 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica z nerezovej ocele Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25,00 25.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor 2 ks + inštalácia 2+1 ks Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 530,29 530.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie elektronických komponentov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 10 243,00 10243.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DRONY a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 999,00 999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 199,30 1199.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 633,34 1633.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 236,20 1236.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 104,00 104.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ProBook 450 G5 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 804,00 804.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tlačiareň farebná, laserová, multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 223,20 223.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 052,00 2052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Notebook1, 2.Taška pre notebook1,3.Notebook2,4.Príslušenstvo k NB1a2 myš,5.Príslušenstvo k NB2 taška,6.Tablet,7.Púzdro pre tablet,8.Pamäť. karta pre tablet,9.PC,10.Monitor,11.Interné disky,12.Externý disk,13.Klávesnice,14.Mobilný tel.,15.Prísluš. k mobil telefón,16.USB HUB,17..Sieťový prepínač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 553,81 7553.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačná pamäť RAM 8 GB a SSD disk 250 GB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika II Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 445,00 5445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k mobilným telefónom Záchranná služba 454,20 454.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čítačka kníh Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 004,37 1004.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Trenčín región 1 363,37 1363.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Externý disk, externý SSD disk, grafická karta, toner Ústav experimentálnej fyziky SAV 429,20 429.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 44,00 44.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
externý HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 138,00 138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Wi-Fi + ochranný obal Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 354,00 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní - IKT Trenčiansky samosprávny kraj 54 387,54 54387.54 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pracovný notebook s dokovacou stanicou Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 118 681,70 118681.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafický program Adobe Creative Cloud alebo ekvivalent Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 012,00 1012.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokorýchlostná vodeodolná kamera s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 674,60 674.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý HDD disk 2.5"M3 Portable 2TB čierny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 147,80 147.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet + adaptér + slúchadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 894,00 894.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač , Počítačová myš, Pamäťové média, MS Office, Slovenské národné múzeum 2 507,11 2507.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie a originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 208,00 208.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk 860 EVO 250GB + pamäť DDRAM3 4GB DIMM Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 143,70 143.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 488,00 1488.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát – zrkadlovka s objektívom 18-55mm AF-P VR Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 443,00 443.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na skenovanie čiarového kódu - čítačka, jednomiestna nabíjačka, náhradná batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 145,00 5145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externé hardisky, Flash pamäte, Drôtové a bezdôtové myši, Prenosný skener, Klávesnice Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 023,02 1023.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo - skartovací stroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 634,00 2634.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednodverová, voľne stojaca chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 449,00 449.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 005,00 1005.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 598,00 1598.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 15 583,33 15583.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor s DVB-T2 a H.265 HEVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 813,64 813.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý HDD 5 TB Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 108,00 108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Atramentová farebná multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 215,00 215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Outdoorová navigácia GPS Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav merania SAV 103,00 103.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav merania SAV 393,00 393.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, projektor, externý disk, TV držiak Katolícka univerzita v Ružomberku 4 324,84 4324.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pamäť RAM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 487,00 487.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač, Skompletizovaná počítačová zostava podľa špecifikácie Mesto Senica 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-ba072 Y5K38EA Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Premietacie plátno Stredná zdravotnícka škola 76,57 76.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu, chladnička, rýchlovarné kanvice , gombíkové batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 490,00 2490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro alebo ekvivalent Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ekonomická univerzita v Bratislave 156,00 156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 418,26 418.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava + komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 866,87 1866.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 19 825,36 19825.36 EUR 2018 Tovary Áno 1
PC zostava a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 515,00 2515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
KELine K-Giga prepojovacie káble Patchcord S-FTP, CAT6A, šedé Národný onkologický ústav 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
GPS Oregon 750t EU + SK TOPO Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záložný zdroj Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
viazací stroj, skartovací stroj, laminovací stroj a príslušenstvo REGINA - Domov sociálnych služieb 1 010,00 1010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
10-Gigabitový sieťový prepínač (switch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 940,00 1940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový skener pre A4 formát, k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 6 291,56 6291.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie 20 ks prenosných počítačov Mesto Poprad 22 458,44 22458.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 188,00 188.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skatrovačka, flipchart Katolícka univerzita v Ružomberku 493,83 493.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 35 401,59 35401.59 EUR 2018 Tovary Áno 1
Farebný televízny prijímač LED a prenosný rádiomagnetofón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
All in one PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB-HUB Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 102,12 102.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače s perifériami a spotrebný materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 28 470,00 28470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Moniklimatická Chladnička Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" s dokovacou stanicou, 23" monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 235,00 1235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače All-in-One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 908,00 908.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý hardisk Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 114,79 114.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné tlačiarne a počítače Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 848,57 4848.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Kärcher T12/1 alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 373,00 373.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava 2ks Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 595,00 1595.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektor, kanvice rýchlovarné, kávovar Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 571,00 571.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 11 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 967,00 3967.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 12 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener na používanie s počítačom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 374,00 374.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 19 825,36 19825.36 EUR 2018 Tovary Áno 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 296,42 296.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Trenčiansky samosprávny kraj 478,80 478.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrické spotrebiče II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunikačné zariadenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 717,73 3717.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná atramentová tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Národné rehabilitačné centrum 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Displeje k stolným počítačom Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosné počítače, notebooky Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač PC Tower Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 35 900,00 35900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky, chladničky s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 971,49 4971.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set príslušenstva – na údržbu kávovarov/espresso kávovarov Saeco Intelia a Philips Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Ústav na výkon trestu odňatia slobody 880,00 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory, Skenery, USB kľúče, Skartovače Zemplínske múzeum 695,00 695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
