Obstarávateľ

Slovenská agentúra životného prostredia

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 222 571,00 EUR 3
2015 349 318,00 EUR 6
2016 3 738 319,00 EUR 48
2017 1 055 139,50 EUR 14
2018 8 979 796,10 EUR 12
2019 415 708,00 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 9 420,00 EUR 1
2017 2
2017 57 600,00 EUR 1
2018 3
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 1 3 610,97 EUR
Union poisťovňa, a.s. 1 71 642,00 EUR
AutoCont SK a.s. 4 33 052,16 EUR
Redi Tour s.r.o. 1 206 990,00 EUR
MEGA Education, s. r. o. 3 96 926,00 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 0,00 EUR
F.A.T., s.r.o. 2 7 632,90 EUR
ORIOLA SK s.r.o. 1 55 000,00 EUR
J & M Služby, s. r. o. 1 13 300,00 EUR
SLUŽBY - SERVIS spol. s r.o. 2 26 700,00 EUR
Ultra Print, s.r.o. 6 15 376,00 EUR
NICHOLTRACKT, s.r.o. 1 1 516,67 EUR
M KREO, s.r.o. 1 38 980,00 EUR
Millennium, spol. s r. o. 1 415 200,00 EUR
DOLIS s.r.o. 2 22 740,00 EUR
RAKI s. r. o. 1 5 507 496,00 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 1 2 988,00 EUR
EUROMOTOR PLUS, s.r.o. 2 88 099,33 EUR
DMC, s.r.o. 3 20 718,62 EUR
printio, s.r.o. 1 8 803,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 1 131 700,00 EUR
PRO, s.r.o. 1 7 335,00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 200 000,00 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 9 688,00 EUR
PRO, s.r.o. 3 46 724,00 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 64 541,63 EUR
Firma Bučko s.r.o. 1 4 328,00 EUR
Welcome, spol. s r.o. 1 3 186,00 EUR
SGS Holding a.s. 1 402 702,00 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 1 2 530,12 EUR
ITSK, s.r.o. 1 255,82 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 1 2 208,33 EUR
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 2 2 489 760,00 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 4 729,17 EUR
HIMEX PLUS s. r. o. 1 18 484,00 EUR
REMAS Servis , s.r.o. 1 46 446,00 EUR
DD21 s.r.o. 3 27 274,36 EUR
DEMA Senica, a.s. 1 1 166,67 EUR
A.R.S. spol. s r.o. 1 7 415,00 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 8 900,00 EUR
CENVIS s.r.o. 2 2 646 000,00 EUR
HES – COMGEO spol. s r.o. 1 186 000,00 EUR
ESPRIT spol. s r.o. 1 2 769 626,00 EUR
MM REVITAL s.r.o. 3 3 301 500,00 EUR
GEOtest, a.s. 2 841 500,00 EUR
Hauerland spol. s r.o. 4 36 002,91 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 2 274,17 EUR
Reklamný servis, s.r.o. 1 8 983,00 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 1 1 724,17 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 1 988,22 EUR
PAXTRAVEL, s. r. o. 1 2 990,00 EUR
Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. 3 23 571,00 EUR
Altrinia s. r. o. 1 2 579,17 EUR
REKLAMA BA s. r. o. 1 2 398,00 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 1 11 103,00 EUR
skRASTer s.r.o. 1 508,33 EUR
Cofin, a.s. 1 390,00 EUR
ASPECT-VYHNE, a.s. 1 11 376,90 EUR
UNICAR, s.r.o. 1 15 832,50 EUR
LM reklama s.r.o. 1 2 625,00 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 1 2 299,00 EUR
AVIR, s.r.o. 1 297,00 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 2 795,66 EUR
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 1 9 475,00 EUR
PRESS & BURG Business s.r.o. 1 819,00 EUR
Pavel Scholtz 1 5 075,00 EUR
X-NET spol. s r.o. 1 6 370,83 EUR
GIEGO s.r.o. 1 7 662,50 EUR
HS technology s.r.o. 2 130,38 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí SAŽP 81 650,00 37 484,16 45.9% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Obstaranie leteniek a ubytovania pri zahraničných služobných cestách 206 990,00 206 990,00 100.0% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Poskytovanie upratovacích služieb pre SAŽP 95 000,00 95 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Áno 4 Áno
Poskytnutie poistných služieb pre SAŽP 150 000,00 71 642,00 47.76% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Grafické spracovanie a tlač materiálov 80 670,00 46 315,00 57.41% EUR 2016 Služby Nie 2 Áno
Abiotické a biotické aspekty úspešnej ochrany a revitalizacie mokradi 166 666,00 166 666,66 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Grafické spracovanie a tlač materiálov pre projekty. 39 725,00 20 695,83 52.09% EUR 2014 Služby Áno 3 Áno
Organizačné zabezpečenie školení 16 180,00 13 597,50 84.03% EUR 2014 Služby Áno 3 Áno