server a externý harddisk Slovenské národné múzeum 918,50 918.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5, Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent Dopravný úrad 4 263,56 4263.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
vysávač PROFIAIR PA 300 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RCSA240M30W chladnička kombi BEKO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika Školský internát 2 460,00 2460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 23" LCD monitor Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač, Notebooky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 7 700,00 7700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtová myš Microsoft Surface Mouse Sighter Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtová myš Microsoft Surface Arc Mouse Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -23" monitor, ext. disk Výskumný ústav vodného hospodárstva 565,00 565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 2 516,00 2516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Lenovo V330-15IKB Iron Grey alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 918,00 918.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a multimediálny softvér Mesto Prešov 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač all in one Slovenské národné múzeum 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče KOV Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT učebňa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 14 910,00 14910.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Spotrebiče - sporák, mikrovlnka, kanvica, teplovzdušný konvektor, ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 505,00 505.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 772,00 772.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IT spotrebného materiálu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 122,00 5122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laserová tlačiaren Brother DCP-L2532DW multifunkčná Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TOSHIBA HDD CANVIO FOR DESKTOP 3TB, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 94,00 94.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo Idea Pad 330 - 15ICH (81FK000GCK) alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT Justičná akadémia SR 8 990,36 8990.36 EUR 2018 Tovary Áno 1
Licencie pre ZyWALL USG 300 Záchranná služba 670,86 670.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor, dataprojektor Mesto Rožňava 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre školiace miestnosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 56 766,14 56766.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor - EPSON EB-U05 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 060,00 3060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 239,00 239.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 219,00 219.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELECTROLUX EC3131AOW –pultová mraznička LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistič vysokotlakový Kärcher K7 FULL CONTROL PLUS EU LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 66,88 66.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redukcia - DisplayPort Male – HDMI Female Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, prenosné počítače Centrum právnej pomoci 2 328,00 2328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebič - pračka so sušičkou BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál 43'' UHD 4K Smart LED TV UE43NU7192UXXH Série 7, 108 cm, PQI 1300 (50 Hz), DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 1.5, Steam Link, VESA, reproduktory 20 W, čierná farba, A, + výsuvný poloh. držiak slim Stell SHO2050 + montáž na stenu na viacerých miestach Národný onkologický ústav 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prezenčná technika a montáž Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 040,00 5040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Lenovo IdeaCentre 520-24ARR Silver Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Crucial P1 500GB, CT500P1SSD8 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - informačno-komunikačné technológie Mesto Trenčín 77 398,15 77398.15 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 792,00 1792.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Ricoh C 5200 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 870,00 1870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň – UPGRADE: Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 upgrade Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 353,90 353.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka so sušičkou Slovenské národné divadlo 832,00 832.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 640,00 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB flash disk Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 324,00 324.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka a mikrovlnné rúry Slovenské národné divadlo 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 125,37 125.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED televízor a príslušenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 689,65 689.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 18,00 18.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače All in One 4 ks + Laserové tlačiarne 3 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 233,00 3233.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Prusa Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 825,62 825.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 770,00 770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér pre digitalizáciu majetkových priznaní verejných funkcionárov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 800,00 7800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výpočtová technika 1F Katolícka univerzita v Ružomberku 2 536,00 2536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 002,00 4002.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 064,00 4064.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľne stojaca skriňová mraznička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 686,70 686.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvérové prostriedky pre podporu vizualizácie v prostredí rozšírenej reality CEIT a.s. 1 699,00 1699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Záchranná služba 5 109,10 5109.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební - IKT 2 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 49 680,67 49680.67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební - IKT 1 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 31 268,06 31268.06 EUR 2019 Tovary Áno 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty výpočtovej techniky Slovenský ľudový umelecký kolektív 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie IKT Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 74 064,00 74064.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD LED monitor 23,8" Lenovo ThinkVision P24q alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k PC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 284,73 284.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová a projekčná technika, mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 576,31 6576.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty na stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 415,00 1415.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, monitor a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 891,00 891.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Server pre firemnú infraštruktúru Ústav polymérov SAV 4 019,00 4019.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pc 15/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 279,00 1279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačná pamäť do počítača Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 483,52 20483.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disky Výskumný ústav vodného hospodárstva 227,00 227.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablety a nástenné držiaky na tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 230,00 1230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Fujitsu Esprimo P558/E85+ alebo ekvivalent, kábel USB-A (3.1) do USB-C (1m) a Wireless Display Adapter V2 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 920,00 1920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor HP Elite Display E273q alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 263,00 263.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Prusa Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 725,00 725.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Telekomunikačné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom 18/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 665,00 2665.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 123,20 123.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minipočítač s príslušenstvom - bezdrôtová klávesnica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Desktop PC Slovenský ľudový umelecký kolektív 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 159,00 159.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 2 v 1 s preklopiteľnou klávesnicou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou a odvoz starej chladničky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
príslušenstvo k počítaču CEIT a.s. 231,90 231.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné súčasti počítačov,počítačovej siete a spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 340,00 1340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a multifunkčná tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 3 153,33 3153.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolový PC s myšou, klávesnicou a OS + monitor + tlačiareň Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
externé 2.5" disky na zálohovanie dát a USB kľúče Ústav polymérov SAV 485,00 485.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom a monochromatické multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnné rúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k serveru Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 565,00 1565.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Krajská prokuratúra 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup telefónnych káblov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48,00 48.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 415,00 415.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Katolícka univerzita v Ružomberku 265,00 265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HDMI kábel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ľahký prenosný počítač na komplexné výpočtové a simulačné úlohy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Set-top box STRONG SRT 8209 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Satelitný komplet Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Set-top box STRONG SRT 8209 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická Karta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD disk "Patriot VIPER VPN100 SSD 2TB", pevný interný SATA disk 3.5" "Seagate Exos 7E2 2 TB" ST2000NM0008 a pevný interný SATA disk "Seagate Barracuda 3,5", 4TB, 5400RPM, 256MB cache" ST4000DM004 alebo ich ekvivalenty Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 230,00 1230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 145,00 145.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely Ústav polymérov SAV 1 530,00 1530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP Laser 107w (4ZB78A) alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reproduktory a preriférne zariadenia k PC, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 311,60 311.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 804,48 804.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče s príslušenstvom pre MŠ Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 494,00 494.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička voľne stojaca Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 461,67 461.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 204,00 204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamerový systém Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestovný notebook s príslušenstvom, 25" monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 159,34 1159.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 174,00 2174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky serverov HP DL380p G8. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 760,00 2760.0 EUR 2019 Služby Nie 1
kávovar 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 498,00 498.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 Slovenské národné múzeum 1 029,20 1029.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 445,00 2445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástenný rozvádzač s premysleným návrhom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 153,00 153.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítače s príslušenstvom 2019 SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoplošný displej NEC E506 alebo kompatibilný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 890,00 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Beko TSE 1283 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174,00 174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty a PC príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 190,00 5190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 580,28 580.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 20/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 037,00 1037.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Mesto Nové Zámky 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače, monitory, prepínače - switche Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 800,00 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 331,00 331.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, PC komponenty Trenčiansky samosprávny kraj 6 225,39 6225.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 722,00 722.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň + 3D skener + PC + príslušenstvo Stredná odborná škola technická 8 333,34 8333.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač s klávesnicou a myšou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Server pre firemnú infraštruktúru Ústav polymérov SAV 1 192,00 1192.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierna a biela technika Univerzita Komenského v Bratislave 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 345,00 345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Televízor + držiak na stenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 373,00 373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 61 465,59 61465.59 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktická pomôcka - prezentér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 285,13 285.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 268,00 1268.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie projektu a didaktické prostriedky Základná škola s materskou školou Cinobaňa 15 920,90 15920.9 EUR 2019 Tovary Áno 1
rýchlovarná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 427,00 427.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraznička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 925,00 925.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 195,00 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky Katolícka univerzita v Ružomberku 2 141,00 2141.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Mesto Nové Zámky 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty 25/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 329,00 3329.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 603,00 603.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - počítač, záložný zdroj, príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 015,00 2015.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom pivot Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka Mesto Komárno 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 297,97 297.97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup predlžovacích káblov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 235,44 235.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Mesto Komárno 203,00 203.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty a PC príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 166,66 9166.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 483,40 4483.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraznička pre ŠJ Mesto Komárno 597,00 597.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC 2 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 950,00 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Mesto Komárno 530,00 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predlžovacie káble Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 692,40 692.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 180,00 1180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 380,00 1380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
predlžovačky, batérie, prenosný halogén Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Atramentová multifunkčná tlačiareň Mesto Komárno 146,90 146.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 17,3" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s púzdrom pre PSO Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 521,00 521.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 279,00 279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini chladničky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 225,00 225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 636,00 2636.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 380,00 1380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook + Office Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Ekonomická univerzita v Bratislave 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia, predlžovací kábel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 272,62 272.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP Omen 15-dc1040nc 7GV78EA alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T480s alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 570,00 1570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - počítač, záložný zdroj, príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 455,00 3455.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD pevný disk,SATA káble Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač s klávesnicou a myšou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásuvková mraznička skriňová voľne stojaca Výskumný ústav vodného hospodárstva 583,00 583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC All in One + externý HDD 3,5“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 156,00 1156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 740,00 2740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Navigačný prístroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 244,76 244.76 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrického spotrebiča Univerzita Komenského v Bratislave 20,00 20.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov Hlavné mesto SR Bratislava 3 669,00 3669.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini-PC - kancelársky počítač s príslušenstvom a programovým vybavením Turčianska knižnica v Martine 4 458,40 4458.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 365,00 365.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné zariadenie Katolícka univerzita v Ružomberku 252,75 252.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 155,00 155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 151,00 1151.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné klimatizácie s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 785,22 785.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobný počítač, LCD monitor, záložné zdroje Novohradské osvetové stredisko 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