Návrh technológií pre environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov a zmesí 31 330,00 24 800,00 79.15% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Grafické spracovanie a tlač materiálov 35 000,00 20 730,83 59.23% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Organizačné zabezpečenie medzinárodného prípravného workshopu pre región strednej a východnej Európy 33 333,00 15 403,33 46.21% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Chemické analýzy vzoriek z lokalít agrochemických skladov 53 825,00 38 705,00 71.9% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží – školenia, kurzy, konferencie. 114 180,00 41 162,50 36.05% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb 186 000,00 186 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb 2 460 000,00 7 380 000,00 300.0% EUR 2016 Služby Áno 3 Áno
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb 416 000,00 416 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Grafické spracovanie a tlač materiálov 57 600,00 14 154,00 EUR 2017 Služby Nie 1 Nie
Služby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením odborných podujatí a informačných podujatí 2017 Služby Áno 0 Nie
Poskytovanie telekomunikačných služieb 2017 Služby Áno 0 Nie
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb 425 500,00 425 500,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – Regionálne územné systémy ekologickej stability pre vybrané okresy 2 769 626,00 2 769 626,00 100.0% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Nákup pohonných hmôt, doplnkového sortimentu a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet 131 700,00 131 700,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Realizácia vegetačných prvok v rámci národného projektu 5 507 496,00 5 507 496,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Tlač a distribúcia časopisu 12 940,00 9 000,00 69.55% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov 2 450,00 1 656,85 67.62% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Školenie zamestnancov spojené s pracovnou poradou 12 692,00 9 480,75 74.69% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie cateringových služieb 2 640,00 2 398,00 90.83% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Licencie serverového operačného systému a terminálové licencie 13 342,00 8 073,33 60.51% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Zabezpečenie cateringových služieb 2 640,00 2 299,00 87.08% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Organizácia medzinárodného stretnutia 10 840,00 8 150,00 75.18% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlá - crossover/SUV 4x4 96 000,00 55 596,66 57.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo úžitkové - furgon 25 200,00 13 193,75 52.35% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlo 9 miestne 35 292,00 17 819,44 50.49% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné motorové vozidlá - hatchback 86 400,00 53 784,69 62.25% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup pneumatík 2 085,00 1 263,89 60.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlač letákov 310,00 89,09 28.73% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Roll up s potlačou 1 382,00 423,60 30.65% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
IV.ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2016 14 875,00 7 895,83 53.08% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Prezentačné materiály 5 680,00 2 187,50 38.51% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Športové potreby 5 850,00 3 940,97 67.36% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlač letákov a publikácií 6 510,00 2 429,16 37.31% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tonery a príslušenstvo 11 670,00 8 075,85 69.2% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Tlač zborníka, letáku a publikácie 9 630,00 2 300,10 23.88% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Tlač publikácií I. 23 040,00 8 680,90 37.67% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Tlač publikácie II. 27 300,00 7 485,83 27.42% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Tlač letákov a príručky 3 690,00 1 513,63 41.01% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Kampaň Cena za krajinu" 4 240,00 2 125,00 50.11% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Organizácia medzinárodného pracovného stretnutia 8 820,00 6 533,00 74.07% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Propagačné predmety II. 9 900,00 5 274,65 53.