GPS prístroj do osobného auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 464,00 464.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 982,00 982.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externé dátové úložisko Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 530,00 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátové nosiče USB Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 92,00 92.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 392,00 1392.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušný elektrický konvektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 410,00 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednoplatničkový elektrický varič Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32,00 32.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 068,00 1068.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobný počítač s príslušenstvom, laserové tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 807,00 5807.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň, PC a notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 357,32 4357.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 916,00 916.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SFP+ moduly Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 530,00 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup mikrovlnných rúr, varných kanvíc a elektrického variča Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231,41 231.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
káble a konektroy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169,00 169.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Toshiba Satellite Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 620,00 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Držiak na GPS systém Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57,00 57.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre výpočtovú techniku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 51,66 51.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 213,00 213.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 225,00 1225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička v kvalite SAMSUNG RB37J500MWW/EF Mesto Komárno 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 560,00 1560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 190,00 1190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD LED monitor Ústav merania SAV 127,90 127.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD LED monitor Ústav merania SAV 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav merania SAV 27,00 27.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou a mikrovlnná rúra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 344,00 344.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maxtor (Samsung) M3 Portable 4TB, 2,5'', USB3.0, STSHX-M401TCB - externý pevný disk Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednoskokový počítač s GPIO konektivitou a so základným príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 090,00 2090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC zostava a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 731,59 731.59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a grafická karta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 700,00 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 88,00 88.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vreckový podlahový vysávač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 167,98 167.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 436,00 436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 833,55 2833.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
NAS Dátové úložisko Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 620,00 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 160,00 2160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 536,00 536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička bez mrazničky monoklimatická Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, HDD- externý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 545,00 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť Záchranná služba 5 990,46 5990.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače (notebooky) a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 422,00 3422.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný PC-tablet a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 586,00 4586.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet na dokumentaristickú činnosť a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 087,00 2087.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre 3D tlač a 3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 428,34 428.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Switch 5x GLAN Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 40,00 40.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 91,58 91.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vstavanej mrazničky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 449,00 449.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny mokro-suchý vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 532,00 532.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
viacúčelový vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 126,00 126.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostavy + PC komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladič, pasta, pamäť, disky 29/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 237,00 237.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Samsung "27 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 141,67 141.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 175,00 175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 832,00 2832.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 810,00 3810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, monitor, klávesnica s myšou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 230,00 1230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre výpočtovú techniku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor a tablety Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky, monitor, počítač, klávesnica, myš 30/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 593,00 4593.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 Slovenské národné múzeum 209,57 209.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 27" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 541,67 541.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 166,67 166.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 57,00 57.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
All in One PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 857,00 857.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Časti počítača - základná doska, procesor a RAM pamäte Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika-Chladnička s mrazničkou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 579,19 579.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 032,56 1032.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 785,00 785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 025,75 1025.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ultrabooky, multifunkčné zariadenie Katolícka univerzita v Ružomberku 10 750,00 10750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 349,00 1349.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 45 614,00 45614.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 252,12 252.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Software CorelDRAW Graphics Suite 2020 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 347,60 2347.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 472,00 472.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 138,00 138.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60,00 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 819,00 2819.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pamäťové média - USB flashdisk Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 265,00 265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All in One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 725,00 725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zvukové a obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 209,00 209.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 746,00 1746.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
GPSmap 66st EUROPE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 455,00 455.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 19 216,00 19216.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NOTEBOOK LENOVO Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 360,00 1360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NOTEBOOK LENOVO Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 341,00 3341.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a komponenty PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 923,92 2923.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 432,00 432.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT pre Základnú školu Obec Beluša 39 422,34 39422.34 EUR 2020 Tovary Áno 1
výpočtová technika Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Parný generátor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400,80 400.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 285,00 285.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie učebne ZŠ - IKT technika Mesto Púchov 2 520,80 2520.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie učebne ZŠ - IKT technika Mesto Púchov 6 201,66 6201.66 EUR 2020 Tovary Áno 1
osobný počítač Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Lenovo L340-15IRH alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 430,58 1430.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Satelitné súpravy a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 452,05 452.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,00 99.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Video a PC káble Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 335,00 335.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 370,00 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická pračka, Kombinovaná chladnička s mrazničkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolný počítač PC SFF Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 25 500,00 25500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 10 991,04 10991.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 528,00 15528.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - myš Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 79,50 79.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skener Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 213,00 213.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 725,00 2725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 800,00 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a zobrazovacia jednotka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 498,47 1498.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 650,00 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 563,00 563.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač s príslušenstvom,Multifunkčná tlačiareň laserová farebná Obec Čierne 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mraznička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 308,34 308.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 2 440,00 2440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 864,80 1864.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 671,00 1671.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom pivot Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 10/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 171,44 171.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fotoaparát Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom a to + operačný systému Windows 10, + myš (veľkosť L) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a tlačiarne – multifunkčné zariadenie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 242,81 242.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 1 630,00 1630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
okuliare pre virtuálnu realitu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 459,60 459.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
kuchynské zaradenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 221,66 221.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 215,83 215.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiomagnetofón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 192,84 192.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Set klávesnice s myšou Microsoft Sculpt Comfort Desktop alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 71,00 71.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, puzdro, myš Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 792,00 792.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, externá DVD mechanika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 2 440,00 2440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a mobilnej výpočtovej technike pre firemné prostredie. Ústav polymérov SAV 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" s SSD diskom pre firemné účely so zárukou a dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač s SSD diskom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 007,00 1007.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, kamera a spotrebný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 300,00 5300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 300,00 4300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo Gaming L340-15IRH Black Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 789,00 789.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor a disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 310,00 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook, klávesnica, trackpad, monitor, HDD, SDD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 015,00 2015.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 010,00 1010.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 195,00 195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
projektor, stropný držiak, video kábel, napájací kábel Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 601,95 601.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň – farebná, multifunkčná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 218,60 218.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92,42 92.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 370,00 9370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook ASUS (X509FJ-EJ114T) strieborný /Intel Core i5 Whiskey Lake 8265U (1.6/3.9 GHz 4 jadrá/8 vlákien), 15.6", IPS, matný, 1920 x 1080 (FHD), NVIDIA GeForce MX230 2GB GDDR5 /RAM 8GB DDR4 /SSD 512 GB /webkamera /USB 3.1 1x, USB 2.0 2x, USB-C 1x /Bluetooth 4.1 /WLAN /WiFi acbgn alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 620,00 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo Yoga Smart Tab LTE alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka a naparovacie žehličky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 414,25 414.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 205,00 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP 255 G7 3C101ES alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 519,00 519.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
počítač HP M01-D0014nc i5-8400/8GB/1TB+256/DVD/W10 + monitor 27" LED Philips 273V5LHSB - FHD, 300cd, HDMI Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 983,45 983.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 083,10 1083.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 460,00 2460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 725,00 7725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 520,00 2520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC s OS Windows Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 483,33 483.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook 2 v 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 602,00 1602.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 125,00 125.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 114,00 2114.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné počítače a drobná výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 550,00 1550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pamäťové média Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 078,12 1078.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, tablet a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 360,00 2360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 741,00 741.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 100,00 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač vrátane príslušenstva, monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 285,00 1285.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, klávesnica, myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 990,00 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria pre záložný zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370,00 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Atramentová multifunkčná tlačiareň, prenosný pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 124,84 124.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kapsulový kávovar - KRUPS NESCAFÉ KP123B31 Dolce Gusto Mini Me PF alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 66,00 66.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
All In One PC HP ProOne 440 G5 (23") (PN: 7EM63EA#BCM) + set bezdrôtová klávesnica a myš HP Slovenská lokalizácia (PN: N3R88AA) + operačný systém Windows 10 Professional 64bit Slovenská lokalizácia Národný onkologický ústav 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mulitimediálny prehrávač - APPLE TV 4K HDR alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 192,00 192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske PC, monoitory, MFZ Mesto Považská Bystrica 3 377,00 3377.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor a príslušenstvo k notebookom 12/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 010,50 1010.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire / SSD 512 GB / Windows 10 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie PC zostavy pre používateľov knižnice Obec Beluša 1 997,00 1997.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Teplovzdušný konvektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 906,90 906.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320,83 320.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC, Monitor, RAM Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 680,00 4680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Virtuálna realita, monitory a príslušenstvo k PC 14/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 007,11 2007.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD disk a operačné pamäte RAM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technika pre videokonferencie. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektory Stredná priemyselná škola 1 045,99 1045.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28,00 28.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 95,00 95.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skenery 15/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 836,36 1836.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Teplovzdušný konvektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 126,00 126.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače + SSD disk Katolícka univerzita v Ružomberku 1 403,60 1403.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafická karta, operačná pamäť RAM Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 250,00 2250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň a LCD monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 350,00 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interný SSD disk 2,5“, SATA III, TLC (Triple-Level Cell) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 75,00 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 165,00 165.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 415,00 415.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Lenovo Yoga Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 215,00 215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 544,96 4544.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový PC, monitor, SSD externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 088,40 1088.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 1 799,99 1799.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 24" Dell UltraSharp U2412M White alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet, obal na tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 583,80 583.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače, komponenty, notebooky a monitory 13/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 10 947,39 10947.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 640,00 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory Národné lesnícke centrum (NLC) 390,00 390.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook Dell Precision Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad T15 Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB kľúče, SD karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obrazové zariadenia a premietacie plátno Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 269,03 2269.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 032,50 1032.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Voľne stojaca pultová mraznička veľkoobjemová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 541,28 541.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor 24“ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 459,60 459.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