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlač plagátu a skladačky - VODOHOSPODAR 2 568,00 890,90 34.69% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie 1-dňového seminára 3 440,00 2 990,00 86.91% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Propagačné predmety III. 31 940,00 13 187,50 41.28% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dotlač letáku 770,00 325,00 42.2% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Podpora pre Cisco 3750-48P-S a sieťový modul C3KX-NM-1G 3 075,00 1 628,33 52.95% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Tonery a príslušenstvo 14 070,00 7 416,66 52.71% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Kancelárske stoličky 17 305,00 9 252,50 53.46% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika - súčiastky 9 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Organizácia pracovného stretnutia bilaterálnej komisie pre cezhraničné posudzovanie vplyvov na životné prostredie SR a Rakúska 843,00 819,00 97.15% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Organizácia 2-dňovej národnej konfrencie 22 320,00 8 888,00 39.82% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Výpočtová technika - súčiastky 9 420,00 4 732,41 50.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlač propagačných infoletákov 530,00 153,63 28.98% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup pneumatík 11 232,00 6 179,16 55.01% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Predĺženie licencií 360,00 247,50 68.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Policové regále bezskrutkové 3 565,00 2 795,66 78.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stolové pracovné kalendáre, denné diáre, novoročenky 2 496,00 1 221,52 48.93% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie RAM 307,00 213,18 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tlač a distribúcia environmentálneho časopisu 15 600,00 10 854,54 69.58% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Podpora Cisco zariadení 284,00 177,50 62.5% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Športové potreby 2 745,00 972,22 35.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Komplexné e-mailové riešenie 33 026,40 14 159,02 42.87% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Propagačné predmety 32 868,00 10 318,75 31.39% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky 2 772,00 1 840,27 66.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery a príslušenstvo 9 581,17 4 791,66 50.01% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Tlač materiálov 2017 34 473,60 5 741,31 16.65% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Licencia antivírusového programu 7 878,50 3 009,14 38.19% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Výpočtová technika - súčiastky 2 715,00 1 436,80 52.92% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 62 961,83 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup novej verzie programu WhatsUp Gold Total, Tier 300 8 734,00 5 309,02 60.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonery a príslušenstvo 19 310,00 9 861,10 51.06% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Smerovače Cisco 866VAE-K9 3 510,00 2 149,30 61.23% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Biela technika 11 370,00 6 385,41 56.16% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Disky a rozšírenie licencie pre diskové pole 14 445,00 9 908,33 68.59% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 67 238,10 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie priestorových informácií pre potreby tvorby územných systémov ekologickej stability 437 500,00 402 702,00 92.04% EUR 2018 Služby Áno 1 Áno
Čistiace a hygienické prostriedky na rok 2019 3 600,00 1 895,14 52.64% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Tvorba filmov, rozhlasových diskusií, zvukových upútaviek a poskytnutie iných profesionálnych produkčných služieb 2018 Služby Áno 0 Nie
SmartNet podpora Cisco zariadení 6 896,00 3 298,60 47.83% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Propagačné predmety. 2018 Tovary Áno 0 Nie
Výpočtová technika - súčiastky 7 105,00 4 229,16 59.52% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Propagačné predmety 2018 Tovary Áno 0 Nie
operačná pamäť pre notebook 100,00 76,39 76.39% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Operačná pamäť do počítača 54,00 53,99 99.98% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Realizačný projekt zabezpečenia komunikačných a informačných aktivít 2019 Služby Áno 0 Nie
Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia a zabezpečenie podpory a prevádzky 415 200,00 415 200,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Áno
Grafické spracovanie a tlač časopisu 354,00 207,64 58.65% EUR 2019 Služby Nie 1 Ánohttp://www.sazp.sk


+421484374120
+421484230409


obstaravanie@sazp.sk
petra.baricova@sazp.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 928 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×