multifunkčná farebná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 416,65 1416.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pamäťové média Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34,00 34.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 98,40 98.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 071,00 5071.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladničky, mikrovlnné rúry, rýchlovarné kanvice Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 986,00 2986.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Satelitné súpravy a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 363,00 363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pamäťové média Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 252,50 252.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 899,92 899.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 929,00 929.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diktafón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 718,06 718.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Satelitné súpravy a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,36 65.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom, stolový počítač a monitor, fotoaparát, projektor a prenosné plátno, multifunkčné zariadenie, tonery do multifunkčného zariadenia Trenčiansky samosprávny kraj 23 947,52 23947.52 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook s príslušenstvom, stolový počítač a monitor, fotoaparát, projektor a prenosné plátno Trenčiansky samosprávny kraj 12 784,20 12784.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Disk DVD-R, CD-RW, flash pamäť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,80 99.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 693,00 2693.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - dodanie I. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 920,00 10920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Wifi router, Powerbanka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - dodanie II. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 17 160,00 17160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 221,15 221.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 332,00 11332.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 594,00 1594.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 838,00 838.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB sieťové adaptéry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 353,20 353.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia serverovej infraštruktúry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 092,70 3092.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronika pre MŠ Mesto Komárno 6 901,13 6901.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, PC, monitory, laserová tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 571,94 4571.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Senica 690,00 690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 118,86 118.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčný kopírovací stroj, notebook, monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 410,00 1410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 938,00 938.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovný notebook - SODB 2021 Mesto Nové Zámky 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 233,70 1233.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 975,00 4975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB kľúče pre prenos dát - SODB 2021 Mesto Nové Zámky 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Electrolux ESF9500LOX alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 459,00 459.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 169,00 169.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka SSD diskov a operačných pamäti RAM Univerzita Komenského v Bratislave 3 225,00 3225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Termotlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Satelitné súpravy a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 141,75 141.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire / SSD 512 GB / Windows 10 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 8 400,00 8400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB RFID čítačky 13,56MHz kariet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 692,90 692.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 715,00 715.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 575,00 575.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tepovač, Vysávač na mokré a suché vysávanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 224,84 2224.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Ústav merania SAV 151,00 151.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 307,00 1307.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 1ks servera a 2ks záložných zdrojov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 13 787,00 13787.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Lučenec 5 060,00 5060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
profesionálny vysávač, podlahový bezvreckový vysávač Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra MORA MT 120W LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač ELECTROLUX EEG44IGM LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave 3 983,40 3983.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia, predlžovací kábel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 156,00 156.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HDD vrátane šuflíka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 680,00 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava pre PGO Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 1 091,00 1091.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor Epson Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 157,50 1157.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné počítače Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 310,00 2310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 335,00 335.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zariadenie pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 125,00 1125.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Web kamery, príslušenstvo k PC a NB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 502,00 502.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčný kuchynský robot Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 709,00 709.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 482,91 482.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup SFP + modulov do smerovača CISCO Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky a PC príslušenstvo Štátny ústav pre kontrolu liečiv 68 214,90 68214.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
HDMI prepojovací kábel Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 387,17 1387.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a tlačiarne – tlačiareň Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 363,55 363.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155,00 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, kanvica rýchlovarná, kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246,00 246.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky softvér Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 520,79 520.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 146,69 146.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 065,00 1065.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fén na vlasy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 37,00 37.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 615,00 615.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor pre bowlingovú dráhu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD pevný disk 1 TB SAMSUNG SSD 860 QVO, 2.5" - 1TB alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108,00 108.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolný skener Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 65,00 65.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová stanica I. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 300,00 6300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová stanica II. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 656,14 656.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Premietacie plátno Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166,00 166.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Procesor pre výpočtový server Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
voľne stojaca kombinovaná chladnička Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtový notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 410,00 1410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk Ústav merania SAV 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 670,00 1670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" s SSD diskom pre firemné účely so zárukou a dokovacou stanicou Ústav polymérov SAV 1 563,00 1563.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Sony Cybershot DSC-HX350 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 312,00 312.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 830,00 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 2 187,20 2187.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty pre výpočtové servery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, optická myš k prenosnému počítaču Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 580,00 1580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 666,67 1666.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 507,50 1507.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 761,97 761.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň , prenosný reproduktor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 399,00 399.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný reproduktor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 212,34 212.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dátové káble Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 448,63 448.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomer/vlhkomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56,35 56.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pamäťové médiá - USB kľúče 64 GB, CD-R 700 MB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 298,00 1298.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 582,00 1582.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiomagnetofón, Televízor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698,74 698.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie a zariadenie na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 765,20 765.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač Dell Inspiron DT 3671 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar METRO Bratislava, a.s. 556,00 556.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Satelitné súpravy a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,57 99.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 209,28 2209.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 660,00 1660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný ohrievač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,30 110.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159,00 159.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alkoholtestery a náustky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 256,00 256.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý harddisk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 927,00 927.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S22F350 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 85,00 85.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čítačky kníh Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 211,50 211.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 158,63 158.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 17 870,00 17870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 16 632,00 16632.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky, počítačové príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originál Smart 43" Samsung QE43Q64TAUXXH Edge LED, 109cm, 4K Ultra HD, PQI 3200, DVB-T2CS2, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 2.0, Steam Link, VESA, Steam Link, Apple Airplay 2 + výsuvný poloh. držiak slim Stell SHO2050 + montáž na stenu na viacerých miestach Národný onkologický ústav 3 450,00 3450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolný počítač – Minimálna technická špecifikácia / Minimálne požadované hodnoty – odporučaný HP ProDesk 400 G6 (PN: 7EL93EA#BCM) + Monitor 23" IPS, matný, antireflexný, LED podsvietenie, Flicker Free monitor HP EliteDisplay E233 (PN: 1FH46AA#ABB) Národný onkologický ústav 14 100,00 14100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 675,00 2675.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo - Lampa do DP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 160,67 1160.67 EUR 2020 Tovary Áno 1
Chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 235,00 235.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 830,25 3830.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika do laboratória, externý disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 858,00 858.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skener Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač, monitor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 459,38 1459.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 410,00 1410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Filamenty pre 3D tlačiareň Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 155,36 155.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Športové gymnázium 5 658,30 5658.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 369,00 369.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 378,16 378.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 555,00 555.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 390,00 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 297,21 297.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion x360 14-dh0602nc alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 509,00 509.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pevný disk SAMSUNG SSD 860 EVO, 2.5", 500 GB Národný onkologický ústav 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, rozvádzače, kabeláž a príslušenstvo Základná škola s materskou školou Župkov 4 150,00 4150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - tablet s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 551,67 1551.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 688,80 688.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 17 088,00 17088.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor k PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor Ústav merania SAV 644,00 644.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 794,52 4794.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafická karta a pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 536,52 1536.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC technika a príslušenstvo Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 968,69 3968.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtova technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 6 764,90 6764.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webkamery a slúchadlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 67,20 67.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 016,00 1016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 46,85 46.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostavy a projektory Katolícka univerzita v Ružomberku 6 600,00 6600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný reproduktor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 211,51 211.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 418,45 418.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC a Tovar ku PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 925,00 3925.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD disky a operačné pamäte RAM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 311,00 311.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Spectre x360-15-df1108nc alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690,00 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pokladničná tlačiareň Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 672,00 672.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mraznička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 610,00 610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kamerový systém Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,03 300.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
počítač DELL Precision 3640 MT Ústav merania SAV 1 690,00 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Ústav merania SAV 244,00 244.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a Microsoft Office Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 920,00 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, Wacom tablet, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dell OptiPlex 7470 all-in-one, All In One PC 23.8" 1920 × 1080, Intel Core i7 9700 Coffee Lake 4.7 GHz, Intel UHD Graphics 630, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk Katolícka univerzita v Ružomberku 157,93 157.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
externý disk, monitor Katolícka univerzita v Ružomberku 371,25 371.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 579,77 579.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné počítače a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion 15-cs3901nc Ceramic white, taška, externa DVD mechanika, Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, 15.6" IPS 1920 × 1080, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 3GB, SSD 1 TB, numerická a podsvietená klávesnica, USB 3.2 Gen 1, USB-C, WiFi 802.11ac, Win 10 Home alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické pomôcky pre dištančnú výučbu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk, multifunkčné zariadenie, notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 428,91 1428.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 098,00 2098.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pamäťová karta a disk Ústav merania SAV 51,00 51.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Napájací adaptér HP 200W Slim Smart, vstupné napätie 100–240V, 50–60Hz, jedine originálny adaptér Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 790,00 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 489,00 489.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 247,50 4247.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 452,00 1452.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 208,00 208.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň multifunkčná laserová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 107,00 107.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 637,00 637.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 240,00 1240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 697,00 1697.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 660,00 1660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač Dell Vostro 3671 MT Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530,00 530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrofóny a ozvučovacie systémy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 11 304,74 11304.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 990,00 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka Whirpool AWG 912 S PRO alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 885,00 885.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multimediálne príslušenstvo k počítačovej zostave Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 299,33 299.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 730,00 1730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 291,67 291.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 333,33 1333.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333,33 333.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 404,00 404.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webová kamera a tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 444,00 444.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 159,00 159.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 595,00 595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronika Mesto Komárno 285,00 285.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor s držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Dell Precision Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140,82 140.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče pre domácnosť alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 625,00 625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webkamera, slúchadlá a mikrofón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica I-TEC USB-C Dual Display Docking Station + Power Delivery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 308,00 308.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Chladnička s mrazničkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolný switch Ústav experimentálnej fyziky SAV 109,70 109.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sluchadlá s mikrofónom Ústav experimentálnej fyziky SAV 264,61 264.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 824,00 824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 87,50 87.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 241,67 241.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky, časti a príslušenstvo počítačov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 426,00 4426.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 773,00 773.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Dell Precision Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, laserová, farebná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 228,00 228.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 216,67 216.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Slúchadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Switch Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 199,50 199.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná sieťová tlačiareň A3 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 224,00 224.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 114,00 114.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - powerbanka, chladiaca podložka, webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 054,34 2054.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 56,64 56.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 790,00 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Ústav merania SAV 167,00 167.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Ústav merania SAV 188,70 188.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
tlačiareň a prezentér Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 212,00 212.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 20/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 18 062,35 18062.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň 21/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 627,57 627.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 675,00 675.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 396,48 396.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skartovač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 99,00 99.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 750,00 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 495,30 495.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC - microTower, 2x monitor, DVI kábel, WEBkamera Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 239,00 1239.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC - microTower, monitor, HDMI kábel, WEBkamera Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 154,00 1154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet + ochranný obal + klávesnicaExterný disk 3ks 2TbExterný disk 2 ks 1TbPowerbanka 30000mAh 1 ks Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 662,08 662.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 245,00 245.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 56,64 56.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor Katolícka univerzita v Ružomberku 245,26 245.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička, mikrovlnka, kanvica Slovenské národné múzeum 185,00 185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 900,00 2900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook , batoh na NB, bluetooth reproduktor aktívny, bezdrôtová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 668,00 1668.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý SSD pevný disk 2,5", USB flash disk -USB kľúč Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 992,12 992.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook DELL XPS Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 690,00 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Mesto Nové Zámky 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 583,33 583.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky, monitory, príslušenstvo VT 23/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 334,44 3334.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 441,00 6441.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
GPS navigácia Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 410,00 410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiomagnetofón s CD Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 109,00 109.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera, mikrofón, predĺžovacie káble Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 155,27 155.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačový LCD monitor, počítačová laserová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 488,00 1488.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 163,00 1163.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 040,00 1040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 850,00 5850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 948,00 948.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 629,00 629.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 532,10 532.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 349,80 349.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC, monitory, klávesnica, myš, komponenty 28/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 259,95 3259.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrofón Jabra SPEAK 510/ pripojenie USB, kondenzátorový, všesmerové snímanie, frekvencia od 150 Hz do 7 kHz alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné počítače (notebooky) Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 720,00 2720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebná atramentová multifunkčná tlačiareň A3 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 611,75 611.75 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook Apple MacBook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová technika s príslušenstvom 1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 31 302,00 31302.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup príslušenstva Informačno komunikačných technológií Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 154,00 1154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 183,00 183.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 446,85 1446.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov Stredná zdravotnícka škola Humenné 12 080,88 12080.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 148 995,00 148995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky monitor Ústav merania SAV 930,00 930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky IKT Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 403,67 3403.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mini PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 390,00 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 14 600,00 14600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 758,00 758.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servery Mestská časť Bratislava - Petržalka 16 690,00 16690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IKT zariadení s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 884,00 1884.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 25 840,46 25840.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
All in One PC + monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 948,89 948.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 084,00 12084.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 163,66 163.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky + software Mesto Senica 11 670,00 11670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 425,00 2425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 814,96 1814.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 484,69 484.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabletové počítače Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 29 262,00 29262.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 30/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 8 760,55 8760.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
original centrálna vypaľovačka CD/DVD Burning robot EPSON DISCPRODUCER PP-100N (SATA) Národný onkologický ústav 3 990,00 3990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 768,40 1768.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia - bezdrôtový prezentér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 57,90 57.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky monitor Ústav merania SAV 225,00 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1333 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Henrich Sonnenschein
Adresa:
Letná 4 Nitra 94905
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
a Audit, s.r.o.
Adresa:
Ul. 29 Augusta 2B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Mickiewiczova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 26.04.2017 do: 2.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×